messages.po 254 KB
Newer Older
2001
2002
msgstr "Prova Libnotify"

echel0n's avatar
echel0n committed
2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1298
2004
2005
msgid "Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices."
msgstr "Pushover facilita enviar notificacions en temps real als seus dispositius Android i iOS."
2006

echel0n's avatar
echel0n committed
2007
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1309
2008
2009
2010
msgid "send Pushover notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushover?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2011
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1354
2012
2013
2014
msgid "Pushover key"
msgstr "Clau pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2015
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1364
2016
2017
2018
msgid "user key of your Pushover account"
msgstr "clau d'usuari del compte Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2019
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1371
2020
2021
2022
msgid "Pushover API key"
msgstr "Clau pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2023
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1386
2024
2025
2026
msgid "Click here"
msgstr "Feu clic aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
2027
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1386
2028
2029
2030
msgid "to create a Pushover API key"
msgstr "per crear una clau de Pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2031
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1392
2032
2033
2034
msgid "Pushover devices"
msgstr "Dispositius pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2035
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1401
2036
2037
2038
msgid "ex. device1,device2"
msgstr "ex. device1, device2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2039
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1409
2040
2041
2042
msgid "Pushover notification sound"
msgstr "So de notificació pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2043
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1418
2044
2045
2046
msgid "Pushover"
msgstr "Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2047
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1421
2048
2049
2050
msgid "Bike"
msgstr "Bicicleta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2051
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1424
2052
2053
2054
msgid "Bugle"
msgstr "Búgula"

echel0n's avatar
echel0n committed
2055
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1427
2056
2057
2058
msgid "Cash Register"
msgstr "Caixa registradora"

echel0n's avatar
echel0n committed
2059
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1430
2060
2061
2062
msgid "Classical"
msgstr "Clàssica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2063
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1433
2064
2065
2066
msgid "Cosmic"
msgstr "Còsmica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2067
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1436
2068
2069
2070
msgid "Falling"
msgstr "Caient"

echel0n's avatar
echel0n committed
2071
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1439
2072
2073
2074
msgid "Gamelan"
msgstr "Gamelan"

echel0n's avatar
echel0n committed
2075
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1442
2076
2077
2078
msgid "Incoming"
msgstr "Entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2079
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1445
2080
2081
2082
msgid "Intermission"
msgstr "Entreacte"

echel0n's avatar
echel0n committed
2083
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1448
2084
2085
2086
msgid "Magic"
msgstr "Màgia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1451
2088
2089
2090
msgid "Mechanical"
msgstr "Mecànica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2091
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1454
2092
2093
2094
msgid "Piano Bar"
msgstr "Piano Bar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2095
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1457
2096
2097
2098
msgid "Siren"
msgstr "Sirena"

echel0n's avatar
echel0n committed
2099
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1460
2100
2101
2102
msgid "Space Alarm"
msgstr "Espai d'alarma"

echel0n's avatar
echel0n committed
2103
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1463
2104
2105
2106
msgid "Tug Boat"
msgstr "Vaixell remolcador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2107
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1466
2108
2109
2110
msgid "Alien Alarm (long)"
msgstr "Alarma estranger (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2111
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1469
2112
2113
2114
msgid "Climb (long)"
msgstr "Pujada (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2115
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1472
2116
2117
2118
msgid "Persistent (long)"
msgstr "Persistent (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2119
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1475
2120
2121
2122
msgid "Pushover Echo (long)"
msgstr "Pushover Echo (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2123
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1478
2124
2125
2126
msgid "Up Down (long)"
msgstr "Amunt avall (llarga)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1481
2128
2129
2130
msgid "None (silent)"
msgstr "Cap (silenci)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2131
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1484
2132
2133
2134
msgid "Device specific"
msgstr "Dispositiu específic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2135
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1489
2136
2137
2138
msgid "Choose notification sound to use"
msgstr "Esculli so de notificació d'utilitzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2139
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1494
2140
2141
2142
msgid "Test Pushover"
msgstr "Prova Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2143
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1507
2144
2145
2146
msgid "Read your messages where and when you want them!"
msgstr "Llegir els teus missatges on i quan vol!"

echel0n's avatar
echel0n committed
2147
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1518
2148
2149
2150
msgid "send Boxcar2 notifications?"
msgstr "enviar notificacions Boxcar2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2151
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1562
2152
2153
2154
msgid "Boxcar2 access token"
msgstr "Testimoni d'accés Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1571
2156
2157
2158
msgid "access token for your Boxcar2 account"
msgstr "testimoni d'accés per al seu compte de Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2159
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1584
2160
2161
2162
msgid "Test Boxcar2"
msgstr "Prova Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2163
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1599
2164
2165
msgid "Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device."
msgstr "Notifiqui que meu Android és un aguait com a aplicació Android i l'API que ofereix una manera fàcil d'enviar les notificacions de la vostra candidatura directament al dispositiu Android."
2166

echel0n's avatar
echel0n committed
2167
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1610
2168
2169
2170
msgid "send NMA notifications?"
msgstr "enviar notificacions NMA?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1654
2172
2173
2174
msgid "NMA API key"
msgstr "Clau d'NMA API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2175
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1663
2176
2177
2178
msgid "ex. key1,key2 (max 5)"
msgstr "ex. key1, key2 (màxim 5)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2179
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1670
2180
2181
2182
msgid "NMA priority"
msgstr "Prioritat NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2183
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1679
2184
2185
2186
msgid "Very Low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
2187
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1682
2188
2189
2190
msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"

echel0n's avatar
echel0n committed
2191
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1685
echel0n's avatar
echel0n committed
2192
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:662
2193
2194
2195
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

echel0n's avatar
echel0n committed
2196
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1688
echel0n's avatar
echel0n committed
2197
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:665
2198
2199
2200
msgid "High"
msgstr "Alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2201
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1691
2202
2203
2204
msgid "Emergency"
msgstr "Emergència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2205
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1696
2206
2207
2208
msgid "priority of NMA messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges NMA des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2209
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1708
2210
2211
2212
msgid "Test NMA"
msgstr "Prova NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1724
2214
2215
msgid "Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8."
msgstr "Pushalot és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats executant Windows Phone o Windows 8."
2216

echel0n's avatar
echel0n committed
2217
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1735
2218
2219
2220
msgid "send Pushalot notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushalot?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2221
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1779
2222
2223
2224
msgid "Pushalot authorization token"
msgstr "Fitxa d'autorització Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2225
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1789
2226
2227
2228
msgid "authorization token of your Pushalot account."
msgstr "Fitxa d'autorització del seu compte de Pushalot."

echel0n's avatar
echel0n committed
2229
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1802
2230
2231
2232
msgid "Test Pushalot"
msgstr "Prova Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2233
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1818
2234
2235
msgid "Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers."
msgstr "Pushbullet és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats corrent navegadors Chrome Android i escriptori."
2236

echel0n's avatar
echel0n committed
2237
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1829
2238
2239
2240
msgid "send Pushbullet notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushbullet?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2241
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1873
2242
2243
2244
msgid "Pushbullet API key"
msgstr "Clau de Pushbullet API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2245
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1883
2246
2247
2248
msgid "API key of your Pushbullet account"
msgstr "Clau d'API del compte Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2249
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1890
2250
2251
2252
msgid "Pushbullet devices"
msgstr "Mecanismes Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1902
2254
2255
2256
msgid "select device you wish to push to."
msgstr "Seleccioneu el dispositiu que voleu empènyer a."

echel0n's avatar
echel0n committed
2257
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1910
2258
2259
2260
msgid "Update device list"
msgstr "Llista de dispositius d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2261
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1924
2262
2263
2264
msgid "Test Pushbullet"
msgstr "Prova Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2265
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1939
2266
2267
msgid "Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API."
msgstr "Mòbil lliure és una xarxa cel·lular francès famós provider.<br> que proporciona als seus clients una API de SMS lliure."
2268

echel0n's avatar
echel0n committed
2269
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1950
2270
2271
2272
msgid "send SMS notifications?"
msgstr "enviar les notificacions de SMS?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2273
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1964
2274
2275
2276
msgid "send a SMS when a download starts?"
msgstr "enviar un SMS quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2277
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1976
2278
2279
2280
msgid "send a SMS when a download finishes?"
msgstr "enviar un SMS quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2281
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1988
2282
2283
2284
msgid "send a SMS when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un SMS quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2285
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1994
2286
2287
2288
msgid "Free Mobile customer ID"
msgstr "Identificació de client mòbil lliure"

echel0n's avatar
echel0n committed
2289
2290
2291
2292
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2004
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2117
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2309
2293
2294
2295
msgid "ex. 12345678"
msgstr "ex. el 12345678"

echel0n's avatar
echel0n committed
2296
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2011
2297
2298
2299
msgid "Free Mobile API Key"
msgstr "Mòbil lliure clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2300
2301
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2021
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2153
2302
2303
2304
msgid "enter yourt API key"
msgstr "Introdueixi la clau d'API yourt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2305
2306
2307
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2029
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2356
2308
2309
2310
msgid "Click below to test your settings."
msgstr "Feu clic a següent per provar la configuració."

echel0n's avatar
echel0n committed
2311
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2036
2312
2313
2314
msgid "Test SMS"
msgstr "Prova SMS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2315
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2050
2316
2317
2318
msgid "Telegram is a cloud-based instant messaging service"
msgstr "Telegrama és un núvol instantani servei de missatgeria"

echel0n's avatar
echel0n committed
2319
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2061
2320
2321
2322
msgid "send Telegram notifications?"
msgstr "enviar notificacions telegrama?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2323
2324
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2075
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2219
2325
2326
2327
msgid "send a message when a download starts?"
msgstr "enviar un missatge quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2328
2329
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2231
2330
2331
2332
msgid "send a message when a download finishes?"
msgstr "enviar un missatge quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2333
2334
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2099
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2243
2335
2336
2337
msgid "send a message when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un missatge quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2338
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2105
2339
2340
2341
msgid "User/Group ID"
msgstr "ID d'usuari o grup"

echel0n's avatar
echel0n committed
2342
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2125
2343
2344
2345
msgid "contact @myidbot on Telegram to get an ID"
msgstr "contacte @myidbot el telegrama per a obtenir un identificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2346
2347
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2132
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:64
2348
2349
2350
msgid "NOTE"
msgstr "NOTA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2351
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2133
2352
2353
msgid "Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error."
msgstr "No oblidis parlar amb el seu bot com a mínim una vegada si aconsegueix un error 403."
2354

echel0n's avatar
echel0n committed
2355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2141
2356
2357
2358
msgid "Bot API Key"
msgstr "Amp clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2359
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2161
2360
2361
2362
msgid "contact @BotFather on Telegram to set up one"
msgstr "contactar amb @BotFather el telegrama d'establir un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2363
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2178
2364
2365
2366
msgid "Test Telegram"
msgstr "Telegrama de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2367
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2193
2368
2369
msgid "Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device."
msgstr "Twilio és un webservice API que permet comunicar-se directament amb un número de mòbil. Aquest notificador enviarà un text directament al vostre dispositiu mòbil."
2370

echel0n's avatar
echel0n committed
2371
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2205
2372
2373
2374
msgid "text your mobile device?"
msgstr "text el seu mecanisme mòbil?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2375
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2250
2376
2377
2378
msgid "Twilio Account SID"
msgstr "Twilio compte SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2379
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2270
2380
2381
2382
msgid "account SID of your Twilio account."
msgstr "SID del compte Twilio compte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2383
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2279
2384
2385
2386
msgid "Twilio Auth Token"
msgstr "Twilio Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
2387
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2289
2388
2389
2390
msgid "enter your auth token"
msgstr "Introduïu el testimoni d'autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2391
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2297
2392
2393
2394
msgid "Twilio Phone SID"
msgstr "Twilio telèfon SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2395
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2317
2396
2397
2398
msgid "phone SID that you would like to send the sms from."
msgstr "SID que li agradaria enviar el sms des del telèfon."

echel0n's avatar
echel0n committed
2399
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2326
2400
2401
2402
msgid "Your phone number"
msgstr "El número de telèfon"

echel0n's avatar
echel0n committed
2403
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2338
2404
2405
2406
msgid "ex. +1-###-###-####"
msgstr "ex. + 1-# # #-# # #-# # #"

echel0n's avatar
echel0n committed
2407
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2346
2408
2409
2410
msgid "phone number that will receive the sms."
msgstr "número de telèfon que rebrà el sms."

echel0n's avatar
echel0n committed
2411
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2363
2412
2413
2414
msgid "Test Twilio"
msgstr "Prova Twilio"

echel0n's avatar
echel0n committed
2415
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2379
2416
2417
msgid "A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets."
msgstr "A les xarxes socials i servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir altres missatges d'usuaris anomenat tweets."
2418

echel0n's avatar
echel0n committed
2419
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2390
2420
2421
2422
msgid "post tweets on Twitter?"
msgstr "enviar tweets a Twitter?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2423
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2391
2424
2425
2426
msgid "you may want to use a secondary account."
msgstr "pot voler utilitzar un compte de secundària."

echel0n's avatar
echel0n committed
2427
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2435
2428
2429
2430
msgid "Send direct message"
msgstr "Enviar missatge directe"

echel0n's avatar
echel0n committed
2431
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2441
2432
msgid "send a notification via Direct Message, not via status update"
2433
msgstr "enviar una notificació mitjançant missatge directe, no mitjançant Actualització d'estatus"
2434

echel0n's avatar
echel0n committed
2435
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2447
2436
2437
2438
msgid "Send DM to"
msgstr "Enviar DM a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2439
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2457
2440
2441
2442
msgid "Twitter account to send messages to"
msgstr "Compte de Twitter per enviar missatges a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2443
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2464
2444
2445
2446
msgid "Step One"
msgstr "Pas un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2447
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2469
2448
2449
2450
msgid "Request Authorization"
msgstr "Sol·licitud d'autorització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2451
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2474
2452
2453
2454
msgid "Click the \"Request Authorization\" button."
msgstr "Feu clic al botó \"Sol·licitar autorització\"."

echel0n's avatar
echel0n committed
2455
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2475
2456
2457
2458
msgid "This will open a new page containing an auth key."
msgstr "S'obrirà una nova pàgina que conté una clau d'autenticació."

echel0n's avatar
echel0n committed
2459
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2476
2460
2461
2462
msgid "if nothing happens check your popup blocker."
msgstr "si passa res comprovar el seu blocker desplegable."

echel0n's avatar
echel0n committed
2463
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2483
2464
2465
2466
msgid "Step Two"
msgstr "Pas dos"

echel0n's avatar
echel0n committed
2467
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2492
2468
2469
2470
msgid "Enter the key Twitter gave you"
msgstr "Introduir la clau de que Twitter li va donar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2471
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2508
2472
2473
2474
msgid "Test Twitter"
msgstr "Prova de Twitter"

echel0n's avatar
echel0n committed
2475
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2525
2476
2477
msgid "Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!"
msgstr "Trakt ajuda a mantenir un registre de què demostracions de TV i pel·lícules està veient. Basat en els seus favorits, trakt recomana programes addicionals i pel lícules que gaudeixi!"
2478

echel0n's avatar
echel0n committed
2479
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2536
2480
2481
2482
msgid "send Trakt.tv notifications?"
msgstr "enviar notificacions Trakt.tv?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2483
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2544
2484
2485
2486
msgid "Trakt username"
msgstr "Nom d'usuari Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2487
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2554
2488
2489
2490
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
2491
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2563
2492
2493
2494
msgid "Trakt PIN"
msgstr "Trakt PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2495
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2571
2496
2497
2498
msgid "authorization PIN code"
msgstr "autorització codi PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2499
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2575
2500
2501
2502
msgid "Authorize"
msgstr "Autoritzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2503
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2581
2504
2505
2506
msgid "Authorize SiCKRAGE"
msgstr "Autoritzar la SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
2507
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2584
2508
2509
2510
msgid "API Timeout"
msgstr "Temps d'espera API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2511
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2599
2512
2513
2514
msgid "Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)"
msgstr "Segons esperar Trakt API per respondre. (Ús 0 esperar per sempre)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2515
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2605
2516
2517
2518
msgid "Default indexer"
msgstr "Omissió d'indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2519
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2623
2520
2521
2522
msgid "Sync libraries"
msgstr "Biblioteques de sincronització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2523
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2629
2524
msgid "sync your SickRage show library with your trakt show library."
2525
msgstr "Sincronitza la teva biblioteca de Mostra el SickRage amb la seva biblioteca Mostra el trakt."
2526

echel0n's avatar
echel0n committed
2527
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2636
2528
2529
2530
msgid "Remove Episodes From Collection"
msgstr "Treure episodis de col·lecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
2531
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2642
2532
2533
msgid "Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library."
msgstr "Treure un episodi de la seva col·lecció Trakt si no és a la biblioteca de SickRage."
2534

echel0n's avatar
echel0n committed
2535
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2649
2536
2537
2538
msgid "Sync watchlist"
msgstr "Sincronització watchlist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2539
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2655
2540
2541
msgid "sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode)."
msgstr "Sincronitza el teu watchlist de Mostra el SickRage amb el seu trakt Mostra el watchlist (espectacle i episodi)."
2542

echel0n's avatar
echel0n committed
2543
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2657
2544
2545
msgid "Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded"
msgstr "Episodi s'afegiran en llista de vigilància quan volia o va arrabassar i es trauran quan es descarreguen"
2546

echel0n's avatar
echel0n committed
2547
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2664
2548
2549
2550
msgid "Watchlist add method"
msgstr "Watchlist afegir mètode"

echel0n's avatar
echel0n committed
2551
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2674
2552
2553
2554
msgid "Skip All"
msgstr "Omet-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2555
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2677
2556
2557
2558
msgid "Download Pilot Only"
msgstr "Descarregar Pilot només"

echel0n's avatar
echel0n committed
2559
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2680
2560
2561
2562
msgid "Get whole show"
msgstr "Obtenir tot el show"

echel0n's avatar
echel0n committed
2563
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2685
2564
2565
2566
msgid "method in which to download episodes for new show's."
msgstr "mètode on descarregar episodis de nou espectacle."

echel0n's avatar
echel0n committed
2567
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2691
2568
2569
2570
msgid "Remove episode"
msgstr "Treure l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2571
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2697
2572
2573
2574
msgid "remove an episode from your watchlist after it is downloaded."
msgstr "treure un episodi de la vostra llista de seguiment després es descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2575
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2703
2576
2577
2578
msgid "Remove series"
msgstr "Eliminar sèries"

echel0n's avatar
echel0n committed
2579
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2709
2580
msgid "remove the whole series from your watchlist after any download."
2581
msgstr "treure tota la sèrie de la vostra llista de seguiment després de qualsevol descàrrega."
2582

echel0n's avatar
echel0n committed
2583
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2715
2584
2585
2586
msgid "Remove watched show"
msgstr "Treure vist Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
2587
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2721
2588
2589
2590
msgid "remove the show from sickrage if it's ended and completely watched"
msgstr "eliminar l'espectacle de sickrage si el té acabat i completament vist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2591
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2727
2592
2593
2594
msgid "Start paused"
msgstr "Començar en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
2595
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2733
2596
msgid "show's grabbed from your trakt watchlist start paused."
2597
msgstr "Mostra el de agafar des de la vostra llista de seguiment trakt començar en pausa."
2598

echel0n's avatar
echel0n committed
2599
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2740
2600
2601
2602
msgid "Trakt blackList name"
msgstr "Nom de llista negra Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2603
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2752
2604
msgid "Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page"
2605
msgstr "Name(slug) de llista en Trakt de blacklisting Mostra el \"Añadir del Trakt\" pàgina"
2606

echel0n's avatar
echel0n committed
2607
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2764
2608
2609
2610
msgid "Test Trakt"
msgstr "Prova Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2611
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2780
2612
msgid "Allows configuration of email notifications on a per show basis."
2613
msgstr "Permet configuració de notificacions per correu electrònic sobre una base per Mostra."
2614

echel0n's avatar
echel0n committed
2615
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2791
2616
2617
2618
msgid "send email notifications?"
msgstr "enviï notificacions per correu electrònic?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2619
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2835
2620
2621
2622
msgid "SMTP host"
msgstr "Amfitrió SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2623
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2844
2624
2625
2626
msgid "SMTP server address"
msgstr "Adreça de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2627
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2851
2628
2629
2630
msgid "SMTP port"
msgstr "Port de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2631
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2860
2632
2633
2634
msgid "SMTP server port number"
msgstr "Nombre de ports de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2635
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2867
2636
2637
2638
msgid "SMTP from"
msgstr "SMTP de"

echel0n's avatar
echel0n committed
2639
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2876
2640
2641
2642
msgid "sender email address"
msgstr "Adreça d'e-mail de remitent"

echel0n's avatar
echel0n committed
2643
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2883
2644
2645
2646
msgid "Use TLS"
msgstr "TLS d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
2647
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2889
2648
2649
2650
msgid "check to use TLS encryption."
msgstr "comprovació utilitzar xifratge TLS."

echel0n's avatar
echel0n committed
2651
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2895
2652
2653
2654
msgid "SMTP user"
msgstr "L'usuari SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2655
2656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2904
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2920
2657
2658
2659
msgid "optional"
msgstr "opcional"

echel0n's avatar
echel0n committed
2660
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2911
2661
2662
2663
msgid "SMTP password"
msgstr "Contrasenya SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2664
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2928
2665
2666
2667
msgid "Global email list"
msgstr "Llista de correu electrònic global"

echel0n's avatar
echel0n committed
2668
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2669
2670
2671
msgid "all emails here receive notifications for"
msgstr "tots els e-mail aquí rebre notificacions, per"

echel0n's avatar
echel0n committed
2672
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2673
2674
2675
msgid "all"
msgstr "tots els"

echel0n's avatar
echel0n committed
2676
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2677
2678
2679
msgid "shows."
msgstr "espectacles."

echel0n's avatar
echel0n committed
2680
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2946
2681
2682
2683
msgid "Show notification list"
msgstr "Mostra la llista de notificació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2684
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2956
2685
2686
2687
msgid "Select a Show"
msgstr "Selecciona un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2688
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2960
2689
2690
2691
msgid "configure per show notifications here."
msgstr "configurar per Mostra notificacions aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
2692
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2975
2693
2694
msgid "configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry."
msgstr "configurar les notificacions per mostrar aquí introduint adreces d'e-mail, separats per comes, després de seleccionar un espectacle al quadre desplegable. Assegureu-vos d'activar l'estalviar per a aquesta Mostra el botó per sota després de cada entrada."
2695

echel0n's avatar
echel0n committed
2696
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2981
2697
2698
2699
msgid "Save for this show"
msgstr "Estalviar per a aquest espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2700
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2995
2701
2702
2703
msgid "Test Email"
msgstr "Correu electrònic de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2704
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3011
2705
2706
msgid "Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams."
msgstr "Comoditat porta tota la seva comunicació junts en un sol lloc. És en temps real de missatgeria, arxivament i buscar equips moderns."
2707

echel0n's avatar
echel0n committed
2708
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3023
2709
2710
2711
msgid "send slack notifications?"
msgstr "enviar notificacions folgança?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2712
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3067
2713
2714
2715
msgid "Slack Incoming Webhook"
msgstr "Folgança Webhook entrant"

echel0n's avatar
echel0n committed
2716
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3076
2717
2718
2719
msgid "Slack webhook"
msgstr "Folgança webhook"

echel0n's avatar
echel0n committed
2720
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3090
2721
2722
2723
msgid "Test Slack"
msgstr "Prova relleu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2724
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3106
2725
2726
msgid "All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone."
msgstr "All-in-one de veu i text de xat per als jugadors que és lliure i segur i treballa en l'escriptori i telèfon."
2727

echel0n's avatar
echel0n committed
2728
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3118
2729
2730
2731
msgid "send discord notifications?"
msgstr "enviar notificacions discòrdia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2732
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3165
2733
2734
2735
msgid "Discord Incoming Webhook"
msgstr "Discòrdia Webhook entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2736
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3176
2737
2738
2739
msgid "Discord webhook"
msgstr "Webhook de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2740
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3182
2741
2742
2743
msgid "Create webhook under channel settings."
msgstr "Crear webhook sota escenes de canal."

echel0n's avatar
echel0n committed
2744
2745
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3189
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3200
2746
2747
2748
msgid "Discord Bot Name"
msgstr "Discòrdia Bot nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
2749
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3206
2750
2751
2752
msgid "Blank will use webhook default name."
msgstr "Blanc utilitzarà webhook nom d'omissió."

echel0n's avatar
echel0n committed
2753
2754
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3224
2755
2756
2757
msgid "Discord Avatar URL"
msgstr "Discòrdia Avatar URL"

echel0n's avatar
echel0n committed
2758
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3230
2759
2760
2761
msgid "Blank will use webhook default avatar."
msgstr "Blanc utilitzarà l'avatar webhook per defecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2762
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3237
2763
2764
2765
msgid "Discord TTS"
msgstr "Discòrdia TTS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2766
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3242
2767
2768
2769
msgid "Send notifications using text-to-speech."
msgstr "Enviar notificacions utilitzant text a discurs."

echel0n's avatar
echel0n committed
2770
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3255
2771
2772
2773
msgid "Test Discord"
msgstr "Prova de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2774
2775
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:15
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:24
2776
2777
2778
msgid "Post-Processing"
msgstr "Post-tractament"

echel0n's avatar
echel0n committed
2779
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:16
echel0n's avatar
echel0n committed
2780
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:376
2781
2782
2783
msgid "Episode Naming"
msgstr "Episodi nomenar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2784
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:17
echel0n's avatar
echel0n committed
2785
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1347
2786
2787
2788
msgid "Metadata"
msgstr "Metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
2789
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:25
2790
2791
2792
msgid "Settings that dictate how SickRage should process completed downloads."
msgstr "Escenes que dicten com ha SickRage procés de completat descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2793
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:36
2794
msgid "Enable the automatic post processor to scan and process any files in your"
2795
msgstr "Habilita el correu automàtic processador escannejar i processar qualsevol arxius en el seu"
2796

echel0n's avatar
echel0n committed
2797
2798
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:37
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:44
2799
2800
2801
msgid "Post Processing Dir"
msgstr "Publicar processament Dir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2802
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:38
2803
2804
2805
msgid "Do not use if you use an external PostProcessing script"
msgstr "No utilitzeu si utilitza un script postprocessament extern"

echel0n's avatar
echel0n committed
2806
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:63
2807
msgid "The folder where your download client puts the completed TV downloads."
2808
msgstr "La carpeta on el seu client descarregar posa la televisió completat descarrega."
2809

echel0n's avatar
echel0n committed
2810
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:65
2811
2812
msgid "Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible."
msgstr "Si us plau utilitzi descarregant separada i completats carpetes en el seu client de descàrrega si és possible."
2813

echel0n's avatar
echel0n committed
2814
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:73
2815
2816
2817
msgid "Processing Method:"
msgstr "Mètode de tractament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2818
2819
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2820
2821
2822
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2823
2824
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2825
2826
2827
msgid "Move"
msgstr "Moure's"

echel0n's avatar
echel0n committed
2828
2829
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2830
2831
2832
msgid "Hard Link"
msgstr "Enllaç dur"

echel0n's avatar
echel0n committed
2833
2834
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2835
2836
2837
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Enllaç simbòlic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2838
2839
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2840
2841
2842
msgid "Symbolic Link Reversed"
msgstr "Enllaç simbòlic invertit"

echel0n's avatar
echel0n committed
2843
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:95
2844
2845
2846
msgid "What method should be used to put files into the library?"
msgstr "Quin mètode ha de ser utilitzat per posar arxius a la biblioteca?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2847
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:96
2848
2849
msgid "If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors."
msgstr "Si vostè seguir sembrant torrents quan hagin acabat, cal evitar l 'moviment' processament mètode per evitar errors de."
2850

echel0n's avatar
echel0n committed
2851
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:104
2852
2853
2854
msgid "Auto Post-Processing Frequency"
msgstr "Auto post-tractament freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2855
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:124
2856
2857
2858
msgid "Postpone post processing"
msgstr "Posposar processament posterior"

echel0n's avatar
echel0n committed
2859
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:130
2860
2861
2862
msgid "Wait to process a folder if sync files are present."
msgstr "Esperar a processar una carpeta si els arxius de sincronització presents."

echel0n's avatar
echel0n committed
2863
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:136
2864
2865
2866
msgid "Sync File Extensions to Ignore"
msgstr "Ampliacions d'arxiu de sincronització d'ignorar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2867
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:145
2868
2869
2870
msgid "ext1,ext2"
msgstr "ext1, ext2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2871
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:153
2872
2873
2874
msgid "Rename Episodes"
msgstr "Rebategi episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
2875
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:155
2876
2877
2878
msgid "Rename episode using the Episode"
msgstr "Rebategi episodi utilitzant l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2879
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:159
2880
2881
2882
msgid "Naming settings?"
msgstr "Configuració de nomenclatura?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2883
2884
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:165
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:167
2885
2886
2887
msgid "Create missing show directories"
msgstr "Crear directoris Mostra el que falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2888
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:171
2889
2890
2891
msgid "when they get deleted"
msgstr "Quan s'esborren"

echel0n's avatar
echel0n committed
2892
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:177
2893
2894
2895
msgid "Add shows without directory"
msgstr "Afegir espectacles sense guia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2896
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:179
2897
2898
2899
msgid "Add shows without creating a"
msgstr "Afegir espectacles sense crear un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2900
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:183
2901
2902
2903
msgid "directory (not recommended)"
msgstr "directori (no recomanat)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2904
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:189
2905
2906
2907
msgid "Move Associated Files"
msgstr "Moure arxius associats"

echel0n's avatar
echel0n committed
2908
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:191
2909
2910
2911
msgid "Move srr/srt/sfv/etc files with the"
msgstr "Moure arxius srr/srt/sfv/etc. amb la"

echel0n's avatar
echel0n committed
2912
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:195
2913
2914
2915
msgid "episode when processed?"
msgstr "episodi quan processats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2916
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:201
2917
2918
2919
msgid "Rename .nfo file"
msgstr "Rebategi arxiu. nfo"

echel0n's avatar
echel0n committed
2920
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:203
2921
2922
2923
msgid "Rename the original .nfo file to"
msgstr "Rebategi l'arxiu original. nfo a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:207
2925
2926
2927
msgid ".nfo-orig to avoid conflicts?"
msgstr ". nfo-orig per evitar conflictes?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2928
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:213
echel0n's avatar
echel0n committed
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
msgid "Associated file extensions"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:227
msgid "comma separated list of associated file extensions SickRage should keep while post processing."
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:233
msgid "leaving it empty means no associated files will be post processed"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:240
msgid "Delete non associated files"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:246
msgid "delete non associated files while post processing?"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:252
2949
2950
2951
msgid "Change File Date"
msgstr "Modificació data d'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2952
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:258
2953
2954
2955
msgid "Set last modified filedate to the date that the episode aired?"
msgstr "Última modificació del conjunt filedate a la data que l'episodi airejat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2956
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:259
2957
2958
2959
msgid "Some systems may ignore this feature."
msgstr "Alguns sistemes poden ignorar aquesta característica."

echel0n's avatar
echel0n committed
2960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:265
2961
2962
2963
msgid "Timezone for File Date:"
msgstr "Fus horari per data d'arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2964
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:284
2965
2966
2967
msgid "Unpack"
msgstr "Desempaqueti"

echel0n's avatar
echel0n committed
2968
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:290
2969
2970
2971
msgid "Unpack any TV releases in your"
msgstr "Desempaqueti qualsevol alleujaments de TV en el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2972
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:290
2973
2974
2975
msgid "TV Download Dir"
msgstr "Dir descarrega de TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
2976
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:291
2977
2978
2979
msgid "Only working with RAR archive"
msgstr "Només treballa amb arxiu de RAR"

echel0n's avatar
echel0n committed
2980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:297
2981
2982
2983
msgid "Delete RAR contents"
msgstr "Suprimir RAR contingut"

echel0n's avatar
echel0n committed
2984
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:303
2985
msgid "Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?"
2986
msgstr "Suprimeixi contingut d'arxius RAR, fins i tot si el procés mètode no definit per moure?"
2987

echel0n's avatar
echel0n committed
2988
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:309
2989
2990
2991
msgid "Don't delete empty folders"
msgstr "No suprimir carpetes buides"

echel0n's avatar
echel0n committed
2992
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:315
2993
2994
2995
msgid "Leave empty folders when Post Processing?"
msgstr "Deixar carpetes buides en processar Post?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2996
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:316
2997
2998
2999
msgid "Can be overridden using manual Post Processing"
msgstr "Poden invalidar utilitzant manual de processament Post"

echel0n's avatar
echel0n committed
3000
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:322
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame