messages.po 254 KB
Newer Older
3001

echel0n's avatar
echel0n committed
3002
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:317
3003
3004
3005
msgid "Delete RAR contents"
msgstr "Suprimir RAR contingut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3006
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:323
3007
msgid "Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?"
3008
msgstr "Suprimeixi contingut d'arxius RAR, fins i tot si el procés mètode no definit per moure?"
3009

echel0n's avatar
echel0n committed
3010
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:330
3011
3012
3013
msgid "Don't delete empty folders"
msgstr "No suprimir carpetes buides"

echel0n's avatar
echel0n committed
3014
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:336
3015
3016
3017
msgid "Leave empty folders when Post Processing?"
msgstr "Deixar carpetes buides en processar Post?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3018
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:337
3019
3020
3021
msgid "Can be overridden using manual Post Processing"
msgstr "Poden invalidar utilitzant manual de processament Post"

echel0n's avatar
echel0n committed
3022
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:343
echel0n's avatar
echel0n committed
3023
3024
3025
msgid "Follow symbolic-links"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3026
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3027
3028
msgid "warning"
msgstr ""
3029

echel0n's avatar
echel0n committed
3030
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3031
3032
msgid "EXPERTS ONLY."
msgstr ""
3033

echel0n's avatar
echel0n committed
3034
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:350
echel0n's avatar
echel0n committed
3035
3036
3037
msgid "Enable only if you know what <b>circular symbolic links</b> are,<br/>and can <b>verify that you have none</b>."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3038
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:357
3039
3040
3041
msgid "Delete Failed"
msgstr "No ha pogut suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3042
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:363
3043
3044
3045
msgid "Delete files left over from a failed download?"
msgstr "Suprimir arxius de un descarregar fracassat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3046
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:369
echel0n's avatar
echel0n committed
3047
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:150
3048
3049
3050
msgid "Extra Scripts"
msgstr "Scripts addicionals"

echel0n's avatar
echel0n committed
3051
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
3052
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:165
3053
3054
3055
msgid "See"
msgstr "Veure"

echel0n's avatar
echel0n committed
3056
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
echel0n's avatar
echel0n committed
3057
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:167
3058
msgid "Wiki"
echel0n's avatar
echel0n committed
3059
msgstr "Wiki"
3060

echel0n's avatar
echel0n committed
3061
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
3062
3063
3064
msgid "for script arguments description and usage."
msgstr "per escriptura arguments Descripció i ús."

echel0n's avatar
echel0n committed
3065
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:398
3066
3067
3068
msgid "How SickRage will name and sort your episodes."
msgstr "Com SickRage es el nom i ordenar els seus episodis."

echel0n's avatar
echel0n committed
3069
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:404
3070
3071
3072
msgid "Name Pattern:"
msgstr "Patró de nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3073
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:443
3074
3075
msgid "Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality"
msgstr "No oblidi afegir patró de qualitat. Altrament després post-tractament de l'episodi haurà desconegut qualitat"
3076

echel0n's avatar
echel0n committed
3077
3078
3079
3080
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:452
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:714
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1139
3081
3082
3083
msgid "Meaning"
msgstr "Significat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3084
3085
3086
3087
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:453
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:715
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:925
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1140
3088
3089
3090
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"

echel0n's avatar
echel0n committed
3091
3092
3093
3094
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:454
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:716
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:926
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1141
3095
3096
3097
msgid "Result"
msgstr "Resultat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3098
3099
3100
3101
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:460
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:722
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1147
3102
3103
3104
3105
#, python-format
msgid "Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)"
msgstr "Utilitzeu minúscules si voleu noms minúscules (ex. %sn, %e.n, %q_n etc.)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3106
3107
3108
3109
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:466
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:728
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:938
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1153
3110
3111
3112
msgid "Show Name:"
msgstr "Mostra el nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3113
3114
3115
3116
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:468
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:730
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:940
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1155
echel0n's avatar
echel0n committed
3117
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:113
echel0n's avatar
echel0n committed
3118
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:49
3119
3120
3121
msgid "Show Name"
msgstr "Mostra el nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
3122
3123
3124
3125
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:473
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:735
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:945
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1160
3126
msgid "Show.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3127
msgstr "Show.Name"
3128

echel0n's avatar
echel0n committed
3129
3130
3131
3132
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:478
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:740
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:950
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1165
3133
msgid "Show_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3134
msgstr "Show_Name"
3135

echel0n's avatar
echel0n committed
3136
3137
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:481
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1168
3138
3139
3140
msgid "Season Number:"
msgstr "Nombre de temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3141
3142
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:491
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1178
3143
3144
3145
msgid "XEM Season Number:"
msgstr "XEM temporada número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3146
3147
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:501
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1188
3148
3149
3150
msgid "Episode Number:"
msgstr "Episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3151
3152
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:511
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1198
3153
3154
3155
msgid "XEM Episode Number:"
msgstr "XEM episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3156
3157
3158
3159
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:521
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:763
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:973
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1208
3160
3161
3162
msgid "Episode Name:"
msgstr "Nom de l'episodi:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3163
3164
3165
3166
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:523
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:765
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:975
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1210
3167
3168
3169
msgid "Episode Name"
msgstr "Nom de l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
3170
3171
3172
3173
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:528
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:770
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1215
3174
msgid "Episode.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3175
msgstr "Episode.Name"
3176

echel0n's avatar
echel0n committed
3177
3178
3179
3180
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:533
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:775
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:985
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1220
3181
msgid "Episode_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3182
msgstr "Episode_Name"
3183

echel0n's avatar
echel0n committed
3184
3185
3186
3187
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:536
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:778
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:988
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1223
echel0n's avatar
echel0n committed
3188
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:140
3189
3190
3191
msgid "Quality:"
msgstr "Qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3192
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:551
3193
3194
3195
msgid "Scene Quality:"
msgstr "Qualitat de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3196
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:553
3197
msgid "720p HDTV x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3198
msgstr "720p HDTV x264"
3199

echel0n's avatar
echel0n committed
3200
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:558
3201
3202
3203
msgid "720p.HDTV.x264"
msgstr "720 pàg. HDTV.x264"

echel0n's avatar
echel0n committed
3204
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:563
3205
msgid "720p_HDTV_x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3206
msgstr "720p_HDTV_x264"
3207

echel0n's avatar
echel0n committed
3208
3209
3210
3211
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:568
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:821
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1031
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1241
3212
3213
3214
msgid "Release Name:"
msgstr "Nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3215
3216
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:571
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1244
3217
msgid "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3218
msgstr "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3219

echel0n's avatar
echel0n committed
3220
3221
3222
3223
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:577
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:830
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1040
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1250
3224
3225
3226
msgid "Release Group:"
msgstr "Grup de llançament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3227
3228
3229
3230
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:586
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:839
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1259
3231
3232
3233
msgid "Release Type:"
msgstr "Tipus d'estrena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3234
3235
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:599
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1272
3236
3237
3238
msgid "Multi-Episode Style:"
msgstr "Multi-episodi estil:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3239
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:619
3240
3241
3242
msgid "Single-EP Sample:"
msgstr "Single-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3243
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:630
3244
3245
3246
msgid "Multi-EP sample:"
msgstr "Exemple de multi-EP:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3247
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:640
3248
3249
3250
msgid "Strip Show Year"
msgstr "Franja Mostra el any"

echel0n's avatar
echel0n committed
3251
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:646
3252
3253
3254
msgid "Remove the TV show's year when renaming the file?"
msgstr "Treure l'any de la sèrie de televisió quan rebatejant l'arxiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3255
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:647
3256
3257
3258
msgid "Only applies to shows that have year inside parentheses"
msgstr "Només s'aplica als espectacles que tenen any dins els parèntesis"

echel0n's avatar
echel0n committed
3259
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:654
3260
3261
3262
msgid "Custom Air-By-Date"
msgstr "Costum aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
3263
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:660
3264
3265
3266
msgid "Name Air-By-Date shows differently than regular shows?"
msgstr "Aire per data nom Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3267
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:668
3268
3269
3270
msgid "Air-by-date Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'aire per data patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3271
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:743
3272
3273
3274
msgid "Regular Air Date:"
msgstr "Data de l'aire regular:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3275
3276
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:793
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1003
3277
3278
3279
msgid "Year:"
msgstr "Any:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3280
3281
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:798
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1008
3282
3283
3284
msgid "Month:"
msgstr "Mes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3285
3286
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:808
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1018
3287
3288
3289
msgid "Day:"
msgstr "Dia:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3290
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:824
3291
msgid "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3292
msgstr "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3293

echel0n's avatar
echel0n committed
3294
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:853
3295
3296
3297
msgid "Air-by-date Sample:"
msgstr "Exemple de l'aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3298
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:864
3299
3300
3301
msgid "Custom Sports"
msgstr "Esportiu personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3302
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:870
3303
3304
3305
msgid "Name Sports shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom esportiu Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3306
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:878
3307
3308
3309
msgid "Sports Name Pattern:"
msgstr "Esports nom patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3310
3311
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:895
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1106
3312
3313
3314
msgid "Custom..."
msgstr "Personalitzat..."

echel0n's avatar
echel0n committed
3315
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:953
3316
3317
3318
msgid "Sports Air Date:"
msgstr "Esports aire data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3319
3320
3321
3322
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:955
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:965
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:970
3323
msgid "Mar"
echel0n's avatar
echel0n committed
3324
msgstr "Mar"
3325

echel0n's avatar
echel0n committed
3326
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1034
3327
msgid "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3328
msgstr "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3329

echel0n's avatar
echel0n committed
3330
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1063
3331
3332
3333
msgid "Sports Sample:"
msgstr "Exemple de l'esport:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3334
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1075
3335
3336
3337
msgid "Custom Anime"
msgstr "Anime personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3338
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1081
3339
3340
3341
msgid "Name Anime shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom Anime Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3342
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1089
3343
3344
3345
msgid "Anime Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'anime patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3346
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1293
3347
3348
3349
msgid "Single-EP Anime Sample:"
msgstr "Single-EP Anime Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3350
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1304
3351
3352
3353
msgid "Multi-EP Anime sample:"
msgstr "Anime multi-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3354
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1314
3355
3356
3357
msgid "Add Absolute Number"
msgstr "Afegeixi nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3358
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1320
3359
3360
3361
msgid "Add the absolute number to the season/episode format?"
msgstr "Afegir el nombre absolut en el format de temporada/episodi?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3362
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1321
3363
3364
3365
msgid "Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)"
msgstr "Només s'aplica a les animes. (per exemple. S15E45 - 310 contra S15E45)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3366
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1328
3367
3368
3369
msgid "Only Absolute Number"
msgstr "Només nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3370
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1334
3371
3372
3373
msgid "Replace season/episode format with absolute number"
msgstr "Substituir el format de temporada/episodi amb nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3374
3375
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1349
3376
3377
3378
msgid "Only applies to animes."
msgstr "Només s'aplica a les animes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3379
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1342
3380
3381
3382
msgid "No Absolute Number"
msgstr "Cap nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3383
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1348
3384
3385
3386
msgid "Dont include the absolute number"
msgstr "Inclouen el nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3387
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1369
3388
3389
msgid "The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience."
msgstr "Les dades associades a les dades. Aquests són arxius associats a un programa de televisió en forma d'imatges i text que, quan estigui suportat, servirà per millorar l'experiència de visionament."
3390

echel0n's avatar
echel0n committed
3391
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1376
3392
3393
3394
msgid "Metadata Type:"
msgstr "Tipus de metadades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3395
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1390
3396
3397
3398
msgid "Toggle the metadata options that you wish to be created."
msgstr "Canvia les opcions de metadades que voleu crear."

echel0n's avatar
echel0n committed
3399
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1391
3400
3401
3402
msgid "Multiple targets may be used."
msgstr "Poden utilitzar múltiples objectius."

echel0n's avatar
echel0n committed
3403
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1398
3404
3405
3406
msgid "Select Metadata"
msgstr "Seleccioneu les metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3407
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1408
3408
3409
3410
msgid "Show Metadata"
msgstr "Mostra de metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3411
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1417
3412
3413
3414
msgid "Episode Metadata"
msgstr "Episodi metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3415
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1426
3416
3417
3418
msgid "Show Fanart"
msgstr "Mostra el Fanart"

echel0n's avatar
echel0n committed
3419
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1436
3420
3421
3422
msgid "Show Poster"
msgstr "Mostra el cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
3423
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1445
3424
3425
3426
msgid "Show Banner"
msgstr "Mostra el Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3427
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1454
3428
3429
3430
msgid "Episode Thumbnails"
msgstr "Episodi ungles"

echel0n's avatar
echel0n committed
3431
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1463
3432
3433
3434
msgid "Season Posters"
msgstr "Cartells de la temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3435
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1472
3436
3437
3438
msgid "Season Banners"
msgstr "Banners de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3439
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1481
3440
3441
3442
msgid "Season All Poster"
msgstr "Temporada tots els cartells"

echel0n's avatar
echel0n committed
3443
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1490
3444
3445
3446
msgid "Season All Banner"
msgstr "Temporada tot Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3447
3448
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:63
3449
3450
3451
msgid "Provider Priorities"
msgstr "Proveïdor prioritats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3452
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
3453
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:126
3454
3455
3456
msgid "Provider Options"
msgstr "Proveïdor d'opcions"

echel0n's avatar
echel0n committed
3457
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:15
3458
3459
3460
msgid "Custom Newznab Providers"
msgstr "Newznab costum proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3461
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:18
3462
3463
3464
msgid "Custom Torrent Providers"
msgstr "Proveïdors de costum Torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3465
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:64
3466
3467
3468
msgid "Check off and drag the providers into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els proveïdors a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
3469
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:65
3470
3471
3472
msgid "At least one provider is required but two are recommended."
msgstr "Almenys un proveïdor és necessari però dos són recomanables."

echel0n's avatar
echel0n committed
3473
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:69
3474
3475
3476
msgid "NZB/Torrent providers can be toggled in"
msgstr "Proveïdors NZB/Torrent pot activar en"

echel0n's avatar
echel0n committed
3477
#: sickrage/core/webserver/views.py:3701 sickrage/core/webserver/views.py:3974
echel0n's avatar
echel0n committed
3478
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:71
echel0n's avatar
echel0n committed
3479
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:237
3480
3481
3482
msgid "Search Clients"
msgstr "Cerca de Clients"

echel0n's avatar
echel0n committed
3483
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:80
3484
3485
3486
msgid "Provider does not support backlog searches at this time."
msgstr "Proveïdor no admet cerques acumulació en aquest moment."

echel0n's avatar
echel0n committed
3487
3488
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:81
msgid "Provider is <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3489
msgstr "El proveïdor és <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3490
3491

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:127
3492
3493
3494
msgid "Configure individual provider settings here."
msgstr "Configuració del proveïdor individual aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
3495
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:128
3496
msgid "Check with provider's website on how to obtain an API key if needed."
3497
msgstr "Consulti lloc web del prestador sobre com obtenir una clau d'API si és necessari."
3498

echel0n's avatar
echel0n committed
3499
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:134
3500
3501
3502
msgid "Configure provider:"
msgstr "Configurar proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3503
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:177
echel0n's avatar
echel0n committed
3504
3505
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:300
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:968
3506
3507
3508
msgid "API key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3509
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:199
echel0n's avatar
echel0n committed
3510
3511
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:320
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:762
3512
3513
3514
msgid "Enable daily searches"
msgstr "Permetre recerques quotidianes"

echel0n's avatar
echel0n committed
3515
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:205
echel0n's avatar
echel0n committed
3516
3517
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:326
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:768
3518
3519
3520
msgid "enable provider to perform daily searches."
msgstr "permetre proveïdor realitzar recerques quotidianes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3521
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
3522
3523
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:335
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:792
3524
3525
3526
msgid "Enable backlog searches"
msgstr "Habilitar cerques d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3527
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:220
echel0n's avatar
echel0n committed
3528
3529
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:341
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:798
3530
3531
3532
msgid "enable provider to perform backlog searches."
msgstr "permetre proveïdor fer cerques d'acumulació."

echel0n's avatar
echel0n committed
3533
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:229
echel0n's avatar
echel0n committed
3534
3535
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:350
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:807
3536
3537
3538
msgid "Search mode fallback"
msgstr "Fallback de mode de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3539
3540
3541
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:235
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may <br/>return no results, this helps by restarting the search using the opposite <br/>search mode."
msgstr ""
3542

echel0n's avatar
echel0n committed
3543
3544
3545
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:369
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:826
3546
3547
3548
msgid "Season search mode"
msgstr "Mode de cerca per temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3549
3550
3551
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:255
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:389
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:835
3552
3553
3554
msgid "season packs only."
msgstr "grups de temporada només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3555
3556
3557
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:262
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:378
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:846
3558
3559
3560
msgid "episodes only."
msgstr "episodis només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3561
3562
3563
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:265
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for <br/>season packs only, or choose to have it build a complete season from just <br/>single episodes."
msgstr ""
3564

echel0n's avatar
echel0n committed
3565
3566
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:281
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:492
3567
3568
3569
msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:357
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:814
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode."
msgstr "Quan buscant una temporada completa en funció del mode de cerca pot tornar cap resultat, això ajuda reprenent la cerca utilitzant el mode de cerca oposat."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:395
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:852
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes."
msgstr "en buscar temporades complets podeu tenir que buscar grups de temporada només, o demanar a construir una temporada completa de només episodis."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:410
3581
3582
3583
msgid "Custom URL:"
msgstr "Adreça URL personalitzada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3584
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:431
3585
3586
3587
msgid "Api key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3588
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:452
3589
3590
3591
msgid "Digest:"
msgstr "Digestió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3592
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:472
3593
3594
3595
msgid "Hash:"
msgstr "Capolat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3596
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:513
3597
3598
3599
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3600
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:532
3601
3602
3603
msgid "Passkey:"
msgstr "Clau de pas:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3604
3605
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:553
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1089
3606
3607
3608
msgid "Cookies:"
msgstr "Galetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3609
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:570
echel0n's avatar
echel0n committed
3610
msgid "this provider requires the following cookies: "
echel0n's avatar
echel0n committed
3611
msgstr "aquest proveïdor requereix les galetes següents: "
3612

echel0n's avatar
echel0n committed
3613
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:581
3614
3615
3616
msgid "Pin:"
msgstr "PIN:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3617
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:602
3618
3619
3620
msgid "Seed ratio:"
msgstr "Proporció de llavor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3621
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:622
3622
3623
3624
msgid "Minimum seeders:"
msgstr "Sembradores mínims:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3625
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:642
3626
3627
3628
msgid "Minimum leechers:"
msgstr "Mínims posts:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3629
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:662
3630
3631
3632
msgid "Confirmed download"
msgstr "Descàrrega confirmat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3633
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:668
3634
3635
3636
msgid "only download torrents from trusted or verified uploaders?"
msgstr "només descarregar torrents de confiança o verificats uploaders?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3637
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:677
3638
3639
3640
msgid "Ranked torrents"
msgstr "Torrents classificats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3641
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:683
3642
3643
3644
msgid "only download ranked torrents (internal releases)"
msgstr "només descarregar torrents classificats (comunicats interns)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3645
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:692
3646
3647
3648
msgid "English torrents"
msgstr "Anglès torrents"

echel0n's avatar
echel0n committed
3649
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:698
3650
msgid "only download english torrents ,or torrents containing english subtitles"
3651
msgstr "només descarregar anglès torrents, o torrents que continguin subtítols en anglès"
3652

echel0n's avatar
echel0n committed
3653
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:707
3654
3655
3656
msgid "For Spanish torrents"
msgstr "Per a torrents espanyols"

echel0n's avatar
echel0n committed
3657
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:714
3658
3659
msgid "ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)"
msgstr "Cerca només a aquest proveïdor si Mostra informació es defineix com \"Espanyol\" (evitar l'ús de proveïdor VOS espectacles)"
3660

echel0n's avatar
echel0n committed
3661
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:725
3662
3663
3664
msgid "Sort results by"
msgstr "Resultats de la classe per"

echel0n's avatar
echel0n committed
3665
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:747
3666
3667
3668
msgid "Freeleech"
msgstr "FreeLeech"

echel0n's avatar
echel0n committed
3669
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3670
3671
3672
msgid "only download"
msgstr "només descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
3673
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3674
msgid "FreeLeech"
echel0n's avatar
echel0n committed
3675
msgstr "FreeLeech"
3676

echel0n's avatar
echel0n committed
3677
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3678
msgid "torrents."
echel0n's avatar
echel0n committed
3679
msgstr "torrents."
3680

echel0n's avatar
echel0n committed
3681
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:777
3682
3683
3684
msgid "Reject Blu-ray M2TS releases"
msgstr "Rebutjar comunicats de raig de Blu M2TS"

echel0n's avatar
echel0n committed
3685
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:783
3686
msgid "enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases"
3687
msgstr "permetre ignorar comunicats de raig de Blu MPEG-2 Transport Stream contenidor"
3688

echel0n's avatar
echel0n committed
3689
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:863
3690
3691
3692
msgid "Category:"
msgstr "Categoria:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3693
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:891
3694
3695
3696
msgid "select torrent with Italian subtitle"
msgstr "Seleccioneu torrent amb subtitular italià"

echel0n's avatar
echel0n committed
3697
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:913
3698
3699
3700
msgid "Configure Custom"
msgstr "Configurar el costum"

echel0n's avatar
echel0n committed
3701
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:914
3702
3703
3704
msgid "Newznab Providers"
msgstr "Proveïdors Newznab"

echel0n's avatar
echel0n committed
3705
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:917
3706
3707
3708
msgid "Add and setup or remove custom Newznab providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de costum Newznab."

echel0n's avatar
echel0n committed
3709
3710
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1043
3711
3712
3713
msgid "Select provider:"
msgstr "Seleccioneu el proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3714
3715
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1051
3716
3717
3718
msgid "add new provider"
msgstr "Afegir nou proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3719
3720
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:941
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1060
3721
3722
3723
msgid "Provider name:"
msgstr "Nom del proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3724
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:954
3725
3726
3727
msgid "Site URL:"
msgstr "URL del lloc:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3728
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:983
3729
3730
3731
msgid "Newznab search categories:"
msgstr "Categories de cerca de Newznab:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3732
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:993
3733
3734
msgid "(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)"
msgstr "(seleccioneu la categoria Newznab l'esquerra i feu clic al botó \"actualitzar categories\" per utilitzar-los per a la recerca)."
3735

echel0n's avatar
echel0n committed
3736
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:995
echel0n's avatar
echel0n committed
3737
msgid "Don't forget to save changes!"
echel0n's avatar
echel0n committed
3738
msgstr "No us oblideu de desar els canvis!"
3739

echel0n's avatar
echel0n committed
3740
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1005
3741
3742
3743
msgid "Update Categories"
msgstr "Categories d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
3744
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1014
echel0n's avatar
echel0n committed
3745
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:279
3746
3747
3748
msgid "Add"
msgstr "Afegir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3749
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1022
echel0n's avatar
echel0n committed
3750
3751
#: sickrage/core/webserver/views/includes/root_dirs.mako:37
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:70
3752
3753
3754
msgid "Delete"
msgstr "Suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3755
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1036
3756
3757
3758
msgid "Configure Custom Torrent Providers"
msgstr "Configurar costum Torrent proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3759
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1037
3760
3761
3762
msgid "Add and setup or remove custom RSS providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de RSS de costum."

echel0n's avatar
echel0n committed
3763
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1075
3764
msgid "RSS URL:"
echel0n's avatar
echel0n committed
3765
msgstr "RSS URL:"
3766

echel0n's avatar
echel0n committed
3767
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1096
echel0n's avatar
echel0n committed
3768
3769
3770
msgid "ex. uid=xx;pass=yy"
msgstr "ex. uid = xx; passar = yy"

echel0n's avatar
echel0n committed
3771
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1103
3772
3773
3774
msgid "Search element:"
msgstr "Element de cerca:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3775
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1110
3776
3777
3778
msgid "ex. title"
msgstr "títol de l'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
3779
3780
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:8
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:16
3781
3782
3783
msgid "Quality Sizes"
msgstr "Mides de qualitat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3784
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:17
3785
msgid "Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition."
3786
msgstr "Utilitzar per defecte qualitiy mides o especifiqueu el costum ones per definició de qualitat."
3787

echel0n's avatar
echel0n committed
3788
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:20
3789
3790
3791
msgid "Settings represent maximum size allowed per episode video file."
msgstr "Configuració representa la mida màxima permesa per arxiu de vídeo episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
3792
3793
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:7
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:15
3794
3795
3796
msgid "Search Settings"
msgstr "Configuració de la cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3797
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:8
echel0n's avatar
echel0n committed
3798
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:282
3799
msgid "NZB Clients"
echel0n's avatar
echel0n committed
3800
msgstr "NZB Clients"
3801

echel0n's avatar
echel0n committed
3802
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
3803
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:701
3804
3805
3806
msgid "Torrent Clients"
msgstr "Clients de torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3807
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3808
3809
3810
msgid "How to manage searching with"
msgstr "Com gestionar la recerca amb"

echel0n's avatar
echel0n committed
3811
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3812
3813
3814
msgid "providers"
msgstr "proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3815
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:22
3816
3817
3818
msgid "Randomize Providers"
msgstr "Randomize proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3819
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:28
3820
3821
3822
msgid "randomize the provider search order"
msgstr "randomize l'ordre de cerca de proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3823
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:34
3824
3825
3826
msgid "Download propers"
msgstr "Descarregui devoció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3827
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:40
3828
3829
3830
msgid "replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked"
msgstr "Canviï descàrrega original \"Adequada\" o \"Refer\" si nuked"

echel0n's avatar
echel0n committed
3831
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:46
3832
3833
3834
msgid "Enable provider RSS cache"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3835
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:52
3836
3837
3838
msgid "enables/disables provider RSS feed caching"
msgstr "Habilita/inhabilita proveïdor RSS alimenten memòria cau"

echel0n's avatar
echel0n committed
3839
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:58
3840
3841
3842
msgid "Enable provider RSS cache for valid shows only"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS de proveïdor vàlid espectacles només"

echel0n's avatar
echel0n committed
3843
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:64
3844
3845
msgid "enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches"
msgstr "Habilita/inhabilita caching d'espectacles ja afegits a SiCKRAGE, accelera les cerques"
3846

echel0n's avatar
echel0n committed
3847
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:70
echel0n's avatar
echel0n committed
3848
msgid "Convert provider torrent file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3849
msgstr "Convertir enllaços de fitxers proveïdor torrent a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3850
3851
3852

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:76
msgid "enables/disables converting of public torrent provider file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3853
msgstr "Habilita/inhabilita la conversió d'enllaços d'arxiu de proveïdor de torrent públic a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3854
3855

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:83
echel0n's avatar
echel0n committed
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
msgid "Enable failed snatch handling"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:89
msgid "enables/disables failed snatch handling, automatically retries failed snatches"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:97
msgid "Check for failed snatches aged"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:121
3868
3869
3870
msgid "Check propers every:"
msgstr "Comprovar la devoció cada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3871
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3872
3873
3874
msgid "24 hours"
msgstr "24 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3875
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3876
3877
3878
msgid "4 hours"
msgstr "4 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3879
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3880
msgid "90 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3881
msgstr "90 mins"
3882

echel0n's avatar
echel0n committed
3883
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3884
msgid "45 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3885
msgstr "45 mins"
3886

echel0n's avatar
echel0n committed
3887
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3888
3889
3890
msgid "15 mins"
msgstr "15 minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3891
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:142
3892
3893
3894
msgid "Backlog search frequency"
msgstr "Freqüència de cerca d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3895
3896
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:171
3897
3898
3899
msgid "time in minutes"
msgstr "temps en minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3900
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:161
3901
3902
3903
msgid "Daily search frequency"
msgstr "Freqüència diària de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3904
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:183
3905
3906
3907
msgid "Usenet retention"
msgstr "Usenet retenció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3908
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:204
3909
3910
3911
msgid "Ignore words"
msgstr "Ignora les paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3912
3913
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:213
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:231
echel0n's avatar
echel0n committed
3914
3915
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:296
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:315
3916
3917
3918
msgid "ex. word1,word2,word3"
msgstr "ex. word1, word2, word3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3919
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:222
3920
3921
3922
msgid "Require words"
msgstr "Requereixen paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3923
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:240
3924
3925
3926
msgid "Ignore language names in subbed results"
msgstr "Ignorar els noms de llengua de subllit resultats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3927
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:249
3928
3929
3930
msgid "ex. lang1,lang2,lang3"
msgstr "ex. lang1, lang2, lang3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3931
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:258
3932
3933
3934
msgid "Allow high priority"
msgstr "Permeten prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3935
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:264
3936
3937
3938
msgid "Set downloads of recently aired episodes to high priority"
msgstr "Conjunt descarrega episodis recentment emesa a prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3939
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:283
3940
3941
3942
msgid "How to handle NZB search results for clients."
msgstr "Com manejar NZB resultats de la cerca per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
3943
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:295
3944
3945
3946
msgid "enable NZB searches"
msgstr "Habiliteu les cerques NZB"

echel0n's avatar
echel0n committed
3947
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:302
3948
3949
3950
msgid "Send .nzb files to:"
msgstr "Enviar arxius .nzb a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3951
3952
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:322
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:742
3953
3954
3955
msgid "Black hole folder location"
msgstr "Localització de carpeta de forat negre"

echel0n's avatar
echel0n committed
3956
3957
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:753
3958
msgid "files are stored at this location for external software to find and use"
3959
msgstr "s'emmagatzemen els arxius en aquesta ubicació per programari extern per trobar i utilitzar"
3960

echel0n's avatar
echel0n committed
3961
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:342
3962
3963
3964
msgid "SABnzbd server URL"
msgstr "Adreça URL del servidor SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
3965
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:351
3966
3967
3968
msgid "ex. http://localhost:8080/"
msgstr "ex. http://localhost:8080 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
3969
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:359
3970
3971
3972
msgid "SABnzbd username"
msgstr "SABnzbd nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
3973
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:377
3974
3975
3976
msgid "SABnzbd password"
msgstr "Contrasenya SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
3977
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:395
3978
3979
3980
msgid "SABnzbd API key"
msgstr "Clau d'SABnzbd API"

echel0n's avatar
echel0n committed
3981
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:413
3982
3983
3984
msgid "Use SABnzbd category"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
3985
3986
3987
3988
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:422
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:440
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:581
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:599
3989
msgid "ex. TV"
echel0n's avatar
echel0n committed
3990
msgstr "ex. TV"
3991

echel0n's avatar
echel0n committed
3992
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:431
3993
3994
3995
msgid "Use SABnzbd category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar SABnzbd categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3996
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:449
3997
3998
3999
msgid "Use SABnzbd category for anime"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4000
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:458
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame