messages.po 254 KB
Newer Older
2001
msgstr "La notificació escriptori estàndard API per a Linux / * nix sistemes. Aquest notificador només funcionarà si el mòdul pynotify està instal·lat"
2002

echel0n's avatar
echel0n committed
2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1234
2004
2005
2006
msgid "send Libnotify notifications?"
msgstr "enviar notificacions Libnotify?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2007
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1283
2008
2009
2010
msgid "Test Libnotify"
msgstr "Prova Libnotify"

echel0n's avatar
echel0n committed
2011
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1298
2012
2013
msgid "Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices."
msgstr "Pushover facilita enviar notificacions en temps real als seus dispositius Android i iOS."
2014

echel0n's avatar
echel0n committed
2015
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1309
2016
2017
2018
msgid "send Pushover notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushover?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2019
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1354
2020
2021
2022
msgid "Pushover key"
msgstr "Clau pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2023
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1364
2024
2025
2026
msgid "user key of your Pushover account"
msgstr "clau d'usuari del compte Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2027
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1371
2028
2029
2030
msgid "Pushover API key"
msgstr "Clau pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2031
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1386
2032
2033
2034
msgid "Click here"
msgstr "Feu clic aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
2035
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1386
2036
2037
2038
msgid "to create a Pushover API key"
msgstr "per crear una clau de Pushover API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2039
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1392
2040
2041
2042
msgid "Pushover devices"
msgstr "Dispositius pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2043
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1401
2044
2045
2046
msgid "ex. device1,device2"
msgstr "ex. device1, device2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2047
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1409
2048
2049
2050
msgid "Pushover notification sound"
msgstr "So de notificació pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2051
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1418
2052
2053
2054
msgid "Pushover"
msgstr "Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2055
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1421
2056
2057
2058
msgid "Bike"
msgstr "Bicicleta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2059
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1424
2060
2061
2062
msgid "Bugle"
msgstr "Búgula"

echel0n's avatar
echel0n committed
2063
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1427
2064
2065
2066
msgid "Cash Register"
msgstr "Caixa registradora"

echel0n's avatar
echel0n committed
2067
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1430
2068
2069
2070
msgid "Classical"
msgstr "Clàssica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2071
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1433
2072
2073
2074
msgid "Cosmic"
msgstr "Còsmica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2075
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1436
2076
2077
2078
msgid "Falling"
msgstr "Caient"

echel0n's avatar
echel0n committed
2079
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1439
2080
2081
2082
msgid "Gamelan"
msgstr "Gamelan"

echel0n's avatar
echel0n committed
2083
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1442
2084
2085
2086
msgid "Incoming"
msgstr "Entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1445
2088
2089
2090
msgid "Intermission"
msgstr "Entreacte"

echel0n's avatar
echel0n committed
2091
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1448
2092
2093
2094
msgid "Magic"
msgstr "Màgia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2095
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1451
2096
2097
2098
msgid "Mechanical"
msgstr "Mecànica"

echel0n's avatar
echel0n committed
2099
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1454
2100
2101
2102
msgid "Piano Bar"
msgstr "Piano Bar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2103
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1457
2104
2105
2106
msgid "Siren"
msgstr "Sirena"

echel0n's avatar
echel0n committed
2107
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1460
2108
2109
2110
msgid "Space Alarm"
msgstr "Espai d'alarma"

echel0n's avatar
echel0n committed
2111
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1463
2112
2113
2114
msgid "Tug Boat"
msgstr "Vaixell remolcador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2115
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1466
2116
2117
2118
msgid "Alien Alarm (long)"
msgstr "Alarma estranger (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2119
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1469
2120
2121
2122
msgid "Climb (long)"
msgstr "Pujada (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2123
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1472
2124
2125
2126
msgid "Persistent (long)"
msgstr "Persistent (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1475
2128
2129
2130
msgid "Pushover Echo (long)"
msgstr "Pushover Echo (llarg)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2131
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1478
2132
2133
2134
msgid "Up Down (long)"
msgstr "Amunt avall (llarga)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2135
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1481
2136
2137
2138
msgid "None (silent)"
msgstr "Cap (silenci)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2139
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1484
2140
2141
2142
msgid "Device specific"
msgstr "Dispositiu específic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2143
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1489
2144
2145
2146
msgid "Choose notification sound to use"
msgstr "Esculli so de notificació d'utilitzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2147
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1494
2148
2149
2150
msgid "Test Pushover"
msgstr "Prova Pushover"

echel0n's avatar
echel0n committed
2151
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1507
2152
2153
2154
msgid "Read your messages where and when you want them!"
msgstr "Llegir els teus missatges on i quan vol!"

echel0n's avatar
echel0n committed
2155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1518
2156
2157
2158
msgid "send Boxcar2 notifications?"
msgstr "enviar notificacions Boxcar2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2159
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1562
2160
2161
2162
msgid "Boxcar2 access token"
msgstr "Testimoni d'accés Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2163
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1571
2164
2165
2166
msgid "access token for your Boxcar2 account"
msgstr "testimoni d'accés per al seu compte de Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2167
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1584
2168
2169
2170
msgid "Test Boxcar2"
msgstr "Prova Boxcar2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1599
2172
2173
msgid "Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device."
msgstr "Notifiqui que meu Android és un aguait com a aplicació Android i l'API que ofereix una manera fàcil d'enviar les notificacions de la vostra candidatura directament al dispositiu Android."
2174

echel0n's avatar
echel0n committed
2175
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1610
2176
2177
2178
msgid "send NMA notifications?"
msgstr "enviar notificacions NMA?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2179
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1654
2180
2181
2182
msgid "NMA API key"
msgstr "Clau d'NMA API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2183
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1663
2184
2185
2186
msgid "ex. key1,key2 (max 5)"
msgstr "ex. key1, key2 (màxim 5)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2187
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1670
2188
2189
2190
msgid "NMA priority"
msgstr "Prioritat NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2191
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1679
2192
2193
2194
msgid "Very Low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
2195
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1682
2196
2197
2198
msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"

echel0n's avatar
echel0n committed
2199
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1685
echel0n's avatar
echel0n committed
2200
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:662
2201
2202
2203
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

echel0n's avatar
echel0n committed
2204
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1688
echel0n's avatar
echel0n committed
2205
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:665
2206
2207
2208
msgid "High"
msgstr "Alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2209
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1691
2210
2211
2212
msgid "Emergency"
msgstr "Emergència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1696
2214
2215
2216
msgid "priority of NMA messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges NMA des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
2217
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1708
2218
2219
2220
msgid "Test NMA"
msgstr "Prova NMA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2221
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1724
2222
2223
msgid "Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8."
msgstr "Pushalot és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats executant Windows Phone o Windows 8."
2224

echel0n's avatar
echel0n committed
2225
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1735
2226
2227
2228
msgid "send Pushalot notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushalot?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2229
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1779
2230
2231
2232
msgid "Pushalot authorization token"
msgstr "Fitxa d'autorització Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2233
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1789
2234
2235
2236
msgid "authorization token of your Pushalot account."
msgstr "Fitxa d'autorització del seu compte de Pushalot."

echel0n's avatar
echel0n committed
2237
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1802
2238
2239
2240
msgid "Test Pushalot"
msgstr "Prova Pushalot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2241
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1818
2242
2243
msgid "Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers."
msgstr "Pushbullet és una plataforma per a rebre notificacions d'empenta personalitzats per dispositius connectats corrent navegadors Chrome Android i escriptori."
2244

echel0n's avatar
echel0n committed
2245
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1829
2246
2247
2248
msgid "send Pushbullet notifications?"
msgstr "enviar notificacions Pushbullet?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2249
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1873
2250
2251
2252
msgid "Pushbullet API key"
msgstr "Clau de Pushbullet API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1883
2254
2255
2256
msgid "API key of your Pushbullet account"
msgstr "Clau d'API del compte Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2257
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1890
2258
2259
2260
msgid "Pushbullet devices"
msgstr "Mecanismes Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2261
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1902
2262
2263
2264
msgid "select device you wish to push to."
msgstr "Seleccioneu el dispositiu que voleu empènyer a."

echel0n's avatar
echel0n committed
2265
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1910
2266
2267
2268
msgid "Update device list"
msgstr "Llista de dispositius d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2269
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1924
2270
2271
2272
msgid "Test Pushbullet"
msgstr "Prova Pushbullet"

echel0n's avatar
echel0n committed
2273
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1939
2274
2275
msgid "Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API."
msgstr "Mòbil lliure és una xarxa cel·lular francès famós provider.<br> que proporciona als seus clients una API de SMS lliure."
2276

echel0n's avatar
echel0n committed
2277
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1950
2278
2279
2280
msgid "send SMS notifications?"
msgstr "enviar les notificacions de SMS?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2281
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1964
2282
2283
2284
msgid "send a SMS when a download starts?"
msgstr "enviar un SMS quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2285
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1976
2286
2287
2288
msgid "send a SMS when a download finishes?"
msgstr "enviar un SMS quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2289
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1988
2290
2291
2292
msgid "send a SMS when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un SMS quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2293
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1994
2294
2295
2296
msgid "Free Mobile customer ID"
msgstr "Identificació de client mòbil lliure"

echel0n's avatar
echel0n committed
2297
2298
2299
2300
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2004
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2117
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2309
2301
2302
2303
msgid "ex. 12345678"
msgstr "ex. el 12345678"

echel0n's avatar
echel0n committed
2304
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2011
2305
2306
2307
msgid "Free Mobile API Key"
msgstr "Mòbil lliure clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2308
2309
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2021
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2153
2310
2311
2312
msgid "enter yourt API key"
msgstr "Introdueixi la clau d'API yourt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2313
2314
2315
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2029
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2356
2316
2317
2318
msgid "Click below to test your settings."
msgstr "Feu clic a següent per provar la configuració."

echel0n's avatar
echel0n committed
2319
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2036
2320
2321
2322
msgid "Test SMS"
msgstr "Prova SMS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2323
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2050
2324
2325
2326
msgid "Telegram is a cloud-based instant messaging service"
msgstr "Telegrama és un núvol instantani servei de missatgeria"

echel0n's avatar
echel0n committed
2327
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2061
2328
2329
2330
msgid "send Telegram notifications?"
msgstr "enviar notificacions telegrama?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2331
2332
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2075
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2219
2333
2334
2335
msgid "send a message when a download starts?"
msgstr "enviar un missatge quan comença una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2336
2337
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2231
2338
2339
2340
msgid "send a message when a download finishes?"
msgstr "enviar un missatge quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2341
2342
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2099
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2243
2343
2344
2345
msgid "send a message when subtitles are downloaded?"
msgstr "enviar un missatge quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2346
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2105
2347
2348
2349
msgid "User/Group ID"
msgstr "ID d'usuari o grup"

echel0n's avatar
echel0n committed
2350
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2125
2351
2352
2353
msgid "contact @myidbot on Telegram to get an ID"
msgstr "contacte @myidbot el telegrama per a obtenir un identificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2354
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2132
echel0n's avatar
echel0n committed
2355
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:65
2356
2357
2358
msgid "NOTE"
msgstr "NOTA"

echel0n's avatar
echel0n committed
2359
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2133
2360
2361
msgid "Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error."
msgstr "No oblidis parlar amb el seu bot com a mínim una vegada si aconsegueix un error 403."
2362

echel0n's avatar
echel0n committed
2363
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2141
2364
2365
2366
msgid "Bot API Key"
msgstr "Amp clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2367
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2161
2368
2369
2370
msgid "contact @BotFather on Telegram to set up one"
msgstr "contactar amb @BotFather el telegrama d'establir un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2371
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2178
2372
2373
2374
msgid "Test Telegram"
msgstr "Telegrama de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2375
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2193
2376
2377
msgid "Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device."
msgstr "Twilio és un webservice API que permet comunicar-se directament amb un número de mòbil. Aquest notificador enviarà un text directament al vostre dispositiu mòbil."
2378

echel0n's avatar
echel0n committed
2379
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2205
2380
2381
2382
msgid "text your mobile device?"
msgstr "text el seu mecanisme mòbil?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2383
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2250
2384
2385
2386
msgid "Twilio Account SID"
msgstr "Twilio compte SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2387
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2270
2388
2389
2390
msgid "account SID of your Twilio account."
msgstr "SID del compte Twilio compte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2391
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2279
2392
2393
2394
msgid "Twilio Auth Token"
msgstr "Twilio Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
2395
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2289
2396
2397
2398
msgid "enter your auth token"
msgstr "Introduïu el testimoni d'autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2399
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2297
2400
2401
2402
msgid "Twilio Phone SID"
msgstr "Twilio telèfon SID"

echel0n's avatar
echel0n committed
2403
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2317
2404
2405
2406
msgid "phone SID that you would like to send the sms from."
msgstr "SID que li agradaria enviar el sms des del telèfon."

echel0n's avatar
echel0n committed
2407
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2326
2408
2409
2410
msgid "Your phone number"
msgstr "El número de telèfon"

echel0n's avatar
echel0n committed
2411
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2338
2412
2413
2414
msgid "ex. +1-###-###-####"
msgstr "ex. + 1-# # #-# # #-# # #"

echel0n's avatar
echel0n committed
2415
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2346
2416
2417
2418
msgid "phone number that will receive the sms."
msgstr "número de telèfon que rebrà el sms."

echel0n's avatar
echel0n committed
2419
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2363
2420
2421
2422
msgid "Test Twilio"
msgstr "Prova Twilio"

echel0n's avatar
echel0n committed
2423
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2379
2424
2425
msgid "A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets."
msgstr "A les xarxes socials i servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir altres missatges d'usuaris anomenat tweets."
2426

echel0n's avatar
echel0n committed
2427
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2390
2428
2429
2430
msgid "post tweets on Twitter?"
msgstr "enviar tweets a Twitter?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2431
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2391
2432
2433
2434
msgid "you may want to use a secondary account."
msgstr "pot voler utilitzar un compte de secundària."

echel0n's avatar
echel0n committed
2435
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2435
2436
2437
2438
msgid "Send direct message"
msgstr "Enviar missatge directe"

echel0n's avatar
echel0n committed
2439
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2441
2440
msgid "send a notification via Direct Message, not via status update"
2441
msgstr "enviar una notificació mitjançant missatge directe, no mitjançant Actualització d'estatus"
2442

echel0n's avatar
echel0n committed
2443
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2447
2444
2445
2446
msgid "Send DM to"
msgstr "Enviar DM a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2447
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2457
2448
2449
2450
msgid "Twitter account to send messages to"
msgstr "Compte de Twitter per enviar missatges a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2451
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2464
2452
2453
2454
msgid "Step One"
msgstr "Pas un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2455
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2469
2456
2457
2458
msgid "Request Authorization"
msgstr "Sol·licitud d'autorització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2459
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2474
2460
2461
2462
msgid "Click the \"Request Authorization\" button."
msgstr "Feu clic al botó \"Sol·licitar autorització\"."

echel0n's avatar
echel0n committed
2463
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2475
2464
2465
2466
msgid "This will open a new page containing an auth key."
msgstr "S'obrirà una nova pàgina que conté una clau d'autenticació."

echel0n's avatar
echel0n committed
2467
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2476
2468
2469
2470
msgid "if nothing happens check your popup blocker."
msgstr "si passa res comprovar el seu blocker desplegable."

echel0n's avatar
echel0n committed
2471
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2483
2472
2473
2474
msgid "Step Two"
msgstr "Pas dos"

echel0n's avatar
echel0n committed
2475
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2492
2476
2477
2478
msgid "Enter the key Twitter gave you"
msgstr "Introduir la clau de que Twitter li va donar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2479
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2508
2480
2481
2482
msgid "Test Twitter"
msgstr "Prova de Twitter"

echel0n's avatar
echel0n committed
2483
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2525
2484
2485
msgid "Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!"
msgstr "Trakt ajuda a mantenir un registre de què demostracions de TV i pel·lícules està veient. Basat en els seus favorits, trakt recomana programes addicionals i pel lícules que gaudeixi!"
2486

echel0n's avatar
echel0n committed
2487
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2536
2488
2489
2490
msgid "send Trakt.tv notifications?"
msgstr "enviar notificacions Trakt.tv?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2491
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2544
2492
2493
2494
msgid "Trakt username"
msgstr "Nom d'usuari Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2495
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2554
2496
2497
2498
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
2499
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2563
2500
2501
2502
msgid "Trakt PIN"
msgstr "Trakt PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2503
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2571
2504
2505
2506
msgid "authorization PIN code"
msgstr "autorització codi PIN"

echel0n's avatar
echel0n committed
2507
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2575
2508
2509
2510
msgid "Authorize"
msgstr "Autoritzar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2511
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2581
2512
2513
2514
msgid "Authorize SiCKRAGE"
msgstr "Autoritzar la SiCKRAGE"

echel0n's avatar
echel0n committed
2515
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2584
2516
2517
2518
msgid "API Timeout"
msgstr "Temps d'espera API"

echel0n's avatar
echel0n committed
2519
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2599
2520
2521
2522
msgid "Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)"
msgstr "Segons esperar Trakt API per respondre. (Ús 0 esperar per sempre)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2523
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2605
2524
2525
2526
msgid "Default indexer"
msgstr "Omissió d'indexador"

echel0n's avatar
echel0n committed
2527
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2623
2528
2529
2530
msgid "Sync libraries"
msgstr "Biblioteques de sincronització"

echel0n's avatar
echel0n committed
2531
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2629
2532
msgid "sync your SickRage show library with your trakt show library."
2533
msgstr "Sincronitza la teva biblioteca de Mostra el SickRage amb la seva biblioteca Mostra el trakt."
2534

echel0n's avatar
echel0n committed
2535
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2636
2536
2537
2538
msgid "Remove Episodes From Collection"
msgstr "Treure episodis de col·lecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
2539
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2642
2540
2541
msgid "Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library."
msgstr "Treure un episodi de la seva col·lecció Trakt si no és a la biblioteca de SickRage."
2542

echel0n's avatar
echel0n committed
2543
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2649
2544
2545
2546
msgid "Sync watchlist"
msgstr "Sincronització watchlist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2547
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2655
2548
2549
msgid "sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode)."
msgstr "Sincronitza el teu watchlist de Mostra el SickRage amb el seu trakt Mostra el watchlist (espectacle i episodi)."
2550

echel0n's avatar
echel0n committed
2551
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2657
2552
2553
msgid "Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded"
msgstr "Episodi s'afegiran en llista de vigilància quan volia o va arrabassar i es trauran quan es descarreguen"
2554

echel0n's avatar
echel0n committed
2555
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2664
2556
2557
2558
msgid "Watchlist add method"
msgstr "Watchlist afegir mètode"

echel0n's avatar
echel0n committed
2559
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2674
2560
2561
2562
msgid "Skip All"
msgstr "Omet-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
2563
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2677
2564
2565
2566
msgid "Download Pilot Only"
msgstr "Descarregar Pilot només"

echel0n's avatar
echel0n committed
2567
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2680
2568
2569
2570
msgid "Get whole show"
msgstr "Obtenir tot el show"

echel0n's avatar
echel0n committed
2571
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2685
2572
2573
2574
msgid "method in which to download episodes for new show's."
msgstr "mètode on descarregar episodis de nou espectacle."

echel0n's avatar
echel0n committed
2575
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2691
2576
2577
2578
msgid "Remove episode"
msgstr "Treure l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2579
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2697
2580
2581
2582
msgid "remove an episode from your watchlist after it is downloaded."
msgstr "treure un episodi de la vostra llista de seguiment després es descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2583
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2703
2584
2585
2586
msgid "Remove series"
msgstr "Eliminar sèries"

echel0n's avatar
echel0n committed
2587
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2709
2588
msgid "remove the whole series from your watchlist after any download."
2589
msgstr "treure tota la sèrie de la vostra llista de seguiment després de qualsevol descàrrega."
2590

echel0n's avatar
echel0n committed
2591
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2715
2592
2593
2594
msgid "Remove watched show"
msgstr "Treure vist Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
2595
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2721
2596
2597
2598
msgid "remove the show from sickrage if it's ended and completely watched"
msgstr "eliminar l'espectacle de sickrage si el té acabat i completament vist"

echel0n's avatar
echel0n committed
2599
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2727
2600
2601
2602
msgid "Start paused"
msgstr "Començar en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
2603
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2733
2604
msgid "show's grabbed from your trakt watchlist start paused."
2605
msgstr "Mostra el de agafar des de la vostra llista de seguiment trakt començar en pausa."
2606

echel0n's avatar
echel0n committed
2607
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2740
2608
2609
2610
msgid "Trakt blackList name"
msgstr "Nom de llista negra Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2611
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2752
2612
msgid "Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page"
2613
msgstr "Name(slug) de llista en Trakt de blacklisting Mostra el \"Añadir del Trakt\" pàgina"
2614

echel0n's avatar
echel0n committed
2615
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2764
2616
2617
2618
msgid "Test Trakt"
msgstr "Prova Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
2619
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2780
2620
msgid "Allows configuration of email notifications on a per show basis."
2621
msgstr "Permet configuració de notificacions per correu electrònic sobre una base per Mostra."
2622

echel0n's avatar
echel0n committed
2623
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2791
2624
2625
2626
msgid "send email notifications?"
msgstr "enviï notificacions per correu electrònic?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2627
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2835
2628
2629
2630
msgid "SMTP host"
msgstr "Amfitrió SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2631
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2844
2632
2633
2634
msgid "SMTP server address"
msgstr "Adreça de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2635
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2851
2636
2637
2638
msgid "SMTP port"
msgstr "Port de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2639
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2860
2640
2641
2642
msgid "SMTP server port number"
msgstr "Nombre de ports de servidor de SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2643
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2867
2644
2645
2646
msgid "SMTP from"
msgstr "SMTP de"

echel0n's avatar
echel0n committed
2647
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2876
2648
2649
2650
msgid "sender email address"
msgstr "Adreça d'e-mail de remitent"

echel0n's avatar
echel0n committed
2651
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2883
2652
2653
2654
msgid "Use TLS"
msgstr "TLS d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
2655
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2889
2656
2657
2658
msgid "check to use TLS encryption."
msgstr "comprovació utilitzar xifratge TLS."

echel0n's avatar
echel0n committed
2659
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2895
2660
2661
2662
msgid "SMTP user"
msgstr "L'usuari SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2663
2664
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2904
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2920
2665
2666
2667
msgid "optional"
msgstr "opcional"

echel0n's avatar
echel0n committed
2668
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2911
2669
2670
2671
msgid "SMTP password"
msgstr "Contrasenya SMTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
2672
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2928
2673
2674
2675
msgid "Global email list"
msgstr "Llista de correu electrònic global"

echel0n's avatar
echel0n committed
2676
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2677
2678
2679
msgid "all emails here receive notifications for"
msgstr "tots els e-mail aquí rebre notificacions, per"

echel0n's avatar
echel0n committed
2680
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2681
2682
2683
msgid "all"
msgstr "tots els"

echel0n's avatar
echel0n committed
2684
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2940
2685
2686
2687
msgid "shows."
msgstr "espectacles."

echel0n's avatar
echel0n committed
2688
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2946
2689
2690
2691
msgid "Show notification list"
msgstr "Mostra la llista de notificació"

echel0n's avatar
echel0n committed
2692
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2956
2693
2694
2695
msgid "Select a Show"
msgstr "Selecciona un espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2696
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2960
2697
2698
2699
msgid "configure per show notifications here."
msgstr "configurar per Mostra notificacions aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
2700
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2975
2701
2702
msgid "configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry."
msgstr "configurar les notificacions per mostrar aquí introduint adreces d'e-mail, separats per comes, després de seleccionar un espectacle al quadre desplegable. Assegureu-vos d'activar l'estalviar per a aquesta Mostra el botó per sota després de cada entrada."
2703

echel0n's avatar
echel0n committed
2704
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2981
2705
2706
2707
msgid "Save for this show"
msgstr "Estalviar per a aquest espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
2708
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2995
2709
2710
2711
msgid "Test Email"
msgstr "Correu electrònic de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
2712
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3011
2713
2714
msgid "Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams."
msgstr "Comoditat porta tota la seva comunicació junts en un sol lloc. És en temps real de missatgeria, arxivament i buscar equips moderns."
2715

echel0n's avatar
echel0n committed
2716
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3023
2717
2718
2719
msgid "send slack notifications?"
msgstr "enviar notificacions folgança?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2720
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3067
2721
2722
2723
msgid "Slack Incoming Webhook"
msgstr "Folgança Webhook entrant"

echel0n's avatar
echel0n committed
2724
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3076
2725
2726
2727
msgid "Slack webhook"
msgstr "Folgança webhook"

echel0n's avatar
echel0n committed
2728
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3090
2729
2730
2731
msgid "Test Slack"
msgstr "Prova relleu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2732
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3106
2733
2734
msgid "All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone."
msgstr "All-in-one de veu i text de xat per als jugadors que és lliure i segur i treballa en l'escriptori i telèfon."
2735

echel0n's avatar
echel0n committed
2736
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3118
2737
2738
2739
msgid "send discord notifications?"
msgstr "enviar notificacions discòrdia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2740
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3165
2741
2742
2743
msgid "Discord Incoming Webhook"
msgstr "Discòrdia Webhook entrants"

echel0n's avatar
echel0n committed
2744
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3176
2745
2746
2747
msgid "Discord webhook"
msgstr "Webhook de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2748
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3182
2749
2750
2751
msgid "Create webhook under channel settings."
msgstr "Crear webhook sota escenes de canal."

echel0n's avatar
echel0n committed
2752
2753
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3189
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3200
2754
2755
2756
msgid "Discord Bot Name"
msgstr "Discòrdia Bot nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
2757
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3206
2758
2759
2760
msgid "Blank will use webhook default name."
msgstr "Blanc utilitzarà webhook nom d'omissió."

echel0n's avatar
echel0n committed
2761
2762
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3224
2763
2764
2765
msgid "Discord Avatar URL"
msgstr "Discòrdia Avatar URL"

echel0n's avatar
echel0n committed
2766
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3230
2767
2768
2769
msgid "Blank will use webhook default avatar."
msgstr "Blanc utilitzarà l'avatar webhook per defecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
2770
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3237
2771
2772
2773
msgid "Discord TTS"
msgstr "Discòrdia TTS"

echel0n's avatar
echel0n committed
2774
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3242
2775
2776
2777
msgid "Send notifications using text-to-speech."
msgstr "Enviar notificacions utilitzant text a discurs."

echel0n's avatar
echel0n committed
2778
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3255
2779
2780
2781
msgid "Test Discord"
msgstr "Prova de la discòrdia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2782
2783
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:25
2784
2785
2786
msgid "Post-Processing"
msgstr "Post-tractament"

echel0n's avatar
echel0n committed
2787
2788
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:397
2789
2790
2791
msgid "Episode Naming"
msgstr "Episodi nomenar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2792
2793
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1368
2794
2795
2796
msgid "Metadata"
msgstr "Metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
2797
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:26
2798
2799
2800
msgid "Settings that dictate how SickRage should process completed downloads."
msgstr "Escenes que dicten com ha SickRage procés de completat descarrega."

echel0n's avatar
echel0n committed
2801
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:37
2802
msgid "Enable the automatic post processor to scan and process any files in your"
2803
msgstr "Habilita el correu automàtic processador escannejar i processar qualsevol arxius en el seu"
2804

echel0n's avatar
echel0n committed
2805
2806
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:38
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:45
2807
2808
2809
msgid "Post Processing Dir"
msgstr "Publicar processament Dir"

echel0n's avatar
echel0n committed
2810
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
2811
2812
2813
msgid "Do not use if you use an external PostProcessing script"
msgstr "No utilitzeu si utilitza un script postprocessament extern"

echel0n's avatar
echel0n committed
2814
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:64
2815
msgid "The folder where your download client puts the completed TV downloads."
2816
msgstr "La carpeta on el seu client descarregar posa la televisió completat descarrega."
2817

echel0n's avatar
echel0n committed
2818
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:66
2819
2820
msgid "Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible."
msgstr "Si us plau utilitzi descarregant separada i completats carpetes en el seu client de descàrrega si és possible."
2821

echel0n's avatar
echel0n committed
2822
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:74
2823
2824
2825
msgid "Processing Method:"
msgstr "Mètode de tractament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2826
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2827
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2828
2829
2830
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2831
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2832
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2833
2834
2835
msgid "Move"
msgstr "Moure's"

echel0n's avatar
echel0n committed
2836
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2837
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2838
2839
2840
msgid "Hard Link"
msgstr "Enllaç dur"

echel0n's avatar
echel0n committed
2841
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2842
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2843
2844
2845
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Enllaç simbòlic"

echel0n's avatar
echel0n committed
2846
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
2847
#: sickrage/core/webserver/views/home/postprocess.mako:36
2848
2849
2850
msgid "Symbolic Link Reversed"
msgstr "Enllaç simbòlic invertit"

echel0n's avatar
echel0n committed
2851
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:96
2852
2853
2854
msgid "What method should be used to put files into the library?"
msgstr "Quin mètode ha de ser utilitzat per posar arxius a la biblioteca?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2855
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:97
2856
2857
msgid "If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors."
msgstr "Si vostè seguir sembrant torrents quan hagin acabat, cal evitar l 'moviment' processament mètode per evitar errors de."
2858

echel0n's avatar
echel0n committed
2859
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:105
2860
2861
2862
msgid "Auto Post-Processing Frequency"
msgstr "Auto post-tractament freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
2863
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:125
2864
2865
2866
msgid "Postpone post processing"
msgstr "Posposar processament posterior"

echel0n's avatar
echel0n committed
2867
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:131
2868
2869
2870
msgid "Wait to process a folder if sync files are present."
msgstr "Esperar a processar una carpeta si els arxius de sincronització presents."

echel0n's avatar
echel0n committed
2871
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:137
2872
2873
2874
msgid "Sync File Extensions to Ignore"
msgstr "Ampliacions d'arxiu de sincronització d'ignorar"

echel0n's avatar
echel0n committed
2875
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:146
2876
2877
2878
msgid "ext1,ext2"
msgstr "ext1, ext2"

echel0n's avatar
echel0n committed
2879
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:154
2880
2881
2882
msgid "Rename Episodes"
msgstr "Rebategi episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
2883
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:156
2884
2885
2886
msgid "Rename episode using the Episode"
msgstr "Rebategi episodi utilitzant l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
2887
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:160
2888
2889
2890
msgid "Naming settings?"
msgstr "Configuració de nomenclatura?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2891
2892
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:168
2893
2894
2895
msgid "Create missing show directories"
msgstr "Crear directoris Mostra el que falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
2896
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:172
2897
2898
2899
msgid "when they get deleted"
msgstr "Quan s'esborren"

echel0n's avatar
echel0n committed
2900
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:178
2901
2902
2903
msgid "Add shows without directory"
msgstr "Afegir espectacles sense guia"

echel0n's avatar
echel0n committed
2904
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:180
2905
2906
2907
msgid "Add shows without creating a"
msgstr "Afegir espectacles sense crear un"

echel0n's avatar
echel0n committed
2908
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:184
2909
2910
2911
msgid "directory (not recommended)"
msgstr "directori (no recomanat)"

echel0n's avatar
echel0n committed
2912
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:190
2913
2914
2915
msgid "Move Associated Files"
msgstr "Moure arxius associats"

echel0n's avatar
echel0n committed
2916
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:192
2917
2918
2919
msgid "Move srr/srt/sfv/etc files with the"
msgstr "Moure arxius srr/srt/sfv/etc. amb la"

echel0n's avatar
echel0n committed
2920
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:196
2921
2922
2923
msgid "episode when processed?"
msgstr "episodi quan processats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:202
2925
2926
2927
msgid "Rename .nfo file"
msgstr "Rebategi arxiu. nfo"

echel0n's avatar
echel0n committed
2928
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:204
2929
2930
2931
msgid "Rename the original .nfo file to"
msgstr "Rebategi l'arxiu original. nfo a"

echel0n's avatar
echel0n committed
2932
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:208
2933
2934
2935
msgid ".nfo-orig to avoid conflicts?"
msgstr ". nfo-orig per evitar conflictes?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2936
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
2937
2938
2939
msgid "Associated file extensions"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2940
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:228
echel0n's avatar
echel0n committed
2941
2942
2943
msgid "comma separated list of associated file extensions SickRage should keep while post processing."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2944
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:234
echel0n's avatar
echel0n committed
2945
2946
2947
msgid "leaving it empty means no associated files will be post processed"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2948
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:241
echel0n's avatar
echel0n committed
2949
2950
2951
msgid "Delete non associated files"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2952
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:247
echel0n's avatar
echel0n committed
2953
2954
2955
msgid "delete non associated files while post processing?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
2956
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:253
2957
2958
2959
msgid "Change File Date"
msgstr "Modificació data d'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:259
2961
2962
2963
msgid "Set last modified filedate to the date that the episode aired?"
msgstr "Última modificació del conjunt filedate a la data que l'episodi airejat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
2964
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
2965
2966
2967
msgid "Some systems may ignore this feature."
msgstr "Alguns sistemes poden ignorar aquesta característica."

echel0n's avatar
echel0n committed
2968
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:266
2969
2970
2971
msgid "Timezone for File Date:"
msgstr "Fus horari per data d'arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
2972
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:285
2973
2974
2975
msgid "Unpack"
msgstr "Desempaqueti"

echel0n's avatar
echel0n committed
2976
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:291
2977
2978
2979
msgid "Unpack any TV releases in your"
msgstr "Desempaqueti qualsevol alleujaments de TV en el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
2980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:291
2981
2982
2983
msgid "TV Download Dir"
msgstr "Dir descarrega de TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:292
msgid "Only works with RAR archives"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:299
msgid "Unpack Directory"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:311
msgid "Choose a path to unpack files, leave blank to unpack in download dir"
msgstr ""
2995

echel0n's avatar
echel0n committed
2996
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:317
2997
2998
2999
msgid "Delete RAR contents"
msgstr "Suprimir RAR contingut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3000
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:323
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame