messages.po 253 KB
Newer Older
1 2
msgid ""
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
3
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
5 6
"POT-Creation-Date: 2018-11-30 19:46-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-01 03:47\n"
7 8 9
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
12
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
13
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 3;\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
14 15 16
"X-Generator: crowdin.com\n"
"X-Crowdin-Project: sickragetv\n"
"X-Crowdin-Language: cs\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
17
"X-Crowdin-File: messages.pot\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
18 19
"Language: cs_CZ\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
20
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:322 src/js/core.js:444
echel0n's avatar
echel0n committed
21 22 23
msgid "Shutdown"
msgstr "Vypnutí počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
24
#: src/js/core.js:445
echel0n's avatar
echel0n committed
25 26 27
msgid "Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete vypnout SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
28
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:318 src/js/core.js:450
echel0n's avatar
echel0n committed
29 30 31
msgid "Restart"
msgstr "Restartování počítače"

echel0n's avatar
echel0n committed
32
#: src/js/core.js:451
echel0n's avatar
echel0n committed
33 34 35
msgid "Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?"
msgstr "Opravdu že chcete restartovat SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
36
#: src/js/core.js:456
echel0n's avatar
echel0n committed
37 38 39
msgid "Submit Errors"
msgstr "Odeslat chyby"

echel0n's avatar
echel0n committed
40
#: src/js/core.js:457
echel0n's avatar
echel0n committed
41 42 43
msgid "Are you sure you want to submit these errors ?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
44
#: src/js/core.js:457
echel0n's avatar
echel0n committed
45 46 47
msgid "Make sure SiCKRAGE is updated and trigger"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
48
#: src/js/core.js:457
echel0n's avatar
echel0n committed
49 50
msgid "this error with debug enabled before submitting"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
51

echel0n's avatar
echel0n committed
52
#: src/js/core.js:576 src/js/core.js:587 src/js/core.js:608
echel0n's avatar
echel0n committed
53 54 55
msgid "Searching"
msgstr "Hledání"

echel0n's avatar
echel0n committed
56
#: src/js/core.js:582 src/js/core.js:613
echel0n's avatar
echel0n committed
57 58 59
msgid "Queued"
msgstr "Ve frontě"

echel0n's avatar
echel0n committed
60
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:705
echel0n's avatar
echel0n committed
61 62
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:52
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:77
echel0n's avatar
echel0n committed
63
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:196 src/js/core.js:617
echel0n's avatar
echel0n committed
64 65 66
msgid "Manual Search"
msgstr "Manuální vyhledávání"

echel0n's avatar
echel0n committed
67 68
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:300 src/js/core.js:642
#: src/js/core.js:787 src/js/core.js:830
echel0n's avatar
echel0n committed
69 70 71
msgid "loading"
msgstr "načítání"

echel0n's avatar
echel0n committed
72
#: src/js/core.js:846
echel0n's avatar
echel0n committed
73 74 75
msgid "Choose Directory"
msgstr "Zvolte adresář"

echel0n's avatar
echel0n committed
76
#: sickrage/core/webserver/views.py:3640 src/js/core.js:1482
echel0n's avatar
echel0n committed
77 78 79
msgid "Clear History"
msgstr "Vymazat historii"

echel0n's avatar
echel0n committed
80
#: src/js/core.js:1483
echel0n's avatar
echel0n committed
81 82 83
msgid "Are you sure you want to clear all download history ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete vymazat všechny historie stahování?"

echel0n's avatar
echel0n committed
84
#: sickrage/core/webserver/views.py:3642 src/js/core.js:1488
echel0n's avatar
echel0n committed
85 86 87
msgid "Trim History"
msgstr "Střih historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
88
#: src/js/core.js:1489
echel0n's avatar
echel0n committed
89 90 91
msgid "Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?"
msgstr "Jsou si jisti, že chcete oříznout všechny stáhnout historie starší než 30 dnů?"

echel0n's avatar
echel0n committed
92
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:111 src/js/core.js:2186
echel0n's avatar
echel0n committed
93 94 95
msgid "Remove Show"
msgstr "Odstranit Show"

echel0n's avatar
echel0n committed
96
#: src/js/core.js:2187
echel0n's avatar
echel0n committed
97 98 99
msgid "Are you sure you want to remove"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
100
#: src/js/core.js:2187
echel0n's avatar
echel0n committed
101 102
msgid " from the database?"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
103

echel0n's avatar
echel0n committed
104
#: src/js/core.js:2187
echel0n's avatar
echel0n committed
105 106
msgid "Check to delete files as well. IRREVERSIBLE"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
107

echel0n's avatar
echel0n committed
108
#: src/js/core.js:2240 src/js/core.js:2272
echel0n's avatar
echel0n committed
109 110 111
msgid "Update failed."
msgstr "Aktualizace se nezdařila."

echel0n's avatar
echel0n committed
112
#: src/js/core.js:2283
echel0n's avatar
echel0n committed
113 114 115
msgid "Select Show Location"
msgstr "Zvolte Ukázat mapu"

echel0n's avatar
echel0n committed
116
#: src/js/core.js:2425
echel0n's avatar
echel0n committed
117 118
msgid "loading folders..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
119

echel0n's avatar
echel0n committed
120
#: src/js/core.js:2441
echel0n's avatar
echel0n committed
121 122 123
msgid "Select Unprocessed Episode Folder"
msgstr "Vyberte složku, nezpracované epizoda"

echel0n's avatar
echel0n committed
124
#: src/js/core.js:2808
echel0n's avatar
echel0n committed
125 126 127
msgid "search timed out, try increasing timeout for indexer"
msgstr "vypršel časový limit hledání, zkuste rostoucí časový limit pro indexování"

echel0n's avatar
echel0n committed
128
#: src/js/core.js:2812
echel0n's avatar
echel0n committed
129 130
msgid "Search Results:"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
131

echel0n's avatar
echel0n committed
132
#: src/js/core.js:2816
echel0n's avatar
echel0n committed
133 134
msgid "No results found, try a different search or language."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
135

echel0n's avatar
echel0n committed
136
#: src/js/core.js:2835
echel0n's avatar
echel0n committed
137 138
msgid " (will debut on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
139

echel0n's avatar
echel0n committed
140
#: src/js/core.js:2837
echel0n's avatar
echel0n committed
141 142
msgid " (started on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
143

echel0n's avatar
echel0n committed
144
#: src/js/core.js:2846
echel0n's avatar
echel0n committed
145 146 147
msgid " already exists in show library"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
148
#: src/js/core.js:2886
echel0n's avatar
echel0n committed
149 150 151
msgid "Saved Defaults"
msgstr "Uložené nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
152
#: src/js/core.js:2886
echel0n's avatar
echel0n committed
153 154 155
msgid "Your \"add show\" defaults have been set to your current selections."
msgstr "\"Přidat show\" výchozí byly nastaveny na aktuální výběr."

echel0n's avatar
echel0n committed
156
#: src/js/core.js:2943
echel0n's avatar
echel0n committed
157 158
msgid " Saving..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
159

echel0n's avatar
echel0n committed
160
#: src/js/core.js:2985
echel0n's avatar
echel0n committed
161 162 163
msgid "Reset Config to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí hodnoty konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
164
#: src/js/core.js:2986
echel0n's avatar
echel0n committed
165 166 167
msgid "Are you sure you want to reset config to defaults?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete obnovit config na výchozí hodnoty?"

echel0n's avatar
echel0n committed
168
#: src/js/core.js:3081
echel0n's avatar
echel0n committed
169
msgid "Select path to pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
170
msgstr "Vyberte cestu k pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
171

echel0n's avatar
echel0n committed
172 173 174 175 176
#: src/js/core.js:3089 src/js/core.js:3115 src/js/core.js:3906 src/js/core.js:3924
#: src/js/core.js:3945 src/js/core.js:3967 src/js/core.js:3990 src/js/core.js:4012
#: src/js/core.js:4040 src/js/core.js:4057 src/js/core.js:4101 src/js/core.js:4186
#: src/js/core.js:4244 src/js/core.js:4261 src/js/core.js:4291 src/js/core.js:4321
#: src/js/core.js:4378 src/js/core.js:4454 src/js/core.js:4473 src/js/core.js:4489
echel0n's avatar
echel0n committed
177 178 179
msgid "Please fill out the necessary fields above."
msgstr "Vyplňte potřebná pole výše."

echel0n's avatar
echel0n committed
180
#: src/js/core.js:3107
echel0n's avatar
echel0n committed
181 182 183
msgid "Select path to git"
msgstr "Vyberte cestu k git"

echel0n's avatar
echel0n committed
184
#: src/js/core.js:3154
echel0n's avatar
echel0n committed
185 186 187
msgid "Select Subtitles Download Directory"
msgstr "Adresář pro stahování vyberte titulky"

echel0n's avatar
echel0n committed
188
#: src/js/core.js:3270
echel0n's avatar
echel0n committed
189 190 191
msgid "Select .nzb blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte .nzb blackhole/sledované umístění"

echel0n's avatar
echel0n committed
192
#: src/js/core.js:3271
echel0n's avatar
echel0n committed
193 194 195
msgid "Select .torrent blackhole/watch location"
msgstr "Vyberte umístění blackhole/sledování .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
196
#: src/js/core.js:3272
echel0n's avatar
echel0n committed
197 198 199
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Vyberte umístění pro stažení .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
200
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986 src/js/core.js:3339
echel0n's avatar
echel0n committed
201 202 203
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Minimální čas výsevu je"

echel0n's avatar
echel0n committed
204
#: src/js/core.js:3341
echel0n's avatar
echel0n committed
205 206 207
msgid "URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)"
msgstr "Adresa URL vašeho klienta uTorrent (například http://localhost: 8000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
208
#: src/js/core.js:3344
echel0n's avatar
echel0n committed
209 210 211
msgid "Stop seeding when inactive for"
msgstr "Zastavit, setí při neaktivní po dobu"

echel0n's avatar
echel0n committed
212
#: src/js/core.js:3350
echel0n's avatar
echel0n committed
213 214 215
msgid "URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)"
msgstr "URL k přenosu klienta (např. http://localhost:9091)"

echel0n's avatar
echel0n committed
216
#: src/js/core.js:3360
echel0n's avatar
echel0n committed
217 218 219
msgid "URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)"
msgstr "Adresa URL pro váš klient Deluge (např. http://localhost:8112)"

echel0n's avatar
echel0n committed
220
#: src/js/core.js:3369
echel0n's avatar
echel0n committed
221 222 223
msgid "IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)"
msgstr "IP nebo název hostitele démon Potopa (např. scgi://localhost:58846)"

echel0n's avatar
echel0n committed
224
#: src/js/core.js:3376
echel0n's avatar
echel0n committed
225 226 227
msgid "URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)"
msgstr "Adresa URL vašeho Synology DS klienta (např. http://localhost:5000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
228
#: src/js/core.js:3381
echel0n's avatar
echel0n committed
229 230
msgid "URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
231

echel0n's avatar
echel0n committed
232
#: src/js/core.js:3381
echel0n's avatar
echel0n committed
233 234 235
msgid " or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
236
#: src/js/core.js:3391
echel0n's avatar
echel0n committed
237 238 239
msgid "URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL qbittorrent klientovi (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
240
#: src/js/core.js:3401
echel0n's avatar
echel0n committed
241 242 243
msgid "URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)"
msgstr "Adresa URL vašeho MLDonkey (např. http://localhost:4080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
244
#: src/js/core.js:3412
echel0n's avatar
echel0n committed
245 246 247
msgid "URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "Adresa URL pro putio klienta (například http://localhost: 8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
248
#: src/js/core.js:3581
echel0n's avatar
echel0n committed
249 250 251
msgid "validating..."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
252
#: src/js/core.js:3582
echel0n's avatar
echel0n committed
253 254 255
msgid "Select TV Download Directory"
msgstr "Vyberte adresář pro stahování TV"

echel0n's avatar
echel0n committed
256
#: src/js/core.js:3583
echel0n's avatar
echel0n committed
257 258 259
msgid "Select UNPACK Directory"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
260
#: src/js/core.js:3597
echel0n's avatar
echel0n committed
261 262 263
msgid "Unrar Executable not found."
msgstr "Program unrar nebyl nalezen."

echel0n's avatar
echel0n committed
264
#: src/js/core.js:3640 src/js/core.js:3675 src/js/core.js:3710 src/js/core.js:3761
echel0n's avatar
echel0n committed
265 266 267
msgid "This pattern is invalid."
msgstr "Tento vzorek je neplatný."

echel0n's avatar
echel0n committed
268
#: src/js/core.js:3644 src/js/core.js:3679 src/js/core.js:3714 src/js/core.js:3765
echel0n's avatar
echel0n committed
269 270 271
msgid "This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows."
msgstr "Tento model by bylo neplatné bez složek, používat to donutí \"Narovnat\" vypnuto pro všechny pořady."

echel0n's avatar
echel0n committed
272
#: src/js/core.js:3648 src/js/core.js:3683 src/js/core.js:3718 src/js/core.js:3770
echel0n's avatar
echel0n committed
273 274 275
msgid "This pattern is valid."
msgstr "Tento model je platný."

echel0n's avatar
echel0n committed
276
#: src/js/core.js:4094
echel0n's avatar
echel0n committed
277 278 279
msgid "<b>Step1:</b> Confirm Authorization"
msgstr "<b>Step1:</b> potvrzení autorizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
280
#: src/js/core.js:4151 src/js/core.js:4205
echel0n's avatar
echel0n committed
281 282 283
msgid "Please fill in the Popcorn IP address"
msgstr "Vyplňte prosím adresu Popcorn IP"

echel0n's avatar
echel0n committed
284
#: src/js/core.js:4388
echel0n's avatar
echel0n committed
285 286 287
msgid "Check blacklist name; the value need to be a trakt slug"
msgstr "Kontrola blacklist název; hodnota musí být slimák trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
288
#: src/js/core.js:4420
echel0n's avatar
echel0n committed
289 290
msgid "You must specify an SMTP hostname!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
291

echel0n's avatar
echel0n committed
292
#: src/js/core.js:4423
echel0n's avatar
echel0n committed
293 294
msgid "You must specify an SMTP port!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
295

echel0n's avatar
echel0n committed
296
#: src/js/core.js:4425
echel0n's avatar
echel0n committed
297 298
msgid "SMTP port must be between 0 and 65535!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
299

echel0n's avatar
echel0n committed
300
#: src/js/core.js:4431
echel0n's avatar
echel0n committed
301 302 303
msgid "Enter an email address to send the test to:"
msgstr "Zadejte e-mailovou adresu k odeslání testu:"

echel0n's avatar
echel0n committed
304
#: src/js/core.js:4433
echel0n's avatar
echel0n committed
305 306
msgid "You must provide a recipient email address!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
307

echel0n's avatar
echel0n committed
308
#: src/js/core.js:4503
echel0n's avatar
echel0n committed
309 310 311
msgid "Device list updated. Please choose a device to push to."
msgstr "Aktualizován seznam zařízení. Vyberte prosím zařízení posunout."

echel0n's avatar
echel0n committed
312
#: src/js/core.js:4564
echel0n's avatar
echel0n committed
313 314 315
msgid "You didn't supply a Pushbullet api key"
msgstr "Jste nedodal Pushbullet api klíč"

echel0n's avatar
echel0n committed
316
#: src/js/core.js:4594
echel0n's avatar
echel0n committed
317 318 319
msgid "Don't forget to save your new pushbullet settings."
msgstr "Nezapomeňte uložit nové nastavení pushbullet."

echel0n's avatar
echel0n committed
320
#: src/js/core.js:4666
echel0n's avatar
echel0n committed
321 322 323
msgid "Select backup folder to save to"
msgstr "Vyberte záložní složku pro uložení"

echel0n's avatar
echel0n committed
324
#: src/js/core.js:4671
echel0n's avatar
echel0n committed
325 326 327
msgid "Select backup files to restore"
msgstr "Vyberte záložní soubory k obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
328
#: src/js/core.js:5216
echel0n's avatar
echel0n committed
329 330 331
msgid "No providers available to configure."
msgstr "K dispozici konfigurace žádní zprostředkovatelé."

echel0n's avatar
echel0n committed
332
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:16 src/js/core.js:5426
echel0n's avatar
echel0n committed
333 334 335
msgid "Mass Delete"
msgstr "Hromadné odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
336
#: src/js/core.js:5427
echel0n's avatar
echel0n committed
337 338 339
msgid "You have selected to delete  show(s).  Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system."
msgstr "Rozhodli jste se odstranit show (y).  Opravdu že chcete pokračovat? Všechny soubory budou odstraněny ze systému."

echel0n's avatar
echel0n committed
340
#: src/js/core.js:5504
echel0n's avatar
echel0n committed
341 342
msgid "DELETED"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
343

echel0n's avatar
echel0n committed
344
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:25
345
msgid "Profile"
echel0n's avatar
echel0n committed
346
msgstr "Profil"
347

echel0n's avatar
echel0n committed
348
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:28
349
msgid "JSONP"
echel0n's avatar
echel0n committed
350
msgstr "JSONP"
351

echel0n's avatar
echel0n committed
352
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:35
353
msgid "Command name"
echel0n's avatar
echel0n committed
354
msgstr "Název příkazu"
355

echel0n's avatar
echel0n committed
356
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:66
357
msgid "Parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
358
msgstr "Parametry"
359

echel0n's avatar
echel0n committed
360
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:72
echel0n's avatar
echel0n committed
361
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:548
echel0n's avatar
echel0n committed
362
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:11
echel0n's avatar
echel0n committed
363
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:25
echel0n's avatar
echel0n committed
364
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
365
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:79
366
msgid "Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
367
msgstr "Jméno"
368

echel0n's avatar
echel0n committed
369
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:73
370
msgid "Required"
echel0n's avatar
echel0n committed
371
msgstr "Požadované"
372

echel0n's avatar
echel0n committed
373
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:74
374
msgid "Description"
echel0n's avatar
echel0n committed
375
msgstr "Popis"
376

echel0n's avatar
echel0n committed
377 378
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:75
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:206
379
msgid "Type"
echel0n's avatar
echel0n committed
380
msgstr "Typ"
381

echel0n's avatar
echel0n committed
382
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:76
383
msgid "Default value"
echel0n's avatar
echel0n committed
384
msgstr "Výchozí hodnota"
385

echel0n's avatar
echel0n committed
386
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:77
387
msgid "Allowed values"
echel0n's avatar
echel0n committed
388
msgstr "Povolené hodnoty"
389

echel0n's avatar
echel0n committed
390
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:89
391
msgid "Playground"
echel0n's avatar
echel0n committed
392
msgstr "Hřiště"
393

echel0n's avatar
echel0n committed
394
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
395
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:132
echel0n's avatar
echel0n committed
396
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:165
397 398 399
msgid "URL:"
msgstr "ADRESA URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
400
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:99
401
msgid "Required parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
402
msgstr "Požadované parametry"
403

echel0n's avatar
echel0n committed
404
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:108
405
msgid "Optional parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
406
msgstr "Volitelné parametry"
407

echel0n's avatar
echel0n committed
408
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:122
409
msgid "Call API"
echel0n's avatar
echel0n committed
410
msgstr "Volání rozhraní API"
411

echel0n's avatar
echel0n committed
412
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:130
413
msgid "Response:"
echel0n's avatar
echel0n committed
414
msgstr "Odpověď:"
415

echel0n's avatar
echel0n committed
416
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:136
echel0n's avatar
echel0n committed
417
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:74
418
msgid "Clear"
echel0n's avatar
echel0n committed
419
msgstr "Vymazat"
420

echel0n's avatar
echel0n committed
421 422
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:197
echel0n's avatar
echel0n committed
423 424
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:66
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
425 426 427 428 429 430 431 432
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:149
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:182
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:230
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:264
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:282
433
msgid "Yes"
echel0n's avatar
echel0n committed
434
msgstr "Ano"
435

echel0n's avatar
echel0n committed
436 437
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:169
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:196
echel0n's avatar
echel0n committed
438 439
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:87
echel0n's avatar
echel0n committed
440 441 442 443 444 445 446 447
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:150
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:183
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:215
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:231
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:247
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:265
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:283
448
msgid "No"
echel0n's avatar
echel0n committed
449
msgstr "Ne"
450

echel0n's avatar
echel0n committed
451
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:216
452
msgid "season"
echel0n's avatar
echel0n committed
453
msgstr "sezóny"
454

echel0n's avatar
echel0n committed
455
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:222
456
msgid "episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
457
msgstr "Epizoda"
458

echel0n's avatar
echel0n committed
459
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:32
460
msgid "All"
echel0n's avatar
echel0n committed
461
msgstr "Všechny"
462

echel0n's avatar
echel0n committed
463
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:38
464
msgid "Compact"
echel0n's avatar
echel0n committed
465
msgstr "Kompaktní"
466

echel0n's avatar
echel0n committed
467
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:41
468
msgid "Detailed"
echel0n's avatar
echel0n committed
469
msgstr "Podrobné"
470

echel0n's avatar
echel0n committed
471
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:54
echel0n's avatar
echel0n committed
472
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:118
473
msgid "Time"
echel0n's avatar
echel0n committed
474
msgstr "Čas"
475

echel0n's avatar
echel0n committed
476
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
477
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
478
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:544
echel0n's avatar
echel0n committed
479
#: sickrage/core/webserver/views/home/test_renaming.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
480
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:78
481
msgid "Episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
482
msgstr "Epizoda"
483

echel0n's avatar
echel0n committed
484
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:56
485
msgid "Action"
echel0n's avatar
echel0n committed
486
msgstr "Akce"
487

echel0n's avatar
echel0n committed
488
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
489
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:36
490
msgid "Provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
491
msgstr "Poskytovatel"
492

echel0n's avatar
echel0n committed
493
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:58
echel0n's avatar
echel0n committed
494
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
495
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:287
echel0n's avatar
echel0n committed
496
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:68
497
msgid "Quality"
echel0n's avatar
echel0n committed
498
msgstr "Kvalita"
499

echel0n's avatar
echel0n committed
500
#: sickrage/core/common.py:181 sickrage/core/common.py:616
echel0n's avatar
echel0n committed
501
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:120
echel0n's avatar
echel0n committed
502
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:390
503 504 505
msgid "Snatched"
msgstr "Vytrhla"

echel0n's avatar
echel0n committed
506
#: sickrage/core/common.py:180 sickrage/core/common.py:619
echel0n's avatar
echel0n committed
507
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:121
508
msgid "Downloaded"
echel0n's avatar
echel0n committed
509
msgstr "Stáhnout"
510

echel0n's avatar
echel0n committed
511
#: sickrage/core/common.py:624
echel0n's avatar
echel0n committed
512
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:919
echel0n's avatar
echel0n committed
513
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:123
514 515 516
msgid "Subtitled"
msgstr "S podtitulem"

echel0n's avatar
echel0n committed
517
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
518
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:63
519
msgid "missing provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
520
msgstr "chybějící poskytovatel"
521

echel0n's avatar
echel0n committed
522
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:443
echel0n's avatar
echel0n committed
523 524
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:23
msgid "Select Columns"
echel0n's avatar
echel0n committed
525
msgstr "Vybrat sloupce"
echel0n's avatar
echel0n committed
526 527 528

#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:394
529
msgid "Toggle Summary"
echel0n's avatar
echel0n committed
530
msgstr "Přepnout přehled"
531

echel0n's avatar
echel0n committed
532
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
533 534 535
msgid "AnimeDB Settings"
msgstr "Nastavení AnimeDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
536
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
537
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:105
echel0n's avatar
echel0n committed
538
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:429
echel0n's avatar
echel0n committed
539 540
msgid "User Interface"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
echel0n's avatar
echel0n committed
541

echel0n's avatar
echel0n committed
542
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:18
543
msgid "AniDB"
echel0n's avatar
echel0n committed
544
msgstr "AniDB"
545

echel0n's avatar
echel0n committed
546
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
547 548
msgid "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public"
msgstr "AniDB je neziskové databáze informací anime, která je volně přístupná veřejnosti"
549

echel0n's avatar
echel0n committed
550 551
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
552 553
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:759
echel0n's avatar
echel0n committed
554 555
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
echel0n's avatar
echel0n committed
556 557
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
558

echel0n's avatar
echel0n committed
559
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
560 561 562
msgid "Enable AniDB"
msgstr "Povolit AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
563 564
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
565 566
msgid "AniDB Username"
msgstr "Uživatelské jméno AniDB"
567

echel0n's avatar
echel0n committed
568 569
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:74
echel0n's avatar
echel0n committed
570 571 572
msgid "AniDB Password"
msgstr "AniDB heslo"

echel0n's avatar
echel0n committed
573
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
574
msgid "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
575
msgstr "AniDB MyList"
echel0n's avatar
echel0n committed
576

echel0n's avatar
echel0n committed
577
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
578 579 580
msgid "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
msgstr "Chcete přidat epizody zpracovány MyList?"

echel0n's avatar
echel0n committed
581 582
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:95
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:122
echel0n's avatar
echel0n committed
583 584 585 586 587 588 589
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:329
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:417
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:706
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:952
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1240
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1298
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1429
echel0n's avatar
echel0n committed
590 591 592 593 594 595 596 597
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:902
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:979
echel0n's avatar
echel0n committed
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1339
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1428
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1896
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2138
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2398
echel0n's avatar
echel0n committed
609 610 611 612 613 614 615
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2535
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2719
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2878
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3397
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3501
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3676
echel0n's avatar
echel0n committed
616
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:401
echel0n's avatar
echel0n committed
617
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1403
echel0n's avatar
echel0n committed
618 619
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:124
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:936
echel0n's avatar
echel0n committed
620
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
621 622 623 624
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:311
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:736
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1043
echel0n's avatar
echel0n committed
625 626 627
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:259
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:316
echel0n's avatar
echel0n committed
628 629 630
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:415
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/config.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:291
echel0n's avatar
echel0n committed
631 632 633
msgid "Save Changes"
msgstr "Uložit změny"

echel0n's avatar
echel0n committed
634
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:110
echel0n's avatar
echel0n committed
635 636 637
msgid "Split show lists"
msgstr "Rozdělené zobrazení seznamů"

echel0n's avatar
echel0n committed
638
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:116
echel0n's avatar
echel0n committed
639 640 641
msgid "Separate anime and normal shows in groups"
msgstr "Samostatné anime a normální pořady ve skupinách"

echel0n's avatar
echel0n committed
642
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:4
echel0n's avatar
echel0n committed
643 644
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:11
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
645 646 647
msgid "Backup"
msgstr "Zálohování"

echel0n's avatar
echel0n committed
648
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:5
echel0n's avatar
echel0n committed
649 650
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:60
echel0n's avatar
echel0n committed
651 652 653
msgid "Restore"
msgstr "Obnovení"

echel0n's avatar
echel0n committed
654
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
655 656 657
msgid "Backup your main database file and config"
msgstr "Zálohování souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
658
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:22
659
msgid "Select the folder you wish to save your backup file to"
echel0n's avatar
echel0n committed
660
msgstr "Vyberte složku, kterou chcete uložit záložní soubor do"
661

echel0n's avatar
echel0n committed
662
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
663 664 665
msgid "Restore your main database file and config"
msgstr "Obnovení souboru hlavní databáze a konfigurace"

echel0n's avatar
echel0n committed
666
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:56
667
msgid "Select the backup file you wish to restore"
echel0n's avatar
echel0n committed
668
msgstr "Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit"
669

echel0n's avatar
echel0n committed
670
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:73
echel0n's avatar
echel0n committed
671
msgid "Restore database files"
echel0n's avatar
echel0n committed
672
msgstr "Obnovit soubory databáze"
echel0n's avatar
echel0n committed
673

echel0n's avatar
echel0n committed
674
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
675
msgid "Restore configuration file"
echel0n's avatar
echel0n committed
676
msgstr "Obnovení konfigurační soubor"
echel0n's avatar
echel0n committed
677

echel0n's avatar
echel0n committed
678
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
679
msgid "Restore cache files"
echel0n's avatar
echel0n committed
680
msgstr "Obnovit soubory v mezipaměti"
echel0n's avatar
echel0n committed
681

echel0n's avatar
echel0n committed
682
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
683
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:90
echel0n's avatar
echel0n committed
684 685 686
msgid "Misc"
msgstr "Různé"

echel0n's avatar
echel0n committed
687
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:21
echel0n's avatar
echel0n committed
688 689 690
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"

echel0n's avatar
echel0n committed
691
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
692
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:962
echel0n's avatar
echel0n committed
693
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
echel0n's avatar
echel0n committed
694 695 696
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Upřesnit nastavení"

echel0n's avatar
echel0n committed
697
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
698
msgid "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
699
msgstr "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
700

echel0n's avatar
echel0n committed
701
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:35
echel0n's avatar
echel0n committed
702
msgid "Options for api.sickrage.ca"
echel0n's avatar
echel0n committed
703
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
704

echel0n's avatar
echel0n committed
705
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:42
echel0n's avatar
echel0n committed
706 707
msgid "API Provider Cache"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
708

echel0n's avatar
echel0n committed
709
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:49
echel0n's avatar
echel0n committed
710
msgid "Enable provider cache ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
711
msgstr "Povolit mezipaměť poskytovatele?"
echel0n's avatar
echel0n committed
712

echel0n's avatar
echel0n committed
713
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:56
echel0n's avatar
echel0n committed
714
msgid "Google Drive"
echel0n's avatar
echel0n committed
715
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
716

echel0n's avatar
echel0n committed
717
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:69
echel0n's avatar
echel0n committed
718 719 720
msgid "Sync To Google Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
721
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:71
echel0n's avatar
echel0n committed
722 723 724
msgid "Sync To Local Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
725
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:92
echel0n's avatar
echel0n committed
726 727 728
msgid "Startup options. Indexer options. Log and show file locations."
msgstr "Možnosti spuštění. Možnosti indexování. Umístění souborů protokolu a show."

echel0n's avatar
echel0n committed
729
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:93
echel0n's avatar
echel0n committed
730 731 732
msgid "Some options may require a manual restart to take effect."
msgstr "Některé možnosti mohou vyžadovat ruční restartování projevily."

echel0n's avatar
echel0n committed
733
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
734 735 736
msgid "Default Indexer Language"
msgstr "Výchozí indexeru jazyk"

echel0n's avatar
echel0n committed
737
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:111
738
msgid "for adding shows and metadata providers"
echel0n's avatar
echel0n committed
739
msgstr "pro přidání pořady a zprostředkovatelé metadata"
740

echel0n's avatar
echel0n committed
741
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
742 743 744
msgid "Launch browser"
msgstr "Spusťte prohlížeč"

echel0n's avatar
echel0n committed
745
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
746 747 748
msgid "open the SickRage home page on startup"
msgstr "Otevřete domovskou stránku SickRage na startu"

echel0n's avatar
echel0n committed
749
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:131
echel0n's avatar
echel0n committed
750 751 752
msgid "Initial page"
msgstr "Úvodní stránka"

echel0n's avatar
echel0n committed
753
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:141
754
msgid "when launching SickRage interface"
echel0n's avatar
echel0n committed
755
msgstr "Při spuštění rozhraní SickRage"
756

echel0n's avatar
echel0n committed
757
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:143
echel0n's avatar
echel0n committed
758 759
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:137
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:383
echel0n's avatar
echel0n committed
760 761 762
msgid "Shows"
msgstr "Ukazuje"

echel0n's avatar
echel0n committed
763
#: sickrage/core/webserver/views.py:548 sickrage/core/webserver/views.py:549
echel0n's avatar
echel0n committed
764
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:146
echel0n's avatar
echel0n committed
765
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:219
echel0n's avatar
echel0n committed
766 767 768
msgid "Schedule"
msgstr "Plán"

echel0n's avatar
echel0n committed
769
#: sickrage/core/webserver/views.py:3652 sickrage/core/webserver/views.py:3653
echel0n's avatar
echel0n committed
770
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:149
echel0n's avatar
echel0n committed
771
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:223
echel0n's avatar
echel0n committed
772 773 774
msgid "History"
msgstr "Historie"

echel0n's avatar
echel0n committed
775
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:152
echel0n's avatar
echel0n committed
776
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:286
echel0n's avatar
echel0n committed
777
msgid "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
778
msgstr "IRC"
echel0n's avatar
echel0n committed
779

echel0n's avatar
echel0n committed
780
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:161
echel0n's avatar
echel0n committed
781 782 783
msgid "Daily show updates start time"
msgstr "Každý den ukazují, že čas zahájení aktualizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
784
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:180
echel0n's avatar
echel0n committed
785 786 787
msgid "with information such as next air dates, show ended, etc."
msgstr "s informacemi jako jsou data příští vzduchu ukazují skončilo, atd."

echel0n's avatar
echel0n committed
788
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:181
echel0n's avatar
echel0n committed
789 790 791
msgid "Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)"
msgstr "Použití 15 hodin, 4 na 4 ráno atd. Cokoliv nad 23 nebo pod 0 bude nastavena na 0 (12 hod)"

echel0n's avatar
echel0n committed
792
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:188
echel0n's avatar
echel0n committed
793 794 795
msgid "Daily show updates stale shows"
msgstr "Denní přehlídka aktualizuje zastaralých pořady"

echel0n's avatar
echel0n committed
796
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:194
echel0n's avatar
echel0n committed
797 798 799
msgid "should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?"
msgstr "by měla ukončený ukazuje poslední aktualizace méně než 90 dní aktualizován a automaticky aktualizována?"

echel0n's avatar
echel0n committed
800
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:201
echel0n's avatar
echel0n committed
801 802 803
msgid "Send to trash for actions"
msgstr "Odeslat do koše na akce"

echel0n's avatar
echel0n committed
804
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:207
echel0n's avatar
echel0n committed
805 806 807
msgid "when using show \"Remove\" and delete files"
msgstr "Při použití Ukázat \"Odstranit\" a odstraňte soubory"

echel0n's avatar
echel0n committed
808
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:213
echel0n's avatar
echel0n committed
809 810 811
msgid "on scheduled deletes of the oldest log files"
msgstr "na pravidelné odstranění nejstarších souborů protokolů"

echel0n's avatar
echel0n committed
812
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:217
echel0n's avatar
echel0n committed
813 814 815
msgid "selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete"
msgstr "vybrané akce použít trash (koš) namísto výchozího trvalé odstranění"

echel0n's avatar
echel0n committed
816
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:225
echel0n's avatar
echel0n committed
817 818 819
msgid "Number of Log files saved"
msgstr "Počet souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
820
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:236
821
msgid "default = 5"
echel0n's avatar
echel0n committed
822
msgstr "výchozí = 5"
823

echel0n's avatar
echel0n committed
824
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:247
echel0n's avatar
echel0n committed
825 826 827
msgid "Size of Log files saved"
msgstr "Velikost souborů protokolu, které jsou uloženy"

echel0n's avatar
echel0n committed
828
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:258
829
msgid "default = 1048576 (1MB)"
echel0n's avatar
echel0n committed
830
msgstr "výchozí = 1048576 (1MB)"
831

echel0n's avatar
echel0n committed
832
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:269
echel0n's avatar
echel0n committed
833 834 835
msgid "Default indexer for adding shows"
msgstr "Výchozí indexeru pro přidání pořady"

echel0n's avatar
echel0n committed
836
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:282
echel0n's avatar
echel0n committed
837 838 839
msgid "All Indexers"
msgstr "Všechny indexery"

echel0n's avatar
echel0n committed
840
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:295
echel0n's avatar
echel0n committed
841 842 843
msgid "Show indexer timeout"
msgstr "Zobrazit časový limit indexeru"

echel0n's avatar
echel0n committed
844
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:306
845
msgid "default = 10"
echel0n's avatar
echel0n committed
846
msgstr "výchozí = 10"
847

echel0n's avatar
echel0n committed
848
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:320
echel0n's avatar
echel0n committed
849 850 851
msgid "Show root directories"
msgstr "Zobrazení kořenového adresáře"

echel0n's avatar
echel0n committed
852
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:340
echel0n's avatar
echel0n committed
853 854 855
msgid "Updates"
msgstr "Aktualizace"

echel0n's avatar
echel0n committed
856
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:342
echel0n's avatar
echel0n committed
857 858 859
msgid "Options for software updates."
msgstr "Možnosti pro aktualizace softwaru."

echel0n's avatar
echel0n committed
860
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:350
echel0n's avatar
echel0n committed
861 862 863
msgid "Check software updates"
msgstr "Kontrola aktualizací softwaru"

echel0n's avatar
echel0n committed
864
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:356
echel0n's avatar
echel0n committed
865 866
msgid "and display notifications when updates are available. Checks are run on startup and at the frequency set below"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
867

echel0n's avatar
echel0n committed
868
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:365
echel0n's avatar
echel0n committed
869 870 871
msgid "Automatically update"
msgstr "Automaticky aktualizovat"

echel0n's avatar
echel0n committed
872
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:371
echel0n's avatar
echel0n committed
873 874
msgid "fetch and install software updates.Updates are run on startupand in the background at the frequency setbelow"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
875

echel0n's avatar
echel0n committed
876
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:379
echel0n's avatar
echel0n committed
877 878
msgid "Check the server every"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
879

echel0n's avatar
echel0n committed
880
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:390
881
msgid "default = 12 (hours)"
echel0n's avatar
echel0n committed
882
msgstr "výchozí = 12 (hodiny)"
883

echel0n's avatar
echel0n committed
884
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:404
echel0n's avatar
echel0n committed
885 886 887
msgid "Notify on software update"
msgstr "Upozornění na aktualizaci softwaru"

echel0n's avatar
echel0n committed
888
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:410
echel0n's avatar
echel0n committed
889 890 891
msgid "send a message to all enabled notifiers when SickRage has been updated"
msgstr "odešlete zprávu všem oznamovatelům, povolené při aktualizaci SickRage"

echel0n's avatar
echel0n committed
892
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:431
echel0n's avatar
echel0n committed
893 894 895
msgid "Options for visual appearance."
msgstr "Možnosti pro vzhled."