messages.po 253 KB
Newer Older
2001
2002
msgstr "Clau d'API d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
2004
2005
2006
msgid "get your key at:"
msgstr "aconseguir la seva clau a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2007
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1205
2008
2009
2010
msgid "Prowl priority"
msgstr "Prioritat d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
2011
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1231
2012
2013
2014
msgid "priority of Prowl messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges rondar des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2015
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1243
2016
2017
2018
msgid "Test Prowl"
msgstr "Prova d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
2019
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1261
2020
2021
msgid "The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed"
msgstr "La notificació escriptori estàndard API per a Linux / * nix sistemes. Aquest notificador només funcionarà si el mòdul pynotify està instal·lat"
2022

echel0n's avatar
echel0n committed
2023
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1274
2024
2025
2026
msgid "send Libnotify notifications?"
msgstr "enviar notificacions Libnotify?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2027
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1323
2028
2029
2030
msgid "Test Libnotify"
msgstr "Prova Libnotify"

echel0n's avatar
echel0n committed
2031
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1338
2032
2033
msgid "Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices."
msgstr "Pushover facilita enviar notificacions en temps real als seus dispositius Android i iOS."
2034

echel0n's avatar
echel0n committed
2035
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1349
2036
2037
2038
msgid "send Pushover notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushover?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2039
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1394
2040
2041
2042
msgid "Pushover key"
msgstr "Clau pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2043
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1404
2044
2045
2046
msgid "user key of your Pushover account"
msgstr "clau d'usuari del compte Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2047
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1411
2048
2049
2050
msgid "Pushover API key"
msgstr "Clau pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2051
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1426
2052
2053
2054
msgid "Click here"
msgstr "Feu clic aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
2055
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1426
2056
2057
2058
msgid "to create a Pushover API key"
msgstr "per crear una clau de Pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2059
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1432
2060
2061
2062
msgid "Pushover devices"
msgstr "Dispositius pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2063
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1441
2064
2065
2066
msgid "ex. device1,device2"
msgstr "ex. device1, device2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2067
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1449
2068
2069
2070
msgid "Pushover notification sound"
msgstr "So de notificació pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2071
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1458
2072
msgid "Pushover"
echel0n's avatar
echel0n committed
2073
msgstr "Pushover"
2074

echel0n's avatar
echel0n committed
2075
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1461
2076
2077
2078
msgid "Bike"
msgstr "Bicicleta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2079
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1464
2080
2081
2082
msgid "Bugle"
msgstr "Búgula"

echel0n's avatar
echel0n committed
2083
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1467
2084
2085
2086
msgid "Cash Register"
msgstr "Caixa registradora"

echel0n's avatar
echel0n committed
2087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1470
2088
2089
2090
msgid "Classical"
msgstr "Clàssica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2091
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1473
2092
2093
2094
msgid "Cosmic"
msgstr "Còsmica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2095
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1476
2096
2097
2098
msgid "Falling"
msgstr "Caient"

echel0n's avatar
echel0n committed
2099
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1479
2100
msgid "Gamelan"
echel0n's avatar
echel0n committed
2101
msgstr "Gamelan"
2102

echel0n's avatar
echel0n committed
2103
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1482
2104
2105
2106
msgid "Incoming"
msgstr "Entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2107
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1485
2108
2109
2110
msgid "Intermission"
msgstr "Entreacte"

echel0n's avatar
echel0n committed
2111
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1488
2112
2113
2114
msgid "Magic"
msgstr "Màgia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2115
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1491
2116
2117
2118
msgid "Mechanical"
msgstr "Mecànica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2119
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1494
2120
msgid "Piano Bar"
echel0n's avatar
echel0n committed
2121
msgstr "Piano Bar"
2122

echel0n's avatar
echel0n committed
2123
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1497
2124
2125
2126
msgid "Siren"
msgstr "Sirena"

echel0n's avatar
echel0n committed
2127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1500
2128
2129
2130
msgid "Space Alarm"
msgstr "Espai d'alarma"

echel0n's avatar
echel0n committed
2131
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1503
2132
2133
2134
msgid "Tug Boat"
msgstr "Vaixell remolcador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2135
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1506
2136
2137
2138
msgid "Alien Alarm (long)"
msgstr "Alarma estranger (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2139
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1509
2140
2141
2142
msgid "Climb (long)"
msgstr "Pujada (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2143
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1512
2144
2145
2146
msgid "Persistent (long)"
msgstr "Persistent (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2147
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1515
2148
2149
2150
msgid "Pushover Echo (long)"
msgstr "Pushover Echo (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2151
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1518
2152
2153
2154
msgid "Up Down (long)"
msgstr "Amunt avall (llarga)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1521
2156
2157
2158
msgid "None (silent)"
msgstr "Cap (silenci)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2159
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1524
2160
2161
2162
msgid "Device specific"
msgstr "Dispositiu específic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2163
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1529
2164
2165
2166
msgid "Choose notification sound to use"
msgstr "Esculli so de notificació d'utilitzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2167
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1534
2168
2169
2170
msgid "Test Pushover"
msgstr "Prova Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1547
2172
2173
2174
msgid "Read your messages where and when you want them!"
msgstr "Llegir els teus missatges on i quan vol!"

echel0n's avatar
echel0n committed
2175
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1558
2176
2177
2178
msgid "send Boxcar2 notifications?"
msgstr "enviar notificacions Boxcar2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2179
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1602
2180
2181
2182
msgid "Boxcar2 access token"
msgstr "Testimoni d'accés Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2183
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1611
2184
2185
2186
msgid "access token for your Boxcar2 account"
msgstr "testimoni d'accés per al seu compte de Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2187
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1624
2188
2189
2190
msgid "Test Boxcar2"
msgstr "Prova Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2191
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1639
2192
2193
msgid "Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device."
msgstr "Notifiqui que meu Android és un aguait com a aplicació Android i l'API que ofereix una manera fàcil d'enviar les notificacions de la vostra candidatura directament al dispositiu Android."
2194

echel0n's avatar
echel0n committed
2195
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1650
2196
2197
2198
msgid "send NMA notifications?"
msgstr "enviar notificacions NMA?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2199
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1694
2200
2201
2202
msgid "NMA API key"
msgstr "Clau d'NMA API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2203
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1703
2204
2205
2206
msgid "ex. key1,key2 (max 5)"
msgstr "ex. key1, key2 (màxim 5)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2207
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1710
2208
2209
2210
msgid "NMA priority"
msgstr "Prioritat NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2211
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1719
2212
2213
2214
msgid "Very Low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
2215
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1722
2216
2217
2218
msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"

echel0n's avatar
echel0n committed
2219
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1725
echel0n's avatar
echel0n committed
2220
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:676
2221
msgid "Normal"
echel0n's avatar
echel0n committed
2222
msgstr "Normal"
2223

echel0n's avatar
echel0n committed
2224
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1728
echel0n's avatar
echel0n committed
2225
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:679
2226
2227
2228
msgid "High"
msgstr "Alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2229
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1731
2230
2231
2232
msgid "Emergency"
msgstr "Emergència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2233
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1736
2234
2235
2236
msgid "priority of NMA messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges NMA des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2237
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1748
2238
2239
2240
msgid "Test NMA"
msgstr "Prova NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2241
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1764
2242
2243
msgid "Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8."
msgstr "Pushalot és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats executant Windows Phone o Windows 8."
2244

echel0n's avatar
echel0n committed
2245
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1775
2246
2247
2248
msgid "send Pushalot notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushalot?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2249
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1819
2250
2251
2252
msgid "Pushalot authorization token"
msgstr "Fitxa d'autorització Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1829
2254
2255
2256
msgid "authorization token of your Pushalot account."
msgstr "Fitxa d'autorització del seu compte de Pushalot."

echel0n's avatar
echel0n committed
2257
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1842
2258
2259
2260
msgid "Test Pushalot"
msgstr "Prova Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2261
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1858
2262
2263
msgid "Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers."
msgstr "Pushbullet és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats corrent navegadors Chrome Android i escriptori."
2264

echel0n's avatar
echel0n committed
2265
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1869
2266
2267
2268
msgid "send Pushbullet notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushbullet?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2269
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1913
2270
2271
2272
msgid "Pushbullet API key"
msgstr "Clau de Pushbullet API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2273
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1923
2274
2275
2276
msgid "API key of your Pushbullet account"
msgstr "Clau d'API del compte Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2277
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1930
2278
2279
2280
msgid "Pushbullet devices"
msgstr "Mecanismes Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2281
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1942
2282
2283
2284
msgid "select device you wish to push to."
msgstr "Seleccioneu el dispositiu que voleu empènyer a."

echel0n's avatar
echel0n committed
2285
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1950
2286
2287
2288
msgid "Update device list"
msgstr "Llista de dispositius d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2289
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1964
2290
2291
2292
msgid "Test Pushbullet"
msgstr "Prova Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2293
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1979
2294
2295
msgid "Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API."
msgstr "Mòbil lliure és una xarxa cel·lular francès famós provider.<br> que proporciona als seus clients una API de SMS lliure."
2296

echel0n's avatar
echel0n committed
2297
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1990
2298
2299
2300
msgid "send SMS notifications?"
msgstr "enviar les notificacions de SMS?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2301
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2004
2302
2303
2304
msgid "send a SMS when a download starts?"
msgstr "enviar un SMS quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2305
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2016
2306
2307
2308
msgid "send a SMS when a download finishes?"
msgstr "enviar un SMS quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2309
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2028
2310
2311
2312
msgid "send a SMS when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un SMS quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2313
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2034
2314
2315
2316
msgid "Free Mobile customer ID"
msgstr "Identificació de client mòbil lliure"

echel0n's avatar
echel0n committed
2317
2318
2319
2320
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2044
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2157
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2302
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2349
2321
2322
2323
msgid "ex. 12345678"
msgstr "ex. el 12345678"

echel0n's avatar
echel0n committed
2324
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2051
2325
2326
2327
msgid "Free Mobile API Key"
msgstr "Mòbil lliure clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2328
2329
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2061
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2193
2330
2331
2332
msgid "enter yourt API key"
msgstr "Introdueixi la clau d'API yourt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2333
2334
2335
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2069
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2211
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2396
2336
2337
2338
msgid "Click below to test your settings."
msgstr "Feu clic a següent per provar la configuració."

echel0n's avatar
echel0n committed
2339
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2076
2340
2341
2342
msgid "Test SMS"
msgstr "Prova SMS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2343
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2090
2344
2345
2346
msgid "Telegram is a cloud-based instant messaging service"
msgstr "Telegrama és un núvol instantani servei de missatgeria"

echel0n's avatar
echel0n committed
2347
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2101
2348
2349
2350
msgid "send Telegram notifications?"
msgstr "enviar notificacions telegrama?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2351
2352
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2115
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
2353
2354
2355
msgid "send a message when a download starts?"
msgstr "enviar un missatge quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2356
2357
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2271
2358
2359
2360
msgid "send a message when a download finishes?"
msgstr "enviar un missatge quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2361
2362
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2139
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2283
2363
2364
2365
msgid "send a message when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un missatge quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2366
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2145
2367
2368
2369
msgid "User/Group ID"
msgstr "ID d'usuari o grup"

echel0n's avatar
echel0n committed
2370
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2165
2371
2372
2373
msgid "contact @myidbot on Telegram to get an ID"
msgstr "contacte @myidbot el telegrama per a obtenir un identificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2374
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2172
echel0n's avatar
echel0n committed
2375
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:65
2376
2377
2378
msgid "NOTE"
msgstr "NOTA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2379
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2173
2380
2381
msgid "Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error."
msgstr "No oblidis parlar amb el seu bot com a mínim una vegada si aconsegueix un error 403."
2382

echel0n's avatar
echel0n committed
2383
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2181
2384
2385
2386
msgid "Bot API Key"
msgstr "Amp clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2387
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2201
2388
2389
2390
msgid "contact @BotFather on Telegram to set up one"
msgstr "contactar amb @BotFather el telegrama d'establir un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2391
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2218
2392
2393
2394
msgid "Test Telegram"
msgstr "Telegrama de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2395
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2233
2396
2397
msgid "Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device."
msgstr "Twilio és un webservice API que permet comunicar-se directament amb un número de mòbil. Aquest notificador enviarà un text directament al vostre dispositiu mòbil."
2398

echel0n's avatar
echel0n committed
2399
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2245
2400
2401
2402
msgid "text your mobile device?"
msgstr "text el seu mecanisme mòbil?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2403
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2290
2404
2405
2406
msgid "Twilio Account SID"
msgstr "Twilio compte SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2407
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2310
2408
2409
2410
msgid "account SID of your Twilio account."
msgstr "SID del compte Twilio compte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2411
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2319
2412
2413
2414
msgid "Twilio Auth Token"
msgstr "Twilio Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
2415
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2329
2416
2417
2418
msgid "enter your auth token"
msgstr "Introduïu el testimoni d'autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2419
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2337
2420
2421
2422
msgid "Twilio Phone SID"
msgstr "Twilio telèfon SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2423
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2357
2424
2425
2426
msgid "phone SID that you would like to send the sms from."
msgstr "SID que li agradaria enviar el sms des del telèfon."

echel0n's avatar
echel0n committed
2427
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2366
2428
2429
2430
msgid "Your phone number"
msgstr "El número de telèfon"

echel0n's avatar
echel0n committed
2431
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2378
2432
2433
2434
msgid "ex. +1-###-###-####"
msgstr "ex. + 1-# # #-# # #-# # #"

echel0n's avatar
echel0n committed
2435
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2386
2436
2437
2438
msgid "phone number that will receive the sms."
msgstr "número de telèfon que rebrà el sms."

echel0n's avatar
echel0n committed
2439
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2403
2440
2441
2442
msgid "Test Twilio"
msgstr "Prova Twilio"

echel0n's avatar
echel0n committed
2443
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2419
2444
2445
msgid "A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets."
msgstr "A les xarxes socials i servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir altres missatges d'usuaris anomenat tweets."
2446

echel0n's avatar
echel0n committed
2447
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2430
2448
2449
2450
msgid "post tweets on Twitter?"
msgstr "enviar tweets a Twitter?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2451
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2431
2452
2453
2454
msgid "you may want to use a secondary account."
msgstr "pot voler utilitzar un compte de secundària."

echel0n's avatar
echel0n committed
2455
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2475
2456
2457
2458
msgid "Send direct message"
msgstr "Enviar missatge directe"

echel0n's avatar
echel0n committed
2459
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2481
2460
msgid "send a notification via Direct Message, not via status update"
2461
msgstr "enviar una notificació mitjançant missatge directe, no mitjançant Actualització d'estatus"
2462

echel0n's avatar
echel0n committed
2463
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2487
2464
2465
2466
msgid "Send DM to"
msgstr "Enviar DM a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2467
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2497
2468
2469
2470
msgid "Twitter account to send messages to"
msgstr "Compte de Twitter per enviar missatges a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2471
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2504
2472
2473
2474
msgid "Step One"
msgstr "Pas un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2475
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2509
2476
2477
2478
msgid "Request Authorization"
msgstr "Sol·licitud d'autorització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2479
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2514
2480
2481
2482
msgid "Click the \"Request Authorization\" button."
msgstr "Feu clic al botó \"Sol·licitar autorització\"."

echel0n's avatar
echel0n committed
2483
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2515
2484
2485
2486
msgid "This will open a new page containing an auth key."
msgstr "S'obrirà una nova pàgina que conté una clau d'autenticació."

echel0n's avatar
echel0n committed
2487
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2516
2488
2489
2490
msgid "if nothing happens check your popup blocker."
msgstr "si passa res comprovar el seu blocker desplegable."

echel0n's avatar
echel0n committed
2491
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2523
2492
2493
2494
msgid "Step Two"
msgstr "Pas dos"

echel0n's avatar
echel0n committed
2495
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2532
2496
2497
2498
msgid "Enter the key Twitter gave you"
msgstr "Introduir la clau de que Twitter li va donar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2499
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2548
2500
2501
2502
msgid "Test Twitter"
msgstr "Prova de Twitter"

echel0n's avatar
echel0n committed
2503
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2565
2504
2505
msgid "Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!"
msgstr "Trakt ajuda a mantenir un registre de què demostracions de TV i pel·lícules està veient. Basat en els seus favorits, trakt recomana programes addicionals i pel lícules que gaudeixi!"
2506

echel0n's avatar
echel0n committed
2507
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2576
2508
2509
2510
msgid "send Trakt.tv notifications?"
msgstr "enviar notificacions Trakt.tv?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2511
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2584
2512
2513
2514
msgid "Trakt username"
msgstr "Nom d'usuari Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2515
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2594
2516
2517
2518
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
2519
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2603
2520
msgid "Trakt PIN"
echel0n's avatar
echel0n committed
2521
msgstr "Trakt PIN"
2522

echel0n's avatar
echel0n committed
2523
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2611
2524
2525
2526
msgid "authorization PIN code"
msgstr "autorització codi PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2527
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2615
2528
2529
2530
msgid "Authorize"
msgstr "Autoritzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2531
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2621
2532
2533
2534
msgid "Authorize SiCKRAGE"
msgstr "Autoritzar la SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
2535
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2624
2536
2537
2538
msgid "API Timeout"
msgstr "Temps d'espera API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2539
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2639
2540
2541
2542
msgid "Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)"
msgstr "Segons esperar Trakt API per respondre. (Ús 0 esperar per sempre)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2543
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2645
2544
2545
2546
msgid "Default indexer"
msgstr "Omissió d'indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2547
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2663
2548
2549
2550
msgid "Sync libraries"
msgstr "Biblioteques de sincronització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2551
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2669
2552
msgid "sync your SickRage show library with your trakt show library."
2553
msgstr "Sincronitza la teva biblioteca de Mostra el SickRage amb la seva biblioteca Mostra el trakt."
2554

echel0n's avatar
echel0n committed
2555
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2676
2556
2557
2558
msgid "Remove Episodes From Collection"
msgstr "Treure episodis de col·lecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
2559
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2682
2560
2561
msgid "Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library."
msgstr "Treure un episodi de la seva col·lecció Trakt si no és a la biblioteca de SickRage."
2562

echel0n's avatar
echel0n committed
2563
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2689
2564
2565
2566
msgid "Sync watchlist"
msgstr "Sincronització watchlist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2567
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2695
2568
2569
msgid "sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode)."
msgstr "Sincronitza el teu watchlist de Mostra el SickRage amb el seu trakt Mostra el watchlist (espectacle i episodi)."
2570

echel0n's avatar
echel0n committed
2571
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2697
2572
2573
msgid "Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded"
msgstr "Episodi s'afegiran en llista de vigilància quan volia o va arrabassar i es trauran quan es descarreguen"
2574

echel0n's avatar
echel0n committed
2575
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2704
2576
2577
2578
msgid "Watchlist add method"
msgstr "Watchlist afegir mètode"

echel0n's avatar
echel0n committed
2579
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2714
2580
2581
2582
msgid "Skip All"
msgstr "Omet-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2583
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2717
2584
2585
2586
msgid "Download Pilot Only"
msgstr "Descarregar Pilot només"

echel0n's avatar
echel0n committed
2587
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2720
2588
2589
2590
msgid "Get whole show"
msgstr "Obtenir tot el show"

echel0n's avatar
echel0n committed
2591
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2725
2592
2593
2594
msgid "method in which to download episodes for new show's."
msgstr "mètode on descarregar episodis de nou espectacle."

echel0n's avatar
echel0n committed
2595
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2731
2596
2597
2598
msgid "Remove episode"
msgstr "Treure l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2599
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2737
2600
2601
2602
msgid "remove an episode from your watchlist after it is downloaded."
msgstr "treure un episodi de la vostra llista de seguiment després es descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2603
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2743
2604
2605
2606
msgid "Remove series"
msgstr "Eliminar sèries"

echel0n's avatar
echel0n committed
2607
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2749
2608
msgid "remove the whole series from your watchlist after any download."
2609
msgstr "treure tota la sèrie de la vostra llista de seguiment després de qualsevol descàrrega."
2610

echel0n's avatar
echel0n committed
2611
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2755
2612
2613
2614
msgid "Remove watched show"
msgstr "Treure vist Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
2615
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2761
2616
2617
2618
msgid "remove the show from sickrage if it's ended and completely watched"
msgstr "eliminar l'espectacle de sickrage si el té acabat i completament vist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2619
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2767
2620
2621
2622
msgid "Start paused"
msgstr "Començar en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
2623
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2773
2624
msgid "show's grabbed from your trakt watchlist start paused."
2625
msgstr "Mostra el de agafar des de la vostra llista de seguiment trakt començar en pausa."
2626

echel0n's avatar
echel0n committed
2627
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2780
2628
2629
2630
msgid "Trakt blackList name"
msgstr "Nom de llista negra Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2631
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2792
2632
msgid "Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page"
2633
msgstr "Name(slug) de llista en Trakt de blacklisting Mostra el \"Añadir del Trakt\" pàgina"
2634

echel0n's avatar
echel0n committed
2635
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2804
2636
2637
2638
msgid "Test Trakt"
msgstr "Prova Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2639
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2820
2640
msgid "Allows configuration of email notifications on a per show basis."
2641
msgstr "Permet configuració de notificacions per correu electrònic sobre una base per Mostra."
2642

echel0n's avatar
echel0n committed
2643
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2831
2644
2645
2646
msgid "send email notifications?"
msgstr "enviï notificacions per correu electrònic?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2647
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2875
2648
2649
2650
msgid "SMTP host"
msgstr "Amfitrió SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2651
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2884
2652
2653
2654
msgid "SMTP server address"
msgstr "Adreça de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2655
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2891
2656
2657
2658
msgid "SMTP port"
msgstr "Port de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2659
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2900
2660
2661
2662
msgid "SMTP server port number"
msgstr "Nombre de ports de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2663
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2907
2664
2665
2666
msgid "SMTP from"
msgstr "SMTP de"

echel0n's avatar
echel0n committed
2667
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2916
2668
2669
2670
msgid "sender email address"
msgstr "Adreça d'e-mail de remitent"

echel0n's avatar
echel0n committed
2671
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2923
2672
2673
2674
msgid "Use TLS"
msgstr "TLS d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
2675
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2929
2676
2677
2678
msgid "check to use TLS encryption."
msgstr "comprovació utilitzar xifratge TLS."

echel0n's avatar
echel0n committed
2679
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2935
2680
2681
2682
msgid "SMTP user"
msgstr "L'usuari SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2683
2684
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2944
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2960
2685
2686
2687
msgid "optional"
msgstr "opcional"

echel0n's avatar
echel0n committed
2688
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2951
2689
2690
2691
msgid "SMTP password"
msgstr "Contrasenya SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2692
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2968
2693
2694
2695
msgid "Global email list"
msgstr "Llista de correu electrònic global"

echel0n's avatar
echel0n committed
2696
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2697
2698
2699
msgid "all emails here receive notifications for"
msgstr "tots els e-mail aquí rebre notificacions, per"

echel0n's avatar
echel0n committed
2700
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2701
2702
2703
msgid "all"
msgstr "tots els"

echel0n's avatar
echel0n committed
2704
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2980
2705
2706
2707
msgid "shows."
msgstr "espectacles."

echel0n's avatar
echel0n committed
2708
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2986
2709
2710
2711
msgid "Show notification list"
msgstr "Mostra la llista de notificació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2712
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2996
2713
2714
2715
msgid "Select a Show"
msgstr "Selecciona un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2716
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3000
2717
2718
2719
msgid "configure per show notifications here."
msgstr "configurar per Mostra notificacions aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
2720
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3015
2721
2722
msgid "configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry."
msgstr "configurar les notificacions per mostrar aquí introduint adreces d'e-mail, separats per comes, després de seleccionar un espectacle al quadre desplegable. Assegureu-vos d'activar l'estalviar per a aquesta Mostra el botó per sota després de cada entrada."
2723

echel0n's avatar
echel0n committed
2724
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3021
2725
2726
2727
msgid "Save for this show"
msgstr "Estalviar per a aquest espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2728
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3035
2729
2730
2731
msgid "Test Email"
msgstr "Correu electrònic de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2732
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3051
2733
2734
msgid "Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams."
msgstr "Comoditat porta tota la seva comunicació junts en un sol lloc. És en temps real de missatgeria, arxivament i buscar equips moderns."
2735

echel0n's avatar
echel0n committed
2736
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3063
2737
2738
2739
msgid "send slack notifications?"
msgstr "enviar notificacions folgança?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2740
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3107
2741
2742
2743
msgid "Slack Incoming Webhook"
msgstr "Folgança Webhook entrant"

echel0n's avatar
echel0n committed
2744
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3116
2745
2746
2747
msgid "Slack webhook"
msgstr "Folgança webhook"

echel0n's avatar
echel0n committed
2748
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3130
2749
2750
2751
msgid "Test Slack"
msgstr "Prova relleu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2752
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3146
2753
2754
msgid "All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone."
msgstr "All-in-one de veu i text de xat per als jugadors que és lliure i segur i treballa en l'escriptori i telèfon."
2755

echel0n's avatar
echel0n committed
2756
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3158
2757
2758
2759
msgid "send discord notifications?"
msgstr "enviar notificacions discòrdia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3205
2761
2762
2763
msgid "Discord Incoming Webhook"
msgstr "Discòrdia Webhook entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2764
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3216
2765
2766
2767
msgid "Discord webhook"
msgstr "Webhook de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2768
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3222
2769
2770
2771
msgid "Create webhook under channel settings."
msgstr "Crear webhook sota escenes de canal."

echel0n's avatar
echel0n committed
2772
2773
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3229
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3240
2774
2775
2776
msgid "Discord Bot Name"
msgstr "Discòrdia Bot nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
2777
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3246
2778
2779
2780
msgid "Blank will use webhook default name."
msgstr "Blanc utilitzarà webhook nom d'omissió."

echel0n's avatar
echel0n committed
2781
2782
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3264
2783
2784
2785
msgid "Discord Avatar URL"
msgstr "Discòrdia Avatar URL"

echel0n's avatar
echel0n committed
2786
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3270
2787
2788
2789
msgid "Blank will use webhook default avatar."
msgstr "Blanc utilitzarà l'avatar webhook per defecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2790
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3277
2791
2792
2793
msgid "Discord TTS"
msgstr "Discòrdia TTS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2794
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3282
2795
2796
2797
msgid "Send notifications using text-to-speech."
msgstr "Enviar notificacions utilitzant text a discurs."

echel0n's avatar
echel0n committed
2798
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3295
2799
2800
2801
msgid "Test Discord"
msgstr "Prova de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2802
2803
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:25
2804
2805
2806
msgid "Post-Processing"
msgstr "Post-tractament"

echel0n's avatar
echel0n committed
2807
2808
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:397
2809
2810
2811
msgid "Episode Naming"
msgstr "Episodi nomenar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2812
2813
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1368
2814
2815
2816
msgid "Metadata"
msgstr "Metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
2817
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:26
2818
2819
2820
msgid "Settings that dictate how SickRage should process completed downloads."
msgstr "Escenes que dicten com ha SickRage procés de completat descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2821
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:37
2822
msgid "Enable the automatic post processor to scan and process any files in your"
2823
msgstr "Habilita el correu automàtic processador escannejar i processar qualsevol arxius en el seu"
2824

echel0n's avatar
echel0n committed
2825
2826
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:38
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:45
2827
2828
2829
msgid "Post Processing Dir"
msgstr "Publicar processament Dir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2830
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
2831
2832
2833
msgid "Do not use if you use an external PostProcessing script"
msgstr "No utilitzeu si utilitza un script postprocessament extern"

echel0n's avatar
echel0n committed
2834
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:64
2835
msgid "The folder where your download client puts the completed TV downloads."
2836
msgstr "La carpeta on el seu client descarregar posa la televisió completat descarrega."
2837

echel0n's avatar
echel0n committed
2838
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:66
2839
2840
msgid "Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible."
msgstr "Si us plau utilitzi descarregant separada i completats carpetes en el seu client de descàrrega si és possible."
2841

echel0n's avatar
echel0n committed
2842
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:74
2843
2844
2845
msgid "Processing Method:"
msgstr "Mètode de tractament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2846
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2847
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2848
2849
2850
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2851
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2852
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2853
2854
2855
msgid "Move"
msgstr "Moure's"

echel0n's avatar
echel0n committed
2856
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2857
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2858
2859
2860
msgid "Hard Link"
msgstr "Enllaç dur"

echel0n's avatar
echel0n committed
2861
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2862
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2863
2864
2865
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Enllaç simbòlic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2866
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2867
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2868
2869
2870
msgid "Symbolic Link Reversed"
msgstr "Enllaç simbòlic invertit"

echel0n's avatar
echel0n committed
2871
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:96
2872
2873
2874
msgid "What method should be used to put files into the library?"
msgstr "Quin mètode ha de ser utilitzat per posar arxius a la biblioteca?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2875
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:97
2876
2877
msgid "If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors."
msgstr "Si vostè seguir sembrant torrents quan hagin acabat, cal evitar l 'moviment' processament mètode per evitar errors de."
2878

echel0n's avatar
echel0n committed
2879
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:105
2880
2881
2882
msgid "Auto Post-Processing Frequency"
msgstr "Auto post-tractament freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2883
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:125
2884
2885
2886
msgid "Postpone post processing"
msgstr "Posposar processament posterior"

echel0n's avatar
echel0n committed
2887
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:131
2888
2889
2890
msgid "Wait to process a folder if sync files are present."
msgstr "Esperar a processar una carpeta si els arxius de sincronització presents."

echel0n's avatar
echel0n committed
2891
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:137
2892
2893
2894
msgid "Sync File Extensions to Ignore"
msgstr "Ampliacions d'arxiu de sincronització d'ignorar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2895
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:146
2896
2897
2898
msgid "ext1,ext2"
msgstr "ext1, ext2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2899
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:154
2900
2901
2902
msgid "Rename Episodes"
msgstr "Rebategi episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
2903
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:156
2904
2905
2906
msgid "Rename episode using the Episode"
msgstr "Rebategi episodi utilitzant l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2907
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:160
2908
2909
2910
msgid "Naming settings?"
msgstr "Configuració de nomenclatura?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2911
2912
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:168
2913
2914
2915
msgid "Create missing show directories"
msgstr "Crear directoris Mostra el que falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2916
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:172
2917
2918
2919
msgid "when they get deleted"
msgstr "Quan s'esborren"

echel0n's avatar
echel0n committed
2920
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:178
2921
2922
2923
msgid "Add shows without directory"
msgstr "Afegir espectacles sense guia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:180
2925
2926
2927
msgid "Add shows without creating a"
msgstr "Afegir espectacles sense crear un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2928
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:184
2929
2930
2931
msgid "directory (not recommended)"
msgstr "directori (no recomanat)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2932
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:190
2933
2934
2935
msgid "Move Associated Files"
msgstr "Moure arxius associats"

echel0n's avatar
echel0n committed
2936
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:192
2937
2938
2939
msgid "Move srr/srt/sfv/etc files with the"
msgstr "Moure arxius srr/srt/sfv/etc. amb la"

echel0n's avatar
echel0n committed
2940
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:196
2941
2942
2943
msgid "episode when processed?"
msgstr "episodi quan processats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2944
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:202
2945
2946
2947
msgid "Rename .nfo file"
msgstr "Rebategi arxiu. nfo"

echel0n's avatar
echel0n committed
2948
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:204
2949
2950
2951
msgid "Rename the original .nfo file to"
msgstr "Rebategi l'arxiu original. nfo a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2952
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:208
2953
2954
2955
msgid ".nfo-orig to avoid conflicts?"
msgstr ". nfo-orig per evitar conflictes?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2956
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
2957
2958
2959
msgid "Associated file extensions"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:228
echel0n's avatar
echel0n committed
2961
2962
2963
msgid "comma separated list of associated file extensions SickRage should keep while post processing."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2964
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:234
echel0n's avatar
echel0n committed
2965
2966
2967
msgid "leaving it empty means no associated files will be post processed"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2968
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:241
echel0n's avatar
echel0n committed
2969
2970
2971
msgid "Delete non associated files"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2972
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:247
echel0n's avatar
echel0n committed
2973
2974
2975
msgid "delete non associated files while post processing?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2976
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:253
2977
2978
2979
msgid "Change File Date"
msgstr "Modificació data d'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:259
2981
2982
2983
msgid "Set last modified filedate to the date that the episode aired?"
msgstr "Última modificació del conjunt filedate a la data que l'episodi airejat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2984
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
2985
2986
2987
msgid "Some systems may ignore this feature."
msgstr "Alguns sistemes poden ignorar aquesta característica."

echel0n's avatar
echel0n committed
2988
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:266
2989
2990
2991
msgid "Timezone for File Date:"
msgstr "Fus horari per data d'arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2992
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:285