messages.po 249 KB
Newer Older
1
2
msgid ""
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
3
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
5
6
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 14:05-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-13 21:06\n"
7
8
9
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.5.1\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
13
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 3;\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
14
15
16
"X-Generator: crowdin.com\n"
"X-Crowdin-Project: sickragetv\n"
"X-Crowdin-Language: cs\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
17
"X-Crowdin-File: messages.pot\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
18
19
"Language: cs_CZ\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
20
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:323 src/js/core.js:423
echel0n's avatar
echel0n committed
21
22
23
msgid "Shutdown"
msgstr "Vypnutí počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
24
#: src/js/core.js:424
echel0n's avatar
echel0n committed
25
26
27
msgid "Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete vypnout SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
28
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:319 src/js/core.js:429
echel0n's avatar
echel0n committed
29
30
31
msgid "Restart"
msgstr "Restartování počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
32
#: src/js/core.js:430
echel0n's avatar
echel0n committed
33
34
35
msgid "Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?"
msgstr "Opravdu že chcete restartovat SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
36
#: src/js/core.js:435
echel0n's avatar
echel0n committed
37
38
39
msgid "Submit Errors"
msgstr "Odeslat chyby"

echel0n's avatar
echel0n committed
40
#: src/js/core.js:436
echel0n's avatar
echel0n committed
41
42
43
msgid "Are you sure you want to submit these errors ?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
44
#: src/js/core.js:436
echel0n's avatar
echel0n committed
45
46
47
msgid "Make sure SiCKRAGE is updated and trigger"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
48
#: src/js/core.js:436
echel0n's avatar
echel0n committed
49
50
msgid "this error with debug enabled before submitting"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
51

echel0n's avatar
echel0n committed
52
#: src/js/core.js:557 src/js/core.js:568 src/js/core.js:589
echel0n's avatar
echel0n committed
53
54
55
msgid "Searching"
msgstr "Hledání"

echel0n's avatar
echel0n committed
56
#: src/js/core.js:563 src/js/core.js:594
echel0n's avatar
echel0n committed
57
58
59
msgid "Queued"
msgstr "Ve frontě"

echel0n's avatar
echel0n committed
60
61
62
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:711
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:54
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:75
echel0n's avatar
echel0n committed
63
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:196 src/js/core.js:598
echel0n's avatar
echel0n committed
64
65
66
msgid "Manual Search"
msgstr "Manuální vyhledávání"

echel0n's avatar
echel0n committed
67
68
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:304 src/js/core.js:623
#: src/js/core.js:769 src/js/core.js:812
echel0n's avatar
echel0n committed
69
70
71
msgid "loading"
msgstr "načítání"

echel0n's avatar
echel0n committed
72
#: src/js/core.js:828
echel0n's avatar
echel0n committed
73
74
75
msgid "Choose Directory"
msgstr "Zvolte adresář"

echel0n's avatar
echel0n committed
76
#: sickrage/core/webserver/views.py:3580 src/js/core.js:1465
echel0n's avatar
echel0n committed
77
78
79
msgid "Clear History"
msgstr "Vymazat historii"

echel0n's avatar
echel0n committed
80
#: src/js/core.js:1466
echel0n's avatar
echel0n committed
81
82
83
msgid "Are you sure you want to clear all download history ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete vymazat všechny historie stahování?"

echel0n's avatar
echel0n committed
84
#: sickrage/core/webserver/views.py:3582 src/js/core.js:1471
echel0n's avatar
echel0n committed
85
86
87
msgid "Trim History"
msgstr "Střih historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
88
#: src/js/core.js:1472
echel0n's avatar
echel0n committed
89
90
91
msgid "Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete oříznout všechny stáhnout historie starší než 30 dnů?"

echel0n's avatar
echel0n committed
92
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:114 src/js/core.js:2173
echel0n's avatar
echel0n committed
93
94
95
msgid "Remove Show"
msgstr "Odstranit Show"

echel0n's avatar
echel0n committed
96
#: src/js/core.js:2174
echel0n's avatar
echel0n committed
97
98
99
msgid "Are you sure you want to remove"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
100
#: src/js/core.js:2174
echel0n's avatar
echel0n committed
101
102
msgid " from the database?"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
103

echel0n's avatar
echel0n committed
104
#: src/js/core.js:2174
echel0n's avatar
echel0n committed
105
106
msgid "Check to delete files as well. IRREVERSIBLE"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
107

echel0n's avatar
echel0n committed
108
#: src/js/core.js:2227 src/js/core.js:2259
echel0n's avatar
echel0n committed
109
110
111
msgid "Update failed."
msgstr "Aktualizace se nezdařila."

echel0n's avatar
echel0n committed
112
#: src/js/core.js:2270
echel0n's avatar
echel0n committed
113
114
115
msgid "Select Show Location"
msgstr "Zvolte Ukázat mapu"

echel0n's avatar
echel0n committed
116
#: src/js/core.js:2409
echel0n's avatar
echel0n committed
117
118
msgid "loading folders..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
119

echel0n's avatar
echel0n committed
120
#: src/js/core.js:2425
echel0n's avatar
echel0n committed
121
122
123
msgid "Select Unprocessed Episode Folder"
msgstr "Vyberte složku, nezpracované epizoda"

echel0n's avatar
echel0n committed
124
#: src/js/core.js:2795
echel0n's avatar
echel0n committed
125
126
127
msgid "search timed out, try increasing timeout for indexer"
msgstr "vypršel časový limit hledání, zkuste rostoucí časový limit pro indexování"

echel0n's avatar
echel0n committed
128
#: src/js/core.js:2799
echel0n's avatar
echel0n committed
129
130
msgid "Search Results:"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
131

echel0n's avatar
echel0n committed
132
#: src/js/core.js:2803
echel0n's avatar
echel0n committed
133
134
msgid "No results found, try a different search or language."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
135

echel0n's avatar
echel0n committed
136
#: src/js/core.js:2822
echel0n's avatar
echel0n committed
137
138
msgid " (will debut on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
139

echel0n's avatar
echel0n committed
140
#: src/js/core.js:2824
echel0n's avatar
echel0n committed
141
142
msgid " (started on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
143

echel0n's avatar
echel0n committed
144
#: src/js/core.js:2869
echel0n's avatar
echel0n committed
145
146
147
msgid "Saved Defaults"
msgstr "Uložené nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
148
#: src/js/core.js:2869
echel0n's avatar
echel0n committed
149
150
151
msgid "Your \"add show\" defaults have been set to your current selections."
msgstr "\"Přidat show\" výchozí byly nastaveny na aktuální výběr."

echel0n's avatar
echel0n committed
152
#: src/js/core.js:2926
echel0n's avatar
echel0n committed
153
154
msgid " Saving..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
155

echel0n's avatar
echel0n committed
156
#: src/js/core.js:2968
echel0n's avatar
echel0n committed
157
158
159
msgid "Reset Config to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí hodnoty konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
160
#: src/js/core.js:2969
echel0n's avatar
echel0n committed
161
162
163
msgid "Are you sure you want to reset config to defaults?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete obnovit config na výchozí hodnoty?"

echel0n's avatar
echel0n committed
164
#: src/js/core.js:3061
echel0n's avatar
echel0n committed
165
msgid "Select path to pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
166
msgstr "Vyberte cestu k pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
167

echel0n's avatar
echel0n committed
168
#: src/js/core.js:3067
echel0n's avatar
echel0n committed
169
msgid "Select path to git"
echel0n's avatar
echel0n committed
170
171
msgstr "Vyberte cestu k git"

echel0n's avatar
echel0n committed
172
173
174
175
176
#: src/js/core.js:3075 src/js/core.js:3093 src/js/core.js:3937 src/js/core.js:3955
#: src/js/core.js:3976 src/js/core.js:3998 src/js/core.js:4021 src/js/core.js:4043
#: src/js/core.js:4071 src/js/core.js:4088 src/js/core.js:4132 src/js/core.js:4217
#: src/js/core.js:4275 src/js/core.js:4292 src/js/core.js:4322 src/js/core.js:4379
#: src/js/core.js:4455 src/js/core.js:4474 src/js/core.js:4490
echel0n's avatar
echel0n committed
177
178
179
msgid "Please fill out the necessary fields above."
msgstr "Vyplňte potřebná pole výše."

echel0n's avatar
echel0n committed
180
#: src/js/core.js:3131
echel0n's avatar
echel0n committed
181
182
183
msgid "Select Subtitles Download Directory"
msgstr "Adresář pro stahování vyberte titulky"

echel0n's avatar
echel0n committed
184
#: src/js/core.js:3247
echel0n's avatar
echel0n committed
185
186
187
msgid "Select .nzb blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte .nzb blackhole/sledované umístění"

echel0n's avatar
echel0n committed
188
#: src/js/core.js:3248
echel0n's avatar
echel0n committed
189
190
191
msgid "Select .torrent blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte umístění blackhole/sledování .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
192
#: src/js/core.js:3249
echel0n's avatar
echel0n committed
193
194
195
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Vyberte umístění pro stažení .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
196
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:981 src/js/core.js:3316
echel0n's avatar
echel0n committed
197
198
199
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimální čas výsevu je"

echel0n's avatar
echel0n committed
200
#: src/js/core.js:3318
echel0n's avatar
echel0n committed
201
202
203
msgid "URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)"
msgstr "Adresa URL vašeho klienta uTorrent (například http://localhost: 8000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
204
#: src/js/core.js:3321
echel0n's avatar
echel0n committed
205
206
207
msgid "Stop seeding when inactive for"
msgstr "Zastavit, setí při neaktivní po dobu"

echel0n's avatar
echel0n committed
208
#: src/js/core.js:3327
echel0n's avatar
echel0n committed
209
210
211
msgid "URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)"
msgstr "URL k přenosu klienta (např. http://localhost:9091)"

echel0n's avatar
echel0n committed
212
#: src/js/core.js:3337
echel0n's avatar
echel0n committed
213
214
215
msgid "URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)"
msgstr "Adresa URL pro váš klient Deluge (např. http://localhost:8112)"

echel0n's avatar
echel0n committed
216
#: src/js/core.js:3346
echel0n's avatar
echel0n committed
217
218
219
msgid "IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)"
msgstr "IP nebo název hostitele démon Potopa (např. scgi://localhost:58846)"

echel0n's avatar
echel0n committed
220
#: src/js/core.js:3353
echel0n's avatar
echel0n committed
221
222
223
msgid "URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)"
msgstr "Adresa URL vašeho Synology DS klienta (např. http://localhost:5000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
224
#: src/js/core.js:3358
echel0n's avatar
echel0n committed
225
226
msgid "URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
227

echel0n's avatar
echel0n committed
228
#: src/js/core.js:3358
echel0n's avatar
echel0n committed
229
230
231
msgid " or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
232
#: src/js/core.js:3368
echel0n's avatar
echel0n committed
233
234
235
msgid "URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL qbittorrent klientovi (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
236
#: src/js/core.js:3378
echel0n's avatar
echel0n committed
237
238
239
msgid "URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)"
msgstr "Adresa URL vašeho MLDonkey (např. http://localhost:4080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
240
#: src/js/core.js:3389
echel0n's avatar
echel0n committed
241
242
243
msgid "URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL pro putio klienta (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
244
#: src/js/core.js:3575
echel0n's avatar
echel0n committed
245
246
247
msgid "Select TV Download Directory"
msgstr "Vyberte adresář pro stahování TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
248
#: src/js/core.js:3576
echel0n's avatar
echel0n committed
249
250
251
msgid "Select UNPACK Directory"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
252
#: src/js/core.js:3591
echel0n's avatar
echel0n committed
253
254
255
msgid "Unrar Executable not found."
msgstr "Program unrar nebyl nalezen."

echel0n's avatar
echel0n committed
256
#: src/js/core.js:3637 src/js/core.js:3681 src/js/core.js:3725 src/js/core.js:3785
echel0n's avatar
echel0n committed
257
258
259
msgid "This pattern is invalid."
msgstr "Tento vzorek je neplatný."

echel0n's avatar
echel0n committed
260
#: src/js/core.js:3644 src/js/core.js:3688 src/js/core.js:3732 src/js/core.js:3792
echel0n's avatar
echel0n committed
261
262
263
msgid "This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows."
msgstr "Tento model by bylo neplatné bez složek, používat to donutí \"Narovnat\" vypnuto pro všechny pořady."

echel0n's avatar
echel0n committed
264
#: src/js/core.js:3651 src/js/core.js:3695 src/js/core.js:3739 src/js/core.js:3799
echel0n's avatar
echel0n committed
265
266
267
msgid "This pattern is valid."
msgstr "Tento model je platný."

echel0n's avatar
echel0n committed
268
#: src/js/core.js:4125
echel0n's avatar
echel0n committed
269
270
271
msgid "<b>Step1:</b> Confirm Authorization"
msgstr "<b>Step1:</b> potvrzení autorizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
272
#: src/js/core.js:4182 src/js/core.js:4236
echel0n's avatar
echel0n committed
273
274
275
msgid "Please fill in the Popcorn IP address"
msgstr "Vyplňte prosím adresu Popcorn IP"

echel0n's avatar
echel0n committed
276
#: src/js/core.js:4389
echel0n's avatar
echel0n committed
277
278
279
msgid "Check blacklist name; the value need to be a trakt slug"
msgstr "Kontrola blacklist název; hodnota musí být slimák trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
280
#: src/js/core.js:4421
echel0n's avatar
echel0n committed
281
282
msgid "You must specify an SMTP hostname!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
283

echel0n's avatar
echel0n committed
284
#: src/js/core.js:4424
echel0n's avatar
echel0n committed
285
286
msgid "You must specify an SMTP port!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
287

echel0n's avatar
echel0n committed
288
#: src/js/core.js:4426
echel0n's avatar
echel0n committed
289
290
msgid "SMTP port must be between 0 and 65535!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
291

echel0n's avatar
echel0n committed
292
#: src/js/core.js:4432
echel0n's avatar
echel0n committed
293
294
295
msgid "Enter an email address to send the test to:"
msgstr "Zadejte e-mailovou adresu k odeslání testu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
296
#: src/js/core.js:4434
echel0n's avatar
echel0n committed
297
298
msgid "You must provide a recipient email address!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
299

echel0n's avatar
echel0n committed
300
#: src/js/core.js:4504
echel0n's avatar
echel0n committed
301
302
303
msgid "Device list updated. Please choose a device to push to."
msgstr "Aktualizován seznam zařízení. Vyberte prosím zařízení posunout."

echel0n's avatar
echel0n committed
304
#: src/js/core.js:4565
echel0n's avatar
echel0n committed
305
306
307
msgid "You didn't supply a Pushbullet api key"
msgstr "Jste nedodal Pushbullet api klíč"

echel0n's avatar
echel0n committed
308
#: src/js/core.js:4595
echel0n's avatar
echel0n committed
309
310
311
msgid "Don't forget to save your new pushbullet settings."
msgstr "Nezapomeňte uložit nové nastavení pushbullet."

echel0n's avatar
echel0n committed
312
#: src/js/core.js:4667
echel0n's avatar
echel0n committed
313
314
315
msgid "Select backup folder to save to"
msgstr "Vyberte záložní složku pro uložení"

echel0n's avatar
echel0n committed
316
#: src/js/core.js:4672
echel0n's avatar
echel0n committed
317
318
319
msgid "Select backup files to restore"
msgstr "Vyberte záložní soubory k obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
320
#: src/js/core.js:5217
echel0n's avatar
echel0n committed
321
322
323
msgid "No providers available to configure."
msgstr "K dispozici konfigurace žádní zprostředkovatelé."

echel0n's avatar
echel0n committed
324
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:16 src/js/core.js:5433
echel0n's avatar
echel0n committed
325
326
327
msgid "Mass Delete"
msgstr "Hromadné odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
328
#: src/js/core.js:5434
echel0n's avatar
echel0n committed
329
330
331
msgid "You have selected to delete  show(s).  Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system."
msgstr "Rozhodli jste se odstranit show (y).  Opravdu že chcete pokračovat? Všechny soubory budou odstraněny ze systému."

echel0n's avatar
echel0n committed
332
#: src/js/core.js:5511
echel0n's avatar
echel0n committed
333
334
msgid "DELETED"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
335

echel0n's avatar
echel0n committed
336
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:25
337
msgid "Profile"
echel0n's avatar
echel0n committed
338
msgstr "Profil"
339

echel0n's avatar
echel0n committed
340
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:28
341
msgid "JSONP"
echel0n's avatar
echel0n committed
342
msgstr "JSONP"
343

echel0n's avatar
echel0n committed
344
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:35
345
msgid "Command name"
echel0n's avatar
echel0n committed
346
msgstr "Název příkazu"
347

echel0n's avatar
echel0n committed
348
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:66
349
msgid "Parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
350
msgstr "Parametry"
351

echel0n's avatar
echel0n committed
352
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:72
echel0n's avatar
echel0n committed
353
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:557
echel0n's avatar
echel0n committed
354
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:11
echel0n's avatar
echel0n committed
355
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
356
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
357
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:80
358
msgid "Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
359
msgstr "Jméno"
360

echel0n's avatar
echel0n committed
361
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:73
362
msgid "Required"
echel0n's avatar
echel0n committed
363
msgstr "Požadované"
364

echel0n's avatar
echel0n committed
365
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:74
366
msgid "Description"
echel0n's avatar
echel0n committed
367
msgstr "Popis"
368

echel0n's avatar
echel0n committed
369
370
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:75
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:206
371
msgid "Type"
echel0n's avatar
echel0n committed
372
msgstr "Typ"
373

echel0n's avatar
echel0n committed
374
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:76
375
msgid "Default value"
echel0n's avatar
echel0n committed
376
msgstr "Výchozí hodnota"
377

echel0n's avatar
echel0n committed
378
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:77
379
msgid "Allowed values"
echel0n's avatar
echel0n committed
380
msgstr "Povolené hodnoty"
381

echel0n's avatar
echel0n committed
382
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:89
383
msgid "Playground"
echel0n's avatar
echel0n committed
384
msgstr "Hřiště"
385

echel0n's avatar
echel0n committed
386
387
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:91
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:133
echel0n's avatar
echel0n committed
388
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:161
389
390
391
msgid "URL:"
msgstr "ADRESA URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
392
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:100
393
msgid "Required parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
394
msgstr "Požadované parametry"
395

echel0n's avatar
echel0n committed
396
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:109
397
msgid "Optional parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
398
msgstr "Volitelné parametry"
399

echel0n's avatar
echel0n committed
400
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:123
401
msgid "Call API"
echel0n's avatar
echel0n committed
402
msgstr "Volání rozhraní API"
403

echel0n's avatar
echel0n committed
404
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:131
405
msgid "Response:"
echel0n's avatar
echel0n committed
406
msgstr "Odpověď:"
407

echel0n's avatar
echel0n committed
408
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:137
409
msgid "Clear"
echel0n's avatar
echel0n committed
410
msgstr "Vymazat"
411

echel0n's avatar
echel0n committed
412
413
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:168
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:198
echel0n's avatar
echel0n committed
414
415
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:65
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:86
echel0n's avatar
echel0n committed
416
417
418
419
420
421
422
423
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:149
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:182
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:230
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:264
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:282
424
msgid "Yes"
echel0n's avatar
echel0n committed
425
msgstr "Ano"
426

echel0n's avatar
echel0n committed
427
428
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:170
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:197
echel0n's avatar
echel0n committed
429
430
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:64
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:85
echel0n's avatar
echel0n committed
431
432
433
434
435
436
437
438
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:150
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:183
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:215
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:231
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:247
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:265
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:283
439
msgid "No"
echel0n's avatar
echel0n committed
440
msgstr "Ne"
441

echel0n's avatar
echel0n committed
442
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:217
443
msgid "season"
echel0n's avatar
echel0n committed
444
msgstr "sezóny"
445

echel0n's avatar
echel0n committed
446
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:223
447
msgid "episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
448
msgstr "Epizoda"
449

echel0n's avatar
echel0n committed
450
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:32
451
msgid "All"
echel0n's avatar
echel0n committed
452
msgstr "Všechny"
453

echel0n's avatar
echel0n committed
454
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:38
455
msgid "Compact"
echel0n's avatar
echel0n committed
456
msgstr "Kompaktní"
457

echel0n's avatar
echel0n committed
458
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:41
459
msgid "Detailed"
echel0n's avatar
echel0n committed
460
msgstr "Podrobné"
461

echel0n's avatar
echel0n committed
462
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:54
echel0n's avatar
echel0n committed
463
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:118
464
msgid "Time"
echel0n's avatar
echel0n committed
465
msgstr "Čas"
466

echel0n's avatar
echel0n committed
467
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
468
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
469
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:553
echel0n's avatar
echel0n committed
470
#: sickrage/core/webserver/views/home/test_renaming.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
471
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:79
472
msgid "Episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
473
msgstr "Epizoda"
474

echel0n's avatar
echel0n committed
475
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:56
476
msgid "Action"
echel0n's avatar
echel0n committed
477
msgstr "Akce"
478

echel0n's avatar
echel0n committed
479
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
480
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:36
481
msgid "Provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
482
msgstr "Poskytovatel"
483

echel0n's avatar
echel0n committed
484
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:58
echel0n's avatar
echel0n committed
485
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
486
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:291
echel0n's avatar
echel0n committed
487
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:68
488
msgid "Quality"
echel0n's avatar
echel0n committed
489
msgstr "Kvalita"
490

echel0n's avatar
echel0n committed
491
#: sickrage/core/common.py:186 sickrage/core/common.py:618
echel0n's avatar
echel0n committed
492
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:120
echel0n's avatar
echel0n committed
493
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:386
494
495
496
msgid "Snatched"
msgstr "Vytrhla"

echel0n's avatar
echel0n committed
497
#: sickrage/core/common.py:185 sickrage/core/common.py:621
echel0n's avatar
echel0n committed
498
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:121
499
msgid "Downloaded"
echel0n's avatar
echel0n committed
500
msgstr "Stáhnout"
501

echel0n's avatar
echel0n committed
502
#: sickrage/core/common.py:626
echel0n's avatar
echel0n committed
503
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:900
echel0n's avatar
echel0n committed
504
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:123
505
506
507
msgid "Subtitled"
msgstr "S podtitulem"

echel0n's avatar
echel0n committed
508
509
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:158
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:61
510
msgid "missing provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
511
msgstr "chybějící poskytovatel"
512

echel0n's avatar
echel0n committed
513
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:452
echel0n's avatar
echel0n committed
514
515
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:23
msgid "Select Columns"
echel0n's avatar
echel0n committed
516
msgstr "Vybrat sloupce"
echel0n's avatar
echel0n committed
517
518
519

#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:394
520
msgid "Toggle Summary"
echel0n's avatar
echel0n committed
521
msgstr "Přepnout přehled"
522

echel0n's avatar
echel0n committed
523
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
524
525
526
msgid "AnimeDB Settings"
msgstr "Nastavení AnimeDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
527
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
528
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:105
echel0n's avatar
echel0n committed
529
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:429
echel0n's avatar
echel0n committed
530
531
msgid "User Interface"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
echel0n's avatar
echel0n committed
532

echel0n's avatar
echel0n committed
533
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:18
534
msgid "AniDB"
echel0n's avatar
echel0n committed
535
msgstr "AniDB"
536

echel0n's avatar
echel0n committed
537
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
538
539
msgid "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public"
msgstr "AniDB je neziskové databáze informací anime, která je volně přístupná veřejnosti"
540

echel0n's avatar
echel0n committed
541
542
543
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:327
echel0n's avatar
echel0n committed
544
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:754
echel0n's avatar
echel0n committed
545
546
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
echel0n's avatar
echel0n committed
547
548
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
549

echel0n's avatar
echel0n committed
550
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
551
552
553
msgid "Enable AniDB"
msgstr "Povolit AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
554
555
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
556
557
msgid "AniDB Username"
msgstr "Uživatelské jméno AniDB"
558

echel0n's avatar
echel0n committed
559
560
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:74
echel0n's avatar
echel0n committed
561
562
563
msgid "AniDB Password"
msgstr "AniDB heslo"

echel0n's avatar
echel0n committed
564
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
565
msgid "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
566
msgstr "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
567

echel0n's avatar
echel0n committed
568
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
569
570
571
msgid "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
msgstr "Chcete přidat epizody zpracovány MyList?"

echel0n's avatar
echel0n committed
572
573
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:95
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:122
echel0n's avatar
echel0n committed
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:329
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:417
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:705
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:951
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1206
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1264
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1398
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:902
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:979
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1079
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1199
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1341
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1430
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1658
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1762
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1898
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2005
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2140
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2261
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2400
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2584
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2743
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3020
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3366
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3541
echel0n's avatar
echel0n committed
606
607
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:401
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1404
echel0n's avatar
echel0n committed
608
609
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:120
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:916
echel0n's avatar
echel0n committed
610
611
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:306
echel0n's avatar
echel0n committed
612
613
614
615
616
617
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:731
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:808
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1038
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:206
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:313
echel0n's avatar
echel0n committed
618
619
620
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:415
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/config.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:291
echel0n's avatar
echel0n committed
621
622
623
msgid "Save Changes"
msgstr "Uložit změny"

echel0n's avatar
echel0n committed
624
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:110
echel0n's avatar
echel0n committed
625
626
627
msgid "Split show lists"
msgstr "Rozdělené zobrazení seznamů"

echel0n's avatar
echel0n committed
628
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:116
echel0n's avatar
echel0n committed
629
630
631
msgid "Separate anime and normal shows in groups"
msgstr "Samostatné anime a normální pořady ve skupinách"

echel0n's avatar
echel0n committed
632
633
#: sickrage/core/version_updater.py:79 sickrage/core/version_updater.py:87
#: sickrage/core/version_updater.py:91 sickrage/core/version_updater.py:95
echel0n's avatar
echel0n committed
634
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:4
echel0n's avatar
echel0n committed
635
636
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:11
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
637
638
639
msgid "Backup"
msgstr "Zálohování"

echel0n's avatar
echel0n committed
640
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:5
echel0n's avatar
echel0n committed
641
642
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:60
echel0n's avatar
echel0n committed
643
644
645
msgid "Restore"
msgstr "Obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
646
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
647
648
649
msgid "Backup your main database file and config"
msgstr "Zálohování souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
650
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:22
651
msgid "Select the folder you wish to save your backup file to"
echel0n's avatar
echel0n committed
652
msgstr "Vyberte složku, kterou chcete uložit záložní soubor do"
653

echel0n's avatar
echel0n committed
654
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
655
656
657
msgid "Restore your main database file and config"
msgstr "Obnovení souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
658
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:56
659
msgid "Select the backup file you wish to restore"
echel0n's avatar
echel0n committed
660
msgstr "Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit"
661

echel0n's avatar
echel0n committed
662
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:73
echel0n's avatar
echel0n committed
663
msgid "Restore database files"
echel0n's avatar
echel0n committed
664
msgstr "Obnovit soubory databáze"
echel0n's avatar
echel0n committed
665

echel0n's avatar
echel0n committed
666
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
667
msgid "Restore configuration file"
echel0n's avatar
echel0n committed
668
msgstr "Obnovení konfigurační soubor"
echel0n's avatar
echel0n committed
669

echel0n's avatar
echel0n committed
670
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
671
msgid "Restore cache files"
echel0n's avatar
echel0n committed
672
msgstr "Obnovit soubory v mezipaměti"
echel0n's avatar
echel0n committed
673

echel0n's avatar
echel0n committed
674
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
675
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:89
echel0n's avatar
echel0n committed
676
677
678
msgid "Misc"
msgstr "Různé"

echel0n's avatar
echel0n committed
679
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:21
echel0n's avatar
echel0n committed
680
681
682
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"

echel0n's avatar
echel0n committed
683
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
684
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:961
echel0n's avatar
echel0n committed
685
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
echel0n's avatar
echel0n committed
686
687
688
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Upřesnit nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
689
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
690
msgid "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
691
msgstr "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
692

echel0n's avatar
echel0n committed
693
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:35
echel0n's avatar
echel0n committed
694
msgid "Options for api.sickrage.ca"
echel0n's avatar
echel0n committed
695
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
696

echel0n's avatar
echel0n committed
697
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:42
echel0n's avatar
echel0n committed
698
699
msgid "API Provider Cache"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
700

echel0n's avatar
echel0n committed
701
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:48
echel0n's avatar
echel0n committed
702
msgid "Enable provider cache ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
703
msgstr "Povolit mezipaměť poskytovatele?"
echel0n's avatar
echel0n committed
704

echel0n's avatar
echel0n committed
705
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
706
msgid "Google Drive"
echel0n's avatar
echel0n committed
707
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
708

echel0n's avatar
echel0n committed
709
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:68
echel0n's avatar
echel0n committed
710
711
712
msgid "Sync To Google Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
713
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:70
echel0n's avatar
echel0n committed
714
715
716
msgid "Sync To Local Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
717
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
718
719
720
msgid "Startup options. Indexer options. Log and show file locations."
msgstr "Možnosti spuštění. Možnosti indexování. Umístění souborů protokolu a show."

echel0n's avatar
echel0n committed
721
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:92
echel0n's avatar
echel0n committed
722
723
724
msgid "Some options may require a manual restart to take effect."
msgstr "Některé možnosti mohou vyžadovat ruční restartování projevily."

echel0n's avatar
echel0n committed
725
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:99
echel0n's avatar
echel0n committed
726
727
728
msgid "Default Indexer Language"
msgstr "Výchozí indexeru jazyk"

echel0n's avatar
echel0n committed
729
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:110
730
msgid "for adding shows and metadata providers"
echel0n's avatar
echel0n committed
731
msgstr "pro přidání pořady a zprostředkovatelé metadata"
732

echel0n's avatar
echel0n committed
733
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:118
echel0n's avatar
echel0n committed
734
735
736
msgid "Launch browser"
msgstr "Spusťte prohlížeč"

echel0n's avatar
echel0n committed
737
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:124
echel0n's avatar
echel0n committed
738
739
740
msgid "open the SickRage home page on startup"
msgstr "Otevřete domovskou stránku SickRage na startu"

echel0n's avatar
echel0n committed
741
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:130
echel0n's avatar
echel0n committed
742
743
744
msgid "Initial page"
msgstr "Úvodní stránka"

echel0n's avatar
echel0n committed
745
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:140
746
msgid "when launching SickRage interface"
echel0n's avatar
echel0n committed
747
msgstr "Při spuštění rozhraní SickRage"
748

echel0n's avatar
echel0n committed
749
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:142
echel0n's avatar
echel0n committed
750
751
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:138
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:378
echel0n's avatar
echel0n committed
752
753
754
msgid "Shows"
msgstr "Ukazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
755
#: sickrage/core/webserver/views.py:501 sickrage/core/webserver/views.py:502
echel0n's avatar
echel0n committed
756
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:145
echel0n's avatar
echel0n committed
757
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:220
echel0n's avatar
echel0n committed
758
759
760
msgid "Schedule"
msgstr "Plán"

echel0n's avatar
echel0n committed
761
#: sickrage/core/webserver/views.py:3592 sickrage/core/webserver/views.py:3593
echel0n's avatar
echel0n committed
762
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:148
echel0n's avatar
echel0n committed
763
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
764
765
766
msgid "History"
msgstr "Historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
767
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:151
echel0n's avatar
echel0n committed
768
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:287
echel0n's avatar
echel0n committed
769
msgid "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
770
msgstr "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
771

echel0n's avatar
echel0n committed
772
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:160
echel0n's avatar
echel0n committed
773
774
775
msgid "Daily show updates start time"
msgstr "Každý den ukazují, že čas zahájení aktualizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
776
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:179
echel0n's avatar
echel0n committed
777
778
779
msgid "with information such as next air dates, show ended, etc."
msgstr "s informacemi jako jsou data příští vzduchu ukazují skončilo, atd."

echel0n's avatar
echel0n committed
780
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:180
echel0n's avatar
echel0n committed
781
782
783
msgid "Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)"
msgstr "Použití 15 hodin, 4 na 4 ráno atd. Cokoliv nad 23 nebo pod 0 bude nastavena na 0 (12 hod)"

echel0n's avatar
echel0n committed
784
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:187
echel0n's avatar
echel0n committed
785
786
787
msgid "Daily show updates stale shows"
msgstr "Denní přehlídka aktualizuje zastaralých pořady"

echel0n's avatar
echel0n committed
788
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:193
echel0n's avatar
echel0n committed
789
790
791
msgid "should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?"
msgstr "by měla ukončený ukazuje poslední aktualizace méně než 90 dní aktualizován a automaticky aktualizována?"

echel0n's avatar
echel0n committed
792
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:200
echel0n's avatar
echel0n committed
793
794
795
msgid "Send to trash for actions"
msgstr "Odeslat do koše na akce"

echel0n's avatar
echel0n committed
796
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:206
echel0n's avatar
echel0n committed
797
798
799
msgid "when using show \"Remove\" and delete files"
msgstr "Při použití Ukázat \"Odstranit\" a odstraňte soubory"

echel0n's avatar
echel0n committed
800
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:212
echel0n's avatar
echel0n committed
801
802
803
msgid "on scheduled deletes of the oldest log files"
msgstr "na pravidelné odstranění nejstarších souborů protokolů"

echel0n's avatar
echel0n committed
804
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:216
echel0n's avatar
echel0n committed
805
806
807
msgid "selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete"
msgstr "vybrané akce použít trash (koš) namísto výchozího trvalé odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
808
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
809
810
811
msgid "Number of Log files saved"
msgstr "Počet souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
812
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:235
813
msgid "default = 5"
echel0n's avatar
echel0n committed
814
msgstr "výchozí = 5"
815

echel0n's avatar
echel0n committed
816
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:246
echel0n's avatar
echel0n committed
817
818
819
msgid "Size of Log files saved"
msgstr "Velikost souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
820
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:257
821
msgid "default = 1048576 (1MB)"
echel0n's avatar
echel0n committed
822
msgstr "výchozí = 1048576 (1MB)"
823

echel0n's avatar
echel0n committed
824
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:268
echel0n's avatar
echel0n committed
825
826
827
msgid "Default indexer for adding shows"
msgstr "Výchozí indexeru pro přidání pořady"

echel0n's avatar
echel0n committed
828
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:281
echel0n's avatar
echel0n committed
829
830
831
msgid "All Indexers"
msgstr "Všechny indexery"

echel0n's avatar
echel0n committed
832
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:295
echel0n's avatar
echel0n committed
833
834
835
msgid "Show indexer timeout"
msgstr "Zobrazit časový limit indexeru"

echel0n's avatar
echel0n committed
836
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:306
837
msgid "default = 10"
echel0n's avatar
echel0n committed
838
msgstr "výchozí = 10"
839

echel0n's avatar
echel0n committed
840
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:321
echel0n's avatar
echel0n committed
841
842
843
msgid "Show root directories"
msgstr "Zobrazení kořenového adresáře"