messages.po 254 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
4001
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:510
4002
4003
4004
msgid "enable secure control"
msgstr "Habilita el control de seguretat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4005
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:517
4006
4007
4008
msgid "NZBget host:port"
msgstr "NZBget: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4009
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:526
4010
4011
4012
msgid "ex. localhost:6789"
msgstr "ex. localhost:6789"

echel0n's avatar
echel0n committed
4013
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:536
4014
4015
4016
msgid "NZBget username"
msgstr "NZBget nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4017
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:545
4018
4019
4020
msgid "default = nzbget"
msgstr "defecte = nzbget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4021
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:554
4022
4023
4024
msgid "NZBget password"
msgstr "Contrasenya NZBget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4025
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:563
4026
4027
4028
msgid "default = tegbzn6789"
msgstr "defecte = tegbzn6789"

echel0n's avatar
echel0n committed
4029
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:572
4030
4031
4032
msgid "Use NZBget category"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
4033
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:590
4034
4035
4036
msgid "Use NZBget category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar NZBget categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4037
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:608
4038
4039
4040
msgid "Use NZBget category for anime"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4041
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:626
4042
4043
4044
msgid "Use NZBget category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4045
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:645
4046
4047
4048
msgid "NZBget priority"
msgstr "NZBget prioritat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4049
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:656
4050
4051
4052
msgid "Very low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
4053
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:659
4054
4055
4056
msgid "Low"
msgstr "Baixa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4057
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:668
4058
4059
4060
msgid "Very high"
msgstr "Molt alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4061
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:671
echel0n's avatar
echel0n committed
4062
4063
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:19
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:35
4064
4065
4066
msgid "Force"
msgstr "Força"

echel0n's avatar
echel0n committed
4067
4068
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:681
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:980
4069
4070
4071
msgid "Click below to test"
msgstr "Feu clic a baix per provar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4072
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:687
4073
4074
4075
msgid "Test SABnzbd"
msgstr "Prova SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
4076
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:702
4077
4078
4079
msgid "How to handle Torrent search results for clients."
msgstr "Com manejar els resultats de la cerca Torrent per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
4080
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:714
4081
4082
4083
msgid "Enable torrent searches"
msgstr "Habilitar cerques torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4084
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:721
4085
4086
4087
msgid "Send .torrent files to:"
msgstr "Enviar arxius. torrent a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4088
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:766
4089
4090
4091
msgid "Torrent host:port"
msgstr "Torrent: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4092
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:775
4093
4094
4095
msgid "ex. http://localhost:8000/"
msgstr "ex. http://localhost:8000 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
4096
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:785
4097
4098
4099
msgid "Torrent RPC URL"
msgstr "Adreça del torrent RPC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4100
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:794
4101
4102
4103
msgid "ex. transmission"
msgstr "transmissió d'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
4104
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:804
4105
4106
4107
msgid "HTTP Authentication"
msgstr "Autenticació de HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
4108
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4109
4110
4111
msgid "None"
msgstr "Cap"

echel0n's avatar
echel0n committed
4112
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4113
4114
4115
msgid "Basic"
msgstr "Bàsica"

echel0n's avatar
echel0n committed
4116
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4117
4118
4119
msgid "Digest"
msgstr "Digest"

echel0n's avatar
echel0n committed
4120
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:825
4121
4122
4123
msgid "Verify certificate"
msgstr "Verificar el certificat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4124
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:832
4125
4126
4127
msgid "disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log"
msgstr "Impossibiliti si et \"Diluvi: Error d'autenticació\" en el seu registre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4128
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:835
4129
4130
4131
msgid "Verify SSL certificates for HTTPS requests"
msgstr "Verificar els certificats SSL per a les sol·licituds d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4132
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:843
4133
4134
4135
msgid "Client username"
msgstr "Nom d'usuari de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4136
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:860
4137
4138
4139
msgid "Client password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4140
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:877
4141
4142
4143
msgid "Add label to torrent"
msgstr "Afegir etiqueta a torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4144
4145
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:886
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:904
4146
4147
4148
msgid "blank spaces are not allowed"
msgstr "no es permeten els espais en blanc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4149
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:895
echel0n's avatar
echel0n committed
4150
msgid "Add anime label to torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4151
msgstr "Afegir etiqueta anime a torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4152

echel0n's avatar
echel0n committed
4153
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:913
4154
4155
4156
msgid "Downloaded files location"
msgstr "Ubicació arxius descarregats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4157
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:923
4158
4159
msgid "where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)"
msgstr "on guardar el client de torrent descarregar arxius (en blanc per defecte del client)"
4160

echel0n's avatar
echel0n committed
4161
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:925
4162
4163
4164
msgid "the destination has to be a shared folder for Synology DS"
msgstr "la destinació ha de ser una carpeta compartida per Synology DS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4165
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:954
4166
4167
4168
msgid "Start torrent paused"
msgstr "Torrent de començament en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4169
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:960
4170
4171
4172
msgid "add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading"
msgstr "afegir. torrent a client però fer <b>not</b> començar a descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4173
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:967
4174
4175
4176
msgid "Allow high bandwidth"
msgstr "Permeten l'amplada de banda alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4177
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:973
4178
4179
4180
msgid "use high bandwidth allocation if priority is high"
msgstr "Utilitzeu Alt amplada de banda assignació si prioritat és alt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4181
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986
4182
4183
4184
msgid "Test Connection"
msgstr "Connexió de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
4185
#: sickrage/core/webserver/api.py:968
echel0n's avatar
echel0n committed
4186
4187
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:9
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:23
4188
4189
4190
msgid "Subtitles Search"
msgstr "Cerca de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4191
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:10
4192
4193
4194
msgid "Subtitles Plugin"
msgstr "Subtítols Plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4195
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:11
4196
4197
4198
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Configuració del plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4199
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:24
4200
4201
4202
msgid "Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results."
msgstr "Escenes que dicten com SickRage manetes subtítols resultats de la cerca."

echel0n's avatar
echel0n committed
4203
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4204
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:732
4205
4206
4207
msgid "Search Subtitles"
msgstr "Cerca subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4208
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:43
4209
4210
4211
msgid "Subtitle Languages"
msgstr "Subtitulen llengües"

echel0n's avatar
echel0n committed
4212
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:60
4213
4214
4215
msgid "Subtitles History"
msgstr "Història de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4216
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:66
4217
4218
4219
msgid "Log downloaded Subtitle on History page?"
msgstr "Registre descarregar subtítols en pàgina d'història?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4220
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:72
4221
4222
4223
msgid "Subtitles Multi-Language"
msgstr "Multilingüe de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4224
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:78
4225
4226
4227
msgid "Append language codes to subtitle filenames?"
msgstr "Afegir codis de llenguatge per subtitular filenames?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4228
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:84
4229
4230
4231
msgid "Embedded Subtitles"
msgstr "Subtítols incrustats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4232
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:90
4233
4234
4235
msgid "Ignore subtitles embedded inside video file?"
msgstr "Ignorar subtitula incrustat dins d'arxiu de vídeo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4236
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4237
4238
4239
msgid "Warning:"
msgstr "Advertiment:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4240
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4241
4242
4243
msgid "this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!"
msgstr "això ignorarà <u>all</u> incrustat subtitula per a cada fitxer de vídeo!"

echel0n's avatar
echel0n committed
4244
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:97
4245
4246
4247
msgid "Hearing Impaired Subtitles"
msgstr "Persones amb discapacitat auditiva de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4248
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:103
4249
4250
4251
msgid "Download hearing impaired style subtitles?"
msgstr "Descarregar auditives estil subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4252
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:109
4253
4254
4255
msgid "Subtitle Directory"
msgstr "Directori de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:122
4257
4258
4259
msgid "The directory where SickRage should store your"
msgstr "El directori on SickRage ha d'emmagatzemar el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4260
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
echel0n's avatar
echel0n committed
4261
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:559
echel0n's avatar
echel0n committed
4262
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:128
echel0n's avatar
echel0n committed
4263
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
4264
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:239
4265
4266
4267
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4268
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
4269
4270
4271
msgid "files."
msgstr "arxius."

echel0n's avatar
echel0n committed
4272
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
4273
4274
4275
msgid "Leave empty if you want store subtitle in episode path."
msgstr "Deixar buit si vol emmagatzemar el subtitular en el camí de l'episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
4276
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:130
4277
4278
4279
msgid "Subtitle Find Frequency"
msgstr "Subtítol trobar freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
4280
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:139
4281
4282
4283
msgid "1"
msgstr "1"

echel0n's avatar
echel0n committed
4284
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:169
4285
4286
4287
msgid "for a script arguments description."
msgstr "per a una descripció d'arguments de guió."

echel0n's avatar
echel0n committed
4288
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:172
4289
4290
4291
msgid "Additional scripts separated by"
msgstr "Scripts addicionals, separats per"

echel0n's avatar
echel0n committed
4292
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:175
4293
4294
msgid "Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles."
msgstr "Escriptures s'anomenen després de cada episodi ha buscat i descarregat subtitula."
4295

echel0n's avatar
echel0n committed
4296
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:178
4297
4298
msgid "For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:"
msgstr "Per a qualsevol guió llengües, inclouen l'intèrpret executable abans de l'escriptura. Vegeu el següent exemple:"
4299

echel0n's avatar
echel0n committed
4300
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:182
4301
4302
4303
msgid "For Windows:"
msgstr "Per a Windows:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4304
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:186
4305
4306
4307
msgid "For Linux:"
msgstr "Per a Linux:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4308
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:208
4309
4310
4311
msgid "Subtitle Plugins"
msgstr "Subtítol Plugins"

echel0n's avatar
echel0n committed
4312
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
4313
4314
4315
msgid "Check off and drag the plugins into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els plugins a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
4316
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:210
4317
4318
4319
msgid "At least one plugin is required."
msgstr "Cal que almenys un plugin."

echel0n's avatar
echel0n committed
4320
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:211
4321
4322
4323
msgid "Web-scraping plugin"
msgstr "Raspat web plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4324
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:255
4325
4326
4327
msgid "Subtitle Settings"
msgstr "Configuració de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4328
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
4329
4330
4331
msgid "Set user and password for each provider"
msgstr "Conjunt d'usuari i contrasenya per a cada proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
4332
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:264
4333
4334
4335
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4336
#: sickrage/core/webserver/views/errors/404.mako:4
4337
4338
4339
msgid "You have reached this page by accident, please check the url."
msgstr "Vostè han arribat a aquesta pàgina per accident, si us plau aturi l'url."

echel0n's avatar
echel0n committed
4340
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:4
4341
4342
4343
msgid "A mako error has occured."
msgstr "S'ha produït un error de mako."

echel0n's avatar
echel0n committed
4344
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:5
4345
4346
msgid "If this happened during an update a simple page refresh may be the solution."
msgstr "Si això passava durant una actualització una pàgina simple refrescar pot ser la solució."
4347

echel0n's avatar
echel0n committed
4348
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:6
4349
4350
msgid "Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes."
msgstr "Errors de Mako que ocorren durant actualitzacions pot ser un un moment error si hi havia ui important canvis."
4351

echel0n's avatar
echel0n committed
4352
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:9
4353
4354
4355
msgid "Show/Hide Error"
msgstr "Error de demostració/amagatall"

echel0n's avatar
echel0n committed
4356
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4357
4358
4359
msgid "File"
msgstr "Arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4360
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4361
4362
4363
msgid "in"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
4364
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:15
4365
4366
4367
msgid "Add Existing Show"
msgstr "Afegir Mostra el existent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4368
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:25
4369
4370
4371
msgid "Manage Directories"
msgstr "Gestionar els directoris"

echel0n's avatar
echel0n committed
4372
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:26
4373
4374
4375
msgid "Customize Options"
msgstr "Les opcions de personalització"

echel0n's avatar
echel0n committed
4376
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:40
4377
4378
msgid "SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below."
msgstr "SiCKRAGE pot afegir espectacles existents, utilitzant les opcions actuals, utilitzant emmagatzemada localment NFO/XML metadades per eliminar la interacció d'usuari. Si vostè no tindria SickRage impulsarà a personalitzar cada espectacle, a continuació, utilitzeu la casella de selecció següent."
4379

echel0n's avatar
echel0n committed
4380
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:53
4381
4382
4383
msgid "Prompt me to set settings for each show"
msgstr "Pregunta'm per definir la configuració de cada espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4384
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:63
4385
4386
msgid "Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:"
msgstr "Mostrar carpetes dins d'aquests directoris que ja no s'afegeixen a SiCKRAGE:"
4387

echel0n's avatar
echel0n committed
4388
4389
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:83
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:44
4390
4391
4392
msgid "Submit"
msgstr "Presentar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4393
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:21
4394
4395
4396
msgid "Add New Show"
msgstr "Afegir nou espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4397
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:23
4398
4399
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció es troba un espectacle en theTVDB.com, crea un directori per és episodis i afegeix."
4400

echel0n's avatar
echel0n committed
4401
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:39
4402
4403
4404
msgid "Add from Trakt"
msgstr "Afegir del Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4405
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:41
4406
4407
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció us permet escollir un espectacle d'una de les llistes Trakt afegir a SiCKRAGE."
4408

echel0n's avatar
echel0n committed
4409
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:56
4410
4411
4412
msgid "Add from IMDB"
msgstr "Afegir d'IMDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
4413
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:58
4414
4415
msgid "View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series."
msgstr "Veure llista de IMDB dels espectacles més populars. Aquesta funció utilitza l'algorisme de IMDB MOVIEMeter per identificar la popular sèrie de televisió."
4416

echel0n's avatar
echel0n committed
4417
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:73
4418
4419
4420
msgid "Add Existing Shows"
msgstr "Afegir els programes existents"

echel0n's avatar
echel0n committed
4421
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:75
4422
4423
msgid "Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly."
msgstr "Utilitzeu aquesta opció per afegir Mostra que ja teniu una carpeta creada al disc dur. SickRage analitzarà el seu metadades/episodis existents i afegir l'espectacle en conseqüència."
4424

echel0n's avatar
echel0n committed
4425
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:65
4426
4427
4428
msgid "Display Specials:"
msgstr "Exhibició especials:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4429
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:82
4430
4431
4432
msgid "Season:"
msgstr "Temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4433
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:129
4434
4435
4436
msgid "Rating:"
msgstr "Qualificació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4437
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:156
4438
4439
4440
msgid "Show Status:"
msgstr "Mostra l'estat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4441
4442
4443
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:161
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:172
4444
4445
4446
msgid "Originally Airs:"
msgstr "Originalment s'emet:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4447
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:177
4448
4449
4450
msgid "Start Year:"
msgstr "Any d'inici:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4451
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:183
4452
4453
4454
msgid "Runtime:"
msgstr "Durada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4455
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:185
4456
4457
4458
msgid "minutes"
msgstr "minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
4459
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:189
4460
4461
4462
msgid "Info Sites:"
msgstr "Llocs d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4463
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:222
4464
4465
4466
msgid "Genre:"
msgstr "Gènere:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4467
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:247
4468
4469
4470
msgid "Default EP Status:"
msgstr "Estat EP per defecte:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4471
4472
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:252
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:257
4473
4474
4475
msgid "Location:"
msgstr "Ubicació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4476
4477
4478
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:259
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:214
4479
4480
4481
msgid "Missing"
msgstr "Falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4482
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:264
4483
4484
4485
msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4486
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:269
4487
4488
4489
msgid "Scene Name:"
msgstr "Nom de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4490
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:274
4491
4492
4493
msgid "Required Words:"
msgstr "Paraules requerits:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4494
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:280
4495
4496
4497
msgid "Ignored Words:"
msgstr "Paraules ignorades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4498
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:286
4499
4500
4501
msgid "Wanted Group"
msgstr "Grup desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4502
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:294
4503
4504
4505
msgid "Unwanted Group"
msgstr "Grup no desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4506
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:307
4507
4508
4509
msgid "Info Language:"
msgstr "Llengua d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4510
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:316
4511
4512
4513
msgid "Subtitles:"
msgstr "Subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4514
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:324
4515
4516
4517
msgid "Subtitles Metadata:"
msgstr "Metadades de subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4518
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:332
4519
4520
4521
msgid "Season Folders:"
msgstr "Temporada de carpetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4522
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:339
4523
4524
4525
msgid "Paused:"
msgstr "En pausa:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4526
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:345
4527
4528
4529
msgid "Air-by-Date:"
msgstr "Aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4530
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:352
4531
4532
4533
msgid "Sports:"
msgstr "Esports:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4534
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:358
4535
4536
4537
msgid "Anime:"
msgstr "Anime:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4538
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:364
4539
4540
4541
msgid "DVD Order:"
msgstr "Ordre de DVD:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4542
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:370
4543
4544
4545
msgid "Scene Numbering:"
msgstr "Numeració d'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4546
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:376
4547
4548
4549
msgid "Archive First Match:"
msgstr "Primer partit arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4550
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:418
echel0n's avatar
echel0n committed
4551
msgid "Missed:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4552
msgstr "Es va perdre:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4553

echel0n's avatar
echel0n committed
4554
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:424
echel0n's avatar
echel0n committed
4555
4556
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:23
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:62
4557
4558
4559
msgid "Wanted:"
msgstr "Buscat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4560
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:430
echel0n's avatar
echel0n committed
4561
4562
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:64
4563
4564
4565
msgid "Low Quality:"
msgstr "Baixa qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4566
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:436
4567
4568
4569
msgid "Downloaded:"
msgstr "Descarregar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4570
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:442
4571
4572
4573
msgid "Skipped:"
msgstr "Omesos:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4574
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:447
4575
4576
4577
msgid "Snatched:"
msgstr "Va arrabassar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4578
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:453
4579
4580
4581
msgid "Select Filtered Episodes"
msgstr "Seleccioneu filtrades episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4582
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:456
echel0n's avatar
echel0n committed
4583
#: sickrage/core/webserver/views/manage/episode_statuses.mako:93
4584
4585
4586
msgid "Clear All"
msgstr "Esborra-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
4587
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:459
4588
4589
4590
msgid "Select Columns"
msgstr "Seleccioneu les columnes"

echel0n's avatar
echel0n committed
4591
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:529
4592
4593
4594
msgid "Hide Episodes"
msgstr "Amagar episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4595
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:535
4596
4597
4598
msgid "Show Episodes"
msgstr "Episodis Mostra"

echel0n's avatar
echel0n committed
4599
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:549
4600
4601
4602
msgid "NFO"
msgstr "NFO"

echel0n's avatar
echel0n committed
4603
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:550
4604
4605
4606
msgid "TBN"
msgstr "TBN"

echel0n's avatar
echel0n committed
4607
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:552
4608
4609
4610
msgid "Absolute"
msgstr "Absoluta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4611
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:553
echel0n's avatar
echel0n committed
4612
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:52
4613
4614
4615
msgid "Scene"
msgstr "Escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4616
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:554
4617
4618
4619
msgid "Scene Absolute"
msgstr "Escena absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
4620
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:556
echel0n's avatar
echel0n committed
4621
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:273
echel0n's avatar
echel0n committed
4622
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:34
4623
4624
4625
msgid "Size"
msgstr "Mida"

echel0n's avatar
echel0n committed
4626
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:557
echel0n's avatar
echel0n committed
4627
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:76
4628
4629
4630
msgid "Airdate"
msgstr "Data d'emissió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4631
4632
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:558
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:680
4633
4634
4635
msgid "Download"
msgstr "Descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4636
#: sickrage/core/webserver/views.py:1101 sickrage/core/webserver/views.py:1102
echel0n's avatar
echel0n committed
4637
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:560
echel0n's avatar
echel0n committed
4638
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:275
echel0n's avatar
echel0n committed
4639
4640
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:58
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:59
4641
4642
4643
msgid "Status"
msgstr "L'estat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4644
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:561
echel0n's avatar
echel0n committed
4645
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:79
4646
4647
4648
msgid "Search"
msgstr "Cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
4649
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:667
4650
4651
4652
msgid "Never"
msgstr "Mai"

echel0n's avatar
echel0n committed
4653
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:716
4654
4655
4656
msgid "Retry Download"
msgstr "Torni a intentar descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4657
#: sickrage/core/webserver/views.py:4967
echel0n's avatar
echel0n committed
4658
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:27
echel0n's avatar
echel0n committed
4659
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:27
4660
4661
4662
msgid "Main"
msgstr "Principal"

echel0n's avatar
echel0n committed
4663
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:28
4664
4665
4666
msgid "Format"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4667
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:29
4668
4669
4670
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4671
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4672
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:32
4673
4674
4675
msgid "Main Settings"
msgstr "Principals paràmetres"

echel0n's avatar
echel0n committed
4676
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:42
4677
4678
4679
msgid "Show Location"
msgstr "Mostra la ubicació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4680
4681
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:108
echel0n's avatar
echel0n committed
4682
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:84
4683
4684
4685
msgid "Preferred Quality"
msgstr "Qualitat preferit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4686
4687
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
4688
4689
4690
msgid "Default Episode Status"
msgstr "Episodi d'estat per defecte"

echel0n's avatar
echel0n committed
4691
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:95
4692
4693
4694
msgid "Info Language"
msgstr "Llengua d'informació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4695
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:114
echel0n's avatar
echel0n committed
4696
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
4697
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:124
4698
4699
4700
msgid "Archive on first match"
msgstr "El primer partit de l'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4701
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:120
4702
4703
msgid "archive episode after the first best match is found from your archive quality list"
msgstr "episodi arxiu després de la seva llista de qualitat d'arxiu es troba el primer partit millor"
4704

echel0n's avatar
echel0n committed
4705
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:134
4706
4707
4708
msgid "search for subtitles"
msgstr "buscar subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4709
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:141
4710
4711
4712
msgid "Subtitle metdata"
msgstr "Concentrador de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4713
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:147
4714
4715
msgid "use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata"
msgstr "utilitzar les metadades SiCKRAGE en buscar subtítols, aquesta acció substituirà les metadades d'auto descoberta"
4716

echel0n's avatar
echel0n committed
4717
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:155
echel0n's avatar
echel0n committed
4718
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:213
echel0n's avatar
echel0n committed
4719
4720
4721
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:16
4722
4723
4724
msgid "Paused"
msgstr "En pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4725
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:161
4726
4727
4728
msgid "pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)"
msgstr "parar aquest espectacle (SiCKRAGE no descarregarà episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4729
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:171
4730
4731
4732
msgid "Format Settings"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4733
4734
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:177
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:224
4735
4736
4737
msgid "Air by date"
msgstr "Aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
4738
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:183
4739
msgid "check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
4740
msgstr "comprovar si l'espectacle s'allibera com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4741

echel0n's avatar
echel0n committed
4742
4743
4744
4745
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:185
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:201
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:217
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:232
4746
4747
msgid "In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored."
msgstr "En cas d'un conflicte de data d'aire entre episodis regulars i especials, el posterior s'ignoraran."
4748

echel0n's avatar
echel0n committed
4749
4750
4751
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:193
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:51
4752
4753
4754
msgid "Sports"
msgstr "Esports"

echel0n's avatar
echel0n committed
4755
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:199
4756
4757
msgid "check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és un esport o esdeveniment MMA alliberat com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4758

echel0n's avatar
echel0n committed
4759
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:209
4760
4761
4762
msgid "DVD Order"
msgstr "Ordre de DVD"

echel0n's avatar
echel0n committed
4763
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:215
4764
4765
4766
msgid "use the DVD order instead of the air order"
msgstr "utilitzar l'ordre de DVD en comptes de l'ordre d'aire"

echel0n's avatar
echel0n committed
4767
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:216
4768
4769
msgid "A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually."
msgstr "Una \"Actualització ple de força\" és necessari, i si teniu episodis existents cal ordenar-los manualment."
4770

echel0n's avatar
echel0n committed
4771
#: sickrage/core/webserver/views.py:3718 sickrage/core/webserver/views.py:4846
echel0n's avatar
echel0n committed
4772
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
4773
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:282
echel0n's avatar
echel0n committed
4774
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:34
echel0n's avatar
echel0n committed
4775
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:267
echel0n's avatar
echel0n committed
4776
4777
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:195
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:53
4778
4779
4780
msgid "Anime"
msgstr "Anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4781
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:230
4782
4783
msgid "check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és l'Anime i episodis s'alliberen com Show.265 en lloc de Show.S02E03"
4784

echel0n's avatar
echel0n committed
4785
4786
4787
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:242
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:138
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:54
4788
4789
4790
msgid "Season folders"
msgstr "Carpetes de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
4791
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:248
4792
msgid "group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)"
4793
msgstr "Grup episodis per carpeta de temporada (desmarcar per emmagatzemar en una sola carpeta)"
4794

echel0n's avatar
echel0n committed
4795
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:255
echel0n's avatar
echel0n committed
4796
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
4797
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:181
4798
4799
4800
msgid "Scene Numbering"
msgstr "Numeració d'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4801
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:261
4802
4803
4804
msgid "search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)"
msgstr "Cerca per escena numeració (desmarcar per buscar per indexador numeració)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4805
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:278
4806
4807
4808
msgid "Ignored Words"
msgstr "Paraules ignorades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4809
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:291
4810
4811
4812
msgid "Search results with one or more words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb una o més paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4813
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
4814
4815
4816
msgid "Required Words"
msgstr "Paraules requerits"

echel0n's avatar
echel0n committed
4817
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:311
4818
4819
4820
msgid "Search results with no words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4821
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:318
4822
4823
4824
msgid "Scene Exception"
msgstr "Excepció de l'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4825
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:351
4826
4827
msgid "This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it."
msgstr "Això afectarà episodi cerca de proveïdors NZB i torrent. Aquesta llista substitueix el nom original que no afegir-hi."
4828

echel0n's avatar
echel0n committed
4829
4830
4831
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:31
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:23
4832
4833
4834
msgid "Sort By:"
msgstr "Ordenar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4835
4836
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:27
4837
4838
4839
msgid "Votes"
msgstr "Vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4840
4841
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:28
4842
4843
4844
msgid "% Rating"
msgstr "% Valoració"

echel0n's avatar
echel0n committed
4845
4846
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:29
4847
4848
4849
msgid "% Rating > Votes"
msgstr "% Valoració > vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4850
4851
4852
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:26
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:34
4853
4854
4855
msgid "Asc"
msgstr "ASC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4856
4857
4858
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:27
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:60
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:35
4859
4860
4861
msgid "Desc"
msgstr "Desc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4862
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4863
4864
4865
msgid "Fetching of IMDB Data failed. Are you online?"
msgstr "Obtenció d'IMDB dades ha fallat. Esteu en línia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4866
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4867
4868
4869
msgid "Exception:"
msgstr "Excepció:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4870
4871
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:81
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:103
4872
4873
4874
msgid "Add Show"
msgstr "Afegir Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
4875
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:19
4876
4877
4878
msgid "Select Columns:"
msgstr "Seleccioneu les columnes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4879
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
4880
4881
4882
msgid "Filter By:"
msgstr "Filtrar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4883
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:28
4884
4885
4886
msgid "Filter Show Name"
msgstr "Mostra el nom del filtre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4887
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:39
4888
4889
4890
msgid "Next Episode"
msgstr "Proper episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
4891
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:47
4892
4893
4894
msgid "Progress"
msgstr "Progrés"

echel0n's avatar
echel0n committed
4895
4896
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:52
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:32
4897
4898
4899
msgid "Sort Order:"
msgstr "Criteri d'ordenació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4900
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:70
4901
4902
4903
msgid "Poster"
msgstr "Cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
4904
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:73
4905
4906
4907
msgid "Small Poster"
msgstr "Pòster petit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4908
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:76
4909
4910
4911
msgid "Banner"
msgstr "Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
4912
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:79
4913
4914
4915
msgid "Simple"
msgstr "Simple"

echel0n's avatar
echel0n committed
4916
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:85
4917
4918
4919
msgid "Poster Size:"
msgstr "Pòster mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4920
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:96
4921
4922
4923
msgid "Anime List"
msgstr "Llista d'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4924
4925
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:111
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:304
4926
4927
4928
msgid "Loading..."
msgstr "Carregant..."

echel0n's avatar
echel0n committed
4929
4930
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:128
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:472
echel0n's avatar
echel0n committed
4931
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:32
4932
4933
4934
msgid "Continuing"
msgstr "Continuant"

echel0n's avatar
echel0n committed
4935
4936
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:130
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:474
echel0n's avatar
echel0n committed
4937
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:33
4938
4939
4940
msgid "Ended"
msgstr "Va acabar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4941
4942
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:149
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:352
4943
4944
4945
msgid "Downloaded: "
msgstr "Descarregar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4946
4947
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:355
4948
4949
4950
msgid "Snatched: "
msgstr "Va arrabassar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4951
4952
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:155
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:358
4953
4954
4955
msgid "Total: "
msgstr "Total: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4956
4957
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:158
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:361
4958
4959
4960
msgid "no data"
msgstr "no hi ha dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4961
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:203
4962
4963
4964
msgid "Invalid date"
msgstr "Data no és vàlida"

echel0n's avatar
echel0n committed
4965
4966
4967
4968
4969
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:239
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:242
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:243
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:440
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:441
4970
4971
4972
msgid "No Network"
msgstr "Cap xarxa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4973
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:267
4974
4975
4976
msgid "Next Ep"
msgstr "Següent Ep"

echel0n's avatar
echel0n committed
4977
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:268
4978
4979
4980
msgid "Prev Ep"
msgstr "Prev Ep"

echel0n's avatar
echel0n committed
4981
4982
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:269
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:282
4983
4984
4985
msgid "Show"
msgstr "Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
4986
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:272
4987
4988
4989
msgid "Downloads"
msgstr "Descàrregues"

echel0n's avatar
echel0n committed
4990
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:274
echel0n's avatar
echel0n committed
4991
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:38
echel0n's avatar
echel0n committed
4992
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:443
4993
4994
4995
msgid "Active"
msgstr "Actiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4996
#: sickrage/core/webserver/views/home/mass_add_table.mako:11
4997
4998
4999
msgid "Directory"
msgstr "Directori"

echel0n's avatar
echel0n committed
5000
#: sickrage/core/webserver/views/home/mass_add_table.mako:12
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame