messages.po 253 KB
Newer Older
2001
2002
2003
msgid "Test Libnotify"
msgstr "Prova Libnotify"

echel0n's avatar
echel0n committed
2004
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1298
2005
2006
msgid "Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices."
msgstr "Pushover facilita enviar notificacions en temps real als seus dispositius Android i iOS."
2007

echel0n's avatar
echel0n committed
2008
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1309
2009
2010
2011
msgid "send Pushover notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushover?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2012
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1354
2013
2014
2015
msgid "Pushover key"
msgstr "Clau pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2016
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1364
2017
2018
2019
msgid "user key of your Pushover account"
msgstr "clau d'usuari del compte Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2020
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1371
2021
2022
2023
msgid "Pushover API key"
msgstr "Clau pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2024
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1386
2025
2026
2027
msgid "Click here"
msgstr "Feu clic aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
2028
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1386
2029
2030
2031
msgid "to create a Pushover API key"
msgstr "per crear una clau de Pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2032
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1392
2033
2034
2035
msgid "Pushover devices"
msgstr "Dispositius pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2036
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1401
2037
2038
2039
msgid "ex. device1,device2"
msgstr "ex. device1, device2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2040
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1409
2041
2042
2043
msgid "Pushover notification sound"
msgstr "So de notificació pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2044
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1418
2045
2046
2047
msgid "Pushover"
msgstr "Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2048
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1421
2049
2050
2051
msgid "Bike"
msgstr "Bicicleta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2052
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1424
2053
2054
2055
msgid "Bugle"
msgstr "Búgula"

echel0n's avatar
echel0n committed
2056
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1427
2057
2058
2059
msgid "Cash Register"
msgstr "Caixa registradora"

echel0n's avatar
echel0n committed
2060
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1430
2061
2062
2063
msgid "Classical"
msgstr "Clàssica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2064
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1433
2065
2066
2067
msgid "Cosmic"
msgstr "Còsmica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2068
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1436
2069
2070
2071
msgid "Falling"
msgstr "Caient"

echel0n's avatar
echel0n committed
2072
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1439
2073
2074
2075
msgid "Gamelan"
msgstr "Gamelan"

echel0n's avatar
echel0n committed
2076
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1442
2077
2078
2079
msgid "Incoming"
msgstr "Entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2080
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1445
2081
2082
2083
msgid "Intermission"
msgstr "Entreacte"

echel0n's avatar
echel0n committed
2084
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1448
2085
2086
2087
msgid "Magic"
msgstr "Màgia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2088
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1451
2089
2090
2091
msgid "Mechanical"
msgstr "Mecànica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2092
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1454
2093
2094
2095
msgid "Piano Bar"
msgstr "Piano Bar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2096
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1457
2097
2098
2099
msgid "Siren"
msgstr "Sirena"

echel0n's avatar
echel0n committed
2100
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1460
2101
2102
2103
msgid "Space Alarm"
msgstr "Espai d'alarma"

echel0n's avatar
echel0n committed
2104
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1463
2105
2106
2107
msgid "Tug Boat"
msgstr "Vaixell remolcador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2108
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1466
2109
2110
2111
msgid "Alien Alarm (long)"
msgstr "Alarma estranger (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2112
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1469
2113
2114
2115
msgid "Climb (long)"
msgstr "Pujada (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2116
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1472
2117
2118
2119
msgid "Persistent (long)"
msgstr "Persistent (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2120
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1475
2121
2122
2123
msgid "Pushover Echo (long)"
msgstr "Pushover Echo (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2124
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1478
2125
2126
2127
msgid "Up Down (long)"
msgstr "Amunt avall (llarga)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2128
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1481
2129
2130
2131
msgid "None (silent)"
msgstr "Cap (silenci)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2132
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1484
2133
2134
2135
msgid "Device specific"
msgstr "Dispositiu específic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2136
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1489
2137
2138
2139
msgid "Choose notification sound to use"
msgstr "Esculli so de notificació d'utilitzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2140
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1494
2141
2142
2143
msgid "Test Pushover"
msgstr "Prova Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2144
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1507
2145
2146
2147
msgid "Read your messages where and when you want them!"
msgstr "Llegir els teus missatges on i quan vol!"

echel0n's avatar
echel0n committed
2148
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1518
2149
2150
2151
msgid "send Boxcar2 notifications?"
msgstr "enviar notificacions Boxcar2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2152
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1562
2153
2154
2155
msgid "Boxcar2 access token"
msgstr "Testimoni d'accés Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2156
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1571
2157
2158
2159
msgid "access token for your Boxcar2 account"
msgstr "testimoni d'accés per al seu compte de Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2160
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1584
2161
2162
2163
msgid "Test Boxcar2"
msgstr "Prova Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2164
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1599
2165
2166
msgid "Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device."
msgstr "Notifiqui que meu Android és un aguait com a aplicació Android i l'API que ofereix una manera fàcil d'enviar les notificacions de la vostra candidatura directament al dispositiu Android."
2167

echel0n's avatar
echel0n committed
2168
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1610
2169
2170
2171
msgid "send NMA notifications?"
msgstr "enviar notificacions NMA?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2172
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1654
2173
2174
2175
msgid "NMA API key"
msgstr "Clau d'NMA API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2176
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1663
2177
2178
2179
msgid "ex. key1,key2 (max 5)"
msgstr "ex. key1, key2 (màxim 5)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2180
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1670
2181
2182
2183
msgid "NMA priority"
msgstr "Prioritat NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2184
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1679
2185
2186
2187
msgid "Very Low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
2188
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1682
2189
2190
2191
msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"

echel0n's avatar
echel0n committed
2192
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1685
echel0n's avatar
echel0n committed
2193
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:652
2194
2195
2196
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

echel0n's avatar
echel0n committed
2197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1688
echel0n's avatar
echel0n committed
2198
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:655
2199
2200
2201
msgid "High"
msgstr "Alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2202
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1691
2203
2204
2205
msgid "Emergency"
msgstr "Emergència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2206
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1696
2207
2208
2209
msgid "priority of NMA messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges NMA des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2210
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1708
2211
2212
2213
msgid "Test NMA"
msgstr "Prova NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2214
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1724
2215
2216
msgid "Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8."
msgstr "Pushalot és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats executant Windows Phone o Windows 8."
2217

echel0n's avatar
echel0n committed
2218
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1735
2219
2220
2221
msgid "send Pushalot notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushalot?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2222
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1779
2223
2224
2225
msgid "Pushalot authorization token"
msgstr "Fitxa d'autorització Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2226
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1789
2227
2228
2229
msgid "authorization token of your Pushalot account."
msgstr "Fitxa d'autorització del seu compte de Pushalot."

echel0n's avatar
echel0n committed
2230
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1802
2231
2232
2233
msgid "Test Pushalot"
msgstr "Prova Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2234
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1818
2235
2236
msgid "Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers."
msgstr "Pushbullet és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats corrent navegadors Chrome Android i escriptori."
2237

echel0n's avatar
echel0n committed
2238
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1829
2239
2240
2241
msgid "send Pushbullet notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushbullet?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2242
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1873
2243
2244
2245
msgid "Pushbullet API key"
msgstr "Clau de Pushbullet API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2246
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1883
2247
2248
2249
msgid "API key of your Pushbullet account"
msgstr "Clau d'API del compte Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2250
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1890
2251
2252
2253
msgid "Pushbullet devices"
msgstr "Mecanismes Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2254
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1902
2255
2256
2257
msgid "select device you wish to push to."
msgstr "Seleccioneu el dispositiu que voleu empènyer a."

echel0n's avatar
echel0n committed
2258
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1910
2259
2260
2261
msgid "Update device list"
msgstr "Llista de dispositius d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1924
2263
2264
2265
msgid "Test Pushbullet"
msgstr "Prova Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2266
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1939
2267
2268
msgid "Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API."
msgstr "Mòbil lliure és una xarxa cel·lular francès famós provider.<br> que proporciona als seus clients una API de SMS lliure."
2269

echel0n's avatar
echel0n committed
2270
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1950
2271
2272
2273
msgid "send SMS notifications?"
msgstr "enviar les notificacions de SMS?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2274
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1964
2275
2276
2277
msgid "send a SMS when a download starts?"
msgstr "enviar un SMS quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2278
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1976
2279
2280
2281
msgid "send a SMS when a download finishes?"
msgstr "enviar un SMS quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2282
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1988
2283
2284
2285
msgid "send a SMS when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un SMS quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2286
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1994
2287
2288
2289
msgid "Free Mobile customer ID"
msgstr "Identificació de client mòbil lliure"

echel0n's avatar
echel0n committed
2290
2291
2292
2293
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2004
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2117
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2309
2294
2295
2296
msgid "ex. 12345678"
msgstr "ex. el 12345678"

echel0n's avatar
echel0n committed
2297
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2011
2298
2299
2300
msgid "Free Mobile API Key"
msgstr "Mòbil lliure clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2301
2302
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2021
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2153
2303
2304
2305
msgid "enter yourt API key"
msgstr "Introdueixi la clau d'API yourt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2306
2307
2308
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2029
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2356
2309
2310
2311
msgid "Click below to test your settings."
msgstr "Feu clic a següent per provar la configuració."

echel0n's avatar
echel0n committed
2312
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2036
2313
2314
2315
msgid "Test SMS"
msgstr "Prova SMS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2316
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2050
2317
2318
2319
msgid "Telegram is a cloud-based instant messaging service"
msgstr "Telegrama és un núvol instantani servei de missatgeria"

echel0n's avatar
echel0n committed
2320
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2061
2321
2322
2323
msgid "send Telegram notifications?"
msgstr "enviar notificacions telegrama?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2324
2325
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2075
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2219
2326
2327
2328
msgid "send a message when a download starts?"
msgstr "enviar un missatge quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2329
2330
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2231
2331
2332
2333
msgid "send a message when a download finishes?"
msgstr "enviar un missatge quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2334
2335
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2099
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2243
2336
2337
2338
msgid "send a message when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un missatge quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2339
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2105
2340
2341
2342
msgid "User/Group ID"
msgstr "ID d'usuari o grup"

echel0n's avatar
echel0n committed
2343
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2125
2344
2345
2346
msgid "contact @myidbot on Telegram to get an ID"
msgstr "contacte @myidbot el telegrama per a obtenir un identificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2347
2348
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2132
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:64
2349
2350
2351
msgid "NOTE"
msgstr "NOTA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2352
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2133
2353
2354
msgid "Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error."
msgstr "No oblidis parlar amb el seu bot com a mínim una vegada si aconsegueix un error 403."
2355

echel0n's avatar
echel0n committed
2356
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2141
2357
2358
2359
msgid "Bot API Key"
msgstr "Amp clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2360
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2161
2361
2362
2363
msgid "contact @BotFather on Telegram to set up one"
msgstr "contactar amb @BotFather el telegrama d'establir un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2364
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2178
2365
2366
2367
msgid "Test Telegram"
msgstr "Telegrama de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2368
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2193
2369
2370
msgid "Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device."
msgstr "Twilio és un webservice API que permet comunicar-se directament amb un número de mòbil. Aquest notificador enviarà un text directament al vostre dispositiu mòbil."
2371

echel0n's avatar
echel0n committed
2372
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2205
2373
2374
2375
msgid "text your mobile device?"
msgstr "text el seu mecanisme mòbil?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2376
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2250
2377
2378
2379
msgid "Twilio Account SID"
msgstr "Twilio compte SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2380
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2270
2381
2382
2383
msgid "account SID of your Twilio account."
msgstr "SID del compte Twilio compte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2384
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2279
2385
2386
2387
msgid "Twilio Auth Token"
msgstr "Twilio Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
2388
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2289
2389
2390
2391
msgid "enter your auth token"
msgstr "Introduïu el testimoni d'autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2392
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2297
2393
2394
2395
msgid "Twilio Phone SID"
msgstr "Twilio telèfon SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2396
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2317
2397
2398
2399
msgid "phone SID that you would like to send the sms from."
msgstr "SID que li agradaria enviar el sms des del telèfon."

echel0n's avatar
echel0n committed
2400
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2326
2401
2402
2403
msgid "Your phone number"
msgstr "El número de telèfon"

echel0n's avatar
echel0n committed
2404
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2338
2405
2406
2407
msgid "ex. +1-###-###-####"
msgstr "ex. + 1-# # #-# # #-# # #"

echel0n's avatar
echel0n committed
2408
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2346
2409
2410
2411
msgid "phone number that will receive the sms."
msgstr "número de telèfon que rebrà el sms."

echel0n's avatar
echel0n committed
2412
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2363
2413
2414
2415
msgid "Test Twilio"
msgstr "Prova Twilio"

echel0n's avatar
echel0n committed
2416
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2379
2417
2418
msgid "A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets."
msgstr "A les xarxes socials i servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir altres missatges d'usuaris anomenat tweets."
2419

echel0n's avatar
echel0n committed
2420
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2390
2421
2422
2423
msgid "post tweets on Twitter?"
msgstr "enviar tweets a Twitter?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2424
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2391
2425
2426
2427
msgid "you may want to use a secondary account."
msgstr "pot voler utilitzar un compte de secundària."

echel0n's avatar
echel0n committed
2428
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2435
2429
2430
2431
msgid "Send direct message"
msgstr "Enviar missatge directe"

echel0n's avatar
echel0n committed
2432
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2441
2433
msgid "send a notification via Direct Message, not via status update"
2434
msgstr "enviar una notificació mitjançant missatge directe, no mitjançant Actualització d'estatus"
2435

echel0n's avatar
echel0n committed
2436
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2447
2437
2438
2439
msgid "Send DM to"
msgstr "Enviar DM a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2440
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2457
2441
2442
2443
msgid "Twitter account to send messages to"
msgstr "Compte de Twitter per enviar missatges a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2444
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2464
2445
2446
2447
msgid "Step One"
msgstr "Pas un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2448
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2469
2449
2450
2451
msgid "Request Authorization"
msgstr "Sol·licitud d'autorització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2452
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2474
2453
2454
2455
msgid "Click the \"Request Authorization\" button."
msgstr "Feu clic al botó \"Sol·licitar autorització\"."

echel0n's avatar
echel0n committed
2456
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2475
2457
2458
2459
msgid "This will open a new page containing an auth key."
msgstr "S'obrirà una nova pàgina que conté una clau d'autenticació."

echel0n's avatar
echel0n committed
2460
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2476
2461
2462
2463
msgid "if nothing happens check your popup blocker."
msgstr "si passa res comprovar el seu blocker desplegable."

echel0n's avatar
echel0n committed
2464
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2483
2465
2466
2467
msgid "Step Two"
msgstr "Pas dos"

echel0n's avatar
echel0n committed
2468
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2492
2469
2470
2471
msgid "Enter the key Twitter gave you"
msgstr "Introduir la clau de que Twitter li va donar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2472
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2508
2473
2474
2475
msgid "Test Twitter"
msgstr "Prova de Twitter"

echel0n's avatar
echel0n committed
2476
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2525
2477
2478
msgid "Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!"
msgstr "Trakt ajuda a mantenir un registre de què demostracions de TV i pel·lícules està veient. Basat en els seus favorits, trakt recomana programes addicionals i pel lícules que gaudeixi!"
2479

echel0n's avatar
echel0n committed
2480
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2536
2481
2482
2483
msgid "send Trakt.tv notifications?"
msgstr "enviar notificacions Trakt.tv?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2484
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2544
2485
2486
2487
msgid "Trakt username"
msgstr "Nom d'usuari Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2554
2489
2490
2491
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
2492
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2563
2493
2494
2495
msgid "Trakt PIN"
msgstr "Trakt PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2496
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2571
2497
2498
2499
msgid "authorization PIN code"
msgstr "autorització codi PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2500
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2575
2501
2502
2503
msgid "Authorize"
msgstr "Autoritzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2504
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2581
2505
2506
2507
msgid "Authorize SiCKRAGE"
msgstr "Autoritzar la SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
2508
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2584
2509
2510
2511
msgid "API Timeout"
msgstr "Temps d'espera API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2512
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2599
2513
2514
2515
msgid "Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)"
msgstr "Segons esperar Trakt API per respondre. (Ús 0 esperar per sempre)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2516
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2605
2517
2518
2519
msgid "Default indexer"
msgstr "Omissió d'indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2520
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2623
2521
2522
2523
msgid "Sync libraries"
msgstr "Biblioteques de sincronització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2524
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2629
2525
msgid "sync your SickRage show library with your trakt show library."
2526
msgstr "Sincronitza la teva biblioteca de Mostra el SickRage amb la seva biblioteca Mostra el trakt."
2527

echel0n's avatar
echel0n committed
2528
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2636
2529
2530
2531
msgid "Remove Episodes From Collection"
msgstr "Treure episodis de col·lecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
2532
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2642
2533
2534
msgid "Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library."
msgstr "Treure un episodi de la seva col·lecció Trakt si no és a la biblioteca de SickRage."
2535

echel0n's avatar
echel0n committed
2536
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2649
2537
2538
2539
msgid "Sync watchlist"
msgstr "Sincronització watchlist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2540
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2655
2541
2542
msgid "sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode)."
msgstr "Sincronitza el teu watchlist de Mostra el SickRage amb el seu trakt Mostra el watchlist (espectacle i episodi)."
2543

echel0n's avatar
echel0n committed
2544
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2657
2545
2546
msgid "Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded"
msgstr "Episodi s'afegiran en llista de vigilància quan volia o va arrabassar i es trauran quan es descarreguen"
2547

echel0n's avatar
echel0n committed
2548
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2664
2549
2550
2551
msgid "Watchlist add method"
msgstr "Watchlist afegir mètode"

echel0n's avatar
echel0n committed
2552
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2674
2553
2554
2555
msgid "Skip All"
msgstr "Omet-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2556
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2677
2557
2558
2559
msgid "Download Pilot Only"
msgstr "Descarregar Pilot només"

echel0n's avatar
echel0n committed
2560
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2680
2561
2562
2563
msgid "Get whole show"
msgstr "Obtenir tot el show"

echel0n's avatar
echel0n committed
2564
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2685
2565
2566
2567
msgid "method in which to download episodes for new show's."
msgstr "mètode on descarregar episodis de nou espectacle."

echel0n's avatar
echel0n committed
2568
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2691
2569
2570
2571
msgid "Remove episode"
msgstr "Treure l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2572
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2697
2573
2574
2575
msgid "remove an episode from your watchlist after it is downloaded."
msgstr "treure un episodi de la vostra llista de seguiment després es descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2576
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2703
2577
2578
2579
msgid "Remove series"
msgstr "Eliminar sèries"

echel0n's avatar
echel0n committed
2580
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2709
2581
msgid "remove the whole series from your watchlist after any download."
2582
msgstr "treure tota la sèrie de la vostra llista de seguiment després de qualsevol descàrrega."
2583

echel0n's avatar
echel0n committed
2584
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2715
2585
2586
2587
msgid "Remove watched show"
msgstr "Treure vist Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
2588
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2721
2589
2590
2591
msgid "remove the show from sickrage if it's ended and completely watched"
msgstr "eliminar l'espectacle de sickrage si el té acabat i completament vist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2592
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2727
2593
2594
2595
msgid "Start paused"
msgstr "Començar en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
2596
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2733
2597
msgid "show's grabbed from your trakt watchlist start paused."
2598
msgstr "Mostra el de agafar des de la vostra llista de seguiment trakt començar en pausa."
2599

echel0n's avatar
echel0n committed
2600
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2740
2601
2602
2603
msgid "Trakt blackList name"
msgstr "Nom de llista negra Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2604
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2752
2605
msgid "Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page"
2606
msgstr "Name(slug) de llista en Trakt de blacklisting Mostra el \"Añadir del Trakt\" pàgina"
2607

echel0n's avatar
echel0n committed
2608
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2764
2609
2610
2611
msgid "Test Trakt"
msgstr "Prova Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2612
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2780
2613
msgid "Allows configuration of email notifications on a per show basis."
2614
msgstr "Permet configuració de notificacions per correu electrònic sobre una base per Mostra."
2615

echel0n's avatar
echel0n committed
2616
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2791
2617
2618
2619
msgid "send email notifications?"
msgstr "enviï notificacions per correu electrònic?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2620
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2835
2621
2622
2623
msgid "SMTP host"
msgstr "Amfitrió SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2624
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2844
2625
2626
2627
msgid "SMTP server address"
msgstr "Adreça de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2628
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2851
2629
2630
2631
msgid "SMTP port"
msgstr "Port de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2632
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2860
2633
2634
2635
msgid "SMTP server port number"
msgstr "Nombre de ports de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2636
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2867
2637
2638
2639
msgid "SMTP from"
msgstr "SMTP de"

echel0n's avatar
echel0n committed
2640
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2876
2641
2642
2643
msgid "sender email address"
msgstr "Adreça d'e-mail de remitent"

echel0n's avatar
echel0n committed
2644
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2883
2645
2646
2647
msgid "Use TLS"
msgstr "TLS d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
2648
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2889
2649
2650
2651
msgid "check to use TLS encryption."
msgstr "comprovació utilitzar xifratge TLS."

echel0n's avatar
echel0n committed
2652
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2895
2653
2654
2655
msgid "SMTP user"
msgstr "L'usuari SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2656
2657
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2904
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2920
2658
2659
2660
msgid "optional"
msgstr "opcional"

echel0n's avatar
echel0n committed
2661
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2911
2662
2663
2664
msgid "SMTP password"
msgstr "Contrasenya SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2665
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2928
2666
2667
2668
msgid "Global email list"
msgstr "Llista de correu electrònic global"

echel0n's avatar
echel0n committed
2669
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2670
2671
2672
msgid "all emails here receive notifications for"
msgstr "tots els e-mail aquí rebre notificacions, per"

echel0n's avatar
echel0n committed
2673
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2674
2675
2676
msgid "all"
msgstr "tots els"

echel0n's avatar
echel0n committed
2677
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2678
2679
2680
msgid "shows."
msgstr "espectacles."

echel0n's avatar
echel0n committed
2681
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2946
2682
2683
2684
msgid "Show notification list"
msgstr "Mostra la llista de notificació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2685
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2956
2686
2687
2688
msgid "Select a Show"
msgstr "Selecciona un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2689
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2960
2690
2691
2692
msgid "configure per show notifications here."
msgstr "configurar per Mostra notificacions aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
2693
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2975
2694
2695
msgid "configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry."
msgstr "configurar les notificacions per mostrar aquí introduint adreces d'e-mail, separats per comes, després de seleccionar un espectacle al quadre desplegable. Assegureu-vos d'activar l'estalviar per a aquesta Mostra el botó per sota després de cada entrada."
2696

echel0n's avatar
echel0n committed
2697
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2981
2698
2699
2700
msgid "Save for this show"
msgstr "Estalviar per a aquest espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2701
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2995
2702
2703
2704
msgid "Test Email"
msgstr "Correu electrònic de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2705
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3011
2706
2707
msgid "Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams."
msgstr "Comoditat porta tota la seva comunicació junts en un sol lloc. És en temps real de missatgeria, arxivament i buscar equips moderns."
2708

echel0n's avatar
echel0n committed
2709
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3023
2710
2711
2712
msgid "send slack notifications?"
msgstr "enviar notificacions folgança?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2713
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3067
2714
2715
2716
msgid "Slack Incoming Webhook"
msgstr "Folgança Webhook entrant"

echel0n's avatar
echel0n committed
2717
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3076
2718
2719
2720
msgid "Slack webhook"
msgstr "Folgança webhook"

echel0n's avatar
echel0n committed
2721
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3090
2722
2723
2724
msgid "Test Slack"
msgstr "Prova relleu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2725
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3106
2726
2727
msgid "All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone."
msgstr "All-in-one de veu i text de xat per als jugadors que és lliure i segur i treballa en l'escriptori i telèfon."
2728

echel0n's avatar
echel0n committed
2729
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3118
2730
2731
2732
msgid "send discord notifications?"
msgstr "enviar notificacions discòrdia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2733
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3165
2734
2735
2736
msgid "Discord Incoming Webhook"
msgstr "Discòrdia Webhook entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2737
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3176
2738
2739
2740
msgid "Discord webhook"
msgstr "Webhook de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2741
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3182
2742
2743
2744
msgid "Create webhook under channel settings."
msgstr "Crear webhook sota escenes de canal."

echel0n's avatar
echel0n committed
2745
2746
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3189
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3200
2747
2748
2749
msgid "Discord Bot Name"
msgstr "Discòrdia Bot nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
2750
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3206
2751
2752
2753
msgid "Blank will use webhook default name."
msgstr "Blanc utilitzarà webhook nom d'omissió."

echel0n's avatar
echel0n committed
2754
2755
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3224
2756
2757
2758
msgid "Discord Avatar URL"
msgstr "Discòrdia Avatar URL"

echel0n's avatar
echel0n committed
2759
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3230
2760
2761
2762
msgid "Blank will use webhook default avatar."
msgstr "Blanc utilitzarà l'avatar webhook per defecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2763
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3237
2764
2765
2766
msgid "Discord TTS"
msgstr "Discòrdia TTS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2767
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3242
2768
2769
2770
msgid "Send notifications using text-to-speech."
msgstr "Enviar notificacions utilitzant text a discurs."

echel0n's avatar
echel0n committed
2771
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3255
2772
2773
2774
msgid "Test Discord"
msgstr "Prova de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2775
2776
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:15
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:24
2777
2778
2779
msgid "Post-Processing"
msgstr "Post-tractament"

echel0n's avatar
echel0n committed
2780
2781
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:336
2782
2783
2784
msgid "Episode Naming"
msgstr "Episodi nomenar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2785
2786
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1307
2787
2788
2789
msgid "Metadata"
msgstr "Metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
2790
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:25
2791
2792
2793
msgid "Settings that dictate how SickRage should process completed downloads."
msgstr "Escenes que dicten com ha SickRage procés de completat descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2794
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:36
2795
msgid "Enable the automatic post processor to scan and process any files in your"
2796
msgstr "Habilita el correu automàtic processador escannejar i processar qualsevol arxius en el seu"
2797

echel0n's avatar
echel0n committed
2798
2799
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:37
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:44
2800
2801
2802
msgid "Post Processing Dir"
msgstr "Publicar processament Dir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2803
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:38
2804
2805
2806
msgid "Do not use if you use an external PostProcessing script"
msgstr "No utilitzeu si utilitza un script postprocessament extern"

echel0n's avatar
echel0n committed
2807
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:63
2808
msgid "The folder where your download client puts the completed TV downloads."
2809
msgstr "La carpeta on el seu client descarregar posa la televisió completat descarrega."
2810

echel0n's avatar
echel0n committed
2811
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:65
2812
2813
msgid "Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible."
msgstr "Si us plau utilitzi descarregant separada i completats carpetes en el seu client de descàrrega si és possible."
2814

echel0n's avatar
echel0n committed
2815
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:73
2816
2817
2818
msgid "Processing Method:"
msgstr "Mètode de tractament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2819
2820
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2821
2822
2823
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2824
2825
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2826
2827
2828
msgid "Move"
msgstr "Moure's"

echel0n's avatar
echel0n committed
2829
2830
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2831
2832
2833
msgid "Hard Link"
msgstr "Enllaç dur"

echel0n's avatar
echel0n committed
2834
2835
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2836
2837
2838
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Enllaç simbòlic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2839
2840
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:84
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2841
2842
2843
msgid "Symbolic Link Reversed"
msgstr "Enllaç simbòlic invertit"

echel0n's avatar
echel0n committed
2844
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:95
2845
2846
2847
msgid "What method should be used to put files into the library?"
msgstr "Quin mètode ha de ser utilitzat per posar arxius a la biblioteca?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2848
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:96
2849
2850
msgid "If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors."
msgstr "Si vostè seguir sembrant torrents quan hagin acabat, cal evitar l 'moviment' processament mètode per evitar errors de."
2851

echel0n's avatar
echel0n committed
2852
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:104
2853
2854
2855
msgid "Auto Post-Processing Frequency"
msgstr "Auto post-tractament freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2856
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:124
2857
2858
2859
msgid "Postpone post processing"
msgstr "Posposar processament posterior"

echel0n's avatar
echel0n committed
2860
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:130
2861
2862
2863
msgid "Wait to process a folder if sync files are present."
msgstr "Esperar a processar una carpeta si els arxius de sincronització presents."

echel0n's avatar
echel0n committed
2864
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:136
2865
2866
2867
msgid "Sync File Extensions to Ignore"
msgstr "Ampliacions d'arxiu de sincronització d'ignorar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2868
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:145
2869
2870
2871
msgid "ext1,ext2"
msgstr "ext1, ext2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2872
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:153
2873
2874
2875
msgid "Rename Episodes"
msgstr "Rebategi episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
2876
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:155
2877
2878
2879
msgid "Rename episode using the Episode"
msgstr "Rebategi episodi utilitzant l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2880
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:159
2881
2882
2883
msgid "Naming settings?"
msgstr "Configuració de nomenclatura?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2884
2885
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:165
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:167
2886
2887
2888
msgid "Create missing show directories"
msgstr "Crear directoris Mostra el que falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2889
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:171
2890
2891
2892
msgid "when they get deleted"
msgstr "Quan s'esborren"

echel0n's avatar
echel0n committed
2893
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:177
2894
2895
2896
msgid "Add shows without directory"
msgstr "Afegir espectacles sense guia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2897
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:179
2898
2899
2900
msgid "Add shows without creating a"
msgstr "Afegir espectacles sense crear un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2901
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:183
2902
2903
2904
msgid "directory (not recommended)"
msgstr "directori (no recomanat)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2905
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:189
2906
2907
2908
msgid "Move Associated Files"
msgstr "Moure arxius associats"

echel0n's avatar
echel0n committed
2909
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:191
2910
2911
2912
msgid "Move srr/srt/sfv/etc files with the"
msgstr "Moure arxius srr/srt/sfv/etc. amb la"

echel0n's avatar
echel0n committed
2913
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:195
2914
2915
2916
msgid "episode when processed?"
msgstr "episodi quan processats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2917
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:201
2918
2919
2920
msgid "Rename .nfo file"
msgstr "Rebategi arxiu. nfo"

echel0n's avatar
echel0n committed
2921
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:203
2922
2923
2924
msgid "Rename the original .nfo file to"
msgstr "Rebategi l'arxiu original. nfo a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2925
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:207
2926
2927
2928
msgid ".nfo-orig to avoid conflicts?"
msgstr ". nfo-orig per evitar conflictes?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2929
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:213
2930
2931
2932
msgid "Change File Date"
msgstr "Modificació data d'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2933
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:219
2934
2935
2936
msgid "Set last modified filedate to the date that the episode aired?"
msgstr "Última modificació del conjunt filedate a la data que l'episodi airejat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2937
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:220
2938
2939
2940
msgid "Some systems may ignore this feature."
msgstr "Alguns sistemes poden ignorar aquesta característica."

echel0n's avatar
echel0n committed
2941
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:226
2942
2943
2944
msgid "Timezone for File Date:"
msgstr "Fus horari per data d'arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2945
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:245
2946
2947
2948
msgid "Unpack"
msgstr "Desempaqueti"

echel0n's avatar
echel0n committed
2949
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:251
2950
2951
2952
msgid "Unpack any TV releases in your"
msgstr "Desempaqueti qualsevol alleujaments de TV en el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2953
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:251
2954
2955
2956
msgid "TV Download Dir"
msgstr "Dir descarrega de TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
2957
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:252
2958
2959
2960
msgid "Only working with RAR archive"
msgstr "Només treballa amb arxiu de RAR"

echel0n's avatar
echel0n committed
2961
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:258
2962
2963
2964
msgid "Delete RAR contents"
msgstr "Suprimir RAR contingut"

echel0n's avatar
echel0n committed
2965
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:264
2966
msgid "Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?"
2967
msgstr "Suprimeixi contingut d'arxius RAR, fins i tot si el procés mètode no definit per moure?"
2968

echel0n's avatar
echel0n committed
2969
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:270
2970
2971
2972
msgid "Don't delete empty folders"
msgstr "No suprimir carpetes buides"

echel0n's avatar
echel0n committed
2973
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:276
2974
2975
2976
msgid "Leave empty folders when Post Processing?"
msgstr "Deixar carpetes buides en processar Post?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2977
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:277
2978
2979
2980
msgid "Can be overridden using manual Post Processing"
msgstr "Poden invalidar utilitzant manual de processament Post"

echel0n's avatar
echel0n committed
2981
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:283
2982
2983
2984
msgid "Use Failed Downloads"
msgstr "Ús fracassat descarrega"

echel0n's avatar
echel0n committed
2985
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:288
echel0n's avatar
echel0n committed
2986
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:238
2987
2988
2989
msgid "Use Failed Download Handling?"
msgstr "Ús no ha pogut descarregar manipulació?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2990
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:294
echel0n's avatar
echel0n committed
2991
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:246
2992
2993
2994
msgid "Delete Failed"
msgstr "No ha pogut suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2995
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:300
echel0n's avatar
echel0n committed
2996
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:253
2997
2998
2999
msgid "Delete files left over from a failed download?"
msgstr "Suprimir arxius de un descarregar fracassat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3000
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:301
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame