messages.po 253 KB
Newer Older
3001
3002
3003
msgid "TV Download Dir"
msgstr "Dir descarrega de TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:292
msgid "Only works with RAR archives"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:299
msgid "Unpack Directory"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:311
msgid "Choose a path to unpack files, leave blank to unpack in download dir"
msgstr ""
3015

echel0n's avatar
echel0n committed
3016
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:317
3017
3018
3019
msgid "Delete RAR contents"
msgstr "Suprimir RAR contingut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3020
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:323
3021
msgid "Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?"
3022
msgstr "Suprimeixi contingut d'arxius RAR, fins i tot si el procés mètode no definit per moure?"
3023

echel0n's avatar
echel0n committed
3024
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:330
3025
3026
3027
msgid "Don't delete empty folders"
msgstr "No suprimir carpetes buides"

echel0n's avatar
echel0n committed
3028
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:336
3029
3030
3031
msgid "Leave empty folders when Post Processing?"
msgstr "Deixar carpetes buides en processar Post?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3032
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:337
3033
3034
3035
msgid "Can be overridden using manual Post Processing"
msgstr "Poden invalidar utilitzant manual de processament Post"

echel0n's avatar
echel0n committed
3036
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:343
echel0n's avatar
echel0n committed
3037
3038
3039
msgid "Follow symbolic-links"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3040
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3041
3042
msgid "warning"
msgstr ""
3043

echel0n's avatar
echel0n committed
3044
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3045
3046
msgid "EXPERTS ONLY."
msgstr ""
3047

echel0n's avatar
echel0n committed
3048
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:350
echel0n's avatar
echel0n committed
3049
3050
3051
msgid "Enable only if you know what <b>circular symbolic links</b> are,<br/>and can <b>verify that you have none</b>."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3052
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:357
3053
3054
3055
msgid "Delete Failed"
msgstr "No ha pogut suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3056
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:363
3057
3058
3059
msgid "Delete files left over from a failed download?"
msgstr "Suprimir arxius de un descarregar fracassat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3060
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:369
echel0n's avatar
echel0n committed
3061
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:150
3062
3063
3064
msgid "Extra Scripts"
msgstr "Scripts addicionals"

echel0n's avatar
echel0n committed
3065
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
3066
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:165
3067
3068
3069
msgid "See"
msgstr "Veure"

echel0n's avatar
echel0n committed
3070
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
echel0n's avatar
echel0n committed
3071
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:167
3072
msgid "Wiki"
echel0n's avatar
echel0n committed
3073
msgstr "Wiki"
3074

echel0n's avatar
echel0n committed
3075
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
3076
3077
3078
msgid "for script arguments description and usage."
msgstr "per escriptura arguments Descripció i ús."

echel0n's avatar
echel0n committed
3079
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:398
3080
3081
3082
msgid "How SickRage will name and sort your episodes."
msgstr "Com SickRage es el nom i ordenar els seus episodis."

echel0n's avatar
echel0n committed
3083
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:404
3084
3085
3086
msgid "Name Pattern:"
msgstr "Patró de nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3087
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:443
3088
3089
msgid "Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality"
msgstr "No oblidi afegir patró de qualitat. Altrament després post-tractament de l'episodi haurà desconegut qualitat"
3090

echel0n's avatar
echel0n committed
3091
3092
3093
3094
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:452
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:714
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1139
3095
3096
3097
msgid "Meaning"
msgstr "Significat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3098
3099
3100
3101
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:453
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:715
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:925
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1140
3102
3103
3104
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"

echel0n's avatar
echel0n committed
3105
3106
3107
3108
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:454
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:716
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:926
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1141
3109
3110
3111
msgid "Result"
msgstr "Resultat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3112
3113
3114
3115
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:460
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:722
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1147
3116
3117
3118
3119
#, python-format
msgid "Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)"
msgstr "Utilitzeu minúscules si voleu noms minúscules (ex. %sn, %e.n, %q_n etc.)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3120
3121
3122
3123
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:466
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:728
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:938
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1153
3124
3125
3126
msgid "Show Name:"
msgstr "Mostra el nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3127
3128
3129
3130
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:468
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:730
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:940
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1155
echel0n's avatar
echel0n committed
3131
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:113
echel0n's avatar
echel0n committed
3132
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:49
3133
3134
3135
msgid "Show Name"
msgstr "Mostra el nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
3136
3137
3138
3139
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:473
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:735
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:945
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1160
3140
msgid "Show.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3141
msgstr "Show.Name"
3142

echel0n's avatar
echel0n committed
3143
3144
3145
3146
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:478
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:740
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:950
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1165
3147
msgid "Show_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3148
msgstr "Show_Name"
3149

echel0n's avatar
echel0n committed
3150
3151
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:481
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1168
3152
3153
3154
msgid "Season Number:"
msgstr "Nombre de temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3155
3156
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:491
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1178
3157
3158
3159
msgid "XEM Season Number:"
msgstr "XEM temporada número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3160
3161
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:501
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1188
3162
3163
3164
msgid "Episode Number:"
msgstr "Episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3165
3166
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:511
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1198
3167
3168
3169
msgid "XEM Episode Number:"
msgstr "XEM episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3170
3171
3172
3173
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:521
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:763
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:973
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1208
3174
3175
3176
msgid "Episode Name:"
msgstr "Nom de l'episodi:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3177
3178
3179
3180
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:523
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:765
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:975
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1210
3181
3182
3183
msgid "Episode Name"
msgstr "Nom de l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
3184
3185
3186
3187
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:528
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:770
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1215
3188
msgid "Episode.Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3189
msgstr "Episode.Name"
3190

echel0n's avatar
echel0n committed
3191
3192
3193
3194
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:533
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:775
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:985
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1220
3195
msgid "Episode_Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
3196
msgstr "Episode_Name"
3197

echel0n's avatar
echel0n committed
3198
3199
3200
3201
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:536
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:778
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:988
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1223
echel0n's avatar
echel0n committed
3202
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:140
3203
3204
3205
msgid "Quality:"
msgstr "Qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3206
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:551
3207
3208
3209
msgid "Scene Quality:"
msgstr "Qualitat de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3210
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:553
3211
msgid "720p HDTV x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3212
msgstr "720p HDTV x264"
3213

echel0n's avatar
echel0n committed
3214
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:558
3215
3216
3217
msgid "720p.HDTV.x264"
msgstr "720 pàg. HDTV.x264"

echel0n's avatar
echel0n committed
3218
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:563
3219
msgid "720p_HDTV_x264"
echel0n's avatar
echel0n committed
3220
msgstr "720p_HDTV_x264"
3221

echel0n's avatar
echel0n committed
3222
3223
3224
3225
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:568
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:821
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1031
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1241
3226
3227
3228
msgid "Release Name:"
msgstr "Nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3229
3230
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:571
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1244
3231
msgid "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3232
msgstr "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3233

echel0n's avatar
echel0n committed
3234
3235
3236
3237
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:577
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:830
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1040
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1250
3238
3239
3240
msgid "Release Group:"
msgstr "Grup de llançament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3241
3242
3243
3244
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:586
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:839
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1259
3245
3246
3247
msgid "Release Type:"
msgstr "Tipus d'estrena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3248
3249
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:599
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1272
3250
3251
3252
msgid "Multi-Episode Style:"
msgstr "Multi-episodi estil:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3253
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:619
3254
3255
3256
msgid "Single-EP Sample:"
msgstr "Single-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3257
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:630
3258
3259
3260
msgid "Multi-EP sample:"
msgstr "Exemple de multi-EP:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3261
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:640
3262
3263
3264
msgid "Strip Show Year"
msgstr "Franja Mostra el any"

echel0n's avatar
echel0n committed
3265
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:646
3266
3267
3268
msgid "Remove the TV show's year when renaming the file?"
msgstr "Treure l'any de la sèrie de televisió quan rebatejant l'arxiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3269
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:647
3270
3271
3272
msgid "Only applies to shows that have year inside parentheses"
msgstr "Només s'aplica als espectacles que tenen any dins els parèntesis"

echel0n's avatar
echel0n committed
3273
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:654
3274
3275
3276
msgid "Custom Air-By-Date"
msgstr "Costum aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
3277
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:660
3278
3279
3280
msgid "Name Air-By-Date shows differently than regular shows?"
msgstr "Aire per data nom Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3281
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:668
3282
3283
3284
msgid "Air-by-date Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'aire per data patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3285
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:743
3286
3287
3288
msgid "Regular Air Date:"
msgstr "Data de l'aire regular:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3289
3290
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:793
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1003
3291
3292
3293
msgid "Year:"
msgstr "Any:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3294
3295
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:798
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1008
3296
3297
3298
msgid "Month:"
msgstr "Mes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3299
3300
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:808
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1018
3301
3302
3303
msgid "Day:"
msgstr "Dia:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3304
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:824
3305
msgid "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3306
msgstr "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3307

echel0n's avatar
echel0n committed
3308
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:853
3309
3310
3311
msgid "Air-by-date Sample:"
msgstr "Exemple de l'aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3312
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:864
3313
3314
3315
msgid "Custom Sports"
msgstr "Esportiu personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3316
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:870
3317
3318
3319
msgid "Name Sports shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom esportiu Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3320
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:878
3321
3322
3323
msgid "Sports Name Pattern:"
msgstr "Esports nom patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3324
3325
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:895
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1106
3326
3327
3328
msgid "Custom..."
msgstr "Personalitzat..."

echel0n's avatar
echel0n committed
3329
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:953
3330
3331
3332
msgid "Sports Air Date:"
msgstr "Esports aire data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3333
3334
3335
3336
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:955
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:965
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:970
3337
msgid "Mar"
echel0n's avatar
echel0n committed
3338
msgstr "Mar"
3339

echel0n's avatar
echel0n committed
3340
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1034
3341
msgid "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
echel0n's avatar
echel0n committed
3342
msgstr "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
3343

echel0n's avatar
echel0n committed
3344
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1063
3345
3346
3347
msgid "Sports Sample:"
msgstr "Exemple de l'esport:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3348
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1075
3349
3350
3351
msgid "Custom Anime"
msgstr "Anime personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3352
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1081
3353
3354
3355
msgid "Name Anime shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom Anime Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3356
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1089
3357
3358
3359
msgid "Anime Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'anime patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3360
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1293
3361
3362
3363
msgid "Single-EP Anime Sample:"
msgstr "Single-EP Anime Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3364
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1304
3365
3366
3367
msgid "Multi-EP Anime sample:"
msgstr "Anime multi-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3368
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1314
3369
3370
3371
msgid "Add Absolute Number"
msgstr "Afegeixi nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3372
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1320
3373
3374
3375
msgid "Add the absolute number to the season/episode format?"
msgstr "Afegir el nombre absolut en el format de temporada/episodi?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3376
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1321
3377
3378
3379
msgid "Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)"
msgstr "Només s'aplica a les animes. (per exemple. S15E45 - 310 contra S15E45)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3380
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1328
3381
3382
3383
msgid "Only Absolute Number"
msgstr "Només nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3384
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1334
3385
3386
3387
msgid "Replace season/episode format with absolute number"
msgstr "Substituir el format de temporada/episodi amb nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3388
3389
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1349
3390
3391
3392
msgid "Only applies to animes."
msgstr "Només s'aplica a les animes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3393
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1342
3394
3395
3396
msgid "No Absolute Number"
msgstr "Cap nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3397
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1348
3398
3399
3400
msgid "Dont include the absolute number"
msgstr "Inclouen el nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3401
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1369
3402
3403
msgid "The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience."
msgstr "Les dades associades a les dades. Aquests són arxius associats a un programa de televisió en forma d'imatges i text que, quan estigui suportat, servirà per millorar l'experiència de visionament."
3404

echel0n's avatar
echel0n committed
3405
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1376
3406
3407
3408
msgid "Metadata Type:"
msgstr "Tipus de metadades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3409
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1390
3410
3411
3412
msgid "Toggle the metadata options that you wish to be created."
msgstr "Canvia les opcions de metadades que voleu crear."

echel0n's avatar
echel0n committed
3413
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1391
3414
3415
3416
msgid "Multiple targets may be used."
msgstr "Poden utilitzar múltiples objectius."

echel0n's avatar
echel0n committed
3417
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1398
3418
3419
3420
msgid "Select Metadata"
msgstr "Seleccioneu les metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3421
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1408
3422
3423
3424
msgid "Show Metadata"
msgstr "Mostra de metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3425
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1417
3426
3427
3428
msgid "Episode Metadata"
msgstr "Episodi metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3429
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1426
3430
3431
3432
msgid "Show Fanart"
msgstr "Mostra el Fanart"

echel0n's avatar
echel0n committed
3433
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1436
3434
3435
3436
msgid "Show Poster"
msgstr "Mostra el cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
3437
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1445
3438
3439
3440
msgid "Show Banner"
msgstr "Mostra el Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3441
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1454
3442
3443
3444
msgid "Episode Thumbnails"
msgstr "Episodi ungles"

echel0n's avatar
echel0n committed
3445
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1463
3446
3447
3448
msgid "Season Posters"
msgstr "Cartells de la temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3449
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1472
3450
3451
3452
msgid "Season Banners"
msgstr "Banners de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3453
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1481
3454
3455
3456
msgid "Season All Poster"
msgstr "Temporada tots els cartells"

echel0n's avatar
echel0n committed
3457
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1490
3458
3459
3460
msgid "Season All Banner"
msgstr "Temporada tot Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3461
3462
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:63
3463
3464
3465
msgid "Provider Priorities"
msgstr "Proveïdor prioritats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3466
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
3467
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:126
3468
3469
3470
msgid "Provider Options"
msgstr "Proveïdor d'opcions"

echel0n's avatar
echel0n committed
3471
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:15
3472
3473
3474
msgid "Custom Newznab Providers"
msgstr "Newznab costum proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3475
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:18
3476
3477
3478
msgid "Custom Torrent Providers"
msgstr "Proveïdors de costum Torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3479
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:64
3480
3481
3482
msgid "Check off and drag the providers into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els proveïdors a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
3483
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:65
3484
3485
3486
msgid "At least one provider is required but two are recommended."
msgstr "Almenys un proveïdor és necessari però dos són recomanables."

echel0n's avatar
echel0n committed
3487
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:69
3488
3489
3490
msgid "NZB/Torrent providers can be toggled in"
msgstr "Proveïdors NZB/Torrent pot activar en"

echel0n's avatar
echel0n committed
3491
#: sickrage/core/webserver/views.py:3666 sickrage/core/webserver/views.py:3937
echel0n's avatar
echel0n committed
3492
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:71
echel0n's avatar
echel0n committed
3493
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:240
3494
3495
3496
msgid "Search Clients"
msgstr "Cerca de Clients"

echel0n's avatar
echel0n committed
3497
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:80
3498
3499
3500
msgid "Provider does not support backlog searches at this time."
msgstr "Proveïdor no admet cerques acumulació en aquest moment."

echel0n's avatar
echel0n committed
3501
3502
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:81
msgid "Provider is <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3503
msgstr "El proveïdor és <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3504
3505

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:127
3506
3507
3508
msgid "Configure individual provider settings here."
msgstr "Configuració del proveïdor individual aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
3509
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:128
3510
msgid "Check with provider's website on how to obtain an API key if needed."
3511
msgstr "Consulti lloc web del prestador sobre com obtenir una clau d'API si és necessari."
3512

echel0n's avatar
echel0n committed
3513
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:134
3514
3515
3516
msgid "Configure provider:"
msgstr "Configurar proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3517
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:177
echel0n's avatar
echel0n committed
3518
3519
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:300
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:968
3520
3521
3522
msgid "API key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3523
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:199
echel0n's avatar
echel0n committed
3524
3525
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:320
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:762
3526
3527
3528
msgid "Enable daily searches"
msgstr "Permetre recerques quotidianes"

echel0n's avatar
echel0n committed
3529
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:205
echel0n's avatar
echel0n committed
3530
3531
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:326
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:768
3532
3533
3534
msgid "enable provider to perform daily searches."
msgstr "permetre proveïdor realitzar recerques quotidianes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3535
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
3536
3537
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:335
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:792
3538
3539
3540
msgid "Enable backlog searches"
msgstr "Habilitar cerques d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3541
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:220
echel0n's avatar
echel0n committed
3542
3543
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:341
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:798
3544
3545
3546
msgid "enable provider to perform backlog searches."
msgstr "permetre proveïdor fer cerques d'acumulació."

echel0n's avatar
echel0n committed
3547
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:229
echel0n's avatar
echel0n committed
3548
3549
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:350
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:807
3550
3551
3552
msgid "Search mode fallback"
msgstr "Fallback de mode de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3553
3554
3555
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:235
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may <br/>return no results, this helps by restarting the search using the opposite <br/>search mode."
msgstr ""
3556

echel0n's avatar
echel0n committed
3557
3558
3559
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:369
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:826
3560
3561
3562
msgid "Season search mode"
msgstr "Mode de cerca per temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3563
3564
3565
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:255
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:389
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:835
3566
3567
3568
msgid "season packs only."
msgstr "grups de temporada només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3569
3570
3571
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:262
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:378
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:846
3572
3573
3574
msgid "episodes only."
msgstr "episodis només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3575
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:265
echel0n's avatar
echel0n committed
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:266
msgid "season packs only, or choose to have it build a complete season from just"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:267
msgid "single episodes."
echel0n's avatar
echel0n committed
3585
msgstr ""
3586

echel0n's avatar
echel0n committed
3587
3588
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:281
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:492
3589
3590
3591
msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:357
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:814
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode."
msgstr "Quan buscant una temporada completa en funció del mode de cerca pot tornar cap resultat, això ajuda reprenent la cerca utilitzant el mode de cerca oposat."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:395
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:852
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes."
msgstr "en buscar temporades complets podeu tenir que buscar grups de temporada només, o demanar a construir una temporada completa de només episodis."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:410
3603
3604
3605
msgid "Custom URL:"
msgstr "Adreça URL personalitzada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3606
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:431
3607
3608
3609
msgid "Api key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3610
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:452
3611
3612
3613
msgid "Digest:"
msgstr "Digestió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3614
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:472
3615
3616
3617
msgid "Hash:"
msgstr "Capolat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3618
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:513
3619
3620
3621
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3622
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:532
3623
3624
3625
msgid "Passkey:"
msgstr "Clau de pas:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3626
3627
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:553
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1089
3628
3629
3630
msgid "Cookies:"
msgstr "Galetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3631
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:570
echel0n's avatar
echel0n committed
3632
msgid "this provider requires the following cookies: "
echel0n's avatar
echel0n committed
3633
msgstr "aquest proveïdor requereix les galetes següents: "
3634

echel0n's avatar
echel0n committed
3635
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:581
3636
3637
3638
msgid "Pin:"
msgstr "PIN:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3639
3640
3641
3642
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:591
msgid "Provider PIN#"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3643
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:602
3644
3645
3646
msgid "Seed ratio:"
msgstr "Proporció de llavor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3647
3648
3649
3650
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:612
msgid "stop transfer when ratio is reached (-1 SickRage default to seed forever, or leave blank for downloader default)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3651
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:622
3652
3653
3654
msgid "Minimum seeders:"
msgstr "Sembradores mínims:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3655
3656
3657
3658
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:632
msgid "Minimum allowed seeders"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3659
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:642
3660
3661
3662
msgid "Minimum leechers:"
msgstr "Mínims posts:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3663
3664
3665
3666
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:652
msgid "Minimum allowed leechers"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3667
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:662
3668
3669
3670
msgid "Confirmed download"
msgstr "Descàrrega confirmat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3671
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:668
3672
3673
3674
msgid "only download torrents from trusted or verified uploaders?"
msgstr "només descarregar torrents de confiança o verificats uploaders?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3675
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:677
3676
3677
3678
msgid "Ranked torrents"
msgstr "Torrents classificats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3679
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:683
3680
3681
3682
msgid "only download ranked torrents (internal releases)"
msgstr "només descarregar torrents classificats (comunicats interns)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3683
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:692
3684
3685
3686
msgid "English torrents"
msgstr "Anglès torrents"

echel0n's avatar
echel0n committed
3687
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:698
3688
msgid "only download english torrents ,or torrents containing english subtitles"
3689
msgstr "només descarregar anglès torrents, o torrents que continguin subtítols en anglès"
3690

echel0n's avatar
echel0n committed
3691
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:707
3692
3693
3694
msgid "For Spanish torrents"
msgstr "Per a torrents espanyols"

echel0n's avatar
echel0n committed
3695
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:714
3696
3697
msgid "ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)"
msgstr "Cerca només a aquest proveïdor si Mostra informació es defineix com \"Espanyol\" (evitar l'ús de proveïdor VOS espectacles)"
3698

echel0n's avatar
echel0n committed
3699
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:725
3700
3701
3702
msgid "Sort results by"
msgstr "Resultats de la classe per"

echel0n's avatar
echel0n committed
3703
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:747
3704
3705
3706
msgid "Freeleech"
msgstr "FreeLeech"

echel0n's avatar
echel0n committed
3707
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3708
3709
3710
msgid "only download"
msgstr "només descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
3711
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3712
msgid "FreeLeech"
echel0n's avatar
echel0n committed
3713
msgstr "FreeLeech"
3714

echel0n's avatar
echel0n committed
3715
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3716
msgid "torrents."
echel0n's avatar
echel0n committed
3717
msgstr "torrents."
3718

echel0n's avatar
echel0n committed
3719
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:777
3720
3721
3722
msgid "Reject Blu-ray M2TS releases"
msgstr "Rebutjar comunicats de raig de Blu M2TS"

echel0n's avatar
echel0n committed
3723
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:783
3724
msgid "enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases"
3725
msgstr "permetre ignorar comunicats de raig de Blu MPEG-2 Transport Stream contenidor"
3726

echel0n's avatar
echel0n committed
3727
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:863
3728
3729
3730
msgid "Category:"
msgstr "Categoria:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3731
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:891
3732
3733
3734
msgid "select torrent with Italian subtitle"
msgstr "Seleccioneu torrent amb subtitular italià"

echel0n's avatar
echel0n committed
3735
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:913
3736
3737
3738
msgid "Configure Custom"
msgstr "Configurar el costum"

echel0n's avatar
echel0n committed
3739
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:914
3740
3741
3742
msgid "Newznab Providers"
msgstr "Proveïdors Newznab"

echel0n's avatar
echel0n committed
3743
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:917
3744
3745
3746
msgid "Add and setup or remove custom Newznab providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de costum Newznab."

echel0n's avatar
echel0n committed
3747
3748
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1043
3749
3750
3751
msgid "Select provider:"
msgstr "Seleccioneu el proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3752
3753
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1051
3754
3755
3756
msgid "add new provider"
msgstr "Afegir nou proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3757
3758
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:941
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1060
3759
3760
3761
msgid "Provider name:"
msgstr "Nom del proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3762
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:954
3763
3764
3765
msgid "Site URL:"
msgstr "URL del lloc:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3766
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:983
3767
3768
3769
msgid "Newznab search categories:"
msgstr "Categories de cerca de Newznab:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3770
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:993
3771
3772
msgid "(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)"
msgstr "(seleccioneu la categoria Newznab l'esquerra i feu clic al botó \"actualitzar categories\" per utilitzar-los per a la recerca)."
3773

echel0n's avatar
echel0n committed
3774
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:995
echel0n's avatar
echel0n committed
3775
msgid "Don't forget to save changes!"
echel0n's avatar
echel0n committed
3776
msgstr "No us oblideu de desar els canvis!"
3777

echel0n's avatar
echel0n committed
3778
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1005
3779
3780
3781
msgid "Update Categories"
msgstr "Categories d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
3782
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1014
echel0n's avatar
echel0n committed
3783
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:279
3784
3785
3786
msgid "Add"
msgstr "Afegir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3787
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1022
echel0n's avatar
echel0n committed
3788
3789
#: sickrage/core/webserver/views/includes/root_dirs.mako:37
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:70
3790
3791
3792
msgid "Delete"
msgstr "Suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3793
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1036
3794
3795
3796
msgid "Configure Custom Torrent Providers"
msgstr "Configurar costum Torrent proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3797
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1037
3798
3799
3800
msgid "Add and setup or remove custom RSS providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de RSS de costum."

echel0n's avatar
echel0n committed
3801
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1075
3802
msgid "RSS URL:"
echel0n's avatar
echel0n committed
3803
msgstr "RSS URL:"
3804

echel0n's avatar
echel0n committed
3805
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1096
echel0n's avatar
echel0n committed
3806
3807
3808
msgid "ex. uid=xx;pass=yy"
msgstr "ex. uid = xx; passar = yy"

echel0n's avatar
echel0n committed
3809
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1103
3810
3811
3812
msgid "Search element:"
msgstr "Element de cerca:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3813
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1110
3814
3815
3816
msgid "ex. title"
msgstr "títol de l'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
3817
3818
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:8
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:16
3819
3820
3821
msgid "Quality Sizes"
msgstr "Mides de qualitat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3822
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:17
3823
msgid "Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition."
3824
msgstr "Utilitzar per defecte qualitiy mides o especifiqueu el costum ones per definició de qualitat."
3825

echel0n's avatar
echel0n committed
3826
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:20
3827
3828
3829
msgid "Settings represent maximum size allowed per episode video file."
msgstr "Configuració representa la mida màxima permesa per arxiu de vídeo episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
3830
3831
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:7
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:15
3832
3833
3834
msgid "Search Settings"
msgstr "Configuració de la cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3835
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:8
echel0n's avatar
echel0n committed
3836
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:296
3837
msgid "NZB Clients"
echel0n's avatar
echel0n committed
3838
msgstr "NZB Clients"
3839

echel0n's avatar
echel0n committed
3840
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
3841
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:715
3842
3843
3844
msgid "Torrent Clients"
msgstr "Clients de torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3845
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3846
3847
3848
msgid "How to manage searching with"
msgstr "Com gestionar la recerca amb"

echel0n's avatar
echel0n committed
3849
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3850
3851
3852
msgid "providers"
msgstr "proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3853
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:22
3854
3855
3856
msgid "Randomize Providers"
msgstr "Randomize proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3857
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:28
3858
3859
3860
msgid "randomize the provider search order"
msgstr "randomize l'ordre de cerca de proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3861
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:34
3862
3863
3864
msgid "Download propers"
msgstr "Descarregui devoció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3865
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:40
3866
3867
3868
msgid "replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked"
msgstr "Canviï descàrrega original \"Adequada\" o \"Refer\" si nuked"

echel0n's avatar
echel0n committed
3869
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:46
3870
3871
3872
msgid "Enable provider RSS cache"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3873
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:52
3874
3875
3876
msgid "enables/disables provider RSS feed caching"
msgstr "Habilita/inhabilita proveïdor RSS alimenten memòria cau"

echel0n's avatar
echel0n committed
3877
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:58
3878
3879
3880
msgid "Enable provider RSS cache for valid shows only"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS de proveïdor vàlid espectacles només"

echel0n's avatar
echel0n committed
3881
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:64
3882
3883
msgid "enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches"
msgstr "Habilita/inhabilita caching d'espectacles ja afegits a SiCKRAGE, accelera les cerques"
3884

echel0n's avatar
echel0n committed
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:71
msgid "Download UNVERIFIED torrent magnet links"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:77
msgid "enables/disables downloading of unverified torrent magnet links via clients"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:84
echel0n's avatar
echel0n committed
3894
msgid "Convert provider torrent file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3895
msgstr "Convertir enllaços de fitxers proveïdor torrent a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3896

echel0n's avatar
echel0n committed
3897
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:90
echel0n's avatar
echel0n committed
3898
msgid "enables/disables converting of public torrent provider file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3899
msgstr "Habilita/inhabilita la conversió d'enllaços d'arxiu de proveïdor de torrent públic a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3900

echel0n's avatar
echel0n committed
3901
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:97
echel0n's avatar
echel0n committed
3902
3903
3904
msgid "Enable failed snatch handling"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3905
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:103
echel0n's avatar
echel0n committed
3906
3907
3908
msgid "enables/disables failed snatch handling, automatically retries failed snatches"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3909
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:111
echel0n's avatar
echel0n committed
3910
3911
3912
msgid "Check for failed snatches aged"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3913
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:135
3914
3915
3916
msgid "Check propers every:"
msgstr "Comprovar la devoció cada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3917
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3918
3919
3920
msgid "24 hours"
msgstr "24 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3921
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3922
3923
3924
msgid "4 hours"
msgstr "4 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3925
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3926
msgid "90 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3927
msgstr "90 mins"
3928

echel0n's avatar
echel0n committed
3929
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3930
msgid "45 mins"
echel0n's avatar
echel0n committed
3931
msgstr "45 mins"
3932

echel0n's avatar
echel0n committed
3933
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:144
3934
3935
3936
msgid "15 mins"
msgstr "15 minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3937
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:156
3938
3939
3940
msgid "Backlog search frequency"
msgstr "Freqüència de cerca d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3941
3942
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:185
3943
3944
3945
msgid "time in minutes"
msgstr "temps en minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3946
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:175
3947
3948
3949
msgid "Daily search frequency"
msgstr "Freqüència diària de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3950
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:197
3951
3952
3953
msgid "Usenet retention"
msgstr "Usenet retenció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3954
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:218
3955
3956
3957
msgid "Ignore words"
msgstr "Ignora les paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3958
3959
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:227
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:245
echel0n's avatar
echel0n committed
3960
3961
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:295
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:314
3962
3963
3964
msgid "ex. word1,word2,word3"
msgstr "ex. word1, word2, word3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3965
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:236
3966
3967
3968
msgid "Require words"
msgstr "Requereixen paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3969
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:254
3970
3971
3972
msgid "Ignore language names in subbed results"
msgstr "Ignorar els noms de llengua de subllit resultats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3973
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:263
3974
3975
3976
msgid "ex. lang1,lang2,lang3"
msgstr "ex. lang1, lang2, lang3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3977
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:272
3978
3979
3980
msgid "Allow high priority"
msgstr "Permeten prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3981
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:278
3982
3983
3984
msgid "Set downloads of recently aired episodes to high priority"
msgstr "Conjunt descarrega episodis recentment emesa a prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3985
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:297
3986
3987
3988
msgid "How to handle NZB search results for clients."
msgstr "Com manejar NZB resultats de la cerca per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
3989
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:309
3990
3991
3992
msgid "enable NZB searches"
msgstr "Habiliteu les cerques NZB"

echel0n's avatar
echel0n committed
3993
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:316
3994
3995
3996
msgid "Send .nzb files to:"
msgstr "Enviar arxius .nzb a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3997
3998
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:336
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:756
3999
4000
msgid "Black hole folder location"
msgstr "Localització de carpeta de forat negre"
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame