messages.po 254 KB
Newer Older
3001
msgid "Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?"
3002
msgstr "Suprimeixi contingut d'arxius RAR, fins i tot si el procés mètode no definit per moure?"
3003

echel0n's avatar
echel0n committed
3004
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:330
3005
3006
3007
msgid "Don't delete empty folders"
msgstr "No suprimir carpetes buides"

echel0n's avatar
echel0n committed
3008
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:336
3009
3010
3011
msgid "Leave empty folders when Post Processing?"
msgstr "Deixar carpetes buides en processar Post?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3012
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:337
3013
3014
3015
msgid "Can be overridden using manual Post Processing"
msgstr "Poden invalidar utilitzant manual de processament Post"

echel0n's avatar
echel0n committed
3016
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:343
echel0n's avatar
echel0n committed
3017
3018
3019
msgid "Follow symbolic-links"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3020
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3021
3022
msgid "warning"
msgstr ""
3023

echel0n's avatar
echel0n committed
3024
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:349
echel0n's avatar
echel0n committed
3025
3026
msgid "EXPERTS ONLY."
msgstr ""
3027

echel0n's avatar
echel0n committed
3028
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:350
echel0n's avatar
echel0n committed
3029
3030
3031
msgid "Enable only if you know what <b>circular symbolic links</b> are,<br/>and can <b>verify that you have none</b>."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
3032
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:357
3033
3034
3035
msgid "Delete Failed"
msgstr "No ha pogut suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3036
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:363
3037
3038
3039
msgid "Delete files left over from a failed download?"
msgstr "Suprimir arxius de un descarregar fracassat?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3040
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:369
echel0n's avatar
echel0n committed
3041
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:150
3042
3043
3044
msgid "Extra Scripts"
msgstr "Scripts addicionals"

echel0n's avatar
echel0n committed
3045
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
3046
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:165
3047
3048
3049
msgid "See"
msgstr "Veure"

echel0n's avatar
echel0n committed
3050
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
echel0n's avatar
echel0n committed
3051
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:167
3052
3053
3054
msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

echel0n's avatar
echel0n committed
3055
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:382
3056
3057
3058
msgid "for script arguments description and usage."
msgstr "per escriptura arguments Descripció i ús."

echel0n's avatar
echel0n committed
3059
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:398
3060
3061
3062
msgid "How SickRage will name and sort your episodes."
msgstr "Com SickRage es el nom i ordenar els seus episodis."

echel0n's avatar
echel0n committed
3063
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:404
3064
3065
3066
msgid "Name Pattern:"
msgstr "Patró de nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3067
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:443
3068
3069
msgid "Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality"
msgstr "No oblidi afegir patró de qualitat. Altrament després post-tractament de l'episodi haurà desconegut qualitat"
3070

echel0n's avatar
echel0n committed
3071
3072
3073
3074
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:452
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:714
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1139
3075
3076
3077
msgid "Meaning"
msgstr "Significat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3078
3079
3080
3081
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:453
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:715
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:925
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1140
3082
3083
3084
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"

echel0n's avatar
echel0n committed
3085
3086
3087
3088
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:454
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:716
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:926
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1141
3089
3090
3091
msgid "Result"
msgstr "Resultat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3092
3093
3094
3095
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:460
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:722
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1147
3096
3097
3098
3099
#, python-format
msgid "Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)"
msgstr "Utilitzeu minúscules si voleu noms minúscules (ex. %sn, %e.n, %q_n etc.)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3100
3101
3102
3103
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:466
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:728
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:938
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1153
3104
3105
3106
msgid "Show Name:"
msgstr "Mostra el nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3107
3108
3109
3110
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:468
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:730
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:940
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1155
echel0n's avatar
echel0n committed
3111
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:113
echel0n's avatar
echel0n committed
3112
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:49
3113
3114
3115
msgid "Show Name"
msgstr "Mostra el nom"

echel0n's avatar
echel0n committed
3116
3117
3118
3119
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:473
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:735
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:945
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1160
3120
3121
3122
msgid "Show.Name"
msgstr "Show.Name"

echel0n's avatar
echel0n committed
3123
3124
3125
3126
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:478
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:740
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:950
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1165
3127
3128
3129
msgid "Show_Name"
msgstr "Show_Name"

echel0n's avatar
echel0n committed
3130
3131
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:481
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1168
3132
3133
3134
msgid "Season Number:"
msgstr "Nombre de temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3135
3136
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:491
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1178
3137
3138
3139
msgid "XEM Season Number:"
msgstr "XEM temporada número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3140
3141
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:501
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1188
3142
3143
3144
msgid "Episode Number:"
msgstr "Episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3145
3146
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:511
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1198
3147
3148
3149
msgid "XEM Episode Number:"
msgstr "XEM episodi número:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3150
3151
3152
3153
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:521
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:763
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:973
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1208
3154
3155
3156
msgid "Episode Name:"
msgstr "Nom de l'episodi:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3157
3158
3159
3160
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:523
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:765
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:975
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1210
3161
3162
3163
msgid "Episode Name"
msgstr "Nom de l'episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
3164
3165
3166
3167
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:528
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:770
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:980
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1215
3168
3169
3170
msgid "Episode.Name"
msgstr "Episode.Name"

echel0n's avatar
echel0n committed
3171
3172
3173
3174
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:533
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:775
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:985
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1220
3175
3176
3177
msgid "Episode_Name"
msgstr "Episode_Name"

echel0n's avatar
echel0n committed
3178
3179
3180
3181
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:536
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:778
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:988
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1223
echel0n's avatar
echel0n committed
3182
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:140
3183
3184
3185
msgid "Quality:"
msgstr "Qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3186
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:551
3187
3188
3189
msgid "Scene Quality:"
msgstr "Qualitat de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3190
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:553
3191
3192
3193
msgid "720p HDTV x264"
msgstr "720p HDTV x264"

echel0n's avatar
echel0n committed
3194
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:558
3195
3196
3197
msgid "720p.HDTV.x264"
msgstr "720 pàg. HDTV.x264"

echel0n's avatar
echel0n committed
3198
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:563
3199
3200
3201
msgid "720p_HDTV_x264"
msgstr "720p_HDTV_x264"

echel0n's avatar
echel0n committed
3202
3203
3204
3205
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:568
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:821
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1031
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1241
3206
3207
3208
msgid "Release Name:"
msgstr "Nom:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3209
3210
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:571
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1244
3211
3212
3213
msgid "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"
msgstr "Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"

echel0n's avatar
echel0n committed
3214
3215
3216
3217
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:577
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:830
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1040
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1250
3218
3219
3220
msgid "Release Group:"
msgstr "Grup de llançament:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3221
3222
3223
3224
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:586
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:839
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1259
3225
3226
3227
msgid "Release Type:"
msgstr "Tipus d'estrena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3228
3229
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:599
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1272
3230
3231
3232
msgid "Multi-Episode Style:"
msgstr "Multi-episodi estil:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3233
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:619
3234
3235
3236
msgid "Single-EP Sample:"
msgstr "Single-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3237
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:630
3238
3239
3240
msgid "Multi-EP sample:"
msgstr "Exemple de multi-EP:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3241
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:640
3242
3243
3244
msgid "Strip Show Year"
msgstr "Franja Mostra el any"

echel0n's avatar
echel0n committed
3245
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:646
3246
3247
3248
msgid "Remove the TV show's year when renaming the file?"
msgstr "Treure l'any de la sèrie de televisió quan rebatejant l'arxiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3249
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:647
3250
3251
3252
msgid "Only applies to shows that have year inside parentheses"
msgstr "Només s'aplica als espectacles que tenen any dins els parèntesis"

echel0n's avatar
echel0n committed
3253
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:654
3254
3255
3256
msgid "Custom Air-By-Date"
msgstr "Costum aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
3257
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:660
3258
3259
3260
msgid "Name Air-By-Date shows differently than regular shows?"
msgstr "Aire per data nom Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3261
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:668
3262
3263
3264
msgid "Air-by-date Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'aire per data patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3265
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:743
3266
3267
3268
msgid "Regular Air Date:"
msgstr "Data de l'aire regular:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3269
3270
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:793
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1003
3271
3272
3273
msgid "Year:"
msgstr "Any:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3274
3275
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:798
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1008
3276
3277
3278
msgid "Month:"
msgstr "Mes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3279
3280
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:808
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1018
3281
3282
3283
msgid "Day:"
msgstr "Dia:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3284
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:824
3285
3286
3287
msgid "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"
msgstr "Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"

echel0n's avatar
echel0n committed
3288
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:853
3289
3290
3291
msgid "Air-by-date Sample:"
msgstr "Exemple de l'aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3292
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:864
3293
3294
3295
msgid "Custom Sports"
msgstr "Esportiu personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3296
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:870
3297
3298
3299
msgid "Name Sports shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom esportiu Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3300
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:878
3301
3302
3303
msgid "Sports Name Pattern:"
msgstr "Esports nom patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3304
3305
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:895
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1106
3306
3307
3308
msgid "Custom..."
msgstr "Personalitzat..."

echel0n's avatar
echel0n committed
3309
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:953
3310
3311
3312
msgid "Sports Air Date:"
msgstr "Esports aire data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3313
3314
3315
3316
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:955
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:960
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:965
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:970
3317
3318
3319
msgid "Mar"
msgstr "Mar"

echel0n's avatar
echel0n committed
3320
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1034
3321
3322
3323
msgid "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"
msgstr "Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"

echel0n's avatar
echel0n committed
3324
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1063
3325
3326
3327
msgid "Sports Sample:"
msgstr "Exemple de l'esport:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3328
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1075
3329
3330
3331
msgid "Custom Anime"
msgstr "Anime personalitzat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3332
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1081
3333
3334
3335
msgid "Name Anime shows differently than regular shows?"
msgstr "Nom Anime Mostra diferent que espectacles regulars?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3336
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1089
3337
3338
3339
msgid "Anime Name Pattern:"
msgstr "Nom de l'anime patró:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3340
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1293
3341
3342
3343
msgid "Single-EP Anime Sample:"
msgstr "Single-EP Anime Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3344
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1304
3345
3346
3347
msgid "Multi-EP Anime sample:"
msgstr "Anime multi-EP Mostra:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3348
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1314
3349
3350
3351
msgid "Add Absolute Number"
msgstr "Afegeixi nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3352
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1320
3353
3354
3355
msgid "Add the absolute number to the season/episode format?"
msgstr "Afegir el nombre absolut en el format de temporada/episodi?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3356
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1321
3357
3358
3359
msgid "Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)"
msgstr "Només s'aplica a les animes. (per exemple. S15E45 - 310 contra S15E45)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3360
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1328
3361
3362
3363
msgid "Only Absolute Number"
msgstr "Només nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3364
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1334
3365
3366
3367
msgid "Replace season/episode format with absolute number"
msgstr "Substituir el format de temporada/episodi amb nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3368
3369
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1349
3370
3371
3372
msgid "Only applies to animes."
msgstr "Només s'aplica a les animes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3373
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1342
3374
3375
3376
msgid "No Absolute Number"
msgstr "Cap nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3377
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1348
3378
3379
3380
msgid "Dont include the absolute number"
msgstr "Inclouen el nombre absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
3381
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1369
3382
3383
msgid "The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience."
msgstr "Les dades associades a les dades. Aquests són arxius associats a un programa de televisió en forma d'imatges i text que, quan estigui suportat, servirà per millorar l'experiència de visionament."
3384

echel0n's avatar
echel0n committed
3385
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1376
3386
3387
3388
msgid "Metadata Type:"
msgstr "Tipus de metadades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3389
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1390
3390
3391
3392
msgid "Toggle the metadata options that you wish to be created."
msgstr "Canvia les opcions de metadades que voleu crear."

echel0n's avatar
echel0n committed
3393
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1391
3394
3395
3396
msgid "Multiple targets may be used."
msgstr "Poden utilitzar múltiples objectius."

echel0n's avatar
echel0n committed
3397
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1398
3398
3399
3400
msgid "Select Metadata"
msgstr "Seleccioneu les metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3401
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1408
3402
3403
3404
msgid "Show Metadata"
msgstr "Mostra de metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3405
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1417
3406
3407
3408
msgid "Episode Metadata"
msgstr "Episodi metadades"

echel0n's avatar
echel0n committed
3409
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1426
3410
3411
3412
msgid "Show Fanart"
msgstr "Mostra el Fanart"

echel0n's avatar
echel0n committed
3413
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1436
3414
3415
3416
msgid "Show Poster"
msgstr "Mostra el cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
3417
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1445
3418
3419
3420
msgid "Show Banner"
msgstr "Mostra el Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3421
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1454
3422
3423
3424
msgid "Episode Thumbnails"
msgstr "Episodi ungles"

echel0n's avatar
echel0n committed
3425
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1463
3426
3427
3428
msgid "Season Posters"
msgstr "Cartells de la temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3429
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1472
3430
3431
3432
msgid "Season Banners"
msgstr "Banners de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3433
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1481
3434
3435
3436
msgid "Season All Poster"
msgstr "Temporada tots els cartells"

echel0n's avatar
echel0n committed
3437
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1490
3438
3439
3440
msgid "Season All Banner"
msgstr "Temporada tot Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
3441
3442
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:63
3443
3444
3445
msgid "Provider Priorities"
msgstr "Proveïdor prioritats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3446
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
3447
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:126
3448
3449
3450
msgid "Provider Options"
msgstr "Proveïdor d'opcions"

echel0n's avatar
echel0n committed
3451
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:15
3452
3453
3454
msgid "Custom Newznab Providers"
msgstr "Newznab costum proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3455
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:18
3456
3457
3458
msgid "Custom Torrent Providers"
msgstr "Proveïdors de costum Torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3459
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:64
3460
3461
3462
msgid "Check off and drag the providers into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els proveïdors a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
3463
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:65
3464
3465
3466
msgid "At least one provider is required but two are recommended."
msgstr "Almenys un proveïdor és necessari però dos són recomanables."

echel0n's avatar
echel0n committed
3467
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:69
3468
3469
3470
msgid "NZB/Torrent providers can be toggled in"
msgstr "Proveïdors NZB/Torrent pot activar en"

echel0n's avatar
echel0n committed
3471
#: sickrage/core/webserver/views.py:3705 sickrage/core/webserver/views.py:3978
echel0n's avatar
echel0n committed
3472
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:71
echel0n's avatar
echel0n committed
3473
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:237
3474
3475
3476
msgid "Search Clients"
msgstr "Cerca de Clients"

echel0n's avatar
echel0n committed
3477
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:80
3478
3479
3480
msgid "Provider does not support backlog searches at this time."
msgstr "Proveïdor no admet cerques acumulació en aquest moment."

echel0n's avatar
echel0n committed
3481
3482
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:81
msgid "Provider is <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3483
msgstr "El proveïdor és <b>NOT WORKING</b>."
echel0n's avatar
echel0n committed
3484
3485

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:127
3486
3487
3488
msgid "Configure individual provider settings here."
msgstr "Configuració del proveïdor individual aquí."

echel0n's avatar
echel0n committed
3489
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:128
3490
msgid "Check with provider's website on how to obtain an API key if needed."
3491
msgstr "Consulti lloc web del prestador sobre com obtenir una clau d'API si és necessari."
3492

echel0n's avatar
echel0n committed
3493
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:134
3494
3495
3496
msgid "Configure provider:"
msgstr "Configurar proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3497
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:177
echel0n's avatar
echel0n committed
3498
3499
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:300
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:968
3500
3501
3502
msgid "API key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3503
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:199
echel0n's avatar
echel0n committed
3504
3505
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:320
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:762
3506
3507
3508
msgid "Enable daily searches"
msgstr "Permetre recerques quotidianes"

echel0n's avatar
echel0n committed
3509
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:205
echel0n's avatar
echel0n committed
3510
3511
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:326
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:768
3512
3513
3514
msgid "enable provider to perform daily searches."
msgstr "permetre proveïdor realitzar recerques quotidianes."

echel0n's avatar
echel0n committed
3515
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:214
echel0n's avatar
echel0n committed
3516
3517
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:335
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:792
3518
3519
3520
msgid "Enable backlog searches"
msgstr "Habilitar cerques d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3521
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:220
echel0n's avatar
echel0n committed
3522
3523
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:341
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:798
3524
3525
3526
msgid "enable provider to perform backlog searches."
msgstr "permetre proveïdor fer cerques d'acumulació."

echel0n's avatar
echel0n committed
3527
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:229
echel0n's avatar
echel0n committed
3528
3529
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:350
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:807
3530
3531
3532
msgid "Search mode fallback"
msgstr "Fallback de mode de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3533
3534
3535
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:235
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may <br/>return no results, this helps by restarting the search using the opposite <br/>search mode."
msgstr ""
3536

echel0n's avatar
echel0n committed
3537
3538
3539
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:369
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:826
3540
3541
3542
msgid "Season search mode"
msgstr "Mode de cerca per temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
3543
3544
3545
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:255
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:389
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:835
3546
3547
3548
msgid "season packs only."
msgstr "grups de temporada només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3549
3550
3551
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:262
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:378
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:846
3552
3553
3554
msgid "episodes only."
msgstr "episodis només."

echel0n's avatar
echel0n committed
3555
3556
3557
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:265
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for <br/>season packs only, or choose to have it build a complete season from just <br/>single episodes."
msgstr ""
3558

echel0n's avatar
echel0n committed
3559
3560
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:281
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:492
3561
3562
3563
msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:357
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:814
msgid "when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode."
msgstr "Quan buscant una temporada completa en funció del mode de cerca pot tornar cap resultat, això ajuda reprenent la cerca utilitzant el mode de cerca oposat."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:395
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:852
msgid "when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes."
msgstr "en buscar temporades complets podeu tenir que buscar grups de temporada només, o demanar a construir una temporada completa de només episodis."

#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:410
3575
3576
3577
msgid "Custom URL:"
msgstr "Adreça URL personalitzada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3578
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:431
3579
3580
3581
msgid "Api key:"
msgstr "Clau d'API:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3582
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:452
3583
3584
3585
msgid "Digest:"
msgstr "Digestió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3586
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:472
3587
3588
3589
msgid "Hash:"
msgstr "Capolat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3590
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:513
3591
3592
3593
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3594
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:532
3595
3596
3597
msgid "Passkey:"
msgstr "Clau de pas:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3598
3599
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:553
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1089
3600
3601
3602
msgid "Cookies:"
msgstr "Galetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3603
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:570
echel0n's avatar
echel0n committed
3604
msgid "this provider requires the following cookies: "
echel0n's avatar
echel0n committed
3605
msgstr "aquest proveïdor requereix les galetes següents: "
3606

echel0n's avatar
echel0n committed
3607
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:581
3608
3609
3610
msgid "Pin:"
msgstr "PIN:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3611
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:602
3612
3613
3614
msgid "Seed ratio:"
msgstr "Proporció de llavor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3615
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:622
3616
3617
3618
msgid "Minimum seeders:"
msgstr "Sembradores mínims:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3619
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:642
3620
3621
3622
msgid "Minimum leechers:"
msgstr "Mínims posts:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3623
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:662
3624
3625
3626
msgid "Confirmed download"
msgstr "Descàrrega confirmat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3627
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:668
3628
3629
3630
msgid "only download torrents from trusted or verified uploaders?"
msgstr "només descarregar torrents de confiança o verificats uploaders?"

echel0n's avatar
echel0n committed
3631
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:677
3632
3633
3634
msgid "Ranked torrents"
msgstr "Torrents classificats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3635
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:683
3636
3637
3638
msgid "only download ranked torrents (internal releases)"
msgstr "només descarregar torrents classificats (comunicats interns)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3639
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:692
3640
3641
3642
msgid "English torrents"
msgstr "Anglès torrents"

echel0n's avatar
echel0n committed
3643
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:698
3644
msgid "only download english torrents ,or torrents containing english subtitles"
3645
msgstr "només descarregar anglès torrents, o torrents que continguin subtítols en anglès"
3646

echel0n's avatar
echel0n committed
3647
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:707
3648
3649
3650
msgid "For Spanish torrents"
msgstr "Per a torrents espanyols"

echel0n's avatar
echel0n committed
3651
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:714
3652
3653
msgid "ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)"
msgstr "Cerca només a aquest proveïdor si Mostra informació es defineix com \"Espanyol\" (evitar l'ús de proveïdor VOS espectacles)"
3654

echel0n's avatar
echel0n committed
3655
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:725
3656
3657
3658
msgid "Sort results by"
msgstr "Resultats de la classe per"

echel0n's avatar
echel0n committed
3659
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:747
3660
3661
3662
msgid "Freeleech"
msgstr "FreeLeech"

echel0n's avatar
echel0n committed
3663
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3664
3665
3666
msgid "only download"
msgstr "només descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
3667
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3668
3669
3670
msgid "FreeLeech"
msgstr "FreeLeech"

echel0n's avatar
echel0n committed
3671
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:753
3672
3673
3674
msgid "torrents."
msgstr "torrents."

echel0n's avatar
echel0n committed
3675
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:777
3676
3677
3678
msgid "Reject Blu-ray M2TS releases"
msgstr "Rebutjar comunicats de raig de Blu M2TS"

echel0n's avatar
echel0n committed
3679
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:783
3680
msgid "enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases"
3681
msgstr "permetre ignorar comunicats de raig de Blu MPEG-2 Transport Stream contenidor"
3682

echel0n's avatar
echel0n committed
3683
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:863
3684
3685
3686
msgid "Category:"
msgstr "Categoria:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3687
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:891
3688
3689
3690
msgid "select torrent with Italian subtitle"
msgstr "Seleccioneu torrent amb subtitular italià"

echel0n's avatar
echel0n committed
3691
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:913
3692
3693
3694
msgid "Configure Custom"
msgstr "Configurar el costum"

echel0n's avatar
echel0n committed
3695
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:914
3696
3697
3698
msgid "Newznab Providers"
msgstr "Proveïdors Newznab"

echel0n's avatar
echel0n committed
3699
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:917
3700
3701
3702
msgid "Add and setup or remove custom Newznab providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de costum Newznab."

echel0n's avatar
echel0n committed
3703
3704
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:924
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1043
3705
3706
3707
msgid "Select provider:"
msgstr "Seleccioneu el proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3708
3709
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1051
3710
3711
3712
msgid "add new provider"
msgstr "Afegir nou proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3713
3714
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:941
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1060
3715
3716
3717
msgid "Provider name:"
msgstr "Nom del proveïdor:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3718
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:954
3719
3720
3721
msgid "Site URL:"
msgstr "URL del lloc:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3722
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:983
3723
3724
3725
msgid "Newznab search categories:"
msgstr "Categories de cerca de Newznab:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3726
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:993
3727
3728
msgid "(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)"
msgstr "(seleccioneu la categoria Newznab l'esquerra i feu clic al botó \"actualitzar categories\" per utilitzar-los per a la recerca)."
3729

echel0n's avatar
echel0n committed
3730
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:995
echel0n's avatar
echel0n committed
3731
msgid "Don't forget to save changes!"
echel0n's avatar
echel0n committed
3732
msgstr "No us oblideu de desar els canvis!"
3733

echel0n's avatar
echel0n committed
3734
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1005
3735
3736
3737
msgid "Update Categories"
msgstr "Categories d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
3738
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1014
echel0n's avatar
echel0n committed
3739
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:279
3740
3741
3742
msgid "Add"
msgstr "Afegir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3743
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1022
echel0n's avatar
echel0n committed
3744
3745
#: sickrage/core/webserver/views/includes/root_dirs.mako:37
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:70
3746
3747
3748
msgid "Delete"
msgstr "Suprimir"

echel0n's avatar
echel0n committed
3749
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1036
3750
3751
3752
msgid "Configure Custom Torrent Providers"
msgstr "Configurar costum Torrent proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3753
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1037
3754
3755
3756
msgid "Add and setup or remove custom RSS providers."
msgstr "Afegir i configurar o eliminar proveïdors de RSS de costum."

echel0n's avatar
echel0n committed
3757
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1075
3758
3759
3760
msgid "RSS URL:"
msgstr "RSS URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3761
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1096
echel0n's avatar
echel0n committed
3762
3763
3764
msgid "ex. uid=xx;pass=yy"
msgstr "ex. uid = xx; passar = yy"

echel0n's avatar
echel0n committed
3765
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1103
3766
3767
3768
msgid "Search element:"
msgstr "Element de cerca:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3769
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:1110
3770
3771
3772
msgid "ex. title"
msgstr "títol de l'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
3773
3774
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:8
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:16
3775
3776
3777
msgid "Quality Sizes"
msgstr "Mides de qualitat"

echel0n's avatar
echel0n committed
3778
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:17
3779
msgid "Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition."
3780
msgstr "Utilitzar per defecte qualitiy mides o especifiqueu el costum ones per definició de qualitat."
3781

echel0n's avatar
echel0n committed
3782
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:20
3783
3784
3785
msgid "Settings represent maximum size allowed per episode video file."
msgstr "Configuració representa la mida màxima permesa per arxiu de vídeo episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
3786
3787
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:7
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:15
3788
3789
3790
msgid "Search Settings"
msgstr "Configuració de la cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3791
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:8
echel0n's avatar
echel0n committed
3792
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:282
3793
3794
3795
msgid "NZB Clients"
msgstr "NZB Clients"

echel0n's avatar
echel0n committed
3796
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
3797
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:701
3798
3799
3800
msgid "Torrent Clients"
msgstr "Clients de torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
3801
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3802
3803
3804
msgid "How to manage searching with"
msgstr "Com gestionar la recerca amb"

echel0n's avatar
echel0n committed
3805
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:16
3806
3807
3808
msgid "providers"
msgstr "proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3809
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:22
3810
3811
3812
msgid "Randomize Providers"
msgstr "Randomize proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:28
3814
3815
3816
msgid "randomize the provider search order"
msgstr "randomize l'ordre de cerca de proveïdors"

echel0n's avatar
echel0n committed
3817
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:34
3818
3819
3820
msgid "Download propers"
msgstr "Descarregui devoció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3821
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:40
3822
3823
3824
msgid "replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked"
msgstr "Canviï descàrrega original \"Adequada\" o \"Refer\" si nuked"

echel0n's avatar
echel0n committed
3825
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:46
3826
3827
3828
msgid "Enable provider RSS cache"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
3829
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:52
3830
3831
3832
msgid "enables/disables provider RSS feed caching"
msgstr "Habilita/inhabilita proveïdor RSS alimenten memòria cau"

echel0n's avatar
echel0n committed
3833
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:58
3834
3835
3836
msgid "Enable provider RSS cache for valid shows only"
msgstr "Habilitar la memòria cau RSS de proveïdor vàlid espectacles només"

echel0n's avatar
echel0n committed
3837
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:64
3838
3839
msgid "enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches"
msgstr "Habilita/inhabilita caching d'espectacles ja afegits a SiCKRAGE, accelera les cerques"
3840

echel0n's avatar
echel0n committed
3841
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:70
echel0n's avatar
echel0n committed
3842
msgid "Convert provider torrent file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3843
msgstr "Convertir enllaços de fitxers proveïdor torrent a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3844
3845
3846

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:76
msgid "enables/disables converting of public torrent provider file links to magnetic links"
echel0n's avatar
echel0n committed
3847
msgstr "Habilita/inhabilita la conversió d'enllaços d'arxiu de proveïdor de torrent públic a enllaços magnètica"
echel0n's avatar
echel0n committed
3848
3849

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:83
echel0n's avatar
echel0n committed
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
msgid "Enable failed snatch handling"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:89
msgid "enables/disables failed snatch handling, automatically retries failed snatches"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:97
msgid "Check for failed snatches aged"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:121
3862
3863
3864
msgid "Check propers every:"
msgstr "Comprovar la devoció cada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3865
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3866
3867
3868
msgid "24 hours"
msgstr "24 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3869
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3870
3871
3872
msgid "4 hours"
msgstr "4 hores"

echel0n's avatar
echel0n committed
3873
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3874
3875
3876
msgid "90 mins"
msgstr "90 mins"

echel0n's avatar
echel0n committed
3877
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3878
3879
3880
msgid "45 mins"
msgstr "45 mins"

echel0n's avatar
echel0n committed
3881
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:130
3882
3883
3884
msgid "15 mins"
msgstr "15 minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3885
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:142
3886
3887
3888
msgid "Backlog search frequency"
msgstr "Freqüència de cerca d'acumulació"

echel0n's avatar
echel0n committed
3889
3890
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:171
3891
3892
3893
msgid "time in minutes"
msgstr "temps en minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
3894
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:161
3895
3896
3897
msgid "Daily search frequency"
msgstr "Freqüència diària de cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
3898
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:183
3899
3900
3901
msgid "Usenet retention"
msgstr "Usenet retenció"

echel0n's avatar
echel0n committed
3902
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:204
3903
3904
3905
msgid "Ignore words"
msgstr "Ignora les paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3906
3907
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:213
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:231
echel0n's avatar
echel0n committed
3908
3909
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:287
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:306
3910
3911
3912
msgid "ex. word1,word2,word3"
msgstr "ex. word1, word2, word3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3913
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:222
3914
3915
3916
msgid "Require words"
msgstr "Requereixen paraules"

echel0n's avatar
echel0n committed
3917
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:240
3918
3919
3920
msgid "Ignore language names in subbed results"
msgstr "Ignorar els noms de llengua de subllit resultats"

echel0n's avatar
echel0n committed
3921
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:249
3922
3923
3924
msgid "ex. lang1,lang2,lang3"
msgstr "ex. lang1, lang2, lang3"

echel0n's avatar
echel0n committed
3925
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:258
3926
3927
3928
msgid "Allow high priority"
msgstr "Permeten prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3929
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:264
3930
3931
3932
msgid "Set downloads of recently aired episodes to high priority"
msgstr "Conjunt descarrega episodis recentment emesa a prioritat alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
3933
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:283
3934
3935
3936
msgid "How to handle NZB search results for clients."
msgstr "Com manejar NZB resultats de la cerca per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
3937
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:295
3938
3939
3940
msgid "enable NZB searches"
msgstr "Habiliteu les cerques NZB"

echel0n's avatar
echel0n committed
3941
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:302
3942
3943
3944
msgid "Send .nzb files to:"
msgstr "Enviar arxius .nzb a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
3945
3946
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:322
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:742
3947
3948
3949
msgid "Black hole folder location"
msgstr "Localització de carpeta de forat negre"

echel0n's avatar
echel0n committed
3950
3951
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:753
3952
msgid "files are stored at this location for external software to find and use"
3953
msgstr "s'emmagatzemen els arxius en aquesta ubicació per programari extern per trobar i utilitzar"
3954

echel0n's avatar
echel0n committed
3955
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:342
3956
3957
3958
msgid "SABnzbd server URL"
msgstr "Adreça URL del servidor SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
3959
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:351
3960
3961
3962
msgid "ex. http://localhost:8080/"
msgstr "ex. http://localhost:8080 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
3963
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:359
3964
3965
3966
msgid "SABnzbd username"
msgstr "SABnzbd nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
3967
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:377
3968
3969
3970
msgid "SABnzbd password"
msgstr "Contrasenya SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
3971
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:395
3972
3973
3974
msgid "SABnzbd API key"
msgstr "Clau d'SABnzbd API"

echel0n's avatar
echel0n committed
3975
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:413
3976
3977
3978
msgid "Use SABnzbd category"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
3979
3980
3981
3982
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:422
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:440
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:581
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:599
3983
3984
3985
msgid "ex. TV"
msgstr "ex. TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
3986
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:431
3987
3988
3989
msgid "Use SABnzbd category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar SABnzbd categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
3990
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:449
3991
3992
3993
msgid "Use SABnzbd category for anime"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
3994
3995
3996
3997
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:458
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:478
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:617
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:636
3998
3999
4000
msgid "ex. anime"
msgstr "anime ex."

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame