messages.po 254 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
2001
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1243
2002
2003
2004
msgid "Test Prowl"
msgstr "Prova d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
2005
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1261
2006
2007
msgid "The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed"
msgstr "La notificació escriptori estàndard API per a Linux / * nix sistemes. Aquest notificador només funcionarà si el mòdul pynotify està instal·lat"
2008

echel0n's avatar
echel0n committed
2009
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1274
2010
2011
2012
msgid "send Libnotify notifications?"
msgstr "enviar notificacions Libnotify?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2013
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1323
2014
2015
2016
msgid "Test Libnotify"
msgstr "Prova Libnotify"

echel0n's avatar
echel0n committed
2017
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1338
2018
2019
msgid "Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices."
msgstr "Pushover facilita enviar notificacions en temps real als seus dispositius Android i iOS."
2020

echel0n's avatar
echel0n committed
2021
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1349
2022
2023
2024
msgid "send Pushover notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushover?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2025
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1394
2026
2027
2028
msgid "Pushover key"
msgstr "Clau pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2029
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1404
2030
2031
2032
msgid "user key of your Pushover account"
msgstr "clau d'usuari del compte Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2033
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1411
2034
2035
2036
msgid "Pushover API key"
msgstr "Clau pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2037
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1426
2038
2039
2040
msgid "Click here"
msgstr "Feu clic aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
2041
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1426
2042
2043
2044
msgid "to create a Pushover API key"
msgstr "per crear una clau de Pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2045
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1432
2046
2047
2048
msgid "Pushover devices"
msgstr "Dispositius pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2049
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1441
2050
2051
2052
msgid "ex. device1,device2"
msgstr "ex. device1, device2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2053
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1449
2054
2055
2056
msgid "Pushover notification sound"
msgstr "So de notificació pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2057
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1458
2058
msgid "Pushover"
echel0n's avatar
echel0n committed
2059
msgstr "Pushover"
2060

echel0n's avatar
echel0n committed
2061
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1461
2062
2063
2064
msgid "Bike"
msgstr "Bicicleta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2065
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1464
2066
2067
2068
msgid "Bugle"
msgstr "Búgula"

echel0n's avatar
echel0n committed
2069
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1467
2070
2071
2072
msgid "Cash Register"
msgstr "Caixa registradora"

echel0n's avatar
echel0n committed
2073
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1470
2074
2075
2076
msgid "Classical"
msgstr "Clàssica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1473
2078
2079
2080
msgid "Cosmic"
msgstr "Còsmica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2081
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1476
2082
2083
2084
msgid "Falling"
msgstr "Caient"

echel0n's avatar
echel0n committed
2085
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1479
2086
msgid "Gamelan"
echel0n's avatar
echel0n committed
2087
msgstr "Gamelan"
2088

echel0n's avatar
echel0n committed
2089
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1482
2090
2091
2092
msgid "Incoming"
msgstr "Entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2093
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1485
2094
2095
2096
msgid "Intermission"
msgstr "Entreacte"

echel0n's avatar
echel0n committed
2097
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1488
2098
2099
2100
msgid "Magic"
msgstr "Màgia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2101
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1491
2102
2103
2104
msgid "Mechanical"
msgstr "Mecànica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2105
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1494
2106
msgid "Piano Bar"
echel0n's avatar
echel0n committed
2107
msgstr "Piano Bar"
2108

echel0n's avatar
echel0n committed
2109
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1497
2110
2111
2112
msgid "Siren"
msgstr "Sirena"

echel0n's avatar
echel0n committed
2113
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1500
2114
2115
2116
msgid "Space Alarm"
msgstr "Espai d'alarma"

echel0n's avatar
echel0n committed
2117
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1503
2118
2119
2120
msgid "Tug Boat"
msgstr "Vaixell remolcador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2121
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1506
2122
2123
2124
msgid "Alien Alarm (long)"
msgstr "Alarma estranger (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2125
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1509
2126
2127
2128
msgid "Climb (long)"
msgstr "Pujada (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2129
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1512
2130
2131
2132
msgid "Persistent (long)"
msgstr "Persistent (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2133
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1515
2134
2135
2136
msgid "Pushover Echo (long)"
msgstr "Pushover Echo (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2137
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1518
2138
2139
2140
msgid "Up Down (long)"
msgstr "Amunt avall (llarga)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2141
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1521
2142
2143
2144
msgid "None (silent)"
msgstr "Cap (silenci)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2145
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1524
2146
2147
2148
msgid "Device specific"
msgstr "Dispositiu específic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2149
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1529
2150
2151
2152
msgid "Choose notification sound to use"
msgstr "Esculli so de notificació d'utilitzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2153
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1534
2154
2155
2156
msgid "Test Pushover"
msgstr "Prova Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2157
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1547
2158
2159
2160
msgid "Read your messages where and when you want them!"
msgstr "Llegir els teus missatges on i quan vol!"

echel0n's avatar
echel0n committed
2161
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1558
2162
2163
2164
msgid "send Boxcar2 notifications?"
msgstr "enviar notificacions Boxcar2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2165
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1602
2166
2167
2168
msgid "Boxcar2 access token"
msgstr "Testimoni d'accés Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2169
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1611
2170
2171
2172
msgid "access token for your Boxcar2 account"
msgstr "testimoni d'accés per al seu compte de Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2173
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1624
2174
2175
2176
msgid "Test Boxcar2"
msgstr "Prova Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2177
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1639
2178
2179
msgid "Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device."
msgstr "Notifiqui que meu Android és un aguait com a aplicació Android i l'API que ofereix una manera fàcil d'enviar les notificacions de la vostra candidatura directament al dispositiu Android."
2180

echel0n's avatar
echel0n committed
2181
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1650
2182
2183
2184
msgid "send NMA notifications?"
msgstr "enviar notificacions NMA?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2185
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1694
2186
2187
2188
msgid "NMA API key"
msgstr "Clau d'NMA API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2189
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1703
2190
2191
2192
msgid "ex. key1,key2 (max 5)"
msgstr "ex. key1, key2 (màxim 5)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2193
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1710
2194
2195
2196
msgid "NMA priority"
msgstr "Prioritat NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1719
2198
2199
2200
msgid "Very Low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
2201
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1722
2202
2203
2204
msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"

echel0n's avatar
echel0n committed
2205
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1725
echel0n's avatar
echel0n committed
2206
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:662
2207
msgid "Normal"
echel0n's avatar
echel0n committed
2208
msgstr "Normal"
2209

echel0n's avatar
echel0n committed
2210
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1728
echel0n's avatar
echel0n committed
2211
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:665
2212
2213
2214
msgid "High"
msgstr "Alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2215
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1731
2216
2217
2218
msgid "Emergency"
msgstr "Emergència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2219
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1736
2220
2221
2222
msgid "priority of NMA messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges NMA des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2223
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1748
2224
2225
2226
msgid "Test NMA"
msgstr "Prova NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2227
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1764
2228
2229
msgid "Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8."
msgstr "Pushalot és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats executant Windows Phone o Windows 8."
2230

echel0n's avatar
echel0n committed
2231
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1775
2232
2233
2234
msgid "send Pushalot notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushalot?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2235
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1819
2236
2237
2238
msgid "Pushalot authorization token"
msgstr "Fitxa d'autorització Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2239
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1829
2240
2241
2242
msgid "authorization token of your Pushalot account."
msgstr "Fitxa d'autorització del seu compte de Pushalot."

echel0n's avatar
echel0n committed
2243
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1842
2244
2245
2246
msgid "Test Pushalot"
msgstr "Prova Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2247
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1858
2248
2249
msgid "Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers."
msgstr "Pushbullet és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats corrent navegadors Chrome Android i escriptori."
2250

echel0n's avatar
echel0n committed
2251
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1869
2252
2253
2254
msgid "send Pushbullet notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushbullet?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2255
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1913
2256
2257
2258
msgid "Pushbullet API key"
msgstr "Clau de Pushbullet API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2259
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1923
2260
2261
2262
msgid "API key of your Pushbullet account"
msgstr "Clau d'API del compte Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2263
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1930
2264
2265
2266
msgid "Pushbullet devices"
msgstr "Mecanismes Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2267
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1942
2268
2269
2270
msgid "select device you wish to push to."
msgstr "Seleccioneu el dispositiu que voleu empènyer a."

echel0n's avatar
echel0n committed
2271
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1950
2272
2273
2274
msgid "Update device list"
msgstr "Llista de dispositius d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2275
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1964
2276
2277
2278
msgid "Test Pushbullet"
msgstr "Prova Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2279
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1979
2280
2281
msgid "Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API."
msgstr "Mòbil lliure és una xarxa cel·lular francès famós provider.<br> que proporciona als seus clients una API de SMS lliure."
2282

echel0n's avatar
echel0n committed
2283
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1990
2284
2285
2286
msgid "send SMS notifications?"
msgstr "enviar les notificacions de SMS?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2287
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2004
2288
2289
2290
msgid "send a SMS when a download starts?"
msgstr "enviar un SMS quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2291
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2016
2292
2293
2294
msgid "send a SMS when a download finishes?"
msgstr "enviar un SMS quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2295
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2028
2296
2297
2298
msgid "send a SMS when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un SMS quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2299
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2034
2300
2301
2302
msgid "Free Mobile customer ID"
msgstr "Identificació de client mòbil lliure"

echel0n's avatar
echel0n committed
2303
2304
2305
2306
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2044
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2157
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2302
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2349
2307
2308
2309
msgid "ex. 12345678"
msgstr "ex. el 12345678"

echel0n's avatar
echel0n committed
2310
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2051
2311
2312
2313
msgid "Free Mobile API Key"
msgstr "Mòbil lliure clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2314
2315
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2061
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2193
2316
2317
2318
msgid "enter yourt API key"
msgstr "Introdueixi la clau d'API yourt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2319
2320
2321
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2069
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2211
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2396
2322
2323
2324
msgid "Click below to test your settings."
msgstr "Feu clic a següent per provar la configuració."

echel0n's avatar
echel0n committed
2325
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2076
2326
2327
2328
msgid "Test SMS"
msgstr "Prova SMS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2329
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2090
2330
2331
2332
msgid "Telegram is a cloud-based instant messaging service"
msgstr "Telegrama és un núvol instantani servei de missatgeria"

echel0n's avatar
echel0n committed
2333
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2101
2334
2335
2336
msgid "send Telegram notifications?"
msgstr "enviar notificacions telegrama?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2337
2338
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2115
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
2339
2340
2341
msgid "send a message when a download starts?"
msgstr "enviar un missatge quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2342
2343
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2271
2344
2345
2346
msgid "send a message when a download finishes?"
msgstr "enviar un missatge quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2347
2348
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2139
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2283
2349
2350
2351
msgid "send a message when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un missatge quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2352
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2145
2353
2354
2355
msgid "User/Group ID"
msgstr "ID d'usuari o grup"

echel0n's avatar
echel0n committed
2356
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2165
2357
2358
2359
msgid "contact @myidbot on Telegram to get an ID"
msgstr "contacte @myidbot el telegrama per a obtenir un identificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2360
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2172
echel0n's avatar
echel0n committed
2361
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:65
2362
2363
2364
msgid "NOTE"
msgstr "NOTA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2365
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2173
2366
2367
msgid "Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error."
msgstr "No oblidis parlar amb el seu bot com a mínim una vegada si aconsegueix un error 403."
2368

echel0n's avatar
echel0n committed
2369
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2181
2370
2371
2372
msgid "Bot API Key"
msgstr "Amp clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2373
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2201
2374
2375
2376
msgid "contact @BotFather on Telegram to set up one"
msgstr "contactar amb @BotFather el telegrama d'establir un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2377
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2218
2378
2379
2380
msgid "Test Telegram"
msgstr "Telegrama de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2381
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2233
2382
2383
msgid "Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device."
msgstr "Twilio és un webservice API que permet comunicar-se directament amb un número de mòbil. Aquest notificador enviarà un text directament al vostre dispositiu mòbil."
2384

echel0n's avatar
echel0n committed
2385
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2245
2386
2387
2388
msgid "text your mobile device?"
msgstr "text el seu mecanisme mòbil?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2389
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2290
2390
2391
2392
msgid "Twilio Account SID"
msgstr "Twilio compte SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2393
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2310
2394
2395
2396
msgid "account SID of your Twilio account."
msgstr "SID del compte Twilio compte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2397
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2319
2398
2399
2400
msgid "Twilio Auth Token"
msgstr "Twilio Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
2401
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2329
2402
2403
2404
msgid "enter your auth token"
msgstr "Introduïu el testimoni d'autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2405
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2337
2406
2407
2408
msgid "Twilio Phone SID"
msgstr "Twilio telèfon SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2409
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2357
2410
2411
2412
msgid "phone SID that you would like to send the sms from."
msgstr "SID que li agradaria enviar el sms des del telèfon."

echel0n's avatar
echel0n committed
2413
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2366
2414
2415
2416
msgid "Your phone number"
msgstr "El número de telèfon"

echel0n's avatar
echel0n committed
2417
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2378
2418
2419
2420
msgid "ex. +1-###-###-####"
msgstr "ex. + 1-# # #-# # #-# # #"

echel0n's avatar
echel0n committed
2421
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2386
2422
2423
2424
msgid "phone number that will receive the sms."
msgstr "número de telèfon que rebrà el sms."

echel0n's avatar
echel0n committed
2425
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2403
2426
2427
2428
msgid "Test Twilio"
msgstr "Prova Twilio"

echel0n's avatar
echel0n committed
2429
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2419
2430
2431
msgid "A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets."
msgstr "A les xarxes socials i servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir altres missatges d'usuaris anomenat tweets."
2432

echel0n's avatar
echel0n committed
2433
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2430
2434
2435
2436
msgid "post tweets on Twitter?"
msgstr "enviar tweets a Twitter?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2437
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2431
2438
2439
2440
msgid "you may want to use a secondary account."
msgstr "pot voler utilitzar un compte de secundària."

echel0n's avatar
echel0n committed
2441
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2475
2442
2443
2444
msgid "Send direct message"
msgstr "Enviar missatge directe"

echel0n's avatar
echel0n committed
2445
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2481
2446
msgid "send a notification via Direct Message, not via status update"
2447
msgstr "enviar una notificació mitjançant missatge directe, no mitjançant Actualització d'estatus"
2448

echel0n's avatar
echel0n committed
2449
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2487
2450
2451
2452
msgid "Send DM to"
msgstr "Enviar DM a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2453
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2497
2454
2455
2456
msgid "Twitter account to send messages to"
msgstr "Compte de Twitter per enviar missatges a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2457
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2504
2458
2459
2460
msgid "Step One"
msgstr "Pas un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2461
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2509
2462
2463
2464
msgid "Request Authorization"
msgstr "Sol·licitud d'autorització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2465
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2514
2466
2467
2468
msgid "Click the \"Request Authorization\" button."
msgstr "Feu clic al botó \"Sol·licitar autorització\"."

echel0n's avatar
echel0n committed
2469
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2515
2470
2471
2472
msgid "This will open a new page containing an auth key."
msgstr "S'obrirà una nova pàgina que conté una clau d'autenticació."

echel0n's avatar
echel0n committed
2473
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2516
2474
2475
2476
msgid "if nothing happens check your popup blocker."
msgstr "si passa res comprovar el seu blocker desplegable."

echel0n's avatar
echel0n committed
2477
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2523
2478
2479
2480
msgid "Step Two"
msgstr "Pas dos"

echel0n's avatar
echel0n committed
2481
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2532
2482
2483
2484
msgid "Enter the key Twitter gave you"
msgstr "Introduir la clau de que Twitter li va donar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2485
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2548
2486
2487
2488
msgid "Test Twitter"
msgstr "Prova de Twitter"

echel0n's avatar
echel0n committed
2489
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2565
2490
2491
msgid "Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!"
msgstr "Trakt ajuda a mantenir un registre de què demostracions de TV i pel·lícules està veient. Basat en els seus favorits, trakt recomana programes addicionals i pel lícules que gaudeixi!"
2492

echel0n's avatar
echel0n committed
2493
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2576
2494
2495
2496
msgid "send Trakt.tv notifications?"
msgstr "enviar notificacions Trakt.tv?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2497
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2584
2498
2499
2500
msgid "Trakt username"
msgstr "Nom d'usuari Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2501
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2594
2502
2503
2504
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
2505
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2603
2506
msgid "Trakt PIN"
echel0n's avatar
echel0n committed
2507
msgstr "Trakt PIN"
2508

echel0n's avatar
echel0n committed
2509
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2611
2510
2511
2512
msgid "authorization PIN code"
msgstr "autorització codi PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2513
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2615
2514
2515
2516
msgid "Authorize"
msgstr "Autoritzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2517
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2621
2518
2519
2520
msgid "Authorize SiCKRAGE"
msgstr "Autoritzar la SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
2521
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2624
2522
2523
2524
msgid "API Timeout"
msgstr "Temps d'espera API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2525
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2639
2526
2527
2528
msgid "Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)"
msgstr "Segons esperar Trakt API per respondre. (Ús 0 esperar per sempre)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2529
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2645
2530
2531
2532
msgid "Default indexer"
msgstr "Omissió d'indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2533
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2663
2534
2535
2536
msgid "Sync libraries"
msgstr "Biblioteques de sincronització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2537
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2669
2538
msgid "sync your SickRage show library with your trakt show library."
2539
msgstr "Sincronitza la teva biblioteca de Mostra el SickRage amb la seva biblioteca Mostra el trakt."
2540

echel0n's avatar
echel0n committed
2541
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2676
2542
2543
2544
msgid "Remove Episodes From Collection"
msgstr "Treure episodis de col·lecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
2545
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2682
2546
2547
msgid "Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library."
msgstr "Treure un episodi de la seva col·lecció Trakt si no és a la biblioteca de SickRage."
2548

echel0n's avatar
echel0n committed
2549
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2689
2550
2551
2552
msgid "Sync watchlist"
msgstr "Sincronització watchlist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2553
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2695
2554
2555
msgid "sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode)."
msgstr "Sincronitza el teu watchlist de Mostra el SickRage amb el seu trakt Mostra el watchlist (espectacle i episodi)."
2556

echel0n's avatar
echel0n committed
2557
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2697
2558
2559
msgid "Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded"
msgstr "Episodi s'afegiran en llista de vigilància quan volia o va arrabassar i es trauran quan es descarreguen"
2560

echel0n's avatar
echel0n committed
2561
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2704
2562
2563
2564
msgid "Watchlist add method"
msgstr "Watchlist afegir mètode"

echel0n's avatar
echel0n committed
2565
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2714
2566
2567
2568
msgid "Skip All"
msgstr "Omet-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2569
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2717
2570
2571
2572
msgid "Download Pilot Only"
msgstr "Descarregar Pilot només"

echel0n's avatar
echel0n committed
2573
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2720
2574
2575
2576
msgid "Get whole show"
msgstr "Obtenir tot el show"

echel0n's avatar
echel0n committed
2577
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2725
2578
2579
2580
msgid "method in which to download episodes for new show's."
msgstr "mètode on descarregar episodis de nou espectacle."

echel0n's avatar
echel0n committed
2581
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2731
2582
2583
2584
msgid "Remove episode"
msgstr "Treure l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2585
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2737
2586
2587
2588
msgid "remove an episode from your watchlist after it is downloaded."
msgstr "treure un episodi de la vostra llista de seguiment després es descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2589
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2743
2590
2591
2592
msgid "Remove series"
msgstr "Eliminar sèries"

echel0n's avatar
echel0n committed
2593
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2749
2594
msgid "remove the whole series from your watchlist after any download."
2595
msgstr "treure tota la sèrie de la vostra llista de seguiment després de qualsevol descàrrega."
2596

echel0n's avatar
echel0n committed
2597
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2755
2598
2599
2600
msgid "Remove watched show"
msgstr "Treure vist Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
2601
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2761
2602
2603
2604
msgid "remove the show from sickrage if it's ended and completely watched"
msgstr "eliminar l'espectacle de sickrage si el té acabat i completament vist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2605
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2767
2606
2607
2608
msgid "Start paused"
msgstr "Començar en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
2609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2773
2610
msgid "show's grabbed from your trakt watchlist start paused."
2611
msgstr "Mostra el de agafar des de la vostra llista de seguiment trakt començar en pausa."
2612

echel0n's avatar
echel0n committed
2613
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2780
2614
2615
2616
msgid "Trakt blackList name"
msgstr "Nom de llista negra Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2617
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2792
2618
msgid "Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page"
2619
msgstr "Name(slug) de llista en Trakt de blacklisting Mostra el \"Añadir del Trakt\" pàgina"
2620

echel0n's avatar
echel0n committed
2621
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2804
2622
2623
2624
msgid "Test Trakt"
msgstr "Prova Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2625
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2820
2626
msgid "Allows configuration of email notifications on a per show basis."
2627
msgstr "Permet configuració de notificacions per correu electrònic sobre una base per Mostra."
2628

echel0n's avatar
echel0n committed
2629
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2831
2630
2631
2632
msgid "send email notifications?"
msgstr "enviï notificacions per correu electrònic?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2633
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2875
2634
2635
2636
msgid "SMTP host"
msgstr "Amfitrió SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2637
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2884
2638
2639
2640
msgid "SMTP server address"
msgstr "Adreça de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2641
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2891
2642
2643
2644
msgid "SMTP port"
msgstr "Port de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2645
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2900
2646
2647
2648
msgid "SMTP server port number"
msgstr "Nombre de ports de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2649
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2907
2650
2651
2652
msgid "SMTP from"
msgstr "SMTP de"

echel0n's avatar
echel0n committed
2653
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2916
2654
2655
2656
msgid "sender email address"
msgstr "Adreça d'e-mail de remitent"

echel0n's avatar
echel0n committed
2657
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2923
2658
2659
2660
msgid "Use TLS"
msgstr "TLS d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
2661
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2929
2662
2663
2664
msgid "check to use TLS encryption."
msgstr "comprovació utilitzar xifratge TLS."

echel0n's avatar
echel0n committed
2665
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2935
2666
2667
2668
msgid "SMTP user"
msgstr "L'usuari SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2669
2670
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2944
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2960
2671
2672
2673
msgid "optional"
msgstr "opcional"

echel0n's avatar
echel0n committed
2674
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2951
2675
2676
2677
msgid "SMTP password"
msgstr "Contrasenya SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2678
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2968
2679
2680
2681
msgid "Global email list"
msgstr "Llista de correu electrònic global"

echel0n's avatar
echel0n committed
2682
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2683
2684
2685
msgid "all emails here receive notifications for"
msgstr "tots els e-mail aquí rebre notificacions, per"

echel0n's avatar
echel0n committed
2686
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2687
2688
2689
msgid "all"
msgstr "tots els"

echel0n's avatar
echel0n committed
2690
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2691
2692
2693
msgid "shows."
msgstr "espectacles."

echel0n's avatar
echel0n committed
2694
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2986
2695
2696
2697
msgid "Show notification list"
msgstr "Mostra la llista de notificació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2698
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2996
2699
2700
2701
msgid "Select a Show"
msgstr "Selecciona un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2702
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3000
2703
2704
2705
msgid "configure per show notifications here."
msgstr "configurar per Mostra notificacions aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
2706
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3015
2707
2708
msgid "configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry."
msgstr "configurar les notificacions per mostrar aquí introduint adreces d'e-mail, separats per comes, després de seleccionar un espectacle al quadre desplegable. Assegureu-vos d'activar l'estalviar per a aquesta Mostra el botó per sota després de cada entrada."
2709

echel0n's avatar
echel0n committed
2710
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3021
2711
2712
2713
msgid "Save for this show"
msgstr "Estalviar per a aquest espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2714
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3035
2715
2716
2717
msgid "Test Email"
msgstr "Correu electrònic de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3051
2719
2720
msgid "Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams."
msgstr "Comoditat porta tota la seva comunicació junts en un sol lloc. És en temps real de missatgeria, arxivament i buscar equips moderns."
2721

echel0n's avatar
echel0n committed
2722
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3063
2723
2724
2725
msgid "send slack notifications?"
msgstr "enviar notificacions folgança?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2726
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3107
2727
2728
2729
msgid "Slack Incoming Webhook"
msgstr "Folgança Webhook entrant"

echel0n's avatar
echel0n committed
2730
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3116
2731
2732
2733
msgid "Slack webhook"
msgstr "Folgança webhook"

echel0n's avatar
echel0n committed
2734
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3130
2735
2736
2737
msgid "Test Slack"
msgstr "Prova relleu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2738
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3146
2739
2740
msgid "All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone."
msgstr "All-in-one de veu i text de xat per als jugadors que és lliure i segur i treballa en l'escriptori i telèfon."
2741

echel0n's avatar
echel0n committed
2742
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3158
2743
2744
2745
msgid "send discord notifications?"
msgstr "enviar notificacions discòrdia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2746
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3205
2747
2748
2749
msgid "Discord Incoming Webhook"
msgstr "Discòrdia Webhook entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2750
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3216
2751
2752
2753
msgid "Discord webhook"
msgstr "Webhook de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2754
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3222
2755
2756
2757
msgid "Create webhook under channel settings."
msgstr "Crear webhook sota escenes de canal."

echel0n's avatar
echel0n committed
2758
2759
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3229
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3240
2760
2761
2762
msgid "Discord Bot Name"
msgstr "Discòrdia Bot nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
2763
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3246
2764
2765
2766
msgid "Blank will use webhook default name."
msgstr "Blanc utilitzarà webhook nom d'omissió."

echel0n's avatar
echel0n committed
2767
2768
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3264
2769
2770
2771
msgid "Discord Avatar URL"
msgstr "Discòrdia Avatar URL"

echel0n's avatar
echel0n committed
2772
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3270
2773
2774
2775
msgid "Blank will use webhook default avatar."
msgstr "Blanc utilitzarà l'avatar webhook per defecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2776
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3277
2777
2778
2779
msgid "Discord TTS"
msgstr "Discòrdia TTS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2780
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3282
2781
2782
2783
msgid "Send notifications using text-to-speech."
msgstr "Enviar notificacions utilitzant text a discurs."

echel0n's avatar
echel0n committed
2784
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3295
2785
2786
2787
msgid "Test Discord"
msgstr "Prova de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2788
2789
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:25
2790
2791
2792
msgid "Post-Processing"
msgstr "Post-tractament"

echel0n's avatar
echel0n committed
2793
2794
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:397
2795
2796
2797
msgid "Episode Naming"
msgstr "Episodi nomenar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2798
2799
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1368
2800
2801
2802
msgid "Metadata"
msgstr "Metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
2803
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:26
2804
2805
2806
msgid "Settings that dictate how SickRage should process completed downloads."
msgstr "Escenes que dicten com ha SickRage procés de completat descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2807
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:37
2808
msgid "Enable the automatic post processor to scan and process any files in your"
2809
msgstr "Habilita el correu automàtic processador escannejar i processar qualsevol arxius en el seu"
2810

echel0n's avatar
echel0n committed
2811
2812
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:38
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:45
2813
2814
2815
msgid "Post Processing Dir"
msgstr "Publicar processament Dir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2816
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
2817
2818
2819
msgid "Do not use if you use an external PostProcessing script"
msgstr "No utilitzeu si utilitza un script postprocessament extern"

echel0n's avatar
echel0n committed
2820
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:64
2821
msgid "The folder where your download client puts the completed TV downloads."
2822
msgstr "La carpeta on el seu client descarregar posa la televisió completat descarrega."
2823

echel0n's avatar
echel0n committed
2824
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:66
2825
2826
msgid "Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible."
msgstr "Si us plau utilitzi descarregant separada i completats carpetes en el seu client de descàrrega si és possible."
2827

echel0n's avatar
echel0n committed
2828
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:74
2829
2830
2831
msgid "Processing Method:"
msgstr "Mètode de tractament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2832
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2833
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2834
2835
2836
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2837
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2838
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2839
2840
2841
msgid "Move"
msgstr "Moure's"

echel0n's avatar
echel0n committed
2842
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2843
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2844
2845
2846
msgid "Hard Link"
msgstr "Enllaç dur"

echel0n's avatar
echel0n committed
2847
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2848
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2849
2850
2851
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Enllaç simbòlic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2852
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2853
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2854
2855
2856
msgid "Symbolic Link Reversed"
msgstr "Enllaç simbòlic invertit"

echel0n's avatar
echel0n committed
2857
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:96
2858
2859
2860
msgid "What method should be used to put files into the library?"
msgstr "Quin mètode ha de ser utilitzat per posar arxius a la biblioteca?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2861
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:97
2862
2863
msgid "If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors."
msgstr "Si vostè seguir sembrant torrents quan hagin acabat, cal evitar l 'moviment' processament mètode per evitar errors de."
2864

echel0n's avatar
echel0n committed
2865
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:105
2866
2867
2868
msgid "Auto Post-Processing Frequency"
msgstr "Auto post-tractament freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2869
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:125
2870
2871
2872
msgid "Postpone post processing"
msgstr "Posposar processament posterior"

echel0n's avatar
echel0n committed
2873
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:131
2874
2875
2876
msgid "Wait to process a folder if sync files are present."
msgstr "Esperar a processar una carpeta si els arxius de sincronització presents."

echel0n's avatar
echel0n committed
2877
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:137
2878
2879
2880
msgid "Sync File Extensions to Ignore"
msgstr "Ampliacions d'arxiu de sincronització d'ignorar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2881
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:146
2882
2883
2884
msgid "ext1,ext2"
msgstr "ext1, ext2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2885
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:154
2886
2887
2888
msgid "Rename Episodes"
msgstr "Rebategi episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
2889
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:156
2890
2891
2892
msgid "Rename episode using the Episode"
msgstr "Rebategi episodi utilitzant l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2893
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:160
2894
2895
2896
msgid "Naming settings?"
msgstr "Configuració de nomenclatura?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2897
2898
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:168
2899
2900
2901
msgid "Create missing show directories"
msgstr "Crear directoris Mostra el que falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2902
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:172
2903
2904
2905
msgid "when they get deleted"
msgstr "Quan s'esborren"

echel0n's avatar
echel0n committed
2906
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:178
2907
2908
2909
msgid "Add shows without directory"
msgstr "Afegir espectacles sense guia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2910
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:180
2911
2912
2913
msgid "Add shows without creating a"
msgstr "Afegir espectacles sense crear un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2914
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:184
2915
2916
2917
msgid "directory (not recommended)"
msgstr "directori (no recomanat)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2918
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:190
2919
2920
2921
msgid "Move Associated Files"
msgstr "Moure arxius associats"

echel0n's avatar
echel0n committed
2922
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:192
2923
2924
2925
msgid "Move srr/srt/sfv/etc files with the"
msgstr "Moure arxius srr/srt/sfv/etc. amb la"

echel0n's avatar
echel0n committed
2926
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:196
2927
2928
2929
msgid "episode when processed?"
msgstr "episodi quan processats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2930
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:202
2931
2932
2933
msgid "Rename .nfo file"
msgstr "Rebategi arxiu. nfo"

echel0n's avatar
echel0n committed
2934
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:204
2935
2936
2937
msgid "Rename the original .nfo file to"
msgstr "Rebategi l'arxiu original. nfo a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2938
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:208
2939
2940
2941
msgid ".nfo-orig to avoid conflicts?"
msgstr ". nfo-orig per evitar conflictes?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2942
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
2943
2944
2945
msgid "Associated file extensions"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2946
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:228
echel0n's avatar
echel0n committed
2947
2948
2949
msgid "comma separated list of associated file extensions SickRage should keep while post processing."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2950
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:234
echel0n's avatar
echel0n committed
2951
2952
2953
msgid "leaving it empty means no associated files will be post processed"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2954
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:241
echel0n's avatar
echel0n committed
2955
2956
2957
msgid "Delete non associated files"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2958
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:247
echel0n's avatar
echel0n committed
2959
2960
2961
msgid "delete non associated files while post processing?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2962
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:253
2963
2964
2965
msgid "Change File Date"
msgstr "Modificació data d'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2966
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:259
2967
2968
2969
msgid "Set last modified filedate to the date that the episode aired?"
msgstr "Última modificació del conjunt filedate a la data que l'episodi airejat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2970
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
2971
2972
2973
msgid "Some systems may ignore this feature."
msgstr "Alguns sistemes poden ignorar aquesta característica."

echel0n's avatar
echel0n committed
2974
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:266
2975
2976
2977
msgid "Timezone for File Date:"
msgstr "Fus horari per data d'arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2978
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:285
2979
2980
2981
msgid "Unpack"
msgstr "Desempaqueti"

echel0n's avatar
echel0n committed
2982
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:291
2983
2984
2985
msgid "Unpack any TV releases in your"
msgstr "Desempaqueti qualsevol alleujaments de TV en el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2986
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:291
2987
2988
2989
msgid "TV Download Dir"
msgstr "Dir descarrega de TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:292
msgid "Only works with RAR archives"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:299
msgid "Unpack Directory"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:311
msgid "Choose a path to unpack files, leave blank to unpack in download dir"
msgstr ""
For faster browsin