messages.po 253 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
4001
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:767
4002
msgid "files are stored at this location for external software to find and use"
4003
msgstr "s'emmagatzemen els arxius en aquesta ubicació per programari extern per trobar i utilitzar"
4004

echel0n's avatar
echel0n committed
4005
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:356
4006
4007
4008
msgid "SABnzbd server URL"
msgstr "Adreça URL del servidor SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
4009
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:365
4010
4011
4012
msgid "ex. http://localhost:8080/"
msgstr "ex. http://localhost:8080 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
4013
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:373
4014
4015
4016
msgid "SABnzbd username"
msgstr "SABnzbd nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4017
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:391
4018
4019
4020
msgid "SABnzbd password"
msgstr "Contrasenya SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
4021
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:409
4022
4023
4024
msgid "SABnzbd API key"
msgstr "Clau d'SABnzbd API"

echel0n's avatar
echel0n committed
4025
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:427
4026
4027
4028
msgid "Use SABnzbd category"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
4029
4030
4031
4032
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:436
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:454
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:595
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:613
4033
msgid "ex. TV"
echel0n's avatar
echel0n committed
4034
msgstr "ex. TV"
4035

echel0n's avatar
echel0n committed
4036
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:445
4037
4038
4039
msgid "Use SABnzbd category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar SABnzbd categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4040
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:463
4041
4042
4043
msgid "Use SABnzbd category for anime"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4044
4045
4046
4047
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:472
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:492
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:631
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:650
4048
4049
4050
msgid "ex. anime"
msgstr "anime ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
4051
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:482
4052
4053
4054
msgid "Use SABnzbd category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús per l'anime (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4055
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:502
4056
4057
4058
msgid "Use forced priority"
msgstr "Prioritat d'ús obligat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4059
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:508
4060
4061
4062
msgid "enable to change priority from HIGH to FORCED"
msgstr "permetre canviar la prioritat d'alta a FORÇADES"

echel0n's avatar
echel0n committed
4063
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:518
4064
4065
4066
msgid "Connect using HTTPS"
msgstr "Connectar amb el protocol HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4067
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:524
4068
4069
4070
msgid "enable secure control"
msgstr "Habilita el control de seguretat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4071
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:531
4072
4073
4074
msgid "NZBget host:port"
msgstr "NZBget: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4075
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:540
4076
msgid "ex. localhost:6789"
echel0n's avatar
echel0n committed
4077
msgstr "ex. localhost:6789"
4078

echel0n's avatar
echel0n committed
4079
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:550
4080
4081
4082
msgid "NZBget username"
msgstr "NZBget nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4083
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:559
4084
4085
4086
msgid "default = nzbget"
msgstr "defecte = nzbget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4087
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:568
4088
4089
4090
msgid "NZBget password"
msgstr "Contrasenya NZBget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4091
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:577
4092
4093
4094
msgid "default = tegbzn6789"
msgstr "defecte = tegbzn6789"

echel0n's avatar
echel0n committed
4095
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:586
4096
4097
4098
msgid "Use NZBget category"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
4099
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:604
4100
4101
4102
msgid "Use NZBget category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar NZBget categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4103
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:622
4104
4105
4106
msgid "Use NZBget category for anime"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4107
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:640
4108
4109
4110
msgid "Use NZBget category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4111
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:659
4112
4113
4114
msgid "NZBget priority"
msgstr "NZBget prioritat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4115
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:670
4116
4117
4118
msgid "Very low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
4119
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:673
4120
4121
4122
msgid "Low"
msgstr "Baixa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4123
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:682
4124
4125
4126
msgid "Very high"
msgstr "Molt alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4127
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:685
echel0n's avatar
echel0n committed
4128
4129
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:19
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:35
4130
4131
4132
msgid "Force"
msgstr "Força"

echel0n's avatar
echel0n committed
4133
4134
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:695
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:994
4135
4136
4137
msgid "Click below to test"
msgstr "Feu clic a baix per provar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4138
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:701
4139
4140
4141
msgid "Test SABnzbd"
msgstr "Prova SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
4142
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:716
4143
4144
4145
msgid "How to handle Torrent search results for clients."
msgstr "Com manejar els resultats de la cerca Torrent per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
4146
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:728
4147
4148
4149
msgid "Enable torrent searches"
msgstr "Habilitar cerques torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4150
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:735
4151
4152
4153
msgid "Send .torrent files to:"
msgstr "Enviar arxius. torrent a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4154
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:780
4155
4156
4157
msgid "Torrent host:port"
msgstr "Torrent: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4158
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:789
4159
4160
4161
msgid "ex. http://localhost:8000/"
msgstr "ex. http://localhost:8000 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
4162
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:799
4163
4164
4165
msgid "Torrent RPC URL"
msgstr "Adreça del torrent RPC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4166
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:808
4167
4168
4169
msgid "ex. transmission"
msgstr "transmissió d'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
4170
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:818
4171
4172
4173
msgid "HTTP Authentication"
msgstr "Autenticació de HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
4174
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:827
4175
4176
4177
msgid "None"
msgstr "Cap"

echel0n's avatar
echel0n committed
4178
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:827
4179
4180
4181
msgid "Basic"
msgstr "Bàsica"

echel0n's avatar
echel0n committed
4182
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:827
4183
msgid "Digest"
echel0n's avatar
echel0n committed
4184
msgstr "Digest"
4185

echel0n's avatar
echel0n committed
4186
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:839
4187
4188
4189
msgid "Verify certificate"
msgstr "Verificar el certificat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4190
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:846
4191
4192
4193
msgid "disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log"
msgstr "Impossibiliti si et \"Diluvi: Error d'autenticació\" en el seu registre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4194
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:849
4195
4196
4197
msgid "Verify SSL certificates for HTTPS requests"
msgstr "Verificar els certificats SSL per a les sol·licituds d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4198
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:857
4199
4200
4201
msgid "Client username"
msgstr "Nom d'usuari de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4202
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:874
4203
4204
4205
msgid "Client password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4206
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:891
4207
4208
4209
msgid "Add label to torrent"
msgstr "Afegir etiqueta a torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4210
4211
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:900
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:918
4212
4213
4214
msgid "blank spaces are not allowed"
msgstr "no es permeten els espais en blanc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4215
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:909
echel0n's avatar
echel0n committed
4216
msgid "Add anime label to torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4217
msgstr "Afegir etiqueta anime a torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4218

echel0n's avatar
echel0n committed
4219
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:927
4220
4221
4222
msgid "Downloaded files location"
msgstr "Ubicació arxius descarregats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4223
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:937
4224
4225
msgid "where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)"
msgstr "on guardar el client de torrent descarregar arxius (en blanc per defecte del client)"
4226

echel0n's avatar
echel0n committed
4227
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:939
4228
4229
4230
msgid "the destination has to be a shared folder for Synology DS"
msgstr "la destinació ha de ser una carpeta compartida per Synology DS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4231
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:968
4232
4233
4234
msgid "Start torrent paused"
msgstr "Torrent de començament en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4235
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:974
4236
4237
4238
msgid "add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading"
msgstr "afegir. torrent a client però fer <b>not</b> començar a descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4239
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:981
4240
4241
4242
msgid "Allow high bandwidth"
msgstr "Permeten l'amplada de banda alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4243
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:987
4244
4245
4246
msgid "use high bandwidth allocation if priority is high"
msgstr "Utilitzeu Alt amplada de banda assignació si prioritat és alt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4247
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1000
4248
4249
4250
msgid "Test Connection"
msgstr "Connexió de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
4251
#: sickrage/core/webserver/api.py:967
echel0n's avatar
echel0n committed
4252
4253
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:9
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:23
4254
4255
4256
msgid "Subtitles Search"
msgstr "Cerca de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4257
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:10
4258
4259
4260
msgid "Subtitles Plugin"
msgstr "Subtítols Plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4261
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:11
4262
4263
4264
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Configuració del plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4265
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:24
4266
4267
4268
msgid "Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results."
msgstr "Escenes que dicten com SickRage manetes subtítols resultats de la cerca."

echel0n's avatar
echel0n committed
4269
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4270
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:739
4271
4272
4273
msgid "Search Subtitles"
msgstr "Cerca subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4274
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:43
4275
4276
4277
msgid "Subtitle Languages"
msgstr "Subtitulen llengües"

echel0n's avatar
echel0n committed
4278
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:60
4279
4280
4281
msgid "Subtitles History"
msgstr "Història de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4282
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:66
4283
4284
4285
msgid "Log downloaded Subtitle on History page?"
msgstr "Registre descarregar subtítols en pàgina d'història?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4286
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:72
4287
4288
4289
msgid "Subtitles Multi-Language"
msgstr "Multilingüe de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4290
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:78
4291
4292
4293
msgid "Append language codes to subtitle filenames?"
msgstr "Afegir codis de llenguatge per subtitular filenames?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4294
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:84
4295
4296
4297
msgid "Embedded Subtitles"
msgstr "Subtítols incrustats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4298
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:90
4299
4300
4301
msgid "Ignore subtitles embedded inside video file?"
msgstr "Ignorar subtitula incrustat dins d'arxiu de vídeo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4302
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4303
4304
4305
msgid "Warning:"
msgstr "Advertiment:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4306
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4307
4308
4309
msgid "this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!"
msgstr "això ignorarà <u>all</u> incrustat subtitula per a cada fitxer de vídeo!"

echel0n's avatar
echel0n committed
4310
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:97
4311
4312
4313
msgid "Hearing Impaired Subtitles"
msgstr "Persones amb discapacitat auditiva de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4314
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:103
4315
4316
4317
msgid "Download hearing impaired style subtitles?"
msgstr "Descarregar auditives estil subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4318
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:109
4319
4320
4321
msgid "Subtitle Directory"
msgstr "Directori de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4322
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:122
4323
4324
4325
msgid "The directory where SickRage should store your"
msgstr "El directori on SickRage ha d'emmagatzemar el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4326
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
echel0n's avatar
echel0n committed
4327
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:568
echel0n's avatar
echel0n committed
4328
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:136
echel0n's avatar
echel0n committed
4329
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
4330
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:239
4331
4332
4333
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4334
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
4335
4336
4337
msgid "files."
msgstr "arxius."

echel0n's avatar
echel0n committed
4338
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
4339
4340
4341
msgid "Leave empty if you want store subtitle in episode path."
msgstr "Deixar buit si vol emmagatzemar el subtitular en el camí de l'episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
4342
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:130
4343
4344
4345
msgid "Subtitle Find Frequency"
msgstr "Subtítol trobar freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
4346
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:139
4347
msgid "1"
echel0n's avatar
echel0n committed
4348
msgstr "1"
4349

echel0n's avatar
echel0n committed
4350
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:169
4351
4352
4353
msgid "for a script arguments description."
msgstr "per a una descripció d'arguments de guió."

echel0n's avatar
echel0n committed
4354
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:172
4355
4356
4357
msgid "Additional scripts separated by"
msgstr "Scripts addicionals, separats per"

echel0n's avatar
echel0n committed
4358
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:175
4359
4360
msgid "Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles."
msgstr "Escriptures s'anomenen després de cada episodi ha buscat i descarregat subtitula."
4361

echel0n's avatar
echel0n committed
4362
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:178
4363
4364
msgid "For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:"
msgstr "Per a qualsevol guió llengües, inclouen l'intèrpret executable abans de l'escriptura. Vegeu el següent exemple:"
4365

echel0n's avatar
echel0n committed
4366
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:182
4367
4368
4369
msgid "For Windows:"
msgstr "Per a Windows:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4370
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:186
4371
4372
4373
msgid "For Linux:"
msgstr "Per a Linux:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4374
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:208
4375
4376
4377
msgid "Subtitle Plugins"
msgstr "Subtítol Plugins"

echel0n's avatar
echel0n committed
4378
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
4379
4380
4381
msgid "Check off and drag the plugins into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els plugins a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
4382
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:210
4383
4384
4385
msgid "At least one plugin is required."
msgstr "Cal que almenys un plugin."

echel0n's avatar
echel0n committed
4386
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:211
4387
4388
4389
msgid "Web-scraping plugin"
msgstr "Raspat web plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4390
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:255
4391
4392
4393
msgid "Subtitle Settings"
msgstr "Configuració de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4394
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
4395
4396
4397
msgid "Set user and password for each provider"
msgstr "Conjunt d'usuari i contrasenya per a cada proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
4398
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:264
4399
4400
4401
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4402
#: sickrage/core/webserver/views/errors/404.mako:4
4403
4404
4405
msgid "You have reached this page by accident, please check the url."
msgstr "Vostè han arribat a aquesta pàgina per accident, si us plau aturi l'url."

echel0n's avatar
echel0n committed
4406
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:4
4407
4408
4409
msgid "A mako error has occured."
msgstr "S'ha produït un error de mako."

echel0n's avatar
echel0n committed
4410
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:5
4411
4412
msgid "If this happened during an update a simple page refresh may be the solution."
msgstr "Si això passava durant una actualització una pàgina simple refrescar pot ser la solució."
4413

echel0n's avatar
echel0n committed
4414
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:6
4415
4416
msgid "Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes."
msgstr "Errors de Mako que ocorren durant actualitzacions pot ser un un moment error si hi havia ui important canvis."
4417

echel0n's avatar
echel0n committed
4418
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:9
4419
4420
4421
msgid "Show/Hide Error"
msgstr "Error de demostració/amagatall"

echel0n's avatar
echel0n committed
4422
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4423
4424
4425
msgid "File"
msgstr "Arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4426
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4427
4428
4429
msgid "in"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
4430
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:15
4431
4432
4433
msgid "Add Existing Show"
msgstr "Afegir Mostra el existent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4434
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:25
4435
4436
4437
msgid "Manage Directories"
msgstr "Gestionar els directoris"

echel0n's avatar
echel0n committed
4438
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:26
4439
4440
4441
msgid "Customize Options"
msgstr "Les opcions de personalització"

echel0n's avatar
echel0n committed
4442
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:40
4443
4444
msgid "SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below."
msgstr "SiCKRAGE pot afegir espectacles existents, utilitzant les opcions actuals, utilitzant emmagatzemada localment NFO/XML metadades per eliminar la interacció d'usuari. Si vostè no tindria SickRage impulsarà a personalitzar cada espectacle, a continuació, utilitzeu la casella de selecció següent."
4445

echel0n's avatar
echel0n committed
4446
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:53
4447
4448
4449
msgid "Prompt me to set settings for each show"
msgstr "Pregunta'm per definir la configuració de cada espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4450
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:63
4451
4452
msgid "Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:"
msgstr "Mostrar carpetes dins d'aquests directoris que ja no s'afegeixen a SiCKRAGE:"
4453

echel0n's avatar
echel0n committed
4454
4455
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:83
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:44
4456
4457
4458
msgid "Submit"
msgstr "Presentar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4459
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:21
4460
4461
4462
msgid "Add New Show"
msgstr "Afegir nou espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4463
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:23
4464
4465
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció es troba un espectacle en theTVDB.com, crea un directori per és episodis i afegeix."
4466

echel0n's avatar
echel0n committed
4467
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:39
4468
4469
4470
msgid "Add from Trakt"
msgstr "Afegir del Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4471
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:41
4472
4473
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció us permet escollir un espectacle d'una de les llistes Trakt afegir a SiCKRAGE."
4474

echel0n's avatar
echel0n committed
4475
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:56
4476
4477
4478
msgid "Add from IMDB"
msgstr "Afegir d'IMDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
4479
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:58
4480
4481
msgid "View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series."
msgstr "Veure llista de IMDB dels espectacles més populars. Aquesta funció utilitza l'algorisme de IMDB MOVIEMeter per identificar la popular sèrie de televisió."
4482

echel0n's avatar
echel0n committed
4483
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:73
4484
4485
4486
msgid "Add Existing Shows"
msgstr "Afegir els programes existents"

echel0n's avatar
echel0n committed
4487
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:75
4488
4489
msgid "Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly."
msgstr "Utilitzeu aquesta opció per afegir Mostra que ja teniu una carpeta creada al disc dur. SickRage analitzarà el seu metadades/episodis existents i afegir l'espectacle en conseqüència."
4490

echel0n's avatar
echel0n committed
4491
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:65
4492
4493
4494
msgid "Display Specials:"
msgstr "Exhibició especials:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4495
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:82
4496
4497
4498
msgid "Season:"
msgstr "Temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4499
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:129
4500
4501
4502
msgid "Rating:"
msgstr "Qualificació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4503
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:156
4504
4505
4506
msgid "Show Status:"
msgstr "Mostra l'estat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4507
4508
4509
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:161
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:172
4510
4511
4512
msgid "Originally Airs:"
msgstr "Originalment s'emet:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4513
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:177
4514
4515
4516
msgid "Start Year:"
msgstr "Any d'inici:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4517
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:183
4518
4519
4520
msgid "Runtime:"
msgstr "Durada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4521
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:185
4522
4523
4524
msgid "minutes"
msgstr "minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
4525
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:189
4526
4527
4528
msgid "Info Sites:"
msgstr "Llocs d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4529
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:222
4530
4531
4532
msgid "Genre:"
msgstr "Gènere:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4533
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:247
4534
4535
4536
msgid "Default EP Status:"
msgstr "Estat EP per defecte:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4537
4538
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:252
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:257
4539
4540
4541
msgid "Location:"
msgstr "Ubicació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4542
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:259
echel0n's avatar
echel0n committed
4543
4544
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:220
4545
4546
4547
msgid "Missing"
msgstr "Falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4548
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:264
4549
4550
4551
msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4552
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:269
4553
4554
4555
msgid "Scene Name:"
msgstr "Nom de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4556
4557
4558
4559
4560
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:273
msgid "Search Delay:"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:278
4561
4562
4563
msgid "Required Words:"
msgstr "Paraules requerits:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4564
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:284
4565
4566
4567
msgid "Ignored Words:"
msgstr "Paraules ignorades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4568
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:290
4569
4570
4571
msgid "Wanted Group"
msgstr "Grup desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4572
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:298
4573
4574
4575
msgid "Unwanted Group"
msgstr "Grup no desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4576
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:311
4577
4578
4579
msgid "Info Language:"
msgstr "Llengua d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4580
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:320
4581
4582
4583
msgid "Subtitles:"
msgstr "Subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4584
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:328
4585
4586
4587
msgid "Subtitles Metadata:"
msgstr "Metadades de subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4588
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:336
4589
4590
4591
msgid "Season Folders:"
msgstr "Temporada de carpetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4592
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:343
4593
4594
4595
msgid "Paused:"
msgstr "En pausa:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4596
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:349
4597
4598
4599
msgid "Air-by-Date:"
msgstr "Aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4600
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:356
4601
4602
4603
msgid "Sports:"
msgstr "Esports:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4604
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:362
4605
msgid "Anime:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4606
msgstr "Anime:"
4607

echel0n's avatar
echel0n committed
4608
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:368
4609
4610
4611
msgid "DVD Order:"
msgstr "Ordre de DVD:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4612
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:374
4613
4614
4615
msgid "Scene Numbering:"
msgstr "Numeració d'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4616
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
4617
4618
msgid "Skip Downloaded:"
msgstr ""
4619

echel0n's avatar
echel0n committed
4620
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:422
echel0n's avatar
echel0n committed
4621
msgid "Missed:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4622
msgstr "Es va perdre:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4623

echel0n's avatar
echel0n committed
4624
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:428
echel0n's avatar
echel0n committed
4625
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:22
echel0n's avatar
echel0n committed
4626
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:62
4627
4628
4629
msgid "Wanted:"
msgstr "Buscat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4630
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:434
echel0n's avatar
echel0n committed
4631
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
4632
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:64
4633
4634
4635
msgid "Low Quality:"
msgstr "Baixa qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4636
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:440
4637
4638
4639
msgid "Downloaded:"
msgstr "Descarregar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4640
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:446
4641
4642
4643
msgid "Skipped:"
msgstr "Omesos:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4644
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:452
4645
4646
4647
msgid "Snatched:"
msgstr "Va arrabassar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4648
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:458
4649
4650
4651
msgid "Select Filtered Episodes"
msgstr "Seleccioneu filtrades episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4652
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:461
echel0n's avatar
echel0n committed
4653
#: sickrage/core/webserver/views/manage/episode_statuses.mako:93
4654
4655
4656
msgid "Clear All"
msgstr "Esborra-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
4657
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:464
4658
4659
4660
msgid "Select Columns"
msgstr "Seleccioneu les columnes"

echel0n's avatar
echel0n committed
4661
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:533
echel0n's avatar
echel0n committed
4662
4663
4664
msgid "Specials"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4665
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:533
echel0n's avatar
echel0n committed
4666
4667
4668
msgid "Season"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4669
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:539
4670
4671
4672
msgid "Hide Episodes"
msgstr "Amagar episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4673
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:543
4674
4675
4676
msgid "Show Episodes"
msgstr "Episodis Mostra"

echel0n's avatar
echel0n committed
4677
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:558
4678
msgid "NFO"
echel0n's avatar
echel0n committed
4679
msgstr "NFO"
4680

echel0n's avatar
echel0n committed
4681
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:559
4682
msgid "TBN"
echel0n's avatar
echel0n committed
4683
msgstr "TBN"
4684

echel0n's avatar
echel0n committed
4685
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:561
4686
4687
4688
msgid "Absolute"
msgstr "Absoluta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4689
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:562
echel0n's avatar
echel0n committed
4690
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:52
4691
4692
4693
msgid "Scene"
msgstr "Escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4694
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:563
4695
4696
4697
msgid "Scene Absolute"
msgstr "Escena absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
4698
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:565
echel0n's avatar
echel0n committed
4699
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:270
echel0n's avatar
echel0n committed
4700
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:34
4701
4702
4703
msgid "Size"
msgstr "Mida"

echel0n's avatar
echel0n committed
4704
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:566
echel0n's avatar
echel0n committed
4705
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:76
4706
4707
4708
msgid "Airdate"
msgstr "Data d'emissió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4709
4710
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:567
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:687
4711
4712
4713
msgid "Download"
msgstr "Descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4714
#: sickrage/core/webserver/views.py:1046 sickrage/core/webserver/views.py:1047
echel0n's avatar
echel0n committed
4715
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:569
echel0n's avatar
echel0n committed
4716
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:272
echel0n's avatar
echel0n committed
4717
4718
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:58
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:59
4719
4720
4721
msgid "Status"
msgstr "L'estat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4722
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:570
echel0n's avatar
echel0n committed
4723
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:79
4724
4725
4726
msgid "Search"
msgstr "Cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
4727
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:674
4728
4729
4730
msgid "Never"
msgstr "Mai"

echel0n's avatar
echel0n committed
4731
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:723
4732
4733
4734
msgid "Retry Download"
msgstr "Torni a intentar descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4735
#: sickrage/core/webserver/views.py:4935
echel0n's avatar
echel0n committed
4736
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:27
echel0n's avatar
echel0n committed
4737
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:27
4738
4739
4740
msgid "Main"
msgstr "Principal"

echel0n's avatar
echel0n committed
4741
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:28
4742
4743
4744
msgid "Format"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4745
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:29
4746
4747
4748
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4749
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4750
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:32
4751
4752
4753
msgid "Main Settings"
msgstr "Principals paràmetres"

echel0n's avatar
echel0n committed
4754
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:42
4755
4756
4757
msgid "Show Location"
msgstr "Mostra la ubicació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4758
4759
4760
4761
4762
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:56
msgid "Location for where your show resides on your device"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:65
echel0n's avatar
echel0n committed
4763
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:108
echel0n's avatar
echel0n committed
4764
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:84
4765
4766
4767
msgid "Preferred Quality"
msgstr "Qualitat preferit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4768
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:76
echel0n's avatar
echel0n committed
4769
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
4770
4771
4772
msgid "Default Episode Status"
msgstr "Episodi d'estat per defecte"

echel0n's avatar
echel0n committed
4773
4774
4775
4776
4777
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:92
msgid "Unaired episodes automatically set to this status when air date reached"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:101
4778
4779
4780
msgid "Info Language"
msgstr "Llengua d'informació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4781
4782
4783
4784
4785
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:116
msgid "Language of show information is translated into"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:123
echel0n's avatar
echel0n committed
4786
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
4787
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:124
echel0n's avatar
echel0n committed
4788
4789
4790
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:55
msgid "Skip downloaded"
msgstr ""
4791

echel0n's avatar
echel0n committed
4792
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:129
echel0n's avatar
echel0n committed
4793
4794
msgid "Skips updating quality of old/new downloaded episodes"
msgstr ""
4795

echel0n's avatar
echel0n committed
4796
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:142
4797
4798
4799
msgid "search for subtitles"
msgstr "buscar subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4800
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:149
4801
4802
4803
msgid "Subtitle metdata"
msgstr "Concentrador de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4804
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:155
4805
4806
msgid "use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata"
msgstr "utilitzar les metadades SiCKRAGE en buscar subtítols, aquesta acció substituirà les metadades d'auto descoberta"
4807

echel0n's avatar
echel0n committed
4808
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:163
echel0n's avatar
echel0n committed
4809
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:212
echel0n's avatar
echel0n committed
4810
4811
4812
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:16
echel0n's avatar
echel0n committed
4813
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:32
4814
4815
4816
msgid "Paused"
msgstr "En pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4817
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:169
4818
4819
4820
msgid "pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)"
msgstr "parar aquest espectacle (SiCKRAGE no descarregarà episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4821
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:179
4822
4823
4824
msgid "Format Settings"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4825
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:185
echel0n's avatar
echel0n committed
4826
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:224
4827
4828
4829
msgid "Air by date"
msgstr "Aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
4830
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:191
4831
msgid "check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
4832
msgstr "comprovar si l'espectacle s'allibera com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4833

echel0n's avatar
echel0n committed
4834
4835
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:193
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:209
echel0n's avatar
echel0n committed
4836
4837
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:217
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:232
4838
4839
msgid "In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored."
msgstr "En cas d'un conflicte de data d'aire entre episodis regulars i especials, el posterior s'ignoraran."
4840

echel0n's avatar
echel0n committed
4841
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:201
echel0n's avatar
echel0n committed
4842
4843
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:51
4844
4845
4846
msgid "Sports"
msgstr "Esports"

echel0n's avatar
echel0n committed
4847
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:207
4848
4849
msgid "check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és un esport o esdeveniment MMA alliberat com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4850

echel0n's avatar
echel0n committed
4851
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:217
4852
4853
4854
msgid "DVD Order"
msgstr "Ordre de DVD"

echel0n's avatar
echel0n committed
4855
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:223
4856
4857
4858
msgid "use the DVD order instead of the air order"
msgstr "utilitzar l'ordre de DVD en comptes de l'ordre d'aire"

echel0n's avatar
echel0n committed
4859
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:224
4860
4861
msgid "A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually."
msgstr "Una \"Actualització ple de força\" és necessari, i si teniu episodis existents cal ordenar-los manualment."
4862

echel0n's avatar
echel0n committed
4863
#: sickrage/core/webserver/views.py:3677 sickrage/core/webserver/views.py:4814
echel0n's avatar
echel0n committed
4864
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:232
echel0n's avatar
echel0n committed
4865
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:279
echel0n's avatar
echel0n committed
4866
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:34
echel0n's avatar
echel0n committed
4867
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:270
echel0n's avatar
echel0n committed
4868
4869
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:195
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:53
4870
msgid "Anime"
echel0n's avatar
echel0n committed
4871
msgstr "Anime"
4872

echel0n's avatar
echel0n committed
4873
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:238
4874
4875
msgid "check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és l'Anime i episodis s'alliberen com Show.265 en lloc de Show.S02E03"
4876

echel0n's avatar
echel0n committed
4877
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:250
echel0n's avatar
echel0n committed
4878
4879
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:138
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:54
4880
4881
4882
msgid "Season folders"
msgstr "Carpetes de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
4883
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:256
4884
msgid "group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)"
4885
msgstr "Grup episodis per carpeta de temporada (desmarcar per emmagatzemar en una sola carpeta)"
4886

echel0n's avatar
echel0n committed
4887
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:263
echel0n's avatar
echel0n committed
4888
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
4889
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:181
4890
4891
4892
msgid "Scene Numbering"
msgstr "Numeració d'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4893
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:269
4894
4895
4896
msgid "search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)"
msgstr "Cerca per escena numeració (desmarcar per buscar per indexador numeració)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4897
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:286
4898
4899
4900
msgid "Ignored Words"
msgstr "Paraules ignorades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4901
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:299
4902
4903
4904
msgid "Search results with one or more words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb una o més paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4905
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:306
4906
4907
4908
msgid "Required Words"
msgstr "Paraules requerits"

echel0n's avatar
echel0n committed
4909
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:319
4910
4911
4912
msgid "Search results with no words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4913
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:326
4914
4915
4916
msgid "Scene Exception"
msgstr "Excepció de l'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4917
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:359
4918
4919
msgid "This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it."
msgstr "Això afectarà episodi cerca de proveïdors NZB i torrent. Aquesta llista substitueix el nom original que no afegir-hi."
4920

echel0n's avatar
echel0n committed
4921
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:367
echel0n's avatar
echel0n committed
4922
4923
4924
msgid "Search Delay"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4925
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:375
echel0n's avatar
echel0n committed
4926
4927
4928
msgid "ex. 1"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4929
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
4930
4931
4932
msgid "Delays searching for new episodes by X number of days."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4933
4934
4935
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:31
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:23
4936
4937
4938
msgid "Sort By:"
msgstr "Ordenar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4939
4940
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:27
4941
4942
4943
msgid "Votes"
msgstr "Vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4944
4945
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:28
4946
4947
4948
msgid "% Rating"
msgstr "% Valoració"

echel0n's avatar
echel0n committed
4949
4950
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:29
4951
4952
4953
msgid "% Rating > Votes"
msgstr "% Valoració > vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4954
4955
4956
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:26
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:34
4957
4958
4959
msgid "Asc"
msgstr "ASC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4960
4961
4962
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:27
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:60
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:35
4963
msgid "Desc"
echel0n's avatar
echel0n committed
4964
msgstr "Desc"
4965

echel0n's avatar
echel0n committed
4966
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4967
4968
4969
msgid "Fetching of IMDB Data failed. Are you online?"
msgstr "Obtenció d'IMDB dades ha fallat. Esteu en línia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4970
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4971
4972
4973
msgid "Exception:"
msgstr "Excepció:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4974
4975
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:81
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:103
4976
4977
4978
msgid "Add Show"
msgstr "Afegir Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
4979
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:19
4980
4981
4982
msgid "Select Columns:"
msgstr "Seleccioneu les columnes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4983
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
4984
4985
4986
msgid "Filter By:"
msgstr "Filtrar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed