messages.po 250 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
1001
1002
1003
1004
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1366
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1381
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1395
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:969
echel0n's avatar
echel0n committed
1005
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
echel0n's avatar
echel0n committed
1006
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:168
1007
1008
1009
msgid "NOTE:"
msgstr "NOTA:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1010
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:641
1011
1012
msgid "Use local timezone to start searching for episodes minutes after show ends (depends on your dailysearch frequency)"
msgstr "Ús local el fus horari per iniciar la recerca de episodis minuts després el show acaba (depèn de la freqüència de dailysearch)"
1013

echel0n's avatar
echel0n committed
1014
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:649
1015
1016
1017
msgid "Download url"
msgstr "Descarregar url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1018
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:668
1019
1020
1021
msgid "Show fanart in the background"
msgstr "Mostra el fanart en el fons"

echel0n's avatar
echel0n committed
1022
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:682
1023
1024
1025
msgid "Fanart transparency"
msgstr "FanArt transparència"

echel0n's avatar
echel0n committed
1026
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:711
1027
1028
1029
msgid "Web Interface"
msgstr "Interfície de webs"

echel0n's avatar
echel0n committed
1030
1031
1032
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:713
msgid "It is recommended that you enable a username and password to secure SiCKRAGE from being tampered with remotely."
msgstr ""
1033

echel0n's avatar
echel0n committed
1034
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:714
1035
1036
1037
msgid "These options require a manual restart to take effect."
msgstr "Aquestes opcions requereixen un manual reprendre prengui efecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
1038
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:721
echel0n's avatar
echel0n committed
1039
1040
1041
msgid "Enable UPnP"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1042
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:727
echel0n's avatar
echel0n committed
1043
1044
1045
msgid "automatically sets up port-forwarding from external IP to SiCKRAGE"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1046
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:735
echel0n's avatar
echel0n committed
1047
1048
1049
msgid "HTTP public port"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:756
echel0n's avatar
echel0n committed
1051
1052
1053
msgid "used by UPnP to setup a remote port forwarding to remotely access SiCKRAGE over a public external IP address"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1054
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:766
echel0n's avatar
echel0n committed
1055
1056
msgid "HTTP private port"
msgstr ""
1057

echel0n's avatar
echel0n committed
1058
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:779
echel0n's avatar
echel0n committed
1059
1060
msgid "8081"
msgstr "8081"
1061

echel0n's avatar
echel0n committed
1062
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:788
echel0n's avatar
echel0n committed
1063
1064
msgid "used to access SiCKRAGE over a private internal IP address"
msgstr ""
1065

echel0n's avatar
echel0n committed
1066
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:797
1067
1068
1069
msgid "HTTP logs"
msgstr "Registres d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1070
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:802
1071
1072
1073
msgid "enable logs from the internal Tornado web server"
msgstr "Habiliteu els registres del servidor web intern Tornado"

echel0n's avatar
echel0n committed
1074
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:808
echel0n's avatar
echel0n committed
1075
msgid "Application API key"
echel0n's avatar
echel0n committed
1076
msgstr ""
1077

echel0n's avatar
echel0n committed
1078
1079
1080
1081
1082
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:825
msgid "Generate"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:835
echel0n's avatar
echel0n committed
1083
1084
msgid "used to give 3rd party programs limited access to SiCKRAGE you can try all the features of the API"
msgstr "solia donar 3 programes de limitat accés a SiCKRAGE pot intentar totes les característiques de l'API"
1085

echel0n's avatar
echel0n committed
1086
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:836
echel0n's avatar
echel0n committed
1087
1088
msgid "here"
msgstr "aquí"
echel0n's avatar
echel0n committed
1089

echel0n's avatar
echel0n committed
1090
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:845
1091
1092
1093
msgid "Listen on IPv6"
msgstr "Escolta a IPv6"

echel0n's avatar
echel0n committed
1094
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:850
1095
1096
1097
msgid "attempt binding to any available IPv6 address"
msgstr "intent d'enquadernació a qualsevol adreça IPv6 disponible"

echel0n's avatar
echel0n committed
1098
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:856
1099
1100
1101
msgid "Enable HTTPS"
msgstr "Permetre HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1102
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:862
1103
1104
1105
msgid "enable access to the web interface using a HTTPS address"
msgstr "permetre l'accés a la interfície web utilitzant una adreça HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1106
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:871
1107
1108
1109
msgid "HTTPS certificate"
msgstr "Certificat d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1110
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:885
1111
1112
1113
msgid "file name or path to HTTPS certificate"
msgstr "nom del fitxer o ruta certificat HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1114
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:895
1115
1116
1117
msgid "HTTPS key"
msgstr "Clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1118
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:907
1119
1120
1121
msgid "file name or path to HTTPS key"
msgstr "nom del fitxer o el camí a la clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1122
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:917
1123
1124
1125
msgid "Reverse proxy headers"
msgstr "Capçaleres d'apoderat invers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1126
1127
1128
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:923
msgid "accept the following reverse proxy headers (advanced) - (X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host, and X-Forwarded-Proto)"
msgstr ""
1129

echel0n's avatar
echel0n committed
1130
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:930
1131
1132
1133
msgid "Notify on login"
msgstr "Notificar en connexió"

echel0n's avatar
echel0n committed
1134
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:936
1135
1136
msgid "send a message to all enabled notifiers when someone logs into SiCKRAGE from a public IP address"
msgstr "enviar un missatge a tots els permetia notificadors quan algú es connecta en SiCKRAGE d'una adreça IP pública"
1137

echel0n's avatar
echel0n committed
1138
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:959
1139
1140
1141
msgid "CPU throttling"
msgstr "Limitació de CPU"

echel0n's avatar
echel0n committed
1142
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:980
1143
1144
1145
msgid "Anonymous redirect"
msgstr "Redirecció anònim"

echel0n's avatar
echel0n committed
1146
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1000
1147
1148
1149
msgid "Enable debug"
msgstr "Permetre depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1150
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1006
1151
1152
1153
msgid "Enable debug logs"
msgstr "Habiliteu els registres de depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1154
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1013
1155
1156
1157
msgid "Verify SSL Certs"
msgstr "Verificar cert SSL"

echel0n's avatar
echel0n committed
1158
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1019
1159
msgid "Verify SSL Certificates (Disable this for broken SSL installs (Like QNAP)"
1160
msgstr "Verificar els certificats SSL (Impossibiliti això per SSL trencat instal·la (com QNAP)"
1161

echel0n's avatar
echel0n committed
1162
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1028
1163
1164
1165
msgid "No Restart"
msgstr "Sense reinici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1166
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1035
1167
1168
msgid "Shutdown SiCKRAGE on restarts (external service must restart SiCKRAGE on its own)."
msgstr "SiCKRAGE tancament damunt reprèn (servei extern de reiniciar SiCKRAGE en el seu propi)."
1169

echel0n's avatar
echel0n committed
1170
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1045
1171
1172
1173
msgid "Encrypt settings"
msgstr "Xifrar escenes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1174
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1051
1175
1176
1177
msgid "in the"
msgstr "en la"

echel0n's avatar
echel0n committed
1178
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1051
1179
1180
1181
msgid "file."
msgstr "l'arxiu."

echel0n's avatar
echel0n committed
1182
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1060
1183
1184
1185
msgid "Unprotected calendar"
msgstr "Calendari desprotegit"

echel0n's avatar
echel0n committed
1186
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1066
1187
1188
msgid "allow subscribing to the calendar without user and password. Some services like Google Calendar only work this way"
msgstr "permet la subscripció al calendari sense l'usuari i contrasenya. Alguns serveis com Google Calendar només treballar d'aquesta manera"
1189

echel0n's avatar
echel0n committed
1190
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1076
1191
1192
1193
msgid "Google Calendar Icons"
msgstr "Icones de Google Calendar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1194
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1082
1195
msgid "show an icon next to exported calendar events in Google Calendar."
1196
msgstr "mostrar una icona al costat d'esdeveniments de calendari exportats a Google Calendar."
1197

echel0n's avatar
echel0n committed
1198
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1091
1199
1200
1201
msgid "Link Google Account"
msgstr "Enllaç Google compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1202
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1094
echel0n's avatar
echel0n committed
1203
1204
1205
msgid "Link"
msgstr "Enllaç"

echel0n's avatar
echel0n committed
1206
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1096
1207
1208
msgid "link your google account to SiCKRAGE for advanced feature usage such as settings/database storage"
msgstr "enllaçar el teu compte de google a SiCKRAGE per a ús de tret avançat com emmagatzematge d'escenes i bases de dades"
1209

echel0n's avatar
echel0n committed
1210
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1104
1211
1212
1213
msgid "Proxy host"
msgstr "Hoste intermediari"

echel0n's avatar
echel0n committed
1214
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1123
1215
1216
1217
msgid "Use proxy for indexers"
msgstr "Ús de proxy per a indexers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1218
1219
1220
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1129
msgid "use proxy host for connecting to indexers (TheTVDB)"
msgstr ""
1221

echel0n's avatar
echel0n committed
1222
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1136
1223
1224
1225
msgid "Skip Remove Detection"
msgstr "Omet treure detecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
1226
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1142
1227
1228
msgid "Skip detection of removed files. If disable it will set default deleted status"
msgstr "Saltar la detecció d'arxius suprimides. Si impossibilitar s'estableix per defecte se suprimeix de l'estat"
1229

echel0n's avatar
echel0n committed
1230
1231
1232
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1144
msgid "This may mean SiCKRAGE misses renames as well"
msgstr ""
1233

echel0n's avatar
echel0n committed
1234
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1151
1235
1236
1237
msgid "Default deleted episode status"
msgstr "L'estat per defecte suprimit episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
1238
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1185
1239
msgid "Define the status to be set for media file that has been deleted."
1240
msgstr "Definir l'estat establirà per a arxiu de mitjans de comunicació que s'ha suprimit."
1241

echel0n's avatar
echel0n committed
1242
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1187
1243
1244
1245
msgid "Archived option will keep previous downloaded quality"
msgstr "Opció arxivat mantindrà qualitat anterior descarregat"

echel0n's avatar
echel0n committed
1246
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1189
1247
1248
1249
msgid "Example: Downloaded (1080p WEB-DL) ==> Archived (1080p WEB-DL)"
msgstr "Exemple: Descarregat (1080p WEB-DL) ==> arxivats (1080p WEB-DL)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1250
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1209
echel0n's avatar
echel0n committed
1251
msgid "PIP Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1252
msgstr "Configuració de PIP"
echel0n's avatar
echel0n committed
1253

echel0n's avatar
echel0n committed
1254
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1214
1255
1256
1257
msgid "PIP executable path"
msgstr "Camí executable PIP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1258
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1227
1259
msgid "ex: /path/to/pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
1260
msgstr "ex: /path/to/pip"
1261

echel0n's avatar
echel0n committed
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1233
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1340
msgid "Verify Path"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1244
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1351
echel0n's avatar
echel0n committed
1269
msgid "Click vefify path to test."
echel0n's avatar
echel0n committed
1270
msgstr "Feu clic a camí vefify provar."
echel0n's avatar
echel0n committed
1271

echel0n's avatar
echel0n committed
1272
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1271
echel0n's avatar
echel0n committed
1273
msgid "GIT Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1274
msgstr "GIT escenes"
1275

echel0n's avatar
echel0n committed
1276
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1276
1277
1278
1279
msgid "Git Branches"
msgstr "Git branques"

echel0n's avatar
echel0n committed
1280
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1288
echel0n's avatar
echel0n committed
1281
msgid "GIT Branch Version"
echel0n's avatar
echel0n committed
1282
msgstr "GIT versió"
echel0n's avatar
echel0n committed
1283

echel0n's avatar
echel0n committed
1284
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1308
1285
1286
1287
msgid "Error: No branches found."
msgstr "Error: No hi ha branques trobats."

echel0n's avatar
echel0n committed
1288
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1312
1289
1290
1291
msgid "select branch to use (restart required)"
msgstr "Seleccioni branca utilitzar (cal reiniciar)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1292
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1321
1293
1294
1295
msgid "GIT executable path"
msgstr "Camí executable GIT"

echel0n's avatar
echel0n committed
1296
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1334
1297
msgid "ex: /path/to/git"
echel0n's avatar
echel0n committed
1298
msgstr "ex: /path/to/git"
1299

echel0n's avatar
echel0n committed
1300
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1360
1301
1302
1303
msgid "Git reset"
msgstr "Git reinicialització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1304
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1366
1305
1306
msgid "removes untracked files and performs a hard reset on git branch automatically to help resolve update issues"
msgstr "treu una arxius i realitza una reinicialització dura en git branca automàticament per ajudar a resoldre problemes d'actualització"
1307

echel0n's avatar
echel0n committed
1308
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1374
1309
1310
1311
msgid "Git auto-issues submit"
msgstr "Envia auto-qüestions de git"

echel0n's avatar
echel0n committed
1312
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1381
1313
1314
msgid "automatically submit bug/issue reports to our issue tracker when errors are logged"
msgstr "enviar informes d'error/assumpte per nostres incidències automàticament quan es registren errors de"
1315

echel0n's avatar
echel0n committed
1316
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:25
echel0n's avatar
echel0n committed
1317
1318
1319
msgid "SR App ID:"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1320
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:34
1321
1322
1323
msgid "SR Version:"
msgstr "SR versió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1324
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:44
echel0n's avatar
echel0n committed
1325
1326
1327
msgid "SR Commit:"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1328
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:54
1329
1330
1331
msgid "SR Type:"
msgstr "SR tipus:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1332
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:64
1333
1334
1335
msgid "SR User:"
msgstr "SR usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1336
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:74
1337
msgid "SR Locale:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1338
msgstr "SR Locale:"
1339

echel0n's avatar
echel0n committed
1340
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:81
1341
msgid "SR Config:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1342
msgstr "SR Config:"
1343

echel0n's avatar
echel0n committed
1344
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:90
1345
1346
1347
msgid "SR Cache Dir:"
msgstr "Dir SR memòria cau:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1348
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:99
echel0n's avatar
echel0n committed
1349
msgid "SR Log File:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1350
msgstr "Fitxer de registre SR:"
1351

echel0n's avatar
echel0n committed
1352
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:108
1353
msgid "SR Arguments:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1354
msgstr "SR Arguments:"
1355

echel0n's avatar
echel0n committed
1356
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:118
1357
1358
1359
msgid "SR Web Root:"
msgstr "SR Web arrel:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1360
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:128
1361
1362
1363
msgid "Tornado Version:"
msgstr "Versió de Tornado:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1364
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:137
1365
1366
1367
msgid "Python Version:"
msgstr "Versió de Python:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1368
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:146
1369
1370
1371
msgid "Homepage"
msgstr "Pàgina d'inici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1372
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:157
1373
msgid "WiKi"
echel0n's avatar
echel0n committed
1374
msgstr "WiKi"
1375

echel0n's avatar
echel0n committed
1376
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:167
1377
1378
1379
msgid "Forums"
msgstr "Fòrums"

echel0n's avatar
echel0n committed
1380
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:178
1381
1382
1383
msgid "Source"
msgstr "Font"

echel0n's avatar
echel0n committed
1384
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:189
1385
msgid "IRChat"
echel0n's avatar
echel0n committed
1386
msgstr "IRChat"
1387

echel0n's avatar
echel0n committed
1388
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:193
1389
1390
1391
msgid "on"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1392
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:14
1393
1394
1395
msgid "Home Theater"
msgstr "Teatre de casa"

echel0n's avatar
echel0n committed
1396
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:15
1397
msgid "NAS"
echel0n's avatar
echel0n committed
1398
msgstr "NAS"
1399

echel0n's avatar
echel0n committed
1400
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:16
1401
1402
1403
msgid "Devices"
msgstr "Dispositius"

echel0n's avatar
echel0n committed
1404
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:17
1405
msgid "Social"
echel0n's avatar
echel0n committed
1406
msgstr "Social"
1407

echel0n's avatar
echel0n committed
1408
1409
1410
1411
1412
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:27
msgid "KODI"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:31
1413
1414
msgid "A free and open source cross-platform media center and home entertainment system software with a 10-foot user interface designed for the living-room TV."
msgstr "Un codi lliure i obert mitjans de comunicació multiplataforma Centre Casa entreteniment sistema programari i amb una interfície de 10 peus d'usuari dissenyada per a la sala TV."
1415

echel0n's avatar
echel0n committed
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:37
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:229
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:376
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:511
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:633
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:741
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:884
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:926
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1004
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1102
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1224
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1367
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1453
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1682
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1787
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1923
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2030
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2163
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2284
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2423
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2607
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2768
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3043
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3285
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3389
echel0n's avatar
echel0n committed
1441
1442
1443
msgid "Enable"
msgstr "Permetre"

echel0n's avatar
echel0n committed
1444
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:42
1445
1446
1447
msgid "send KODI commands?"
msgstr "enviar ordres KODI?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1448
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:49
1449
1450
1451
msgid "Always on"
msgstr "Sempre en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1452
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:55
1453
1454
1455
msgid "log errors when unreachable?"
msgstr "Registre d'errors en inaccessible?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:61
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:390
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:557
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:941
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1116
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1238
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1381
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1467
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1696
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1801
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1937
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2044
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2177
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2298
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2437
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2623
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3057
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3299
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3403
1475
1476
1477
msgid "Notify on snatch"
msgstr "Notificar en arrabassar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:67
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:396
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:563
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:947
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1122
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1244
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1387
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1473
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1702
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1807
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1943
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2050
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2629
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3063
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3305
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3409
1494
1495
1496
msgid "send a notification when a download starts?"
msgstr "enviar una notificació quan s'inicia una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:402
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:570
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:953
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1128
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1250
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1393
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1479
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1708
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1813
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1949
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2056
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2189
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2310
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2449
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2635
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3069
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3311
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3416
1516
1517
1518
msgid "Notify on download"
msgstr "Notificar en descàrrega"

echel0n's avatar
echel0n committed
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:79
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:408
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:576
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:959
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1134
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1256
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1399
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1485
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1714
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1819
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1955
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2062
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2641
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3075
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3317
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3422
1535
1536
1537
msgid "send a notification when a download finishes?"
msgstr "Envia una notificació quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:85
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:414
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:583
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:965
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1140
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1405
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1491
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1720
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1825
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1961
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2068
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2201
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2322
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2461
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2647
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3081
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3323
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3429
1557
1558
1559
msgid "Notify on subtitle download"
msgstr "Notificar en subtitular descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:91
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:420
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:589
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:971
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1146
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1268
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1411
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1497
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1726
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1831
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1967
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2074
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2653
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3329
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3435
1576
1577
1578
msgid "send a notification when subtitles are downloaded?"
msgstr "Envia una notificació quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1579
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:97
1580
1581
1582
msgid "Update library"
msgstr "Biblioteca d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1583
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:103
1584
1585
1586
msgid "update KODI library when a download finishes?"
msgstr "actualitzar la biblioteca KODI quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1587
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:109
1588
1589
1590
msgid "Full library update"
msgstr "Actualització completa biblioteca"

echel0n's avatar
echel0n committed
1591
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:115
1592
msgid "perform a full library update if update per-show fails?"
1593
msgstr "realitzar una actualització completa biblioteca si falla actualització per mostrar?"
1594

echel0n's avatar
echel0n committed
1595
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:121
1596
1597
1598
msgid "Only update first host"
msgstr "Només actualització de primera acollida"

echel0n's avatar
echel0n committed
1599
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:127
1600
1601
1602
msgid "only send library updates to the first active host?"
msgstr "només enviar actualitzacions de Biblioteca al primer host actiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1603
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:133
1604
1605
1606
msgid "KODI IP:Port"
msgstr "IP: port KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1607
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:144
1608
msgid "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"
echel0n's avatar
echel0n committed
1609
msgstr "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"
1610

echel0n's avatar
echel0n committed
1611
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:152
1612
1613
1614
msgid "KODI username"
msgstr "Nom d'usuari KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:164
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:183
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:285
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:301
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:452
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:468
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1178
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:405
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:423
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:896
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:913
echel0n's avatar
echel0n committed
1626
1627
1628
msgid "blank = no authentication"
msgstr "en blanc = sense autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
1629
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:171
1630
1631
1632
msgid "KODI password"
msgstr "Contrasenya KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:192
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:343
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:477
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:598
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:707
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:849
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1330
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1419
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1647
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1750
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1887
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1992
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2249
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2388
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2573
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2731
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3008
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3250
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3354
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3526
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:720
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1024
msgid "Click below to test"
msgstr "Feu clic a baix per provar"

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:200
1660
1661
1662
msgid "Test KODI"
msgstr "Prova KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1663
1664
1665
1666
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:216
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:217
msgid "Plex Media Server"
msgstr ""
1667

echel0n's avatar
echel0n committed
1668
1669
1670
1671
1672
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:221
msgid "Experience your media on a visually stunning, easy to use interface on your computer connected to your TV"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:222
1673
1674
msgid "For sending notifications to Plex Home Theater (PHT) clients, use the KODI notifier with port"
msgstr "Per enviar les notificacions als clients Plex Home Theater (PHT), utilitzar el notificador KODI amb port"
1675

echel0n's avatar
echel0n committed
1676
1677
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:235
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:382
1678
1679
1680
msgid "send Plex commands?"
msgstr "enviar ordres Plex?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1681
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:243
1682
1683
1684
msgid "Plex Media Server Auth Token"
msgstr "Plex Media Server Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
1685
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:264
1686
1687
1688
msgid "Auth Token used by Plex"
msgstr "Fitxa Auth utilitzat per Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1689
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:268
1690
1691
1692
msgid "Finding your account token"
msgstr "Trobant el seu testimoni de compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1693
1694
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:276
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:443
1695
1696
1697
msgid "Server Username"
msgstr "Nom d'usuari servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1698
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:292
1699
1700
1701
msgid "Server/client password"
msgstr "Contrasenya de client/servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1702
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:309
1703
1704
1705
msgid "Update server library"
msgstr "Biblioteca de servidor d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1706
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:315
1707
msgid "update Plex Media Server library after download finishes"
1708
msgstr "actualitzar la biblioteca de servidor de medis Plex després descarregar acabats"
1709

echel0n's avatar
echel0n committed
1710
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:322
1711
1712
1713
msgid "Plex Media Server IP:Port"
msgstr "IP: port de servidor de mitjans de comunicació Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1714
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:331
1715
msgid "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"
echel0n's avatar
echel0n committed
1716
msgstr "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"
1717

echel0n's avatar
echel0n committed
1718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:351
1719
1720
1721
msgid "Test Plex Server"
msgstr "Servidor de prova Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1722
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:369
1723
1724
1725
msgid "Plex Media Client"
msgstr "Plex mitjans Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1726
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:426
1727
1728
1729
msgid "Plex Client IP:Port"
msgstr "Plex Client IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1730
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:435
1731
msgid "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"
echel0n's avatar
echel0n committed
1732
msgstr "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"
1733

echel0n's avatar
echel0n committed
1734
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:459
1735
1736
1737
msgid "Client Password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1738
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:484
1739
1740
1741
msgid "Test Plex Client"
msgstr "Prova Plex Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1742
1743
1744
1745
1746
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:501
msgid "Emby"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:505
1747
msgid "A home media server built using other popular open source technologies."
1748
msgstr "Un servidor de medis casa construïda mitjançant altres tecnologies de codi obert popular."
1749

echel0n's avatar
echel0n committed
1750
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:517
1751
1752
1753
msgid "send update commands to Emby?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a Emby?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1754
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:524
1755
1756
1757
msgid "Emby IP:Port"
msgstr "IP: port Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1758
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:533
1759
msgid "ex. 192.168.1.100:8096"
echel0n's avatar
echel0n committed
1760
msgstr "ex. 192.168.1.100:8096"
1761

echel0n's avatar
echel0n committed
1762
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:540
1763
1764
1765
msgid "Emby API Key"
msgstr "Emby clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
1766
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:606
1767
1768
1769
msgid "Test Emby"
msgstr "Prova Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1770
1771
1772
1773
1774
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:623
msgid "NMJ"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:627
1775
1776
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJ, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 200-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJ, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials disponibles per a la sèrie 200 Popcorn Hour."
1777

echel0n's avatar
echel0n committed
1778
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:639
1779
1780
1781
msgid "send update commands to NMJ?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJ?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1782
1783
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:647
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:756
1784
1785
1786
msgid "Popcorn IP address"
msgstr "Adreça d'IP de crispetes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1787
1788
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:765
1789
msgid "ex. 192.168.1.100"
echel0n's avatar
echel0n committed
1790
msgstr "ex. 192.168.1.100"
1791

echel0n's avatar
echel0n committed
1792
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:659
1793
1794
1795
msgid "Get Settings"
msgstr "Obté la configuració de"

echel0n's avatar
echel0n committed
1796
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:667
1797
1798
1799
msgid "NMJ database"
msgstr "Base de dades NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1800
1801
1802
1803
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:679
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:698
msgid "automatically filled via Get Settings"
msgstr ""
1804

echel0n's avatar
echel0n committed
1805
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:686
1806
1807
1808
msgid "NMJ mount url"
msgstr "NMJ Puig url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1809
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:715
1810
1811
1812
msgid "Test NMJ"
msgstr "Prova NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1813
1814
1815
1816
1817
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:731
msgid "NMJv2"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:735
1818
1819
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJv2, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 300 & 400-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJv2, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials fet disponible pel Popcorn Hour 300 59 400-sèrie."
1820

echel0n's avatar
echel0n committed
1821
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:747
1822
1823
1824
msgid "send update commands to NMJv2?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJv2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1825
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:772
1826
1827
1828
msgid "Database location"
msgstr "Localització de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1829
1830
1831
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:780
msgid "PCH Local Media"
msgstr ""
1832

echel0n's avatar
echel0n committed
1833
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:789
1834
1835
1836
msgid "PCH Network Media"
msgstr "Mitjans de comunicació de xarxa PCH"

echel0n's avatar
echel0n committed
1837
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:797
1838
1839
1840
msgid "Database instance"
msgstr "Exemple de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1841
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:817
1842
1843
1844
msgid "adjust this value if the wrong database is selected."
msgstr "ajustar aquest valor si es selecciona la base de dades equivocades."

echel0n's avatar
echel0n committed
1845
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:823
1846
1847
1848
msgid "NMJv2 database"
msgstr "NMJv2 base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1849
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:835
1850
1851
1852
msgid "automatically filled via the Find Database"
msgstr "s'emplena automàticament mitjançant la trobar base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1853
1854
1855
1856
1857
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:839
msgid "Find Database"
msgstr "Trobar la base de dades"

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:856
1858
1859
1860
msgid "Test NMJv2"
msgstr "Prova NMJv2"

echel0n's avatar
echel0n committed
1861
1862
1863
1864
1865
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:872
msgid "Synology"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:876
1866
1867
1868
msgid "The Synology DiskStation NAS."
msgstr "El Synology DiskStation NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1869
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:877
1870
1871
msgid "Synology Indexer is the daemon running on the Synology NAS to build its media database."
msgstr "Synology indexador és el dimoni s'executa en Synology NAS per construir la seva base de dades de mitjans de comunicació."
1872

echel0n's avatar
echel0n committed
1873
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:890
1874
1875
1876
msgid "send Synology notifications?"
msgstr "enviar notificacions Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1877
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:892
1878
1879
1880
msgid "requires SickRage to be running on your Synology NAS."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el seu Synology NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1881
1882
1883
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:915
msgid "Synology Notifier"
msgstr ""
1884

echel0n's avatar
echel0n committed
1885
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:919
1886
1887
1888
msgid "Synology Notifier is the notification system of Synology DSM"
msgstr "Synology notificador és el sistema de notificació de Synology DSM"

echel0n's avatar
echel0n committed
1889
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:932
1890
1891
1892
msgid "send notifications to the Synology Notifier?"
msgstr "enviar notificacions el notificador de Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1893
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:934
1894
1895
1896
msgid "requires SickRage to be running on your Synology DSM."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el DSM Synology."

echel0n's avatar
echel0n committed
1897
1898
1899
1900
1901
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:994
msgid "pyTivo"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:998
1902
1903
msgid "pyTivo is both an HMO and GoBack server. This notifier will load the completed downloads to your Tivo."
msgstr "pyTivo és un HMO i GoBack servidor. Aquest notificador carregarà el completat descarrega pel seu Tivo."
1904

echel0n's avatar
echel0n committed
1905
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1010
1906
1907
1908
msgid "send notifications to pyTivo?"
msgstr "enviar notificacions a pyTivo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1909
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1012
1910
1911
1912
msgid "requires the downloaded files to be accessible by pyTivo."
msgstr "requereix els arxius descarregats siguin accessibles per pyTivo."

echel0n's avatar
echel0n committed
1913
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1022
1914
1915
1916
msgid "pyTivo IP:Port"
msgstr "pyTivo IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1917
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1032
1918
msgid "ex. 192.168.1.1:9032"
echel0n's avatar
echel0n committed
1919
msgstr "ex. 192.168.1.1:9032"
1920

echel0n's avatar
echel0n committed
1921
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1039
1922
1923
1924
msgid "pyTivo share name"
msgstr "nom de compartició de pyTivo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1925
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1052
1926
1927
1928
msgid "value used in pyTivo Web Configuration to name the share."
msgstr "valor utilitzat en la configuració del Web pyTivo per anomenar la quota."

echel0n's avatar
echel0n committed
1929
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1058
1930
1931
1932
msgid "Tivo name"
msgstr "Nom de TiVo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1933
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1071
1934
1935
msgid "(Messages and Settings > Account and System Information > System Information > DVR name)"
msgstr "(Configuració i missatges > compte i informació de sistema > System Information > nom DVR)"
1936

echel0n's avatar
echel0n committed
1937
1938
1939
1940
1941
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1092
msgid "Growl"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1096
1942
1943
1944
msgid "A cross-platform unobtrusive global notification system."
msgstr "Un sistema discret notificació global multiplataforma."

echel0n's avatar
echel0n committed
1945
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1108
1946
1947
1948
msgid "send Growl notifications?"
msgstr "enviar Remugar notificacions?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1949
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1152
1950
1951
1952
msgid "Growl IP:Port"
msgstr "IP: port Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1953
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1161
1954
msgid "ex. 192.168.1.100:23053"
echel0n's avatar
echel0n committed
1955
msgstr "ex. 192.168.1.100:23053"
1956

echel0n's avatar
echel0n committed
1957
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1168
1958
1959
1960
msgid "Growl password"
msgstr "Contrasenya Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1961
1962
1963
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1187
msgid "Click below to register and test Growl, this is required for Growl notifications to work."
msgstr ""
1964

echel0n's avatar
echel0n committed
1965
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1195
1966
1967
1968
msgid "Register Growl"
msgstr "Registre Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1969
1970
1971
1972
1973
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1214
msgid "Prowl"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1218
1974
1975
1976
msgid "A Growl client for iOS."
msgstr "Un client Remugar per iOS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1977
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1230
1978
1979
1980
msgid "send Prowl notifications?"
msgstr "enviar notificacions d'aguait?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1981
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1274
1982
1983
1984
msgid "Prowl API key"
msgstr "Clau d'API d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
1985
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1286
1986
1987
1988
msgid "get your key at:"
msgstr "aconseguir la seva clau a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1989
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1294
1990
1991
1992
msgid "Prowl priority"
msgstr "Prioritat d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
1993
1994
1995
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1322
msgid "priority of Prowl messages from SiCKRAGE."
msgstr ""
1996

echel0n's avatar
echel0n committed
1997
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1338
1998
1999
2000
msgid "Test Prowl"
msgstr "Prova d'aguait"

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame