messages.po 249 KB
Newer Older
1
2
msgid ""
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
3
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
5
6
"POT-Creation-Date: 2018-08-30 15:18-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 22:18\n"
7
8
9
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.5.1\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
13
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 3;\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
14
15
16
"X-Generator: crowdin.com\n"
"X-Crowdin-Project: sickragetv\n"
"X-Crowdin-Language: cs\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
17
"X-Crowdin-File: messages.pot\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
18
19
"Language: cs_CZ\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
20
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:322 src/js/core.js:424
echel0n's avatar
echel0n committed
21
22
23
msgid "Shutdown"
msgstr "Vypnutí počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
24
#: src/js/core.js:425
echel0n's avatar
echel0n committed
25
26
27
msgid "Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete vypnout SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
28
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:318 src/js/core.js:430
echel0n's avatar
echel0n committed
29
30
31
msgid "Restart"
msgstr "Restartování počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
32
#: src/js/core.js:431
echel0n's avatar
echel0n committed
33
34
35
msgid "Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?"
msgstr "Opravdu že chcete restartovat SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
36
#: src/js/core.js:436
echel0n's avatar
echel0n committed
37
38
39
msgid "Submit Errors"
msgstr "Odeslat chyby"

echel0n's avatar
echel0n committed
40
#: src/js/core.js:437
echel0n's avatar
echel0n committed
41
42
43
msgid "Are you sure you want to submit these errors ?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
44
#: src/js/core.js:437
echel0n's avatar
echel0n committed
45
46
47
msgid "Make sure SiCKRAGE is updated and trigger"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
48
#: src/js/core.js:437
echel0n's avatar
echel0n committed
49
50
msgid "this error with debug enabled before submitting"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
51

echel0n's avatar
echel0n committed
52
#: src/js/core.js:558 src/js/core.js:569 src/js/core.js:590
echel0n's avatar
echel0n committed
53
54
55
msgid "Searching"
msgstr "Hledání"

echel0n's avatar
echel0n committed
56
#: src/js/core.js:564 src/js/core.js:595
echel0n's avatar
echel0n committed
57
58
59
msgid "Queued"
msgstr "Ve frontě"

echel0n's avatar
echel0n committed
60
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:709
echel0n's avatar
echel0n committed
61
62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:54
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:75
echel0n's avatar
echel0n committed
63
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:196 src/js/core.js:599
echel0n's avatar
echel0n committed
64
65
66
msgid "Manual Search"
msgstr "Manuální vyhledávání"

echel0n's avatar
echel0n committed
67
68
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:304 src/js/core.js:624
#: src/js/core.js:770 src/js/core.js:813
echel0n's avatar
echel0n committed
69
70
71
msgid "loading"
msgstr "načítání"

echel0n's avatar
echel0n committed
72
#: src/js/core.js:829
echel0n's avatar
echel0n committed
73
74
75
msgid "Choose Directory"
msgstr "Zvolte adresář"

echel0n's avatar
echel0n committed
76
#: sickrage/core/webserver/views.py:3571 src/js/core.js:1469
echel0n's avatar
echel0n committed
77
78
79
msgid "Clear History"
msgstr "Vymazat historii"

echel0n's avatar
echel0n committed
80
#: src/js/core.js:1470
echel0n's avatar
echel0n committed
81
82
83
msgid "Are you sure you want to clear all download history ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete vymazat všechny historie stahování?"

echel0n's avatar
echel0n committed
84
#: sickrage/core/webserver/views.py:3573 src/js/core.js:1475
echel0n's avatar
echel0n committed
85
86
87
msgid "Trim History"
msgstr "Střih historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
88
#: src/js/core.js:1476
echel0n's avatar
echel0n committed
89
90
91
msgid "Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete oříznout všechny stáhnout historie starší než 30 dnů?"

echel0n's avatar
echel0n committed
92
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:114 src/js/core.js:2174
echel0n's avatar
echel0n committed
93
94
95
msgid "Remove Show"
msgstr "Odstranit Show"

echel0n's avatar
echel0n committed
96
#: src/js/core.js:2175
echel0n's avatar
echel0n committed
97
98
99
msgid "Are you sure you want to remove"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
100
#: src/js/core.js:2175
echel0n's avatar
echel0n committed
101
102
msgid " from the database?"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
103

echel0n's avatar
echel0n committed
104
#: src/js/core.js:2175
echel0n's avatar
echel0n committed
105
106
msgid "Check to delete files as well. IRREVERSIBLE"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
107

echel0n's avatar
echel0n committed
108
#: src/js/core.js:2228 src/js/core.js:2260
echel0n's avatar
echel0n committed
109
110
111
msgid "Update failed."
msgstr "Aktualizace se nezdařila."

echel0n's avatar
echel0n committed
112
#: src/js/core.js:2271
echel0n's avatar
echel0n committed
113
114
115
msgid "Select Show Location"
msgstr "Zvolte Ukázat mapu"

echel0n's avatar
echel0n committed
116
#: src/js/core.js:2413
echel0n's avatar
echel0n committed
117
118
msgid "loading folders..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
119

echel0n's avatar
echel0n committed
120
#: src/js/core.js:2429
echel0n's avatar
echel0n committed
121
122
123
msgid "Select Unprocessed Episode Folder"
msgstr "Vyberte složku, nezpracované epizoda"

echel0n's avatar
echel0n committed
124
#: src/js/core.js:2798
echel0n's avatar
echel0n committed
125
126
127
msgid "search timed out, try increasing timeout for indexer"
msgstr "vypršel časový limit hledání, zkuste rostoucí časový limit pro indexování"

echel0n's avatar
echel0n committed
128
#: src/js/core.js:2802
echel0n's avatar
echel0n committed
129
130
msgid "Search Results:"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
131

echel0n's avatar
echel0n committed
132
#: src/js/core.js:2806
echel0n's avatar
echel0n committed
133
134
msgid "No results found, try a different search or language."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
135

echel0n's avatar
echel0n committed
136
#: src/js/core.js:2825
echel0n's avatar
echel0n committed
137
138
msgid " (will debut on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
139

echel0n's avatar
echel0n committed
140
#: src/js/core.js:2827
echel0n's avatar
echel0n committed
141
142
msgid " (started on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
143

echel0n's avatar
echel0n committed
144
#: src/js/core.js:2836
echel0n's avatar
echel0n committed
145
146
147
msgid " already exists in show library"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
148
#: src/js/core.js:2876
echel0n's avatar
echel0n committed
149
150
151
msgid "Saved Defaults"
msgstr "Uložené nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
152
#: src/js/core.js:2876
echel0n's avatar
echel0n committed
153
154
155
msgid "Your \"add show\" defaults have been set to your current selections."
msgstr "\"Přidat show\" výchozí byly nastaveny na aktuální výběr."

echel0n's avatar
echel0n committed
156
#: src/js/core.js:2933
echel0n's avatar
echel0n committed
157
158
msgid " Saving..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
159

echel0n's avatar
echel0n committed
160
#: src/js/core.js:2975
echel0n's avatar
echel0n committed
161
162
163
msgid "Reset Config to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí hodnoty konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
164
#: src/js/core.js:2976
echel0n's avatar
echel0n committed
165
166
167
msgid "Are you sure you want to reset config to defaults?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete obnovit config na výchozí hodnoty?"

echel0n's avatar
echel0n committed
168
#: src/js/core.js:3070
echel0n's avatar
echel0n committed
169
msgid "Select path to pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
170
msgstr "Vyberte cestu k pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
171

echel0n's avatar
echel0n committed
172
#: src/js/core.js:3076
echel0n's avatar
echel0n committed
173
msgid "Select path to git"
echel0n's avatar
echel0n committed
174
175
msgstr "Vyberte cestu k git"

echel0n's avatar
echel0n committed
176
177
178
179
180
#: src/js/core.js:3084 src/js/core.js:3102 src/js/core.js:3892 src/js/core.js:3910
#: src/js/core.js:3931 src/js/core.js:3953 src/js/core.js:3976 src/js/core.js:3998
#: src/js/core.js:4026 src/js/core.js:4043 src/js/core.js:4087 src/js/core.js:4172
#: src/js/core.js:4230 src/js/core.js:4247 src/js/core.js:4277 src/js/core.js:4334
#: src/js/core.js:4410 src/js/core.js:4429 src/js/core.js:4445
echel0n's avatar
echel0n committed
181
182
183
msgid "Please fill out the necessary fields above."
msgstr "Vyplňte potřebná pole výše."

echel0n's avatar
echel0n committed
184
#: src/js/core.js:3140
echel0n's avatar
echel0n committed
185
186
187
msgid "Select Subtitles Download Directory"
msgstr "Adresář pro stahování vyberte titulky"

echel0n's avatar
echel0n committed
188
#: src/js/core.js:3256
echel0n's avatar
echel0n committed
189
190
191
msgid "Select .nzb blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte .nzb blackhole/sledované umístění"

echel0n's avatar
echel0n committed
192
#: src/js/core.js:3257
echel0n's avatar
echel0n committed
193
194
195
msgid "Select .torrent blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte umístění blackhole/sledování .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
196
#: src/js/core.js:3258
echel0n's avatar
echel0n committed
197
198
199
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Vyberte umístění pro stažení .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
200
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986 src/js/core.js:3325
echel0n's avatar
echel0n committed
201
202
203
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimální čas výsevu je"

echel0n's avatar
echel0n committed
204
#: src/js/core.js:3327
echel0n's avatar
echel0n committed
205
206
207
msgid "URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)"
msgstr "Adresa URL vašeho klienta uTorrent (například http://localhost: 8000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
208
#: src/js/core.js:3330
echel0n's avatar
echel0n committed
209
210
211
msgid "Stop seeding when inactive for"
msgstr "Zastavit, setí při neaktivní po dobu"

echel0n's avatar
echel0n committed
212
#: src/js/core.js:3336
echel0n's avatar
echel0n committed
213
214
215
msgid "URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)"
msgstr "URL k přenosu klienta (např. http://localhost:9091)"

echel0n's avatar
echel0n committed
216
#: src/js/core.js:3346
echel0n's avatar
echel0n committed
217
218
219
msgid "URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)"
msgstr "Adresa URL pro váš klient Deluge (např. http://localhost:8112)"

echel0n's avatar
echel0n committed
220
#: src/js/core.js:3355
echel0n's avatar
echel0n committed
221
222
223
msgid "IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)"
msgstr "IP nebo název hostitele démon Potopa (např. scgi://localhost:58846)"

echel0n's avatar
echel0n committed
224
#: src/js/core.js:3362
echel0n's avatar
echel0n committed
225
226
227
msgid "URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)"
msgstr "Adresa URL vašeho Synology DS klienta (např. http://localhost:5000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
228
#: src/js/core.js:3367
echel0n's avatar
echel0n committed
229
230
msgid "URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
231

echel0n's avatar
echel0n committed
232
#: src/js/core.js:3367
echel0n's avatar
echel0n committed
233
234
235
msgid " or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
236
#: src/js/core.js:3377
echel0n's avatar
echel0n committed
237
238
239
msgid "URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL qbittorrent klientovi (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
240
#: src/js/core.js:3387
echel0n's avatar
echel0n committed
241
242
243
msgid "URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)"
msgstr "Adresa URL vašeho MLDonkey (např. http://localhost:4080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
244
#: src/js/core.js:3398
echel0n's avatar
echel0n committed
245
246
247
msgid "URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL pro putio klienta (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
248
#: src/js/core.js:3567
echel0n's avatar
echel0n committed
249
250
251
msgid "validating..."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
252
#: src/js/core.js:3568
echel0n's avatar
echel0n committed
253
254
255
msgid "Select TV Download Directory"
msgstr "Vyberte adresář pro stahování TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
256
#: src/js/core.js:3569
echel0n's avatar
echel0n committed
257
258
259
msgid "Select UNPACK Directory"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
260
#: src/js/core.js:3583
echel0n's avatar
echel0n committed
261
262
263
msgid "Unrar Executable not found."
msgstr "Program unrar nebyl nalezen."

echel0n's avatar
echel0n committed
264
#: src/js/core.js:3626 src/js/core.js:3661 src/js/core.js:3696 src/js/core.js:3747
echel0n's avatar
echel0n committed
265
266
267
msgid "This pattern is invalid."
msgstr "Tento vzorek je neplatný."

echel0n's avatar
echel0n committed
268
#: src/js/core.js:3630 src/js/core.js:3665 src/js/core.js:3700 src/js/core.js:3751
echel0n's avatar
echel0n committed
269
270
271
msgid "This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows."
msgstr "Tento model by bylo neplatné bez složek, používat to donutí \"Narovnat\" vypnuto pro všechny pořady."

echel0n's avatar
echel0n committed
272
#: src/js/core.js:3634 src/js/core.js:3669 src/js/core.js:3704 src/js/core.js:3756
echel0n's avatar
echel0n committed
273
274
275
msgid "This pattern is valid."
msgstr "Tento model je platný."

echel0n's avatar
echel0n committed
276
#: src/js/core.js:4080
echel0n's avatar
echel0n committed
277
278
279
msgid "<b>Step1:</b> Confirm Authorization"
msgstr "<b>Step1:</b> potvrzení autorizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
280
#: src/js/core.js:4137 src/js/core.js:4191
echel0n's avatar
echel0n committed
281
282
283
msgid "Please fill in the Popcorn IP address"
msgstr "Vyplňte prosím adresu Popcorn IP"

echel0n's avatar
echel0n committed
284
#: src/js/core.js:4344
echel0n's avatar
echel0n committed
285
286
287
msgid "Check blacklist name; the value need to be a trakt slug"
msgstr "Kontrola blacklist název; hodnota musí být slimák trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
288
#: src/js/core.js:4376
echel0n's avatar
echel0n committed
289
290
msgid "You must specify an SMTP hostname!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
291

echel0n's avatar
echel0n committed
292
#: src/js/core.js:4379
echel0n's avatar
echel0n committed
293
294
msgid "You must specify an SMTP port!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
295

echel0n's avatar
echel0n committed
296
#: src/js/core.js:4381
echel0n's avatar
echel0n committed
297
298
msgid "SMTP port must be between 0 and 65535!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
299

echel0n's avatar
echel0n committed
300
#: src/js/core.js:4387
echel0n's avatar
echel0n committed
301
302
303
msgid "Enter an email address to send the test to:"
msgstr "Zadejte e-mailovou adresu k odeslání testu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
304
#: src/js/core.js:4389
echel0n's avatar
echel0n committed
305
306
msgid "You must provide a recipient email address!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
307

echel0n's avatar
echel0n committed
308
#: src/js/core.js:4459
echel0n's avatar
echel0n committed
309
310
311
msgid "Device list updated. Please choose a device to push to."
msgstr "Aktualizován seznam zařízení. Vyberte prosím zařízení posunout."

echel0n's avatar
echel0n committed
312
#: src/js/core.js:4520
echel0n's avatar
echel0n committed
313
314
315
msgid "You didn't supply a Pushbullet api key"
msgstr "Jste nedodal Pushbullet api klíč"

echel0n's avatar
echel0n committed
316
#: src/js/core.js:4550
echel0n's avatar
echel0n committed
317
318
319
msgid "Don't forget to save your new pushbullet settings."
msgstr "Nezapomeňte uložit nové nastavení pushbullet."

echel0n's avatar
echel0n committed
320
#: src/js/core.js:4622
echel0n's avatar
echel0n committed
321
322
323
msgid "Select backup folder to save to"
msgstr "Vyberte záložní složku pro uložení"

echel0n's avatar
echel0n committed
324
#: src/js/core.js:4627
echel0n's avatar
echel0n committed
325
326
327
msgid "Select backup files to restore"
msgstr "Vyberte záložní soubory k obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
328
#: src/js/core.js:5172
echel0n's avatar
echel0n committed
329
330
331
msgid "No providers available to configure."
msgstr "K dispozici konfigurace žádní zprostředkovatelé."

echel0n's avatar
echel0n committed
332
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:16 src/js/core.js:5382
echel0n's avatar
echel0n committed
333
334
335
msgid "Mass Delete"
msgstr "Hromadné odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
336
#: src/js/core.js:5383
echel0n's avatar
echel0n committed
337
338
339
msgid "You have selected to delete  show(s).  Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system."
msgstr "Rozhodli jste se odstranit show (y).  Opravdu že chcete pokračovat? Všechny soubory budou odstraněny ze systému."

echel0n's avatar
echel0n committed
340
#: src/js/core.js:5460
echel0n's avatar
echel0n committed
341
342
msgid "DELETED"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
343

echel0n's avatar
echel0n committed
344
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:25
345
msgid "Profile"
echel0n's avatar
echel0n committed
346
msgstr "Profil"
347

echel0n's avatar
echel0n committed
348
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:28
349
msgid "JSONP"
echel0n's avatar
echel0n committed
350
msgstr "JSONP"
351

echel0n's avatar
echel0n committed
352
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:35
353
msgid "Command name"
echel0n's avatar
echel0n committed
354
msgstr "Název příkazu"
355

echel0n's avatar
echel0n committed
356
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:66
357
msgid "Parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
358
msgstr "Parametry"
359

echel0n's avatar
echel0n committed
360
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:72
echel0n's avatar
echel0n committed
361
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:555
echel0n's avatar
echel0n committed
362
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:11
echel0n's avatar
echel0n committed
363
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
364
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
365
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:80
366
msgid "Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
367
msgstr "Jméno"
368

echel0n's avatar
echel0n committed
369
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:73
370
msgid "Required"
echel0n's avatar
echel0n committed
371
msgstr "Požadované"
372

echel0n's avatar
echel0n committed
373
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:74
374
msgid "Description"
echel0n's avatar
echel0n committed
375
msgstr "Popis"
376

echel0n's avatar
echel0n committed
377
378
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:75
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:206
379
msgid "Type"
echel0n's avatar
echel0n committed
380
msgstr "Typ"
381

echel0n's avatar
echel0n committed
382
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:76
383
msgid "Default value"
echel0n's avatar
echel0n committed
384
msgstr "Výchozí hodnota"
385

echel0n's avatar
echel0n committed
386
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:77
387
msgid "Allowed values"
echel0n's avatar
echel0n committed
388
msgstr "Povolené hodnoty"
389

echel0n's avatar
echel0n committed
390
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:89
391
msgid "Playground"
echel0n's avatar
echel0n committed
392
msgstr "Hřiště"
393

echel0n's avatar
echel0n committed
394
395
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:91
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:133
echel0n's avatar
echel0n committed
396
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:161
397
398
399
msgid "URL:"
msgstr "ADRESA URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
400
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:100
401
msgid "Required parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
402
msgstr "Požadované parametry"
403

echel0n's avatar
echel0n committed
404
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:109
405
msgid "Optional parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
406
msgstr "Volitelné parametry"
407

echel0n's avatar
echel0n committed
408
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:123
409
msgid "Call API"
echel0n's avatar
echel0n committed
410
msgstr "Volání rozhraní API"
411

echel0n's avatar
echel0n committed
412
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:131
413
msgid "Response:"
echel0n's avatar
echel0n committed
414
msgstr "Odpověď:"
415

echel0n's avatar
echel0n committed
416
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:137
echel0n's avatar
echel0n committed
417
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:74
418
msgid "Clear"
echel0n's avatar
echel0n committed
419
msgstr "Vymazat"
420

echel0n's avatar
echel0n committed
421
422
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:168
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:198
echel0n's avatar
echel0n committed
423
424
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:65
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:86
echel0n's avatar
echel0n committed
425
426
427
428
429
430
431
432
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:149
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:182
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:230
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:264
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:282
433
msgid "Yes"
echel0n's avatar
echel0n committed
434
msgstr "Ano"
435

echel0n's avatar
echel0n committed
436
437
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:170
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:197
echel0n's avatar
echel0n committed
438
439
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:64
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
440
441
442
443
444
445
446
447
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:150
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:183
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:215
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:231
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:247
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:265
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:283
448
msgid "No"
echel0n's avatar
echel0n committed
449
msgstr "Ne"
450

echel0n's avatar
echel0n committed
451
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:217
452
msgid "season"
echel0n's avatar
echel0n committed
453
msgstr "sezóny"
454

echel0n's avatar
echel0n committed
455
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:223
456
msgid "episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
457
msgstr "Epizoda"
458

echel0n's avatar
echel0n committed
459
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:32
460
msgid "All"
echel0n's avatar
echel0n committed
461
msgstr "Všechny"
462

echel0n's avatar
echel0n committed
463
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:38
464
msgid "Compact"
echel0n's avatar
echel0n committed
465
msgstr "Kompaktní"
466

echel0n's avatar
echel0n committed
467
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:41
468
msgid "Detailed"
echel0n's avatar
echel0n committed
469
msgstr "Podrobné"
470

echel0n's avatar
echel0n committed
471
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:54
echel0n's avatar
echel0n committed
472
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:118
473
msgid "Time"
echel0n's avatar
echel0n committed
474
msgstr "Čas"
475

echel0n's avatar
echel0n committed
476
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
477
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
478
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:551
echel0n's avatar
echel0n committed
479
#: sickrage/core/webserver/views/home/test_renaming.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
480
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:79
481
msgid "Episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
482
msgstr "Epizoda"
483

echel0n's avatar
echel0n committed
484
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:56
485
msgid "Action"
echel0n's avatar
echel0n committed
486
msgstr "Akce"
487

echel0n's avatar
echel0n committed
488
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
489
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:36
490
msgid "Provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
491
msgstr "Poskytovatel"
492

echel0n's avatar
echel0n committed
493
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:58
echel0n's avatar
echel0n committed
494
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
495
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:291
echel0n's avatar
echel0n committed
496
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:68
497
msgid "Quality"
echel0n's avatar
echel0n committed
498
msgstr "Kvalita"
499

echel0n's avatar
echel0n committed
500
#: sickrage/core/common.py:186 sickrage/core/common.py:618
echel0n's avatar
echel0n committed
501
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:120
echel0n's avatar
echel0n committed
502
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:385
503
504
505
msgid "Snatched"
msgstr "Vytrhla"

echel0n's avatar
echel0n committed
506
#: sickrage/core/common.py:185 sickrage/core/common.py:621
echel0n's avatar
echel0n committed
507
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:121
508
msgid "Downloaded"
echel0n's avatar
echel0n committed
509
msgstr "Stáhnout"
510

echel0n's avatar
echel0n committed
511
#: sickrage/core/common.py:626
echel0n's avatar
echel0n committed
512
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:915
echel0n's avatar
echel0n committed
513
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:123
514
515
516
msgid "Subtitled"
msgstr "S podtitulem"

echel0n's avatar
echel0n committed
517
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
518
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:63
519
msgid "missing provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
520
msgstr "chybějící poskytovatel"
521

echel0n's avatar
echel0n committed
522
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:450
echel0n's avatar
echel0n committed
523
524
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:23
msgid "Select Columns"
echel0n's avatar
echel0n committed
525
msgstr "Vybrat sloupce"
echel0n's avatar
echel0n committed
526
527
528

#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:394
529
msgid "Toggle Summary"
echel0n's avatar
echel0n committed
530
msgstr "Přepnout přehled"
531

echel0n's avatar
echel0n committed
532
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
533
534
535
msgid "AnimeDB Settings"
msgstr "Nastavení AnimeDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
536
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
537
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:105
echel0n's avatar
echel0n committed
538
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:429
echel0n's avatar
echel0n committed
539
540
msgid "User Interface"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
echel0n's avatar
echel0n committed
541

echel0n's avatar
echel0n committed
542
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:18
543
msgid "AniDB"
echel0n's avatar
echel0n committed
544
msgstr "AniDB"
545

echel0n's avatar
echel0n committed
546
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
547
548
msgid "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public"
msgstr "AniDB je neziskové databáze informací anime, která je volně přístupná veřejnosti"
549

echel0n's avatar
echel0n committed
550
551
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
552
553
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:759
echel0n's avatar
echel0n committed
554
555
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
echel0n's avatar
echel0n committed
556
557
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
558

echel0n's avatar
echel0n committed
559
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
560
561
562
msgid "Enable AniDB"
msgstr "Povolit AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
563
564
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
565
566
msgid "AniDB Username"
msgstr "Uživatelské jméno AniDB"
567

echel0n's avatar
echel0n committed
568
569
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:74
echel0n's avatar
echel0n committed
570
571
572
msgid "AniDB Password"
msgstr "AniDB heslo"

echel0n's avatar
echel0n committed
573
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
574
msgid "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
575
msgstr "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
576

echel0n's avatar
echel0n committed
577
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
578
579
580
msgid "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
msgstr "Chcete přidat epizody zpracovány MyList?"

echel0n's avatar
echel0n committed
581
582
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:95
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:122
echel0n's avatar
echel0n committed
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:329
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:417
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:705
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:951
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1206
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1264
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1398
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:902
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:979
echel0n's avatar
echel0n committed
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1339
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1428
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1896
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2138
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2398
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2582
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2741
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3018
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3260
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3364
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3539
echel0n's avatar
echel0n committed
615
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:401
echel0n's avatar
echel0n committed
616
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1403
echel0n's avatar
echel0n committed
617
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:120
echel0n's avatar
echel0n committed
618
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:932
echel0n's avatar
echel0n committed
619
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
620
621
622
623
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:311
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:736
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1043
echel0n's avatar
echel0n committed
624
625
626
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:206
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:313
echel0n's avatar
echel0n committed
627
628
629
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:415
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/config.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:291
echel0n's avatar
echel0n committed
630
631
632
msgid "Save Changes"
msgstr "Uložit změny"

echel0n's avatar
echel0n committed
633
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:110
echel0n's avatar
echel0n committed
634
635
636
msgid "Split show lists"
msgstr "Rozdělené zobrazení seznamů"

echel0n's avatar
echel0n committed
637
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:116
echel0n's avatar
echel0n committed
638
639
640
msgid "Separate anime and normal shows in groups"
msgstr "Samostatné anime a normální pořady ve skupinách"

echel0n's avatar
echel0n committed
641
642
#: sickrage/core/version_updater.py:79 sickrage/core/version_updater.py:87
#: sickrage/core/version_updater.py:91 sickrage/core/version_updater.py:95
echel0n's avatar
echel0n committed
643
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:4
echel0n's avatar
echel0n committed
644
645
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:11
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
646
647
648
msgid "Backup"
msgstr "Zálohování"

echel0n's avatar
echel0n committed
649
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:5
echel0n's avatar
echel0n committed
650
651
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:60
echel0n's avatar
echel0n committed
652
653
654
msgid "Restore"
msgstr "Obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
655
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
656
657
658
msgid "Backup your main database file and config"
msgstr "Zálohování souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
659
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:22
660
msgid "Select the folder you wish to save your backup file to"
echel0n's avatar
echel0n committed
661
msgstr "Vyberte složku, kterou chcete uložit záložní soubor do"
662

echel0n's avatar
echel0n committed
663
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
664
665
666
msgid "Restore your main database file and config"
msgstr "Obnovení souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
667
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:56
668
msgid "Select the backup file you wish to restore"
echel0n's avatar
echel0n committed
669
msgstr "Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit"
670

echel0n's avatar
echel0n committed
671
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:73
echel0n's avatar
echel0n committed
672
msgid "Restore database files"
echel0n's avatar
echel0n committed
673
msgstr "Obnovit soubory databáze"
echel0n's avatar
echel0n committed
674

echel0n's avatar
echel0n committed
675
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
676
msgid "Restore configuration file"
echel0n's avatar
echel0n committed
677
msgstr "Obnovení konfigurační soubor"
echel0n's avatar
echel0n committed
678

echel0n's avatar
echel0n committed
679
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
680
msgid "Restore cache files"
echel0n's avatar
echel0n committed
681
msgstr "Obnovit soubory v mezipaměti"
echel0n's avatar
echel0n committed
682

echel0n's avatar
echel0n committed
683
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
684
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:89
echel0n's avatar
echel0n committed
685
686
687
msgid "Misc"
msgstr "Různé"

echel0n's avatar
echel0n committed
688
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:21
echel0n's avatar
echel0n committed
689
690
691
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"

echel0n's avatar
echel0n committed
692
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
693
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:961
echel0n's avatar
echel0n committed
694
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
echel0n's avatar
echel0n committed
695
696
697
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Upřesnit nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
698
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
699
msgid "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
700
msgstr "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
701

echel0n's avatar
echel0n committed
702
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:35
echel0n's avatar
echel0n committed
703
msgid "Options for api.sickrage.ca"
echel0n's avatar
echel0n committed
704
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
705

echel0n's avatar
echel0n committed
706
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:42
echel0n's avatar
echel0n committed
707
708
msgid "API Provider Cache"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
709

echel0n's avatar
echel0n committed
710
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:48
echel0n's avatar
echel0n committed
711
msgid "Enable provider cache ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
712
msgstr "Povolit mezipaměť poskytovatele?"
echel0n's avatar
echel0n committed
713

echel0n's avatar
echel0n committed
714
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
715
msgid "Google Drive"
echel0n's avatar
echel0n committed
716
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
717

echel0n's avatar
echel0n committed
718
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:68
echel0n's avatar
echel0n committed
719
720
721
msgid "Sync To Google Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
722
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:70
echel0n's avatar
echel0n committed
723
724
725
msgid "Sync To Local Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
726
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
727
728
729
msgid "Startup options. Indexer options. Log and show file locations."
msgstr "Možnosti spuštění. Možnosti indexování. Umístění souborů protokolu a show."

echel0n's avatar
echel0n committed
730
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:92
echel0n's avatar
echel0n committed
731
732
733
msgid "Some options may require a manual restart to take effect."
msgstr "Některé možnosti mohou vyžadovat ruční restartování projevily."

echel0n's avatar
echel0n committed
734
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:99
echel0n's avatar
echel0n committed
735
736
737
msgid "Default Indexer Language"
msgstr "Výchozí indexeru jazyk"

echel0n's avatar
echel0n committed
738
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:110
739
msgid "for adding shows and metadata providers"
echel0n's avatar
echel0n committed
740
msgstr "pro přidání pořady a zprostředkovatelé metadata"
741

echel0n's avatar
echel0n committed
742
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:118
echel0n's avatar
echel0n committed
743
744
745
msgid "Launch browser"
msgstr "Spusťte prohlížeč"

echel0n's avatar
echel0n committed
746
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:124
echel0n's avatar
echel0n committed
747
748
749
msgid "open the SickRage home page on startup"
msgstr "Otevřete domovskou stránku SickRage na startu"

echel0n's avatar
echel0n committed
750
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:130
echel0n's avatar
echel0n committed
751
752
753
msgid "Initial page"
msgstr "Úvodní stránka"

echel0n's avatar
echel0n committed
754
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:140
755
msgid "when launching SickRage interface"
echel0n's avatar
echel0n committed
756
msgstr "Při spuštění rozhraní SickRage"
757

echel0n's avatar
echel0n committed
758
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:142
echel0n's avatar
echel0n committed
759
760
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:137
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:377
echel0n's avatar
echel0n committed
761
762
763
msgid "Shows"
msgstr "Ukazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
764
#: sickrage/core/webserver/views.py:517 sickrage/core/webserver/views.py:518
echel0n's avatar
echel0n committed
765
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:145
echel0n's avatar
echel0n committed
766
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:219
echel0n's avatar
echel0n committed
767
768
769
msgid "Schedule"
msgstr "Plán"

echel0n's avatar
echel0n committed
770
#: sickrage/core/webserver/views.py:3583 sickrage/core/webserver/views.py:3584
echel0n's avatar
echel0n committed
771
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:148
echel0n's avatar
echel0n committed
772
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:223
echel0n's avatar
echel0n committed
773
774
775
msgid "History"
msgstr "Historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
776
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:151
echel0n's avatar
echel0n committed
777
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:286
echel0n's avatar
echel0n committed
778
msgid "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
779
msgstr "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
780

echel0n's avatar
echel0n committed
781
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:160
echel0n's avatar
echel0n committed
782
783
784
msgid "Daily show updates start time"
msgstr "Každý den ukazují, že čas zahájení aktualizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
785
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:179
echel0n's avatar
echel0n committed
786
787
788
msgid "with information such as next air dates, show ended, etc."
msgstr "s informacemi jako jsou data příští vzduchu ukazují skončilo, atd."

echel0n's avatar
echel0n committed
789
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:180
echel0n's avatar
echel0n committed
790
791
792
msgid "Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)"
msgstr "Použití 15 hodin, 4 na 4 ráno atd. Cokoliv nad 23 nebo pod 0 bude nastavena na 0 (12 hod)"

echel0n's avatar
echel0n committed
793
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:187
echel0n's avatar
echel0n committed
794
795
796
msgid "Daily show updates stale shows"
msgstr "Denní přehlídka aktualizuje zastaralých pořady"

echel0n's avatar
echel0n committed
797
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:193
echel0n's avatar
echel0n committed
798
799
800
msgid "should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?"
msgstr "by měla ukončený ukazuje poslední aktualizace méně než 90 dní aktualizován a automaticky aktualizována?"

echel0n's avatar
echel0n committed
801
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:200
echel0n's avatar
echel0n committed
802
803
804
msgid "Send to trash for actions"
msgstr "Odeslat do koše na akce"

echel0n's avatar
echel0n committed
805
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:206
echel0n's avatar
echel0n committed
806
807
808
msgid "when using show \"Remove\" and delete files"
msgstr "Při použití Ukázat \"Odstranit\" a odstraňte soubory"

echel0n's avatar
echel0n committed
809
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:212
echel0n's avatar
echel0n committed
810
811
812
msgid "on scheduled deletes of the oldest log files"
msgstr "na pravidelné odstranění nejstarších souborů protokolů"

echel0n's avatar
echel0n committed
813
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:216
echel0n's avatar
echel0n committed
814
815
816
msgid "selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete"
msgstr "vybrané akce použít trash (koš) namísto výchozího trvalé odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
817
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
818
819
820
msgid "Number of Log files saved"
msgstr "Počet souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
821
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:235
822
msgid "default = 5"
echel0n's avatar
echel0n committed
823
msgstr "výchozí = 5"
824

echel0n's avatar
echel0n committed
825
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:246
echel0n's avatar
echel0n committed
826
827
828
msgid "Size of Log files saved"
msgstr "Velikost souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
829
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:257
830
msgid "default = 1048576 (1MB)"
echel0n's avatar
echel0n committed
831
msgstr "výchozí = 1048576 (1MB)"
832

echel0n's avatar
echel0n committed
833
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:268
echel0n's avatar
echel0n committed
834
835
836
msgid "Default indexer for adding shows"
msgstr "Výchozí indexeru pro přidání pořady"

echel0n's avatar
echel0n committed
837
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:281