messages.po 253 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
4001
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:562
4002
4003
4004
msgid "Use NZBget category"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
4005
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:580
4006
4007
4008
msgid "Use NZBget category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar NZBget categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4009
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:598
4010
4011
4012
msgid "Use NZBget category for anime"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4013
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:616
4014
4015
4016
msgid "Use NZBget category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4017
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:635
4018
4019
4020
msgid "NZBget priority"
msgstr "NZBget prioritat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4021
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:646
4022
4023
4024
msgid "Very low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
4025
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:649
4026
4027
4028
msgid "Low"
msgstr "Baixa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4029
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:658
4030
4031
4032
msgid "Very high"
msgstr "Molt alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4033
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:661
echel0n's avatar
echel0n committed
4034
4035
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:19
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:35
4036
4037
4038
msgid "Force"
msgstr "Força"

echel0n's avatar
echel0n committed
4039
4040
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:671
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:970
4041
4042
4043
msgid "Click below to test"
msgstr "Feu clic a baix per provar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4044
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:677
4045
4046
4047
msgid "Test SABnzbd"
msgstr "Prova SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
4048
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:692
4049
4050
4051
msgid "How to handle Torrent search results for clients."
msgstr "Com manejar els resultats de la cerca Torrent per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
4052
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:704
4053
4054
4055
msgid "Enable torrent searches"
msgstr "Habilitar cerques torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4056
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:711
4057
4058
4059
msgid "Send .torrent files to:"
msgstr "Enviar arxius. torrent a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4060
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:756
4061
4062
4063
msgid "Torrent host:port"
msgstr "Torrent: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4064
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:765
4065
4066
4067
msgid "ex. http://localhost:8000/"
msgstr "ex. http://localhost:8000 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
4068
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:775
4069
4070
4071
msgid "Torrent RPC URL"
msgstr "Adreça del torrent RPC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4072
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:784
4073
4074
4075
msgid "ex. transmission"
msgstr "transmissió d'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
4076
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:794
4077
4078
4079
msgid "HTTP Authentication"
msgstr "Autenticació de HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
4080
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:803
4081
4082
4083
msgid "None"
msgstr "Cap"

echel0n's avatar
echel0n committed
4084
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:803
4085
4086
4087
msgid "Basic"
msgstr "Bàsica"

echel0n's avatar
echel0n committed
4088
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:803
4089
4090
4091
msgid "Digest"
msgstr "Digest"

echel0n's avatar
echel0n committed
4092
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:815
4093
4094
4095
msgid "Verify certificate"
msgstr "Verificar el certificat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4096
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:822
4097
4098
4099
msgid "disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log"
msgstr "Impossibiliti si et \"Diluvi: Error d'autenticació\" en el seu registre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4100
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:825
4101
4102
4103
msgid "Verify SSL certificates for HTTPS requests"
msgstr "Verificar els certificats SSL per a les sol·licituds d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4104
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:833
4105
4106
4107
msgid "Client username"
msgstr "Nom d'usuari de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4108
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:850
4109
4110
4111
msgid "Client password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4112
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:867
4113
4114
4115
msgid "Add label to torrent"
msgstr "Afegir etiqueta a torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4116
4117
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:876
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:894
4118
4119
4120
msgid "blank spaces are not allowed"
msgstr "no es permeten els espais en blanc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4121
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:885
echel0n's avatar
echel0n committed
4122
msgid "Add anime label to torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4123
msgstr "Afegir etiqueta anime a torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4124

echel0n's avatar
echel0n committed
4125
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:903
4126
4127
4128
msgid "Downloaded files location"
msgstr "Ubicació arxius descarregats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4129
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:913
4130
4131
msgid "where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)"
msgstr "on guardar el client de torrent descarregar arxius (en blanc per defecte del client)"
4132

echel0n's avatar
echel0n committed
4133
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:915
4134
4135
4136
msgid "the destination has to be a shared folder for Synology DS"
msgstr "la destinació ha de ser una carpeta compartida per Synology DS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4137
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:944
4138
4139
4140
msgid "Start torrent paused"
msgstr "Torrent de començament en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4141
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:950
4142
4143
4144
msgid "add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading"
msgstr "afegir. torrent a client però fer <b>not</b> començar a descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4145
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:957
4146
4147
4148
msgid "Allow high bandwidth"
msgstr "Permeten l'amplada de banda alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4149
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:963
4150
4151
4152
msgid "use high bandwidth allocation if priority is high"
msgstr "Utilitzeu Alt amplada de banda assignació si prioritat és alt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4153
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:976
4154
4155
4156
4157
msgid "Test Connection"
msgstr "Connexió de prova"

#: sickrage/core/webserver/api.py:970
echel0n's avatar
echel0n committed
4158
4159
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:9
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:23
4160
4161
4162
msgid "Subtitles Search"
msgstr "Cerca de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4163
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:10
4164
4165
4166
msgid "Subtitles Plugin"
msgstr "Subtítols Plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4167
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:11
4168
4169
4170
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Configuració del plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4171
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:24
4172
4173
4174
msgid "Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results."
msgstr "Escenes que dicten com SickRage manetes subtítols resultats de la cerca."

echel0n's avatar
echel0n committed
4175
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4176
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:735
4177
4178
4179
msgid "Search Subtitles"
msgstr "Cerca subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4180
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:43
4181
4182
4183
msgid "Subtitle Languages"
msgstr "Subtitulen llengües"

echel0n's avatar
echel0n committed
4184
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:60
4185
4186
4187
msgid "Subtitles History"
msgstr "Història de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4188
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:66
4189
4190
4191
msgid "Log downloaded Subtitle on History page?"
msgstr "Registre descarregar subtítols en pàgina d'història?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4192
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:72
4193
4194
4195
msgid "Subtitles Multi-Language"
msgstr "Multilingüe de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4196
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:78
4197
4198
4199
msgid "Append language codes to subtitle filenames?"
msgstr "Afegir codis de llenguatge per subtitular filenames?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4200
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:84
4201
4202
4203
msgid "Embedded Subtitles"
msgstr "Subtítols incrustats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4204
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:90
4205
4206
4207
msgid "Ignore subtitles embedded inside video file?"
msgstr "Ignorar subtitula incrustat dins d'arxiu de vídeo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4208
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4209
4210
4211
msgid "Warning:"
msgstr "Advertiment:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4212
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4213
4214
4215
msgid "this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!"
msgstr "això ignorarà <u>all</u> incrustat subtitula per a cada fitxer de vídeo!"

echel0n's avatar
echel0n committed
4216
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:97
4217
4218
4219
msgid "Hearing Impaired Subtitles"
msgstr "Persones amb discapacitat auditiva de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4220
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:103
4221
4222
4223
msgid "Download hearing impaired style subtitles?"
msgstr "Descarregar auditives estil subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4224
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:109
4225
4226
4227
msgid "Subtitle Directory"
msgstr "Directori de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4228
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:122
4229
4230
4231
msgid "The directory where SickRage should store your"
msgstr "El directori on SickRage ha d'emmagatzemar el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4232
#: sickrage/core/webserver/views.py:4783
echel0n's avatar
echel0n committed
4233
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
echel0n's avatar
echel0n committed
4234
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:562
echel0n's avatar
echel0n committed
4235
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:128
echel0n's avatar
echel0n committed
4236
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
4237
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:239
4238
4239
4240
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4241
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
4242
4243
4244
msgid "files."
msgstr "arxius."

echel0n's avatar
echel0n committed
4245
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
4246
4247
4248
msgid "Leave empty if you want store subtitle in episode path."
msgstr "Deixar buit si vol emmagatzemar el subtitular en el camí de l'episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
4249
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:130
4250
4251
4252
msgid "Subtitle Find Frequency"
msgstr "Subtítol trobar freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
4253
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:139
4254
4255
4256
msgid "1"
msgstr "1"

echel0n's avatar
echel0n committed
4257
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:169
4258
4259
4260
msgid "for a script arguments description."
msgstr "per a una descripció d'arguments de guió."

echel0n's avatar
echel0n committed
4261
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:172
4262
4263
4264
msgid "Additional scripts separated by"
msgstr "Scripts addicionals, separats per"

echel0n's avatar
echel0n committed
4265
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:175
4266
4267
msgid "Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles."
msgstr "Escriptures s'anomenen després de cada episodi ha buscat i descarregat subtitula."
4268

echel0n's avatar
echel0n committed
4269
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:178
4270
4271
msgid "For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:"
msgstr "Per a qualsevol guió llengües, inclouen l'intèrpret executable abans de l'escriptura. Vegeu el següent exemple:"
4272

echel0n's avatar
echel0n committed
4273
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:182
4274
4275
4276
msgid "For Windows:"
msgstr "Per a Windows:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4277
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:186
4278
4279
4280
msgid "For Linux:"
msgstr "Per a Linux:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4281
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:208
4282
4283
4284
msgid "Subtitle Plugins"
msgstr "Subtítol Plugins"

echel0n's avatar
echel0n committed
4285
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
4286
4287
4288
msgid "Check off and drag the plugins into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els plugins a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
4289
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:210
4290
4291
4292
msgid "At least one plugin is required."
msgstr "Cal que almenys un plugin."

echel0n's avatar
echel0n committed
4293
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:211
4294
4295
4296
msgid "Web-scraping plugin"
msgstr "Raspat web plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4297
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:255
4298
4299
4300
msgid "Subtitle Settings"
msgstr "Configuració de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4301
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
4302
4303
4304
msgid "Set user and password for each provider"
msgstr "Conjunt d'usuari i contrasenya per a cada proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
4305
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:264
4306
4307
4308
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4309
#: sickrage/core/webserver/views/errors/404.mako:4
4310
4311
4312
msgid "You have reached this page by accident, please check the url."
msgstr "Vostè han arribat a aquesta pàgina per accident, si us plau aturi l'url."

echel0n's avatar
echel0n committed
4313
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:4
4314
4315
4316
msgid "A mako error has occured."
msgstr "S'ha produït un error de mako."

echel0n's avatar
echel0n committed
4317
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:5
4318
4319
msgid "If this happened during an update a simple page refresh may be the solution."
msgstr "Si això passava durant una actualització una pàgina simple refrescar pot ser la solució."
4320

echel0n's avatar
echel0n committed
4321
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:6
4322
4323
msgid "Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes."
msgstr "Errors de Mako que ocorren durant actualitzacions pot ser un un moment error si hi havia ui important canvis."
4324

echel0n's avatar
echel0n committed
4325
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:9
4326
4327
4328
msgid "Show/Hide Error"
msgstr "Error de demostració/amagatall"

echel0n's avatar
echel0n committed
4329
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4330
4331
4332
msgid "File"
msgstr "Arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4333
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4334
4335
4336
msgid "in"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
4337
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:15
4338
4339
4340
msgid "Add Existing Show"
msgstr "Afegir Mostra el existent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4341
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:25
4342
4343
4344
msgid "Manage Directories"
msgstr "Gestionar els directoris"

echel0n's avatar
echel0n committed
4345
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:26
4346
4347
4348
msgid "Customize Options"
msgstr "Les opcions de personalització"

echel0n's avatar
echel0n committed
4349
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:40
4350
4351
msgid "SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below."
msgstr "SiCKRAGE pot afegir espectacles existents, utilitzant les opcions actuals, utilitzant emmagatzemada localment NFO/XML metadades per eliminar la interacció d'usuari. Si vostè no tindria SickRage impulsarà a personalitzar cada espectacle, a continuació, utilitzeu la casella de selecció següent."
4352

echel0n's avatar
echel0n committed
4353
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:53
4354
4355
4356
msgid "Prompt me to set settings for each show"
msgstr "Pregunta'm per definir la configuració de cada espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4357
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:63
4358
4359
msgid "Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:"
msgstr "Mostrar carpetes dins d'aquests directoris que ja no s'afegeixen a SiCKRAGE:"
4360

echel0n's avatar
echel0n committed
4361
4362
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:83
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:44
4363
4364
4365
msgid "Submit"
msgstr "Presentar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4366
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:21
4367
4368
4369
msgid "Add New Show"
msgstr "Afegir nou espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4370
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:23
4371
4372
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció es troba un espectacle en theTVDB.com, crea un directori per és episodis i afegeix."
4373

echel0n's avatar
echel0n committed
4374
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:39
4375
4376
4377
msgid "Add from Trakt"
msgstr "Afegir del Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4378
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:41
4379
4380
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció us permet escollir un espectacle d'una de les llistes Trakt afegir a SiCKRAGE."
4381

echel0n's avatar
echel0n committed
4382
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:56
4383
4384
4385
msgid "Add from IMDB"
msgstr "Afegir d'IMDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
4386
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:58
4387
4388
msgid "View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series."
msgstr "Veure llista de IMDB dels espectacles més populars. Aquesta funció utilitza l'algorisme de IMDB MOVIEMeter per identificar la popular sèrie de televisió."
4389

echel0n's avatar
echel0n committed
4390
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:73
4391
4392
4393
msgid "Add Existing Shows"
msgstr "Afegir els programes existents"

echel0n's avatar
echel0n committed
4394
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:75
4395
4396
msgid "Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly."
msgstr "Utilitzeu aquesta opció per afegir Mostra que ja teniu una carpeta creada al disc dur. SickRage analitzarà el seu metadades/episodis existents i afegir l'espectacle en conseqüència."
4397

echel0n's avatar
echel0n committed
4398
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:65
4399
4400
4401
msgid "Display Specials:"
msgstr "Exhibició especials:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4402
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:82
4403
4404
4405
msgid "Season:"
msgstr "Temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4406
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:129
4407
4408
4409
msgid "Rating:"
msgstr "Qualificació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4410
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:156
4411
4412
4413
msgid "Show Status:"
msgstr "Mostra l'estat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4414
4415
4416
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:161
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:172
4417
4418
4419
msgid "Originally Airs:"
msgstr "Originalment s'emet:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4420
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:177
4421
4422
4423
msgid "Start Year:"
msgstr "Any d'inici:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4424
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:183
4425
4426
4427
msgid "Runtime:"
msgstr "Durada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4428
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:185
4429
4430
4431
msgid "minutes"
msgstr "minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
4432
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:189
4433
4434
4435
msgid "Info Sites:"
msgstr "Llocs d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4436
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:222
4437
4438
4439
msgid "Genre:"
msgstr "Gènere:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4440
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:247
4441
4442
4443
msgid "Default EP Status:"
msgstr "Estat EP per defecte:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4444
4445
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:252
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:257
4446
4447
4448
msgid "Location:"
msgstr "Ubicació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4449
4450
4451
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:259
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:214
4452
4453
4454
msgid "Missing"
msgstr "Falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4455
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:264
4456
4457
4458
msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4459
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:269
4460
4461
4462
msgid "Scene Name:"
msgstr "Nom de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4463
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:274
4464
4465
4466
msgid "Required Words:"
msgstr "Paraules requerits:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4467
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:280
4468
4469
4470
msgid "Ignored Words:"
msgstr "Paraules ignorades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4471
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:286
4472
4473
4474
msgid "Wanted Group"
msgstr "Grup desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4475
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:294
4476
4477
4478
msgid "Unwanted Group"
msgstr "Grup no desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4479
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:307
4480
4481
4482
msgid "Info Language:"
msgstr "Llengua d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4483
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:316
4484
4485
4486
msgid "Subtitles:"
msgstr "Subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4487
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:324
4488
4489
4490
msgid "Subtitles Metadata:"
msgstr "Metadades de subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4491
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:332
4492
4493
4494
msgid "Season Folders:"
msgstr "Temporada de carpetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4495
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:339
4496
4497
4498
msgid "Paused:"
msgstr "En pausa:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4499
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:345
4500
4501
4502
msgid "Air-by-Date:"
msgstr "Aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4503
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:352
4504
4505
4506
msgid "Sports:"
msgstr "Esports:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4507
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:358
4508
4509
4510
msgid "Anime:"
msgstr "Anime:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4511
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:364
4512
4513
4514
msgid "DVD Order:"
msgstr "Ordre de DVD:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4515
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:370
4516
4517
4518
msgid "Scene Numbering:"
msgstr "Numeració d'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4519
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:376
4520
4521
4522
msgid "Archive First Match:"
msgstr "Primer partit arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4523
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:421
echel0n's avatar
echel0n committed
4524
msgid "Missed:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4525
msgstr "Es va perdre:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4526
4527

#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:427
echel0n's avatar
echel0n committed
4528
4529
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:23
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:62
4530
4531
4532
msgid "Wanted:"
msgstr "Buscat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4533
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:433
echel0n's avatar
echel0n committed
4534
4535
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:64
4536
4537
4538
msgid "Low Quality:"
msgstr "Baixa qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4539
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:439
4540
4541
4542
msgid "Downloaded:"
msgstr "Descarregar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4543
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:445
4544
4545
4546
msgid "Skipped:"
msgstr "Omesos:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4547
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:450
4548
4549
4550
msgid "Snatched:"
msgstr "Va arrabassar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4551
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:456
4552
4553
4554
msgid "Select Filtered Episodes"
msgstr "Seleccioneu filtrades episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4555
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:459
echel0n's avatar
echel0n committed
4556
#: sickrage/core/webserver/views/manage/episode_statuses.mako:93
4557
4558
4559
msgid "Clear All"
msgstr "Esborra-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
4560
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:462
4561
4562
4563
msgid "Select Columns"
msgstr "Seleccioneu les columnes"

echel0n's avatar
echel0n committed
4564
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:532
4565
4566
4567
msgid "Hide Episodes"
msgstr "Amagar episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4568
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:538
4569
4570
4571
msgid "Show Episodes"
msgstr "Episodis Mostra"

echel0n's avatar
echel0n committed
4572
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:552
4573
4574
4575
msgid "NFO"
msgstr "NFO"

echel0n's avatar
echel0n committed
4576
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:553
4577
4578
4579
msgid "TBN"
msgstr "TBN"

echel0n's avatar
echel0n committed
4580
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:555
4581
4582
4583
msgid "Absolute"
msgstr "Absoluta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4584
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:556
echel0n's avatar
echel0n committed
4585
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:52
4586
4587
4588
msgid "Scene"
msgstr "Escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4589
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:557
4590
4591
4592
msgid "Scene Absolute"
msgstr "Escena absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
4593
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:559
echel0n's avatar
echel0n committed
4594
4595
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:272
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:34
4596
4597
4598
msgid "Size"
msgstr "Mida"

echel0n's avatar
echel0n committed
4599
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:560
echel0n's avatar
echel0n committed
4600
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:76
4601
4602
4603
msgid "Airdate"
msgstr "Data d'emissió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4604
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:561
echel0n's avatar
echel0n committed
4605
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:683
4606
4607
4608
msgid "Download"
msgstr "Descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4609
#: sickrage/core/webserver/views.py:1108 sickrage/core/webserver/views.py:1109
echel0n's avatar
echel0n committed
4610
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:563
echel0n's avatar
echel0n committed
4611
4612
4613
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:274
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:58
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:59
4614
4615
4616
msgid "Status"
msgstr "L'estat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4617
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:564
echel0n's avatar
echel0n committed
4618
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:79
4619
4620
4621
msgid "Search"
msgstr "Cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
4622
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:670
4623
4624
4625
msgid "Never"
msgstr "Mai"

echel0n's avatar
echel0n committed
4626
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:719
4627
4628
4629
msgid "Retry Download"
msgstr "Torni a intentar descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4630
#: sickrage/core/webserver/views.py:4985
echel0n's avatar
echel0n committed
4631
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:27
echel0n's avatar
echel0n committed
4632
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:27
4633
4634
4635
msgid "Main"
msgstr "Principal"

echel0n's avatar
echel0n committed
4636
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:28
4637
4638
4639
msgid "Format"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4640
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:29
4641
4642
4643
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4644
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4645
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:32
4646
4647
4648
msgid "Main Settings"
msgstr "Principals paràmetres"

echel0n's avatar
echel0n committed
4649
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:42
4650
4651
4652
msgid "Show Location"
msgstr "Mostra la ubicació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4653
4654
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:108
echel0n's avatar
echel0n committed
4655
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:84
4656
4657
4658
msgid "Preferred Quality"
msgstr "Qualitat preferit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4659
4660
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
4661
4662
4663
msgid "Default Episode Status"
msgstr "Episodi d'estat per defecte"

echel0n's avatar
echel0n committed
4664
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:95
4665
4666
4667
msgid "Info Language"
msgstr "Llengua d'informació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4668
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:114
echel0n's avatar
echel0n committed
4669
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
4670
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:124
4671
4672
4673
msgid "Archive on first match"
msgstr "El primer partit de l'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4674
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:120
4675
4676
msgid "archive episode after the first best match is found from your archive quality list"
msgstr "episodi arxiu després de la seva llista de qualitat d'arxiu es troba el primer partit millor"
4677

echel0n's avatar
echel0n committed
4678
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:134
4679
4680
4681
msgid "search for subtitles"
msgstr "buscar subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4682
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:141
4683
4684
4685
msgid "Subtitle metdata"
msgstr "Concentrador de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4686
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:147
4687
4688
msgid "use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata"
msgstr "utilitzar les metadades SiCKRAGE en buscar subtítols, aquesta acció substituirà les metadades d'auto descoberta"
4689

echel0n's avatar
echel0n committed
4690
4691
4692
4693
4694
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:155
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:212
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:16
4695
4696
4697
msgid "Paused"
msgstr "En pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4698
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:161
4699
4700
4701
msgid "pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)"
msgstr "parar aquest espectacle (SiCKRAGE no descarregarà episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4702
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:171
4703
4704
4705
msgid "Format Settings"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4706
4707
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:177
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:224
4708
4709
4710
msgid "Air by date"
msgstr "Aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
4711
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:183
4712
msgid "check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
4713
msgstr "comprovar si l'espectacle s'allibera com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4714

echel0n's avatar
echel0n committed
4715
4716
4717
4718
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:185
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:201
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:217
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:232
4719
4720
msgid "In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored."
msgstr "En cas d'un conflicte de data d'aire entre episodis regulars i especials, el posterior s'ignoraran."
4721

echel0n's avatar
echel0n committed
4722
4723
4724
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:193
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:51
4725
4726
4727
msgid "Sports"
msgstr "Esports"

echel0n's avatar
echel0n committed
4728
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:199
4729
4730
msgid "check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és un esport o esdeveniment MMA alliberat com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4731

echel0n's avatar
echel0n committed
4732
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:209
4733
4734
4735
msgid "DVD Order"
msgstr "Ordre de DVD"

echel0n's avatar
echel0n committed
4736
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:215
4737
4738
4739
msgid "use the DVD order instead of the air order"
msgstr "utilitzar l'ordre de DVD en comptes de l'ordre d'aire"

echel0n's avatar
echel0n committed
4740
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:216
4741
4742
msgid "A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually."
msgstr "Una \"Actualització ple de força\" és necessari, i si teniu episodis existents cal ordenar-los manualment."
4743

echel0n's avatar
echel0n committed
4744
#: sickrage/core/webserver/views.py:3729 sickrage/core/webserver/views.py:4864
echel0n's avatar
echel0n committed
4745
4746
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:224
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:281
echel0n's avatar
echel0n committed
4747
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:34
echel0n's avatar
echel0n committed
4748
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:277
echel0n's avatar
echel0n committed
4749
4750
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:195
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:53
4751
4752
4753
msgid "Anime"
msgstr "Anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4754
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:230
4755
4756
msgid "check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és l'Anime i episodis s'alliberen com Show.265 en lloc de Show.S02E03"
4757

echel0n's avatar
echel0n committed
4758
4759
4760
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:242
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:138
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:54
4761
4762
4763
msgid "Season folders"
msgstr "Carpetes de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
4764
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:248
4765
msgid "group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)"
4766
msgstr "Grup episodis per carpeta de temporada (desmarcar per emmagatzemar en una sola carpeta)"
4767

echel0n's avatar
echel0n committed
4768
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:255
echel0n's avatar
echel0n committed
4769
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
4770
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:181
4771
4772
4773
msgid "Scene Numbering"
msgstr "Numeració d'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4774
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:261
4775
4776
4777
msgid "search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)"
msgstr "Cerca per escena numeració (desmarcar per buscar per indexador numeració)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4778
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:278
4779
4780
4781
msgid "Ignored Words"
msgstr "Paraules ignorades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4782
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:291
4783
4784
4785
msgid "Search results with one or more words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb una o més paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4786
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
4787
4788
4789
msgid "Required Words"
msgstr "Paraules requerits"

echel0n's avatar
echel0n committed
4790
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:311
4791
4792
4793
msgid "Search results with no words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4794
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:318
4795
4796
4797
msgid "Scene Exception"
msgstr "Excepció de l'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4798
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:351
4799
4800
msgid "This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it."
msgstr "Això afectarà episodi cerca de proveïdors NZB i torrent. Aquesta llista substitueix el nom original que no afegir-hi."
4801

echel0n's avatar
echel0n committed
4802
4803
4804
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:31
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:23
4805
4806
4807
msgid "Sort By:"
msgstr "Ordenar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4808
4809
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:27
4810
4811
4812
msgid "Votes"
msgstr "Vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4813
4814
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:28
4815
4816
4817
msgid "% Rating"
msgstr "% Valoració"

echel0n's avatar
echel0n committed
4818
4819
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:29
4820
4821
4822
msgid "% Rating > Votes"
msgstr "% Valoració > vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4823
4824
4825
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:26
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:34
4826
4827
4828
msgid "Asc"
msgstr "ASC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4829
4830
4831
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:27
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:60
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:35
4832
4833
4834
msgid "Desc"
msgstr "Desc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4835
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4836
4837
4838
msgid "Fetching of IMDB Data failed. Are you online?"
msgstr "Obtenció d'IMDB dades ha fallat. Esteu en línia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4839
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4840
4841
4842
msgid "Exception:"
msgstr "Excepció:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4843
4844
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:81
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:103
4845
4846
4847
msgid "Add Show"
msgstr "Afegir Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
4848
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:19
4849
4850
4851
msgid "Select Columns:"
msgstr "Seleccioneu les columnes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4852
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
4853
4854
4855
msgid "Filter By:"
msgstr "Filtrar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4856
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:28
4857
4858
4859
msgid "Filter Show Name"
msgstr "Mostra el nom del filtre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4860
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:39
4861
4862
4863
msgid "Next Episode"
msgstr "Proper episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
4864
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:47
4865
4866
4867
msgid "Progress"
msgstr "Progrés"

echel0n's avatar
echel0n committed
4868
4869
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:52
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:32
4870
4871
4872
msgid "Sort Order:"
msgstr "Criteri d'ordenació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4873
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:70
4874
4875
4876
msgid "Poster"
msgstr "Cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
4877
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:73
4878
4879
4880
msgid "Small Poster"
msgstr "Pòster petit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4881
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:76
4882
4883
4884
msgid "Banner"
msgstr "Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
4885
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:79
4886
4887
4888
msgid "Simple"
msgstr "Simple"

echel0n's avatar
echel0n committed
4889
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:85
4890
4891
4892
msgid "Poster Size:"
msgstr "Pòster mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4893
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:96
4894
4895
4896
msgid "Anime List"
msgstr "Llista d'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4897
4898
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:109
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:303
4899
4900
4901
msgid "Loading..."
msgstr "Carregant..."

echel0n's avatar
echel0n committed
4902
4903
4904
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:127
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:471
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:32
4905
4906
4907
msgid "Continuing"
msgstr "Continuant"

echel0n's avatar
echel0n committed
4908
4909
4910
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:129
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:473
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:33
4911
4912
4913
msgid "Ended"
msgstr "Va acabar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4914
4915
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:148
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:352
4916
4917
4918
msgid "Downloaded: "
msgstr "Descarregar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4919
4920
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:151
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:355
4921
4922
4923
msgid "Snatched: "
msgstr "Va arrabassar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4924
4925
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:154
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:358
4926
4927
4928
msgid "Total: "
msgstr "Total: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4929
4930
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:157
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:361
4931
4932
4933
msgid "no data"
msgstr "no hi ha dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4934
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:202
4935
4936
4937
msgid "Invalid date"
msgstr "Data no és vàlida"

echel0n's avatar
echel0n committed
4938
4939
4940
4941
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:238
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:241
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:242
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:440
4942
4943
4944
msgid "No Network"
msgstr "Cap xarxa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4945
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:266
4946
4947
4948
msgid "Next Ep"
msgstr "Següent Ep"

echel0n's avatar
echel0n committed
4949
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:267
4950
4951
4952
msgid "Prev Ep"
msgstr "Prev Ep"

echel0n's avatar
echel0n committed
4953
4954
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:268
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:281
4955
4956
4957
msgid "Show"
msgstr "Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
4958
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:271
4959
4960
4961
msgid "Downloads"
msgstr "Descàrregues"

echel0n's avatar
echel0n committed
4962
4963
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:273
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:38
echel0n's avatar
echel0n committed
4964
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:453
4965
4966
4967
msgid "Active"
msgstr "Actiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4968
#: sickrage/core/webserver/views/home/mass_add_table.mako:11
4969
4970
4971
msgid "Directory"
msgstr "Directori"

echel0n's avatar
echel0n committed
4972
#: sickrage/core/webserver/views/home/mass_add_table.mako:12
4973
4974
4975
msgid "Show Name (tvshow.nfo)"
msgstr "Mostra el nom (tvshow.nfo)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4976
#: sickrage/core/webserver/views/home/mass_add_table.mako:13
4977
4978
4979
msgid "Indexer"
msgstr "Indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
4980
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:23
4981
4982
4983
msgid "Find a show"
msgstr "Trobar un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4984
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:29
4985
4986
4987
msgid "Show retrieved from existing metadata:"
msgstr "Mostra obtingut metadades existents:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4988
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:70
4989
4990
4991
msgid "Choose language"
msgstr "Triar idioma"

echel0n's avatar
echel0n committed
4992
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:84
4993
4994
4995
msgid "Pick a folder"
msgstr "Seleccioneu una carpeta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4996
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:90
4997
4998
4999
msgid "Pre-chosen Destination Folder:"
msgstr "Carpeta de destinació pre-seleccionats:"

echel0n's avatar
echel0n committed
5000
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:101
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame