C

cao tran

Cao trăn, tác dụng của cao trăn

Cao trăn tốt cho phụ nữ nhất là phụ nữ sau sinh, phụ nữ gầy mòn, ăn uống kém dùng rất tốt vì trong cao trăn có rất nhiều chất bổ. Cao trăn có tác dụng kích thích ăn uống và tăng cường chất bổ do đó làm tăng cân, vì