messages.po 250 KB
Newer Older
1
2
msgid ""
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
3
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
5
6
"POT-Creation-Date: 2018-10-13 18:14-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-14 01:18\n"
7
8
9
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.5.1\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
13
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
14
15
16
"X-Generator: crowdin.com\n"
"X-Crowdin-Project: sickragetv\n"
"X-Crowdin-Language: pl\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
17
"X-Crowdin-File: messages.pot\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
18
19
"Language: pl_PL\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
20
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:323 src/js/core.js:425
echel0n's avatar
echel0n committed
21
22
23
msgid "Shutdown"
msgstr "Zamknięcia systemu"

echel0n's avatar
echel0n committed
24
#: src/js/core.js:426
echel0n's avatar
echel0n committed
25
26
27
msgid "Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zamknąć SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
28
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:319 src/js/core.js:431
echel0n's avatar
echel0n committed
29
30
31
msgid "Restart"
msgstr "Uruchom ponownie"

echel0n's avatar
echel0n committed
32
#: src/js/core.js:432
echel0n's avatar
echel0n committed
33
34
35
msgid "Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?"
msgstr "Czy na pewno chcesz uruchomić ponownie SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
36
#: src/js/core.js:437
echel0n's avatar
echel0n committed
37
38
39
msgid "Submit Errors"
msgstr "Przedstawia błędy"

echel0n's avatar
echel0n committed
40
#: src/js/core.js:438
echel0n's avatar
echel0n committed
41
42
43
msgid "Are you sure you want to submit these errors ?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
44
#: src/js/core.js:438
echel0n's avatar
echel0n committed
45
46
47
msgid "Make sure SiCKRAGE is updated and trigger"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
48
#: src/js/core.js:438
echel0n's avatar
echel0n committed
49
50
msgid "this error with debug enabled before submitting"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
51

echel0n's avatar
echel0n committed
52
#: src/js/core.js:557 src/js/core.js:568 src/js/core.js:589
echel0n's avatar
echel0n committed
53
54
55
msgid "Searching"
msgstr "Wyszukiwanie"

echel0n's avatar
echel0n committed
56
#: src/js/core.js:563 src/js/core.js:594
echel0n's avatar
echel0n committed
57
58
59
msgid "Queued"
msgstr "W kolejce"

echel0n's avatar
echel0n committed
60
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:703
echel0n's avatar
echel0n committed
61
62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:54
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:75
echel0n's avatar
echel0n committed
63
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:196 src/js/core.js:598
echel0n's avatar
echel0n committed
64
65
66
msgid "Manual Search"
msgstr "Ręczne wyszukiwanie"

echel0n's avatar
echel0n committed
67
68
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:301 src/js/core.js:623
#: src/js/core.js:768 src/js/core.js:811
echel0n's avatar
echel0n committed
69
70
71
msgid "loading"
msgstr "Ładowanie"

echel0n's avatar
echel0n committed
72
#: src/js/core.js:827
echel0n's avatar
echel0n committed
73
74
75
msgid "Choose Directory"
msgstr "Wybierz katalog"

echel0n's avatar
echel0n committed
76
#: sickrage/core/webserver/views.py:3607 src/js/core.js:1467
echel0n's avatar
echel0n committed
77
78
79
msgid "Clear History"
msgstr "Wyczyść historię"

echel0n's avatar
echel0n committed
80
#: src/js/core.js:1468
echel0n's avatar
echel0n committed
81
82
83
msgid "Are you sure you want to clear all download history ?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz wyczyścić wszystkie Historia pobierania?"

echel0n's avatar
echel0n committed
84
#: sickrage/core/webserver/views.py:3609 src/js/core.js:1473
echel0n's avatar
echel0n committed
85
86
87
msgid "Trim History"
msgstr "Przyciąć historii"

echel0n's avatar
echel0n committed
88
#: src/js/core.js:1474
echel0n's avatar
echel0n committed
89
90
91
msgid "Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz przyciąć wszystkie Pobierz historia starsze niż 30 dni?"

echel0n's avatar
echel0n committed
92
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:114 src/js/core.js:2171
echel0n's avatar
echel0n committed
93
94
95
msgid "Remove Show"
msgstr "Usunąć Pokaż"

echel0n's avatar
echel0n committed
96
#: src/js/core.js:2172
echel0n's avatar
echel0n committed
97
98
99
msgid "Are you sure you want to remove"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
100
#: src/js/core.js:2172
echel0n's avatar
echel0n committed
101
102
msgid " from the database?"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
103

echel0n's avatar
echel0n committed
104
#: src/js/core.js:2172
echel0n's avatar
echel0n committed
105
106
msgid "Check to delete files as well. IRREVERSIBLE"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
107

echel0n's avatar
echel0n committed
108
#: src/js/core.js:2225 src/js/core.js:2257
echel0n's avatar
echel0n committed
109
110
111
msgid "Update failed."
msgstr "Aktualizacja nie powiodła się."

echel0n's avatar
echel0n committed
112
#: src/js/core.js:2268
echel0n's avatar
echel0n committed
113
114
115
msgid "Select Show Location"
msgstr "Wybierz Pokaż lokalizację"

echel0n's avatar
echel0n committed
116
#: src/js/core.js:2410
echel0n's avatar
echel0n committed
117
118
msgid "loading folders..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
119

echel0n's avatar
echel0n committed
120
#: src/js/core.js:2426
echel0n's avatar
echel0n committed
121
122
123
msgid "Select Unprocessed Episode Folder"
msgstr "Wybierz Folder nieprzetworzonych odcinek"

echel0n's avatar
echel0n committed
124
#: src/js/core.js:2793
echel0n's avatar
echel0n committed
125
126
127
msgid "search timed out, try increasing timeout for indexer"
msgstr "upłynął limit czasu wyszukiwania, spróbuj zwiększenie limitu czasu do indeksatora"

echel0n's avatar
echel0n committed
128
#: src/js/core.js:2797
echel0n's avatar
echel0n committed
129
130
msgid "Search Results:"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
131

echel0n's avatar
echel0n committed
132
#: src/js/core.js:2801
echel0n's avatar
echel0n committed
133
134
msgid "No results found, try a different search or language."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
135

echel0n's avatar
echel0n committed
136
#: src/js/core.js:2820
echel0n's avatar
echel0n committed
137
138
msgid " (will debut on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
139

echel0n's avatar
echel0n committed
140
#: src/js/core.js:2822
echel0n's avatar
echel0n committed
141
142
msgid " (started on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
143

echel0n's avatar
echel0n committed
144
#: src/js/core.js:2831
echel0n's avatar
echel0n committed
145
146
147
msgid " already exists in show library"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
148
#: src/js/core.js:2871
echel0n's avatar
echel0n committed
149
150
151
msgid "Saved Defaults"
msgstr "Zapisane ustawienia domyślne"

echel0n's avatar
echel0n committed
152
#: src/js/core.js:2871
echel0n's avatar
echel0n committed
153
154
155
msgid "Your \"add show\" defaults have been set to your current selections."
msgstr "\"Dodaj Pokaż\" domyślne zostały ustawione do bieżących selekcji."

echel0n's avatar
echel0n committed
156
#: src/js/core.js:2928
echel0n's avatar
echel0n committed
157
158
msgid " Saving..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
159

echel0n's avatar
echel0n committed
160
#: src/js/core.js:2970
echel0n's avatar
echel0n committed
161
162
163
msgid "Reset Config to Defaults"
msgstr "Config Reset do ustawień domyślnych"

echel0n's avatar
echel0n committed
164
#: src/js/core.js:2971
echel0n's avatar
echel0n committed
165
166
167
msgid "Are you sure you want to reset config to defaults?"
msgstr "Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia configa?"

echel0n's avatar
echel0n committed
168
#: src/js/core.js:3066
echel0n's avatar
echel0n committed
169
msgid "Select path to pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
170
msgstr "Wybierz ścieżkę do pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
171

echel0n's avatar
echel0n committed
172
173
174
175
176
#: src/js/core.js:3074 src/js/core.js:3100 src/js/core.js:3891 src/js/core.js:3909
#: src/js/core.js:3930 src/js/core.js:3952 src/js/core.js:3975 src/js/core.js:3997
#: src/js/core.js:4025 src/js/core.js:4042 src/js/core.js:4086 src/js/core.js:4171
#: src/js/core.js:4229 src/js/core.js:4246 src/js/core.js:4276 src/js/core.js:4333
#: src/js/core.js:4409 src/js/core.js:4428 src/js/core.js:4444
echel0n's avatar
echel0n committed
177
178
179
msgid "Please fill out the necessary fields above."
msgstr "Proszę wypełnić wymagane pola powyżej."

echel0n's avatar
echel0n committed
180
181
182
183
184
#: src/js/core.js:3092
msgid "Select path to git"
msgstr "Wybierz ścieżkę do git"

#: src/js/core.js:3139
echel0n's avatar
echel0n committed
185
186
187
msgid "Select Subtitles Download Directory"
msgstr "Wybierz napisy Pobierz katalog"

echel0n's avatar
echel0n committed
188
#: src/js/core.js:3255
echel0n's avatar
echel0n committed
189
190
191
msgid "Select .nzb blackhole/watch location"
msgstr "Wybierz lokalizację blackhole/zegarek .nzb"

echel0n's avatar
echel0n committed
192
#: src/js/core.js:3256
echel0n's avatar
echel0n committed
193
194
195
msgid "Select .torrent blackhole/watch location"
msgstr "Wybierz lokalizację blackhole/zegarek .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
196
#: src/js/core.js:3257
echel0n's avatar
echel0n committed
197
198
199
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Wybierz lokalizację pobierania .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
200
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986 src/js/core.js:3324
echel0n's avatar
echel0n committed
201
202
203
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimalny czas wysiewu jest"

echel0n's avatar
echel0n committed
204
#: src/js/core.js:3326
echel0n's avatar
echel0n committed
205
206
207
msgid "URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)"
msgstr "Adres URL do klienta uTorrent (np. http://localhost: 8000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
208
#: src/js/core.js:3329
echel0n's avatar
echel0n committed
209
210
211
msgid "Stop seeding when inactive for"
msgstr "Stop, siew, gdy nieaktywny"

echel0n's avatar
echel0n committed
212
#: src/js/core.js:3335
echel0n's avatar
echel0n committed
213
214
215
msgid "URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)"
msgstr "Adres URL do klienta transmisji (np. http://localhost:9091)"

echel0n's avatar
echel0n committed
216
#: src/js/core.js:3345
echel0n's avatar
echel0n committed
217
218
219
msgid "URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)"
msgstr "Adres URL do klienta potop (np. http://localhost:8112)"

echel0n's avatar
echel0n committed
220
#: src/js/core.js:3354
echel0n's avatar
echel0n committed
221
222
223
msgid "IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)"
msgstr "Adres IP lub nazwa hosta Twojego demona potop (np. scgi://localhost:58846)"

echel0n's avatar
echel0n committed
224
#: src/js/core.js:3361
echel0n's avatar
echel0n committed
225
226
227
msgid "URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)"
msgstr "Adres URL do Synology DS klienta (np. http://localhost:5000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
228
#: src/js/core.js:3366
echel0n's avatar
echel0n committed
229
230
msgid "URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
231

echel0n's avatar
echel0n committed
232
#: src/js/core.js:3366
echel0n's avatar
echel0n committed
233
234
235
msgid " or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
236
#: src/js/core.js:3376
echel0n's avatar
echel0n committed
237
238
239
msgid "URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adres URL do qbittorrent klienta (np. http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
240
#: src/js/core.js:3386
echel0n's avatar
echel0n committed
241
242
243
msgid "URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)"
msgstr "Adres URL do Twojej MLDonkey (np. http://localhost:4080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
244
#: src/js/core.js:3397
echel0n's avatar
echel0n committed
245
246
247
msgid "URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adres URL do putio klienta (np. http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
248
#: src/js/core.js:3566
echel0n's avatar
echel0n committed
249
250
251
msgid "validating..."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
252
#: src/js/core.js:3567
echel0n's avatar
echel0n committed
253
254
255
msgid "Select TV Download Directory"
msgstr "Zaznacz katalog Download TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
256
#: src/js/core.js:3568
echel0n's avatar
echel0n committed
257
258
259
msgid "Select UNPACK Directory"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
260
#: src/js/core.js:3582
echel0n's avatar
echel0n committed
261
262
263
msgid "Unrar Executable not found."
msgstr "Unrar pliku wykonywalnego nie znaleziono."

echel0n's avatar
echel0n committed
264
#: src/js/core.js:3625 src/js/core.js:3660 src/js/core.js:3695 src/js/core.js:3746
echel0n's avatar
echel0n committed
265
266
267
msgid "This pattern is invalid."
msgstr "Wzorzec ten jest nieprawidłowy."

echel0n's avatar
echel0n committed
268
#: src/js/core.js:3629 src/js/core.js:3664 src/js/core.js:3699 src/js/core.js:3750
echel0n's avatar
echel0n committed
269
270
271
msgid "This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows."
msgstr "Ten wzór będzie nieważne bez folderów, używając go wymusi \"Flatten\" off na wszystkie koncerty."

echel0n's avatar
echel0n committed
272
#: src/js/core.js:3633 src/js/core.js:3668 src/js/core.js:3703 src/js/core.js:3755
echel0n's avatar
echel0n committed
273
274
275
msgid "This pattern is valid."
msgstr "Ten wzór jest prawidłowy."

echel0n's avatar
echel0n committed
276
#: src/js/core.js:4079
echel0n's avatar
echel0n committed
277
278
279
msgid "<b>Step1:</b> Confirm Authorization"
msgstr "<b>Step1:</b> potwierdzenie autoryzacji"

echel0n's avatar
echel0n committed
280
#: src/js/core.js:4136 src/js/core.js:4190
echel0n's avatar
echel0n committed
281
282
283
msgid "Please fill in the Popcorn IP address"
msgstr "Proszę wypełnić adres Popcorn IP"

echel0n's avatar
echel0n committed
284
#: src/js/core.js:4343
echel0n's avatar
echel0n committed
285
286
287
msgid "Check blacklist name; the value need to be a trakt slug"
msgstr "Sprawdź, czy nazwa czarnej listy; wartość musi być trakt slug"

echel0n's avatar
echel0n committed
288
#: src/js/core.js:4375
echel0n's avatar
echel0n committed
289
290
msgid "You must specify an SMTP hostname!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
291

echel0n's avatar
echel0n committed
292
#: src/js/core.js:4378
echel0n's avatar
echel0n committed
293
294
msgid "You must specify an SMTP port!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
295

echel0n's avatar
echel0n committed
296
#: src/js/core.js:4380
echel0n's avatar
echel0n committed
297
298
msgid "SMTP port must be between 0 and 65535!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
299

echel0n's avatar
echel0n committed
300
#: src/js/core.js:4386
echel0n's avatar
echel0n committed
301
302
303
msgid "Enter an email address to send the test to:"
msgstr "Wprowadź adres e-mail do wysyłania testu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
304
#: src/js/core.js:4388
echel0n's avatar
echel0n committed
305
306
msgid "You must provide a recipient email address!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
307

echel0n's avatar
echel0n committed
308
#: src/js/core.js:4458
echel0n's avatar
echel0n committed
309
310
311
msgid "Device list updated. Please choose a device to push to."
msgstr "Aktualizacja listy urządzeń. Wybierz urządzenie, aby przesunąć się."

echel0n's avatar
echel0n committed
312
#: src/js/core.js:4519
echel0n's avatar
echel0n committed
313
314
315
msgid "You didn't supply a Pushbullet api key"
msgstr "Nie podać klucz Pushbullet api"

echel0n's avatar
echel0n committed
316
#: src/js/core.js:4549
echel0n's avatar
echel0n committed
317
318
319
msgid "Don't forget to save your new pushbullet settings."
msgstr "Nie zapomnij, aby zapisać nowe ustawienia pushbullet."

echel0n's avatar
echel0n committed
320
#: src/js/core.js:4621
echel0n's avatar
echel0n committed
321
322
323
msgid "Select backup folder to save to"
msgstr "Wybierz folder kopii zapasowej, aby zapisać"

echel0n's avatar
echel0n committed
324
#: src/js/core.js:4626
echel0n's avatar
echel0n committed
325
326
327
msgid "Select backup files to restore"
msgstr "Wybierz plików kopii zapasowej do przywrócenia"

echel0n's avatar
echel0n committed
328
#: src/js/core.js:5171
echel0n's avatar
echel0n committed
329
330
331
msgid "No providers available to configure."
msgstr "Brak dostawców pozwala konfigurować."

echel0n's avatar
echel0n committed
332
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:16 src/js/core.js:5381
echel0n's avatar
echel0n committed
333
334
335
msgid "Mass Delete"
msgstr "Masowe usuwanie"

echel0n's avatar
echel0n committed
336
#: src/js/core.js:5382
echel0n's avatar
echel0n committed
337
338
339
msgid "You have selected to delete  show(s).  Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system."
msgstr "Wybrano, aby usunąć targi.  Czy na pewno chcesz kontynuować? Wszystkie pliki zostaną usunięte z systemu."

echel0n's avatar
echel0n committed
340
#: src/js/core.js:5459
echel0n's avatar
echel0n committed
341
342
msgid "DELETED"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
343

echel0n's avatar
echel0n committed
344
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:25
345
msgid "Profile"
echel0n's avatar
echel0n committed
346
msgstr "Profil użytkownika"
347

echel0n's avatar
echel0n committed
348
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:28
349
msgid "JSONP"
echel0n's avatar
echel0n committed
350
msgstr "JSONP"
351

echel0n's avatar
echel0n committed
352
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:35
353
msgid "Command name"
echel0n's avatar
echel0n committed
354
msgstr "Nazwa polecenia"
355

echel0n's avatar
echel0n committed
356
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:66
357
msgid "Parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
358
msgstr "Parametry"
359

echel0n's avatar
echel0n committed
360
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:72
echel0n's avatar
echel0n committed
361
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:549
echel0n's avatar
echel0n committed
362
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:11
echel0n's avatar
echel0n committed
363
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
364
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
365
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:80
366
msgid "Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
367
msgstr "Nazwa"
368

echel0n's avatar
echel0n committed
369
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:73
370
msgid "Required"
echel0n's avatar
echel0n committed
371
msgstr "Wymagane"
372

echel0n's avatar
echel0n committed
373
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:74
374
msgid "Description"
echel0n's avatar
echel0n committed
375
msgstr "Opis"
376

echel0n's avatar
echel0n committed
377
378
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:75
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:206
379
msgid "Type"
echel0n's avatar
echel0n committed
380
msgstr "Typu"
381

echel0n's avatar
echel0n committed
382
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:76
383
msgid "Default value"
echel0n's avatar
echel0n committed
384
msgstr "Wartość domyślna"
385

echel0n's avatar
echel0n committed
386
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:77
387
msgid "Allowed values"
echel0n's avatar
echel0n committed
388
msgstr "Wartości dopuszczalne"
389

echel0n's avatar
echel0n committed
390
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:89
391
msgid "Playground"
echel0n's avatar
echel0n committed
392
msgstr "Plac zabaw dla dzieci"
393

echel0n's avatar
echel0n committed
394
395
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:91
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:133
echel0n's avatar
echel0n committed
396
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:165
397
398
399
msgid "URL:"
msgstr "ADRES URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
400
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:100
401
msgid "Required parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
402
msgstr "Wymagane parametry"
403

echel0n's avatar
echel0n committed
404
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:109
405
msgid "Optional parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
406
msgstr "Parametry opcjonalne"
407

echel0n's avatar
echel0n committed
408
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:123
409
msgid "Call API"
echel0n's avatar
echel0n committed
410
msgstr "Wywołanie interfejsu API"
411

echel0n's avatar
echel0n committed
412
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:131
413
msgid "Response:"
echel0n's avatar
echel0n committed
414
msgstr "Odpowiedź:"
415

echel0n's avatar
echel0n committed
416
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:137
echel0n's avatar
echel0n committed
417
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:74
418
msgid "Clear"
echel0n's avatar
echel0n committed
419
msgstr "Jasne"
420

echel0n's avatar
echel0n committed
421
422
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:168
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:198
echel0n's avatar
echel0n committed
423
424
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:65
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:86
echel0n's avatar
echel0n committed
425
426
427
428
429
430
431
432
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:149
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:182
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:230
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:264
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:282
433
msgid "Yes"
echel0n's avatar
echel0n committed
434
msgstr "Tak"
435

echel0n's avatar
echel0n committed
436
437
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:170
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:197
echel0n's avatar
echel0n committed
438
439
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:64
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
440
441
442
443
444
445
446
447
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:150
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:183
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:215
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:231
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:247
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:265
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:283
448
msgid "No"
echel0n's avatar
echel0n committed
449
msgstr "Nr"
450

echel0n's avatar
echel0n committed
451
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:217
452
msgid "season"
echel0n's avatar
echel0n committed
453
msgstr "sezon"
454

echel0n's avatar
echel0n committed
455
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:223
456
msgid "episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
457
msgstr "odcinek"
458

echel0n's avatar
echel0n committed
459
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:32
460
msgid "All"
echel0n's avatar
echel0n committed
461
msgstr "Wszystkie"
462

echel0n's avatar
echel0n committed
463
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:38
464
msgid "Compact"
echel0n's avatar
echel0n committed
465
msgstr "Kompaktowe"
466

echel0n's avatar
echel0n committed
467
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:41
468
msgid "Detailed"
echel0n's avatar
echel0n committed
469
msgstr "Szczegółowe"
470

echel0n's avatar
echel0n committed
471
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:54
echel0n's avatar
echel0n committed
472
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:118
473
msgid "Time"
echel0n's avatar
echel0n committed
474
msgstr "Czas"
475

echel0n's avatar
echel0n committed
476
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
477
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
478
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:545
echel0n's avatar
echel0n committed
479
#: sickrage/core/webserver/views/home/test_renaming.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
480
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:79
481
msgid "Episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
482
msgstr "Odcinek"
483

echel0n's avatar
echel0n committed
484
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:56
485
msgid "Action"
echel0n's avatar
echel0n committed
486
msgstr "Działania"
487

echel0n's avatar
echel0n committed
488
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
489
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:36
490
msgid "Provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
491
msgstr "Dostawcy"
492

echel0n's avatar
echel0n committed
493
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:58
echel0n's avatar
echel0n committed
494
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
495
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:288
echel0n's avatar
echel0n committed
496
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:68
497
msgid "Quality"
echel0n's avatar
echel0n committed
498
msgstr "Jakość"
499

echel0n's avatar
echel0n committed
500
#: sickrage/core/common.py:181 sickrage/core/common.py:616
echel0n's avatar
echel0n committed
501
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:120
echel0n's avatar
echel0n committed
502
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:391
503
504
505
msgid "Snatched"
msgstr "Porwał"

echel0n's avatar
echel0n committed
506
#: sickrage/core/common.py:180 sickrage/core/common.py:619
echel0n's avatar
echel0n committed
507
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:121
508
msgid "Downloaded"
echel0n's avatar
echel0n committed
509
msgstr "Pobrane"
510

echel0n's avatar
echel0n committed
511
#: sickrage/core/common.py:624
echel0n's avatar
echel0n committed
512
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:919
echel0n's avatar
echel0n committed
513
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:123
514
515
516
msgid "Subtitled"
msgstr "Z napisami"

echel0n's avatar
echel0n committed
517
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
518
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:63
519
msgid "missing provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
520
msgstr "Dostawca brakującego"
521

echel0n's avatar
echel0n committed
522
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:444
echel0n's avatar
echel0n committed
523
524
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:23
msgid "Select Columns"
echel0n's avatar
echel0n committed
525
msgstr "Wybierz kolumny"
echel0n's avatar
echel0n committed
526
527
528

#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:394
529
msgid "Toggle Summary"
echel0n's avatar
echel0n committed
530
msgstr "Krótki opis przełącznika"
531

echel0n's avatar
echel0n committed
532
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
533
534
535
msgid "AnimeDB Settings"
msgstr "Ustawienia AnimeDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
536
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
537
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:105
echel0n's avatar
echel0n committed
538
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:428
echel0n's avatar
echel0n committed
539
540
msgid "User Interface"
msgstr "Interfejs użytkownika"
echel0n's avatar
echel0n committed
541

echel0n's avatar
echel0n committed
542
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:18
543
msgid "AniDB"
echel0n's avatar
echel0n committed
544
msgstr "AniDB"
545

echel0n's avatar
echel0n committed
546
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
547
548
msgid "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public"
msgstr "AniDB jest non-profit, baza danych informacji anime, który jest swobodnie otwarte dla publiczności"
549

echel0n's avatar
echel0n committed
550
551
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
552
553
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:759
echel0n's avatar
echel0n committed
554
555
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
echel0n's avatar
echel0n committed
556
557
msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"
558

echel0n's avatar
echel0n committed
559
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
560
561
562
msgid "Enable AniDB"
msgstr "Po AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
563
564
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
565
566
msgid "AniDB Username"
msgstr "Nazwa użytkownika AniDB"
567

echel0n's avatar
echel0n committed
568
569
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:74
echel0n's avatar
echel0n committed
570
571
572
msgid "AniDB Password"
msgstr "Hasło AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
573
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
574
msgid "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
575
msgstr "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
576

echel0n's avatar
echel0n committed
577
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
578
579
580
msgid "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
msgstr "Czy chcesz dodać odcinki postprocessingu do MyList?"

echel0n's avatar
echel0n committed
581
582
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:95
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:122
echel0n's avatar
echel0n committed
583
584
585
586
587
588
589
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:328
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:416
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:704
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:950
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1225
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1283
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1417
echel0n's avatar
echel0n committed
590
591
592
593
594
595
596
597
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:902
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:979
echel0n's avatar
echel0n committed
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1339
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1428
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1896
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2138
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2398
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2582
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2741
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3018
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3260
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3364
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3539
echel0n's avatar
echel0n committed
615
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:401
echel0n's avatar
echel0n committed
616
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1403
echel0n's avatar
echel0n committed
617
618
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:124
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:936
echel0n's avatar
echel0n committed
619
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
620
621
622
623
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:311
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:736
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1043
echel0n's avatar
echel0n committed
624
625
626
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:206
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:313
echel0n's avatar
echel0n committed
627
628
629
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:415
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/config.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:291
echel0n's avatar
echel0n committed
630
631
632
msgid "Save Changes"
msgstr "Zapisz zmiany"

echel0n's avatar
echel0n committed
633
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:110
echel0n's avatar
echel0n committed
634
635
636
msgid "Split show lists"
msgstr "Split Pokaż list"

echel0n's avatar
echel0n committed
637
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:116
echel0n's avatar
echel0n committed
638
639
640
msgid "Separate anime and normal shows in groups"
msgstr "Oddzielne anime i normalny pokazuje w grupach"

echel0n's avatar
echel0n committed
641
642
#: sickrage/core/version_updater.py:79 sickrage/core/version_updater.py:87
#: sickrage/core/version_updater.py:91 sickrage/core/version_updater.py:95
echel0n's avatar
echel0n committed
643
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:4
echel0n's avatar
echel0n committed
644
645
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:11
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
646
647
648
msgid "Backup"
msgstr "Kopia zapasowa"

echel0n's avatar
echel0n committed
649
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:5
echel0n's avatar
echel0n committed
650
651
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:60
echel0n's avatar
echel0n committed
652
653
654
msgid "Restore"
msgstr "Przywracanie"

echel0n's avatar
echel0n committed
655
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
656
657
658
msgid "Backup your main database file and config"
msgstr "Kopia zapasowa głównej bazy danych w pliku i config"

echel0n's avatar
echel0n committed
659
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:22
660
msgid "Select the folder you wish to save your backup file to"
echel0n's avatar
echel0n committed
661
msgstr "Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik kopii zapasowej do"
662

echel0n's avatar
echel0n committed
663
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
664
665
666
msgid "Restore your main database file and config"
msgstr "Przywrócić plik bazy danych głównych i config"

echel0n's avatar
echel0n committed
667
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:56
668
msgid "Select the backup file you wish to restore"
echel0n's avatar
echel0n committed
669
msgstr "Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić"
670

echel0n's avatar
echel0n committed
671
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:73
echel0n's avatar
echel0n committed
672
673
674
675
msgid "Restore application id (requires restoring config)"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
676
msgid "Restore database files"
echel0n's avatar
echel0n committed
677
msgstr "Przywracać pliki bazy danych"
echel0n's avatar
echel0n committed
678

echel0n's avatar
echel0n committed
679
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
680
msgid "Restore configuration file"
echel0n's avatar
echel0n committed
681
msgstr "Przywracanie pliku konfiguracji"
echel0n's avatar
echel0n committed
682

echel0n's avatar
echel0n committed
683
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
684
msgid "Restore cache files"
echel0n's avatar
echel0n committed
685
msgstr "Przywrócić pliki pamięci podręcznej"
echel0n's avatar
echel0n committed
686

echel0n's avatar
echel0n committed
687
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
688
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:89
echel0n's avatar
echel0n committed
689
690
691
msgid "Misc"
msgstr "Różne"

echel0n's avatar
echel0n committed
692
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:21
echel0n's avatar
echel0n committed
693
694
695
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

echel0n's avatar
echel0n committed
696
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
697
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:960
echel0n's avatar
echel0n committed
698
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
echel0n's avatar
echel0n committed
699
700
701
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Ustawienia zaawansowane"

echel0n's avatar
echel0n committed
702
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
703
msgid "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
704
msgstr "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
705

echel0n's avatar
echel0n committed
706
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:35
echel0n's avatar
echel0n committed
707
msgid "Options for api.sickrage.ca"
echel0n's avatar
echel0n committed
708
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
709

echel0n's avatar
echel0n committed
710
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:42
echel0n's avatar
echel0n committed
711
712
msgid "API Provider Cache"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
713

echel0n's avatar
echel0n committed
714
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:48
echel0n's avatar
echel0n committed
715
msgid "Enable provider cache ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
716
msgstr "Włączenie pamięci podręcznej dostawcy?"
echel0n's avatar
echel0n committed
717

echel0n's avatar
echel0n committed
718
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
719
msgid "Google Drive"
echel0n's avatar
echel0n committed
720
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
721

echel0n's avatar
echel0n committed
722
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:68
echel0n's avatar
echel0n committed
723
724
725
msgid "Sync To Google Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
726
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:70
echel0n's avatar
echel0n committed
727
728
729
msgid "Sync To Local Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
730
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
731
732
733
msgid "Startup options. Indexer options. Log and show file locations."
msgstr "Opcje uruchamiania. Indeksowanie opcje. Lokalizacje plików dziennika i Pokaż."

echel0n's avatar
echel0n committed
734
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:92
echel0n's avatar
echel0n committed
735
736
737
msgid "Some options may require a manual restart to take effect."
msgstr "Niektóre opcje mogą wymagać ręcznego ponownego uruchomienia skuteczna."

echel0n's avatar
echel0n committed
738
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:99
echel0n's avatar
echel0n committed
739
740
741
msgid "Default Indexer Language"
msgstr "Domyślnego indeksatora języka"

echel0n's avatar
echel0n committed
742
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:110
743
msgid "for adding shows and metadata providers"
echel0n's avatar
echel0n committed
744
msgstr "Dodawanie metadanych dostawców i pokazuje"
745

echel0n's avatar
echel0n committed
746
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:118
echel0n's avatar
echel0n committed
747
748
749
msgid "Launch browser"
msgstr "Uruchom przeglądarkę"

echel0n's avatar
echel0n committed
750
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:124
echel0n's avatar
echel0n committed
751
752
753
msgid "open the SickRage home page on startup"
msgstr "Otwórz stronę główną SickRage na starcie"

echel0n's avatar
echel0n committed
754
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:130
echel0n's avatar
echel0n committed
755
756
757
msgid "Initial page"
msgstr "Strona początkowa"

echel0n's avatar
echel0n committed
758
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:140
759
msgid "when launching SickRage interface"
echel0n's avatar
echel0n committed
760
msgstr "przy uruchamianiu interfejsu SickRage"
761

echel0n's avatar
echel0n committed
762
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:142
echel0n's avatar
echel0n committed
763
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:138
echel0n's avatar
echel0n committed
764
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:384
echel0n's avatar
echel0n committed
765
766
767
msgid "Shows"
msgstr "Pokazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
768
#: sickrage/core/webserver/views.py:544 sickrage/core/webserver/views.py:545
echel0n's avatar
echel0n committed
769
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:145
echel0n's avatar
echel0n committed
770
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:220
echel0n's avatar
echel0n committed
771
772
773
msgid "Schedule"
msgstr "Harmonogram"

echel0n's avatar
echel0n committed
774
#: sickrage/core/webserver/views.py:3619 sickrage/core/webserver/views.py:3620
echel0n's avatar
echel0n committed
775
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:148
echel0n's avatar
echel0n committed
776
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
777
778
779
msgid "History"
msgstr "Historia"

echel0n's avatar
echel0n committed
780
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:151
echel0n's avatar
echel0n committed
781
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:287
echel0n's avatar
echel0n committed
782
msgid "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
783
msgstr "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
784

echel0n's avatar
echel0n committed
785
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:160
echel0n's avatar
echel0n committed
786
787
788
msgid "Daily show updates start time"
msgstr "Codziennie pokazują, że czas rozpoczęcia aktualizacji"

echel0n's avatar
echel0n committed
789
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:179
echel0n's avatar
echel0n committed
790
791
792
msgid "with information such as next air dates, show ended, etc."
msgstr "z informacji, takich jak daty następnego Pokaż zakończone, itp."

echel0n's avatar
echel0n committed
793
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:180
echel0n's avatar
echel0n committed
794
795
796
msgid "Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)"
msgstr "Wykorzystanie 15 do 15: 00, 4 do 4: 00 itp. Nic ponad 23 lub pod 0 zostanie ustawiony na 0 (12 am)"

echel0n's avatar
echel0n committed
797
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:187
echel0n's avatar
echel0n committed
798
799
800
msgid "Daily show updates stale shows"
msgstr "Codziennie Pokaż aktualizacje starych pokazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
801
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:193
echel0n's avatar
echel0n committed
802
803
804
msgid "should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?"
msgstr "należy zakończył pokazuje ostatnio aktualizowane mniej niż 90 dni uzyskać zaktualizowane i odświeżane automatycznie?"

echel0n's avatar
echel0n committed
805
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:200
echel0n's avatar
echel0n committed
806
807
808
msgid "Send to trash for actions"
msgstr "Wyślij do kosza dla działań"

echel0n's avatar
echel0n committed
809
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:206
echel0n's avatar
echel0n committed
810
811
812
msgid "when using show \"Remove\" and delete files"
msgstr "Kiedy przy użyciu Pokaż \"Usuń\" i Usuń pliki"

echel0n's avatar
echel0n committed
813
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:212
echel0n's avatar
echel0n committed
814
815
816
msgid "on scheduled deletes of the oldest log files"
msgstr "na zaplanowane usuwa najstarsze pliki dziennika"

echel0n's avatar
echel0n committed
817
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:216
echel0n's avatar
echel0n committed
818
819
820
msgid "selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete"
msgstr "wybrane działania zamiast usuwania stałych domyślnego trash (Kosz)"

echel0n's avatar
echel0n committed
821
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
822
823
824
msgid "Number of Log files saved"
msgstr "Liczba plików dzienników zapisanych"

echel0n's avatar
echel0n committed
825
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:235
826
msgid "default = 5"
echel0n's avatar
echel0n committed
827
msgstr "Domyślnie = 5"
828

echel0n's avatar
echel0n committed
829
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:246
echel0n's avatar
echel0n committed
830
831
832
msgid "Size of Log files saved"
msgstr "Rozmiar plików dziennika zapisane"

echel0n's avatar
echel0n committed
833
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:257
834
msgid "default = 1048576 (1MB)"
echel0n's avatar
echel0n committed
835
msgstr "Domyślnie = 1048576 (1MB)"
836

echel0n's avatar
echel0n committed
837
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:268
echel0n's avatar
echel0n committed
838
839
840
msgid "Default indexer for adding shows"
msgstr "Indeksatora domyślne dla dodawania pokazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
841
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:281