messages.po 250 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
2001
2002
2003
2004
2005
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1356
msgid "Libnotify"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1360
2006
2007
msgid "The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed"
msgstr "La notificació escriptori estàndard API per a Linux / * nix sistemes. Aquest notificador només funcionarà si el mòdul pynotify està instal·lat"
2008

echel0n's avatar
echel0n committed
2009
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1373
2010
2011
2012
msgid "send Libnotify notifications?"
msgstr "enviar notificacions Libnotify?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2013
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1426
2014
2015
2016
msgid "Test Libnotify"
msgstr "Prova Libnotify"

echel0n's avatar
echel0n committed
2017
2018
2019
2020
2021
2022
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1443
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1568
msgid "Pushover"
msgstr "Pushover"

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1447
2023
2024
msgid "Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices."
msgstr "Pushover facilita enviar notificacions en temps real als seus dispositius Android i iOS."
2025

echel0n's avatar
echel0n committed
2026
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1459
2027
2028
2029
msgid "send Pushover notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushover?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2030
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1504
2031
2032
2033
msgid "Pushover key"
msgstr "Clau pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2034
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1514
2035
2036
2037
msgid "user key of your Pushover account"
msgstr "clau d'usuari del compte Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2038
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1521
2039
2040
2041
msgid "Pushover API key"
msgstr "Clau pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2042
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1536
2043
2044
2045
msgid "Click here"
msgstr "Feu clic aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
2046
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1536
2047
2048
2049
msgid "to create a Pushover API key"
msgstr "per crear una clau de Pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2050
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1542
2051
2052
2053
msgid "Pushover devices"
msgstr "Dispositius pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2054
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1551
2055
2056
2057
msgid "ex. device1,device2"
msgstr "ex. device1, device2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2058
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1559
2059
2060
2061
msgid "Pushover notification sound"
msgstr "So de notificació pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2062
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1571
2063
2064
2065
msgid "Bike"
msgstr "Bicicleta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2066
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1574
2067
2068
2069
msgid "Bugle"
msgstr "Búgula"

echel0n's avatar
echel0n committed
2070
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1577
2071
2072
2073
msgid "Cash Register"
msgstr "Caixa registradora"

echel0n's avatar
echel0n committed
2074
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1580
2075
2076
2077
msgid "Classical"
msgstr "Clàssica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2078
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1583
2079
2080
2081
msgid "Cosmic"
msgstr "Còsmica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2082
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1586
2083
2084
2085
msgid "Falling"
msgstr "Caient"

echel0n's avatar
echel0n committed
2086
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1589
2087
msgid "Gamelan"
echel0n's avatar
echel0n committed
2088
msgstr "Gamelan"
2089

echel0n's avatar
echel0n committed
2090
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1592
2091
2092
2093
msgid "Incoming"
msgstr "Entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2094
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1595
2095
2096
2097
msgid "Intermission"
msgstr "Entreacte"

echel0n's avatar
echel0n committed
2098
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1598
2099
2100
2101
msgid "Magic"
msgstr "Màgia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2102
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1601
2103
2104
2105
msgid "Mechanical"
msgstr "Mecànica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2106
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1604
2107
msgid "Piano Bar"
echel0n's avatar
echel0n committed
2108
msgstr "Piano Bar"
2109

echel0n's avatar
echel0n committed
2110
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1607
2111
2112
2113
msgid "Siren"
msgstr "Sirena"

echel0n's avatar
echel0n committed
2114
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1610
2115
2116
2117
msgid "Space Alarm"
msgstr "Espai d'alarma"

echel0n's avatar
echel0n committed
2118
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1613
2119
2120
2121
msgid "Tug Boat"
msgstr "Vaixell remolcador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2122
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1616
2123
2124
2125
msgid "Alien Alarm (long)"
msgstr "Alarma estranger (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2126
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1619
2127
2128
2129
msgid "Climb (long)"
msgstr "Pujada (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2130
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1622
2131
2132
2133
msgid "Persistent (long)"
msgstr "Persistent (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2134
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1625
2135
2136
2137
msgid "Pushover Echo (long)"
msgstr "Pushover Echo (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2138
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1628
2139
2140
2141
msgid "Up Down (long)"
msgstr "Amunt avall (llarga)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2142
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1631
2143
2144
2145
msgid "None (silent)"
msgstr "Cap (silenci)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2146
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1634
2147
2148
2149
msgid "Device specific"
msgstr "Dispositiu específic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2150
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1639
2151
2152
2153
msgid "Choose notification sound to use"
msgstr "Esculli so de notificació d'utilitzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2154
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1654
2155
2156
2157
msgid "Test Pushover"
msgstr "Prova Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2158
2159
2160
2161
2162
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1672
msgid "Boxcar2"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1676
2163
2164
2165
msgid "Read your messages where and when you want them!"
msgstr "Llegir els teus missatges on i quan vol!"

echel0n's avatar
echel0n committed
2166
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1688
2167
2168
2169
msgid "send Boxcar2 notifications?"
msgstr "enviar notificacions Boxcar2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2170
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1732
2171
2172
2173
msgid "Boxcar2 access token"
msgstr "Testimoni d'accés Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2174
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1741
2175
2176
2177
msgid "access token for your Boxcar2 account"
msgstr "testimoni d'accés per al seu compte de Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2178
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1758
2179
2180
2181
msgid "Test Boxcar2"
msgstr "Prova Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2182
2183
2184
2185
2186
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1777
msgid "Notify My Android"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1781
2187
2188
msgid "Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device."
msgstr "Notifiqui que meu Android és un aguait com a aplicació Android i l'API que ofereix una manera fàcil d'enviar les notificacions de la vostra candidatura directament al dispositiu Android."
2189

echel0n's avatar
echel0n committed
2190
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1793
2191
2192
2193
msgid "send NMA notifications?"
msgstr "enviar notificacions NMA?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2194
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1837
2195
2196
2197
msgid "NMA API key"
msgstr "Clau d'NMA API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2198
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1846
2199
2200
2201
msgid "ex. key1,key2 (max 5)"
msgstr "ex. key1, key2 (màxim 5)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2202
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1853
2203
2204
2205
msgid "NMA priority"
msgstr "Prioritat NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2206
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1862
2207
2208
2209
msgid "Very Low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
2210
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1865
2211
2212
2213
msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"

echel0n's avatar
echel0n committed
2214
2215
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1868
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:701
2216
msgid "Normal"
echel0n's avatar
echel0n committed
2217
msgstr "Normal"
2218

echel0n's avatar
echel0n committed
2219
2220
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1871
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:704
2221
2222
2223
msgid "High"
msgstr "Alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2224
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1874
2225
2226
2227
msgid "Emergency"
msgstr "Emergència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2228
2229
2230
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1879
msgid "priority of NMA messages from SiCKRAGE."
msgstr ""
2231

echel0n's avatar
echel0n committed
2232
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1895
2233
2234
2235
msgid "Test NMA"
msgstr "Prova NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2236
2237
2238
2239
2240
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1913
msgid "Pushalot"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1917
2241
2242
msgid "Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8."
msgstr "Pushalot és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats executant Windows Phone o Windows 8."
2243

echel0n's avatar
echel0n committed
2244
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1929
2245
2246
2247
msgid "send Pushalot notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushalot?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2248
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1973
2249
2250
2251
msgid "Pushalot authorization token"
msgstr "Fitxa d'autorització Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2252
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1983
2253
2254
2255
msgid "authorization token of your Pushalot account."
msgstr "Fitxa d'autorització del seu compte de Pushalot."

echel0n's avatar
echel0n committed
2256
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2000
2257
2258
2259
msgid "Test Pushalot"
msgstr "Prova Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2260
2261
2262
2263
2264
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2020
msgid "Pushbullet"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2024
2265
2266
msgid "Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers."
msgstr "Pushbullet és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats corrent navegadors Chrome Android i escriptori."
2267

echel0n's avatar
echel0n committed
2268
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2036
2269
2270
2271
msgid "send Pushbullet notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushbullet?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2272
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2080
2273
2274
2275
msgid "Pushbullet API key"
msgstr "Clau de Pushbullet API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2276
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2090
2277
2278
2279
msgid "API key of your Pushbullet account"
msgstr "Clau d'API del compte Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2280
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2097
2281
2282
2283
msgid "Pushbullet devices"
msgstr "Mecanismes Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2284
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2112
2285
2286
2287
msgid "Update device list"
msgstr "Llista de dispositius d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2288
2289
2290
2291
2292
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2117
msgid "select device you wish to push to."
msgstr "Seleccioneu el dispositiu que voleu empènyer a."

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2135
2293
2294
2295
msgid "Test Pushbullet"
msgstr "Prova Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2296
2297
2298
2299
2300
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2153
msgid "Free Mobile"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2157
2301
2302
msgid "Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API."
msgstr "Mòbil lliure és una xarxa cel·lular francès famós provider.<br> que proporciona als seus clients una API de SMS lliure."
2303

echel0n's avatar
echel0n committed
2304
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2169
2305
2306
2307
msgid "send SMS notifications?"
msgstr "enviar les notificacions de SMS?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2308
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2183
2309
2310
2311
msgid "send a SMS when a download starts?"
msgstr "enviar un SMS quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2312
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2195
2313
2314
2315
msgid "send a SMS when a download finishes?"
msgstr "enviar un SMS quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2316
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2207
2317
2318
2319
msgid "send a SMS when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un SMS quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2320
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2213
2321
2322
2323
msgid "Free Mobile customer ID"
msgstr "Identificació de client mòbil lliure"

echel0n's avatar
echel0n committed
2324
2325
2326
2327
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2223
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2346
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2486
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2531
2328
2329
2330
msgid "ex. 12345678"
msgstr "ex. el 12345678"

echel0n's avatar
echel0n committed
2331
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2230
2332
2333
2334
msgid "Free Mobile API Key"
msgstr "Mòbil lliure clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2335
2336
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2240
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2373
2337
2338
2339
msgid "enter yourt API key"
msgstr "Introdueixi la clau d'API yourt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2340
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2257
2341
2342
2343
msgid "Test SMS"
msgstr "Prova SMS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2344
2345
2346
2347
2348
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2274
msgid "Telegram"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2278
2349
2350
2351
msgid "Telegram is a cloud-based instant messaging service"
msgstr "Telegrama és un núvol instantani servei de missatgeria"

echel0n's avatar
echel0n committed
2352
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2290
2353
2354
2355
msgid "send Telegram notifications?"
msgstr "enviar notificacions telegrama?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2356
2357
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2304
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2443
2358
2359
2360
msgid "send a message when a download starts?"
msgstr "enviar un missatge quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2361
2362
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2316
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2455
2363
2364
2365
msgid "send a message when a download finishes?"
msgstr "enviar un missatge quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2366
2367
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2328
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2467
2368
2369
2370
msgid "send a message when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un missatge quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2371
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2334
2372
2373
2374
msgid "User/Group ID"
msgstr "ID d'usuari o grup"

echel0n's avatar
echel0n committed
2375
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2350
2376
2377
2378
msgid "contact @myidbot on Telegram to get an ID"
msgstr "contacte @myidbot el telegrama per a obtenir un identificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2379
2380
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2351
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:69
2381
2382
2383
msgid "NOTE"
msgstr "NOTA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2384
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2352
2385
2386
msgid "Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error."
msgstr "No oblidis parlar amb el seu bot com a mínim una vegada si aconsegueix un error 403."
2387

echel0n's avatar
echel0n committed
2388
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2361
2389
2390
2391
msgid "Bot API Key"
msgstr "Amp clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2392
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2377
2393
2394
2395
msgid "contact @BotFather on Telegram to set up one"
msgstr "contactar amb @BotFather el telegrama d'establir un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2396
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2396
2397
2398
2399
msgid "Test Telegram"
msgstr "Telegrama de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2400
2401
2402
2403
2404
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2413
msgid "Twilio"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2417
2405
2406
msgid "Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device."
msgstr "Twilio és un webservice API que permet comunicar-se directament amb un número de mòbil. Aquest notificador enviarà un text directament al vostre dispositiu mòbil."
2407

echel0n's avatar
echel0n committed
2408
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2429
2409
2410
2411
msgid "text your mobile device?"
msgstr "text el seu mecanisme mòbil?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2412
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2474
2413
2414
2415
msgid "Twilio Account SID"
msgstr "Twilio compte SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2416
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2490
2417
2418
2419
msgid "account SID of your Twilio account."
msgstr "SID del compte Twilio compte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2420
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2499
2421
2422
2423
msgid "Twilio Auth Token"
msgstr "Twilio Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
2424
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2509
2425
2426
2427
msgid "enter your auth token"
msgstr "Introduïu el testimoni d'autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2428
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2517
2429
2430
2431
msgid "Twilio Phone SID"
msgstr "Twilio telèfon SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2432
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2535
2433
2434
2435
msgid "phone SID that you would like to send the sms from."
msgstr "SID que li agradaria enviar el sms des del telèfon."

echel0n's avatar
echel0n committed
2436
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2544
2437
2438
2439
msgid "Your phone number"
msgstr "El número de telèfon"

echel0n's avatar
echel0n committed
2440
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2558
2441
2442
2443
msgid "ex. +1-###-###-####"
msgstr "ex. + 1-# # #-# # #-# # #"

echel0n's avatar
echel0n committed
2444
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2562
2445
2446
2447
msgid "phone number that will receive the sms."
msgstr "número de telèfon que rebrà el sms."

echel0n's avatar
echel0n committed
2448
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2581
2449
2450
2451
msgid "Test Twilio"
msgstr "Prova Twilio"

echel0n's avatar
echel0n committed
2452
2453
2454
2455
2456
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2597
msgid "Twitter"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2601
2457
2458
msgid "A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets."
msgstr "A les xarxes socials i servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir altres missatges d'usuaris anomenat tweets."
2459

echel0n's avatar
echel0n committed
2460
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2613
2461
2462
2463
msgid "post tweets on Twitter?"
msgstr "enviar tweets a Twitter?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2464
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2614
2465
2466
2467
msgid "you may want to use a secondary account."
msgstr "pot voler utilitzar un compte de secundària."

echel0n's avatar
echel0n committed
2468
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2659
2469
2470
2471
msgid "Send direct message"
msgstr "Enviar missatge directe"

echel0n's avatar
echel0n committed
2472
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2665
2473
msgid "send a notification via Direct Message, not via status update"
2474
msgstr "enviar una notificació mitjançant missatge directe, no mitjançant Actualització d'estatus"
2475

echel0n's avatar
echel0n committed
2476
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2671
2477
2478
2479
msgid "Send DM to"
msgstr "Enviar DM a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2480
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2681
2481
2482
2483
msgid "Twitter account to send messages to"
msgstr "Compte de Twitter per enviar missatges a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2484
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2688
2485
2486
2487
msgid "Step One"
msgstr "Pas un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2693
2489
2490
2491
msgid "Request Authorization"
msgstr "Sol·licitud d'autorització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2492
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2700
2493
2494
2495
msgid "Click the \"Request Authorization\" button."
msgstr "Feu clic al botó \"Sol·licitar autorització\"."

echel0n's avatar
echel0n committed
2496
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2701
2497
2498
2499
msgid "This will open a new page containing an auth key."
msgstr "S'obrirà una nova pàgina que conté una clau d'autenticació."

echel0n's avatar
echel0n committed
2500
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2702
2501
2502
2503
msgid "if nothing happens check your popup blocker."
msgstr "si passa res comprovar el seu blocker desplegable."

echel0n's avatar
echel0n committed
2504
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2710
2505
2506
2507
msgid "Step Two"
msgstr "Pas dos"

echel0n's avatar
echel0n committed
2508
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2719
2509
2510
2511
msgid "Enter the key Twitter gave you"
msgstr "Introduir la clau de que Twitter li va donar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2512
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2739
2513
2514
2515
msgid "Test Twitter"
msgstr "Prova de Twitter"

echel0n's avatar
echel0n committed
2516
2517
2518
2519
2520
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2758
msgid "Trakt"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2762
2521
2522
msgid "Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!"
msgstr "Trakt ajuda a mantenir un registre de què demostracions de TV i pel·lícules està veient. Basat en els seus favorits, trakt recomana programes addicionals i pel lícules que gaudeixi!"
2523

echel0n's avatar
echel0n committed
2524
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2774
2525
2526
2527
msgid "send Trakt.tv notifications?"
msgstr "enviar notificacions Trakt.tv?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2528
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2782
2529
2530
2531
msgid "Trakt username"
msgstr "Nom d'usuari Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2532
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2792
2533
2534
2535
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
2536
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2801
2537
msgid "Trakt PIN"
echel0n's avatar
echel0n committed
2538
msgstr "Trakt PIN"
2539

echel0n's avatar
echel0n committed
2540
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2809
2541
2542
2543
msgid "authorization PIN code"
msgstr "autorització codi PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2544
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2813
2545
2546
2547
msgid "Authorize"
msgstr "Autoritzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2548
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2819
2549
2550
2551
msgid "Authorize SiCKRAGE"
msgstr "Autoritzar la SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
2552
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2823
2553
2554
2555
msgid "API Timeout"
msgstr "Temps d'espera API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2556
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2842
2557
2558
2559
msgid "Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)"
msgstr "Segons esperar Trakt API per respondre. (Ús 0 esperar per sempre)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2560
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2848
2561
2562
2563
msgid "Default indexer"
msgstr "Omissió d'indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2564
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2868
2565
2566
2567
msgid "Sync libraries"
msgstr "Biblioteques de sincronització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2568
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2874
2569
msgid "sync your SickRage show library with your trakt show library."
2570
msgstr "Sincronitza la teva biblioteca de Mostra el SickRage amb la seva biblioteca Mostra el trakt."
2571

echel0n's avatar
echel0n committed
2572
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2881
2573
2574
2575
msgid "Remove Episodes From Collection"
msgstr "Treure episodis de col·lecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
2576
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2887
2577
2578
msgid "Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library."
msgstr "Treure un episodi de la seva col·lecció Trakt si no és a la biblioteca de SickRage."
2579

echel0n's avatar
echel0n committed
2580
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2894
2581
2582
2583
msgid "Sync watchlist"
msgstr "Sincronització watchlist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2584
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2900
2585
2586
msgid "sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode)."
msgstr "Sincronitza el teu watchlist de Mostra el SickRage amb el seu trakt Mostra el watchlist (espectacle i episodi)."
2587

echel0n's avatar
echel0n committed
2588
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2902
2589
2590
msgid "Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded"
msgstr "Episodi s'afegiran en llista de vigilància quan volia o va arrabassar i es trauran quan es descarreguen"
2591

echel0n's avatar
echel0n committed
2592
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2910
2593
2594
2595
msgid "Watchlist add method"
msgstr "Watchlist afegir mètode"

echel0n's avatar
echel0n committed
2596
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2922
2597
2598
2599
msgid "Skip All"
msgstr "Omet-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2600
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2925
2601
2602
2603
msgid "Download Pilot Only"
msgstr "Descarregar Pilot només"

echel0n's avatar
echel0n committed
2604
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2928
2605
2606
2607
msgid "Get whole show"
msgstr "Obtenir tot el show"

echel0n's avatar
echel0n committed
2608
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2933
2609
2610
2611
msgid "method in which to download episodes for new show's."
msgstr "mètode on descarregar episodis de nou espectacle."

echel0n's avatar
echel0n committed
2612
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2939
2613
2614
2615
msgid "Remove episode"
msgstr "Treure l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2616
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2945
2617
2618
2619
msgid "remove an episode from your watchlist after it is downloaded."
msgstr "treure un episodi de la vostra llista de seguiment després es descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2620
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2951
2621
2622
2623
msgid "Remove series"
msgstr "Eliminar sèries"

echel0n's avatar
echel0n committed
2624
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2957
2625
msgid "remove the whole series from your watchlist after any download."
2626
msgstr "treure tota la sèrie de la vostra llista de seguiment després de qualsevol descàrrega."
2627

echel0n's avatar
echel0n committed
2628
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2963
2629
2630
2631
msgid "Remove watched show"
msgstr "Treure vist Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
2632
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2969
2633
2634
2635
msgid "remove the show from sickrage if it's ended and completely watched"
msgstr "eliminar l'espectacle de sickrage si el té acabat i completament vist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2636
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2975
2637
2638
2639
msgid "Start paused"
msgstr "Començar en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
2640
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2981
2641
msgid "show's grabbed from your trakt watchlist start paused."
2642
msgstr "Mostra el de agafar des de la vostra llista de seguiment trakt començar en pausa."
2643

echel0n's avatar
echel0n committed
2644
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2988
2645
2646
2647
msgid "Trakt blackList name"
msgstr "Nom de llista negra Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2648
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3000
2649
msgid "Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page"
2650
msgstr "Name(slug) de llista en Trakt de blacklisting Mostra el \"Añadir del Trakt\" pàgina"
2651

echel0n's avatar
echel0n committed
2652
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3016
2653
2654
2655
msgid "Test Trakt"
msgstr "Prova Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2656
2657
2658
2659
2660
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3033
msgid "Email"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3037
2661
msgid "Allows configuration of email notifications on a per show basis."
2662
msgstr "Permet configuració de notificacions per correu electrònic sobre una base per Mostra."
2663

echel0n's avatar
echel0n committed
2664
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3049
2665
2666
2667
msgid "send email notifications?"
msgstr "enviï notificacions per correu electrònic?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2668
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3093
2669
2670
2671
msgid "SMTP host"
msgstr "Amfitrió SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2672
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3102
2673
2674
2675
msgid "SMTP server address"
msgstr "Adreça de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2676
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3109
2677
2678
2679
msgid "SMTP port"
msgstr "Port de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2680
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3118
2681
2682
2683
msgid "SMTP server port number"
msgstr "Nombre de ports de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2684
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3125
2685
2686
2687
msgid "SMTP from"
msgstr "SMTP de"

echel0n's avatar
echel0n committed
2688
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3134
2689
2690
2691
msgid "sender email address"
msgstr "Adreça d'e-mail de remitent"

echel0n's avatar
echel0n committed
2692
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3141
2693
2694
2695
msgid "Use TLS"
msgstr "TLS d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
2696
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3147
2697
2698
2699
msgid "check to use TLS encryption."
msgstr "comprovació utilitzar xifratge TLS."

echel0n's avatar
echel0n committed
2700
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3153
2701
2702
2703
msgid "SMTP user"
msgstr "L'usuari SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2704
2705
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3162
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3178
2706
2707
2708
msgid "optional"
msgstr "opcional"

echel0n's avatar
echel0n committed
2709
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3169
2710
2711
2712
msgid "SMTP password"
msgstr "Contrasenya SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2713
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3186
2714
2715
2716
msgid "Global email list"
msgstr "Llista de correu electrònic global"

echel0n's avatar
echel0n committed
2717
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3198
2718
2719
2720
msgid "all emails here receive notifications for"
msgstr "tots els e-mail aquí rebre notificacions, per"

echel0n's avatar
echel0n committed
2721
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3198
2722
2723
2724
msgid "all"
msgstr "tots els"

echel0n's avatar
echel0n committed
2725
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3198
2726
2727
2728
msgid "shows."
msgstr "espectacles."

echel0n's avatar
echel0n committed
2729
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3204
2730
2731
2732
msgid "Show notification list"
msgstr "Mostra la llista de notificació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2733
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3214
2734
2735
2736
msgid "Select a Show"
msgstr "Selecciona un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2737
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3218
2738
2739
2740
msgid "configure per show notifications here."
msgstr "configurar per Mostra notificacions aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
2741
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3233
2742
2743
msgid "configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry."
msgstr "configurar les notificacions per mostrar aquí introduint adreces d'e-mail, separats per comes, després de seleccionar un espectacle al quadre desplegable. Assegureu-vos d'activar l'estalviar per a aquesta Mostra el botó per sota després de cada entrada."
2744

echel0n's avatar
echel0n committed
2745
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3240
2746
2747
2748
msgid "Save for this show"
msgstr "Estalviar per a aquest espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2749
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3258
2750
2751
2752
msgid "Test Email"
msgstr "Correu electrònic de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2753
2754
2755
2756
2757
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3275
msgid "Slack"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3279
2758
2759
msgid "Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams."
msgstr "Comoditat porta tota la seva comunicació junts en un sol lloc. És en temps real de missatgeria, arxivament i buscar equips moderns."
2760

echel0n's avatar
echel0n committed
2761
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3291
2762
2763
2764
msgid "send slack notifications?"
msgstr "enviar notificacions folgança?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2765
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3335
2766
2767
2768
msgid "Slack Incoming Webhook"
msgstr "Folgança Webhook entrant"

echel0n's avatar
echel0n committed
2769
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3344
2770
2771
2772
msgid "Slack webhook"
msgstr "Folgança webhook"

echel0n's avatar
echel0n committed
2773
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3362
2774
2775
2776
msgid "Test Slack"
msgstr "Prova relleu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2777
2778
2779
2780
2781
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3379
msgid "Discord"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3383
2782
2783
msgid "All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone."
msgstr "All-in-one de veu i text de xat per als jugadors que és lliure i segur i treballa en l'escriptori i telèfon."
2784

echel0n's avatar
echel0n committed
2785
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3395
2786
2787
2788
msgid "send discord notifications?"
msgstr "enviar notificacions discòrdia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2789
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3442
2790
2791
2792
msgid "Discord Incoming Webhook"
msgstr "Discòrdia Webhook entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2793
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3453
2794
2795
2796
msgid "Discord webhook"
msgstr "Webhook de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2797
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3457
2798
2799
2800
msgid "Create webhook under channel settings."
msgstr "Crear webhook sota escenes de canal."

echel0n's avatar
echel0n committed
2801
2802
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3466
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3477
2803
2804
2805
msgid "Discord Bot Name"
msgstr "Discòrdia Bot nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
2806
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3481
2807
2808
2809
msgid "Blank will use webhook default name."
msgstr "Blanc utilitzarà webhook nom d'omissió."

echel0n's avatar
echel0n committed
2810
2811
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3489
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3500
2812
2813
2814
msgid "Discord Avatar URL"
msgstr "Discòrdia Avatar URL"

echel0n's avatar
echel0n committed
2815
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3504
2816
2817
2818
msgid "Blank will use webhook default avatar."
msgstr "Blanc utilitzarà l'avatar webhook per defecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2819
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3512
2820
2821
2822
msgid "Discord TTS"
msgstr "Discòrdia TTS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2823
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3517
2824
2825
2826
msgid "Send notifications using text-to-speech."
msgstr "Enviar notificacions utilitzant text a discurs."

echel0n's avatar
echel0n committed
2827
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3534
2828
2829
2830
msgid "Test Discord"
msgstr "Prova de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2831
2832
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:25
2833
2834
2835
msgid "Post-Processing"
msgstr "Post-tractament"

echel0n's avatar
echel0n committed
2836
2837
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:411
2838
2839
2840
msgid "Episode Naming"
msgstr "Episodi nomenar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2841
2842
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:19
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1414
2843
2844
2845
msgid "Metadata"
msgstr "Metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
2846
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:27
2847
2848
2849
msgid "Settings that dictate how SickRage should process completed downloads."
msgstr "Escenes que dicten com ha SickRage procés de completat descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2850
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
2851
msgid "Enable the automatic post processor to scan and process any files in your"
2852
msgstr "Habilita el correu automàtic processador escannejar i processar qualsevol arxius en el seu"
2853

echel0n's avatar
echel0n committed
2854
2855
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:40
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:49
2856
2857
2858
msgid "Post Processing Dir"
msgstr "Publicar processament Dir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2859
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:42
2860
2861
2862
msgid "Do not use if you use an external PostProcessing script"
msgstr "No utilitzeu si utilitza un script postprocessament extern"

echel0n's avatar
echel0n committed
2863
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:68
2864
msgid "The folder where your download client puts the completed TV downloads."
2865
msgstr "La carpeta on el seu client descarregar posa la televisió completat descarrega."
2866

echel0n's avatar
echel0n committed
2867
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:70
2868
2869
msgid "Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible."
msgstr "Si us plau utilitzi descarregant separada i completats carpetes en el seu client de descàrrega si és possible."
2870

echel0n's avatar
echel0n committed
2871
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:78
2872
2873
2874
msgid "Processing Method:"
msgstr "Mètode de tractament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2875
2876
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:89
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:42
2877
2878
2879
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2880
2881
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:89
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:42
2882
2883
2884
msgid "Move"
msgstr "Moure's"

echel0n's avatar
echel0n committed
2885
2886
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:89
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:42
2887
2888
2889
msgid "Hard Link"
msgstr "Enllaç dur"

echel0n's avatar
echel0n committed
2890
2891
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:89
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:42
2892
2893
2894
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Enllaç simbòlic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2895
2896
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:89
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:42
2897
2898
2899
msgid "Symbolic Link Reversed"
msgstr "Enllaç simbòlic invertit"

echel0n's avatar
echel0n committed
2900
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:100
2901
2902
2903
msgid "What method should be used to put files into the library?"
msgstr "Quin mètode ha de ser utilitzat per posar arxius a la biblioteca?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2904
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:101
2905
2906
msgid "If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors."
msgstr "Si vostè seguir sembrant torrents quan hagin acabat, cal evitar l 'moviment' processament mètode per evitar errors de."
2907

echel0n's avatar
echel0n committed
2908
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:109
2909
2910
2911
msgid "Auto Post-Processing Frequency"
msgstr "Auto post-tractament freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2912
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:133
2913
2914
2915
msgid "Postpone post processing"
msgstr "Posposar processament posterior"

echel0n's avatar
echel0n committed
2916
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:139
2917
2918
2919
msgid "Wait to process a folder if sync files are present."
msgstr "Esperar a processar una carpeta si els arxius de sincronització presents."

echel0n's avatar
echel0n committed
2920
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:145
2921
2922
2923
msgid "Sync File Extensions to Ignore"
msgstr "Ampliacions d'arxiu de sincronització d'ignorar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:156
2925
2926
2927
msgid "ext1,ext2"
msgstr "ext1, ext2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2928
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:164
2929
2930
2931
msgid "Rename Episodes"
msgstr "Rebategi episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
2932
2933
2934
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:170
msgid "Rename episode using the Episode Naming settings?"
msgstr ""
2935

echel0n's avatar
echel0n committed
2936
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:176
2937
2938
2939
msgid "Create missing show directories"
msgstr "Crear directoris Mostra el que falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2940
2941
2942
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:182
msgid "Create missing show directories when they get deleted"
msgstr ""
2943

echel0n's avatar
echel0n committed
2944
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:188
2945
2946
2947
msgid "Add shows without directory"
msgstr "Afegir espectacles sense guia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2948
2949
2950
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:194
msgid "Add shows without creating a directory (not recommended)"
msgstr ""
2951

echel0n's avatar
echel0n committed
2952
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:200
2953
2954
2955
msgid "Move Associated Files"
msgstr "Moure arxius associats"

echel0n's avatar
echel0n committed
2956
2957
2958
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:206
msgid "Move srr/srt/sfv/etc files with the episode when processed?"
msgstr ""
2959

echel0n's avatar
echel0n committed
2960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:212
2961
2962
2963
msgid "Rename .nfo file"
msgstr "Rebategi arxiu. nfo"

echel0n's avatar
echel0n committed
2964
2965
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:218
msgid "Rename the original .nfo file to .nfo-orig to avoid conflicts?"
echel0n's avatar
echel0n committed
2966
2967
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2968
2969
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:224
msgid "Associated file extensions"
echel0n's avatar
echel0n committed
2970
2971
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2972
2973
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:240
msgid "comma separated list of associated file extensions SickRage should keep while post processing. Leaving it empty means no associated files will be post processed"
echel0n's avatar
echel0n committed
2974
2975
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2976
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:248
echel0n's avatar
echel0n committed
2977
2978
2979
msgid "Delete non associated files"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:254
echel0n's avatar
echel0n committed
2981
2982
2983
msgid "delete non associated files while post processing?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2984
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
2985
2986
2987
msgid "Change File Date"
msgstr "Modificació data d'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2988
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:266
2989
2990
2991
msgid "Set last modified filedate to the date that the episode aired?"
msgstr "Última modificació del conjunt filedate a la data que l'episodi airejat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2992
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:267
2993
2994
2995
msgid "Some systems may ignore this feature."
msgstr "Alguns sistemes poden ignorar aquesta característica."

echel0n's avatar
echel0n committed
2996
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:274
2997
2998
2999
msgid "Timezone for File Date:"
msgstr "Fus horari per data d'arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3000
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:295
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame