messages.po 253 KB
Newer Older
1
2
msgid ""
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
3
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
5
6
"POT-Creation-Date: 2017-11-29 19:11-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-29 19:12-0500\n"
7
8
9
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.5.1\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
13
14
15
16
17
18
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: crowdin.com\n"
"X-Crowdin-Project: sickragetv\n"
"X-Crowdin-Language: pl\n"
"X-Crowdin-File: messages.pot\n"
"Language: pl_PL\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
20
#: dist/js/core.js:300 sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:356
echel0n's avatar
echel0n committed
21
22
23
24
25
26
27
msgid "Shutdown"
msgstr "Zamknięcia systemu"

#: dist/js/core.js:301
msgid "Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zamknąć SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
28
#: dist/js/core.js:305 sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:351
echel0n's avatar
echel0n committed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
msgid "Restart"
msgstr "Uruchom ponownie"

#: dist/js/core.js:306
msgid "Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?"
msgstr "Czy na pewno chcesz uruchomić ponownie SiCKRAGE?"

#: dist/js/core.js:310
msgid "Submit Errors"
msgstr "Przedstawia błędy"

#: dist/js/core.js:311
msgid "Are you sure you want to submit these errors ?<br><br><span class=\"red-text\">Make sure SiCKRAGE is updated and trigger<br> this error with debug enabled before submitting</span>"
msgstr "Czy na pewno chcesz wysłać te błędy?<br><br><span class=\"red-text\">Make się, SiCKRAGE jest aktualizowany i trigger<br> ten błąd z debugowanie włączone przed submitting</span>"

#: dist/js/core.js:447 dist/js/core.js:468 dist/js/core.js:489
msgid "Searching"
msgstr "Wyszukiwanie"

#: dist/js/core.js:460 dist/js/core.js:494
msgid "Queued"
msgstr "W kolejce"

echel0n's avatar
echel0n committed
52
#: dist/js/core.js:498 sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:724
echel0n's avatar
echel0n committed
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:8
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:29
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:199
msgid "Manual Search"
msgstr "Ręczne wyszukiwanie"

#: dist/js/core.js:523 dist/js/core.js:673 dist/js/core.js:723
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:299
msgid "loading"
msgstr "Ładowanie"

#: dist/js/core.js:739
msgid "Choose Directory"
msgstr "Wybierz katalog"

#: dist/js/core.js:856
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: dist/js/core.js:866
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

echel0n's avatar
echel0n committed
76
#: dist/js/core.js:1378 sickrage/core/webserver/views.py:3680
echel0n's avatar
echel0n committed
77
78
79
80
81
82
83
msgid "Clear History"
msgstr "Wyczyść historię"

#: dist/js/core.js:1379
msgid "Are you sure you want to clear all download history ?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz wyczyścić wszystkie Historia pobierania?"

echel0n's avatar
echel0n committed
84
#: dist/js/core.js:1383 sickrage/core/webserver/views.py:3682
echel0n's avatar
echel0n committed
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
msgid "Trim History"
msgstr "Przyciąć historii"

#: dist/js/core.js:1384
msgid "Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz przyciąć wszystkie Pobierz historia starsze niż 30 dni?"

#: dist/js/core.js:1532
msgid "<center><h1></h1><br/>From any computer, please visit <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> and enter the code</center>"
msgstr "<center><h1></h1><br/>From dowolnego komputera, odwiedź stronę <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> i wprowadź code</center>"

#: dist/js/core.js:1537
msgid "Link SiCKRAGE"
msgstr "Link SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
100
#: dist/js/core.js:2174 sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:106
echel0n's avatar
echel0n committed
101
102
103
msgid "Remove Show"
msgstr "Usunąć Pokaż"

echel0n's avatar
echel0n committed
104
#: dist/js/core.js:2175
echel0n's avatar
echel0n committed
105
106
107
msgid "Are you sure you want to remove <span class=\"footerhighlight\">"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć <span class=\"footerhighlight\">"

echel0n's avatar
echel0n committed
108
#: dist/js/core.js:2175
echel0n's avatar
echel0n committed
109
110
111
msgid "</span> from the database?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check to delete files as well. IRREVERSIBLE</label>"
msgstr "</span> z bazy danych?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check do usuwania plików, jak również. IRREVERSIBLE</label>"

echel0n's avatar
echel0n committed
112
#: dist/js/core.js:2212 dist/js/core.js:2244
echel0n's avatar
echel0n committed
113
114
115
msgid "Update failed."
msgstr "Aktualizacja nie powiodła się."

echel0n's avatar
echel0n committed
116
#: dist/js/core.js:2255
echel0n's avatar
echel0n committed
117
118
119
msgid "Select Show Location"
msgstr "Wybierz Pokaż lokalizację"

echel0n's avatar
echel0n committed
120
#: dist/js/core.js:2395
echel0n's avatar
echel0n committed
121
122
123
msgid "<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> loading folders..."
msgstr "<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> ładowanie folderów..."

echel0n's avatar
echel0n committed
124
#: dist/js/core.js:2465
echel0n's avatar
echel0n committed
125
126
127
msgid "Select Unprocessed Episode Folder"
msgstr "Wybierz Folder nieprzetworzonych odcinek"

echel0n's avatar
echel0n committed
128
#: dist/js/core.js:2748
echel0n's avatar
echel0n committed
129
130
131
msgid "search timed out, try increasing timeout for indexer"
msgstr "upłynął limit czasu wyszukiwania, spróbuj zwiększenie limitu czasu do indeksatora"

echel0n's avatar
echel0n committed
132
#: dist/js/core.js:2752
echel0n's avatar
echel0n committed
133
134
135
msgid "<legend class=\"legend\">Search Results:</legend>\n"
msgstr "<legend class=\"legend\">Search wyniki:</legend>\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
136
#: dist/js/core.js:2756
echel0n's avatar
echel0n committed
137
138
139
msgid "<b>No results found, try a different search or language.</b>"
msgstr "Wyniki <b>No znaleźć, spróbuj różne wyszukiwania lub language.</b>"

echel0n's avatar
echel0n committed
140
#: dist/js/core.js:2775
echel0n's avatar
echel0n committed
141
142
143
msgid " (will debut on )"
msgstr " (zadebiutuje na)"

echel0n's avatar
echel0n committed
144
#: dist/js/core.js:2777
echel0n's avatar
echel0n committed
145
146
147
msgid " (started on )"
msgstr " (uruchomiony w)"

echel0n's avatar
echel0n committed
148
#: dist/js/core.js:2822
echel0n's avatar
echel0n committed
149
150
151
msgid "Saved Defaults"
msgstr "Zapisane ustawienia domyślne"

echel0n's avatar
echel0n committed
152
#: dist/js/core.js:2824
echel0n's avatar
echel0n committed
153
154
155
msgid "Your \"add show\" defaults have been set to your current selections."
msgstr "\"Dodaj Pokaż\" domyślne zostały ustawione do bieżących selekcji."

echel0n's avatar
echel0n committed
156
#: dist/js/core.js:2882
echel0n's avatar
echel0n committed
157
158
159
msgid "<span> Saving...</span>"
msgstr "<span> zapisywanie...</span>"

echel0n's avatar
echel0n committed
160
#: dist/js/core.js:2925
echel0n's avatar
echel0n committed
161
162
163
msgid "Reset Config to Defaults"
msgstr "Config Reset do ustawień domyślnych"

echel0n's avatar
echel0n committed
164
#: dist/js/core.js:2926
echel0n's avatar
echel0n committed
165
166
167
msgid "Are you sure you want to reset config to defaults?"
msgstr "Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia configa?"

echel0n's avatar
echel0n committed
168
#: dist/js/core.js:3007
echel0n's avatar
echel0n committed
169
msgid "Select path to pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
170
msgstr "Wybierz ścieżkę do pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
171

echel0n's avatar
echel0n committed
172
#: dist/js/core.js:3013
echel0n's avatar
echel0n committed
173
msgid "Select path to git"
echel0n's avatar
echel0n committed
174
175
msgstr "Wybierz ścieżkę do git"

echel0n's avatar
echel0n committed
176
177
178
179
180
181
182
#: dist/js/core.js:3021 dist/js/core.js:3039 dist/js/core.js:3933
#: dist/js/core.js:3951 dist/js/core.js:3972 dist/js/core.js:3994
#: dist/js/core.js:4017 dist/js/core.js:4039 dist/js/core.js:4067
#: dist/js/core.js:4084 dist/js/core.js:4128 dist/js/core.js:4213
#: dist/js/core.js:4271 dist/js/core.js:4288 dist/js/core.js:4318
#: dist/js/core.js:4375 dist/js/core.js:4451 dist/js/core.js:4470
#: dist/js/core.js:4486
echel0n's avatar
echel0n committed
183
184
185
msgid "Please fill out the necessary fields above."
msgstr "Proszę wypełnić wymagane pola powyżej."

echel0n's avatar
echel0n committed
186
#: dist/js/core.js:3071 sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1050
echel0n's avatar
echel0n committed
187
188
189
msgid "Link"
msgstr "Link"

echel0n's avatar
echel0n committed
190
#: dist/js/core.js:3073
echel0n's avatar
echel0n committed
191
192
193
msgid "Unlink"
msgstr "Odłączyć"

echel0n's avatar
echel0n committed
194
#: dist/js/core.js:3114
echel0n's avatar
echel0n committed
195
196
197
msgid "Select Subtitles Download Directory"
msgstr "Wybierz napisy Pobierz katalog"

echel0n's avatar
echel0n committed
198
#: dist/js/core.js:3230
echel0n's avatar
echel0n committed
199
200
201
msgid "Select .nzb blackhole/watch location"
msgstr "Wybierz lokalizację blackhole/zegarek .nzb"

echel0n's avatar
echel0n committed
202
#: dist/js/core.js:3231
echel0n's avatar
echel0n committed
203
204
205
msgid "Select .torrent blackhole/watch location"
msgstr "Wybierz lokalizację blackhole/zegarek .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
206
#: dist/js/core.js:3232
echel0n's avatar
echel0n committed
207
208
209
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Wybierz lokalizację pobierania .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
210
#: dist/js/core.js:3299 sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:933
echel0n's avatar
echel0n committed
211
212
213
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimalny czas wysiewu jest"

echel0n's avatar
echel0n committed
214
#: dist/js/core.js:3301
echel0n's avatar
echel0n committed
215
216
217
msgid "URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)"
msgstr "Adres URL do klienta uTorrent (np. http://localhost: 8000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
218
#: dist/js/core.js:3304
echel0n's avatar
echel0n committed
219
220
221
msgid "Stop seeding when inactive for"
msgstr "Stop, siew, gdy nieaktywny"

echel0n's avatar
echel0n committed
222
#: dist/js/core.js:3310
echel0n's avatar
echel0n committed
223
224
225
msgid "URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)"
msgstr "Adres URL do klienta transmisji (np. http://localhost:9091)"

echel0n's avatar
echel0n committed
226
#: dist/js/core.js:3320
echel0n's avatar
echel0n committed
227
228
229
msgid "URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)"
msgstr "Adres URL do klienta potop (np. http://localhost:8112)"

echel0n's avatar
echel0n committed
230
#: dist/js/core.js:3329
echel0n's avatar
echel0n committed
231
232
233
msgid "IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)"
msgstr "Adres IP lub nazwa hosta Twojego demona potop (np. scgi://localhost:58846)"

echel0n's avatar
echel0n committed
234
#: dist/js/core.js:3336
echel0n's avatar
echel0n committed
235
236
237
msgid "URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)"
msgstr "Adres URL do Synology DS klienta (np. http://localhost:5000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
238
#: dist/js/core.js:3341
echel0n's avatar
echel0n committed
239
240
241
msgid "URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000 <br> or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"
msgstr "Adres URL do klienta rTorrent (np. scgi://localhost:5000 <br> lub https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"

echel0n's avatar
echel0n committed
242
#: dist/js/core.js:3351
echel0n's avatar
echel0n committed
243
244
245
msgid "URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adres URL do qbittorrent klienta (np. http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
246
#: dist/js/core.js:3361
echel0n's avatar
echel0n committed
247
248
249
msgid "URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)"
msgstr "Adres URL do Twojej MLDonkey (np. http://localhost:4080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
250
#: dist/js/core.js:3372
echel0n's avatar
echel0n committed
251
252
253
msgid "URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adres URL do putio klienta (np. http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
254
#: dist/js/core.js:3572
echel0n's avatar
echel0n committed
255
256
257
msgid "Select TV Download Directory"
msgstr "Zaznacz katalog Download TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
258
#: dist/js/core.js:3587
echel0n's avatar
echel0n committed
259
260
261
msgid "Unrar Executable not found."
msgstr "Unrar pliku wykonywalnego nie znaleziono."

echel0n's avatar
echel0n committed
262
263
#: dist/js/core.js:3633 dist/js/core.js:3677 dist/js/core.js:3721
#: dist/js/core.js:3781
echel0n's avatar
echel0n committed
264
265
266
msgid "This pattern is invalid."
msgstr "Wzorzec ten jest nieprawidłowy."

echel0n's avatar
echel0n committed
267
268
#: dist/js/core.js:3640 dist/js/core.js:3684 dist/js/core.js:3728
#: dist/js/core.js:3788
echel0n's avatar
echel0n committed
269
270
271
msgid "This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows."
msgstr "Ten wzór będzie nieważne bez folderów, używając go wymusi \"Flatten\" off na wszystkie koncerty."

echel0n's avatar
echel0n committed
272
273
#: dist/js/core.js:3647 dist/js/core.js:3691 dist/js/core.js:3735
#: dist/js/core.js:3795
echel0n's avatar
echel0n committed
274
275
276
msgid "This pattern is valid."
msgstr "Ten wzór jest prawidłowy."

echel0n's avatar
echel0n committed
277
#: dist/js/core.js:4121
echel0n's avatar
echel0n committed
278
279
280
msgid "<b>Step1:</b> Confirm Authorization"
msgstr "<b>Step1:</b> potwierdzenie autoryzacji"

echel0n's avatar
echel0n committed
281
#: dist/js/core.js:4178 dist/js/core.js:4232
echel0n's avatar
echel0n committed
282
283
284
msgid "Please fill in the Popcorn IP address"
msgstr "Proszę wypełnić adres Popcorn IP"

echel0n's avatar
echel0n committed
285
#: dist/js/core.js:4385
echel0n's avatar
echel0n committed
286
287
288
msgid "Check blacklist name; the value need to be a trakt slug"
msgstr "Sprawdź, czy nazwa czarnej listy; wartość musi być trakt slug"

echel0n's avatar
echel0n committed
289
#: dist/js/core.js:4417
echel0n's avatar
echel0n committed
290
291
292
msgid "<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP hostname!</li>"
msgstr "<li style=\"color: red;\">You należy określić nazwę hosta SMTP!</li>"

echel0n's avatar
echel0n committed
293
#: dist/js/core.js:4420
echel0n's avatar
echel0n committed
294
295
296
msgid "<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP port!</li>"
msgstr "<li style=\"color: red;\">You należy określić SMTP port!</li>"

echel0n's avatar
echel0n committed
297
#: dist/js/core.js:4422
echel0n's avatar
echel0n committed
298
299
300
msgid "<li style=\"color: red;\">SMTP port must be between 0 and 65535!</li>"
msgstr "<li style=\"color: red;\">SMTP port musi być od 0 do 65535!</li>"

echel0n's avatar
echel0n committed
301
#: dist/js/core.js:4428
echel0n's avatar
echel0n committed
302
303
304
msgid "Enter an email address to send the test to:"
msgstr "Wprowadź adres e-mail do wysyłania testu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
305
#: dist/js/core.js:4430
echel0n's avatar
echel0n committed
306
307
308
msgid "<p style=\"color: red;\">You must provide a recipient email address!</p>"
msgstr "<p style=\"color: red;\">You należy podać adres e-mail odbiorcy!</p>"

echel0n's avatar
echel0n committed
309
#: dist/js/core.js:4500
echel0n's avatar
echel0n committed
310
311
312
msgid "Device list updated. Please choose a device to push to."
msgstr "Aktualizacja listy urządzeń. Wybierz urządzenie, aby przesunąć się."

echel0n's avatar
echel0n committed
313
#: dist/js/core.js:4561
echel0n's avatar
echel0n committed
314
315
316
msgid "You didn't supply a Pushbullet api key"
msgstr "Nie podać klucz Pushbullet api"

echel0n's avatar
echel0n committed
317
#: dist/js/core.js:4591
echel0n's avatar
echel0n committed
318
319
320
msgid "Don't forget to save your new pushbullet settings."
msgstr "Nie zapomnij, aby zapisać nowe ustawienia pushbullet."

echel0n's avatar
echel0n committed
321
#: dist/js/core.js:4663
echel0n's avatar
echel0n committed
322
323
324
msgid "Select backup folder to save to"
msgstr "Wybierz folder kopii zapasowej, aby zapisać"

echel0n's avatar
echel0n committed
325
#: dist/js/core.js:4668
echel0n's avatar
echel0n committed
326
327
328
msgid "Select backup files to restore"
msgstr "Wybierz plików kopii zapasowej do przywrócenia"

echel0n's avatar
echel0n committed
329
#: dist/js/core.js:5214
echel0n's avatar
echel0n committed
330
331
332
msgid "No providers available to configure."
msgstr "Brak dostawców pozwala konfigurować."

echel0n's avatar
echel0n committed
333
#: dist/js/core.js:5425
echel0n's avatar
echel0n committed
334
335
336
msgid "You have selected to delete  show(s).  Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system."
msgstr "Wybrano, aby usunąć targi.  Czy na pewno chcesz kontynuować? Wszystkie pliki zostaną usunięte z systemu."

echel0n's avatar
echel0n committed
337
#: dist/js/core.js:5495
echel0n's avatar
echel0n committed
338
339
340
341
msgid "<b>DELETED</b>"
msgstr "<b>DELETED</b>"

#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:24
342
msgid "Profile"
echel0n's avatar
echel0n committed
343
msgstr "Profil użytkownika"
344

echel0n's avatar
echel0n committed
345
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:27
346
msgid "JSONP"
echel0n's avatar
echel0n committed
347
msgstr "JSONP"
348

echel0n's avatar
echel0n committed
349
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:33
350
msgid "Command name"
echel0n's avatar
echel0n committed
351
msgstr "Nazwa polecenia"
352

echel0n's avatar
echel0n committed
353
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:64
354
msgid "Parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
355
msgstr "Parametry"
356

echel0n's avatar
echel0n committed
357
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:70
echel0n's avatar
echel0n committed
358
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:555
echel0n's avatar
echel0n committed
359
360
361
362
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:14
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:25
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:75
363
msgid "Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
364
msgstr "Nazwa"
365

echel0n's avatar
echel0n committed
366
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:71
367
msgid "Required"
echel0n's avatar
echel0n committed
368
msgstr "Wymagane"
369

echel0n's avatar
echel0n committed
370
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:72
371
msgid "Description"
echel0n's avatar
echel0n committed
372
msgstr "Opis"
373

echel0n's avatar
echel0n committed
374
375
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:190
376
msgid "Type"
echel0n's avatar
echel0n committed
377
msgstr "Typu"
378

echel0n's avatar
echel0n committed
379
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:74
380
msgid "Default value"
echel0n's avatar
echel0n committed
381
msgstr "Wartość domyślna"
382

echel0n's avatar
echel0n committed
383
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:75
384
msgid "Allowed values"
echel0n's avatar
echel0n committed
385
msgstr "Wartości dopuszczalne"
386

echel0n's avatar
echel0n committed
387
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:87
388
msgid "Playground"
echel0n's avatar
echel0n committed
389
msgstr "Plac zabaw dla dzieci"
390

echel0n's avatar
echel0n committed
391
392
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:89
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:128
echel0n's avatar
echel0n committed
393
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:157
394
395
396
msgid "URL:"
msgstr "ADRES URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
397
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:98
398
msgid "Required parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
399
msgstr "Wymagane parametry"
400

echel0n's avatar
echel0n committed
401
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:107
402
msgid "Optional parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
403
msgstr "Parametry opcjonalne"
404

echel0n's avatar
echel0n committed
405
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:119
406
msgid "Call API"
echel0n's avatar
echel0n committed
407
msgstr "Wywołanie interfejsu API"
408

echel0n's avatar
echel0n committed
409
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:127
410
msgid "Response:"
echel0n's avatar
echel0n committed
411
msgstr "Odpowiedź:"
412

echel0n's avatar
echel0n committed
413
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:132
414
msgid "Clear"
echel0n's avatar
echel0n committed
415
msgstr "Jasne"
416

echel0n's avatar
echel0n committed
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:159
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:189
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:466
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:39
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:128
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:142
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:156
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:185
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:199
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:213
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:228
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:243
430
msgid "Yes"
echel0n's avatar
echel0n committed
431
msgstr "Tak"
432

echel0n's avatar
echel0n committed
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:161
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:188
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:466
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:38
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:129
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:143
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:157
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:186
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:200
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:229
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:244
446
msgid "No"
echel0n's avatar
echel0n committed
447
msgstr "Nr"
448

echel0n's avatar
echel0n committed
449
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:208
450
msgid "season"
echel0n's avatar
echel0n committed
451
msgstr "sezon"
452

echel0n's avatar
echel0n committed
453
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:214
454
msgid "episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
455
msgstr "odcinek"
456

echel0n's avatar
echel0n committed
457
458
459
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:60
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:14
460
msgid "Limit:"
echel0n's avatar
echel0n committed
461
msgstr "Limit:"
462

echel0n's avatar
echel0n committed
463
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:28
464
msgid "All"
echel0n's avatar
echel0n committed
465
msgstr "Wszystkie"
466

echel0n's avatar
echel0n committed
467
468
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:32
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:66
469
msgid "Layout:"
echel0n's avatar
echel0n committed
470
msgstr "Układ:"
471

echel0n's avatar
echel0n committed
472
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:36
473
msgid "Compact"
echel0n's avatar
echel0n committed
474
msgstr "Kompaktowe"
475

echel0n's avatar
echel0n committed
476
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:39
477
msgid "Detailed"
echel0n's avatar
echel0n committed
478
msgstr "Szczegółowe"
479

echel0n's avatar
echel0n committed
480
481
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:53
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:130
482
msgid "Time"
echel0n's avatar
echel0n committed
483
msgstr "Czas"
484

echel0n's avatar
echel0n committed
485
486
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:54
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:131
echel0n's avatar
echel0n committed
487
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:551
echel0n's avatar
echel0n committed
488
489
#: sickrage/core/webserver/views/home/test_renaming.mako:71
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:74
490
msgid "Episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
491
msgstr "Odcinek"
492

echel0n's avatar
echel0n committed
493
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:55
494
msgid "Action"
echel0n's avatar
echel0n committed
495
msgstr "Działania"
496

echel0n's avatar
echel0n committed
497
498
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:35
499
msgid "Provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
500
msgstr "Dostawcy"
501

echel0n's avatar
echel0n committed
502
503
504
505
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:57
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:137
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:270
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:50
506
msgid "Quality"
echel0n's avatar
echel0n committed
507
msgstr "Jakość"
508

echel0n's avatar
echel0n committed
509
#: sickrage/core/common.py:185 sickrage/core/common.py:607
echel0n's avatar
echel0n committed
510
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:132
echel0n's avatar
echel0n committed
511
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:458
512
513
514
msgid "Snatched"
msgstr "Porwał"

echel0n's avatar
echel0n committed
515
#: sickrage/core/common.py:184 sickrage/core/common.py:608
echel0n's avatar
echel0n committed
516
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:133
517
msgid "Downloaded"
echel0n's avatar
echel0n committed
518
msgstr "Pobrane"
519

echel0n's avatar
echel0n committed
520
#: sickrage/core/common.py:614
echel0n's avatar
echel0n committed
521
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:885
echel0n's avatar
echel0n committed
522
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:135
523
524
525
msgid "Subtitled"
msgstr "Z napisami"

echel0n's avatar
echel0n committed
526
527
528
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:179
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:69
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:70
529
msgid "missing provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
530
msgstr "Dostawca brakującego"
531

echel0n's avatar
echel0n committed
532
533
#: sickrage/core/webserver/views/login.mako:19
#: sickrage/core/webserver/views/login.mako:20
534
msgid "Username"
echel0n's avatar
echel0n committed
535
msgstr "Nazwa użytkownika"
536

echel0n's avatar
echel0n committed
537
538
539
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:281
#: sickrage/core/webserver/views/login.mako:32
#: sickrage/core/webserver/views/login.mako:33
540
541
542
msgid "Password"
msgstr "Hasło"

echel0n's avatar
echel0n committed
543
#: sickrage/core/webserver/views/login.mako:41
544
msgid "for 30 days"
echel0n's avatar
echel0n committed
545
msgstr "przez 30 dni"
546

echel0n's avatar
echel0n committed
547
548
549
#: sickrage/core/webserver/views/login.mako:44
msgid "Login"
msgstr "Zaloguj się"
550

echel0n's avatar
echel0n committed
551
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:400
552
msgid "Toggle Summary"
echel0n's avatar
echel0n committed
553
msgstr "Krótki opis przełącznika"
554

echel0n's avatar
echel0n committed
555
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
556
557
558
msgid "AnimeDB Settings"
msgstr "Ustawienia AnimeDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
559
560
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:10
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:98
echel0n's avatar
echel0n committed
561
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:416
echel0n's avatar
echel0n committed
562
563
msgid "User Interface"
msgstr "Interfejs użytkownika"
echel0n's avatar
echel0n committed
564

echel0n's avatar
echel0n committed
565
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:17
566
msgid "AniDB"
echel0n's avatar
echel0n committed
567
msgstr "AniDB"
568

echel0n's avatar
echel0n committed
569
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:21
echel0n's avatar
echel0n committed
570
571
msgid "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public"
msgstr "AniDB jest non-profit, baza danych informacji anime, który jest swobodnie otwarte dla publiczności"
572

echel0n's avatar
echel0n committed
573
574
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:27
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:30
echel0n's avatar
echel0n committed
575
576
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:290
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:709
echel0n's avatar
echel0n committed
577
578
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:37
echel0n's avatar
echel0n committed
579
580
msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"
581

echel0n's avatar
echel0n committed
582
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
583
584
585
msgid "Enable AniDB"
msgstr "Po AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
586
587
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:41
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:50
echel0n's avatar
echel0n committed
588
589
msgid "AniDB Username"
msgstr "Nazwa użytkownika AniDB"
590

echel0n's avatar
echel0n committed
591
592
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:58
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:67
echel0n's avatar
echel0n committed
593
594
595
msgid "AniDB Password"
msgstr "Hasło AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
596
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:75
echel0n's avatar
echel0n committed
597
598
599
msgid "AniDB MyList"
msgstr "AniDB MyList"

echel0n's avatar
echel0n committed
600
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:81
echel0n's avatar
echel0n committed
601
602
603
msgid "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
msgstr "Czy chcesz dodać odcinki postprocessingu do MyList?"

echel0n's avatar
echel0n committed
604
605
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:88
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:115
echel0n's avatar
echel0n committed
606
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:102
echel0n's avatar
echel0n committed
607
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:325
echel0n's avatar
echel0n committed
608
609
610
611
612
613
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:405
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:683
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:901
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1151
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1201
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1324
echel0n's avatar
echel0n committed
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:185
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:329
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:457
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:529
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:632
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:765
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:801
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:871
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:962
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1074
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1204
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1284
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1495
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1585
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1709
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1803
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1925
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2037
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2179
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2364
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2509
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2765
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2996
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3091
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3256
echel0n's avatar
echel0n committed
639
640
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:367
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1337
echel0n's avatar
echel0n committed
641
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:118
echel0n's avatar
echel0n committed
642
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:901
echel0n's avatar
echel0n committed
643
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:54
echel0n's avatar
echel0n committed
644
645
646
647
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:271
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:688
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:760
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:988
echel0n's avatar
echel0n committed
648
649
650
651
652
653
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:197
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:245
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:300
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:362
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/config.mako:29
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:256
echel0n's avatar
echel0n committed
654
655
656
msgid "Save Changes"
msgstr "Zapisz zmiany"

echel0n's avatar
echel0n committed
657
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:103
echel0n's avatar
echel0n committed
658
659
660
msgid "Split show lists"
msgstr "Split Pokaż list"

echel0n's avatar
echel0n committed
661
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:109
echel0n's avatar
echel0n committed
662
663
664
msgid "Separate anime and normal shows in groups"
msgstr "Oddzielne anime i normalny pokazuje w grupach"

echel0n's avatar
echel0n committed
665
666
#: sickrage/core/version_updater.py:83 sickrage/core/version_updater.py:91
#: sickrage/core/version_updater.py:95 sickrage/core/version_updater.py:99
echel0n's avatar
echel0n committed
667
668
669
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:4
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:10
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:22
echel0n's avatar
echel0n committed
670
671
672
msgid "Backup"
msgstr "Kopia zapasowa"

echel0n's avatar
echel0n committed
673
674
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:5
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:37
echel0n's avatar
echel0n committed
675
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:50
echel0n's avatar
echel0n committed
676
677
678
msgid "Restore"
msgstr "Przywracanie"

echel0n's avatar
echel0n committed
679
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:11
echel0n's avatar
echel0n committed
680
681
682
msgid "Backup your main database file and config"
msgstr "Kopia zapasowa głównej bazy danych w pliku i config"

echel0n's avatar
echel0n committed
683
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:19
684
msgid "Select the folder you wish to save your backup file to"
echel0n's avatar
echel0n committed
685
msgstr "Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik kopii zapasowej do"
686

echel0n's avatar
echel0n committed
687
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:38
echel0n's avatar
echel0n committed
688
689
690
msgid "Restore your main database file and config"
msgstr "Przywrócić plik bazy danych głównych i config"

echel0n's avatar
echel0n committed
691
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:47
692
msgid "Select the backup file you wish to restore"
echel0n's avatar
echel0n committed
693
msgstr "Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić"
694

echel0n's avatar
echel0n committed
695
696
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:62
msgid "Restore database files"
echel0n's avatar
echel0n committed
697
msgstr "Przywracać pliki bazy danych"
echel0n's avatar
echel0n committed
698
699
700

#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:71
msgid "Restore configuration file"
echel0n's avatar
echel0n committed
701
msgstr "Przywracanie pliku konfiguracji"
echel0n's avatar
echel0n committed
702
703
704

#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:80
msgid "Restore cache files"
echel0n's avatar
echel0n committed
705
msgstr "Przywrócić pliki pamięci podręcznej"
echel0n's avatar
echel0n committed
706

echel0n's avatar
echel0n committed
707
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:17
echel0n's avatar
echel0n committed
708
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:110
echel0n's avatar
echel0n committed
709
710
711
msgid "Misc"
msgstr "Różne"

echel0n's avatar
echel0n committed
712
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:18
echel0n's avatar
echel0n committed
713
714
715
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

echel0n's avatar
echel0n committed
716
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:19
echel0n's avatar
echel0n committed
717
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:913
echel0n's avatar
echel0n committed
718
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:272
echel0n's avatar
echel0n committed
719
720
721
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Ustawienia zaawansowane"

echel0n's avatar
echel0n committed
722
723
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:29
msgid "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
724
msgstr "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
725

echel0n's avatar
echel0n committed
726
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:30
echel0n's avatar
echel0n committed
727
728
msgid "Credentials and options for api.sickrage.ca"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:36
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:31
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:207
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:348
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:477
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:549
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:650
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:786
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:821
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:891
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:982
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1095
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1228
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1303
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1512
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1604
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1729
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1823
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1944
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2055
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2199
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2384
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2530
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2785
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3017
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3112
msgid "Enable"
msgstr "Włącz"

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:41
msgid "Enable API access ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
761
msgstr "Włącz dostęp API?"
echel0n's avatar
echel0n committed
762
763

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:48
echel0n's avatar
echel0n committed
764
765
msgid "API Provider Cache"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
766
767
768

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:53
msgid "Enable provider cache ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
769
msgstr "Włączenie pamięci podręcznej dostawcy?"
echel0n's avatar
echel0n committed
770
771

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:59
echel0n's avatar
echel0n committed
772
773
msgid "API Client ID"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
774
775

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:77
echel0n's avatar
echel0n committed
776
777
msgid "API Client Secret"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:95
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:178
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:522
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:625
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:759
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1278
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1578
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1702
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1796
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1918
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2502
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2758
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2989
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3084
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3249
msgid "Click below to test."
msgstr "Kliknij poniżej, aby przetestować."

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:101
msgid "Test API"
echel0n's avatar
echel0n committed
800
msgstr "Interfejsu API testu"
echel0n's avatar
echel0n committed
801
802

#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:111
echel0n's avatar
echel0n committed
803
804
805
msgid "Startup options. Indexer options. Log and show file locations."
msgstr "Opcje uruchamiania. Indeksowanie opcje. Lokalizacje plików dziennika i Pokaż."

echel0n's avatar
echel0n committed
806
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:112
echel0n's avatar
echel0n committed
807
808
809
msgid "Some options may require a manual restart to take effect."
msgstr "Niektóre opcje mogą wymagać ręcznego ponownego uruchomienia skuteczna."

echel0n's avatar
echel0n committed
810
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:118
echel0n's avatar
echel0n committed
811
812
813
msgid "Default Indexer Language"
msgstr "Domyślnego indeksatora języka"

echel0n's avatar
echel0n committed
814
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:127
815
msgid "for adding shows and metadata providers"
echel0n's avatar
echel0n committed
816
msgstr "Dodawanie metadanych dostawców i pokazuje"
817

echel0n's avatar
echel0n committed
818
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:135
echel0n's avatar
echel0n committed
819
820
821
msgid "Launch browser"
msgstr "Uruchom przeglądarkę"

echel0n's avatar
echel0n committed
822
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:140
echel0n's avatar
echel0n committed
823
824
825
msgid "open the SickRage home page on startup"
msgstr "Otwórz stronę główną SickRage na starcie"

echel0n's avatar
echel0n committed
826
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:145
echel0n's avatar
echel0n committed
827
828
829
msgid "Initial page"
msgstr "Strona początkowa"

echel0n's avatar
echel0n committed
830
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:153
831
msgid "when launching SickRage interface"
echel0n's avatar
echel0n committed
832
msgstr "przy uruchamianiu interfejsu SickRage"
833

echel0n's avatar
echel0n committed
834
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:155
echel0n's avatar
echel0n committed
835
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:103
echel0n's avatar
echel0n committed
836
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:450
echel0n's avatar
echel0n committed
837
838
839
msgid "Shows"
msgstr "Pokazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
840
#: sickrage/core/webserver/views.py:513 sickrage/core/webserver/views.py:514
echel0n's avatar
echel0n committed
841
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
842
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
843
844
845
msgid "Schedule"
msgstr "Harmonogram"

echel0n's avatar
echel0n committed
846
#: sickrage/core/webserver/views.py:3692 sickrage/core/webserver/views.py:3693
echel0n's avatar
echel0n committed
847
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:161
echel0n's avatar
echel0n committed
848
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:218
echel0n's avatar
echel0n committed
849
850
851
msgid "History"
msgstr "Historia"

echel0n's avatar
echel0n committed
852
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:164
echel0n's avatar
echel0n committed
853
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:307
echel0n's avatar
echel0n committed
854
855
856
msgid "IRC"
msgstr "IRC"

echel0n's avatar
echel0n committed
857
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:173
echel0n's avatar
echel0n committed
858
859
860
msgid "Daily show updates start time"
msgstr "Codziennie pokazują, że czas rozpoczęcia aktualizacji"

echel0n's avatar
echel0n committed
861
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:188
echel0n's avatar
echel0n committed
862
863
864
msgid "with information such as next air dates, show ended, etc."
msgstr "z informacji, takich jak daty następnego Pokaż zakończone, itp."

echel0n's avatar
echel0n committed
865
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:189
echel0n's avatar
echel0n committed
866
867
868
msgid "Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)"
msgstr "Wykorzystanie 15 do 15: 00, 4 do 4: 00 itp. Nic ponad 23 lub pod 0 zostanie ustawiony na 0 (12 am)"

echel0n's avatar
echel0n committed
869
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:196
echel0n's avatar
echel0n committed
870
871
872
msgid "Daily show updates stale shows"
msgstr "Codziennie Pokaż aktualizacje starych pokazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
873
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:202
echel0n's avatar
echel0n committed
874
875
876
msgid "should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?"
msgstr "należy zakończył pokazuje ostatnio aktualizowane mniej niż 90 dni uzyskać zaktualizowane i odświeżane automatycznie?"

echel0n's avatar
echel0n committed
877
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:209
echel0n's avatar
echel0n committed
878
879
880
msgid "Send to trash for actions"
msgstr "Wyślij do kosza dla działań"

echel0n's avatar
echel0n committed
881
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
882
883
884
msgid "when using show \"Remove\" and delete files"
msgstr "Kiedy przy użyciu Pokaż \"Usuń\" i Usuń pliki"

echel0n's avatar
echel0n committed
885
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:219
echel0n's avatar
echel0n committed
886
887
888
msgid "on scheduled deletes of the oldest log files"
msgstr "na zaplanowane usuwa najstarsze pliki dziennika"

echel0n's avatar
echel0n committed
889
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:222
echel0n's avatar
echel0n committed
890
891
892
msgid "selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete"
msgstr "wybrane działania zamiast usuwania stałych domyślnego trash (Kosz)"

echel0n's avatar
echel0n committed
893
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:230
echel0n's avatar
echel0n committed
894
895
896
msgid "Number of Log files saved"
msgstr "Liczba plików dzienników zapisanych"

echel0n's avatar
echel0n committed
897
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:239
898
msgid "default = 5"
echel0n's avatar
echel0n committed
899
msgstr "Domyślnie = 5"
900

echel0n's avatar
echel0n committed
901
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:250
echel0n's avatar
echel0n committed
902
903
904
msgid "Size of Log files saved"
msgstr "Rozmiar plików dziennika zapisane"

echel0n's avatar
echel0n committed
905
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:259
906
msgid "default = 1048576 (1MB)"
echel0n's avatar
echel0n committed
907
msgstr "Domyślnie = 1048576 (1MB)"
908

echel0n's avatar
echel0n committed
909
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:270
echel0n's avatar
echel0n committed
910
911
912
msgid "Default indexer for adding shows"
msgstr "Indeksatora domyślne dla dodawania pokazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
913
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:281
echel0n's avatar
echel0n committed
914
915
916
msgid "All Indexers"
msgstr "Wszystkie aparaty podziałowe"

echel0n's avatar
echel0n committed
917
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:295
echel0n's avatar
echel0n committed
918
919
920
msgid "Show indexer timeout"
msgstr "Pokaż indeksatora timeout"

echel0n's avatar
echel0n committed
921
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:304
922
msgid "default = 10"
echel0n's avatar
echel0n committed
923
msgstr "Domyślnie = 10"
924

echel0n's avatar
echel0n committed
925
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:317
echel0n's avatar
echel0n committed
926
927
928
msgid "Show root directories"
msgstr "Pokaż katalogów głównych"

echel0n's avatar
echel0n committed
929
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:334
echel0n's avatar
echel0n committed
930
931
932
msgid "Updates"
msgstr "Aktualizacje"

echel0n's avatar
echel0n committed
933
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:335
echel0n's avatar
echel0n committed
934
935
936
msgid "Options for software updates."
msgstr "Opcje aktualizacji oprogramowania."

echel0n's avatar
echel0n committed
937
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:342
echel0n's avatar
echel0n committed
938
939
940
msgid "Check software updates"
msgstr "Sprawdź aktualizacje oprogramowania"

echel0n's avatar
echel0n committed
941
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:348
echel0n's avatar
echel0n committed
942
943
944
msgid "and display notifications when updates are available. Checks are run on startup and at the frequency set below*"
msgstr "i wyświetlać powiadomienia, gdy są dostępne aktualizacje. Kontrole są uruchamiane przy starcie i częstotliwości, poniżej *"

echel0n's avatar
echel0n committed
945
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:357
echel0n's avatar
echel0n committed
946
947
948
msgid "Automatically update"
msgstr "Automatycznie zaktualizować"

echel0n's avatar
echel0n committed
949
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:363
echel0n's avatar
echel0n committed
950
951
952
msgid "fetch and install software updates.Updates are run on startupand in the background at the frequency setbelow*"
msgstr "pobrać i zainstalować aktualizacje oprogramowania. Aktualizacje są uruchamiane na startupand w tle o częstotliwości setbelow *"

echel0n's avatar
echel0n committed
953
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:371
echel0n's avatar
echel0n committed
954
955
956
msgid "Check the server every*"
msgstr "Sprawdź serwer co *"

echel0n's avatar
echel0n committed
957
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:380
958
msgid "default = 12 (hours)"
echel0n's avatar
echel0n committed
959
msgstr "Domyślnie = 12 (godziny)"
960

echel0n's avatar
echel0n committed
961
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:392
echel0n's avatar
echel0n committed
962
963
964
msgid "Notify on software update"
msgstr "Powiadomienie o aktualizacji oprogramowania"

echel0n's avatar
echel0n committed
965
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:398
echel0n's avatar
echel0n committed
966
967
968
msgid "send a message to all enabled notifiers when SickRage has been updated"
msgstr "Wyślij wiadomość do wszystkich powiadamiających włączone, gdy SickRage został zaktualizowany"

echel0n's avatar
echel0n committed
969
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:417
echel0n's avatar
echel0n committed
970
971
972
msgid "Options for visual appearance."
msgstr "Opcje wyglądu."

echel0n's avatar
echel0n committed
973
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:423
echel0n's avatar
echel0n committed
974
975
976
msgid "Interface Language"
msgstr "Język interfejsu"

echel0n's avatar
echel0n committed
977
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:434
echel0n's avatar
echel0n committed
978
979
980
msgid "System Language"
msgstr "Język systemu"

echel0n's avatar
echel0n committed
981
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:446
echel0n's avatar
echel0n committed
982
983
984
msgid "for appearance to take effect, save then refresh your browser"
msgstr "wygląd staje się skuteczne Zapisz, a następnie Odśwież okno przeglądarki"

echel0n's avatar
echel0n committed
985
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:455
echel0n's avatar
echel0n committed
986
987
988
msgid "Display theme"
msgstr "Wyświetlanie tematu"