messages.po 253 KB
Newer Older
3001

echel0n's avatar
echel0n committed
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:292
msgid "Only works with RAR archives"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:299
msgid "Unpack Directory"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:311
msgid "Choose a path to unpack files, leave blank to unpack in download dir"
msgstr ""
3013

echel0n's avatar
echel0n committed
3014
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:317
3015
3016
3017
msgid "Delete RAR contents"
msgstr "Suprimir RAR contingut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3018
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:323
3019
msgid "Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?"
3020
msgstr "Suprimeixi contingut d'arxius RAR, fins i tot si el procés mètode no definit per moure?"
3021

echel0n's avatar
echel0n committed
3022
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:330
3023
3024
3025
msgid "Don't delete empty folders"
msgstr "No suprimir carpetes buides"

echel0n's avatar
echel0n committed
3026
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:336
3027
3028
3029
msgid "Leave empty folders when Post Processing?"
msgstr "Deixar carpetes buides en processar Post?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3030
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:337
3031
3032
3033
msgid "Can be overridden using manual Post Processing"
msgstr "Poden invalidar utilitzant manual de processament Post"

echel0n's avatar
echel0n committed
3034
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:343
echel0n's avatar
echel0n committed
3035
3036
3037
msgid "Follow symbolic-links"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3038
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3039
3040
msgid "warning"
msgstr ""
3041

echel0n's avatar
echel0n committed
3042
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3043
3044
msgid "EXPERTS ONLY."
msgstr ""
3045

echel0n's avatar
echel0n committed
3046
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:350
echel0n's avatar
echel0n committed
3047
3048
3049
msgid "Enable only if you know what <b>circular symbolic links</b> are,<br/>and can <b>verify that you have none</b>."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3050
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:357
3051
3052
3053
msgid "Delete Failed"
msgstr "No ha pogut suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3054
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:363
3055
3056
3057
msgid "Delete files left over from a failed download?"
msgstr "Suprimir arxius de un descarregar fracassat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3058
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:369
echel0n's avatar
echel0n committed
3059
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:150
3060
3061
3062
msgid "Extra Scripts"
msgstr "Scripts addicionals"

echel0n's avatar
echel0n committed
3063
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
3064
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:165
3065
3066
3067
msgid "See"
msgstr "Veure"

echel0n's avatar
echel0n committed
3068
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
echel0n's avatar
echel0n committed
3069
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:167
3070
msgid "Wiki"
echel0n's avatar
echel0n committed
3071
msgstr "Wiki"
3072

echel0n's avatar
echel0n committed
3073
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
3074
3075
3076
msgid "for script arguments description and usage."
msgstr "per escriptura arguments Descripció i ús."

echel0n's avatar
echel0n committed
3077
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:398
3078
3079
3080
msgid "How SickRage will name and sort your episodes."
msgstr "Com SickRage es el nom i ordenar els seus episodis."

echel0n's avatar
echel0n committed
3081
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:404
3082
3083
3084
msgid "Name Pattern:"
msgstr "Patró de nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3085
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:443
3086
3087
msgid "Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality"
msgstr "No oblidi afegir patró de qualitat. Altrament després post-tractament de l'episodi haurà desconegut qualitat"
3088

echel0n's avatar
echel0n committed
3089
3090
3091
3092
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:452
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:714
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1139
3093
3094
3095
msgid "Meaning"
msgstr "Significat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3096
3097
3098
3099
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:453
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:715
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:925
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1140
3100
3101
3102
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"

echel0n's avatar
echel0n committed
3103
3104
3105
3106
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:454
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:716
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:926
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1141
3107
3108
3109
msgid "Result"
msgstr "Resultat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3110
3111
3112
3113
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:460
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:722
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1147
3114
3115
3116
3117
#, python-format
msgid "Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)"
msgstr "Utilitzeu minúscules si voleu noms minúscules (ex. %sn, %e.n, %q_n etc.)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3118
3119
3120
3121
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:466
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:728
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:938
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1153
3122
3123
3124
msgid "Show Name:"
msgstr "Mostra el nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3125
3126
3127
3128
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:468
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:730
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:940
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1155
echel0n's avatar
echel0n committed
3129
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:113
echel0n's avatar
echel0n committed
3130
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:49
3131
3132
3133
msgid "Show Name"
msgstr "Mostra el nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
3134
3135
3136
3137
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:473
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:735
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:945
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1160
3138
msgid "Show.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3139
msgstr "Show.Name"
3140

echel0n's avatar
echel0n committed
3141
3142
3143
3144
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:478
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:740
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:950
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1165
3145
msgid "Show_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3146
msgstr "Show_Name"
3147

echel0n's avatar
echel0n committed
3148
3149
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:481
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1168
3150
3151
3152
msgid "Season Number:"
msgstr "Nombre de temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3153
3154
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:491
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1178
3155
3156
3157
msgid "XEM Season Number:"
msgstr "XEM temporada número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3158
3159
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:501
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1188
3160
3161
3162
msgid "Episode Number:"
msgstr "Episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3163
3164
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:511
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1198
3165
3166
3167
msgid "XEM Episode Number:"
msgstr "XEM episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3168
3169
3170
3171
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:521
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:763
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:973
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1208
3172
3173
3174
msgid "Episode Name:"
msgstr "Nom de l'episodi:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3175
3176
3177
3178
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:523
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:765
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:975
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1210
3179
3180
3181
msgid "Episode Name"
msgstr "Nom de l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
3182
3183
3184
3185
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:528
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:770
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1215
3186
msgid "Episode.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3187
msgstr "Episode.Name"
3188

echel0n's avatar
echel0n committed
3189
3190
3191
3192
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:533
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:775
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:985
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1220
3193
msgid "Episode_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3194
msgstr "Episode_Name"
3195

echel0n's avatar
echel0n committed
3196
3197
3198
3199
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:536
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:778
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:988
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1223
echel0n's avatar
echel0n committed
3200
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:140
3201
3202
3203
msgid "Quality:"
msgstr "Qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3204
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:551
3205
3206
3207
msgid "Scene Quality:"
msgstr "Qualitat de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3208
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:553
3209
msgid "720p HDTV x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3210
msgstr "720p HDTV x264"
3211

echel0n's avatar
echel0n committed
3212
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:558
3213
3214
3215
msgid "720p.HDTV.x264"
msgstr "720 pàg. HDTV.x264"

echel0n's avatar
echel0n committed
3216
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:563
3217
msgid "720p_HDTV_x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3218
msgstr "720p_HDTV_x264"
3219

echel0n's avatar
echel0n committed
3220
3221
3222
3223
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:568
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:821
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1031
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1241
3224
3225
3226
msgid "Release Name:"
msgstr "Nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3227
3228
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:571
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1244
3229
msgid "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3230
msgstr "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3231

echel0n's avatar
echel0n committed
3232
3233
3234
3235
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:577
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:830
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1040
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1250
3236
3237
3238
msgid "Release Group:"
msgstr "Grup de llançament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3239
3240
3241
3242
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:586
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:839
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1259
3243
3244
3245
msgid "Release Type:"
msgstr "Tipus d'estrena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3246
3247
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:599
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1272
3248
3249
3250
msgid "Multi-Episode Style:"
msgstr "Multi-episodi estil:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3251
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:619
3252
3253
3254
msgid "Single-EP Sample:"
msgstr "Single-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3255
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:630
3256
3257
3258
msgid "Multi-EP sample:"
msgstr "Exemple de multi-EP:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3259
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:640
3260
3261
3262
msgid "Strip Show Year"
msgstr "Franja Mostra el any"

echel0n's avatar
echel0n committed
3263
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:646
3264
3265
3266
msgid "Remove the TV show's year when renaming the file?"
msgstr "Treure l'any de la sèrie de televisió quan rebatejant l'arxiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3267
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:647
3268
3269
3270
msgid "Only applies to shows that have year inside parentheses"
msgstr "Només s'aplica als espectacles que tenen any dins els parèntesis"

echel0n's avatar
echel0n committed
3271
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:654
3272
3273
3274
msgid "Custom Air-By-Date"
msgstr "Costum aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
3275
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:660
3276
3277
3278
msgid "Name Air-By-Date shows differently than regular shows?"
msgstr "Aire per data nom Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3279
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:668
3280
3281
3282
msgid "Air-by-date Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'aire per data patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3283
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:743
3284
3285
3286
msgid "Regular Air Date:"
msgstr "Data de l'aire regular:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3287
3288
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:793
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1003
3289
3290
3291
msgid "Year:"
msgstr "Any:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3292
3293
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:798
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1008
3294
3295
3296
msgid "Month:"
msgstr "Mes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3297
3298
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:808
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1018
3299
3300
3301
msgid "Day:"
msgstr "Dia:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3302
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:824
3303
msgid "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3304
msgstr "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3305

echel0n's avatar
echel0n committed
3306
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:853
3307
3308
3309
msgid "Air-by-date Sample:"
msgstr "Exemple de l'aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3310
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:864
3311
3312
3313
msgid "Custom Sports"
msgstr "Esportiu personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3314
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:870
3315
3316
3317
msgid "Name Sports shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom esportiu Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3318
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:878
3319
3320
3321
msgid "Sports Name Pattern:"
msgstr "Esports nom patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3322
3323
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:895
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1106
3324
3325
3326
msgid "Custom..."
msgstr "Personalitzat..."

echel0n's avatar
echel0n committed
3327
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:953
3328
3329
3330
msgid "Sports Air Date:"
msgstr "Esports aire data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3331
3332
3333
3334
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:955
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:965
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:970
3335
msgid "Mar"
echel0n's avatar
echel0n committed
3336
msgstr "Mar"
3337

echel0n's avatar
echel0n committed
3338
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1034
3339
msgid "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3340
msgstr "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3341

echel0n's avatar
echel0n committed
3342
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1063
3343
3344
3345
msgid "Sports Sample:"
msgstr "Exemple de l'esport:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3346
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1075
3347
3348
3349
msgid "Custom Anime"
msgstr "Anime personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3350
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1081
3351
3352
3353
msgid "Name Anime shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom Anime Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3354
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1089
3355
3356
3357
msgid "Anime Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'anime patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3358
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1293
3359
3360
3361
msgid "Single-EP Anime Sample:"
msgstr "Single-EP Anime Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3362
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1304
3363
3364
3365
msgid "Multi-EP Anime sample:"
msgstr "Anime multi-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3366
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1314
3367
3368
3369
msgid "Add Absolute Number"
msgstr "Afegeixi nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3370
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1320
3371
3372
3373
msgid "Add the absolute number to the season/episode format?"
msgstr "Afegir el nombre absolut en el format de temporada/episodi?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3374
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1321
3375
3376
3377
msgid "Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)"
msgstr "Només s'aplica a les animes. (per exemple. S15E45 - 310 contra S15E45)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3378
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1328
3379
3380
3381
msgid "Only Absolute Number"
msgstr "Només nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3382
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1334
3383
3384
3385
msgid "Replace season/episode format with absolute number"
msgstr "Substituir el format de temporada/episodi amb nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3386
3387
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1349
3388
3389
3390
msgid "Only applies to animes."
msgstr "Només s'aplica a les animes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3391
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1342
3392
3393
3394
msgid "No Absolute Number"
msgstr "Cap nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3395
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1348
3396
3397
3398
msgid "Dont include the absolute number"
msgstr "Inclouen el nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3399
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1369
3400
3401
msgid "The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience."
msgstr "Les dades associades a les dades. Aquests són arxius associats a un programa de televisió en forma d'imatges i text que, quan estigui suportat, servirà per millorar l'experiència de visionament."
3402

echel0n's avatar
echel0n committed
3403
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1376
3404
3405
3406
msgid "Metadata Type:"
msgstr "Tipus de metadades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3407
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1390
3408
3409
3410
msgid "Toggle the metadata options that you wish to be created."
msgstr "Canvia les opcions de metadades que voleu crear."

echel0n's avatar
echel0n committed
3411
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1391
3412
3413
3414
msgid "Multiple targets may be used."
msgstr "Poden utilitzar múltiples objectius."

echel0n's avatar
echel0n committed
3415
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1398
3416
3417
3418
msgid "Select Metadata"
msgstr "Seleccioneu les metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3419
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1408
3420
3421
3422
msgid "Show Metadata"
msgstr "Mostra de metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3423
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1417
3424
3425
3426
msgid "Episode Metadata"
msgstr "Episodi metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3427
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1426
3428
3429
3430
msgid "Show Fanart"
msgstr "Mostra el Fanart"

echel0n's avatar
echel0n committed
3431
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1436
3432
3433
3434
msgid "Show Poster"
msgstr "Mostra el cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
3435
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1445
3436
3437
3438
msgid "Show Banner"
msgstr "Mostra el Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3439
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1454
3440
3441
3442
msgid "Episode Thumbnails"
msgstr "Episodi ungles"

echel0n's avatar
echel0n committed
3443
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1463
3444
3445
3446
msgid "Season Posters"
msgstr "Cartells de la temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3447
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1472
3448
3449
3450
msgid "Season Banners"
msgstr "Banners de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3451
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1481
3452
3453
3454
msgid "Season All Poster"
msgstr "Temporada tots els cartells"

echel0n's avatar
echel0n committed
3455
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1490
3456
3457
3458
msgid "Season All Banner"
msgstr "Temporada tot Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3459
3460
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:63
3461
3462
3463
msgid "Provider Priorities"
msgstr "Proveïdor prioritats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3464
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
3465
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:126
3466
3467
3468
msgid "Provider Options"
msgstr "Proveïdor d'opcions"

echel0n's avatar
echel0n committed
3469
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:15
3470
3471
3472
msgid "Custom Newznab Providers"
msgstr "Newznab costum proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3473
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:18
3474
3475
3476
msgid "Custom Torrent Providers"
msgstr "Proveïdors de costum Torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3477
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:64
3478
3479
3480
msgid "Check off and drag the providers into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els proveïdors a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
3481
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:65
3482
3483
3484
msgid "At least one provider is required but two are recommended."
msgstr "Almenys un proveïdor és necessari però dos són recomanables."

echel0n's avatar
echel0n committed
3485
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:69
3486
3487
3488
msgid "NZB/Torrent providers can be toggled in"
msgstr "Proveïdors NZB/Torrent pot activar en"

echel0n's avatar
echel0n committed
3489
#: sickrage/core/webserver/views.py:3671 sickrage/core/webserver/views.py:3942
echel0n's avatar
echel0n committed
3490
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:71
echel0n's avatar
echel0n committed
3491
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:240
3492
3493
3494
msgid "Search Clients"
msgstr "Cerca de Clients"

echel0n's avatar
echel0n committed
3495
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:80
3496
3497
3498
msgid "Provider does not support backlog searches at this time."
msgstr "Proveïdor no admet cerques acumulació en aquest moment."

echel0n's avatar
echel0n committed
3499
3500
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:81
msgid "Provider is <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3501
msgstr "El proveïdor és <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3502
3503

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:127
3504
3505
3506
msgid "Configure individual provider settings here."
msgstr "Configuració del proveïdor individual aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
3507
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:128
3508
msgid "Check with provider's website on how to obtain an API key if needed."
3509
msgstr "Consulti lloc web del prestador sobre com obtenir una clau d'API si és necessari."
3510

echel0n's avatar
echel0n committed
3511
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:134
3512
3513
3514
msgid "Configure provider:"
msgstr "Configurar proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3515
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:177
echel0n's avatar
echel0n committed
3516
3517
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:300
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:968
3518
3519
3520
msgid "API key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3521
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:199
echel0n's avatar
echel0n committed
3522
3523
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:320
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:762
3524
3525
3526
msgid "Enable daily searches"
msgstr "Permetre recerques quotidianes"

echel0n's avatar
echel0n committed
3527
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:205
echel0n's avatar
echel0n committed
3528
3529
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:326
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:768
3530
3531
3532
msgid "enable provider to perform daily searches."
msgstr "permetre proveïdor realitzar recerques quotidianes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3533
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
3534
3535
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:335
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:792
3536
3537
3538
msgid "Enable backlog searches"
msgstr "Habilitar cerques d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3539
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:220
echel0n's avatar
echel0n committed
3540
3541
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:341
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:798
3542
3543
3544
msgid "enable provider to perform backlog searches."
msgstr "permetre proveïdor fer cerques d'acumulació."

echel0n's avatar
echel0n committed
3545
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:229
echel0n's avatar
echel0n committed
3546
3547
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:350
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:807
3548
3549
3550
msgid "Search mode fallback"
msgstr "Fallback de mode de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3551
3552
3553
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:235
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may <br/>return no results, this helps by restarting the search using the opposite <br/>search mode."
msgstr ""
3554

echel0n's avatar
echel0n committed
3555
3556
3557
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:369
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:826
3558
3559
3560
msgid "Season search mode"
msgstr "Mode de cerca per temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3561
3562
3563
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:255
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:389
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:835
3564
3565
3566
msgid "season packs only."
msgstr "grups de temporada només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3567
3568
3569
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:262
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:378
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:846
3570
3571
3572
msgid "episodes only."
msgstr "episodis només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3573
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:265
echel0n's avatar
echel0n committed
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:266
msgid "season packs only, or choose to have it build a complete season from just"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:267
msgid "single episodes."
echel0n's avatar
echel0n committed
3583
msgstr ""
3584

echel0n's avatar
echel0n committed
3585
3586
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:281
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:492
3587
3588
3589
msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:357
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:814
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode."
msgstr "Quan buscant una temporada completa en funció del mode de cerca pot tornar cap resultat, això ajuda reprenent la cerca utilitzant el mode de cerca oposat."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:395
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:852
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes."
msgstr "en buscar temporades complets podeu tenir que buscar grups de temporada només, o demanar a construir una temporada completa de només episodis."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:410
3601
3602
3603
msgid "Custom URL:"
msgstr "Adreça URL personalitzada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3604
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:431
3605
3606
3607
msgid "Api key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3608
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:452
3609
3610
3611
msgid "Digest:"
msgstr "Digestió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3612
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:472
3613
3614
3615
msgid "Hash:"
msgstr "Capolat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3616
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:513
3617
3618
3619
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3620
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:532
3621
3622
3623
msgid "Passkey:"
msgstr "Clau de pas:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3624
3625
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:553
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1089
3626
3627
3628
msgid "Cookies:"
msgstr "Galetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3629
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:570
echel0n's avatar
echel0n committed
3630
msgid "this provider requires the following cookies: "
echel0n's avatar
echel0n committed
3631
msgstr "aquest proveïdor requereix les galetes següents: "
3632

echel0n's avatar
echel0n committed
3633
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:581
3634
3635
3636
msgid "Pin:"
msgstr "PIN:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3637
3638
3639
3640
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:591
msgid "Provider PIN#"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3641
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:602
3642
3643
3644
msgid "Seed ratio:"
msgstr "Proporció de llavor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3645
3646
3647
3648
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:612
msgid "stop transfer when ratio is reached (-1 SickRage default to seed forever, or leave blank for downloader default)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3649
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:622
3650
3651
3652
msgid "Minimum seeders:"
msgstr "Sembradores mínims:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3653
3654
3655
3656
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:632
msgid "Minimum allowed seeders"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3657
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:642
3658
3659
3660
msgid "Minimum leechers:"
msgstr "Mínims posts:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3661
3662
3663
3664
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:652
msgid "Minimum allowed leechers"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3665
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:662
3666
3667
3668
msgid "Confirmed download"
msgstr "Descàrrega confirmat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3669
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:668
3670
3671
3672
msgid "only download torrents from trusted or verified uploaders?"
msgstr "només descarregar torrents de confiança o verificats uploaders?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3673
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:677
3674
3675
3676
msgid "Ranked torrents"
msgstr "Torrents classificats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3677
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:683
3678
3679
3680
msgid "only download ranked torrents (internal releases)"
msgstr "només descarregar torrents classificats (comunicats interns)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3681
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:692
3682
3683
3684
msgid "English torrents"
msgstr "Anglès torrents"

echel0n's avatar
echel0n committed
3685
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:698
3686
msgid "only download english torrents ,or torrents containing english subtitles"
3687
msgstr "només descarregar anglès torrents, o torrents que continguin subtítols en anglès"
3688

echel0n's avatar
echel0n committed
3689
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:707
3690
3691
3692
msgid "For Spanish torrents"
msgstr "Per a torrents espanyols"

echel0n's avatar
echel0n committed
3693
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:714
3694
3695
msgid "ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)"
msgstr "Cerca només a aquest proveïdor si Mostra informació es defineix com \"Espanyol\" (evitar l'ús de proveïdor VOS espectacles)"
3696

echel0n's avatar
echel0n committed
3697
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:725
3698
3699
3700
msgid "Sort results by"
msgstr "Resultats de la classe per"

echel0n's avatar
echel0n committed
3701
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:747
3702
3703
3704
msgid "Freeleech"
msgstr "FreeLeech"

echel0n's avatar
echel0n committed
3705
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3706
3707
3708
msgid "only download"
msgstr "només descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
3709
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3710
msgid "FreeLeech"
echel0n's avatar
echel0n committed
3711
msgstr "FreeLeech"
3712

echel0n's avatar
echel0n committed
3713
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3714
msgid "torrents."
echel0n's avatar
echel0n committed
3715
msgstr "torrents."
3716

echel0n's avatar
echel0n committed
3717
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:777
3718
3719
3720
msgid "Reject Blu-ray M2TS releases"
msgstr "Rebutjar comunicats de raig de Blu M2TS"

echel0n's avatar
echel0n committed
3721
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:783
3722
msgid "enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases"
3723
msgstr "permetre ignorar comunicats de raig de Blu MPEG-2 Transport Stream contenidor"
3724

echel0n's avatar
echel0n committed
3725
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:863
3726
3727
3728
msgid "Category:"
msgstr "Categoria:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3729
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:891
3730
3731
3732
msgid "select torrent with Italian subtitle"
msgstr "Seleccioneu torrent amb subtitular italià"

echel0n's avatar
echel0n committed
3733
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:913
3734
3735
3736
msgid "Configure Custom"
msgstr "Configurar el costum"

echel0n's avatar
echel0n committed
3737
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:914
3738
3739
3740
msgid "Newznab Providers"
msgstr "Proveïdors Newznab"

echel0n's avatar
echel0n committed
3741
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:917
3742
3743
3744
msgid "Add and setup or remove custom Newznab providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de costum Newznab."

echel0n's avatar
echel0n committed
3745
3746
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1043
3747
3748
3749
msgid "Select provider:"
msgstr "Seleccioneu el proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3750
3751
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1051
3752
3753
3754
msgid "add new provider"
msgstr "Afegir nou proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3755
3756
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:941
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1060
3757
3758
3759
msgid "Provider name:"
msgstr "Nom del proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3760
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:954
3761
3762
3763
msgid "Site URL:"
msgstr "URL del lloc:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3764
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:983
3765
3766
3767
msgid "Newznab search categories:"
msgstr "Categories de cerca de Newznab:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3768
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:993
3769
3770
msgid "(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)"
msgstr "(seleccioneu la categoria Newznab l'esquerra i feu clic al botó \"actualitzar categories\" per utilitzar-los per a la recerca)."
3771

echel0n's avatar
echel0n committed
3772
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:995
echel0n's avatar
echel0n committed
3773
msgid "Don't forget to save changes!"
echel0n's avatar
echel0n committed
3774
msgstr "No us oblideu de desar els canvis!"
3775

echel0n's avatar
echel0n committed
3776
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1005
3777
3778
3779
msgid "Update Categories"
msgstr "Categories d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
3780
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1014
echel0n's avatar
echel0n committed
3781
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:279
3782
3783
3784
msgid "Add"
msgstr "Afegir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3785
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1022
echel0n's avatar
echel0n committed
3786
3787
#: sickrage/core/webserver/views/includes/root_dirs.mako:37
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:70
3788
3789
3790
msgid "Delete"
msgstr "Suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3791
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1036
3792
3793
3794
msgid "Configure Custom Torrent Providers"
msgstr "Configurar costum Torrent proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3795
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1037
3796
3797
3798
msgid "Add and setup or remove custom RSS providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de RSS de costum."

echel0n's avatar
echel0n committed
3799
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1075
3800
msgid "RSS URL:"
echel0n's avatar
echel0n committed
3801
msgstr "RSS URL:"
3802

echel0n's avatar
echel0n committed
3803
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1096
echel0n's avatar
echel0n committed
3804
3805
3806
msgid "ex. uid=xx;pass=yy"
msgstr "ex. uid = xx; passar = yy"

echel0n's avatar
echel0n committed
3807
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1103
3808
3809
3810
msgid "Search element:"
msgstr "Element de cerca:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3811
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1110
3812
3813
3814
msgid "ex. title"
msgstr "títol de l'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
3815
3816
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:8
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:16
3817
3818
3819
msgid "Quality Sizes"
msgstr "Mides de qualitat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3820
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:17
3821
msgid "Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition."
3822
msgstr "Utilitzar per defecte qualitiy mides o especifiqueu el costum ones per definició de qualitat."
3823

echel0n's avatar
echel0n committed
3824
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:20
3825
3826
3827
msgid "Settings represent maximum size allowed per episode video file."
msgstr "Configuració representa la mida màxima permesa per arxiu de vídeo episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
3828
3829
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:7
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:15
3830
3831
3832
msgid "Search Settings"
msgstr "Configuració de la cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3833
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:8
echel0n's avatar
echel0n committed
3834
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:296
3835
msgid "NZB Clients"
echel0n's avatar
echel0n committed
3836
msgstr "NZB Clients"
3837

echel0n's avatar
echel0n committed
3838
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
3839
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:715
3840
3841
3842
msgid "Torrent Clients"
msgstr "Clients de torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3843
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3844
3845
3846
msgid "How to manage searching with"
msgstr "Com gestionar la recerca amb"

echel0n's avatar
echel0n committed
3847
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3848
3849
3850
msgid "providers"
msgstr "proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3851
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:22
3852
3853
3854
msgid "Randomize Providers"
msgstr "Randomize proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3855
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:28
3856
3857
3858
msgid "randomize the provider search order"
msgstr "randomize l'ordre de cerca de proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3859
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:34
3860
3861
3862
msgid "Download propers"
msgstr "Descarregui devoció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3863
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:40
3864
3865
3866
msgid "replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked"
msgstr "Canviï descàrrega original \"Adequada\" o \"Refer\" si nuked"

echel0n's avatar
echel0n committed
3867
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:46
3868
3869
3870
msgid "Enable provider RSS cache"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3871
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:52
3872
3873
3874
msgid "enables/disables provider RSS feed caching"
msgstr "Habilita/inhabilita proveïdor RSS alimenten memòria cau"

echel0n's avatar
echel0n committed
3875
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:58
3876
3877
3878
msgid "Enable provider RSS cache for valid shows only"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS de proveïdor vàlid espectacles només"

echel0n's avatar
echel0n committed
3879
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:64
3880
3881
msgid "enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches"
msgstr "Habilita/inhabilita caching d'espectacles ja afegits a SiCKRAGE, accelera les cerques"
3882

echel0n's avatar
echel0n committed
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:71
msgid "Download UNVERIFIED torrent magnet links"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:77
msgid "enables/disables downloading of unverified torrent magnet links via clients"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:84
echel0n's avatar
echel0n committed
3892
msgid "Convert provider torrent file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3893
msgstr "Convertir enllaços de fitxers proveïdor torrent a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3894

echel0n's avatar
echel0n committed
3895
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:90
echel0n's avatar
echel0n committed
3896
msgid "enables/disables converting of public torrent provider file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3897
msgstr "Habilita/inhabilita la conversió d'enllaços d'arxiu de proveïdor de torrent públic a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3898

echel0n's avatar
echel0n committed
3899
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:97
echel0n's avatar
echel0n committed
3900
3901
3902
msgid "Enable failed snatch handling"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3903
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:103
echel0n's avatar
echel0n committed
3904
3905
3906
msgid "enables/disables failed snatch handling, automatically retries failed snatches"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3907
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:111
echel0n's avatar
echel0n committed
3908
3909
3910
msgid "Check for failed snatches aged"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3911
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:135
3912
3913
3914
msgid "Check propers every:"
msgstr "Comprovar la devoció cada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3915
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3916
3917
3918
msgid "24 hours"
msgstr "24 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3919
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3920
3921
3922
msgid "4 hours"
msgstr "4 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3923
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3924
msgid "90 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3925
msgstr "90 mins"
3926

echel0n's avatar
echel0n committed
3927
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3928
msgid "45 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3929
msgstr "45 mins"
3930

echel0n's avatar
echel0n committed
3931
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3932
3933
3934
msgid "15 mins"
msgstr "15 minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3935
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:156
3936
3937
3938
msgid "Backlog search frequency"
msgstr "Freqüència de cerca d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3939
3940
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:185
3941
3942
3943
msgid "time in minutes"
msgstr "temps en minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3944
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:175
3945
3946
3947
msgid "Daily search frequency"
msgstr "Freqüència diària de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3948
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:197
3949
3950
3951
msgid "Usenet retention"
msgstr "Usenet retenció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3952
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:218
3953
3954
3955
msgid "Ignore words"
msgstr "Ignora les paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3956
3957
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:227
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:245
echel0n's avatar
echel0n committed
3958
3959
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:295
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:314
3960
3961
3962
msgid "ex. word1,word2,word3"
msgstr "ex. word1, word2, word3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3963
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:236
3964
3965
3966
msgid "Require words"
msgstr "Requereixen paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3967
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:254
3968
3969
3970
msgid "Ignore language names in subbed results"
msgstr "Ignorar els noms de llengua de subllit resultats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3971
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:263
3972
3973
3974
msgid "ex. lang1,lang2,lang3"
msgstr "ex. lang1, lang2, lang3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3975
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:272
3976
3977
3978
msgid "Allow high priority"
msgstr "Permeten prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3979
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:278
3980
3981
3982
msgid "Set downloads of recently aired episodes to high priority"
msgstr "Conjunt descarrega episodis recentment emesa a prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3983
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:297
3984
3985
3986
msgid "How to handle NZB search results for clients."
msgstr "Com manejar NZB resultats de la cerca per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
3987
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:309
3988
3989
3990
msgid "enable NZB searches"
msgstr "Habiliteu les cerques NZB"

echel0n's avatar
echel0n committed
3991
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:316
3992
3993
3994
msgid "Send .nzb files to:"
msgstr "Enviar arxius .nzb a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3995
3996
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:336
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:756
3997
3998
3999
msgid "Black hole folder location"
msgstr "Localització de carpeta de forat negre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4000
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:346
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame