messages.po 252 KB
Newer Older
1
2
msgid ""
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
3
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
5
6
"POT-Creation-Date: 2019-02-15 23:12-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-16 07:13\n"
7
8
9
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
12
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
13
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 3;\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
14
15
16
"X-Generator: crowdin.com\n"
"X-Crowdin-Project: sickragetv\n"
"X-Crowdin-Language: cs\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
17
"X-Crowdin-File: messages.pot\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
18
19
"Language: cs_CZ\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
20
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:317 src/js/core.js:465
echel0n's avatar
echel0n committed
21
22
23
msgid "Shutdown"
msgstr "Vypnutí počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
24
#: src/js/core.js:466
echel0n's avatar
echel0n committed
25
26
27
msgid "Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete vypnout SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
28
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:313 src/js/core.js:471
echel0n's avatar
echel0n committed
29
30
31
msgid "Restart"
msgstr "Restartování počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
32
#: src/js/core.js:472
echel0n's avatar
echel0n committed
33
34
35
msgid "Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?"
msgstr "Opravdu že chcete restartovat SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
36
#: src/js/core.js:477
echel0n's avatar
echel0n committed
37
38
39
msgid "Submit Errors"
msgstr "Odeslat chyby"

echel0n's avatar
echel0n committed
40
#: src/js/core.js:478
echel0n's avatar
echel0n committed
41
42
43
msgid "Are you sure you want to submit these errors ?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
44
#: src/js/core.js:478
echel0n's avatar
echel0n committed
45
46
47
msgid "Make sure SiCKRAGE is updated and trigger"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
48
#: src/js/core.js:478
echel0n's avatar
echel0n committed
49
50
msgid "this error with debug enabled before submitting"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
51

echel0n's avatar
echel0n committed
52
#: src/js/core.js:599 src/js/core.js:610 src/js/core.js:631
echel0n's avatar
echel0n committed
53
54
55
msgid "Searching"
msgstr "Hledání"

echel0n's avatar
echel0n committed
56
#: src/js/core.js:605 src/js/core.js:636
echel0n's avatar
echel0n committed
57
58
59
msgid "Queued"
msgstr "Ve frontě"

echel0n's avatar
echel0n committed
60
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:725
echel0n's avatar
echel0n committed
61
62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:52
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:77
echel0n's avatar
echel0n committed
63
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:196 src/js/core.js:640
echel0n's avatar
echel0n committed
64
65
66
msgid "Manual Search"
msgstr "Manuální vyhledávání"

echel0n's avatar
echel0n committed
67
68
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:300 src/js/core.js:665
#: src/js/core.js:810 src/js/core.js:853
echel0n's avatar
echel0n committed
69
70
71
msgid "loading"
msgstr "načítání"

echel0n's avatar
echel0n committed
72
#: src/js/core.js:869
echel0n's avatar
echel0n committed
73
74
75
msgid "Choose Directory"
msgstr "Zvolte adresář"

echel0n's avatar
echel0n committed
76
#: sickrage/core/webserver/views.py:3646 src/js/core.js:1505
echel0n's avatar
echel0n committed
77
78
79
msgid "Clear History"
msgstr "Vymazat historii"

echel0n's avatar
echel0n committed
80
#: src/js/core.js:1506
echel0n's avatar
echel0n committed
81
82
83
msgid "Are you sure you want to clear all download history ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete vymazat všechny historie stahování?"

echel0n's avatar
echel0n committed
84
#: sickrage/core/webserver/views.py:3648 src/js/core.js:1511
echel0n's avatar
echel0n committed
85
86
87
msgid "Trim History"
msgstr "Střih historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
88
#: src/js/core.js:1512
echel0n's avatar
echel0n committed
89
90
91
msgid "Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete oříznout všechny stáhnout historie starší než 30 dnů?"

echel0n's avatar
echel0n committed
92
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:111 src/js/core.js:2209
echel0n's avatar
echel0n committed
93
94
95
msgid "Remove Show"
msgstr "Odstranit Show"

echel0n's avatar
echel0n committed
96
#: src/js/core.js:2210
echel0n's avatar
echel0n committed
97
98
99
msgid "Are you sure you want to remove"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
100
#: src/js/core.js:2210
echel0n's avatar
echel0n committed
101
102
msgid " from the database?"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
103

echel0n's avatar
echel0n committed
104
#: src/js/core.js:2210
echel0n's avatar
echel0n committed
105
106
msgid "Check to delete files as well. IRREVERSIBLE"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
107

echel0n's avatar
echel0n committed
108
#: src/js/core.js:2263 src/js/core.js:2295
echel0n's avatar
echel0n committed
109
110
111
msgid "Update failed."
msgstr "Aktualizace se nezdařila."

echel0n's avatar
echel0n committed
112
#: src/js/core.js:2306
echel0n's avatar
echel0n committed
113
114
115
msgid "Select Show Location"
msgstr "Zvolte Ukázat mapu"

echel0n's avatar
echel0n committed
116
#: src/js/core.js:2448
echel0n's avatar
echel0n committed
117
118
msgid "loading folders..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
119

echel0n's avatar
echel0n committed
120
#: src/js/core.js:2464
echel0n's avatar
echel0n committed
121
122
123
msgid "Select Unprocessed Episode Folder"
msgstr "Vyberte složku, nezpracované epizoda"

echel0n's avatar
echel0n committed
124
#: src/js/core.js:2845
echel0n's avatar
echel0n committed
125
126
127
msgid "search timed out, try increasing timeout for indexer"
msgstr "vypršel časový limit hledání, zkuste rostoucí časový limit pro indexování"

echel0n's avatar
echel0n committed
128
#: src/js/core.js:2849
echel0n's avatar
echel0n committed
129
130
msgid "Search Results:"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
131

echel0n's avatar
echel0n committed
132
#: src/js/core.js:2853
echel0n's avatar
echel0n committed
133
134
msgid "No results found, try a different search or language."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
135

echel0n's avatar
echel0n committed
136
#: src/js/core.js:2872
echel0n's avatar
echel0n committed
137
138
msgid " (will debut on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
139

echel0n's avatar
echel0n committed
140
#: src/js/core.js:2874
echel0n's avatar
echel0n committed
141
142
msgid " (started on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
143

echel0n's avatar
echel0n committed
144
#: src/js/core.js:2883
echel0n's avatar
echel0n committed
145
146
147
msgid " already exists in show library"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
148
#: src/js/core.js:2923
echel0n's avatar
echel0n committed
149
150
151
msgid "Saved Defaults"
msgstr "Uložené nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
152
#: src/js/core.js:2923
echel0n's avatar
echel0n committed
153
154
155
msgid "Your \"add show\" defaults have been set to your current selections."
msgstr "\"Přidat show\" výchozí byly nastaveny na aktuální výběr."

echel0n's avatar
echel0n committed
156
#: src/js/core.js:2980
echel0n's avatar
echel0n committed
157
158
msgid " Saving..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
159

echel0n's avatar
echel0n committed
160
#: src/js/core.js:3022
echel0n's avatar
echel0n committed
161
162
163
msgid "Reset Config to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí hodnoty konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
164
#: src/js/core.js:3023
echel0n's avatar
echel0n committed
165
166
167
msgid "Are you sure you want to reset config to defaults?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete obnovit config na výchozí hodnoty?"

echel0n's avatar
echel0n committed
168
#: src/js/core.js:3118
echel0n's avatar
echel0n committed
169
msgid "Select path to pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
170
msgstr "Vyberte cestu k pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
171

echel0n's avatar
echel0n committed
172
173
174
175
176
#: src/js/core.js:3126 src/js/core.js:3152 src/js/core.js:3943 src/js/core.js:3961
#: src/js/core.js:3982 src/js/core.js:4004 src/js/core.js:4027 src/js/core.js:4049
#: src/js/core.js:4077 src/js/core.js:4094 src/js/core.js:4138 src/js/core.js:4223
#: src/js/core.js:4281 src/js/core.js:4298 src/js/core.js:4328 src/js/core.js:4358
#: src/js/core.js:4415 src/js/core.js:4491 src/js/core.js:4510 src/js/core.js:4526
echel0n's avatar
echel0n committed
177
178
179
msgid "Please fill out the necessary fields above."
msgstr "Vyplňte potřebná pole výše."

echel0n's avatar
echel0n committed
180
#: src/js/core.js:3144
echel0n's avatar
echel0n committed
181
182
183
msgid "Select path to git"
msgstr "Vyberte cestu k git"

echel0n's avatar
echel0n committed
184
#: src/js/core.js:3191
echel0n's avatar
echel0n committed
185
186
187
msgid "Select Subtitles Download Directory"
msgstr "Adresář pro stahování vyberte titulky"

echel0n's avatar
echel0n committed
188
#: src/js/core.js:3307
echel0n's avatar
echel0n committed
189
190
191
msgid "Select .nzb blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte .nzb blackhole/sledované umístění"

echel0n's avatar
echel0n committed
192
#: src/js/core.js:3308
echel0n's avatar
echel0n committed
193
194
195
msgid "Select .torrent blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte umístění blackhole/sledování .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
196
#: src/js/core.js:3309
echel0n's avatar
echel0n committed
197
198
199
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Vyberte umístění pro stažení .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
200
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986 src/js/core.js:3376
echel0n's avatar
echel0n committed
201
202
203
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimální čas výsevu je"

echel0n's avatar
echel0n committed
204
#: src/js/core.js:3378
echel0n's avatar
echel0n committed
205
206
207
msgid "URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)"
msgstr "Adresa URL vašeho klienta uTorrent (například http://localhost: 8000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
208
#: src/js/core.js:3381
echel0n's avatar
echel0n committed
209
210
211
msgid "Stop seeding when inactive for"
msgstr "Zastavit, setí při neaktivní po dobu"

echel0n's avatar
echel0n committed
212
#: src/js/core.js:3387
echel0n's avatar
echel0n committed
213
214
215
msgid "URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)"
msgstr "URL k přenosu klienta (např. http://localhost:9091)"

echel0n's avatar
echel0n committed
216
#: src/js/core.js:3397
echel0n's avatar
echel0n committed
217
218
219
msgid "URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)"
msgstr "Adresa URL pro váš klient Deluge (např. http://localhost:8112)"

echel0n's avatar
echel0n committed
220
#: src/js/core.js:3406
echel0n's avatar
echel0n committed
221
222
223
msgid "IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)"
msgstr "IP nebo název hostitele démon Potopa (např. scgi://localhost:58846)"

echel0n's avatar
echel0n committed
224
#: src/js/core.js:3413
echel0n's avatar
echel0n committed
225
226
227
msgid "URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)"
msgstr "Adresa URL vašeho Synology DS klienta (např. http://localhost:5000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
228
#: src/js/core.js:3418
echel0n's avatar
echel0n committed
229
230
msgid "URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
231

echel0n's avatar
echel0n committed
232
#: src/js/core.js:3418
echel0n's avatar
echel0n committed
233
234
235
msgid " or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
236
#: src/js/core.js:3428
echel0n's avatar
echel0n committed
237
238
239
msgid "URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL qbittorrent klientovi (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
240
#: src/js/core.js:3438
echel0n's avatar
echel0n committed
241
242
243
msgid "URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)"
msgstr "Adresa URL vašeho MLDonkey (např. http://localhost:4080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
244
#: src/js/core.js:3449
echel0n's avatar
echel0n committed
245
246
247
msgid "URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL pro putio klienta (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
248
#: src/js/core.js:3618
echel0n's avatar
echel0n committed
249
250
251
msgid "validating..."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
252
#: src/js/core.js:3619
echel0n's avatar
echel0n committed
253
254
255
msgid "Select TV Download Directory"
msgstr "Vyberte adresář pro stahování TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
256
#: src/js/core.js:3620
echel0n's avatar
echel0n committed
257
258
259
msgid "Select UNPACK Directory"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
260
#: src/js/core.js:3634
echel0n's avatar
echel0n committed
261
262
263
msgid "Unrar Executable not found."
msgstr "Program unrar nebyl nalezen."

echel0n's avatar
echel0n committed
264
#: src/js/core.js:3677 src/js/core.js:3712 src/js/core.js:3747 src/js/core.js:3798
echel0n's avatar
echel0n committed
265
266
267
msgid "This pattern is invalid."
msgstr "Tento vzorek je neplatný."

echel0n's avatar
echel0n committed
268
#: src/js/core.js:3681 src/js/core.js:3716 src/js/core.js:3751 src/js/core.js:3802
echel0n's avatar
echel0n committed
269
270
271
msgid "This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows."
msgstr "Tento model by bylo neplatné bez složek, používat to donutí \"Narovnat\" vypnuto pro všechny pořady."

echel0n's avatar
echel0n committed
272
#: src/js/core.js:3685 src/js/core.js:3720 src/js/core.js:3755 src/js/core.js:3807
echel0n's avatar
echel0n committed
273
274
275
msgid "This pattern is valid."
msgstr "Tento model je platný."

echel0n's avatar
echel0n committed
276
#: src/js/core.js:4131
echel0n's avatar
echel0n committed
277
278
279
msgid "<b>Step1:</b> Confirm Authorization"
msgstr "<b>Step1:</b> potvrzení autorizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
280
#: src/js/core.js:4188 src/js/core.js:4242
echel0n's avatar
echel0n committed
281
282
283
msgid "Please fill in the Popcorn IP address"
msgstr "Vyplňte prosím adresu Popcorn IP"

echel0n's avatar
echel0n committed
284
#: src/js/core.js:4425
echel0n's avatar
echel0n committed
285
286
287
msgid "Check blacklist name; the value need to be a trakt slug"
msgstr "Kontrola blacklist název; hodnota musí být slimák trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
288
#: src/js/core.js:4457
echel0n's avatar
echel0n committed
289
290
msgid "You must specify an SMTP hostname!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
291

echel0n's avatar
echel0n committed
292
#: src/js/core.js:4460
echel0n's avatar
echel0n committed
293
294
msgid "You must specify an SMTP port!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
295

echel0n's avatar
echel0n committed
296
#: src/js/core.js:4462
echel0n's avatar
echel0n committed
297
298
msgid "SMTP port must be between 0 and 65535!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
299

echel0n's avatar
echel0n committed
300
#: src/js/core.js:4468
echel0n's avatar
echel0n committed
301
302
303
msgid "Enter an email address to send the test to:"
msgstr "Zadejte e-mailovou adresu k odeslání testu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
304
#: src/js/core.js:4470
echel0n's avatar
echel0n committed
305
306
msgid "You must provide a recipient email address!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
307

echel0n's avatar
echel0n committed
308
#: src/js/core.js:4540
echel0n's avatar
echel0n committed
309
310
311
msgid "Device list updated. Please choose a device to push to."
msgstr "Aktualizován seznam zařízení. Vyberte prosím zařízení posunout."

echel0n's avatar
echel0n committed
312
#: src/js/core.js:4601
echel0n's avatar
echel0n committed
313
314
315
msgid "You didn't supply a Pushbullet api key"
msgstr "Jste nedodal Pushbullet api klíč"

echel0n's avatar
echel0n committed
316
#: src/js/core.js:4631
echel0n's avatar
echel0n committed
317
318
319
msgid "Don't forget to save your new pushbullet settings."
msgstr "Nezapomeňte uložit nové nastavení pushbullet."

echel0n's avatar
echel0n committed
320
#: src/js/core.js:4703
echel0n's avatar
echel0n committed
321
322
323
msgid "Select backup folder to save to"
msgstr "Vyberte záložní složku pro uložení"

echel0n's avatar
echel0n committed
324
#: src/js/core.js:4708
echel0n's avatar
echel0n committed
325
326
327
msgid "Select backup files to restore"
msgstr "Vyberte záložní soubory k obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
328
#: src/js/core.js:5253
echel0n's avatar
echel0n committed
329
330
331
msgid "No providers available to configure."
msgstr "K dispozici konfigurace žádní zprostředkovatelé."

echel0n's avatar
echel0n committed
332
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:16 src/js/core.js:5463
echel0n's avatar
echel0n committed
333
334
335
msgid "Mass Delete"
msgstr "Hromadné odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
336
#: src/js/core.js:5464
echel0n's avatar
echel0n committed
337
338
339
msgid "You have selected to delete  show(s).  Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system."
msgstr "Rozhodli jste se odstranit show (y).  Opravdu že chcete pokračovat? Všechny soubory budou odstraněny ze systému."

echel0n's avatar
echel0n committed
340
#: src/js/core.js:5541
echel0n's avatar
echel0n committed
341
342
msgid "DELETED"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
343

echel0n's avatar
echel0n committed
344
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:25
345
msgid "Profile"
echel0n's avatar
echel0n committed
346
msgstr "Profil"
347

echel0n's avatar
echel0n committed
348
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:28
349
msgid "JSONP"
echel0n's avatar
echel0n committed
350
msgstr "JSONP"
351

echel0n's avatar
echel0n committed
352
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:35
353
msgid "Command name"
echel0n's avatar
echel0n committed
354
msgstr "Název příkazu"
355

echel0n's avatar
echel0n committed
356
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:66
357
msgid "Parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
358
msgstr "Parametry"
359

echel0n's avatar
echel0n committed
360
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:72
echel0n's avatar
echel0n committed
361
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:568
echel0n's avatar
echel0n committed
362
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:11
echel0n's avatar
echel0n committed
363
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:25
echel0n's avatar
echel0n committed
364
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
365
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:79
366
msgid "Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
367
msgstr "Jméno"
368

echel0n's avatar
echel0n committed
369
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:73
370
msgid "Required"
echel0n's avatar
echel0n committed
371
msgstr "Požadované"
372

echel0n's avatar
echel0n committed
373
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:74
374
msgid "Description"
echel0n's avatar
echel0n committed
375
msgstr "Popis"
376

echel0n's avatar
echel0n committed
377
378
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:75
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:206
379
msgid "Type"
echel0n's avatar
echel0n committed
380
msgstr "Typ"
381

echel0n's avatar
echel0n committed
382
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:76
383
msgid "Default value"
echel0n's avatar
echel0n committed
384
msgstr "Výchozí hodnota"
385

echel0n's avatar
echel0n committed
386
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:77
387
msgid "Allowed values"
echel0n's avatar
echel0n committed
388
msgstr "Povolené hodnoty"
389

echel0n's avatar
echel0n committed
390
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:89
391
msgid "Playground"
echel0n's avatar
echel0n committed
392
msgstr "Hřiště"
393

echel0n's avatar
echel0n committed
394
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
395
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:132
echel0n's avatar
echel0n committed
396
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:165
397
398
399
msgid "URL:"
msgstr "ADRESA URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
400
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:99
401
msgid "Required parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
402
msgstr "Požadované parametry"
403

echel0n's avatar
echel0n committed
404
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:108
405
msgid "Optional parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
406
msgstr "Volitelné parametry"
407

echel0n's avatar
echel0n committed
408
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:122
409
msgid "Call API"
echel0n's avatar
echel0n committed
410
msgstr "Volání rozhraní API"
411

echel0n's avatar
echel0n committed
412
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:130
413
msgid "Response:"
echel0n's avatar
echel0n committed
414
msgstr "Odpověď:"
415

echel0n's avatar
echel0n committed
416
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:136
echel0n's avatar
echel0n committed
417
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:74
418
msgid "Clear"
echel0n's avatar
echel0n committed
419
msgstr "Vymazat"
420

echel0n's avatar
echel0n committed
421
422
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:197
echel0n's avatar
echel0n committed
423
424
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:66
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
425
426
427
428
429
430
431
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:149
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:182
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:230
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:264
echel0n's avatar
echel0n committed
432
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:284
433
msgid "Yes"
echel0n's avatar
echel0n committed
434
msgstr "Ano"
435

echel0n's avatar
echel0n committed
436
437
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:169
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:196
echel0n's avatar
echel0n committed
438
439
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:87
echel0n's avatar
echel0n committed
440
441
442
443
444
445
446
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:150
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:183
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:215
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:231
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:247
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:265
echel0n's avatar
echel0n committed
447
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:285
448
msgid "No"
echel0n's avatar
echel0n committed
449
msgstr "Ne"
450

echel0n's avatar
echel0n committed
451
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:216
452
msgid "season"
echel0n's avatar
echel0n committed
453
msgstr "sezóny"
454

echel0n's avatar
echel0n committed
455
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:222
456
msgid "episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
457
msgstr "Epizoda"
458

echel0n's avatar
echel0n committed
459
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:32
460
msgid "All"
echel0n's avatar
echel0n committed
461
msgstr "Všechny"
462

echel0n's avatar
echel0n committed
463
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:38
464
msgid "Compact"
echel0n's avatar
echel0n committed
465
msgstr "Kompaktní"
466

echel0n's avatar
echel0n committed
467
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:41
468
msgid "Detailed"
echel0n's avatar
echel0n committed
469
msgstr "Podrobné"
470

echel0n's avatar
echel0n committed
471
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:54
echel0n's avatar
echel0n committed
472
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:118
473
msgid "Time"
echel0n's avatar
echel0n committed
474
msgstr "Čas"
475

echel0n's avatar
echel0n committed
476
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
477
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
478
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:564
echel0n's avatar
echel0n committed
479
#: sickrage/core/webserver/views/home/test_renaming.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
480
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:78
481
msgid "Episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
482
msgstr "Epizoda"
483

echel0n's avatar
echel0n committed
484
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:56
485
msgid "Action"
echel0n's avatar
echel0n committed
486
msgstr "Akce"
487

echel0n's avatar
echel0n committed
488
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
489
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:36
490
msgid "Provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
491
msgstr "Poskytovatel"
492

echel0n's avatar
echel0n committed
493
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:58
echel0n's avatar
echel0n committed
494
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
495
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:287
echel0n's avatar
echel0n committed
496
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:68
497
msgid "Quality"
echel0n's avatar
echel0n committed
498
msgstr "Kvalita"
499

echel0n's avatar
echel0n committed
500
#: sickrage/core/common.py:181 sickrage/core/common.py:616
echel0n's avatar
echel0n committed
501
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:120
echel0n's avatar
echel0n committed
502
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:385
503
504
505
msgid "Snatched"
msgstr "Vytrhla"

echel0n's avatar
echel0n committed
506
#: sickrage/core/common.py:180 sickrage/core/common.py:619
echel0n's avatar
echel0n committed
507
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:121
508
msgid "Downloaded"
echel0n's avatar
echel0n committed
509
msgstr "Stáhnout"
510

echel0n's avatar
echel0n committed
511
#: sickrage/core/common.py:624
echel0n's avatar
echel0n committed
512
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:919
echel0n's avatar
echel0n committed
513
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:123
514
515
516
msgid "Subtitled"
msgstr "S podtitulem"

echel0n's avatar
echel0n committed
517
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
518
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:63
519
msgid "missing provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
520
msgstr "chybějící poskytovatel"
521

echel0n's avatar
echel0n committed
522
523
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:23
msgid "Select Columns"
echel0n's avatar
echel0n committed
524
msgstr "Vybrat sloupce"
echel0n's avatar
echel0n committed
525
526
527

#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:394
528
msgid "Toggle Summary"
echel0n's avatar
echel0n committed
529
msgstr "Přepnout přehled"
530

echel0n's avatar
echel0n committed
531
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
532
533
534
msgid "AnimeDB Settings"
msgstr "Nastavení AnimeDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
535
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
536
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:105
echel0n's avatar
echel0n committed
537
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:429
echel0n's avatar
echel0n committed
538
539
msgid "User Interface"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
echel0n's avatar
echel0n committed
540

echel0n's avatar
echel0n committed
541
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:18
542
msgid "AniDB"
echel0n's avatar
echel0n committed
543
msgstr "AniDB"
544

echel0n's avatar
echel0n committed
545
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
546
547
msgid "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public"
msgstr "AniDB je neziskové databáze informací anime, která je volně přístupná veřejnosti"
548

echel0n's avatar
echel0n committed
549
550
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
551
552
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:759
echel0n's avatar
echel0n committed
553
554
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
echel0n's avatar
echel0n committed
555
556
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
557

echel0n's avatar
echel0n committed
558
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
559
560
561
msgid "Enable AniDB"
msgstr "Povolit AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
562
563
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
564
565
msgid "AniDB Username"
msgstr "Uživatelské jméno AniDB"
566

echel0n's avatar
echel0n committed
567
568
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:74
echel0n's avatar
echel0n committed
569
570
571
msgid "AniDB Password"
msgstr "AniDB heslo"

echel0n's avatar
echel0n committed
572
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
573
msgid "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
574
msgstr "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
575

echel0n's avatar
echel0n committed
576
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
577
578
579
msgid "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
msgstr "Chcete přidat epizody zpracovány MyList?"

echel0n's avatar
echel0n committed
580
581
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:95
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:122
echel0n's avatar
echel0n committed
582
583
584
585
586
587
588
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:329
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:417
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:706
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:952
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1240
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1298
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1429
echel0n's avatar
echel0n committed
589
590
591
592
593
594
595
596
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:902
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:979
echel0n's avatar
echel0n committed
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1339
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1428
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1896
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2138
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2398
echel0n's avatar
echel0n committed
608
609
610
611
612
613
614
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2535
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2719
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2878
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3397
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3501
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3676
echel0n's avatar
echel0n committed
615
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:401
echel0n's avatar
echel0n committed
616
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1403
echel0n's avatar
echel0n committed
617
618
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:124
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:936
echel0n's avatar
echel0n committed
619
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
620
621
622
623
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:311
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:736
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1043
echel0n's avatar
echel0n committed
624
625
626
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:259
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:316
echel0n's avatar
echel0n committed
627
628
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:415
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/config.mako:24
echel0n's avatar
echel0n committed
629
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:294
echel0n's avatar
echel0n committed
630
631
632
msgid "Save Changes"
msgstr "Uložit změny"

echel0n's avatar
echel0n committed
633
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:110
echel0n's avatar
echel0n committed
634
635
636
msgid "Split show lists"
msgstr "Rozdělené zobrazení seznamů"

echel0n's avatar
echel0n committed
637
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:116
echel0n's avatar
echel0n committed
638
639
640
msgid "Separate anime and normal shows in groups"
msgstr "Samostatné anime a normální pořady ve skupinách"

echel0n's avatar
echel0n committed
641
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:4
echel0n's avatar
echel0n committed
642
643
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:11
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
644
645
646
msgid "Backup"
msgstr "Zálohování"

echel0n's avatar
echel0n committed
647
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:5
echel0n's avatar
echel0n committed
648
649
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:60
echel0n's avatar
echel0n committed
650
651
652
msgid "Restore"
msgstr "Obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
653
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
654
655
656
msgid "Backup your main database file and config"
msgstr "Zálohování souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
657
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:22
658
msgid "Select the folder you wish to save your backup file to"
echel0n's avatar
echel0n committed
659
msgstr "Vyberte složku, kterou chcete uložit záložní soubor do"
660

echel0n's avatar
echel0n committed
661
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
662
663
664
msgid "Restore your main database file and config"
msgstr "Obnovení souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
665
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:56
666
msgid "Select the backup file you wish to restore"
echel0n's avatar
echel0n committed
667
msgstr "Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit"
668

echel0n's avatar
echel0n committed
669
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:73
echel0n's avatar
echel0n committed
670
msgid "Restore database files"
echel0n's avatar
echel0n committed
671
msgstr "Obnovit soubory databáze"
echel0n's avatar
echel0n committed
672

echel0n's avatar
echel0n committed
673
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
674
msgid "Restore configuration file"
echel0n's avatar
echel0n committed
675
msgstr "Obnovení konfigurační soubor"
echel0n's avatar
echel0n committed
676

echel0n's avatar
echel0n committed
677
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
678
msgid "Restore cache files"
echel0n's avatar
echel0n committed
679
msgstr "Obnovit soubory v mezipaměti"
echel0n's avatar
echel0n committed
680

echel0n's avatar
echel0n committed
681
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
682
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:90
echel0n's avatar
echel0n committed
683
684
685
msgid "Misc"
msgstr "Různé"

echel0n's avatar
echel0n committed
686
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:21
echel0n's avatar
echel0n committed
687
688
689
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"

echel0n's avatar
echel0n committed
690
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
691
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:962
echel0n's avatar
echel0n committed
692
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
echel0n's avatar
echel0n committed
693
694
695
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Upřesnit nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
696
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
697
msgid "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
698
msgstr "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
699

echel0n's avatar
echel0n committed
700
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:35
echel0n's avatar
echel0n committed
701
msgid "Options for api.sickrage.ca"
echel0n's avatar
echel0n committed
702
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
703

echel0n's avatar
echel0n committed
704
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:42
echel0n's avatar
echel0n committed
705
706
msgid "API Provider Cache"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
707

echel0n's avatar
echel0n committed
708
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:49
echel0n's avatar
echel0n committed
709
msgid "Enable provider cache ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
710
msgstr "Povolit mezipaměť poskytovatele?"
echel0n's avatar
echel0n committed
711

echel0n's avatar
echel0n committed
712
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:56
echel0n's avatar
echel0n committed
713
msgid "Google Drive"
echel0n's avatar
echel0n committed
714
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
715

echel0n's avatar
echel0n committed
716
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:69
echel0n's avatar
echel0n committed
717
718
719
msgid "Sync To Google Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
720
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:71
echel0n's avatar
echel0n committed
721
722
723
msgid "Sync To Local Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
724
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:92
echel0n's avatar
echel0n committed
725
726
727
msgid "Startup options. Indexer options. Log and show file locations."
msgstr "Možnosti spuštění. Možnosti indexování. Umístění souborů protokolu a show."

echel0n's avatar
echel0n committed
728
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:93
echel0n's avatar
echel0n committed
729
730
731
msgid "Some options may require a manual restart to take effect."
msgstr "Některé možnosti mohou vyžadovat ruční restartování projevily."

echel0n's avatar
echel0n committed
732
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
733
734
735
msgid "Default Indexer Language"
msgstr "Výchozí indexeru jazyk"

echel0n's avatar
echel0n committed
736
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:111
737
msgid "for adding shows and metadata providers"
echel0n's avatar
echel0n committed
738
msgstr "pro přidání pořady a zprostředkovatelé metadata"
739

echel0n's avatar
echel0n committed
740
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
741
742
743
msgid "Launch browser"
msgstr "Spusťte prohlížeč"

echel0n's avatar
echel0n committed
744
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
745
746
747
msgid "open the SickRage home page on startup"
msgstr "Otevřete domovskou stránku SickRage na startu"

echel0n's avatar
echel0n committed
748
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:131
echel0n's avatar
echel0n committed
749
750
751
msgid "Initial page"
msgstr "Úvodní stránka"

echel0n's avatar
echel0n committed
752
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:141
753
msgid "when launching SickRage interface"
echel0n's avatar
echel0n committed
754
msgstr "Při spuštění rozhraní SickRage"
755

echel0n's avatar
echel0n committed
756
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:143
echel0n's avatar
echel0n committed
757
758
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:132
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:378
echel0n's avatar
echel0n committed
759
760
761
msgid "Shows"
msgstr "Ukazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
762
#: sickrage/core/webserver/views.py:545 sickrage/core/webserver/views.py:546
echel0n's avatar
echel0n committed
763
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:146
echel0n's avatar
echel0n committed
764
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
765
766
767
msgid "Schedule"
msgstr "Plán"

echel0n's avatar
echel0n committed
768
#: sickrage/core/webserver/views.py:3658 sickrage/core/webserver/views.py:3659
echel0n's avatar
echel0n committed
769
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:149
echel0n's avatar
echel0n committed
770
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:218
echel0n's avatar
echel0n committed
771
772
773
msgid "History"
msgstr "Historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
774
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:152
echel0n's avatar
echel0n committed
775
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:281
echel0n's avatar
echel0n committed
776
msgid "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
777
msgstr "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
778

echel0n's avatar
echel0n committed
779
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:161
echel0n's avatar
echel0n committed
780
781
782
msgid "Daily show updates start time"
msgstr "Každý den ukazují, že čas zahájení aktualizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
783
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:180
echel0n's avatar
echel0n committed
784
785
786
msgid "with information such as next air dates, show ended, etc."
msgstr "s informacemi jako jsou data příští vzduchu ukazují skončilo, atd."

echel0n's avatar
echel0n committed
787
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:181
echel0n's avatar
echel0n committed
788
789
790
msgid "Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)"
msgstr "Použití 15 hodin, 4 na 4 ráno atd. Cokoliv nad 23 nebo pod 0 bude nastavena na 0 (12 hod)"

echel0n's avatar
echel0n committed
791
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:188
echel0n's avatar
echel0n committed
792
793
794
msgid "Daily show updates stale shows"
msgstr "Denní přehlídka aktualizuje zastaralých pořady"

echel0n's avatar
echel0n committed
795
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:194
echel0n's avatar
echel0n committed
796
797
798
msgid "should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?"
msgstr "by měla ukončený ukazuje poslední aktualizace méně než 90 dní aktualizován a automaticky aktualizována?"

echel0n's avatar
echel0n committed
799
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:201
echel0n's avatar
echel0n committed
800
801
802
msgid "Send to trash for actions"
msgstr "Odeslat do koše na akce"

echel0n's avatar
echel0n committed
803
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:207
echel0n's avatar
echel0n committed
804
805
806
msgid "when using show \"Remove\" and delete files"
msgstr "Při použití Ukázat \"Odstranit\" a odstraňte soubory"

echel0n's avatar
echel0n committed
807
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:213
echel0n's avatar
echel0n committed
808
809
810
msgid "on scheduled deletes of the oldest log files"
msgstr "na pravidelné odstranění nejstarších souborů protokolů"

echel0n's avatar
echel0n committed
811
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:217
echel0n's avatar
echel0n committed
812
813
814
msgid "selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete"
msgstr "vybrané akce použít trash (koš) namísto výchozího trvalé odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
815
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:225
echel0n's avatar
echel0n committed
816
817
818
msgid "Number of Log files saved"
msgstr "Počet souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
819
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:236
820
msgid "default = 5"
echel0n's avatar
echel0n committed
821
msgstr "výchozí = 5"
822

echel0n's avatar
echel0n committed
823
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:247
echel0n's avatar
echel0n committed
824
825
826
msgid "Size of Log files saved"
msgstr "Velikost souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
827
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:258
828
msgid "default = 1048576 (1MB)"
echel0n's avatar
echel0n committed
829
msgstr "výchozí = 1048576 (1MB)"
830

echel0n's avatar
echel0n committed
831
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:269
echel0n's avatar
echel0n committed
832
833
834
msgid "Default indexer for adding shows"
msgstr "Výchozí indexeru pro přidání pořady"