messages.po 254 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
4001
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:468
4002
4003
4004
msgid "Use SABnzbd category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Categoria de SABnzbd d'ús per l'anime (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4005
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:488
4006
4007
4008
msgid "Use forced priority"
msgstr "Prioritat d'ús obligat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4009
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:494
4010
4011
4012
msgid "enable to change priority from HIGH to FORCED"
msgstr "permetre canviar la prioritat d'alta a FORÇADES"

echel0n's avatar
echel0n committed
4013
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:504
4014
4015
4016
msgid "Connect using HTTPS"
msgstr "Connectar amb el protocol HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4017
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:510
4018
4019
4020
msgid "enable secure control"
msgstr "Habilita el control de seguretat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4021
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:517
4022
4023
4024
msgid "NZBget host:port"
msgstr "NZBget: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4025
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:526
4026
4027
4028
msgid "ex. localhost:6789"
msgstr "ex. localhost:6789"

echel0n's avatar
echel0n committed
4029
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:536
4030
4031
4032
msgid "NZBget username"
msgstr "NZBget nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4033
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:545
4034
4035
4036
msgid "default = nzbget"
msgstr "defecte = nzbget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4037
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:554
4038
4039
4040
msgid "NZBget password"
msgstr "Contrasenya NZBget"

echel0n's avatar
echel0n committed
4041
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:563
4042
4043
4044
msgid "default = tegbzn6789"
msgstr "defecte = tegbzn6789"

echel0n's avatar
echel0n committed
4045
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:572
4046
4047
4048
msgid "Use NZBget category"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús"

echel0n's avatar
echel0n committed
4049
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:590
4050
4051
4052
msgid "Use NZBget category (backlog episodes)"
msgstr "Utilitzar NZBget categoria (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4053
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:608
4054
4055
4056
msgid "Use NZBget category for anime"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4057
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:626
4058
4059
4060
msgid "Use NZBget category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Categoria de NZBget d'ús per l'anime (acumulació episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4061
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:645
4062
4063
4064
msgid "NZBget priority"
msgstr "NZBget prioritat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4065
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:656
4066
4067
4068
msgid "Very low"
msgstr "Molt baix"

echel0n's avatar
echel0n committed
4069
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:659
4070
4071
4072
msgid "Low"
msgstr "Baixa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4073
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:668
4074
4075
4076
msgid "Very high"
msgstr "Molt alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4077
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:671
echel0n's avatar
echel0n committed
4078
4079
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:19
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:35
4080
4081
4082
msgid "Force"
msgstr "Força"

echel0n's avatar
echel0n committed
4083
4084
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:681
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:980
4085
4086
4087
msgid "Click below to test"
msgstr "Feu clic a baix per provar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4088
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:687
4089
4090
4091
msgid "Test SABnzbd"
msgstr "Prova SABnzbd"

echel0n's avatar
echel0n committed
4092
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:702
4093
4094
4095
msgid "How to handle Torrent search results for clients."
msgstr "Com manejar els resultats de la cerca Torrent per als clients."

echel0n's avatar
echel0n committed
4096
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:714
4097
4098
4099
msgid "Enable torrent searches"
msgstr "Habilitar cerques torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4100
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:721
4101
4102
4103
msgid "Send .torrent files to:"
msgstr "Enviar arxius. torrent a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4104
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:766
4105
4106
4107
msgid "Torrent host:port"
msgstr "Torrent: port d'amfitrió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4108
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:775
4109
4110
4111
msgid "ex. http://localhost:8000/"
msgstr "ex. http://localhost:8000 /"

echel0n's avatar
echel0n committed
4112
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:785
4113
4114
4115
msgid "Torrent RPC URL"
msgstr "Adreça del torrent RPC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4116
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:794
4117
4118
4119
msgid "ex. transmission"
msgstr "transmissió d'ex."

echel0n's avatar
echel0n committed
4120
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:804
4121
4122
4123
msgid "HTTP Authentication"
msgstr "Autenticació de HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
4124
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4125
4126
4127
msgid "None"
msgstr "Cap"

echel0n's avatar
echel0n committed
4128
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4129
4130
4131
msgid "Basic"
msgstr "Bàsica"

echel0n's avatar
echel0n committed
4132
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
4133
4134
4135
msgid "Digest"
msgstr "Digest"

echel0n's avatar
echel0n committed
4136
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:825
4137
4138
4139
msgid "Verify certificate"
msgstr "Verificar el certificat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4140
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:832
4141
4142
4143
msgid "disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log"
msgstr "Impossibiliti si et \"Diluvi: Error d'autenticació\" en el seu registre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4144
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:835
4145
4146
4147
msgid "Verify SSL certificates for HTTPS requests"
msgstr "Verificar els certificats SSL per a les sol·licituds d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4148
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:843
4149
4150
4151
msgid "Client username"
msgstr "Nom d'usuari de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4152
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:860
4153
4154
4155
msgid "Client password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
4156
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:877
4157
4158
4159
msgid "Add label to torrent"
msgstr "Afegir etiqueta a torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4160
4161
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:886
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:904
4162
4163
4164
msgid "blank spaces are not allowed"
msgstr "no es permeten els espais en blanc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4165
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:895
echel0n's avatar
echel0n committed
4166
msgid "Add anime label to torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4167
msgstr "Afegir etiqueta anime a torrent"
echel0n's avatar
echel0n committed
4168

echel0n's avatar
echel0n committed
4169
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:913
4170
4171
4172
msgid "Downloaded files location"
msgstr "Ubicació arxius descarregats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4173
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:923
4174
4175
msgid "where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)"
msgstr "on guardar el client de torrent descarregar arxius (en blanc per defecte del client)"
4176

echel0n's avatar
echel0n committed
4177
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:925
4178
4179
4180
msgid "the destination has to be a shared folder for Synology DS"
msgstr "la destinació ha de ser una carpeta compartida per Synology DS"

echel0n's avatar
echel0n committed
4181
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:954
4182
4183
4184
msgid "Start torrent paused"
msgstr "Torrent de començament en pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4185
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:960
4186
4187
4188
msgid "add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading"
msgstr "afegir. torrent a client però fer <b>not</b> començar a descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4189
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:967
4190
4191
4192
msgid "Allow high bandwidth"
msgstr "Permeten l'amplada de banda alta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4193
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:973
4194
4195
4196
msgid "use high bandwidth allocation if priority is high"
msgstr "Utilitzeu Alt amplada de banda assignació si prioritat és alt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4197
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986
4198
4199
4200
msgid "Test Connection"
msgstr "Connexió de prova"

echel0n's avatar
echel0n committed
4201
#: sickrage/core/webserver/api.py:966
echel0n's avatar
echel0n committed
4202
4203
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:9
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:23
4204
4205
4206
msgid "Subtitles Search"
msgstr "Cerca de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4207
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:10
4208
4209
4210
msgid "Subtitles Plugin"
msgstr "Subtítols Plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4211
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:11
4212
4213
4214
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Configuració del plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4215
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:24
4216
4217
4218
msgid "Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results."
msgstr "Escenes que dicten com SickRage manetes subtítols resultats de la cerca."

echel0n's avatar
echel0n committed
4219
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4220
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:738
4221
4222
4223
msgid "Search Subtitles"
msgstr "Cerca subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4224
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:43
4225
4226
4227
msgid "Subtitle Languages"
msgstr "Subtitulen llengües"

echel0n's avatar
echel0n committed
4228
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:60
4229
4230
4231
msgid "Subtitles History"
msgstr "Història de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4232
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:66
4233
4234
4235
msgid "Log downloaded Subtitle on History page?"
msgstr "Registre descarregar subtítols en pàgina d'història?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4236
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:72
4237
4238
4239
msgid "Subtitles Multi-Language"
msgstr "Multilingüe de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4240
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:78
4241
4242
4243
msgid "Append language codes to subtitle filenames?"
msgstr "Afegir codis de llenguatge per subtitular filenames?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4244
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:84
4245
4246
4247
msgid "Embedded Subtitles"
msgstr "Subtítols incrustats"

echel0n's avatar
echel0n committed
4248
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:90
4249
4250
4251
msgid "Ignore subtitles embedded inside video file?"
msgstr "Ignorar subtitula incrustat dins d'arxiu de vídeo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4252
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4253
4254
4255
msgid "Warning:"
msgstr "Advertiment:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:91
4257
4258
4259
msgid "this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!"
msgstr "això ignorarà <u>all</u> incrustat subtitula per a cada fitxer de vídeo!"

echel0n's avatar
echel0n committed
4260
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:97
4261
4262
4263
msgid "Hearing Impaired Subtitles"
msgstr "Persones amb discapacitat auditiva de subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4264
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:103
4265
4266
4267
msgid "Download hearing impaired style subtitles?"
msgstr "Descarregar auditives estil subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4268
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:109
4269
4270
4271
msgid "Subtitle Directory"
msgstr "Directori de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4272
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:122
4273
4274
4275
msgid "The directory where SickRage should store your"
msgstr "El directori on SickRage ha d'emmagatzemar el seu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4276
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
echel0n's avatar
echel0n committed
4277
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:567
echel0n's avatar
echel0n committed
4278
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:128
echel0n's avatar
echel0n committed
4279
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
4280
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:239
4281
4282
4283
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4284
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:123
4285
4286
4287
msgid "files."
msgstr "arxius."

echel0n's avatar
echel0n committed
4288
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
4289
4290
4291
msgid "Leave empty if you want store subtitle in episode path."
msgstr "Deixar buit si vol emmagatzemar el subtitular en el camí de l'episodi."

echel0n's avatar
echel0n committed
4292
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:130
4293
4294
4295
msgid "Subtitle Find Frequency"
msgstr "Subtítol trobar freqüència"

echel0n's avatar
echel0n committed
4296
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:139
4297
4298
4299
msgid "1"
msgstr "1"

echel0n's avatar
echel0n committed
4300
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:169
4301
4302
4303
msgid "for a script arguments description."
msgstr "per a una descripció d'arguments de guió."

echel0n's avatar
echel0n committed
4304
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:172
4305
4306
4307
msgid "Additional scripts separated by"
msgstr "Scripts addicionals, separats per"

echel0n's avatar
echel0n committed
4308
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:175
4309
4310
msgid "Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles."
msgstr "Escriptures s'anomenen després de cada episodi ha buscat i descarregat subtitula."
4311

echel0n's avatar
echel0n committed
4312
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:178
4313
4314
msgid "For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:"
msgstr "Per a qualsevol guió llengües, inclouen l'intèrpret executable abans de l'escriptura. Vegeu el següent exemple:"
4315

echel0n's avatar
echel0n committed
4316
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:182
4317
4318
4319
msgid "For Windows:"
msgstr "Per a Windows:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4320
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:186
4321
4322
4323
msgid "For Linux:"
msgstr "Per a Linux:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4324
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:208
4325
4326
4327
msgid "Subtitle Plugins"
msgstr "Subtítol Plugins"

echel0n's avatar
echel0n committed
4328
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
4329
4330
4331
msgid "Check off and drag the plugins into the order you want them to be used."
msgstr "Marcar i arrossegar els plugins a l'ordre que vol que utilitzarà."

echel0n's avatar
echel0n committed
4332
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:210
4333
4334
4335
msgid "At least one plugin is required."
msgstr "Cal que almenys un plugin."

echel0n's avatar
echel0n committed
4336
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:211
4337
4338
4339
msgid "Web-scraping plugin"
msgstr "Raspat web plugin"

echel0n's avatar
echel0n committed
4340
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:255
4341
4342
4343
msgid "Subtitle Settings"
msgstr "Configuració de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4344
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
4345
4346
4347
msgid "Set user and password for each provider"
msgstr "Conjunt d'usuari i contrasenya per a cada proveïdor"

echel0n's avatar
echel0n committed
4348
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:264
4349
4350
4351
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"

echel0n's avatar
echel0n committed
4352
#: sickrage/core/webserver/views/errors/404.mako:4
4353
4354
4355
msgid "You have reached this page by accident, please check the url."
msgstr "Vostè han arribat a aquesta pàgina per accident, si us plau aturi l'url."

echel0n's avatar
echel0n committed
4356
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:4
4357
4358
4359
msgid "A mako error has occured."
msgstr "S'ha produït un error de mako."

echel0n's avatar
echel0n committed
4360
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:5
4361
4362
msgid "If this happened during an update a simple page refresh may be the solution."
msgstr "Si això passava durant una actualització una pàgina simple refrescar pot ser la solució."
4363

echel0n's avatar
echel0n committed
4364
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:6
4365
4366
msgid "Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes."
msgstr "Errors de Mako que ocorren durant actualitzacions pot ser un un moment error si hi havia ui important canvis."
4367

echel0n's avatar
echel0n committed
4368
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:9
4369
4370
4371
msgid "Show/Hide Error"
msgstr "Error de demostració/amagatall"

echel0n's avatar
echel0n committed
4372
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4373
4374
4375
msgid "File"
msgstr "Arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4376
#: sickrage/core/webserver/views/errors/500.mako:15
4377
4378
4379
msgid "in"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
4380
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:15
4381
4382
4383
msgid "Add Existing Show"
msgstr "Afegir Mostra el existent"

echel0n's avatar
echel0n committed
4384
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:25
4385
4386
4387
msgid "Manage Directories"
msgstr "Gestionar els directoris"

echel0n's avatar
echel0n committed
4388
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:26
4389
4390
4391
msgid "Customize Options"
msgstr "Les opcions de personalització"

echel0n's avatar
echel0n committed
4392
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:40
4393
4394
msgid "SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below."
msgstr "SiCKRAGE pot afegir espectacles existents, utilitzant les opcions actuals, utilitzant emmagatzemada localment NFO/XML metadades per eliminar la interacció d'usuari. Si vostè no tindria SickRage impulsarà a personalitzar cada espectacle, a continuació, utilitzeu la casella de selecció següent."
4395

echel0n's avatar
echel0n committed
4396
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:53
4397
4398
4399
msgid "Prompt me to set settings for each show"
msgstr "Pregunta'm per definir la configuració de cada espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4400
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:63
4401
4402
msgid "Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:"
msgstr "Mostrar carpetes dins d'aquests directoris que ja no s'afegeixen a SiCKRAGE:"
4403

echel0n's avatar
echel0n committed
4404
4405
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_existing_shows.mako:83
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:44
4406
4407
4408
msgid "Submit"
msgstr "Presentar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4409
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:21
4410
4411
4412
msgid "Add New Show"
msgstr "Afegir nou espectacle"

echel0n's avatar
echel0n committed
4413
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:23
4414
4415
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció es troba un espectacle en theTVDB.com, crea un directori per és episodis i afegeix."
4416

echel0n's avatar
echel0n committed
4417
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:39
4418
4419
4420
msgid "Add from Trakt"
msgstr "Afegir del Trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
4421
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:41
4422
4423
msgid "For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE."
msgstr "Espectacles que encara no he descarregat, aquesta opció us permet escollir un espectacle d'una de les llistes Trakt afegir a SiCKRAGE."
4424

echel0n's avatar
echel0n committed
4425
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:56
4426
4427
4428
msgid "Add from IMDB"
msgstr "Afegir d'IMDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
4429
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:58
4430
4431
msgid "View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series."
msgstr "Veure llista de IMDB dels espectacles més populars. Aquesta funció utilitza l'algorisme de IMDB MOVIEMeter per identificar la popular sèrie de televisió."
4432

echel0n's avatar
echel0n committed
4433
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:73
4434
4435
4436
msgid "Add Existing Shows"
msgstr "Afegir els programes existents"

echel0n's avatar
echel0n committed
4437
#: sickrage/core/webserver/views/home/add_shows.mako:75
4438
4439
msgid "Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly."
msgstr "Utilitzeu aquesta opció per afegir Mostra que ja teniu una carpeta creada al disc dur. SickRage analitzarà el seu metadades/episodis existents i afegir l'espectacle en conseqüència."
4440

echel0n's avatar
echel0n committed
4441
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:65
4442
4443
4444
msgid "Display Specials:"
msgstr "Exhibició especials:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4445
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:82
4446
4447
4448
msgid "Season:"
msgstr "Temporada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4449
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:129
4450
4451
4452
msgid "Rating:"
msgstr "Qualificació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4453
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:156
4454
4455
4456
msgid "Show Status:"
msgstr "Mostra l'estat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4457
4458
4459
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:161
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:172
4460
4461
4462
msgid "Originally Airs:"
msgstr "Originalment s'emet:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4463
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:177
4464
4465
4466
msgid "Start Year:"
msgstr "Any d'inici:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4467
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:183
4468
4469
4470
msgid "Runtime:"
msgstr "Durada:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4471
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:185
4472
4473
4474
msgid "minutes"
msgstr "minuts"

echel0n's avatar
echel0n committed
4475
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:189
4476
4477
4478
msgid "Info Sites:"
msgstr "Llocs d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4479
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:222
4480
4481
4482
msgid "Genre:"
msgstr "Gènere:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4483
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:247
4484
4485
4486
msgid "Default EP Status:"
msgstr "Estat EP per defecte:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4487
4488
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:252
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:257
4489
4490
4491
msgid "Location:"
msgstr "Ubicació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4492
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:259
echel0n's avatar
echel0n committed
4493
4494
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:220
4495
4496
4497
msgid "Missing"
msgstr "Falta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4498
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:264
4499
4500
4501
msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4502
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:269
4503
4504
4505
msgid "Scene Name:"
msgstr "Nom de l'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4506
4507
4508
4509
4510
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:273
msgid "Search Delay:"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:278
4511
4512
4513
msgid "Required Words:"
msgstr "Paraules requerits:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4514
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:284
4515
4516
4517
msgid "Ignored Words:"
msgstr "Paraules ignorades:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4518
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:290
4519
4520
4521
msgid "Wanted Group"
msgstr "Grup desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4522
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:298
4523
4524
4525
msgid "Unwanted Group"
msgstr "Grup no desitjat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4526
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:311
4527
4528
4529
msgid "Info Language:"
msgstr "Llengua d'informació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4530
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:320
4531
4532
4533
msgid "Subtitles:"
msgstr "Subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4534
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:328
4535
4536
4537
msgid "Subtitles Metadata:"
msgstr "Metadades de subtítols:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4538
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:336
4539
4540
4541
msgid "Season Folders:"
msgstr "Temporada de carpetes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4542
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:343
4543
4544
4545
msgid "Paused:"
msgstr "En pausa:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4546
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:349
4547
4548
4549
msgid "Air-by-Date:"
msgstr "Aire per data:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4550
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:356
4551
4552
4553
msgid "Sports:"
msgstr "Esports:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4554
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:362
4555
4556
4557
msgid "Anime:"
msgstr "Anime:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4558
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:368
4559
4560
4561
msgid "DVD Order:"
msgstr "Ordre de DVD:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4562
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:374
4563
4564
4565
msgid "Scene Numbering:"
msgstr "Numeració d'escena:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4566
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:380
4567
4568
4569
msgid "Archive First Match:"
msgstr "Primer partit arxiu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4570
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:422
echel0n's avatar
echel0n committed
4571
msgid "Missed:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4572
msgstr "Es va perdre:"
echel0n's avatar
echel0n committed
4573

echel0n's avatar
echel0n committed
4574
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:428
echel0n's avatar
echel0n committed
4575
4576
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:23
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:62
4577
4578
4579
msgid "Wanted:"
msgstr "Buscat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4580
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:434
echel0n's avatar
echel0n committed
4581
4582
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:64
4583
4584
4585
msgid "Low Quality:"
msgstr "Baixa qualitat:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4586
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:440
4587
4588
4589
msgid "Downloaded:"
msgstr "Descarregar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4590
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:446
4591
4592
4593
msgid "Skipped:"
msgstr "Omesos:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4594
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:451
4595
4596
4597
msgid "Snatched:"
msgstr "Va arrabassar:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4598
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:457
4599
4600
4601
msgid "Select Filtered Episodes"
msgstr "Seleccioneu filtrades episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4602
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:460
echel0n's avatar
echel0n committed
4603
#: sickrage/core/webserver/views/manage/episode_statuses.mako:93
4604
4605
4606
msgid "Clear All"
msgstr "Esborra-ho tot"

echel0n's avatar
echel0n committed
4607
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:463
4608
4609
4610
msgid "Select Columns"
msgstr "Seleccioneu les columnes"

echel0n's avatar
echel0n committed
4611
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:532
echel0n's avatar
echel0n committed
4612
4613
4614
msgid "Specials"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4615
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:532
echel0n's avatar
echel0n committed
4616
4617
4618
msgid "Season"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4619
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:538
4620
4621
4622
msgid "Hide Episodes"
msgstr "Amagar episodis"

echel0n's avatar
echel0n committed
4623
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:542
4624
4625
4626
msgid "Show Episodes"
msgstr "Episodis Mostra"

echel0n's avatar
echel0n committed
4627
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:557
4628
4629
4630
msgid "NFO"
msgstr "NFO"

echel0n's avatar
echel0n committed
4631
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:558
4632
4633
4634
msgid "TBN"
msgstr "TBN"

echel0n's avatar
echel0n committed
4635
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:560
4636
4637
4638
msgid "Absolute"
msgstr "Absoluta"

echel0n's avatar
echel0n committed
4639
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:561
echel0n's avatar
echel0n committed
4640
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:52
4641
4642
4643
msgid "Scene"
msgstr "Escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4644
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:562
4645
4646
4647
msgid "Scene Absolute"
msgstr "Escena absolut"

echel0n's avatar
echel0n committed
4648
4649
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:564
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:270
echel0n's avatar
echel0n committed
4650
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:34
4651
4652
4653
msgid "Size"
msgstr "Mida"

echel0n's avatar
echel0n committed
4654
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:565
echel0n's avatar
echel0n committed
4655
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:76
4656
4657
4658
msgid "Airdate"
msgstr "Data d'emissió"

echel0n's avatar
echel0n committed
4659
4660
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:566
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:686
4661
4662
4663
msgid "Download"
msgstr "Descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4664
4665
4666
#: sickrage/core/webserver/views.py:1095 sickrage/core/webserver/views.py:1096
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:568
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:272
echel0n's avatar
echel0n committed
4667
4668
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:58
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:59
4669
4670
4671
msgid "Status"
msgstr "L'estat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4672
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:569
echel0n's avatar
echel0n committed
4673
#: sickrage/core/webserver/views/home/new_show.mako:79
4674
4675
4676
msgid "Search"
msgstr "Cerca"

echel0n's avatar
echel0n committed
4677
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:673
4678
4679
4680
msgid "Never"
msgstr "Mai"

echel0n's avatar
echel0n committed
4681
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:722
4682
4683
4684
msgid "Retry Download"
msgstr "Torni a intentar descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4685
#: sickrage/core/webserver/views.py:4963
echel0n's avatar
echel0n committed
4686
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:27
echel0n's avatar
echel0n committed
4687
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:27
4688
4689
4690
msgid "Main"
msgstr "Principal"

echel0n's avatar
echel0n committed
4691
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:28
4692
4693
4694
msgid "Format"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4695
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:29
4696
4697
4698
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"

echel0n's avatar
echel0n committed
4699
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
4700
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:32
4701
4702
4703
msgid "Main Settings"
msgstr "Principals paràmetres"

echel0n's avatar
echel0n committed
4704
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:42
4705
4706
4707
msgid "Show Location"
msgstr "Mostra la ubicació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4708
4709
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:108
echel0n's avatar
echel0n committed
4710
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:84
4711
4712
4713
msgid "Preferred Quality"
msgstr "Qualitat preferit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4714
4715
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
4716
4717
4718
msgid "Default Episode Status"
msgstr "Episodi d'estat per defecte"

echel0n's avatar
echel0n committed
4719
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:95
4720
4721
4722
msgid "Info Language"
msgstr "Llengua d'informació"

echel0n's avatar
echel0n committed
4723
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:114
echel0n's avatar
echel0n committed
4724
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
4725
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:124
4726
4727
4728
msgid "Archive on first match"
msgstr "El primer partit de l'arxiu"

echel0n's avatar
echel0n committed
4729
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:120
4730
4731
msgid "archive episode after the first best match is found from your archive quality list"
msgstr "episodi arxiu després de la seva llista de qualitat d'arxiu es troba el primer partit millor"
4732

echel0n's avatar
echel0n committed
4733
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:134
4734
4735
4736
msgid "search for subtitles"
msgstr "buscar subtítols"

echel0n's avatar
echel0n committed
4737
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:141
4738
4739
4740
msgid "Subtitle metdata"
msgstr "Concentrador de subtitular"

echel0n's avatar
echel0n committed
4741
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:147
4742
4743
msgid "use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata"
msgstr "utilitzar les metadades SiCKRAGE en buscar subtítols, aquesta acció substituirà les metadades d'auto descoberta"
4744

echel0n's avatar
echel0n committed
4745
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:155
echel0n's avatar
echel0n committed
4746
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:212
echel0n's avatar
echel0n committed
4747
4748
4749
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:152
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:16
echel0n's avatar
echel0n committed
4750
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:32
4751
4752
4753
msgid "Paused"
msgstr "En pausa"

echel0n's avatar
echel0n committed
4754
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:161
4755
4756
4757
msgid "pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)"
msgstr "parar aquest espectacle (SiCKRAGE no descarregarà episodis)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4758
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:171
4759
4760
4761
msgid "Format Settings"
msgstr "Format de"

echel0n's avatar
echel0n committed
4762
4763
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:177
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:224
4764
4765
4766
msgid "Air by date"
msgstr "Aire per data"

echel0n's avatar
echel0n committed
4767
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:183
4768
msgid "check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
4769
msgstr "comprovar si l'espectacle s'allibera com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4770

echel0n's avatar
echel0n committed
4771
4772
4773
4774
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:185
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:201
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:217
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:232
4775
4776
msgid "In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored."
msgstr "En cas d'un conflicte de data d'aire entre episodis regulars i especials, el posterior s'ignoraran."
4777

echel0n's avatar
echel0n committed
4778
4779
4780
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:193
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:51
4781
4782
4783
msgid "Sports"
msgstr "Esports"

echel0n's avatar
echel0n committed
4784
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:199
4785
4786
msgid "check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és un esport o esdeveniment MMA alliberat com Show.03.02.2010 en lloc de Show.S02E03"
4787

echel0n's avatar
echel0n committed
4788
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:209
4789
4790
4791
msgid "DVD Order"
msgstr "Ordre de DVD"

echel0n's avatar
echel0n committed
4792
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:215
4793
4794
4795
msgid "use the DVD order instead of the air order"
msgstr "utilitzar l'ordre de DVD en comptes de l'ordre d'aire"

echel0n's avatar
echel0n committed
4796
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:216
4797
4798
msgid "A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually."
msgstr "Una \"Actualització ple de força\" és necessari, i si teniu episodis existents cal ordenar-los manualment."
4799

echel0n's avatar
echel0n committed
4800
#: sickrage/core/webserver/views.py:3711 sickrage/core/webserver/views.py:4842
echel0n's avatar
echel0n committed
4801
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
4802
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:279
echel0n's avatar
echel0n committed
4803
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:34
echel0n's avatar
echel0n committed
4804
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:267
echel0n's avatar
echel0n committed
4805
4806
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:195
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:53
4807
4808
4809
msgid "Anime"
msgstr "Anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4810
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:230
4811
4812
msgid "check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03"
msgstr "comprovar si l'espectacle és l'Anime i episodis s'alliberen com Show.265 en lloc de Show.S02E03"
4813

echel0n's avatar
echel0n committed
4814
4815
4816
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:242
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:138
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:54
4817
4818
4819
msgid "Season folders"
msgstr "Carpetes de temporada"

echel0n's avatar
echel0n committed
4820
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:248
4821
msgid "group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)"
4822
msgstr "Grup episodis per carpeta de temporada (desmarcar per emmagatzemar en una sola carpeta)"
4823

echel0n's avatar
echel0n committed
4824
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:255
echel0n's avatar
echel0n committed
4825
#: sickrage/core/webserver/views/includes/add_show_options.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
4826
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:181
4827
4828
4829
msgid "Scene Numbering"
msgstr "Numeració d'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4830
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:261
4831
4832
4833
msgid "search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)"
msgstr "Cerca per escena numeració (desmarcar per buscar per indexador numeració)"

echel0n's avatar
echel0n committed
4834
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:278
4835
4836
4837
msgid "Ignored Words"
msgstr "Paraules ignorades"

echel0n's avatar
echel0n committed
4838
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:291
4839
4840
4841
msgid "Search results with one or more words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb una o més paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4842
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
4843
4844
4845
msgid "Required Words"
msgstr "Paraules requerits"

echel0n's avatar
echel0n committed
4846
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:311
4847
4848
4849
msgid "Search results with no words from this list will be ignored."
msgstr "Resultats de la cerca amb paraules d'aquesta llista s'ignoraran."

echel0n's avatar
echel0n committed
4850
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:318
4851
4852
4853
msgid "Scene Exception"
msgstr "Excepció de l'escena"

echel0n's avatar
echel0n committed
4854
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:351
4855
4856
msgid "This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it."
msgstr "Això afectarà episodi cerca de proveïdors NZB i torrent. Aquesta llista substitueix el nom original que no afegir-hi."
4857

echel0n's avatar
echel0n committed
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:359
msgid "Search Delay"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:367
msgid "ex. 1"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:372
msgid "Delays searching for new episodes by X number of days."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
4870
4871
4872
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:12
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:31
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:23
4873
4874
4875
msgid "Sort By:"
msgstr "Ordenar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4876
4877
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:16
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:27
4878
4879
4880
msgid "Votes"
msgstr "Vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4881
4882
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:17
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:28
4883
4884
4885
msgid "% Rating"
msgstr "% Valoració"

echel0n's avatar
echel0n committed
4886
4887
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:18
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:29
4888
4889
4890
msgid "% Rating > Votes"
msgstr "% Valoració > vots"

echel0n's avatar
echel0n committed
4891
4892
4893
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:26
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:56
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:34
4894
4895
4896
msgid "Asc"
msgstr "ASC"

echel0n's avatar
echel0n committed
4897
4898
4899
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:27
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:60
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:35
4900
4901
4902
msgid "Desc"
msgstr "Desc"

echel0n's avatar
echel0n committed
4903
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4904
4905
4906
msgid "Fetching of IMDB Data failed. Are you online?"
msgstr "Obtenció d'IMDB dades ha fallat. Esteu en línia?"

echel0n's avatar
echel0n committed
4907
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:43
4908
4909
4910
msgid "Exception:"
msgstr "Excepció:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4911
4912
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:81
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:103
4913
4914
4915
msgid "Add Show"
msgstr "Afegir Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
4916
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:19
4917
4918
4919
msgid "Select Columns:"
msgstr "Seleccioneu les columnes:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4920
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
4921
4922
4923
msgid "Filter By:"
msgstr "Filtrar per:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4924
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:28
4925
4926
4927
msgid "Filter Show Name"
msgstr "Mostra el nom del filtre"

echel0n's avatar
echel0n committed
4928
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:39
4929
4930
4931
msgid "Next Episode"
msgstr "Proper episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
4932
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:47
4933
4934
4935
msgid "Progress"
msgstr "Progrés"

echel0n's avatar
echel0n committed
4936
4937
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:52
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:32
4938
4939
4940
msgid "Sort Order:"
msgstr "Criteri d'ordenació:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4941
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:70
4942
4943
4944
msgid "Poster"
msgstr "Cartell"

echel0n's avatar
echel0n committed
4945
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:73
4946
4947
4948
msgid "Small Poster"
msgstr "Pòster petit"

echel0n's avatar
echel0n committed
4949
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:76
4950
4951
4952
msgid "Banner"
msgstr "Banner"

echel0n's avatar
echel0n committed
4953
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:79
4954
4955
4956
msgid "Simple"
msgstr "Simple"

echel0n's avatar
echel0n committed
4957
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:85
4958
4959
4960
msgid "Poster Size:"
msgstr "Pòster mida:"

echel0n's avatar
echel0n committed
4961
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:96
4962
4963
4964
msgid "Anime List"
msgstr "Llista d'anime"

echel0n's avatar
echel0n committed
4965
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:111
echel0n's avatar
echel0n committed
4966
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:301
4967
4968
4969
msgid "Loading..."
msgstr "Carregant..."

echel0n's avatar
echel0n committed
4970
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:128
echel0n's avatar
echel0n committed
4971
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:474
echel0n's avatar
echel0n committed
4972
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:32
4973
4974
4975
msgid "Continuing"
msgstr "Continuant"

echel0n's avatar
echel0n committed
4976
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:130
echel0n's avatar
echel0n committed
4977
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:476
echel0n's avatar
echel0n committed
4978
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:33
4979
4980
4981
msgid "Ended"
msgstr "Va acabar"

echel0n's avatar
echel0n committed
4982
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:149
echel0n's avatar
echel0n committed
4983
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:349
4984
4985
4986
msgid "Downloaded: "
msgstr "Descarregar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4987
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:152
echel0n's avatar
echel0n committed
4988
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:352
4989
4990
4991
msgid "Snatched: "
msgstr "Va arrabassar: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4992
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:155
echel0n's avatar
echel0n committed
4993
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:355
4994
4995
4996
msgid "Total: "
msgstr "Total: "

echel0n's avatar
echel0n committed
4997
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
4998
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:358
4999
5000
msgid "no data"
msgstr "no hi ha dades"
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame