messages.po 253 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
2001
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
2002
2003
2004
msgid "get your key at:"
msgstr "aconseguir la seva clau a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2005
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1205
2006
2007
2008
msgid "Prowl priority"
msgstr "Prioritat d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
2009
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1231
2010
2011
2012
msgid "priority of Prowl messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges rondar des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2013
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1243
2014
2015
2016
msgid "Test Prowl"
msgstr "Prova d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
2017
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1261
2018
2019
msgid "The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed"
msgstr "La notificació escriptori estàndard API per a Linux / * nix sistemes. Aquest notificador només funcionarà si el mòdul pynotify està instal·lat"
2020

echel0n's avatar
echel0n committed
2021
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1274
2022
2023
2024
msgid "send Libnotify notifications?"
msgstr "enviar notificacions Libnotify?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2025
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1323
2026
2027
2028
msgid "Test Libnotify"
msgstr "Prova Libnotify"

echel0n's avatar
echel0n committed
2029
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1338
2030
2031
msgid "Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices."
msgstr "Pushover facilita enviar notificacions en temps real als seus dispositius Android i iOS."
2032

echel0n's avatar
echel0n committed
2033
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1349
2034
2035
2036
msgid "send Pushover notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushover?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2037
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1394
2038
2039
2040
msgid "Pushover key"
msgstr "Clau pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2041
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1404
2042
2043
2044
msgid "user key of your Pushover account"
msgstr "clau d'usuari del compte Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2045
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1411
2046
2047
2048
msgid "Pushover API key"
msgstr "Clau pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2049
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1426
2050
2051
2052
msgid "Click here"
msgstr "Feu clic aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
2053
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1426
2054
2055
2056
msgid "to create a Pushover API key"
msgstr "per crear una clau de Pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2057
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1432
2058
2059
2060
msgid "Pushover devices"
msgstr "Dispositius pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2061
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1441
2062
2063
2064
msgid "ex. device1,device2"
msgstr "ex. device1, device2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2065
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1449
2066
2067
2068
msgid "Pushover notification sound"
msgstr "So de notificació pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2069
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1458
2070
msgid "Pushover"
echel0n's avatar
echel0n committed
2071
msgstr "Pushover"
2072

echel0n's avatar
echel0n committed
2073
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1461
2074
2075
2076
msgid "Bike"
msgstr "Bicicleta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1464
2078
2079
2080
msgid "Bugle"
msgstr "Búgula"

echel0n's avatar
echel0n committed
2081
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1467
2082
2083
2084
msgid "Cash Register"
msgstr "Caixa registradora"

echel0n's avatar
echel0n committed
2085
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1470
2086
2087
2088
msgid "Classical"
msgstr "Clàssica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2089
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1473
2090
2091
2092
msgid "Cosmic"
msgstr "Còsmica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2093
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1476
2094
2095
2096
msgid "Falling"
msgstr "Caient"

echel0n's avatar
echel0n committed
2097
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1479
2098
msgid "Gamelan"
echel0n's avatar
echel0n committed
2099
msgstr "Gamelan"
2100

echel0n's avatar
echel0n committed
2101
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1482
2102
2103
2104
msgid "Incoming"
msgstr "Entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2105
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1485
2106
2107
2108
msgid "Intermission"
msgstr "Entreacte"

echel0n's avatar
echel0n committed
2109
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1488
2110
2111
2112
msgid "Magic"
msgstr "Màgia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2113
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1491
2114
2115
2116
msgid "Mechanical"
msgstr "Mecànica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2117
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1494
2118
msgid "Piano Bar"
echel0n's avatar
echel0n committed
2119
msgstr "Piano Bar"
2120

echel0n's avatar
echel0n committed
2121
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1497
2122
2123
2124
msgid "Siren"
msgstr "Sirena"

echel0n's avatar
echel0n committed
2125
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1500
2126
2127
2128
msgid "Space Alarm"
msgstr "Espai d'alarma"

echel0n's avatar
echel0n committed
2129
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1503
2130
2131
2132
msgid "Tug Boat"
msgstr "Vaixell remolcador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2133
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1506
2134
2135
2136
msgid "Alien Alarm (long)"
msgstr "Alarma estranger (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2137
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1509
2138
2139
2140
msgid "Climb (long)"
msgstr "Pujada (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2141
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1512
2142
2143
2144
msgid "Persistent (long)"
msgstr "Persistent (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2145
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1515
2146
2147
2148
msgid "Pushover Echo (long)"
msgstr "Pushover Echo (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2149
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1518
2150
2151
2152
msgid "Up Down (long)"
msgstr "Amunt avall (llarga)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2153
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1521
2154
2155
2156
msgid "None (silent)"
msgstr "Cap (silenci)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2157
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1524
2158
2159
2160
msgid "Device specific"
msgstr "Dispositiu específic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2161
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1529
2162
2163
2164
msgid "Choose notification sound to use"
msgstr "Esculli so de notificació d'utilitzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2165
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1534
2166
2167
2168
msgid "Test Pushover"
msgstr "Prova Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2169
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1547
2170
2171
2172
msgid "Read your messages where and when you want them!"
msgstr "Llegir els teus missatges on i quan vol!"

echel0n's avatar
echel0n committed
2173
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1558
2174
2175
2176
msgid "send Boxcar2 notifications?"
msgstr "enviar notificacions Boxcar2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2177
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1602
2178
2179
2180
msgid "Boxcar2 access token"
msgstr "Testimoni d'accés Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2181
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1611
2182
2183
2184
msgid "access token for your Boxcar2 account"
msgstr "testimoni d'accés per al seu compte de Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2185
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1624
2186
2187
2188
msgid "Test Boxcar2"
msgstr "Prova Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2189
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1639
2190
2191
msgid "Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device."
msgstr "Notifiqui que meu Android és un aguait com a aplicació Android i l'API que ofereix una manera fàcil d'enviar les notificacions de la vostra candidatura directament al dispositiu Android."
2192

echel0n's avatar
echel0n committed
2193
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1650
2194
2195
2196
msgid "send NMA notifications?"
msgstr "enviar notificacions NMA?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1694
2198
2199
2200
msgid "NMA API key"
msgstr "Clau d'NMA API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2201
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1703
2202
2203
2204
msgid "ex. key1,key2 (max 5)"
msgstr "ex. key1, key2 (màxim 5)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2205
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1710
2206
2207
2208
msgid "NMA priority"
msgstr "Prioritat NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2209
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1719
2210
2211
2212
msgid "Very Low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
2213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1722
2214
2215
2216
msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"

echel0n's avatar
echel0n committed
2217
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1725
echel0n's avatar
echel0n committed
2218
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:676
2219
msgid "Normal"
echel0n's avatar
echel0n committed
2220
msgstr "Normal"
2221

echel0n's avatar
echel0n committed
2222
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1728
echel0n's avatar
echel0n committed
2223
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:679
2224
2225
2226
msgid "High"
msgstr "Alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2227
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1731
2228
2229
2230
msgid "Emergency"
msgstr "Emergència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2231
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1736
2232
2233
2234
msgid "priority of NMA messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges NMA des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2235
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1748
2236
2237
2238
msgid "Test NMA"
msgstr "Prova NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2239
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1764
2240
2241
msgid "Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8."
msgstr "Pushalot és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats executant Windows Phone o Windows 8."
2242

echel0n's avatar
echel0n committed
2243
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1775
2244
2245
2246
msgid "send Pushalot notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushalot?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2247
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1819
2248
2249
2250
msgid "Pushalot authorization token"
msgstr "Fitxa d'autorització Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2251
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1829
2252
2253
2254
msgid "authorization token of your Pushalot account."
msgstr "Fitxa d'autorització del seu compte de Pushalot."

echel0n's avatar
echel0n committed
2255
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1842
2256
2257
2258
msgid "Test Pushalot"
msgstr "Prova Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2259
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1858
2260
2261
msgid "Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers."
msgstr "Pushbullet és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats corrent navegadors Chrome Android i escriptori."
2262

echel0n's avatar
echel0n committed
2263
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1869
2264
2265
2266
msgid "send Pushbullet notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushbullet?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2267
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1913
2268
2269
2270
msgid "Pushbullet API key"
msgstr "Clau de Pushbullet API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2271
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1923
2272
2273
2274
msgid "API key of your Pushbullet account"
msgstr "Clau d'API del compte Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2275
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1930
2276
2277
2278
msgid "Pushbullet devices"
msgstr "Mecanismes Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2279
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1942
2280
2281
2282
msgid "select device you wish to push to."
msgstr "Seleccioneu el dispositiu que voleu empènyer a."

echel0n's avatar
echel0n committed
2283
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1950
2284
2285
2286
msgid "Update device list"
msgstr "Llista de dispositius d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2287
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1964
2288
2289
2290
msgid "Test Pushbullet"
msgstr "Prova Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2291
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1979
2292
2293
msgid "Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API."
msgstr "Mòbil lliure és una xarxa cel·lular francès famós provider.<br> que proporciona als seus clients una API de SMS lliure."
2294

echel0n's avatar
echel0n committed
2295
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1990
2296
2297
2298
msgid "send SMS notifications?"
msgstr "enviar les notificacions de SMS?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2299
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2004
2300
2301
2302
msgid "send a SMS when a download starts?"
msgstr "enviar un SMS quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2303
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2016
2304
2305
2306
msgid "send a SMS when a download finishes?"
msgstr "enviar un SMS quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2307
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2028
2308
2309
2310
msgid "send a SMS when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un SMS quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2311
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2034
2312
2313
2314
msgid "Free Mobile customer ID"
msgstr "Identificació de client mòbil lliure"

echel0n's avatar
echel0n committed
2315
2316
2317
2318
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2044
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2157
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2302
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2349
2319
2320
2321
msgid "ex. 12345678"
msgstr "ex. el 12345678"

echel0n's avatar
echel0n committed
2322
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2051
2323
2324
2325
msgid "Free Mobile API Key"
msgstr "Mòbil lliure clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2326
2327
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2061
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2193
2328
2329
2330
msgid "enter yourt API key"
msgstr "Introdueixi la clau d'API yourt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2331
2332
2333
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2069
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2211
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2396
2334
2335
2336
msgid "Click below to test your settings."
msgstr "Feu clic a següent per provar la configuració."

echel0n's avatar
echel0n committed
2337
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2076
2338
2339
2340
msgid "Test SMS"
msgstr "Prova SMS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2341
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2090
2342
2343
2344
msgid "Telegram is a cloud-based instant messaging service"
msgstr "Telegrama és un núvol instantani servei de missatgeria"

echel0n's avatar
echel0n committed
2345
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2101
2346
2347
2348
msgid "send Telegram notifications?"
msgstr "enviar notificacions telegrama?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2349
2350
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2115
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
2351
2352
2353
msgid "send a message when a download starts?"
msgstr "enviar un missatge quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2354
2355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2271
2356
2357
2358
msgid "send a message when a download finishes?"
msgstr "enviar un missatge quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2359
2360
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2139
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2283
2361
2362
2363
msgid "send a message when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un missatge quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2364
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2145
2365
2366
2367
msgid "User/Group ID"
msgstr "ID d'usuari o grup"

echel0n's avatar
echel0n committed
2368
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2165
2369
2370
2371
msgid "contact @myidbot on Telegram to get an ID"
msgstr "contacte @myidbot el telegrama per a obtenir un identificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2372
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2172
echel0n's avatar
echel0n committed
2373
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:65
2374
2375
2376
msgid "NOTE"
msgstr "NOTA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2377
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2173
2378
2379
msgid "Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error."
msgstr "No oblidis parlar amb el seu bot com a mínim una vegada si aconsegueix un error 403."
2380

echel0n's avatar
echel0n committed
2381
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2181
2382
2383
2384
msgid "Bot API Key"
msgstr "Amp clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2385
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2201
2386
2387
2388
msgid "contact @BotFather on Telegram to set up one"
msgstr "contactar amb @BotFather el telegrama d'establir un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2389
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2218
2390
2391
2392
msgid "Test Telegram"
msgstr "Telegrama de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2393
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2233
2394
2395
msgid "Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device."
msgstr "Twilio és un webservice API que permet comunicar-se directament amb un número de mòbil. Aquest notificador enviarà un text directament al vostre dispositiu mòbil."
2396

echel0n's avatar
echel0n committed
2397
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2245
2398
2399
2400
msgid "text your mobile device?"
msgstr "text el seu mecanisme mòbil?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2401
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2290
2402
2403
2404
msgid "Twilio Account SID"
msgstr "Twilio compte SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2405
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2310
2406
2407
2408
msgid "account SID of your Twilio account."
msgstr "SID del compte Twilio compte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2409
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2319
2410
2411
2412
msgid "Twilio Auth Token"
msgstr "Twilio Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
2413
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2329
2414
2415
2416
msgid "enter your auth token"
msgstr "Introduïu el testimoni d'autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2417
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2337
2418
2419
2420
msgid "Twilio Phone SID"
msgstr "Twilio telèfon SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2421
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2357
2422
2423
2424
msgid "phone SID that you would like to send the sms from."
msgstr "SID que li agradaria enviar el sms des del telèfon."

echel0n's avatar
echel0n committed
2425
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2366
2426
2427
2428
msgid "Your phone number"
msgstr "El número de telèfon"

echel0n's avatar
echel0n committed
2429
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2378
2430
2431
2432
msgid "ex. +1-###-###-####"
msgstr "ex. + 1-# # #-# # #-# # #"

echel0n's avatar
echel0n committed
2433
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2386
2434
2435
2436
msgid "phone number that will receive the sms."
msgstr "número de telèfon que rebrà el sms."

echel0n's avatar
echel0n committed
2437
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2403
2438
2439
2440
msgid "Test Twilio"
msgstr "Prova Twilio"

echel0n's avatar
echel0n committed
2441
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2419
2442
2443
msgid "A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets."
msgstr "A les xarxes socials i servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir altres missatges d'usuaris anomenat tweets."
2444

echel0n's avatar
echel0n committed
2445
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2430
2446
2447
2448
msgid "post tweets on Twitter?"
msgstr "enviar tweets a Twitter?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2449
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2431
2450
2451
2452
msgid "you may want to use a secondary account."
msgstr "pot voler utilitzar un compte de secundària."

echel0n's avatar
echel0n committed
2453
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2475
2454
2455
2456
msgid "Send direct message"
msgstr "Enviar missatge directe"

echel0n's avatar
echel0n committed
2457
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2481
2458
msgid "send a notification via Direct Message, not via status update"
2459
msgstr "enviar una notificació mitjançant missatge directe, no mitjançant Actualització d'estatus"
2460

echel0n's avatar
echel0n committed
2461
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2487
2462
2463
2464
msgid "Send DM to"
msgstr "Enviar DM a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2465
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2497
2466
2467
2468
msgid "Twitter account to send messages to"
msgstr "Compte de Twitter per enviar missatges a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2469
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2504
2470
2471
2472
msgid "Step One"
msgstr "Pas un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2473
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2509
2474
2475
2476
msgid "Request Authorization"
msgstr "Sol·licitud d'autorització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2477
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2514
2478
2479
2480
msgid "Click the \"Request Authorization\" button."
msgstr "Feu clic al botó \"Sol·licitar autorització\"."

echel0n's avatar
echel0n committed
2481
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2515
2482
2483
2484
msgid "This will open a new page containing an auth key."
msgstr "S'obrirà una nova pàgina que conté una clau d'autenticació."

echel0n's avatar
echel0n committed
2485
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2516
2486
2487
2488
msgid "if nothing happens check your popup blocker."
msgstr "si passa res comprovar el seu blocker desplegable."

echel0n's avatar
echel0n committed
2489
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2523
2490
2491
2492
msgid "Step Two"
msgstr "Pas dos"

echel0n's avatar
echel0n committed
2493
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2532
2494
2495
2496
msgid "Enter the key Twitter gave you"
msgstr "Introduir la clau de que Twitter li va donar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2497
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2548
2498
2499
2500
msgid "Test Twitter"
msgstr "Prova de Twitter"

echel0n's avatar
echel0n committed
2501
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2565
2502
2503
msgid "Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!"
msgstr "Trakt ajuda a mantenir un registre de què demostracions de TV i pel·lícules està veient. Basat en els seus favorits, trakt recomana programes addicionals i pel lícules que gaudeixi!"
2504

echel0n's avatar
echel0n committed
2505
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2576
2506
2507
2508
msgid "send Trakt.tv notifications?"
msgstr "enviar notificacions Trakt.tv?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2509
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2584
2510
2511
2512
msgid "Trakt username"
msgstr "Nom d'usuari Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2513
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2594
2514
2515
2516
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
2517
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2603
2518
msgid "Trakt PIN"
echel0n's avatar
echel0n committed
2519
msgstr "Trakt PIN"
2520

echel0n's avatar
echel0n committed
2521
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2611
2522
2523
2524
msgid "authorization PIN code"
msgstr "autorització codi PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2525
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2615
2526
2527
2528
msgid "Authorize"
msgstr "Autoritzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2529
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2621
2530
2531
2532
msgid "Authorize SiCKRAGE"
msgstr "Autoritzar la SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
2533
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2624
2534
2535
2536
msgid "API Timeout"
msgstr "Temps d'espera API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2537
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2639
2538
2539
2540
msgid "Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)"
msgstr "Segons esperar Trakt API per respondre. (Ús 0 esperar per sempre)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2541
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2645
2542
2543
2544
msgid "Default indexer"
msgstr "Omissió d'indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2545
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2663
2546
2547
2548
msgid "Sync libraries"
msgstr "Biblioteques de sincronització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2549
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2669
2550
msgid "sync your SickRage show library with your trakt show library."
2551
msgstr "Sincronitza la teva biblioteca de Mostra el SickRage amb la seva biblioteca Mostra el trakt."
2552

echel0n's avatar
echel0n committed
2553
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2676
2554
2555
2556
msgid "Remove Episodes From Collection"
msgstr "Treure episodis de col·lecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
2557
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2682
2558
2559
msgid "Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library."
msgstr "Treure un episodi de la seva col·lecció Trakt si no és a la biblioteca de SickRage."
2560

echel0n's avatar
echel0n committed
2561
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2689
2562
2563
2564
msgid "Sync watchlist"
msgstr "Sincronització watchlist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2565
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2695
2566
2567
msgid "sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode)."
msgstr "Sincronitza el teu watchlist de Mostra el SickRage amb el seu trakt Mostra el watchlist (espectacle i episodi)."
2568

echel0n's avatar
echel0n committed
2569
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2697
2570
2571
msgid "Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded"
msgstr "Episodi s'afegiran en llista de vigilància quan volia o va arrabassar i es trauran quan es descarreguen"
2572

echel0n's avatar
echel0n committed
2573
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2704
2574
2575
2576
msgid "Watchlist add method"
msgstr "Watchlist afegir mètode"

echel0n's avatar
echel0n committed
2577
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2714
2578
2579
2580
msgid "Skip All"
msgstr "Omet-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2581
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2717
2582
2583
2584
msgid "Download Pilot Only"
msgstr "Descarregar Pilot només"

echel0n's avatar
echel0n committed
2585
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2720
2586
2587
2588
msgid "Get whole show"
msgstr "Obtenir tot el show"

echel0n's avatar
echel0n committed
2589
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2725
2590
2591
2592
msgid "method in which to download episodes for new show's."
msgstr "mètode on descarregar episodis de nou espectacle."

echel0n's avatar
echel0n committed
2593
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2731
2594
2595
2596
msgid "Remove episode"
msgstr "Treure l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2597
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2737
2598
2599
2600
msgid "remove an episode from your watchlist after it is downloaded."
msgstr "treure un episodi de la vostra llista de seguiment després es descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2601
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2743
2602
2603
2604
msgid "Remove series"
msgstr "Eliminar sèries"

echel0n's avatar
echel0n committed
2605
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2749
2606
msgid "remove the whole series from your watchlist after any download."
2607
msgstr "treure tota la sèrie de la vostra llista de seguiment després de qualsevol descàrrega."
2608

echel0n's avatar
echel0n committed
2609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2755
2610
2611
2612
msgid "Remove watched show"
msgstr "Treure vist Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
2613
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2761
2614
2615
2616
msgid "remove the show from sickrage if it's ended and completely watched"
msgstr "eliminar l'espectacle de sickrage si el té acabat i completament vist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2617
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2767
2618
2619
2620
msgid "Start paused"
msgstr "Començar en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
2621
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2773
2622
msgid "show's grabbed from your trakt watchlist start paused."
2623
msgstr "Mostra el de agafar des de la vostra llista de seguiment trakt començar en pausa."
2624

echel0n's avatar
echel0n committed
2625
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2780
2626
2627
2628
msgid "Trakt blackList name"
msgstr "Nom de llista negra Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2629
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2792
2630
msgid "Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page"
2631
msgstr "Name(slug) de llista en Trakt de blacklisting Mostra el \"Añadir del Trakt\" pàgina"
2632

echel0n's avatar
echel0n committed
2633
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2804
2634
2635
2636
msgid "Test Trakt"
msgstr "Prova Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2637
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2820
2638
msgid "Allows configuration of email notifications on a per show basis."
2639
msgstr "Permet configuració de notificacions per correu electrònic sobre una base per Mostra."
2640

echel0n's avatar
echel0n committed
2641
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2831
2642
2643
2644
msgid "send email notifications?"
msgstr "enviï notificacions per correu electrònic?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2645
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2875
2646
2647
2648
msgid "SMTP host"
msgstr "Amfitrió SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2649
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2884
2650
2651
2652
msgid "SMTP server address"
msgstr "Adreça de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2653
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2891
2654
2655
2656
msgid "SMTP port"
msgstr "Port de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2657
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2900
2658
2659
2660
msgid "SMTP server port number"
msgstr "Nombre de ports de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2661
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2907
2662
2663
2664
msgid "SMTP from"
msgstr "SMTP de"

echel0n's avatar
echel0n committed
2665
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2916
2666
2667
2668
msgid "sender email address"
msgstr "Adreça d'e-mail de remitent"

echel0n's avatar
echel0n committed
2669
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2923
2670
2671
2672
msgid "Use TLS"
msgstr "TLS d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
2673
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2929
2674
2675
2676
msgid "check to use TLS encryption."
msgstr "comprovació utilitzar xifratge TLS."

echel0n's avatar
echel0n committed
2677
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2935
2678
2679
2680
msgid "SMTP user"
msgstr "L'usuari SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2681
2682
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2944
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2960
2683
2684
2685
msgid "optional"
msgstr "opcional"

echel0n's avatar
echel0n committed
2686
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2951
2687
2688
2689
msgid "SMTP password"
msgstr "Contrasenya SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2690
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2968
2691
2692
2693
msgid "Global email list"
msgstr "Llista de correu electrònic global"

echel0n's avatar
echel0n committed
2694
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2695
2696
2697
msgid "all emails here receive notifications for"
msgstr "tots els e-mail aquí rebre notificacions, per"

echel0n's avatar
echel0n committed
2698
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2699
2700
2701
msgid "all"
msgstr "tots els"

echel0n's avatar
echel0n committed
2702
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2703
2704
2705
msgid "shows."
msgstr "espectacles."

echel0n's avatar
echel0n committed
2706
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2986
2707
2708
2709
msgid "Show notification list"
msgstr "Mostra la llista de notificació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2710
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2996
2711
2712
2713
msgid "Select a Show"
msgstr "Selecciona un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2714
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3000
2715
2716
2717
msgid "configure per show notifications here."
msgstr "configurar per Mostra notificacions aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
2718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3015
2719
2720
msgid "configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry."
msgstr "configurar les notificacions per mostrar aquí introduint adreces d'e-mail, separats per comes, després de seleccionar un espectacle al quadre desplegable. Assegureu-vos d'activar l'estalviar per a aquesta Mostra el botó per sota després de cada entrada."
2721

echel0n's avatar
echel0n committed
2722
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3021
2723
2724
2725
msgid "Save for this show"
msgstr "Estalviar per a aquest espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2726
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3035
2727
2728
2729
msgid "Test Email"
msgstr "Correu electrònic de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2730
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3051
2731
2732
msgid "Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams."
msgstr "Comoditat porta tota la seva comunicació junts en un sol lloc. És en temps real de missatgeria, arxivament i buscar equips moderns."
2733

echel0n's avatar
echel0n committed
2734
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3063
2735
2736
2737
msgid "send slack notifications?"
msgstr "enviar notificacions folgança?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2738
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3107
2739
2740
2741
msgid "Slack Incoming Webhook"
msgstr "Folgança Webhook entrant"

echel0n's avatar
echel0n committed
2742
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3116
2743
2744
2745
msgid "Slack webhook"
msgstr "Folgança webhook"

echel0n's avatar
echel0n committed
2746
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3130
2747
2748
2749
msgid "Test Slack"
msgstr "Prova relleu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2750
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3146
2751
2752
msgid "All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone."
msgstr "All-in-one de veu i text de xat per als jugadors que és lliure i segur i treballa en l'escriptori i telèfon."
2753

echel0n's avatar
echel0n committed
2754
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3158
2755
2756
2757
msgid "send discord notifications?"
msgstr "enviar notificacions discòrdia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2758
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3205
2759
2760
2761
msgid "Discord Incoming Webhook"
msgstr "Discòrdia Webhook entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2762
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3216
2763
2764
2765
msgid "Discord webhook"
msgstr "Webhook de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2766
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3222
2767
2768
2769
msgid "Create webhook under channel settings."
msgstr "Crear webhook sota escenes de canal."

echel0n's avatar
echel0n committed
2770
2771
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3229
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3240
2772
2773
2774
msgid "Discord Bot Name"
msgstr "Discòrdia Bot nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
2775
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3246
2776
2777
2778
msgid "Blank will use webhook default name."
msgstr "Blanc utilitzarà webhook nom d'omissió."

echel0n's avatar
echel0n committed
2779
2780
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3264
2781
2782
2783
msgid "Discord Avatar URL"
msgstr "Discòrdia Avatar URL"

echel0n's avatar
echel0n committed
2784
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3270
2785
2786
2787
msgid "Blank will use webhook default avatar."
msgstr "Blanc utilitzarà l'avatar webhook per defecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2788
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3277
2789
2790
2791
msgid "Discord TTS"
msgstr "Discòrdia TTS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2792
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3282
2793
2794
2795
msgid "Send notifications using text-to-speech."
msgstr "Enviar notificacions utilitzant text a discurs."

echel0n's avatar
echel0n committed
2796
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3295
2797
2798
2799
msgid "Test Discord"
msgstr "Prova de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2800
2801
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:25
2802
2803
2804
msgid "Post-Processing"
msgstr "Post-tractament"

echel0n's avatar
echel0n committed
2805
2806
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:397
2807
2808
2809
msgid "Episode Naming"
msgstr "Episodi nomenar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2810
2811
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1368
2812
2813
2814
msgid "Metadata"
msgstr "Metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
2815
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:26
2816
2817
2818
msgid "Settings that dictate how SickRage should process completed downloads."
msgstr "Escenes que dicten com ha SickRage procés de completat descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2819
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:37
2820
msgid "Enable the automatic post processor to scan and process any files in your"
2821
msgstr "Habilita el correu automàtic processador escannejar i processar qualsevol arxius en el seu"
2822

echel0n's avatar
echel0n committed
2823
2824
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:38
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:45
2825
2826
2827
msgid "Post Processing Dir"
msgstr "Publicar processament Dir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2828
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
2829
2830
2831
msgid "Do not use if you use an external PostProcessing script"
msgstr "No utilitzeu si utilitza un script postprocessament extern"

echel0n's avatar
echel0n committed
2832
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:64
2833
msgid "The folder where your download client puts the completed TV downloads."
2834
msgstr "La carpeta on el seu client descarregar posa la televisió completat descarrega."
2835

echel0n's avatar
echel0n committed
2836
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:66
2837
2838
msgid "Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible."
msgstr "Si us plau utilitzi descarregant separada i completats carpetes en el seu client de descàrrega si és possible."
2839

echel0n's avatar
echel0n committed
2840
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:74
2841
2842
2843
msgid "Processing Method:"
msgstr "Mètode de tractament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2844
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2845
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2846
2847
2848
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2849
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2850
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2851
2852
2853
msgid "Move"
msgstr "Moure's"

echel0n's avatar
echel0n committed
2854
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2855
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2856
2857
2858
msgid "Hard Link"
msgstr "Enllaç dur"

echel0n's avatar
echel0n committed
2859
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2860
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2861
2862
2863
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Enllaç simbòlic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2864
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2865
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2866
2867
2868
msgid "Symbolic Link Reversed"
msgstr "Enllaç simbòlic invertit"

echel0n's avatar
echel0n committed
2869
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:96
2870
2871
2872
msgid "What method should be used to put files into the library?"
msgstr "Quin mètode ha de ser utilitzat per posar arxius a la biblioteca?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2873
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:97
2874
2875
msgid "If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors."
msgstr "Si vostè seguir sembrant torrents quan hagin acabat, cal evitar l 'moviment' processament mètode per evitar errors de."
2876

echel0n's avatar
echel0n committed
2877
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:105
2878
2879
2880
msgid "Auto Post-Processing Frequency"
msgstr "Auto post-tractament freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2881
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:125
2882
2883
2884
msgid "Postpone post processing"
msgstr "Posposar processament posterior"

echel0n's avatar
echel0n committed
2885
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:131
2886
2887
2888
msgid "Wait to process a folder if sync files are present."
msgstr "Esperar a processar una carpeta si els arxius de sincronització presents."

echel0n's avatar
echel0n committed
2889
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:137
2890
2891
2892
msgid "Sync File Extensions to Ignore"
msgstr "Ampliacions d'arxiu de sincronització d'ignorar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2893
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:146
2894
2895
2896
msgid "ext1,ext2"
msgstr "ext1, ext2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2897
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:154
2898
2899
2900
msgid "Rename Episodes"
msgstr "Rebategi episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
2901
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:156
2902
2903
2904
msgid "Rename episode using the Episode"
msgstr "Rebategi episodi utilitzant l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2905
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:160
2906
2907
2908
msgid "Naming settings?"
msgstr "Configuració de nomenclatura?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2909
2910
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:168
2911
2912
2913
msgid "Create missing show directories"
msgstr "Crear directoris Mostra el que falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2914
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:172
2915
2916
2917
msgid "when they get deleted"
msgstr "Quan s'esborren"

echel0n's avatar
echel0n committed
2918
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:178
2919
2920
2921
msgid "Add shows without directory"
msgstr "Afegir espectacles sense guia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2922
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:180
2923
2924
2925
msgid "Add shows without creating a"
msgstr "Afegir espectacles sense crear un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2926
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:184
2927
2928
2929
msgid "directory (not recommended)"
msgstr "directori (no recomanat)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2930
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:190
2931
2932
2933
msgid "Move Associated Files"
msgstr "Moure arxius associats"

echel0n's avatar
echel0n committed
2934
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:192
2935
2936
2937
msgid "Move srr/srt/sfv/etc files with the"
msgstr "Moure arxius srr/srt/sfv/etc. amb la"

echel0n's avatar
echel0n committed
2938
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:196
2939
2940
2941
msgid "episode when processed?"
msgstr "episodi quan processats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2942
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:202
2943
2944
2945
msgid "Rename .nfo file"
msgstr "Rebategi arxiu. nfo"

echel0n's avatar
echel0n committed
2946
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:204
2947
2948
2949
msgid "Rename the original .nfo file to"
msgstr "Rebategi l'arxiu original. nfo a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2950
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:208
2951
2952
2953
msgid ".nfo-orig to avoid conflicts?"
msgstr ". nfo-orig per evitar conflictes?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2954
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
2955
2956
2957
msgid "Associated file extensions"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2958
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:228
echel0n's avatar
echel0n committed
2959
2960
2961
msgid "comma separated list of associated file extensions SickRage should keep while post processing."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2962
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:234
echel0n's avatar
echel0n committed
2963
2964
2965
msgid "leaving it empty means no associated files will be post processed"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2966
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:241
echel0n's avatar
echel0n committed
2967
2968
2969
msgid "Delete non associated files"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2970
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:247
echel0n's avatar
echel0n committed
2971
2972
2973
msgid "delete non associated files while post processing?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2974
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:253
2975
2976
2977
msgid "Change File Date"
msgstr "Modificació data d'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2978
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:259
2979
2980
2981
msgid "Set last modified filedate to the date that the episode aired?"
msgstr "Última modificació del conjunt filedate a la data que l'episodi airejat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2982
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
2983
2984
2985
msgid "Some systems may ignore this feature."
msgstr "Alguns sistemes poden ignorar aquesta característica."

echel0n's avatar
echel0n committed
2986
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:266
2987
2988
2989
msgid "Timezone for File Date:"
msgstr "Fus horari per data d'arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2990
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:285
2991
2992
2993
msgid "Unpack"
msgstr "Desempaqueti"