messages.po 253 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
4001
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:488
4002
4003
4004
msgid "Use forced priority"
msgstr "Prioritat d'ús obligat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4005
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:494
4006
4007
4008
msgid "enable to change priority from HIGH to FORCED"
msgstr "permetre canviar la prioritat d'alta a FORÇADES"

echel0n's avatar
echel0n committed
4009
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:504
4010
4011
4012
msgid "Connect using HTTPS"
msgstr "Connectar amb el protocol HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4013
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:510
4014
4015
4016
msgid "enable secure control"
msgstr "Habilita el control de seguretat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4017
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:517
4018
4019
4020
msgid "NZBget host:port"
msgstr "NZBget: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4021
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:526
4022
4023
4024
msgid "ex. localhost:6789"
msgstr "ex. localhost:6789"

echel0n's avatar
echel0n committed
4025
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:536
4026
4027
4028
msgid "NZBget username"
msgstr "NZBget nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4029
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:545
4030
4031
4032
msgid "default = nzbget"
msgstr "defecte = nzbget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4033
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:554
4034
4035
4036
msgid "NZBget password"
msgstr "Contrasenya NZBget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4037
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:563
4038
4039
4040
msgid "default = tegbzn6789"
msgstr "defecte = tegbzn6789"

echel0n's avatar
echel0n committed
4041
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:572
4042
4043
4044
msgid "Use NZBget category"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
4045
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:590
4046
4047
4048
msgid "Use NZBget category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar NZBget categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4049
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:608
4050
4051
4052
msgid "Use NZBget category for anime"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4053
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:626
4054
4055
4056
msgid "Use NZBget category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4057
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:645
4058
4059
4060
msgid "NZBget priority"
msgstr "NZBget prioritat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4061
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:656
4062
4063
4064
msgid "Very low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
4065
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:659
4066
4067
4068
msgid "Low"
msgstr "Baixa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4069
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:668
4070
4071
4072
msgid "Very high"
msgstr "Molt alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4073
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:671
echel0n's avatar
echel0n committed
4074
4075
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:19
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:35
4076
4077
4078
msgid "Force"
msgstr "Força"

echel0n's avatar
echel0n committed
4079
4080
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:681
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:980
4081
4082
4083
msgid "Click below to test"
msgstr "Feu clic a baix per provar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4084
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:687
4085
4086
4087
msgid "Test SABnzbd"
msgstr "Prova SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
4088
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:702
4089
4090
4091
msgid "How to handle Torrent search results for clients."
msgstr "Com manejar els resultats de la cerca Torrent per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
4092
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:714
4093
4094
4095
msgid "Enable torrent searches"
msgstr "Habilitar cerques torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4096
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:721
4097
4098
4099
msgid "Send .torrent files to:"
msgstr "Enviar arxius. torrent a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4100
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:766
4101
4102
4103
msgid "Torrent host:port"
msgstr "Torrent: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4104
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:775
4105
4106
4107
msgid "ex. http://localhost:8000/"
msgstr "ex. http://localhost:8000 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
4108
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:785
4109
4110
4111
msgid "Torrent RPC URL"
msgstr "Adreça del torrent RPC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4112
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:794
4113
4114
4115
msgid "ex. transmission"
msgstr "transmissió d'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
4116
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:804
4117
4118
4119
msgid "HTTP Authentication"
msgstr "Autenticació de HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
4120
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4121
4122
4123
msgid "None"
msgstr "Cap"

echel0n's avatar
echel0n committed
4124
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4125
4126
4127
msgid "Basic"
msgstr "Bàsica"

echel0n's avatar
echel0n committed
4128
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4129
4130
4131
msgid "Digest"
msgstr "Digest"

echel0n's avatar
echel0n committed
4132
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:825
4133
4134
4135
msgid "Verify certificate"
msgstr "Verificar el certificat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4136
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:832
4137
4138
4139
msgid "disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log"
msgstr "Impossibiliti si et \"Diluvi: Error d'autenticació\" en el seu registre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4140
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:835
4141
4142
4143
msgid "Verify SSL certificates for HTTPS requests"
msgstr "Verificar els certificats SSL per a les sol·licituds d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4144
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:843
4145
4146
4147
msgid "Client username"
msgstr "Nom d'usuari de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4148
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:860
4149
4150
4151
msgid "Client password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4152
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:877
4153
4154
4155
msgid "Add label to torrent"
msgstr "Afegir etiqueta a torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4156
4157
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:886
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:904
4158
4159
4160
msgid "blank spaces are not allowed"
msgstr "no es permeten els espais en blanc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4161
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:895
echel0n's avatar
echel0n committed
4162
msgid "Add anime label to torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4163
msgstr "Afegir etiqueta anime a torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4164

echel0n's avatar
echel0n committed
4165
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:913
4166
4167
4168
msgid "Downloaded files location"
msgstr "Ubicació arxius descarregats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4169
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:923
4170
4171
msgid "where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)"
msgstr "on guardar el client de torrent descarregar arxius (en blanc per defecte del client)"
4172

echel0n's avatar
echel0n committed
4173
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:925
4174
4175
4176
msgid "the destination has to be a shared folder for Synology DS"
msgstr "la destinació ha de ser una carpeta compartida per Synology DS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4177
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:954
4178
4179
4180
msgid "Start torrent paused"
msgstr "Torrent de començament en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4181
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:960
4182
4183
4184
msgid "add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading"
msgstr "afegir. torrent a client però fer <b>not</b> començar a descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4185
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:967
4186
4187
4188
msgid "Allow high bandwidth"
msgstr "Permeten l'amplada de banda alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4189
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:973
4190
4191
4192
msgid "use high bandwidth allocation if priority is high"
msgstr "Utilitzeu Alt amplada de banda assignació si prioritat és alt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4193
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986
4194
4195
4196
msgid "Test Connection"
msgstr "Connexió de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
4197
#: sickrage/core/webserver/api.py:966
echel0n's avatar
echel0n committed
4198
4199
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:9
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:23
4200
4201
4202
msgid "Subtitles Search"
msgstr "Cerca de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4203
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:10
4204
4205
4206
msgid "Subtitles Plugin"
msgstr "Subtítols Plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4207
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:11
4208
4209
4210
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Configuració del plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4211
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:24
4212
4213
4214
msgid "Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results."
msgstr "Escenes que dicten com SickRage manetes subtítols resultats de la cerca."

echel0n's avatar
echel0n committed
4215
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4216
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:738
4217
4218
4219
msgid "Search Subtitles"
msgstr "Cerca subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4220
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:43
4221
4222
4223
msgid "Subtitle Languages"
msgstr "Subtitulen llengües"

echel0n's avatar
echel0n committed
4224
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:60
4225
4226
4227
msgid "Subtitles History"
msgstr "Història de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4228
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:66
4229
4230
4231
msgid "Log downloaded Subtitle on History page?"
msgstr "Registre descarregar subtítols en pàgina d'història?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4232
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:72
4233
4234
4235
msgid "Subtitles Multi-Language"
msgstr "Multilingüe de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4236
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:78
4237
4238
4239
msgid "Append language codes to subtitle filenames?"
msgstr "Afegir codis de llenguatge per subtitular filenames?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4240
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:84
4241
4242
4243
msgid "Embedded Subtitles"
msgstr "Subtítols incrustats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4244
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:90
4245
4246
4247
msgid "Ignore subtitles embedded inside video file?"
msgstr "Ignorar subtitula incrustat dins d'arxiu de vídeo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4248
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4249
4250
4251
msgid "Warning:"
msgstr "Advertiment:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4252
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4253
4254
4255
msgid "this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!"
msgstr "això ignorarà <u>all</u> incrustat subtitula per a cada fitxer de vídeo!"

echel0n's avatar
echel0n committed
4256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:97
4257
4258
4259
msgid "Hearing Impaired Subtitles"
msgstr "Persones amb discapacitat auditiva de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4260
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:103
4261
4262
4263
msgid "Download hearing impaired style subtitles?"
msgstr "Descarregar auditives estil subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4264
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:109
4265
4266
4267
msgid "Subtitle Directory"
msgstr "Directori de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4268
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:122
4269
4270
4271
msgid "The directory where SickRage should store your"
msgstr "El directori on SickRage ha d'emmagatzemar el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4272
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
echel0n's avatar
echel0n committed
4273
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:567
echel0n's avatar
echel0n committed
4274
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:128
echel0n's avatar
echel0n committed
4275
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
4276
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:239
4277
4278
4279
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4280
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
4281
4282
4283
msgid "files."
msgstr "arxius."

echel0n's avatar
echel0n committed
4284
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
4285
4286
4287
msgid "Leave empty if you want store subtitle in episode path."
msgstr "Deixar buit si vol emmagatzemar el subtitular en el camí de l'episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
4288
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:130
4289
4290
4291
msgid "Subtitle Find Frequency"
msgstr "Subtítol trobar freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
4292
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:139
4293
4294
4295
msgid "1"
msgstr "1"

echel0n's avatar
echel0n committed
4296
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:169
4297
4298
4299
msgid "for a script arguments description."
msgstr "per a una descripció d'arguments de guió."

echel0n's avatar
echel0n committed
4300
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:172
4301
4302
4303
msgid "Additional scripts separated by"
msgstr "Scripts addicionals, separats per"

echel0n's avatar
echel0n committed
4304
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:175
4305
4306
msgid "Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles."
msgstr "Escriptures s'anomenen després de cada episodi ha buscat i descarregat subtitula."
4307

echel0n's avatar
echel0n committed
4308
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:178
4309
4310
msgid "For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:"
msgstr "Per a qualsevol guió llengües, inclouen l'intèrpret executable abans de l'escriptura. Vegeu el següent exemple:"
4311

echel0n's avatar
echel0n committed
4312
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:182
4313
4314
4315
msgid "For Windows:"
msgstr "Per a Windows:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4316
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:186
4317
4318
4319
msgid "For Linux:"
msgstr "Per a Linux:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4320
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:208
4321
4322
4323
msgid "Subtitle Plugins"
msgstr "Subtítol Plugins"

echel0n's avatar
echel0n committed
4324
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
4325
4326
4327
msgid "Check off and drag the plugins into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els plugins a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
4328
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:210
4329
4330
4331
msgid "At least one plugin is required."
msgstr "Cal que almenys un plugin."

echel0n's avatar
echel0n committed
4332
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:211
4333
4334
4335
msgid "Web-scraping plugin"
msgstr "Raspat web plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4336
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:255
4337
4338
4339
msgid "Subtitle Settings"
msgstr "Configuració de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4340
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
4341
4342
4343
msgid "Set user and password for each provider"
msgstr "Conjunt d'usuari i contrasenya per a cada proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
4344
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:264
4345
4346
4347
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4348
#: sickrage/core/webserver/views/errors/404.mako:4
4349
4350
4351
msgid "You have reached this page by accident, please check the url."
msgstr "Vostè han arribat a aquesta pàgina per accident, si us plau aturi l'url."

echel0n's avatar
echel0n committed
4352
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:4
4353
4354
4355
msgid "A mako error has occured."
msgstr "S'ha produït un error de mako."

echel0n's avatar
echel0n committed
4356
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:5
4357
4358
msgid "If this happened during an update a simple page refresh may be the solution."
msgstr "Si això passava durant una actualització una pàgina simple refrescar pot ser la solució."
4359

echel0n's avatar
echel0n committed
4360
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:6
4361
4362
msgid "Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes."
msgstr "Errors de Mako que ocorren durant actualitzacions pot ser un un moment error si hi havia ui important canvis."
4363

echel0n's avatar
echel0n committed
4364
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:9
4365
4366
4367
msgid "Show/Hide Error"
msgstr "Error de demostració/amagatall"

echel0n's avatar
echel0n committed
4368
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4369
4370
4371
msgid "File"
msgstr "Arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4372
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4373
4374
4375
msgid "in"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
4376
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:15
4377
4378
4379
msgid "Add Existing Show"
msgstr "Afegir Mostra el existent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4380
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:25
4381
4382
4383
msgid "Manage Directories"
msgstr "Gestionar els directoris"

echel0n's avatar
echel0n committed
4384
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:26
4385
4386
4387
msgid "Customize Options"
msgstr "Les opcions de personalització"

echel0n's avatar
echel0n committed
4388
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:40
4389
4390
msgid "SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below."
msgstr "SiCKRAGE pot afegir espectacles existents, utilitzant les opcions actuals, utilitzant emmagatzemada localment NFO/XML metadades per eliminar la interacció d'usuari. Si vostè no tindria SickRage impulsarà a personalitzar cada espectacle, a continuació, utilitzeu la casella de selecció següent."
4391

echel0n's avatar
echel0n committed
4392
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:53
4393
4394
4395
msgid "Prompt me to set settings for each show"
msgstr "Pregunta'm per definir la configuració de cada espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4396
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:63
4397
4398
msgid "Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:"
msgstr "Mostrar carpetes dins d'aquests directoris que ja no s'afegeixen a SiCKRAGE:"
4399

echel0n's avatar
echel0n committed
4400
4401
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:83
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:44
4402
4403
4404
msgid "Submit"
msgstr "Presentar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4405
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:21
4406
4407
4408
msgid "Add New Show"
msgstr "Afegir nou espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4409
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:23
4410
4411
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció es troba un espectacle en theTVDB.com, crea un directori per és episodis i afegeix."
4412

echel0n's avatar
echel0n committed
4413
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:39
4414
4415
4416
msgid "Add from Trakt"
msgstr "Afegir del Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4417
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:41
4418
4419
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció us permet escollir un espectacle d'una de les llistes Trakt afegir a SiCKRAGE."
4420

echel0n's avatar
echel0n committed
4421
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:56
4422
4423
4424
msgid "Add from IMDB"
msgstr "Afegir d'IMDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
4425
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:58
4426
4427
msgid "View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series."
msgstr "Veure llista de IMDB dels espectacles més populars. Aquesta funció utilitza l'algorisme de IMDB MOVIEMeter per identificar la popular sèrie de televisió."
4428

echel0n's avatar
echel0n committed
4429
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:73
4430
4431
4432
msgid "Add Existing Shows"
msgstr "Afegir els programes existents"

echel0n's avatar
echel0n committed
4433
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:75
4434
4435
msgid "Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly."
msgstr "Utilitzeu aquesta opció per afegir Mostra que ja teniu una carpeta creada al disc dur. SickRage analitzarà el seu metadades/episodis existents i afegir l'espectacle en conseqüència."
4436

echel0n's avatar
echel0n committed
4437
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:65
4438
4439
4440
msgid "Display Specials:"
msgstr "Exhibició especials:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4441
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:82
4442
4443
4444
msgid "Season:"
msgstr "Temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4445
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:129
4446
4447
4448
msgid "Rating:"
msgstr "Qualificació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4449
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:156
4450
4451
4452
msgid "Show Status:"
msgstr "Mostra l'estat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4453
4454
4455
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:161
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:172
4456
4457
4458
msgid "Originally Airs:"
msgstr "Originalment s'emet:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4459
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:177
4460
4461
4462
msgid "Start Year:"
msgstr "Any d'inici:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4463
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:183
4464
4465
4466
msgid "Runtime:"
msgstr "Durada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4467
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:185
4468
4469
4470
msgid "minutes"
msgstr "minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
4471
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:189
4472
4473
4474
msgid "Info Sites:"
msgstr "Llocs d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4475
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:222
4476
4477
4478
msgid "Genre:"
msgstr "Gènere:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4479
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:247
4480
4481
4482
msgid "Default EP Status:"
msgstr "Estat EP per defecte:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4483
4484
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:252
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:257
4485
4486
4487
msgid "Location:"
msgstr "Ubicació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4488
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:259
echel0n's avatar
echel0n committed
4489
4490
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:220
4491
4492
4493
msgid "Missing"
msgstr "Falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4494
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:264
4495
4496
4497
msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4498
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:269
4499
4500
4501
msgid "Scene Name:"
msgstr "Nom de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4502
4503
4504
4505
4506
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:273
msgid "Search Delay:"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:278
4507
4508
4509
msgid "Required Words:"
msgstr "Paraules requerits:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4510
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:284
4511
4512
4513
msgid "Ignored Words:"
msgstr "Paraules ignorades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4514
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:290
4515
4516
4517
msgid "Wanted Group"
msgstr "Grup desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4518
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:298
4519
4520
4521
msgid "Unwanted Group"
msgstr "Grup no desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4522
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:311
4523
4524
4525
msgid "Info Language:"
msgstr "Llengua d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4526
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:320
4527
4528
4529
msgid "Subtitles:"
msgstr "Subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4530
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:328
4531
4532
4533
msgid "Subtitles Metadata:"
msgstr "Metadades de subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4534
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:336
4535
4536
4537
msgid "Season Folders:"
msgstr "Temporada de carpetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4538
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:343
4539
4540
4541
msgid "Paused:"
msgstr "En pausa:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4542
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:349
4543
4544
4545
msgid "Air-by-Date:"
msgstr "Aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4546
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:356
4547
4548
4549
msgid "Sports:"
msgstr "Esports:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4550
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:362
4551
4552
4553
msgid "Anime:"
msgstr "Anime:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4554
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:368
4555
4556
4557
msgid "DVD Order:"
msgstr "Ordre de DVD:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4558
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:374
4559
4560
4561
msgid "Scene Numbering:"
msgstr "Numeració d'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4562
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:380
4563
4564
4565
msgid "Archive First Match:"
msgstr "Primer partit arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4566
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:422
echel0n's avatar
echel0n committed
4567
msgid "Missed:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4568
msgstr "Es va perdre:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4569

echel0n's avatar
echel0n committed
4570
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:428
echel0n's avatar
echel0n committed
4571
4572
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:23
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:62
4573
4574
4575
msgid "Wanted:"
msgstr "Buscat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4576
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:434
echel0n's avatar
echel0n committed
4577
4578
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:64
4579
4580
4581
msgid "Low Quality:"
msgstr "Baixa qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4582
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:440
4583
4584
4585
msgid "Downloaded:"
msgstr "Descarregar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4586
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:446
4587
4588
4589
msgid "Skipped:"
msgstr "Omesos:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4590
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:451
4591
4592
4593
msgid "Snatched:"
msgstr "Va arrabassar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4594
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:457
4595
4596
4597
msgid "Select Filtered Episodes"
msgstr "Seleccioneu filtrades episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4598
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:460
echel0n's avatar
echel0n committed
4599
#: sickrage/core/webserver/views/manage/episode_statuses.mako:93
4600
4601
4602
msgid "Clear All"
msgstr "Esborra-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
4603
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:463
4604
4605
4606
msgid "Select Columns"
msgstr "Seleccioneu les columnes"

echel0n's avatar
echel0n committed
4607
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:532
echel0n's avatar
echel0n committed
4608
4609
4610
msgid "Specials"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4611
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:532
echel0n's avatar
echel0n committed
4612
4613
4614
msgid "Season"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4615
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:538
4616
4617
4618
msgid "Hide Episodes"
msgstr "Amagar episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4619
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:542
4620
4621
4622
msgid "Show Episodes"
msgstr "Episodis Mostra"

echel0n's avatar
echel0n committed
4623
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:557
4624
4625
4626
msgid "NFO"
msgstr "NFO"

echel0n's avatar
echel0n committed
4627
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:558
4628
4629
4630
msgid "TBN"
msgstr "TBN"

echel0n's avatar
echel0n committed
4631
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:560
4632
4633
4634
msgid "Absolute"
msgstr "Absoluta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4635
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:561
echel0n's avatar
echel0n committed
4636
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:52
4637
4638
4639
msgid "Scene"
msgstr "Escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4640
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:562
4641
4642
4643
msgid "Scene Absolute"
msgstr "Escena absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
4644
4645
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:564
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:270
echel0n's avatar
echel0n committed
4646
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:34
4647
4648
4649
msgid "Size"
msgstr "Mida"

echel0n's avatar
echel0n committed
4650
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:565
echel0n's avatar
echel0n committed
4651
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:76
4652
4653
4654
msgid "Airdate"
msgstr "Data d'emissió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4655
4656
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:566
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:686
4657
4658
4659
msgid "Download"
msgstr "Descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4660
4661
4662
#: sickrage/core/webserver/views.py:1095 sickrage/core/webserver/views.py:1096
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:568
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:272
echel0n's avatar
echel0n committed
4663
4664
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:58
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:59
4665
4666
4667
msgid "Status"
msgstr "L'estat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4668
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:569
echel0n's avatar
echel0n committed
4669
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:79
4670
4671
4672
msgid "Search"
msgstr "Cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
4673
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:673
4674
4675
4676
msgid "Never"
msgstr "Mai"

echel0n's avatar
echel0n committed
4677
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:722
4678
4679
4680
msgid "Retry Download"
msgstr "Torni a intentar descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4681
#: sickrage/core/webserver/views.py:4952
echel0n's avatar
echel0n committed
4682
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:27
echel0n's avatar
echel0n committed
4683
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:27
4684
4685
4686
msgid "Main"
msgstr "Principal"

echel0n's avatar
echel0n committed
4687
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:28
4688
4689
4690
msgid "Format"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4691
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:29
4692
4693
4694
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4695
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4696
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:32
4697
4698
4699
msgid "Main Settings"
msgstr "Principals paràmetres"

echel0n's avatar
echel0n committed
4700
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:42
4701
4702
4703
msgid "Show Location"
msgstr "Mostra la ubicació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4704
4705
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:108
echel0n's avatar
echel0n committed
4706
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:84
4707
4708
4709
msgid "Preferred Quality"
msgstr "Qualitat preferit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4710
4711
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
4712
4713
4714
msgid "Default Episode Status"
msgstr "Episodi d'estat per defecte"

echel0n's avatar
echel0n committed
4715
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:95
4716
4717
4718
msgid "Info Language"
msgstr "Llengua d'informació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4719
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:114
echel0n's avatar
echel0n committed
4720
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
4721
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:124
4722
4723
4724
msgid "Archive on first match"
msgstr "El primer partit de l'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4725
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:120
4726
4727
msgid "archive episode after the first best match is found from your archive quality list"
msgstr "episodi arxiu després de la seva llista de qualitat d'arxiu es troba el primer partit millor"
4728

echel0n's avatar
echel0n committed
4729
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:134
4730
4731
4732
msgid "search for subtitles"
msgstr "buscar subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4733
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:141
4734
4735
4736
msgid "Subtitle metdata"
msgstr "Concentrador de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4737
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:147
4738
4739
msgid "use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata"
msgstr "utilitzar les metadades SiCKRAGE en buscar subtítols, aquesta acció substituirà les metadades d'auto descoberta"
4740

echel0n's avatar
echel0n committed
4741
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:155
echel0n's avatar
echel0n committed
4742
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:212
echel0n's avatar
echel0n committed
4743
4744
4745
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:16
4746
4747
4748
msgid "Paused"
msgstr "En pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4749
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:161
4750
4751
4752
msgid "pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)"
msgstr "parar aquest espectacle (SiCKRAGE no descarregarà episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4753
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:171
4754
4755
4756
msgid "Format Settings"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4757
4758
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:177
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:224
4759
4760
4761
msgid "Air by date"
msgstr "Aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
4762
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:183
4763
msgid "check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
4764
msgstr "comprovar si l'espectacle s'allibera com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4765

echel0n's avatar
echel0n committed
4766
4767
4768
4769
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:185
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:201
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:217
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:232
4770
4771
msgid "In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored."
msgstr "En cas d'un conflicte de data d'aire entre episodis regulars i especials, el posterior s'ignoraran."
4772

echel0n's avatar
echel0n committed
4773
4774
4775
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:193
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:51
4776
4777
4778
msgid "Sports"
msgstr "Esports"

echel0n's avatar
echel0n committed
4779
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:199
4780
4781
msgid "check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és un esport o esdeveniment MMA alliberat com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4782

echel0n's avatar
echel0n committed
4783
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:209
4784
4785
4786
msgid "DVD Order"
msgstr "Ordre de DVD"

echel0n's avatar
echel0n committed
4787
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:215
4788
4789
4790
msgid "use the DVD order instead of the air order"
msgstr "utilitzar l'ordre de DVD en comptes de l'ordre d'aire"

echel0n's avatar
echel0n committed
4791
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:216
4792
4793
msgid "A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually."
msgstr "Una \"Actualització ple de força\" és necessari, i si teniu episodis existents cal ordenar-los manualment."
4794

echel0n's avatar
echel0n committed
4795
#: sickrage/core/webserver/views.py:3702 sickrage/core/webserver/views.py:4831
echel0n's avatar
echel0n committed
4796
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
4797
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:279
echel0n's avatar
echel0n committed
4798
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:34
echel0n's avatar
echel0n committed
4799
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:267
echel0n's avatar
echel0n committed
4800
4801
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:195
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:53
4802
4803
4804
msgid "Anime"
msgstr "Anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4805
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:230
4806
4807
msgid "check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és l'Anime i episodis s'alliberen com Show.265 en lloc de Show.S02E03"
4808

echel0n's avatar
echel0n committed
4809
4810
4811
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:242
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:138
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:54
4812
4813
4814
msgid "Season folders"
msgstr "Carpetes de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
4815
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:248
4816
msgid "group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)"
4817
msgstr "Grup episodis per carpeta de temporada (desmarcar per emmagatzemar en una sola carpeta)"
4818

echel0n's avatar
echel0n committed
4819
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:255
echel0n's avatar
echel0n committed
4820
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
4821
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:181
4822
4823
4824
msgid "Scene Numbering"
msgstr "Numeració d'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4825
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:261
4826
4827
4828
msgid "search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)"
msgstr "Cerca per escena numeració (desmarcar per buscar per indexador numeració)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4829
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:278
4830
4831
4832
msgid "Ignored Words"
msgstr "Paraules ignorades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4833
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:291
4834
4835
4836
msgid "Search results with one or more words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb una o més paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4837
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
4838
4839
4840
msgid "Required Words"
msgstr "Paraules requerits"

echel0n's avatar
echel0n committed
4841
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:311
4842
4843
4844
msgid "Search results with no words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4845
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:318
4846
4847
4848
msgid "Scene Exception"
msgstr "Excepció de l'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4849
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:351
4850
4851
msgid "This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it."
msgstr "Això afectarà episodi cerca de proveïdors NZB i torrent. Aquesta llista substitueix el nom original que no afegir-hi."
4852

echel0n's avatar
echel0n committed
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:359
msgid "Search Delay"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:367
msgid "ex. 1"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:372
msgid "Delays searching for new episodes by X number of days."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4865
4866
4867
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:31
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:23
4868
4869
4870
msgid "Sort By:"
msgstr "Ordenar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4871
4872
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:27
4873
4874
4875
msgid "Votes"
msgstr "Vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4876
4877
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:28
4878
4879
4880
msgid "% Rating"
msgstr "% Valoració"

echel0n's avatar
echel0n committed
4881
4882
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:29
4883
4884
4885
msgid "% Rating > Votes"
msgstr "% Valoració > vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4886
4887
4888
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:26
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:34
4889
4890
4891
msgid "Asc"
msgstr "ASC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4892
4893
4894
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:27
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:60
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:35
4895
4896
4897
msgid "Desc"
msgstr "Desc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4898
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4899
4900
4901
msgid "Fetching of IMDB Data failed. Are you online?"
msgstr "Obtenció d'IMDB dades ha fallat. Esteu en línia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4902
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4903
4904
4905
msgid "Exception:"
msgstr "Excepció:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4906
4907
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:81
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:103
4908
4909
4910
msgid "Add Show"
msgstr "Afegir Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
4911
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:19
4912
4913
4914
msgid "Select Columns:"
msgstr "Seleccioneu les columnes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4915
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
4916
4917
4918
msgid "Filter By:"
msgstr "Filtrar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4919
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:28
4920
4921
4922
msgid "Filter Show Name"
msgstr "Mostra el nom del filtre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4923
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:39
4924
4925
4926
msgid "Next Episode"
msgstr "Proper episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
4927
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:47
4928
4929
4930
msgid "Progress"
msgstr "Progrés"

echel0n's avatar
echel0n committed
4931
4932
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:52
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:32
4933
4934
4935
msgid "Sort Order:"
msgstr "Criteri d'ordenació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4936
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:70
4937
4938
4939
msgid "Poster"
msgstr "Cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
4940
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:73
4941
4942
4943
msgid "Small Poster"
msgstr "Pòster petit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4944
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:76
4945
4946
4947
msgid "Banner"
msgstr "Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
4948
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:79
4949
4950
4951
msgid "Simple"
msgstr "Simple"

echel0n's avatar
echel0n committed
4952
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:85
4953
4954
4955
msgid "Poster Size:"
msgstr "Pòster mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4956
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:96
4957
4958
4959
msgid "Anime List"
msgstr "Llista d'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4960
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:111
echel0n's avatar
echel0n committed
4961
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:301
4962
4963
4964
msgid "Loading..."
msgstr "Carregant..."

echel0n's avatar
echel0n committed
4965
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:128
echel0n's avatar
echel0n committed
4966
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:474
echel0n's avatar
echel0n committed
4967
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:32
4968
4969
4970
msgid "Continuing"
msgstr "Continuant"

echel0n's avatar
echel0n committed
4971
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:130
echel0n's avatar
echel0n committed
4972
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:476
echel0n's avatar
echel0n committed
4973
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:33
4974
4975
4976
msgid "Ended"
msgstr "Va acabar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4977
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:149
echel0n's avatar
echel0n committed
4978
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:349
4979
4980
4981
msgid "Downloaded: "
msgstr "Descarregar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4982
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:152
echel0n's avatar
echel0n committed
4983
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:352
4984
4985
4986
msgid "Snatched: "
msgstr "Va arrabassar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4987
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:155
echel0n's avatar
echel0n committed
4988
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:355
4989
4990
4991
msgid "Total: "
msgstr "Total: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4992
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
4993
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:358
4994
4995
4996
msgid "no data"
msgstr "no hi ha dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4997
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:203
4998
4999
5000
msgid "Invalid date"
msgstr "Data no és vàlida"

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame