messages.po 253 KB
Newer Older
1001
1002
1003
msgid "Date style"
msgstr "Estil de data"

echel0n's avatar
echel0n committed
1004
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:560
1005
1006
1007
msgid "Use System Default"
msgstr "Utilitza per defecte del sistema"

echel0n's avatar
echel0n committed
1008
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:572
1009
1010
1011
msgid "Time style"
msgstr "Format d'hora"

echel0n's avatar
echel0n committed
1012
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:591
1013
1014
1015
msgid "Timezone"
msgstr "Fus horari"

echel0n's avatar
echel0n committed
1016
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:596
1017
msgid "Local"
echel0n's avatar
echel0n committed
1018
msgstr "Local"
1019

echel0n's avatar
echel0n committed
1020
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:600
echel0n's avatar
echel0n committed
1021
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:43
echel0n's avatar
echel0n committed
1022
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:267
1023
1024
1025
msgid "Network"
msgstr "Xarxa"

echel0n's avatar
echel0n committed
1026
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:603
1027
1028
msgid "display dates and times in either your timezone or the shows network timezone"
msgstr "exhibició de dates i horaris a la vostra zona horària o la xarxa Mostra el fus horari"
1029

echel0n's avatar
echel0n committed
1030
1031
1032
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:605
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1088
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1130
echel0n's avatar
echel0n committed
1033
1034
1035
1036
1037
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:833
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:868
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:938
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2431
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2516
echel0n's avatar
echel0n committed
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:97
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:292
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:337
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:443
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:647
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1321
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1349
echel0n's avatar
echel0n committed
1048
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:939
echel0n's avatar
echel0n committed
1049
1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:162
1051
1052
1053
msgid "NOTE:"
msgstr "NOTA:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1054
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:605
1055
1056
msgid "Use local timezone to start searching for episodes minutes after show ends (depends on your dailysearch frequency)"
msgstr "Ús local el fus horari per iniciar la recerca de episodis minuts després el show acaba (depèn de la freqüència de dailysearch)"
1057

echel0n's avatar
echel0n committed
1058
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:613
1059
1060
1061
msgid "Download url"
msgstr "Descarregar url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1062
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:630
1063
1064
1065
msgid "Show fanart in the background"
msgstr "Mostra el fanart en el fons"

echel0n's avatar
echel0n committed
1066
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:644
1067
1068
1069
msgid "Fanart transparency"
msgstr "FanArt transparència"

echel0n's avatar
echel0n committed
1070
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:669
1071
1072
1073
msgid "Web Interface"
msgstr "Interfície de webs"

echel0n's avatar
echel0n committed
1074
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:670
1075
1076
msgid "It is recommended that you enable a username and password to secure SickRage from being tampered with remotely."
msgstr "Es recomana que tens un usuari i contrasenya per protegir SickRage de ser manipulat de forma remota."
1077

echel0n's avatar
echel0n committed
1078
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:671
1079
1080
1081
msgid "These options require a manual restart to take effect."
msgstr "Aquestes opcions requereixen un manual reprendre prengui efecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
1082
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:677
echel0n's avatar
echel0n committed
1083
1084
1085
msgid "Enable UPnP"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1086
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:683
echel0n's avatar
echel0n committed
1087
1088
1089
msgid "automatically sets up port-forwarding from external IP to SiCKRAGE"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1090
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:691
echel0n's avatar
echel0n committed
1091
1092
1093
msgid "HTTP public port"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1094
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:710
echel0n's avatar
echel0n committed
1095
1096
1097
msgid "used by UPnP to setup a remote port forwarding to remotely access SiCKRAGE over a public external IP address"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1098
1099
1100
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:720
msgid "HTTP private port"
msgstr ""
1101

echel0n's avatar
echel0n committed
1102
1103
1104
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:731
msgid "8081"
msgstr "8081"
1105

echel0n's avatar
echel0n committed
1106
1107
1108
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:740
msgid "used to access SiCKRAGE over a private internal IP address"
msgstr ""
1109

echel0n's avatar
echel0n committed
1110
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:749
1111
1112
1113
msgid "HTTP logs"
msgstr "Registres d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1114
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:754
1115
1116
1117
msgid "enable logs from the internal Tornado web server"
msgstr "Habiliteu els registres del servidor web intern Tornado"

echel0n's avatar
echel0n committed
1118
1119
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:760
msgid "Application API key"
echel0n's avatar
echel0n committed
1120
msgstr ""
1121

echel0n's avatar
echel0n committed
1122
1123
1124
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:782
msgid "used to give 3rd party programs limited access to SiCKRAGE you can try all the features of the API"
msgstr "solia donar 3 programes de limitat accés a SiCKRAGE pot intentar totes les característiques de l'API"
1125

echel0n's avatar
echel0n committed
1126
1127
1128
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:783
msgid "here"
msgstr "aquí"
echel0n's avatar
echel0n committed
1129

echel0n's avatar
echel0n committed
1130
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:792
1131
1132
1133
msgid "Listen on IPv6"
msgstr "Escolta a IPv6"

echel0n's avatar
echel0n committed
1134
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:797
1135
1136
1137
msgid "attempt binding to any available IPv6 address"
msgstr "intent d'enquadernació a qualsevol adreça IPv6 disponible"

echel0n's avatar
echel0n committed
1138
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:803
1139
1140
1141
msgid "Enable HTTPS"
msgstr "Permetre HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1142
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:809
1143
1144
1145
msgid "enable access to the web interface using a HTTPS address"
msgstr "permetre l'accés a la interfície web utilitzant una adreça HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1146
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:818
1147
1148
1149
msgid "HTTPS certificate"
msgstr "Certificat d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1150
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:832
1151
1152
1153
msgid "file name or path to HTTPS certificate"
msgstr "nom del fitxer o ruta certificat HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1154
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:842
1155
1156
1157
msgid "HTTPS key"
msgstr "Clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1158
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:854
1159
1160
1161
msgid "file name or path to HTTPS key"
msgstr "nom del fitxer o el camí a la clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1162
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:864
1163
1164
1165
msgid "Reverse proxy headers"
msgstr "Capçaleres d'apoderat invers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1166
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:870
1167
1168
1169
msgid "accept the following reverse proxy headers (advanced)..."
msgstr "acceptar les capçaleres d'apoderat invers següents (avançats)..."

echel0n's avatar
echel0n committed
1170
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:871
1171
1172
1173
msgid "(X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host, and X-Forwarded-Proto)"
msgstr "(X-Forwarded-For, X-enviat-amfitrió i X-enviat-Proto)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1174
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:878
1175
1176
1177
msgid "Notify on login"
msgstr "Notificar en connexió"

echel0n's avatar
echel0n committed
1178
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:884
1179
1180
msgid "send a message to all enabled notifiers when someone logs into SiCKRAGE from a public IP address"
msgstr "enviar un missatge a tots els permetia notificadors quan algú es connecta en SiCKRAGE d'una adreça IP pública"
1181

echel0n's avatar
echel0n committed
1182
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:909
1183
1184
1185
msgid "CPU throttling"
msgstr "Limitació de CPU"

echel0n's avatar
echel0n committed
1186
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:928
1187
1188
1189
msgid "Anonymous redirect"
msgstr "Redirecció anònim"

echel0n's avatar
echel0n committed
1190
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:946
1191
1192
1193
msgid "Enable debug"
msgstr "Permetre depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1194
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:952
1195
1196
1197
msgid "Enable debug logs"
msgstr "Habiliteu els registres de depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1198
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:959
1199
1200
1201
msgid "Verify SSL Certs"
msgstr "Verificar cert SSL"

echel0n's avatar
echel0n committed
1202
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:965
1203
msgid "Verify SSL Certificates (Disable this for broken SSL installs (Like QNAP)"
1204
msgstr "Verificar els certificats SSL (Impossibiliti això per SSL trencat instal·la (com QNAP)"
1205

echel0n's avatar
echel0n committed
1206
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:974
1207
1208
1209
msgid "No Restart"
msgstr "Sense reinici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1210
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:981
1211
1212
msgid "Shutdown SiCKRAGE on restarts (external service must restart SiCKRAGE on its own)."
msgstr "SiCKRAGE tancament damunt reprèn (servei extern de reiniciar SiCKRAGE en el seu propi)."
1213

echel0n's avatar
echel0n committed
1214
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:991
1215
1216
1217
msgid "Encrypt settings"
msgstr "Xifrar escenes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1218
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:997
1219
1220
1221
msgid "in the"
msgstr "en la"

echel0n's avatar
echel0n committed
1222
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:997
1223
1224
1225
msgid "file."
msgstr "l'arxiu."

echel0n's avatar
echel0n committed
1226
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1006
1227
1228
1229
msgid "Unprotected calendar"
msgstr "Calendari desprotegit"

echel0n's avatar
echel0n committed
1230
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1012
1231
1232
msgid "allow subscribing to the calendar without user and password. Some services like Google Calendar only work this way"
msgstr "permet la subscripció al calendari sense l'usuari i contrasenya. Alguns serveis com Google Calendar només treballar d'aquesta manera"
1233

echel0n's avatar
echel0n committed
1234
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1022
1235
1236
1237
msgid "Google Calendar Icons"
msgstr "Icones de Google Calendar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1238
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1028
1239
msgid "show an icon next to exported calendar events in Google Calendar."
1240
msgstr "mostrar una icona al costat d'esdeveniments de calendari exportats a Google Calendar."
1241

echel0n's avatar
echel0n committed
1242
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1037
1243
1244
1245
msgid "Link Google Account"
msgstr "Enllaç Google compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1246
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1040
echel0n's avatar
echel0n committed
1247
1248
1249
msgid "Link"
msgstr "Enllaç"

echel0n's avatar
echel0n committed
1250
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1042
1251
1252
msgid "link your google account to SiCKRAGE for advanced feature usage such as settings/database storage"
msgstr "enllaçar el teu compte de google a SiCKRAGE per a ús de tret avançat com emmagatzematge d'escenes i bases de dades"
1253

echel0n's avatar
echel0n committed
1254
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1050
1255
1256
1257
msgid "Proxy host"
msgstr "Hoste intermediari"

echel0n's avatar
echel0n committed
1258
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1067
1259
1260
1261
msgid "Use proxy for indexers"
msgstr "Ús de proxy per a indexers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1262
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1073
1263
msgid "use proxy host for connecting to indexers (thetvdb)"
1264
msgstr "utilitzar l'amfitrió de servidor intermediari per a connectar-se a indexers (thetvdb)"
1265

echel0n's avatar
echel0n committed
1266
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1081
1267
1268
1269
msgid "Skip Remove Detection"
msgstr "Omet treure detecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
1270
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1087
1271
1272
msgid "Skip detection of removed files. If disable it will set default deleted status"
msgstr "Saltar la detecció d'arxius suprimides. Si impossibilitar s'estableix per defecte se suprimeix de l'estat"
1273

echel0n's avatar
echel0n committed
1274
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1088
1275
1276
1277
msgid "This may mean SickRage misses renames as well"
msgstr "Això podria significar que enyora SickRage canvia el nom, així"

echel0n's avatar
echel0n committed
1278
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1096
1279
1280
1281
msgid "Default deleted episode status"
msgstr "L'estat per defecte suprimit episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
1282
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1128
1283
msgid "Define the status to be set for media file that has been deleted."
1284
msgstr "Definir l'estat establirà per a arxiu de mitjans de comunicació que s'ha suprimit."
1285

echel0n's avatar
echel0n committed
1286
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1130
1287
1288
1289
msgid "Archived option will keep previous downloaded quality"
msgstr "Opció arxivat mantindrà qualitat anterior descarregat"

echel0n's avatar
echel0n committed
1290
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1132
1291
1292
1293
msgid "Example: Downloaded (1080p WEB-DL) ==> Archived (1080p WEB-DL)"
msgstr "Exemple: Descarregat (1080p WEB-DL) ==> arxivats (1080p WEB-DL)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1294
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1150
echel0n's avatar
echel0n committed
1295
msgid "PIP Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1296
msgstr "Configuració de PIP"
echel0n's avatar
echel0n committed
1297

echel0n's avatar
echel0n committed
1298
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1155
1299
1300
1301
msgid "PIP executable path"
msgstr "Camí executable PIP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1302
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1166
1303
msgid "ex: /path/to/pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
1304
msgstr "ex: /path/to/pip"
1305

echel0n's avatar
echel0n committed
1306
1307
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1179
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1276
echel0n's avatar
echel0n committed
1308
msgid "Click vefify path to test."
echel0n's avatar
echel0n committed
1309
msgstr "Feu clic a camí vefify provar."
echel0n's avatar
echel0n committed
1310

echel0n's avatar
echel0n committed
1311
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1204
echel0n's avatar
echel0n committed
1312
msgid "GIT Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1313
msgstr "GIT escenes"
1314

echel0n's avatar
echel0n committed
1315
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1209
1316
1317
1318
msgid "Git Branches"
msgstr "Git branques"

echel0n's avatar
echel0n committed
1319
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1219
echel0n's avatar
echel0n committed
1320
msgid "GIT Branch Version"
echel0n's avatar
echel0n committed
1321
msgstr "GIT versió"
echel0n's avatar
echel0n committed
1322

echel0n's avatar
echel0n committed
1323
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1239
1324
1325
1326
msgid "Error: No branches found."
msgstr "Error: No hi ha branques trobats."

echel0n's avatar
echel0n committed
1327
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1243
1328
1329
1330
msgid "select branch to use (restart required)"
msgstr "Seleccioni branca utilitzar (cal reiniciar)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1331
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1252
1332
1333
1334
msgid "GIT executable path"
msgstr "Camí executable GIT"

echel0n's avatar
echel0n committed
1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1263
1336
msgid "ex: /path/to/git"
echel0n's avatar
echel0n committed
1337
msgstr "ex: /path/to/git"
1338

echel0n's avatar
echel0n committed
1339
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1285
1340
1341
1342
msgid "Git reset"
msgstr "Git reinicialització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1343
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1291
1344
1345
msgid "removes untracked files and performs a hard reset on git branch automatically to help resolve update issues"
msgstr "treu una arxius i realitza una reinicialització dura en git branca automàticament per ajudar a resoldre problemes d'actualització"
1346

echel0n's avatar
echel0n committed
1347
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1299
1348
1349
1350
msgid "Git auto-issues submit"
msgstr "Envia auto-qüestions de git"

echel0n's avatar
echel0n committed
1351
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1306
1352
1353
msgid "automatically submit bug/issue reports to our issue tracker when errors are logged"
msgstr "enviar informes d'error/assumpte per nostres incidències automàticament quan es registren errors de"
1354

echel0n's avatar
echel0n committed
1355
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:24
echel0n's avatar
echel0n committed
1356
1357
1358
1359
msgid "SR App ID:"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:33
1360
1361
1362
msgid "SR Version:"
msgstr "SR versió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1363
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:43
echel0n's avatar
echel0n committed
1364
1365
1366
msgid "SR Commit:"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
1367
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:53
1368
1369
1370
msgid "SR Type:"
msgstr "SR tipus:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1371
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:63
1372
1373
1374
msgid "SR User:"
msgstr "SR usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1375
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:73
1376
msgid "SR Locale:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1377
msgstr "SR Locale:"
1378

echel0n's avatar
echel0n committed
1379
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:80
1380
msgid "SR Config:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1381
msgstr "SR Config:"
1382

echel0n's avatar
echel0n committed
1383
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:89
1384
1385
1386
msgid "SR Cache Dir:"
msgstr "Dir SR memòria cau:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1387
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:98
echel0n's avatar
echel0n committed
1388
msgid "SR Log File:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1389
msgstr "Fitxer de registre SR:"
1390

echel0n's avatar
echel0n committed
1391
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:107
1392
msgid "SR Arguments:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1393
msgstr "SR Arguments:"
1394

echel0n's avatar
echel0n committed
1395
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:117
1396
1397
1398
msgid "SR Web Root:"
msgstr "SR Web arrel:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1399
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:127
1400
1401
1402
msgid "Tornado Version:"
msgstr "Versió de Tornado:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1403
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:136
1404
1405
1406
msgid "Python Version:"
msgstr "Versió de Python:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1407
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:145
1408
1409
1410
msgid "Homepage"
msgstr "Pàgina d'inici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1411
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:156
1412
msgid "WiKi"
echel0n's avatar
echel0n committed
1413
msgstr "WiKi"
1414

echel0n's avatar
echel0n committed
1415
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:166
1416
1417
1418
msgid "Forums"
msgstr "Fòrums"

echel0n's avatar
echel0n committed
1419
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:177
1420
1421
1422
msgid "Source"
msgstr "Font"

echel0n's avatar
echel0n committed
1423
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:188
1424
msgid "IRChat"
echel0n's avatar
echel0n committed
1425
msgstr "IRChat"
1426

echel0n's avatar
echel0n committed
1427
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:192
1428
1429
1430
msgid "on"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1431
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:14
1432
1433
1434
msgid "Home Theater"
msgstr "Teatre de casa"

echel0n's avatar
echel0n committed
1435
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:14
1436
msgid "NAS"
echel0n's avatar
echel0n committed
1437
msgstr "NAS"
1438

echel0n's avatar
echel0n committed
1439
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:15
1440
1441
1442
msgid "Devices"
msgstr "Dispositius"

echel0n's avatar
echel0n committed
1443
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:16
1444
msgid "Social"
echel0n's avatar
echel0n committed
1445
msgstr "Social"
1446

echel0n's avatar
echel0n committed
1447
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:26
1448
1449
msgid "A free and open source cross-platform media center and home entertainment system software with a 10-foot user interface designed for the living-room TV."
msgstr "Un codi lliure i obert mitjans de comunicació multiplataforma Centre Casa entreteniment sistema programari i amb una interfície de 10 peus d'usuari dissenyada per a la sala TV."
1450

echel0n's avatar
echel0n committed
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:31
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:207
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:348
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:477
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:589
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:690
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:826
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:861
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:931
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1022
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1135
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1268
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1343
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1552
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1644
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1769
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1863
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1984
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2095
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2239
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2424
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2570
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2825
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3057
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3152
msgid "Enable"
msgstr "Permetre"

echel0n's avatar
echel0n committed
1479
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:36
1480
1481
1482
msgid "send KODI commands?"
msgstr "enviar ordres KODI?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1483
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:43
1484
1485
1486
msgid "Always on"
msgstr "Sempre en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1487
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:49
1488
1489
1490
msgid "log errors when unreachable?"
msgstr "Registre d'errors en inaccessible?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1491
1492
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:55
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:362
echel0n's avatar
echel0n committed
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:523
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:875
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1036
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1149
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1282
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1357
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1566
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1658
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1783
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1877
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1998
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2109
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2439
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2839
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3071
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3166
1510
1511
1512
msgid "Notify on snatch"
msgstr "Notificar en arrabassar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1513
1514
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:61
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:368
echel0n's avatar
echel0n committed
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:529
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:881
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1042
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1288
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1363
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1572
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1664
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1789
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1883
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2445
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2845
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3172
1529
1530
1531
msgid "send a notification when a download starts?"
msgstr "enviar una notificació quan s'inicia una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1532
1533
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:67
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:374
echel0n's avatar
echel0n committed
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:536
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:887
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1048
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1161
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1294
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1369
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1578
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1670
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1795
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1889
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2010
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2121
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2265
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2451
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2851
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3083
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3179
1551
1552
1553
msgid "Notify on download"
msgstr "Notificar en descàrrega"

echel0n's avatar
echel0n committed
1554
1555
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:542
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:893
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1054
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1167
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1300
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1375
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1584
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1676
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1801
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1895
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2457
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2857
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3089
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3185
1570
1571
1572
msgid "send a notification when a download finishes?"
msgstr "Envia una notificació quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1573
1574
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:79
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:387
echel0n's avatar
echel0n committed
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:549
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:899
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1060
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1173
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1306
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1381
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1590
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1682
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1807
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1901
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2022
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2133
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2277
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2463
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2863
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3095
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3192
1592
1593
1594
msgid "Notify on subtitle download"
msgstr "Notificar en subtitular descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1595
1596
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:85
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:393
echel0n's avatar
echel0n committed
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:555
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:905
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1066
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1179
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1312
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1387
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1596
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1688
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1813
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1907
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2469
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2869
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3101
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3198
1611
1612
1613
msgid "send a notification when subtitles are downloaded?"
msgstr "Envia una notificació quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1614
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:91
1615
1616
1617
msgid "Update library"
msgstr "Biblioteca d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1618
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:97
1619
1620
1621
msgid "update KODI library when a download finishes?"
msgstr "actualitzar la biblioteca KODI quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1622
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:103
1623
1624
1625
msgid "Full library update"
msgstr "Actualització completa biblioteca"

echel0n's avatar
echel0n committed
1626
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:109
1627
msgid "perform a full library update if update per-show fails?"
1628
msgstr "realitzar una actualització completa biblioteca si falla actualització per mostrar?"
1629

echel0n's avatar
echel0n committed
1630
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:115
1631
1632
1633
msgid "Only update first host"
msgstr "Només actualització de primera acollida"

echel0n's avatar
echel0n committed
1634
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:121
1635
1636
1637
msgid "only send library updates to the first active host?"
msgstr "només enviar actualitzacions de Biblioteca al primer host actiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1638
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:127
1639
1640
1641
msgid "KODI IP:Port"
msgstr "IP: port KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1642
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:136
1643
msgid "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"
echel0n's avatar
echel0n committed
1644
msgstr "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"
1645

echel0n's avatar
echel0n committed
1646
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:144
1647
1648
1649
msgid "KODI username"
msgstr "Nom d'usuari KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:154
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:278
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:426
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:442
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1098
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:382
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:400
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:866
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:883
msgid "blank = no authentication"
msgstr "en blanc = sense autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
1664
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:161
1665
1666
1667
msgid "KODI password"
msgstr "Contrasenya KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:178
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:562
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:665
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:799
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1237
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1318
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1618
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1742
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1836
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1958
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2542
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2798
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3029
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3124
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3289
msgid "Click below to test."
msgstr "Feu clic a baix per provar."

echel0n's avatar
echel0n committed
1686
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:184
1687
1688
1689
msgid "Test KODI"
msgstr "Prova KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1690
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:200
1691
1692
msgid "Experience your media on a visually stunning, easy to use interface on your Mac connected to your TV. Your media library has never looked this good!"
msgstr "Experimentar els seus mitjans de comunicació en un impressionant visualment, interfície fàcil d'utilitzar al seu Mac connectats a la seva TV. La biblioteca multimèdia mai no ha mirat aquesta bona!"
1693

echel0n's avatar
echel0n committed
1694
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:201
1695
1696
msgid "For sending notifications to Plex Home Theater (PHT) clients, use the KODI notifier with port"
msgstr "Per enviar les notificacions als clients Plex Home Theater (PHT), utilitzar el notificador KODI amb port"
1697

echel0n's avatar
echel0n committed
1698
1699
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:354
1700
1701
1702
msgid "send Plex commands?"
msgstr "enviar ordres Plex?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1703
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:221
1704
1705
1706
msgid "Plex Media Server Auth Token"
msgstr "Plex Media Server Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
1707
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:240
1708
1709
1710
msgid "Auth Token used by Plex"
msgstr "Fitxa Auth utilitzat per Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1711
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:244
1712
1713
1714
msgid "Finding your account token"
msgstr "Trobant el seu testimoni de compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1715
1716
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:417
1717
1718
1719
msgid "Server Username"
msgstr "Nom d'usuari servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1720
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:269
1721
1722
1723
msgid "Server/client password"
msgstr "Contrasenya de client/servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1724
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:288
1725
1726
1727
msgid "Update server library"
msgstr "Biblioteca de servidor d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1728
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:294
1729
msgid "update Plex Media Server library after download finishes"
1730
msgstr "actualitzar la biblioteca de servidor de medis Plex després descarregar acabats"
1731

echel0n's avatar
echel0n committed
1732
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:301
1733
1734
1735
msgid "Plex Media Server IP:Port"
msgstr "IP: port de servidor de mitjans de comunicació Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1736
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:310
1737
msgid "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"
echel0n's avatar
echel0n committed
1738
msgstr "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"
1739

echel0n's avatar
echel0n committed
1740
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:321
1741
1742
1743
msgid "Click below to test Plex servers"
msgstr "Feu clic a baix per provar Plex servidors"

echel0n's avatar
echel0n committed
1744
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:328
1745
1746
1747
msgid "Test Plex Server"
msgstr "Servidor de prova Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1748
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:343
1749
1750
1751
msgid "Plex Media Client"
msgstr "Plex mitjans Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1752
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:399
1753
1754
1755
msgid "Plex Client IP:Port"
msgstr "Plex Client IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1756
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:408
1757
msgid "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"
echel0n's avatar
echel0n committed
1758
msgstr "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"
1759

echel0n's avatar
echel0n committed
1760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:433
1761
1762
1763
msgid "Client Password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1764
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:450
1765
1766
1767
msgid "Click below to test Plex client(s)"
msgstr "Feu clic a baix per provar la versió Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1768
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:456
1769
1770
1771
msgid "Test Plex Client"
msgstr "Prova Plex Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1772
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:472
1773
msgid "A home media server built using other popular open source technologies."
1774
msgstr "Un servidor de medis casa construïda mitjançant altres tecnologies de codi obert popular."
1775

echel0n's avatar
echel0n committed
1776
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:483
1777
1778
1779
msgid "send update commands to Emby?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a Emby?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1780
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:490
1781
1782
1783
msgid "Emby IP:Port"
msgstr "IP: port Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1784
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:499
1785
msgid "ex. 192.168.1.100:8096"
echel0n's avatar
echel0n committed
1786
msgstr "ex. 192.168.1.100:8096"
1787

echel0n's avatar
echel0n committed
1788
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:506
1789
1790
1791
msgid "Emby API Key"
msgstr "Emby clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
1792
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:568
1793
1794
1795
msgid "Test Emby"
msgstr "Prova Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1796
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:584
1797
1798
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJ, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 200-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJ, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials disponibles per a la sèrie 200 Popcorn Hour."
1799

echel0n's avatar
echel0n committed
1800
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:595
1801
1802
1803
msgid "send update commands to NMJ?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJ?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1804
1805
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:603
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:705
1806
1807
1808
msgid "Popcorn IP address"
msgstr "Adreça d'IP de crispetes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1809
1810
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:612
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:714
1811
msgid "ex. 192.168.1.100"
echel0n's avatar
echel0n committed
1812
msgstr "ex. 192.168.1.100"
1813

echel0n's avatar
echel0n committed
1814
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:619
1815
1816
1817
msgid "Get settings"
msgstr "Obté la configuració de"

echel0n's avatar
echel0n committed
1818
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:622
1819
1820
1821
msgid "Get Settings"
msgstr "Obté la configuració de"

echel0n's avatar
echel0n committed
1822
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:625
1823
1824
1825
msgid "the Popcorn Hour device must be powered on and NMJ running."
msgstr "el dispositiu ha d'alimentar damunt Popcorn Hour i NMJ corrent."

echel0n's avatar
echel0n committed
1826
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:631
1827
1828
1829
msgid "NMJ database"
msgstr "Base de dades NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1830
1831
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:641
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:658
1832
1833
1834
msgid "automatically filled via the Get Settings"
msgstr "s'emplena automàticament via les escenes d'aconseguir"

echel0n's avatar
echel0n committed
1835
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:648
1836
1837
1838
msgid "NMJ mount url"
msgstr "NMJ Puig url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1839
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:671
1840
1841
1842
msgid "Test NMJ"
msgstr "Prova NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1843
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:685
1844
1845
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJv2, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 300 & 400-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJv2, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials fet disponible pel Popcorn Hour 300 59 400-sèrie."
1846

echel0n's avatar
echel0n committed
1847
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:696
1848
1849
1850
msgid "send update commands to NMJv2?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJv2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1851
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:721
1852
1853
1854
msgid "Database location"
msgstr "Localització de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1855
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:729
1856
1857
1858
msgid "Local Media"
msgstr "Mitjans de comunicació locals"

echel0n's avatar
echel0n committed
1859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:738
1860
1861
1862
msgid "PCH Network Media"
msgstr "Mitjans de comunicació de xarxa PCH"

echel0n's avatar
echel0n committed
1863
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:746
1864
1865
1866
msgid "Database instance"
msgstr "Exemple de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1867
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:764
1868
1869
1870
msgid "adjust this value if the wrong database is selected."
msgstr "ajustar aquest valor si es selecciona la base de dades equivocades."

echel0n's avatar
echel0n committed
1871
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:770
1872
1873
1874
msgid "Find database"
msgstr "Trobar la base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1875
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:773
1876
1877
1878
msgid "Find Database"
msgstr "Trobar la base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1879
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:776
1880
1881
1882
msgid "the Popcorn Hour device must be powered on."
msgstr "el dispositiu Popcorn Hour ha d'alimentar damunt."

echel0n's avatar
echel0n committed
1883
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:782
1884
1885
1886
msgid "NMJv2 database"
msgstr "NMJv2 base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1887
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:792
1888
1889
1890
msgid "automatically filled via the Find Database"
msgstr "s'emplena automàticament mitjançant la trobar base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1891
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:804
1892
1893
1894
msgid "Test NMJv2"
msgstr "Prova NMJv2"

echel0n's avatar
echel0n committed
1895
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:819
1896
1897
1898
msgid "The Synology DiskStation NAS."
msgstr "El Synology DiskStation NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1899
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:820
1900
1901
msgid "Synology Indexer is the daemon running on the Synology NAS to build its media database."
msgstr "Synology indexador és el dimoni s'executa en Synology NAS per construir la seva base de dades de mitjans de comunicació."
1902

echel0n's avatar
echel0n committed
1903
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:832
1904
1905
1906
msgid "send Synology notifications?"
msgstr "enviar notificacions Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1907
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:833
1908
1909
1910
msgid "requires SickRage to be running on your Synology NAS."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el seu Synology NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1911
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:854
1912
1913
1914
msgid "Notifier"
msgstr "Notificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
1915
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:855
1916
1917
1918
msgid "Synology Notifier is the notification system of Synology DSM"
msgstr "Synology notificador és el sistema de notificació de Synology DSM"

echel0n's avatar
echel0n committed
1919
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:867
1920
1921
1922
msgid "send notifications to the Synology Notifier?"
msgstr "enviar notificacions el notificador de Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1923
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:868
1924
1925
1926
msgid "requires SickRage to be running on your Synology DSM."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el DSM Synology."

echel0n's avatar
echel0n committed
1927
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:926
1928
1929
msgid "pyTivo is both an HMO and GoBack server. This notifier will load the completed downloads to your Tivo."
msgstr "pyTivo és un HMO i GoBack servidor. Aquest notificador carregarà el completat descarrega pel seu Tivo."
1930

echel0n's avatar
echel0n committed
1931
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:937
1932
1933
1934
msgid "send notifications to pyTivo?"
msgstr "enviar notificacions a pyTivo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1935
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:938
1936
1937
1938
msgid "requires the downloaded files to be accessible by pyTivo."
msgstr "requereix els arxius descarregats siguin accessibles per pyTivo."

echel0n's avatar
echel0n committed
1939
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:947
1940
1941
1942
msgid "pyTivo IP:Port"
msgstr "pyTivo IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1943
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:957
1944
msgid "ex. 192.168.1.1:9032"
echel0n's avatar
echel0n committed
1945
msgstr "ex. 192.168.1.1:9032"
1946

echel0n's avatar
echel0n committed
1947
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:964
1948
1949
1950
msgid "pyTivo share name"
msgstr "nom de compartició de pyTivo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1951
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:977
1952
1953
1954
msgid "value used in pyTivo Web Configuration to name the share."
msgstr "valor utilitzat en la configuració del Web pyTivo per anomenar la quota."

echel0n's avatar
echel0n committed
1955
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:983
1956
1957
1958
msgid "Tivo name"
msgstr "Nom de TiVo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1959
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:996
1960
1961
msgid "(Messages and Settings > Account and System Information > System Information > DVR name)"
msgstr "(Configuració i missatges > compte i informació de sistema > System Information > nom DVR)"
1962

echel0n's avatar
echel0n committed
1963
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1017
1964
1965
1966
msgid "A cross-platform unobtrusive global notification system."
msgstr "Un sistema discret notificació global multiplataforma."

echel0n's avatar
echel0n committed
1967
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1028
1968
1969
1970
msgid "send Growl notifications?"
msgstr "enviar Remugar notificacions?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1971
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1072
1972
1973
1974
msgid "Growl IP:Port"
msgstr "IP: port Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1975
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1081
1976
msgid "ex. 192.168.1.100:23053"
echel0n's avatar
echel0n committed
1977
msgstr "ex. 192.168.1.100:23053"
1978

echel0n's avatar
echel0n committed
1979
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1088
1980
1981
1982
msgid "Growl password"
msgstr "Contrasenya Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1983
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1106
1984
1985
msgid "Click below to rex.ster and test Growl, this is required for Growl notifications to work."
msgstr "Feu clic a baix per rex.ster i prova Remugar, això és necessària per a Remugar notificacions treballar."
1986

echel0n's avatar
echel0n committed
1987
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1113
1988
1989
1990
msgid "Register Growl"
msgstr "Registre Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1991
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1130
1992
1993
1994
msgid "A Growl client for iOS."
msgstr "Un client Remugar per iOS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1995
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1141
1996
1997
1998
msgid "send Prowl notifications?"
msgstr "enviar notificacions d'aguait?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1999
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1185
2000
msgid "Prowl API key"
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame