messages.po 250 KB
Newer Older
3001
3002
3003
msgid "Unpack"
msgstr "Desempaqueti"

echel0n's avatar
echel0n committed
3004
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:301
3005
3006
3007
msgid "Unpack any TV releases in your"
msgstr "Desempaqueti qualsevol alleujaments de TV en el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
3008
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:301
3009
3010
3011
msgid "TV Download Dir"
msgstr "Dir descarrega de TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
3012
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:302
echel0n's avatar
echel0n committed
3013
3014
3015
msgid "Only works with RAR archives"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3016
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:309
echel0n's avatar
echel0n committed
3017
3018
3019
msgid "Unpack Directory"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3020
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:321
echel0n's avatar
echel0n committed
3021
3022
msgid "Choose a path to unpack files, leave blank to unpack in download dir"
msgstr ""
3023

echel0n's avatar
echel0n committed
3024
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:327
3025
3026
3027
msgid "Delete RAR contents"
msgstr "Suprimir RAR contingut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3028
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:333
3029
msgid "Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?"
3030
msgstr "Suprimeixi contingut d'arxius RAR, fins i tot si el procés mètode no definit per moure?"
3031

echel0n's avatar
echel0n committed
3032
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:340
3033
3034
3035
msgid "Don't delete empty folders"
msgstr "No suprimir carpetes buides"

echel0n's avatar
echel0n committed
3036
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:346
3037
3038
3039
msgid "Leave empty folders when Post Processing?"
msgstr "Deixar carpetes buides en processar Post?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3040
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:348
3041
3042
3043
msgid "Can be overridden using manual Post Processing"
msgstr "Poden invalidar utilitzant manual de processament Post"

echel0n's avatar
echel0n committed
3044
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:355
echel0n's avatar
echel0n committed
3045
3046
3047
msgid "Follow symbolic-links"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3048
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:361
echel0n's avatar
echel0n committed
3049
3050
3051
msgid "Enable only if you know what <b>circular symbolic links</b> are,<br/>and can <b>verify that you have none</b>."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3052
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:368
3053
3054
3055
msgid "Delete Failed"
msgstr "No ha pogut suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3056
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:374
3057
3058
3059
msgid "Delete files left over from a failed download?"
msgstr "Suprimir arxius de un descarregar fracassat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3060
3061
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:380
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:154
3062
3063
3064
msgid "Extra Scripts"
msgstr "Scripts addicionals"

echel0n's avatar
echel0n committed
3065
3066
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:393
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:171
3067
3068
3069
msgid "See"
msgstr "Veure"

echel0n's avatar
echel0n committed
3070
3071
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:395
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:173
3072
msgid "Wiki"
echel0n's avatar
echel0n committed
3073
msgstr "Wiki"
3074

echel0n's avatar
echel0n committed
3075
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:395
3076
3077
3078
msgid "for script arguments description and usage."
msgstr "per escriptura arguments Descripció i ús."

echel0n's avatar
echel0n committed
3079
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:413
3080
3081
3082
msgid "How SickRage will name and sort your episodes."
msgstr "Com SickRage es el nom i ordenar els seus episodis."

echel0n's avatar
echel0n committed
3083
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:420
3084
3085
3086
msgid "Name Pattern:"
msgstr "Patró de nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3087
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:459
3088
3089
msgid "Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality"
msgstr "No oblidi afegir patró de qualitat. Altrament després post-tractament de l'episodi haurà desconegut qualitat"
3090

echel0n's avatar
echel0n committed
3091
3092
3093
3094
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:468
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:741
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:955
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1175
3095
3096
3097
msgid "Meaning"
msgstr "Significat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3098
3099
3100
3101
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:469
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:742
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:956
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1176
3102
3103
3104
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"

echel0n's avatar
echel0n committed
3105
3106
3107
3108
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:470
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:743
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:957
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1177
3109
3110
3111
msgid "Result"
msgstr "Resultat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3112
3113
3114
3115
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:476
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:749
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:963
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1183
3116
3117
3118
3119
#, python-format
msgid "Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)"
msgstr "Utilitzeu minúscules si voleu noms minúscules (ex. %sn, %e.n, %q_n etc.)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3120
3121
3122
3123
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:482
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:755
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:969
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1189
3124
3125
3126
msgid "Show Name:"
msgstr "Mostra el nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3127
3128
3129
3130
3131
3132
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:484
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:757
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:971
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1191
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:117
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:44
3133
3134
3135
msgid "Show Name"
msgstr "Mostra el nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
3136
3137
3138
3139
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:489
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:762
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:976
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1196
3140
msgid "Show.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3141
msgstr "Show.Name"
3142

echel0n's avatar
echel0n committed
3143
3144
3145
3146
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:494
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:767
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:981
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1201
3147
msgid "Show_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3148
msgstr "Show_Name"
3149

echel0n's avatar
echel0n committed
3150
3151
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:497
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1204
3152
3153
3154
msgid "Season Number:"
msgstr "Nombre de temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3155
3156
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:507
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1214
3157
3158
3159
msgid "XEM Season Number:"
msgstr "XEM temporada número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3160
3161
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:517
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1224
3162
3163
3164
msgid "Episode Number:"
msgstr "Episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3165
3166
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:527
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1234
3167
3168
3169
msgid "XEM Episode Number:"
msgstr "XEM episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3170
3171
3172
3173
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:537
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:790
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1004
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1244
3174
3175
3176
msgid "Episode Name:"
msgstr "Nom de l'episodi:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3177
3178
3179
3180
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:539
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:792
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1006
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1246
3181
3182
3183
msgid "Episode Name"
msgstr "Nom de l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
3184
3185
3186
3187
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:544
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:797
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1011
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1251
3188
msgid "Episode.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3189
msgstr "Episode.Name"
3190

echel0n's avatar
echel0n committed
3191
3192
3193
3194
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:549
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:802
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1016
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1256
3195
msgid "Episode_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3196
msgstr "Episode_Name"
3197

echel0n's avatar
echel0n committed
3198
3199
3200
3201
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:552
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:805
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1019
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1259
echel0n's avatar
echel0n committed
3202
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:139
3203
3204
3205
msgid "Quality:"
msgstr "Qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3206
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:567
3207
3208
3209
msgid "Scene Quality:"
msgstr "Qualitat de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3210
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:569
3211
msgid "720p HDTV x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3212
msgstr "720p HDTV x264"
3213

echel0n's avatar
echel0n committed
3214
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:574
3215
3216
3217
msgid "720p.HDTV.x264"
msgstr "720 pàg. HDTV.x264"

echel0n's avatar
echel0n committed
3218
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:579
3219
msgid "720p_HDTV_x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3220
msgstr "720p_HDTV_x264"
3221

echel0n's avatar
echel0n committed
3222
3223
3224
3225
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:584
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:848
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1062
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1277
3226
3227
3228
msgid "Release Name:"
msgstr "Nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3229
3230
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:587
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1280
3231
msgid "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3232
msgstr "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3233

echel0n's avatar
echel0n committed
3234
3235
3236
3237
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:593
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:857
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1071
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1286
3238
3239
3240
msgid "Release Group:"
msgstr "Grup de llançament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3241
3242
3243
3244
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:602
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:866
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1081
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1295
3245
3246
3247
msgid "Release Type:"
msgstr "Tipus d'estrena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3248
3249
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:615
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1308
3250
3251
3252
msgid "Multi-Episode Style:"
msgstr "Multi-episodi estil:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3253
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:634
3254
3255
3256
msgid "Single-EP Sample:"
msgstr "Single-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3257
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:649
3258
3259
3260
msgid "Multi-EP sample:"
msgstr "Exemple de multi-EP:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3261
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:664
3262
3263
3264
msgid "Strip Show Year"
msgstr "Franja Mostra el any"

echel0n's avatar
echel0n committed
3265
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:670
3266
3267
3268
msgid "Remove the TV show's year when renaming the file?"
msgstr "Treure l'any de la sèrie de televisió quan rebatejant l'arxiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3269
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:672
3270
3271
3272
msgid "Only applies to shows that have year inside parentheses"
msgstr "Només s'aplica als espectacles que tenen any dins els parèntesis"

echel0n's avatar
echel0n committed
3273
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:680
3274
3275
3276
msgid "Custom Air-By-Date"
msgstr "Costum aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
3277
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:686
3278
3279
3280
msgid "Name Air-By-Date shows differently than regular shows?"
msgstr "Aire per data nom Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3281
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:694
3282
3283
3284
msgid "Air-by-date Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'aire per data patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3285
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:770
3286
3287
3288
msgid "Regular Air Date:"
msgstr "Data de l'aire regular:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3289
3290
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:820
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1034
3291
3292
3293
msgid "Year:"
msgstr "Any:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3294
3295
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:825
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1039
3296
3297
3298
msgid "Month:"
msgstr "Mes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3299
3300
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:835
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1049
3301
3302
3303
msgid "Day:"
msgstr "Dia:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3304
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:851
3305
msgid "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3306
msgstr "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3307

echel0n's avatar
echel0n committed
3308
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:879
3309
3310
3311
msgid "Air-by-date Sample:"
msgstr "Exemple de l'aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3312
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:895
3313
3314
3315
msgid "Custom Sports"
msgstr "Esportiu personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3316
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:901
3317
3318
3319
msgid "Name Sports shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom esportiu Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3320
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:909
3321
3322
3323
msgid "Sports Name Pattern:"
msgstr "Esports nom patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3324
3325
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:926
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1141
3326
3327
3328
msgid "Custom..."
msgstr "Personalitzat..."

echel0n's avatar
echel0n committed
3329
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:984
3330
3331
3332
msgid "Sports Air Date:"
msgstr "Esports aire data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3333
3334
3335
3336
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:986
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:991
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:996
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1001
3337
msgid "Mar"
echel0n's avatar
echel0n committed
3338
msgstr "Mar"
3339

echel0n's avatar
echel0n committed
3340
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1065
3341
msgid "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3342
msgstr "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3343

echel0n's avatar
echel0n committed
3344
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1093
3345
3346
3347
msgid "Sports Sample:"
msgstr "Exemple de l'esport:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3348
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1110
3349
3350
3351
msgid "Custom Anime"
msgstr "Anime personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3352
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1116
3353
3354
3355
msgid "Name Anime shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom Anime Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3356
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1124
3357
3358
3359
msgid "Anime Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'anime patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3360
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1328
3361
3362
3363
msgid "Single-EP Anime Sample:"
msgstr "Single-EP Anime Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3364
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1343
3365
3366
3367
msgid "Multi-EP Anime sample:"
msgstr "Anime multi-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3368
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1358
3369
3370
3371
msgid "Add Absolute Number"
msgstr "Afegeixi nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3372
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1364
3373
3374
3375
msgid "Add the absolute number to the season/episode format?"
msgstr "Afegir el nombre absolut en el format de temporada/episodi?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3376
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1366
3377
3378
3379
msgid "Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)"
msgstr "Només s'aplica a les animes. (per exemple. S15E45 - 310 contra S15E45)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3380
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1374
3381
3382
3383
msgid "Only Absolute Number"
msgstr "Només nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3384
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1380
3385
3386
3387
msgid "Replace season/episode format with absolute number"
msgstr "Substituir el format de temporada/episodi amb nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3388
3389
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1381
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1395
3390
3391
3392
msgid "Only applies to animes."
msgstr "Només s'aplica a les animes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3393
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1388
3394
3395
3396
msgid "No Absolute Number"
msgstr "Cap nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3397
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1394
3398
3399
3400
msgid "Dont include the absolute number"
msgstr "Inclouen el nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3401
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1416
3402
3403
msgid "The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience."
msgstr "Les dades associades a les dades. Aquests són arxius associats a un programa de televisió en forma d'imatges i text que, quan estigui suportat, servirà per millorar l'experiència de visionament."
3404

echel0n's avatar
echel0n committed
3405
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1424
3406
3407
3408
msgid "Metadata Type:"
msgstr "Tipus de metadades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3409
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1440
3410
3411
3412
msgid "Toggle the metadata options that you wish to be created."
msgstr "Canvia les opcions de metadades que voleu crear."

echel0n's avatar
echel0n committed
3413
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1441
3414
3415
3416
msgid "Multiple targets may be used."
msgstr "Poden utilitzar múltiples objectius."

echel0n's avatar
echel0n committed
3417
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1448
3418
3419
3420
msgid "Select Metadata"
msgstr "Seleccioneu les metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3421
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1457
3422
3423
3424
msgid "Show Metadata"
msgstr "Mostra de metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3425
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1468
3426
3427
3428
msgid "Episode Metadata"
msgstr "Episodi metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3429
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1479
3430
3431
3432
msgid "Show Fanart"
msgstr "Mostra el Fanart"

echel0n's avatar
echel0n committed
3433
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1490
3434
3435
3436
msgid "Show Poster"
msgstr "Mostra el cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
3437
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1501
3438
3439
3440
msgid "Show Banner"
msgstr "Mostra el Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3441
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1512
3442
3443
3444
msgid "Episode Thumbnails"
msgstr "Episodi ungles"

echel0n's avatar
echel0n committed
3445
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1523
3446
3447
3448
msgid "Season Posters"
msgstr "Cartells de la temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3449
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1534
3450
3451
3452
msgid "Season Banners"
msgstr "Banners de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3453
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1545
3454
3455
3456
msgid "Season All Poster"
msgstr "Temporada tots els cartells"

echel0n's avatar
echel0n committed
3457
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1556
3458
3459
3460
msgid "Season All Banner"
msgstr "Temporada tot Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3461
3462
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:13
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:67
3463
3464
3465
msgid "Provider Priorities"
msgstr "Proveïdor prioritats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3466
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:15
echel0n's avatar
echel0n committed
3467
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:126
3468
3469
3470
msgid "Provider Options"
msgstr "Proveïdor d'opcions"

echel0n's avatar
echel0n committed
3471
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:18
3472
3473
3474
msgid "Custom Newznab Providers"
msgstr "Newznab costum proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3475
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:22
3476
3477
3478
msgid "Custom Torrent Providers"
msgstr "Proveïdors de costum Torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3479
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:69
3480
3481
3482
msgid "Check off and drag the providers into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els proveïdors a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
3483
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:70
3484
3485
3486
msgid "At least one provider is required but two are recommended."
msgstr "Almenys un proveïdor és necessari però dos són recomanables."

echel0n's avatar
echel0n committed
3487
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:75
3488
3489
3490
msgid "NZB/Torrent providers can be toggled in"
msgstr "Proveïdors NZB/Torrent pot activar en"

echel0n's avatar
echel0n committed
3491
3492
3493
#: sickrage/core/webserver/views.py:3680 sickrage/core/webserver/views.py:3951
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:76
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:245
3494
3495
3496
msgid "Search Clients"
msgstr "Cerca de Clients"

echel0n's avatar
echel0n committed
3497
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:82
3498
3499
3500
msgid "Provider does not support backlog searches at this time."
msgstr "Proveïdor no admet cerques acumulació en aquest moment."

echel0n's avatar
echel0n committed
3501
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:84
echel0n's avatar
echel0n committed
3502
msgid "Provider is <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3503
msgstr "El proveïdor és <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3504

echel0n's avatar
echel0n committed
3505
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:128
3506
3507
3508
msgid "Configure individual provider settings here."
msgstr "Configuració del proveïdor individual aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
3509
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:129
3510
msgid "Check with provider's website on how to obtain an API key if needed."
3511
msgstr "Consulti lloc web del prestador sobre com obtenir una clau d'API si és necessari."
3512

echel0n's avatar
echel0n committed
3513
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:136
3514
3515
3516
msgid "Configure provider:"
msgstr "Configurar proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3517
3518
3519
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:179
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:306
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:983
3520
3521
3522
msgid "API key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3523
3524
3525
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:201
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:326
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:776
3526
3527
3528
msgid "Enable daily searches"
msgstr "Permetre recerques quotidianes"

echel0n's avatar
echel0n committed
3529
3530
3531
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:207
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:782
3532
3533
3534
msgid "enable provider to perform daily searches."
msgstr "permetre proveïdor realitzar recerques quotidianes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3535
3536
3537
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:216
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:341
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:806
3538
3539
3540
msgid "Enable backlog searches"
msgstr "Habilitar cerques d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3541
3542
3543
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:222
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:347
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:812
3544
3545
3546
msgid "enable provider to perform backlog searches."
msgstr "permetre proveïdor fer cerques d'acumulació."

echel0n's avatar
echel0n committed
3547
3548
3549
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:231
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:356
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:821
3550
3551
3552
msgid "Search mode fallback"
msgstr "Fallback de mode de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3553
3554
3555
3556
3557
3558
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:237
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:239
msgid "return no results, this helps by restarting the search using the opposite"
echel0n's avatar
echel0n committed
3559
msgstr ""
3560

echel0n's avatar
echel0n committed
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:241
msgid "search mode."
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:250
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:373
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:838
3568
3569
3570
msgid "Season search mode"
msgstr "Mode de cerca per temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3571
3572
3573
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:259
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:393
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:847
3574
3575
3576
msgid "season packs only."
msgstr "grups de temporada només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3577
3578
3579
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:267
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:382
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:859
3580
3581
3582
msgid "episodes only."
msgstr "episodis només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3583
3584
3585
3586
3587
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:270
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:399
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:865
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes."
msgstr "en buscar temporades complets podeu tenir que buscar grups de temporada només, o demanar a construir una temporada completa de només episodis."
3588

echel0n's avatar
echel0n committed
3589
3590
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:287
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:498
3591
3592
3593
msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3594
3595
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:362
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:827
echel0n's avatar
echel0n committed
3596
3597
3598
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode."
msgstr "Quan buscant una temporada completa en funció del mode de cerca pot tornar cap resultat, això ajuda reprenent la cerca utilitzant el mode de cerca oposat."

echel0n's avatar
echel0n committed
3599
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:414
3600
3601
3602
msgid "Custom URL:"
msgstr "Adreça URL personalitzada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3603
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:435
3604
3605
3606
msgid "Api key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3607
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:456
3608
3609
3610
msgid "Digest:"
msgstr "Digestió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3611
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:476
3612
3613
3614
msgid "Hash:"
msgstr "Capolat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3615
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:519
3616
3617
3618
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3619
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:538
3620
3621
3622
msgid "Passkey:"
msgstr "Clau de pas:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3623
3624
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:559
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1112
3625
3626
3627
msgid "Cookies:"
msgstr "Galetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3628
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:577
echel0n's avatar
echel0n committed
3629
msgid "this provider requires the following cookies: "
echel0n's avatar
echel0n committed
3630
msgstr "aquest proveïdor requereix les galetes següents: "
3631

echel0n's avatar
echel0n committed
3632
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:588
3633
3634
3635
msgid "Pin:"
msgstr "PIN:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3636
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:598
echel0n's avatar
echel0n committed
3637
3638
3639
msgid "Provider PIN#"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3640
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:609
3641
3642
3643
msgid "Seed ratio:"
msgstr "Proporció de llavor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3644
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:621
echel0n's avatar
echel0n committed
3645
3646
3647
msgid "stop transfer when ratio is reached (-1 SickRage default to seed forever, or leave blank for downloader default)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3648
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:631
3649
3650
3651
msgid "Minimum seeders:"
msgstr "Sembradores mínims:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3652
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:643
echel0n's avatar
echel0n committed
3653
3654
3655
msgid "Minimum allowed seeders"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3656
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:653
3657
3658
3659
msgid "Minimum leechers:"
msgstr "Mínims posts:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3660
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:665
echel0n's avatar
echel0n committed
3661
3662
3663
msgid "Minimum allowed leechers"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3664
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:675
3665
3666
3667
msgid "Confirmed download"
msgstr "Descàrrega confirmat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3668
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:681
3669
3670
3671
msgid "only download torrents from trusted or verified uploaders?"
msgstr "només descarregar torrents de confiança o verificats uploaders?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3672
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:690
3673
3674
3675
msgid "Ranked torrents"
msgstr "Torrents classificats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3676
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:696
3677
3678
3679
msgid "only download ranked torrents (internal releases)"
msgstr "només descarregar torrents classificats (comunicats interns)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3680
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:705
3681
3682
3683
msgid "English torrents"
msgstr "Anglès torrents"

echel0n's avatar
echel0n committed
3684
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:711
3685
msgid "only download english torrents ,or torrents containing english subtitles"
3686
msgstr "només descarregar anglès torrents, o torrents que continguin subtítols en anglès"
3687

echel0n's avatar
echel0n committed
3688
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:720
3689
3690
3691
msgid "For Spanish torrents"
msgstr "Per a torrents espanyols"

echel0n's avatar
echel0n committed
3692
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:727
3693
3694
msgid "ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)"
msgstr "Cerca només a aquest proveïdor si Mostra informació es defineix com \"Espanyol\" (evitar l'ús de proveïdor VOS espectacles)"
3695

echel0n's avatar
echel0n committed
3696
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:738
3697
3698
3699
msgid "Sort results by"
msgstr "Resultats de la classe per"

echel0n's avatar
echel0n committed
3700
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:761
3701
3702
3703
msgid "Freeleech"
msgstr "FreeLeech"

echel0n's avatar
echel0n committed
3704
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:767
3705
3706
3707
msgid "only download"
msgstr "només descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
3708
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:767
3709
msgid "FreeLeech"
echel0n's avatar
echel0n committed
3710
msgstr "FreeLeech"
3711

echel0n's avatar
echel0n committed
3712
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:767
3713
msgid "torrents."
echel0n's avatar
echel0n committed
3714
msgstr "torrents."
3715

echel0n's avatar
echel0n committed
3716
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:791
3717
3718
3719
msgid "Reject Blu-ray M2TS releases"
msgstr "Rebutjar comunicats de raig de Blu M2TS"

echel0n's avatar
echel0n committed
3720
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:797
3721
msgid "enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases"
3722
msgstr "permetre ignorar comunicats de raig de Blu MPEG-2 Transport Stream contenidor"
3723

echel0n's avatar
echel0n committed
3724
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:876
3725
3726
3727
msgid "Category:"
msgstr "Categoria:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3728
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:904
3729
3730
3731
msgid "select torrent with Italian subtitle"
msgstr "Seleccioneu torrent amb subtitular italià"

echel0n's avatar
echel0n committed
3732
3733
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:926
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1053
3734
3735
3736
msgid "Configure Custom"
msgstr "Configurar el costum"

echel0n's avatar
echel0n committed
3737
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:927
3738
3739
3740
msgid "Newznab Providers"
msgstr "Proveïdors Newznab"

echel0n's avatar
echel0n committed
3741
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:930
3742
3743
3744
msgid "Add and setup or remove custom Newznab providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de costum Newznab."

echel0n's avatar
echel0n committed
3745
3746
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:937
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1064
3747
3748
3749
msgid "Select provider:"
msgstr "Seleccioneu el proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3750
3751
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:945
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1072
3752
3753
3754
msgid "add new provider"
msgstr "Afegir nou proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3755
3756
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:954
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1081
3757
3758
3759
msgid "Provider name:"
msgstr "Nom del proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3760
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:969
3761
3762
3763
msgid "Site URL:"
msgstr "URL del lloc:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3764
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:998
3765
3766
3767
msgid "Newznab search categories:"
msgstr "Categories de cerca de Newznab:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3768
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1008
3769
3770
msgid "(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)"
msgstr "(seleccioneu la categoria Newznab l'esquerra i feu clic al botó \"actualitzar categories\" per utilitzar-los per a la recerca)."
3771

echel0n's avatar
echel0n committed
3772
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1010
echel0n's avatar
echel0n committed
3773
msgid "Don't forget to save changes!"
echel0n's avatar
echel0n committed
3774
msgstr "No us oblideu de desar els canvis!"
3775

echel0n's avatar
echel0n committed
3776
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1020
3777
3778
3779
msgid "Update Categories"
msgstr "Categories d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
3780
3781
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1030
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:293
3782
3783
3784
msgid "Add"
msgstr "Afegir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3785
3786
3787
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1038
#: sickrage/core/webserver/views/includes/root_dirs.mako:39
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:78
3788
3789
3790
msgid "Delete"
msgstr "Suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3791
3792
3793
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1054
msgid "Torrent Providers"
msgstr ""
3794

echel0n's avatar
echel0n committed
3795
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1057
3796
3797
3798
msgid "Add and setup or remove custom RSS providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de RSS de costum."

echel0n's avatar
echel0n committed
3799
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1098
3800
msgid "RSS URL:"
echel0n's avatar
echel0n committed
3801
msgstr "RSS URL:"
3802

echel0n's avatar
echel0n committed
3803
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1119
echel0n's avatar
echel0n committed
3804
3805
3806
msgid "ex. uid=xx;pass=yy"
msgstr "ex. uid = xx; passar = yy"

echel0n's avatar
echel0n committed
3807
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1126
3808
3809
3810
msgid "Search element:"
msgstr "Element de cerca:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3811
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1133
3812
3813
3814
msgid "ex. title"
msgstr "títol de l'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
3815
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:8
echel0n's avatar
echel0n committed
3816
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:17
3817
3818
3819
msgid "Quality Sizes"
msgstr "Mides de qualitat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3820
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:19
3821
msgid "Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition."
3822
msgstr "Utilitzar per defecte qualitiy mides o especifiqueu el costum ones per definició de qualitat."
3823

echel0n's avatar
echel0n committed
3824
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:20
3825
3826
3827
msgid "Settings represent maximum size allowed per episode video file."
msgstr "Configuració representa la mida màxima permesa per arxiu de vídeo episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
3828
3829
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:8
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:17
3830
3831
3832
msgid "Search Settings"
msgstr "Configuració de la cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3833
3834
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:9
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:317
3835
msgid "NZB Clients"
echel0n's avatar
echel0n committed
3836
msgstr "NZB Clients"
3837

echel0n's avatar
echel0n committed
3838
3839
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:10
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:742
3840
3841
3842
msgid "Torrent Clients"
msgstr "Clients de torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3843
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:19
3844
3845
3846
msgid "How to manage searching with"
msgstr "Com gestionar la recerca amb"

echel0n's avatar
echel0n committed
3847
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:20
3848
3849
3850
msgid "providers"
msgstr "proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3851
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:26
3852
3853
3854
msgid "Randomize Providers"
msgstr "Randomize proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3855
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:32
3856
3857
3858
msgid "randomize the provider search order"
msgstr "randomize l'ordre de cerca de proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3859
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:38
3860
3861
3862
msgid "Download propers"
msgstr "Descarregui devoció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3863
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:44
3864
3865
3866
msgid "replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked"
msgstr "Canviï descàrrega original \"Adequada\" o \"Refer\" si nuked"

echel0n's avatar
echel0n committed
3867
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:50
3868
3869
3870
msgid "Enable provider RSS cache"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3871
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:56
3872
3873
3874
msgid "enables/disables provider RSS feed caching"
msgstr "Habilita/inhabilita proveïdor RSS alimenten memòria cau"

echel0n's avatar
echel0n committed
3875
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:62
3876
3877
3878
msgid "Enable provider RSS cache for valid shows only"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS de proveïdor vàlid espectacles només"

echel0n's avatar
echel0n committed
3879
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:68
3880
3881
msgid "enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches"
msgstr "Habilita/inhabilita caching d'espectacles ja afegits a SiCKRAGE, accelera les cerques"
3882

echel0n's avatar
echel0n committed
3883
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:75
echel0n's avatar
echel0n committed
3884
3885
3886
msgid "Download UNVERIFIED torrent magnet links"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3887
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
3888
3889
3890
msgid "enables/disables downloading of unverified torrent magnet links via clients"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3891
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:89
echel0n's avatar
echel0n committed
3892
msgid "Convert provider torrent file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3893
msgstr "Convertir enllaços de fitxers proveïdor torrent a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3894

echel0n's avatar
echel0n committed
3895
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:95
echel0n's avatar
echel0n committed
3896
msgid "enables/disables converting of public torrent provider file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3897
msgstr "Habilita/inhabilita la conversió d'enllaços d'arxiu de proveïdor de torrent públic a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3898

echel0n's avatar
echel0n committed
3899
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:102
echel0n's avatar
echel0n committed
3900
3901
3902
msgid "Enable failed snatch handling"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3903
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:108
echel0n's avatar
echel0n committed
3904
3905
3906
msgid "enables/disables failed snatch handling, automatically retries failed snatches"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3907
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:116
echel0n's avatar
echel0n committed
3908
3909
3910
msgid "Check for failed snatches aged"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3911
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3912
3913
3914
msgid "Check propers every:"
msgstr "Comprovar la devoció cada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3915
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:155
3916
3917
3918
msgid "24 hours"
msgstr "24 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3919
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:155
3920
3921
3922
msgid "4 hours"
msgstr "4 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3923
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:155
3924
msgid "90 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3925
msgstr "90 mins"
3926

echel0n's avatar
echel0n committed
3927
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:155
3928
msgid "45 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3929
msgstr "45 mins"
3930

echel0n's avatar
echel0n committed
3931
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:155
3932
3933
3934
msgid "15 mins"
msgstr "15 minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3935
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:167
3936
3937
3938
msgid "Backlog search frequency"
msgstr "Freqüència de cerca d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3939
3940
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:179
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:200
3941
3942
3943
msgid "time in minutes"
msgstr "temps en minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3944
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:188
3945
3946
3947
msgid "Daily search frequency"
msgstr "Freqüència diària de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3948
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:214
3949
3950
3951
msgid "Usenet retention"
msgstr "Usenet retenció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3952
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:239
3953
3954
3955
msgid "Ignore words"
msgstr "Ignora les paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3956
3957
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:248
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:266
echel0n's avatar
echel0n committed
3958
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:314
echel0n's avatar
echel0n committed
3959
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:335
3960
3961
3962
msgid "ex. word1,word2,word3"
msgstr "ex. word1, word2, word3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3963
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:257
3964
3965
3966
msgid "Require words"
msgstr "Requereixen paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3967
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:275
3968
3969
3970
msgid "Ignore language names in subbed results"
msgstr "Ignorar els noms de llengua de subllit resultats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3971
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:284
3972
3973
3974
msgid "ex. lang1,lang2,lang3"
msgstr "ex. lang1, lang2, lang3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3975
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:293
3976
3977
3978
msgid "Allow high priority"
msgstr "Permeten prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3979
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:299
3980
3981
3982
msgid "Set downloads of recently aired episodes to high priority"
msgstr "Conjunt descarrega episodis recentment emesa a prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3983
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:319
3984
3985
3986
msgid "How to handle NZB search results for clients."
msgstr "Com manejar NZB resultats de la cerca per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
3987
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
3988
3989
3990
msgid "enable NZB searches"
msgstr "Habiliteu les cerques NZB"

echel0n's avatar
echel0n committed
3991
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:339
3992
3993
3994
msgid "Send .nzb files to:"
msgstr "Enviar arxius .nzb a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3995
3996
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:359
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:785
3997
3998
3999
msgid "Black hole folder location"
msgstr "Localització de carpeta de forat negre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4000
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:369
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame