Commit dc90396a authored by echel0n's avatar echel0n
Browse files

Release v9.3.64

parent b763c62c
include README.txt
include COPYING.txt
include changelog.md
include requirements.txt
recursive-include sickrage *
\ No newline at end of file
# Changelog
- * cb6a83b - 2018-08-27: Release v9.3.63
- * 1ad5bd8 - 2018-08-29: Release v9.3.64
- * 0c2e95d - 2018-08-27: Release v9.3.63
- * 9e66cf5 - 2018-08-27: Fixed javascript issue when adding existing shows
- * 6b01822 - 2018-08-27: Release v9.3.62
- * c831b4d - 2018-08-27: Fixed issue with TheTVDB indexer cache
......
......@@ -179,6 +179,11 @@
placeholder="${_('time in minutes')}"
title="minimum allowed time ${sickrage.app.config.min_backlog_searcher_freq} minutes"
class="form-control"/>
<div class="input-group-append">
<span class="input-group-text">
min
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
......
......@@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 22:35-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-28 05:36\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-29 22:35-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 05:36\n"
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -197,7 +197,7 @@ msgstr "Vælg .torrent blackhole/watch placering"
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Vælg .torrent downloadplacering"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:981 src/js/core.js:3325
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986 src/js/core.js:3325
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimum såning tid er"
......@@ -548,8 +548,8 @@ msgstr "AniDB er non-profit database af anime, der er frit tilgængelige for off
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:327
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:754
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:759
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
msgid "Enabled"
......@@ -616,10 +616,10 @@ msgstr "Vil du tilføje efterbehandlet episoder til MyList?"
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:120
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:306
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:731
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:808
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1038
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:311
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:736
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1043
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:206
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:313
......@@ -1014,7 +1014,7 @@ msgstr "vise datoer og klokkeslæt i enten din tidszone eller viser netværk tid
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1365
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1380
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1394
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:973
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:978
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:126
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:170
msgid "NOTE:"
......@@ -1632,10 +1632,10 @@ msgstr "KODI username"
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:454
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:470
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1178
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:407
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:425
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:900
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:917
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:412
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:430
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:905
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:922
msgid "blank = no authentication"
msgstr "Tom = ingen godkendelse"
......@@ -1664,8 +1664,8 @@ msgstr "KODI adgangskode"
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3250
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3354
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3528
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:722
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1028
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:727
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1033
msgid "Click below to test"
msgstr "Klik nedenfor for at teste"
......@@ -2225,12 +2225,12 @@ msgid "Moderate"
msgstr "Moderat"
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1868
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:703
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:708
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1871
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:706
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:711
msgid "High"
msgstr "Høj"
......@@ -3875,12 +3875,12 @@ msgid "Search Settings"
msgstr "Søgeindstillinger"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:9
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:317
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:322
msgid "NZB Clients"
msgstr "NZB klienter"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:10
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:744
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:749
msgid "Torrent Clients"
msgstr "Torrent klienter"
......@@ -3981,309 +3981,309 @@ msgid "Backlog search frequency"
msgstr "Puklen Søg frekvens"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:179
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:200
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:205
msgid "time in minutes"
msgstr "tid i minutter"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:188
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:193
msgid "Daily search frequency"
msgstr "Søg dagligt"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:219
msgid "Usenet retention"
msgstr "Usenet opbevaring"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:239
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:244
msgid "Ignore words"
msgstr "Ignorer ord"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:248
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:266
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:253
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:271
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:314
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:335
msgid "ex. word1,word2,word3"
msgstr "ex. word1, word2, ord 3"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:257
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:262
msgid "Require words"
msgstr "Kræve ord"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:275
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:280
msgid "Ignore language names in subbed results"
msgstr "Ignorere sprog navne i subbed resultater"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:284
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:289
msgid "ex. lang1,lang2,lang3"
msgstr "ex. lang1, lang2, lang3"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:293
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:298
msgid "Allow high priority"
msgstr "Give høj prioritet"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:299
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:304
msgid "Set downloads of recently aired episodes to high priority"
msgstr "Sæt downloads af seneste luftet episoder med høj prioritet"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:319
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:324
msgid "How to handle NZB search results for clients."
msgstr "Hvordan til at håndtere NZB søgeresultater for klienter."
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:333
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:338
msgid "enable NZB searches"
msgstr "aktivere NZB søgninger"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:341
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:346
msgid "Send .nzb files to:"
msgstr "Send .nzb filer til:"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:361
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:789
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:366
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:794
msgid "Black hole folder location"
msgstr "Sort hul mappeplacering."
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:371
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:800
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:376
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:805
msgid "files are stored at this location for external software to find and use"
msgstr "filer gemmes på denne placering for eksterne software til at finde og bruge"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:381
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:386
msgid "SABnzbd server URL"
msgstr "SABnzbd server URL"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:390
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:395
msgid "ex. http://localhost:8080/"
msgstr "ex. localhost8080: /"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:398
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:403
msgid "SABnzbd username"
msgstr "SABnzbd username"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:416
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:421
msgid "SABnzbd password"
msgstr "SABnzbd adgangskode"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:434
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:439
msgid "SABnzbd API key"
msgstr "SABnzbd API-nøgle"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:452
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:457
msgid "Use SABnzbd category"
msgstr "Brug SABnzbd kategori"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:461
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:479
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:620
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:638
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:466
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:484
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:625
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:643
msgid "ex. TV"
msgstr "ex. TV"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:470
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:475
msgid "Use SABnzbd category (backlog episodes)"
msgstr "Brug SABnzbd kategori (puklen episoder)"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:488
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:493
msgid "Use SABnzbd category for anime"
msgstr "Brug SABnzbd kategori for anime"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:497
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:517
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:656
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:675
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:502
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:522
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:661
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:680
msgid "ex. anime"
msgstr "ex. anime"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:507
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:512
msgid "Use SABnzbd category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Brug SABnzbd kategori for anime (puklen episoder)"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:527
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:532
msgid "Use forced priority"
msgstr "Bruge tvungen prioritet"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:533
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:538
msgid "enable to change priority from HIGH to FORCED"
msgstr "gøre det muligt for at ændre prioritet fra høj til tvungen"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:543
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:548
msgid "Connect using HTTPS"
msgstr "Opret forbindelse med HTTPS"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:549
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:554
msgid "enable secure control"
msgstr "aktivere sikker styring"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:556
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:561
msgid "NZBget host:port"
msgstr "NZBget vært: port"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:565
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:570
msgid "ex. localhost:6789"
msgstr "ex. localhost:6789"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:575
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:580
msgid "NZBget username"
msgstr "NZBget username"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:584
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:589
msgid "default = nzbget"
msgstr "standard = nzbget"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:593
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:598
msgid "NZBget password"
msgstr "NZBget adgangskode"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:602
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:607
msgid "default = tegbzn6789"
msgstr "standard = tegbzn6789"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:611
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:616
msgid "Use NZBget category"
msgstr "Brug NZBget kategori"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:629
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:634
msgid "Use NZBget category (backlog episodes)"
msgstr "Brug NZBget kategori (puklen episoder)"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:647
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:652
msgid "Use NZBget category for anime"
msgstr "Brug NZBget kategori for anime"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:665
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:670
msgid "Use NZBget category for anime (backlog episodes)"
msgstr "Brug NZBget kategori for anime (puklen episoder)"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:684
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:689
msgid "NZBget priority"
msgstr "NZBget prioritet"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:697
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:702
msgid "Very low"
msgstr "Meget lav"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:700
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:705
msgid "Low"
msgstr "Lav"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:709
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:714
msgid "Very high"
msgstr "Meget høj"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:712
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:717
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:23
#: sickrage/core/webserver/views/manage/queues.mako:41
msgid "Force"
msgstr "Kraft"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:728
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:733
msgid "Test SABnzbd"
msgstr "Test SABnzbd"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:746
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:751
msgid "How to handle Torrent search results for clients."
msgstr "Hvordan til at håndtere Torrent ransage resultater for klienter."
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:760
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:765
msgid "Enable torrent searches"
msgstr "Aktivere torrent søgninger"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:768
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:773
msgid "Send .torrent files to:"
msgstr "Send .torrent filer til:"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:814
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:819
msgid "Torrent host:port"
msgstr "Torrent vært: port"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:823
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:828
msgid "ex. http://localhost:8000/"
msgstr "ex. http://localhost:8000 /"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:833
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:838
msgid "Torrent RPC URL"
msgstr "Torrent RPC-URL"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:842
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:847
msgid "ex. transmission"
msgstr "ex. transmission"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:852
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:857
msgid "HTTP Authentication"
msgstr "Http-godkendelse"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:861
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:866
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:861
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:866
msgid "Basic"
msgstr "Grundlæggende"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:861
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:866
msgid "Digest"
msgstr "Digest"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:873
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:878
msgid "Verify certificate"
msgstr "Kontroller certifikat"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:880
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:885
msgid "disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log"
msgstr "Deaktiver, hvis du får \"Syndfloden: godkendelsesfejl\" i din log"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:883
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:888
msgid "Verify SSL certificates for HTTPS requests"
msgstr "Bekræft SSL certifikater for HTTPS-anmodninger"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:891
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:896
msgid "Client username"
msgstr "Klienten username"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:908
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:913
msgid "Client password"
msgstr "Klient password"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:925
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:930
msgid "Add label to torrent"
msgstr "Føje etiketter til torrent"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:934
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:952
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:939
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:957
msgid "blank spaces are not allowed"
msgstr "blanktegn er ikke tilladt"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:943
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:948
msgid "Add anime label to torrent"
msgstr "Tilføje anime etiket til torrent"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:961
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:966
msgid "Downloaded files location"
msgstr "Downloadede filer placering"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:971
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:976
msgid "where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)"
msgstr "hvor torrent-klienten vil gemme downloadet filer (tom for klient standard)"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:973
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:978
msgid "the destination has to be a shared folder for Synology DS"
msgstr "destinationen har at være en delt mappe til Synology DS"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1002
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1007
msgid "Start torrent paused"
msgstr "Start torrent standset"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1008
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1013
msgid "add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading"
msgstr "tilføje .torrent til kunden men gøre <b>not</b> opståen downloadet"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1015
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1020
msgid "Allow high bandwidth"
msgstr "Give høj båndbredde"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1021
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1026
msgid "use high bandwidth allocation if priority is high"
msgstr "bruge høj båndbredde tildeling, hvis prioritet er høj"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1035
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1040
msgid "Test Connection"
msgstr "Prøvetilslutningen"
......
......@@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 22:35-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-28 05:36\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-29 22:35-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 05:36\n"
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: English\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -197,7 +197,7 @@ msgstr "Select .torrent blackhole/watch location"
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Select .torrent download location"
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:981 src/js/core.js:3325
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986 src/js/core.js:3325
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimum seeding time is"
......@@ -548,8 +548,8 @@ msgstr "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:327
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:754
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:759
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
msgid "Enabled"
......@@ -616,10 +616,10 @@ msgstr "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:120
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:932
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:306
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:731
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:808
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1038
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:311
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:736
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1043
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:206
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:256
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:313
......@@ -1014,7 +1014,7 @@ msgstr "display dates and times in either your timezone or the shows network tim
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1365
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1380
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1394
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:973
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:978
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:126
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:170
msgid "NOTE:"
......@@ -1632,10 +1632,10 @@ msgstr "KODI username"
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:454
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:470
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1178
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:407
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:425
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:900
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:917
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:412
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:430
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:905
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:922
msgid "blank = no authentication"
msgstr "blank = no authentication"
......@@ -1664,8 +1664,8 @@ msgstr "KODI password"
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3250
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3354
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3528
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:722
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1028
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:727
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1033
msgid "Click below to test"
msgstr "Click below to test"